Aktive eierfond som investor i reiseliv

1,052 views

Published on

Geir Ove Kjesbu, Investinor

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aktive eierfond som investor i reiseliv

 1. 1. Aktive eierfond som investor i reiseliv Geir Ove Kjesbu, Investinor
 2. 2. Investinor AS <ul><li>Statlig, landsdekkende investeringsselskap med en egenkapital på 2,2 mrd. kroner </li></ul><ul><li>Heleid datterselskap av Innovasjon Norge </li></ul><ul><li>Stiftet i 1. kvartal 2008, operativ drift fra januar 2009 </li></ul><ul><li>Reiseliv er en av fem prioriterte sektorer </li></ul>
 3. 3. Hva er Investinors rolle i dette?
 4. 4. Investinors mandat gitt av Stortinget <ul><li>Investinor skal investere i internasjonalt orienterte og konkurransedyktige norske bedrifter i tidlig fase </li></ul><ul><li>Investinor skal utøve kompetent og aktivt eierskap i porteføljebedriftene </li></ul><ul><li>… og selge seg ut </li></ul>
 5. 5. Markedsinvestorprinsippet EØS-avtalens artikkel 61 <ul><li>Investinor må agere som andre private investorer i samme marked </li></ul><ul><li>Investinor må ha en klar exit-strategi for alle investeringer </li></ul><ul><li>Investinor må ha medinvestorer i alle emisjoner </li></ul><ul><li>Investinor kan maksimalt eie 49 prosent av et selskap. </li></ul>
 6. 6. En innovativ bedrifts typiske livssyklus INNTEKTER BREAK EVEN SÅKORN VEKST / VENTURE EKSPANSJON REFINANSIERING / BUYOUT / BØRSNOTERING Produktutvikling Produktlansering Markedspenetrasjon Modent produkt
 7. 7. Investinors plass i utviklingsløpet Meget tydelig definert i mandatet INNTEKTER BREAK EVEN SÅKORN VEKST / VENTURE EKSPANSJON REFINANSIERING / BUYOUT / BØRSNOTERING Produktutvikling Produktlansering Markedspenetrasjon Modent produkt
 8. 8. Kapitalmarkedet Lånekapital Messanin Risikokapital Investering i foretakets egenkapital Børsnoterte foretak Aktive eierfond Aktivt og tidsbegrenset eierskap Andre investeringer Levebrødsforetak Industrikonsern Prosjektering Venture Ekspansjon Modenhet Såkorn Unoterte foretak
 9. 9. Investinor i kapitalmarkedet Lånekapital Messanin Risikokapital Investering i foretakets egenkapital Børsnoterte foretak Aktive eierfond Aktivt og tidsbegrenset eierskap Andre investeringer Levebrødsforetak Industrikonsern Prosjektering Venture Ekspansjon Modenhet Såkorn Unoterte foretak
 10. 10. Selskap eid av aktive eierfond har... <ul><li>... tre ganger så høy vekst i verdiskapning og omsetning som selskap eid av privatpersoner, konsern, stat eller kommuner. </li></ul><ul><li>De har også høyere vekst i sysselsetting sammenlignet med selskap eid av privatpersoner, konsern, stat eller kommuner. </li></ul><ul><li>Aktive eierfond har en signifikant positiv effekt på teknologisk innovasjon i næringslivet. </li></ul><ul><li>Kilder: MENON Business Economics / Den europeiske sentralbanken </li></ul>
 11. 11. ( Tall i mNOK) Kapital i arbeid medio april 2010 63
 12. 12. Noen observasjoner så langt <ul><li>Det bør bli (er potensial for) flere børsnoterte reiselivsbedrifter i Norge </li></ul><ul><li>Det er behov for større grad av industrialisering i deler av reiselivssektoren. </li></ul><ul><li>Egenkapital fra aktive eierfond kan bidra til å utløse det uforløste potensialet </li></ul><ul><li>Hvor finner vi medinvestorene? </li></ul>
 13. 13. Investinors destinasjonsstrategi Destinasjon A Destinasjon C Osv. Destinasjon B Konsern med børsnotering i siktet Felles salgs- og markedsføringskanaler, innkjøp, økonomi, konseptutvikling =i ndustrielle synergier
 14. 14. Jan Hassel (investeringsdirektør) Ansvarlig for Investinors reiselivsstrategi – er å treffe på båten
 15. 15. Tusen takk for oppmerksomheten! www.investinor.no

×