Vågsfjord kystkultur Prosjekt: Kystkultur og ” gode opplevelser ”
En foreløpig prosjektbeskrivelse
Visjon <ul><li>” Den gode opplevelsen” </li></ul><ul><li>hav og land </li></ul><ul><li>Gården og kysten som læringsrom </...
Forord <ul><li>I en stadig mer global verden, trenger vi mennesker som har følelser for og tro på sin lokale kultur og ide...
Mål: <ul><li>1. Bli et av 10 pilotprosjekt i Norge, for synliggjøring av kulturens betydning for næringsutvikling: </li></ul>
Bakgrunn: Lokalsamfunn inviteres til spleiselag for kulturminner som gir verdiskaping <ul><li>Miljøvernminister Knut Arild...
Hvor er vi? - blant verdens nordligste vikinger <ul><li>De nordligste vikinger var bosatt til Hinnøy og Søndre del av Senj...
Hvor er vi? - Pomorhandlerne med Barentz-perspektiv <ul><li>Historiske bånd innen skipsfart og handelsforbindelser til: </...
Hvor er vi? - Sentralt i det ”samiske rike” <ul><li>Bosettinger fra vikingtid til år 1900, Grundig dokumentert gjennom: ...
Mål og delmål <ul><li>” Det gode tunet” – </li></ul><ul><ul><li>Gården og kysten som læringsrom </li></ul></ul><ul><li>”...
Dagens situasjon <ul><li>Kystbyen i Nord – trenger bevegelse </li></ul><ul><li>Lite samhandling mellom – </li></ul><ul><u...
Mulighet: Hele VÅGSFJORD <ul><li>Unike Vågen og Vågsfjord som arena </li></ul><ul><li>Midt i Nord-Norge </li></ul><ul><l...
+ <ul><li>Behov felles for ”BILDER” </li></ul><ul><li>Som for eksempel da vi ”gjenoppdaget” omgivelsene gjennom TV2s reali...
Bakgrunn: <ul><li>Behov for pilotprosjekter innen kystkultur . Jfr. www . odin . no / ld </li></ul><ul><li>Behov for kul...
Vi vil i Sør-Troms ! : ) <ul><li>Viktige kulturminner i regionen – dokumentasjoner 10 000 år gamle (vikinggraver) </li></u...
Faglige miljø og referanser bla. <ul><li>Kystkultur: </li></ul><ul><ul><li>Vågsfjord kystlag med regionalt og nasjonalt n...
I Bjarkøy : I TORE HUNDS FOTSPOR <ul><li>Meløyvær Fort: </li></ul><ul><ul><li>Opplevelsessenter med Vikingkultur </li></...
I Harstad: Kulturbyen i Nord <ul><li>Harstad kommune: </li></ul><ul><ul><li>Kulturplan for næringsutvikling </li></ul></...
Hvordan kom vi så langt? <ul><li>Nasjonal økt fokus på kystkultur, lokalt engasjement </li></ul><ul><li>Kulturmeldingen: K...
Tilgjengelige alternativer <ul><li>Global ”leting” etter ”livskvalitet” </li></ul><ul><ul><li>Økt fokus på Norge som opple...
Hovedprosjekt <ul><li>Synliggjøre kystkulturprosjekter basert i lokal egenidentitet </li></ul><ul><ul><ul><li>Nasjonalt pr...
Delprosjekter <ul><li>Samiske kulturminner i Sør-Troms. Utvikling av kultur – og natursti i Vågsfjord </li></ul><ul><li>H...
Aktiv læring: De utrolige årene <ul><li>Implementere det forskningsbaserte lærings- og utviklingsprosjektet: DE UTROLIGE ...
<ul><li>Vågsfjord Kystlag som ”prosjektsøker” </li></ul><ul><li>Styringsgruppe: </li></ul><ul><ul><li>Representanter fra H...
Resultat: <ul><ul><li>Minst 10 levedyktige næringsprosjekter </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvalitetssikring (kursing), felles...
Stortingsmeldinger <ul><li>St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner  http:// www . odin . dep . no /md/norsk/ do...
Troms: Landbruk +: Gården og kysten som læringsrom    <ul><li>Landbruks- og matdepartementet har gitt 250 000 kr i støt...
Informasjonsmøter og samtaler med: <ul><li>30.3.05: Galleri Nord-Norge: Møte om etablering av lokalavdeling for forbundet ...
Etterord: <ul><li>Kompetansesamfunnet oppnås kun gjennom egne opplevelser og aktiv læring. </li></ul><ul><li>Fremtiden sta...
P.S. <ul><li>Vi ønsker tilbakemelding om forbedring, og hjelp til å få prosjektet i posisjon til å bli et nasjonalt kystp...
Planer videre i prosessen: <ul><li>Mai 2005: Fellesmøte mellom interesserte aktører, Harstad kommune, Bjarkøy kommune, Høg...
Forslagsstiller: <ul><li>Gründer, mob. 90508660, 9402 Harstad (bygdeutvikling, prosjektledelse, nyorientering) </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vågsfjord Kystkultur

1,107 views

Published on

Presentasjon av en idé for samhandling rettet mot reiseliv og turisme i Sør-Troms, regionen.

Published in: Real Estate, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,107
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vågsfjord Kystkultur

 1. 1. Vågsfjord kystkultur Prosjekt: Kystkultur og ” gode opplevelser ”
 2. 2. En foreløpig prosjektbeskrivelse
 3. 3. Visjon <ul><li>” Den gode opplevelsen” </li></ul><ul><li>hav og land </li></ul><ul><li>Gården og kysten som læringsrom </li></ul>
 4. 4. Forord <ul><li>I en stadig mer global verden, trenger vi mennesker som har følelser for og tro på sin lokale kultur og identitet, for derigjennom å forstå og verdsette andre kulturer. V.S.E. </li></ul>
 5. 5. Mål: <ul><li>1. Bli et av 10 pilotprosjekt i Norge, for synliggjøring av kulturens betydning for næringsutvikling: </li></ul>
 6. 6. Bakgrunn: Lokalsamfunn inviteres til spleiselag for kulturminner som gir verdiskaping <ul><li>Miljøvernminister Knut Arild Hareide inviterer fylkeskommunene til delta i program for verdiskaping knyttet til kulturminner og kulturmiljøer.  – Kulturminnene utgjør et stort potensiale for utvikling av lokalsamfunn og næringsliv, sier Knut Arild Hareide. </li></ul><ul><li>Troms fylkeskommune må foreslå gode kandidater, og i løpet av en fire års periode etableres 10 pilotprosjekter fordelt over hele landet for å høste konkrete erfaringer med hvordan man kan bruke kulturminner og kulturmiljøer til utvikling av lokalsamfunnene. De 10 områdene vil få økonomisk støtte fra staten til istandsetting, sikring og formidling. Både eiere av kulturminner, frivillige organisasjoner, lokal eller regional forvaltning eller museer kan være prosjektdrivere, sier Hareide.  </li></ul><ul><li>Leve med kulturminner, som Regjeringen la frem våren 2005, en handlingsplan for kulturminner fram mot 2020. I første omgang skal det opprettes opptil fire pilotprosjekter i 2006. </li></ul><ul><li>I utvelgelsen av pilotprosjektene legge vekt på at prosjektet er godt forankret lokalt og regionalt i politiske organer og inngår i lokale eller regionale strategier for verdiskaping, omstilling og utvikling av lokalsamfunn. Prosjektene må også baseres på et samarbeid mellom flere offentlige aktører, eiere, næringsliv og frivilling sektor og bidra til å utvikle nettverk.  </li></ul><ul><li>- Kysten er et særlig satsingsområde, men forslag til prosjekter i byer og tettsteder og kulturlandskap i landbruket er også ønskelig, sier Hareide. </li></ul><ul><li>Fylkeskommunene vil få en sentral rolle i gjennomføringen av verdiskapingsprogrammet. Det vil også bli opprettet et nasjonalt nettverk mellom offentlige, private og frivillige aktører. Miljøverndepartementet vil også invitere til den første regionale samlingen i høst for interesserte aktører. </li></ul><ul><li>Kontaktpersoner: Avdelingsdirektør Liv Hege Skagestad tel 22 24 59 55, mobil: 48 09 97 09 Rådgiver Berit Skarholt tel 22 24 60 99, mobil 90 61 06 12 </li></ul>
 7. 7. Hvor er vi? - blant verdens nordligste vikinger <ul><li>De nordligste vikinger var bosatt til Hinnøy og Søndre del av Senja </li></ul><ul><li>De var sentrale i utviklingen av kysten som viktigste handelsvei nord-sør </li></ul><ul><li>Landbruks- og kystnæringen var grunnlag for vekst og ”internasjonalisering” </li></ul>
 8. 8. Hvor er vi? - Pomorhandlerne med Barentz-perspektiv <ul><li>Historiske bånd innen skipsfart og handelsforbindelser til: </li></ul><ul><ul><li>Spitsbergen og Svalbard </li></ul></ul><ul><ul><li>Vestover til Island </li></ul></ul><ul><ul><li>Vestover til Grønland/Amerika </li></ul></ul><ul><ul><li>Østover til Russland </li></ul></ul><ul><ul><li>Hele det circumpolare området </li></ul></ul>
 9. 9. Hvor er vi? - Sentralt i det ”samiske rike” <ul><li>Bosettinger fra vikingtid til år 1900, Grundig dokumentert gjennom: Samiske samfunn på Hinnøy, fra Trondarnes distriktsmuseums skriftsserie nr 5, av T.E. Johansen og K.E. Pedersen </li></ul>
 10. 10. Mål og delmål <ul><li>” Det gode tunet” – </li></ul><ul><ul><li>Gården og kysten som læringsrom </li></ul></ul><ul><li>” Gode opplevelser” – </li></ul><ul><ul><li>sammen med familie, venner, skole, arbeidskolleger, andre osv. </li></ul></ul><ul><ul><li>Å ivareta ”de utrolige årene”, - hele livet. </li></ul></ul><ul><li>De lokale kulturminner og opplevelsen av å skape fremtidens kulturforståelse. Det aktive element. Det aktive folket. Å leve i tiden. </li></ul>
 11. 11. Dagens situasjon <ul><li>Kystbyen i Nord – trenger bevegelse </li></ul><ul><li>Lite samhandling mellom – </li></ul><ul><ul><li>Kultur, forsknings- og næringsutøvere </li></ul></ul><ul><li>Behov for ”gode” konkrete opplevelser </li></ul><ul><li>Sør-Troms: ”Den uoppdagede region” </li></ul>
 12. 12. Mulighet: Hele VÅGSFJORD <ul><li>Unike Vågen og Vågsfjord som arena </li></ul><ul><li>Midt i Nord-Norge </li></ul><ul><li>Øysamfunnene i Sør-Troms </li></ul><ul><li>Kultur som næring fra hav og land </li></ul><ul><li>Interessant for forskning og innovasjon </li></ul>
 13. 13. + <ul><li>Behov felles for ”BILDER” </li></ul><ul><li>Som for eksempel da vi ”gjenoppdaget” omgivelsene gjennom TV2s realityserie ”FARMEN2004” </li></ul><ul><li>Mangfold av mennesker med store potensialer </li></ul>
 14. 14. Bakgrunn: <ul><li>Behov for pilotprosjekter innen kystkultur . Jfr. www . odin . no / ld </li></ul><ul><li>Behov for kulturbasert næringsutvikling , økt turismetilgang i forbindelse med LOFAST Riksvei fra Lofoten til Sør-Troms </li></ul>
 15. 15. Vi vil i Sør-Troms ! : ) <ul><li>Viktige kulturminner i regionen – dokumentasjoner 10 000 år gamle (vikinggraver) </li></ul><ul><li>Villsau på Øyene i Sør-Troms og Arctic Angus, kjøttproduksjon Bjarkøy v. Rognlid </li></ul><ul><li>Kystkultur på Grøtavær brygge </li></ul><ul><li>” Inn på tunet” satsing med prosjektledere i Bjarkøy og Harstad </li></ul><ul><li>Gamnes gård /Harstad Hestesportsenter med oppdrett av utrydningstruede norske hesteraser? Urkorndyrking. Vernede hus og naust. </li></ul><ul><li>Høgskolen i Harstad, satsing på reiseliv, opplevelser, folkehelse og miljøarbeid </li></ul><ul><li>Lokale natur og kulturstier – forminner fra samisk og vikingbosettinger </li></ul><ul><li>Trondarnes Distriktsmuseum Registrering av arbeidshester i TDMs område. Bjarkøy, Kvæfjord, Skånland. Arbeidshefte utgitt- (kontaktperson i Bjarkøy: Håvard Salen Nyheim) </li></ul><ul><li>Nordic-kjeden: Brygge i Steine, Bjarkøy. Viking- og kystkultur. </li></ul><ul><li>Westnes, Europas største private fuglesamling, Bjarkøy </li></ul><ul><li>” Sommarblot” og Vikingland, Bjarkøy (festivaler) </li></ul><ul><li>Ny interesse for slektsforskning </li></ul>
 16. 16. Faglige miljø og referanser bla. <ul><li>Kystkultur: </li></ul><ul><ul><li>Vågsfjord kystlag med regionalt og nasjonalt nettverk </li></ul></ul><ul><ul><li>Trondarnes Historiske senter/ Trondarnes distriktsmuseum </li></ul></ul><ul><ul><li>LOFOTR, Vikingmuseet i Borg, Leknes </li></ul></ul><ul><li>Matkultur: </li></ul><ul><ul><li>Forfatter Lie, Herjangen om Petter Dass og mat </li></ul></ul><ul><li>Landbruk: </li></ul><ul><ul><li>Sterkt landbruksmiljø i regionen, FoU miljø, mattilsyn osv. </li></ul></ul><ul><li>Samiske: </li></ul><ul><ul><li>Høgskolen i Harstad, Tore Johansen, historie </li></ul></ul><ul><ul><li>Forfatter Kjell Pedersen, stedsnavn </li></ul></ul><ul><ul><li>Samidieggi kultur og næringsavd. Drag </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovatør Reidar Solberg, Riddu Riddu, Manndalen om næringskombinasjoner langs kysten </li></ul></ul>
 17. 17. I Bjarkøy : I TORE HUNDS FOTSPOR <ul><li>Meløyvær Fort: </li></ul><ul><ul><li>Opplevelsessenter med Vikingkultur </li></ul></ul><ul><li>Bjarkøy Kommune: </li></ul><ul><ul><li>” Inn på tunet” prosjekter </li></ul></ul><ul><li>Næring: Westnes: </li></ul><ul><ul><li>Europas nordligste private fuglesamling </li></ul></ul><ul><li>Næring: </li></ul><ul><ul><li>Villsau på øyene i Bjarkøy (mat og opplevelser) </li></ul></ul>
 18. 18. I Harstad: Kulturbyen i Nord <ul><li>Harstad kommune: </li></ul><ul><ul><li>Kulturplan for næringsutvikling </li></ul></ul><ul><ul><li>Kommunedelplan for kultur </li></ul></ul><ul><ul><li>Prosjektleder ”Inn på tunet” </li></ul></ul><ul><li>RV 867 fra Harstad – til Bjarkøy </li></ul><ul><ul><li>Oppstart 2006. 1. prioritet Nasjonal transportplan </li></ul></ul><ul><ul><li>Bjarkøyforbindelsen. Rassikring. </li></ul></ul>
 19. 19. Hvordan kom vi så langt? <ul><li>Nasjonal økt fokus på kystkultur, lokalt engasjement </li></ul><ul><li>Kulturmeldingen: Kultur, kunst og næring </li></ul><ul><li>Kulturmeldingen: Mat og kultur </li></ul><ul><li>Reiselivsmeldingen: Norge – det naturlige valg </li></ul><ul><li>” Oppdagelsen” av lokal kulturarv og muligheter </li></ul>
 20. 20. Tilgjengelige alternativer <ul><li>Global ”leting” etter ”livskvalitet” </li></ul><ul><ul><li>Økt fokus på Norge som opplevelses og læringsarena </li></ul></ul><ul><li>Design og arkitektur – gir opplevelser </li></ul><ul><ul><li>Økt fokus på Innovasjon Norge og norsk design </li></ul></ul><ul><li>Inspirasjon og ressurser: </li></ul><ul><ul><li>” Den gyldne omvei” i Nord-Trøndelag </li></ul></ul><ul><ul><li>Filmarkiv hos TV2, fra realityserien ”Farmen2004” </li></ul></ul><ul><ul><li>Billedarkiv ved Trondarnes Distriktsmuseum ”arbeidshesten”, </li></ul></ul>
 21. 21. Hovedprosjekt <ul><li>Synliggjøre kystkulturprosjekter basert i lokal egenidentitet </li></ul><ul><ul><ul><li>Nasjonalt prosjektstøtte blant 10 pilotprosjekter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Koordinering og synliggjøring av lokale næringsprosjekter samarbeid mellom offentlige og private aktører </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lokal prosjektstyring med tverrfaglig samhandling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ansettelse av 3 årig prosjektledelse for økt kystkulturell næringsutvikling </li></ul></ul></ul>
 22. 22. Delprosjekter <ul><li>Samiske kulturminner i Sør-Troms. Utvikling av kultur – og natursti i Vågsfjord </li></ul><ul><li>Hest som kultur og næring: </li></ul><ul><ul><li>Oppdrett av utrydningstruede norske hesteraser (Lyngshest og Dølahest), Barentssamarbeid for den russiske travhest Orlov, Harstad hestesportsenter. </li></ul></ul><ul><li>Villsau som næring på øyer i Sør-Troms </li></ul><ul><li>Kystkultur i undervisningen (barne-, ungdomsskole): </li></ul><ul><ul><li>Aktive lokalsamfunn, nye læringsrom og arena </li></ul></ul><ul><li>Koble FoU: Forskningsbasert dokumentasjon: </li></ul><ul><ul><li>5 professorater innen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Praktisk lærings- og utviklingsmetoder (norsk), prof. Tom Tiller og prof. Willy Mørch </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Naturumgjänge ur et individperspektiv (svensk), prof. Sundquist </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nature of individual experience and whale safaries (Canadisk) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Etnic cultures and human developement (Australsk) </li></ul></ul></ul>
 23. 23. Aktiv læring: De utrolige årene <ul><li>Implementere det forskningsbaserte lærings- og utviklingsprosjektet: DE UTROLIGE ÅRENE: </li></ul><ul><ul><li>Ref. www . deutroligearene . no </li></ul></ul><ul><ul><li>Lære gjennom opplevelser for </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Foreldre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lærere </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Familie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>I gruppemøter på ca 2 t pr gang i en møteserie på 12-14 uker (Basic) og + 18 – 20 uker (Advance). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Basic – advance – adademic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dinosaurusskolen </li></ul></ul></ul>
 24. 24. <ul><li>Vågsfjord Kystlag som ”prosjektsøker” </li></ul><ul><li>Styringsgruppe: </li></ul><ul><ul><li>Representanter fra HiH, UiTø, kystlag, Bjarkøy, Harstad </li></ul></ul><ul><li>Representantskap: </li></ul><ul><ul><li>Lokale kultur- og næringsaktører (landbruk og kystkultur) </li></ul></ul><ul><li>Prosjektledelse, eksternt finansiert i en 3 årig utviklingsfase </li></ul>Anbefaling Prosjektorganisering:
 25. 25. Resultat: <ul><ul><li>Minst 10 levedyktige næringsprosjekter </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvalitetssikring (kursing), felles markedsføring og koordinering, lokalt, nasjonalt, internasjonalt </li></ul></ul><ul><ul><li>Læring, opplevelser, nye fagmiljø som bidrar til ”en ny giv” og milepæler </li></ul></ul><ul><ul><li>” Aksjon kulturvern”: Lokal kunnskap og ansvar: Grunneiere/eiere i nært samarbeid med kommuner og fagmiljø om ivaretakelse av bygninger/bygningsmiljøer, skilting /tilrettelegging av kulturstier m.v. </li></ul></ul>
 26. 26. Stortingsmeldinger <ul><li>St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner http:// www . odin . dep . no /md/norsk/ dok / regpubl / stmeld /022001-040024/ dok - bn .html - side 55: </li></ul><ul><li>St.meld. nr. 22 (2004-2005): Kultur og Næring: http:// odin . dep . no / repub /04-05/ stmld /22 </li></ul><ul><li>St.meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014 </li></ul><ul><li>St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring </li></ul><ul><li>NOU 2002:1 &quot;Fortid former framtid </li></ul><ul><li>Kulturminneloven og forslaget til ny Naturmangfoldlov </li></ul><ul><li>Verdiskapingsprogrammet for kulturminner </li></ul><ul><li>Nasjonale prosjekter : </li></ul><ul><li>Prosjektet Framtidsbygda: www .bygdescenario2020. no </li></ul><ul><li>Landbruksdepartementets satsing: www . innpaatunet . no </li></ul><ul><li>Forskningsprosjekter: www.deutroligearene.no </li></ul>
 27. 27. Troms: Landbruk +: Gården og kysten som læringsrom   <ul><li>Landbruks- og matdepartementet har gitt 250 000 kr i støtte til pilotprosjektet &quot;Gården og kysten som læringsrom&quot; i Troms. Prosjektet er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Troms, Fiskeri- og kystmyndighetene og 9 kommuner i fylket. </li></ul><ul><li>Ny næringsaktivitet - Dette er et prosjekt som skal bidra til ny næringsaktivitet samtidig. Spesielt spennende er samarbeidet med fiskeri- og kystmyndighetene,&quot; sier statssekretær i landbruks- og mat departementet, Leif Helge Kongshaug. </li></ul><ul><li>Metode for læring - Gjennom &quot;Inn på tunet&quot;-arbeidet forenes gårdens ressurser og storsamfunnets utfordringer. Prosjektet i Troms er en regional tilpassing og etablerer et nytt partnerskap mellom landbruk og kyst/fiske med lokalt preg, sier  Kongshaug . </li></ul><ul><li>Styrker inntektene i landbruket Hovedmålet i prosjektet er å bidra til gode undervisningstilbud i grunnskole og videregående skole basert på lokale ressurser, kultur og identitet, og styrke sysselsettingen og inntektsgrunnlaget i landbruket. Prosjektet har ei totalramme på i underkant av èn million kroner, og finansieres av fylkets BU-midler, Fiskerimyndighetene, kommunene og Landbruks- og matdepartementet. </li></ul>
 28. 28. Informasjonsmøter og samtaler med: <ul><li>30.3.05: Galleri Nord-Norge: Møte om etablering av lokalavdeling for forbundet kysten </li></ul><ul><ul><li>Kontaktpersoner: Per Jan Pedersen: perjap @online. no , Kjell Nymoen: kinymo @online. no , </li></ul></ul><ul><li>31.3.05: Rica, Tromsø: Gården og kysten som læringsrom. Samtale med: </li></ul><ul><ul><li>Fylkesmannen i Troms, kultur: Olav Austlid: olav . austlid @tromsfylke. no , landbruk: Fylkesjordsjef Morten Furunes: morten. furunes @fm- tr .stat. no prosjekt ”inn på tunet” v. Arve Kleiven: arve . kleiven @fm- tr .stat. no </li></ul></ul><ul><ul><li>UiTø: Prof. Tom Tiller: Tom . Tiller @ plp . uit . no </li></ul></ul><ul><li>4.4.05: Harstad kommune: Kasfjord barneskole, samtale med rektor/gruppeleder Anita Munkvold: anmunk @ yahoo . no </li></ul><ul><li>8.4.05: Rica, Tromsø: De utrolige årene (om læring/samhandling) </li></ul><ul><ul><li>Samtale med: Prof. Willy Tore Mørch: willy @fagmed.uit.no </li></ul></ul><ul><ul><li>Samtale med: Ungplan a.s., daglig leder Håkon Melseth: [email_address] </li></ul></ul><ul><li>9.4.05: Rainbow: For Hålogaland villsaulag </li></ul><ul><ul><li>Kontaktpersoner: Roald Borgen: [email_address] , Arild Andreassen: [email_address] </li></ul></ul><ul><li>9.4.05: Rainbow: For Økologisk idéforum, Troms, ved daglig leder Ulrike Nauman: [email_address] og [email_address] </li></ul><ul><li>10.4.05: Gamnes: Vikinghøvdingen på Lofotr, Borg, Terje Bø: [email_address] </li></ul><ul><li>19.4.05: Kasfjord barneskole ved rektor. Kasfjord barnehage ved daglig leder </li></ul><ul><li>20.4.05: Lokale kulturorganisasjoner i området </li></ul><ul><li>23.4.05: Trondarnes distriktsmuseum ved daglig leder og konsulent </li></ul>
 29. 29. Etterord: <ul><li>Kompetansesamfunnet oppnås kun gjennom egne opplevelser og aktiv læring. </li></ul><ul><li>Fremtiden starter </li></ul><ul><ul><li>NÅ! </li></ul></ul>
 30. 30. P.S. <ul><li>Vi ønsker tilbakemelding om forbedring, og hjelp til å få prosjektet i posisjon til å bli et nasjonalt kystprosjekt. Vi ønsker din skriftlige tilbakemelding om: </li></ul><ul><ul><li>Hvorfor vil et slikt prosjekt være viktig? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva kan du/dere bidra med? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvilke økonomiske utgifter og inntekter kan påløpe til et slikt prosjekt? </li></ul></ul><ul><ul><li>Om du/dere er interessert i å delta i videreutviklingen av denne prosjektidé? I hvilken grad, og hvordan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gi snarest tilbakemelding til: vivi _ ann @c2i. net </li></ul></ul><ul><ul><li>Takk for at du tok deg tid til å se gjennom, og gi tilbakemelding! </li></ul></ul>
 31. 31. Planer videre i prosessen: <ul><li>Mai 2005: Fellesmøte mellom interesserte aktører, Harstad kommune, Bjarkøy kommune, Høgskolen i Harstad, m.fl. </li></ul><ul><li>Mai 2005: Åpning av ”det gode tunet” – gården som læringsrom </li></ul><ul><li>Juni 2005: Markering under festspillene i Nord-Norge </li></ul><ul><li>August 2005: Delprosjekt ”Gården og kysten som læringsrom” samarbeid med Kasfjord barneskole og Kasfjord barnehage </li></ul><ul><li>September 2005: Søknad til miljøverndepartementet om pilotprosjektmidler for koordinering og utvikling videre. </li></ul>
 32. 32. Forslagsstiller: <ul><li>Gründer, mob. 90508660, 9402 Harstad (bygdeutvikling, prosjektledelse, nyorientering) </li></ul>

×