Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samme mål - to virkemidler

555 views

Published on

Presentasjon av Reidar Gjersvik, Kulturrådet og Audun Pettersen, Innovasjon Norge på Nasjonal nettverkskonferanse Munch og Ibsen, Kragerø 12.02.2014

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samme mål - to virkemidler

 1. 1. Samme mål – to virkemidler? Nasjonal nettverkskonferanse Munch og Ibsen Foto: Bernd Kuleisa, Terje Rakke/Nordic life, Casper Tybjerg, Johan Wildhagen, www.visitnorway.com
 2. 2. Agenda Hva er kulturnæringen? Hva vet vi om kultur og reiseliv? Kulturrådet og kulturnæringen Innovasjon Norge og kulturnæringen Ny satsing sammen med Norsk kulturråd Seks råd… Foto: CH/www.visitnorway.com 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 Foto: C.H/Visitnorway.com
 3. 3. Hva er kulturnæringen
 4. 4. Kulturnæringen: tall 75.000 27.000 ansatte bedrifter 42 mrd verdiskaping En stor næring
 5. 5. Utfordringer for kulturnæringene • Kompetanse • Holdning • Fra-prosjekt-til-bedrift • Finansiering • Frilans Kilde: Oxford research og BI
 6. 6. Hva vet vi om reiseliv og kultur?
 7. 7. Hva gjorde turistene? Nordmenn slappet av Utlendinger opplevde naturen Utlendinger dro på sightseeing Foto: CH, Terje Borud, Visitnorway.com
 8. 8. Men fornøyde var de… stort sett Spisesteder og restauranter Skilting og informasjon Pris vs kvalitet Foto: C H, Niels Jørgensen / www.visitnorway.com
 9. 9. Kulturrådet og kulturnæringer
 10. 10. Kulturrådets: Formål: «å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk, og bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig.» (Kulturrådsloven) Kulturfondet, eksempelvis: │ Produksjonsstøtte │ Arrangørstøtte │ Innkjøpsordning │ Rom for kunst
 11. 11. Kulturrådet og kulturnæringer Handlingsplan for kulturnæringer Lansert 29. mai 2013 av KUD, KRD og NHD
 12. 12. • Hvordan kan kunstnere skape et større publikum (flere/større konserter, utstillinger, forestillinger, lesere)? • Hvordan kan man profesjonalisere en bransje? (Management, support, markedsføring, økonomistyring) • Hvordan kan man gjøre kulturnæringer bærekraftige etter å ha mottatt stønad? • Hvordan kan man skape økonomisk aktivitet og publikum mellom arrangementene/festivalene? • Hvordan kan man skape entreprenørskap og spin-offs rundt de store offentlige institusjonene? (Orkestre, museer, teatre) • Hvordan kan man lage produkter/tjenester av (deler av) et kunstnerskap? • Hvordan opprettholde kunstnerisk integritet og skaperkraft, samtidig som man tenker kulturnæring? • Hvordan skape bærekraftige kulturnæringer i grenseflatene mellom kunstarter/uttrykksformer, og i samarbeid med tilgrensende næringer?
 13. 13. Innovasjon Norge og kulturnæringen
 14. 14. Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet Vi gir lokale ideer globale muligheter Hovedmål: Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter Delmål 1: Flere gode Kulturgründere Delmål 2: Flere vekstkraftige Kulturbedrifter Delmål 3: Flere innovative Kulturnæringsmiljøer
 15. 15. Hva gjør vi • Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv • Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige nasjonalt og internasjonalt • Fremmer norske bedrifters omdømme 17 Foto: Siv Nærø/ Innovasjon Norge
 16. 16. Målgrupper • FILM • FOTO • VIDEO • VISUELL KUNST • DESIGN • ARKITEKTUR • MUSIKK • DATASPILL Foto: CH - Visitnorway.com 18
 17. 17. Hvordan jobber vi med kulturnæringen? • • • • Ved å tilby tjenester Deltar i lokale, regionale og nasjonale bransjenettverk Utarbeider eget forslag til kulturnæringssatsing sammen med Kulturrådet Gjennom organiseringen på våre distriktskontorer og utekontorer Foto: Anders Gjengedal / Innovasjon Norge
 18. 18. Våre tjenester Finansiering Profilering Nettverk Kompetanse Rådgivning 20
 19. 19. Innovasjon Norge gir ikke penger til kultur….. Finansiering kultur og næring 2007-2012 160 500 450 140 400 120 350 MNOK 100 300 80 250 200 60 150 40 100 20 50 0 21 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Millioner kroner Antall tilsagn
 20. 20. Tydelig fotavtrykk i markedet Overordnet profilkampanjer REASONS TO GO! Salgskampanjer GO! Foto: Thomas Skyum - Visitnorway.com
 21. 21. Forbrukerkampanjer Bransjebearbeidelse • • • • • Norwegian Travel Workshop Lokale workshops Visningsturer Sales calls Reisebyrå/turoperasjon opplæring • • • • • • • PR/Media Digitale medier • • • • • • • • • • Visitnorway Apps BookNorway Facebook Google+ Instagram Twitter Pinterest Tripadvisor Adgameing Online Ads Annonser Katalog Innstikk Boards Brosjyredistribusjon Messer • • • • • • Presseturer Mediebank Pressesider Nyhetsbrev Foto- og videobank DVD
 22. 22. En internasjonal organisasjon
 23. 23. Ny satsing i regi av Innovasjon Norge og Kulturrådet
 24. 24. Ny satsing 26
 25. 25. Tiltaksområder Kompetanse Mentortjeneste Bedriftsnettverk Samlokalisering 27
 26. 26. Kurs, kurs, kurs Kompetanse • Tilgjengeliggjøring og arenautvikling. • Prisfastsetting. • Markedsføring, publikumsutvikling, n ettverksbygging. • Mediekommunikasjon • Økonomi og regnskap • Mentortjeneste produksjon, turnevirkso Kuratering, Bedriftsnettverk Samlokalisering mhet, arrangmenter. • Finansiering, støtteordninger • Ansvar og forsikring • Digitalisering, produktifisering 28
 27. 27. Mentor Kompetanse Mentortjeneste “Mentortjenesten for kulturgründere gir rask tilgang til flere topp kvalifiserte mentorer med unik kompetanse om gründerbedrifters utfordringer» Samlokalisering Bedriftsnettverk 29
 28. 28. Bedriftsnettverk «Bedriftsnettverk er et tilbud til små og mellomstore bedrifter i alle bransjer, sektorer og landsdeler, som ønsker å etablere forpliktende samarbeid» Kompetanse Mentortjeneste Bedriftsnettverk Samlokalisering 30
 29. 29. Samlokalisering «En økonomisk støtteordning for kulturnæringsaktører som samarbeider gjennom samlokaliseringer» Kompetanse Mentortjeneste Bedriftsnettverk Samlokalisering 31
 30. 30. Støtteordning kulturnæringer: Mål │Styrke grunnlaget for ny, god og varig virksomhet innenfor kulturnæringene gjennom ulike former for nettverk og samlokaliseringer. │Prosjektene skal utføres av et nettverk: en gruppe av aktører med ulik fagbakgrunn og kompetanse, på tvers av sjangre, næring og/eller sektor. │Gi rom for prosjekter av ulik karakter og i ulik størrelsesorden. │Mål: Nyskapende prosjekter som kan dele kunnskap. │Næringsstøtte │Må være «bagatellmessig», dvs under 200.000 euro i samlet offentlig støtte over 3 års-periode.
 31. 31. Støtteordning kulturnæringer: Fakta utlysning Ramme 2014 (som i 2013): 4,9 mill (300 000 øremerket samiske kulturnæringer) │Utlysning: etter sommerferien │Søknadsfrist: september/oktober │Vedtak og utbetaling: november/desember │Søknadsbehandling og tildeling: Kulturrådets fagadministrasjon. │Innhenting av uttalelser fra eksterne rådgivere │Eksempelvis Innovasjon Norge, Sametinget og Norsk filminstitutt.
 32. 32. Støtteordning kulturnæringer: Vurderingskriterier │Prosjektideen – selve innholdet │Potensial for kulturnæringsutvikling │Nyhetsverdi │Tydelige mål – gjennomføring og resultat │Gjennomføringsevne │Faglig kvalitet – kunstnerisk/kulturfaglig kjerne │Overføringsverdi – erfaringer nyttige også for andre
 33. 33. Støtteordning kulturnæringer: Mottatt og tildelt 2013. │Mottatt: 77 søknader fra 15 fylker │Stor variasjon i felt/tema, omfang/budsjett, varighet, problemstillinger, tiltak │Tildelt: 19 prosjekter fra 8 fylker (flere nasjonale tjenester) │Innen musikk, mote, design, visuell kunst, håndverk, litteratur, film, dans, dataspill, teknologi, kommuni kasjon, museum, reiseliv │Gruppert innen: Markedsutvikling; kompetanseutvikling; tjenesteog produktutvikling; samarbeid, effektivisering og faglige synergier
 34. 34. │Foto: 0047 0047 (Oslo) Forprosjekt om samlokalisering – visuell kunst
 35. 35. Dansekunst i Grenland Sammenslåing av organisasjoner, utvikle nettverk │Foto: Dansekunst i Grenland
 36. 36. Kultursiida (Kåfjord) Arena for samiske kulturnæringer │Foto: Senter for nordlige folk
 37. 37. │Foto: The HUB The HUB (Bergen)
 38. 38. Norwegian Fashion Institute (Oslo/nasjonalt) Fra råvare til merkevare, Viking gull │Foto: Norwegian Fashion Institute
 39. 39. Seks råd…
 40. 40. 1. Pakking 2. Pakking 3. Pakking Foto: Nancy Bundt, Sveinung Myrlid, Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com//Visitnorway.com
 41. 41. «Selg de bæra du har! For det er de eneste bæra du kan selge. Det hjelper ikke å klage på alt du ikke har. Skal du få gjort noe, må du ta utgangspunkt i det du har!” 43 Petter Stordalen
 42. 42. Verdiskapingslogikker Verdikjede: Kunstner Produsent Museum Formidler Reiseliv Produksjonslogikk Verdiverksted: Designer Off. museum Vareprodusent Mesén Kunstner Kunnskapslogikk Reiseliv Galleri Produsent
 43. 43. Turisten kjenner ingen grenser…. 45
 44. 44. Takk for tålmodigheten! Audun Pettersen ) +47 907 75 521 * audun.pettersen@innovasjonnorge.no @aupet 8 www.innovasjonnorge.no/reiseliv 8 www.visitnorway.com Reidar Gjersvik tel: +47 21 04 58 95 mob: +47 93 02 21 56 reidar.gjersvik@kulturradet.no www.kulturradet.no

×