ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
Ο Απόστολος Παύλος, γνωστός
στον δυτικό κόσμο και ως Άγιος
Παύλος γεννηθείς ως Σαού,
ήταν Απόστολος και συγγραφέας
των μισών περίπου βιβλίων της
Καινής Διαθήκης.
Ήταν μία από τις σπουδαιότερες
προσωπικότητες της πρώιμης
εποχής του Χριστιανισμού,
υποστηρικτής της
παγκοσμιότητας της
Διδασκαλίας Του Ιησού.
Για το λόγο αυτό, έλαβε το
όνομα «Απόστολος των εθνών».
Ο Παύλος ήταν φανατικός
διώχτης των Χριστιανών.
Όταν πήγαινε προς τη Δαμασκό
είδε ένα δυνατό φως το οποίο
του έλεγε: Σαούλ, γιατί με
καταδιώκεις; Ο Παύλος ρώτησε
τη φωνή ποιος ήταν και η φωνή
του απάντησε ότι ήταν ο Ιησούς
ο Ναζωραίος. Του είπε να πάει
στη Δαμασκό όπου θα
συναντήσει τον Ανανία ο οποίος
θα του πει το τι του επιφυλάσσει
ο Θεός.
Ο Παύλος τυφλώθηκε από το
φως, όμως οι άνθρωποι που
ήταν γύρω του τον οδήγησαν
στη Δαμασκό. Εκεί
συνάντησε τον Ανανία ο
οποίος του είπε να βαπτιστεί
και να διαδώσει σε ολόκληρο
τον κόσμο αυτό που είδε και
άκουσε.
Σκηνές από τη ζωή του Αποστόλου Παύλου
(πηγή byzarticon.gr)
Το ταξίδι αυτό αρχίζει από την
Αντιόχεια της Συρίας και
περιλαμβάνει την Κύπρο και
ακολούθως τις πόλεις της
Μικράς Ασίας: Πέργη της
Παμφυλίας, Αντιόχεια της
Πισιδίας και τις μικρασιατικές
πόλεις της Λυκαονίας (ή
Νότιας Γαλατίας), όπως το
Ικόνιο, τα Λύστρα και τη
Δέρβη. Μάλιστα στην περιοχή
της Γαλατίας Μικράς Ασίας,
οι κοινότητες που ιδρύονται
περιλαμβάνουν Χριστιανούς
εξ Ιουδαίων και εξ εθνικών, οι
οποίοι αρχικά συνυπάρχουν
και συμβιώνουν αρμονικά,
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
Η Δεύτερη Περιοδεία του Παύλου,
πραγματοποιείται μετά την
Αποστολική Σύνοδο και συμπίπτει με
τη νέα εποχή που αρχίζει στις
σχέσεις Ελληνισμού και
Χριστιανισμού. Αρχίζει από την
Αντιόχεια με τη συνοδεία του Σίλα
και όχι του Βαρνάβα τη φορά αυτή, ο
οποίος με τον ανεψιό του Ιωάννη
Μάρκο αναλαμβάνει νέα αποστολή
στην Κύπρο. Μετά από επίσκεψη
στις Εκκλησίες της Λυκαονίας με την
προσθήκη στη συνοδεία του
Τιμοθέου, που τον παραλαμβάνει στα
Λύστρα, πηγαίνει στη Φρυγία και
στη Γαλατική χώρα και στη συνέχεια
στην Τρωάδα, από όπου ύστερα από
ένα όραμα έρχεται στη Μακεδονία.
Ο Παύλος την εποχή αυτή είχε
πλέον ιδρύσει Εκκλησίες στη
Μικρά Ασία και στην Ελλάδα με
ένα σημαντικό κέντρο στην
Κόρινθο και είχε αρχίσει να
εργάζεται στην επίσης σημαντική
Έφεσο. Ακολούθησε μια περίοδος
σταθεροποίησης.
Μετά την επιστροφή του στην
Αντιόχεια και αφού παρέμεινε εκεί
ένα διάστημα, ο Παύλος έφυγε για
τη Γαλατική χώρα και τη Φρυγία
για να στηρίξει τις Εκκλησίες που
είχε ιδρύσει κατά την προηγούμενη
Περιοδεία του. Κατόπιν,
περιόδευσε στη δυτική περιοχή της
Βιθυνίας και κατέληξε στην
Έφεσο, το ορμητήριο της Τρίτης
Περιοδείας του, στην οποία έφτασε
διά ξηράς μέσω της περιοχής της
Φρυγίας. Την εποχή αυτή ίδρυσε
Εκκλησίες στις Κολοσσές, στην
Ιεράπολη και στη Λαοδίκεια.
Ο Παύλος δεν παρέμεινε για πολύ στη
Ρώμη, αλλά αναχώρησε με προορισμό
την Ιερουσαλήμ. Φθάνοντας όμως
στην Κρήτη, ο ίδιος και οι συνεργάτες
του πληροφορήθηκαν ότι η
κατάσταση στην Ιουδαία και την
Ιερουσαλήμ δεν ήταν καλή, αλλά
επικρατούσε αναρχία μετά τον
ξαφνικό θάνατο του Επιτρόπου
Φήστου. Πράγματι, ο ιστορικός
Ιώσηπος πληροφορεί για αυτό το
γεγονός, το οποίο δημιούργησε ένα
κενό Ρωμαϊκής εξουσίας για πολλούς
μήνες. Η εξέλιξη των γεγονότων ήταν
τέτοια που δεν θα κατάφερνε ποτέ πια
να επισκεφθεί την Ιερουσαλήμ.
 Οι Επιστολές του Αποστόλου Παύλου είναι τα πρώτα γραπτά
μνημεία της Καινής Διαθήκης και αποτελούν έργα
περιστασιακά, γράφτηκαν δηλαδή για να απαντήσουν σε
διάφορα ερωτήματα που έθεταν οι νεοϊδρυθείσες Εκκλησίες
στον Απόστολο. Κατά τη συγγραφή των Επιστολών του
ακολουθεί ο Παύλος τους ισχύοντες κανόνες της Ελληνικής
επιστολογραφίας (προοίμιο που περιέχει τον αποστολέα,
παραλήπτη και χαιρετισμό - ανάπτυξη του θέματος - τελικοί
χαιρετισμοί) και προσθέτει στο τέλος ιδιόχειρο χαιρετισμό
προς δήλωση της γνησιότητας της Επιστολής (Ρωμ. 16:22, Α'
Κορ. 16:21, Γαλ. 6:11, Κολ. 4:18, Β' Θεσ. 3:17, Φιλ. 19).
 Η διάταξη των Επιστολών του Παύλου στον κανόνα της
Καινής Διαθήκης έγινε ανάλογα με την έκταση τους. Πρώτη
δηλ. τοποθετήθηκε η προς Ρωμαίους, που είναι η μεγαλύτερη
(16 κεφάλαια) και τελευταία η προς Φιλήμονα (25 στίχοι):
προς Ρωμαίους
προς Κορινθίους Α'
προς Κορινθίους Β'
προς Γαλάτας
προς Εφεσίους
προς Φιλιππησίους
προς Κολοσσαείς
προς Θεσσαλονικείς Α'
προς Θεσσαλονικείς Β'
προς Τιμόθεον Α'
προς Τιμόθεον Β'
προς Τίτον
προς Φιλήμονα
προς Εβραίους (η επιστολή αυτή, συνήθως
ακολουθεί μετά από την ομάδα των 13
Επιστολών του Παύλου)
 Οι 14 Παύλειες Επιστολές, για τις οποίες οι
Πράξεις των Αποστόλων δίνουν ένα πολύτιμο
ιστορικό πλαίσιο, αποτελούν ένα μεγάλο τμήμα
της Καινής Διαθήκης. Οι Επιστολές αυτές
σημαδεύουν το Αποστολικό έργο του Παύλου
στην «ειδωλολατρική» γη.
 Η χρονολογική τοποθέτηση των Επιστολών του
Παύλου στη διάρκεια της ζωής και της
Ιεραποστολικής του δράσης είναι δυνατή από τις
πληροφορίες των ίδιων των Επιστολών σε
συνδυαομό προς αντίστοιχες πληροφορίες των
Πράξεων ή από τη συσχέτιση τους με γεγονότα
της ιστορίας:
Ο Απόστολος Παύλος θεωρείται ως ο πρώτος Χριστιανός
Θεολόγος: ο μόνος από την πρώτη γενιά του Χριστιανισμού
που είχε αναπτύξει δική του συγκροτημένη άποψη πάνω σε
Θεολογικά και πρακτικά (ηθικά) θέματα. Για αυτό και
αποτέλεσαν για τη μεταγενέστερη Εκκλησία αυθεντία οι
Επιστολές του ώστε να θεωρείται ο «πρώτος» μετά τον «Ένα»
(Χριστό).
Όλοι σχεδόν οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με τον Παύλο,
επιδίωξαν να βρουν τις πηγές της σκέψης του και να
ανακαλύψουν την προέλευση των διατυπώσεων της
διδασκαλίας του, ακολουθώντας τρεις ερμηνευτικούς δρόμους:
1. Η σχολή της υπερφυσικής ερμηνείας: Η σχολή αυτή αποδέχεται
ότι ο Παύλος μίλησε περί Του Χριστού ως Θεού, όπως το αποδέχεται
η Ορθόδοξη και Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.
2. Η φιλελεύθερη σχολή: Σε αυτήν είναι διαδεδομένες οι φυσικές
ερμηνείες της Θεολογίας του Παύλου και απορρίπτεται το
υπερφυσικό. Ο Ιησούς Χριστός θεωρείται ένα σημαντικό ιστορικό
πρόσωπο, και η εμπειρία του Παύλου που οδήγησε στη μεταστροφή
του ήταν μία ψευδαίσθηση. Αρνούμενοι τη Θεότητα του Χριστού,
αποδέχονται ότι ο Ιησούς δεν ζήτησε να πιστέψουν σε αυτόν, αλλά
στο Θεό.
3. Η ριζοσπαστική σχολή: Οι οπαδοί της σχολής αυτής αποδέχονται
ότι ο Παύλος υπήρξε ο δεύτερος ιδρυτής του Χριστιανισμού και δεν
ήταν μαθητής και ακόλουθος της Διδασκαλίας Του Χριστού.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF
%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82#
%CE%97_%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF
%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://www.google.com/search?q=%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%
BF%CF%83+%CF%80%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%83&clie
nt=firefox-b-
EDHaElAFsQ_AUoAnoECAIQBA&biw=1218&bih=607&dpr=1.5
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
1 of 16

Recommended

Απόστολος Παύλος.pptx by
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
177 views14 slides
Απόστολος Παύλος.pptx by
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
171 views6 slides
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx by
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
81 views23 slides
Ιεραποστολή και Διακονία.pptx by
Ιεραποστολή και Διακονία.pptxΙεραποστολή και Διακονία.pptx
Ιεραποστολή και Διακονία.pptxΔήμητρα Τζίνου
92 views39 slides
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου by
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλουβ’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου
β’ περιοδεία του Αποστόλου ΠαύλουΜάχη Χούλη
5.4K views17 slides
Απόστολος Παύλος.pptx by
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
92 views8 slides

More Related Content

Similar to ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx

Απόστολος Παύλος.pptx by
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
117 views13 slides
η βιογραφια του αποστολου παυλου by
η βιογραφια του αποστολου παυλουη βιογραφια του αποστολου παυλου
η βιογραφια του αποστολου παυλουΚαπετανάκης Γεώργιος
874 views21 slides
η βιογραφια του αποστολου παυλου by
η βιογραφια του αποστολου παυλουη βιογραφια του αποστολου παυλου
η βιογραφια του αποστολου παυλουΚαπετανάκης Γεώργιος
511 views21 slides
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptx by
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
75 views21 slides
θε1 απόστολος βαρναβας by
θε1 απόστολος βαρναβαςθε1 απόστολος βαρναβας
θε1 απόστολος βαρναβαςatzarakiei
543 views8 slides

Similar to ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx(20)

θε1 απόστολος βαρναβας by atzarakiei
θε1 απόστολος βαρναβαςθε1 απόστολος βαρναβας
θε1 απόστολος βαρναβας
atzarakiei543 views
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα by 9 dimotiko sxoleio Veroias
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην ΕλλάδαΤα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων by Papanikolaou Dimitris
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμωνΕλληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων
8. Ο Απ. Παύλος στην Ελλάδα. Μαρία Χαραλάμπους Γ¨3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ Γ. ΠΑΦ. by stillis
8. Ο Απ. Παύλος στην Ελλάδα. Μαρία Χαραλάμπους Γ¨3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ Γ. ΠΑΦ.8. Ο Απ. Παύλος στην Ελλάδα. Μαρία Χαραλάμπους Γ¨3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ Γ. ΠΑΦ.
8. Ο Απ. Παύλος στην Ελλάδα. Μαρία Χαραλάμπους Γ¨3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ Γ. ΠΑΦ.
stillis955 views
Ιγνάτιος ο Θεοφόρος by 88DIMATH
Ιγνάτιος ο ΘεοφόροςΙγνάτιος ο Θεοφόρος
Ιγνάτιος ο Θεοφόρος
88DIMATH707 views
ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΥΣΗ by Ελενη Ζαχου
ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΥΣΗΕΞΑΠΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΥΣΗ
ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΥΣΗ

More from Δήμητρα Τζίνου

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx by
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΔήμητρα Τζίνου
69 views33 slides
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptx by
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΟι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΔήμητρα Τζίνου
84 views14 slides
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx by
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΒυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΔήμητρα Τζίνου
6 views4 slides
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx by
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΕικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΔήμητρα Τζίνου
11 views6 slides
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx by
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΧριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΔήμητρα Τζίνου
121 views21 slides
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt by
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΔήμητρα Τζίνου
110 views25 slides

More from Δήμητρα Τζίνου(20)

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx by Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt by Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx by Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx

Recently uploaded

Triti_Hlikia_2023.pptx by
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx36dimperist
80 views3 slides
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... by
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...gymkeram
12 views16 slides
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx by
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxgymkeram
41 views19 slides
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfChrisa Kokorikou
54 views5 slides
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... by
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...2lykkomo
533 views7 slides
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf2lykkomo
944 views1 slide

Recently uploaded(20)

Triti_Hlikia_2023.pptx by 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist80 views
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... by gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 views
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx by gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram41 views
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou54 views
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... by 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo533 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo944 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx by 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas20 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram27 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf by 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.1K views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ by Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki17 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 by EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu32 views
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... by gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx by 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist85 views
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx by 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas14 views
Βρίσκοντας τα μνημεία by Dimitra Mylonaki
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημεία
Dimitra Mylonaki13 views
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx by psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa14 views
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 by gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 views
tmimata2711112.pdf by ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou11 views

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx

 • 2. Ο Απόστολος Παύλος, γνωστός στον δυτικό κόσμο και ως Άγιος Παύλος γεννηθείς ως Σαού, ήταν Απόστολος και συγγραφέας των μισών περίπου βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Ήταν μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της πρώιμης εποχής του Χριστιανισμού, υποστηρικτής της παγκοσμιότητας της Διδασκαλίας Του Ιησού. Για το λόγο αυτό, έλαβε το όνομα «Απόστολος των εθνών».
 • 3. Ο Παύλος ήταν φανατικός διώχτης των Χριστιανών. Όταν πήγαινε προς τη Δαμασκό είδε ένα δυνατό φως το οποίο του έλεγε: Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις; Ο Παύλος ρώτησε τη φωνή ποιος ήταν και η φωνή του απάντησε ότι ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Του είπε να πάει στη Δαμασκό όπου θα συναντήσει τον Ανανία ο οποίος θα του πει το τι του επιφυλάσσει ο Θεός.
 • 4. Ο Παύλος τυφλώθηκε από το φως, όμως οι άνθρωποι που ήταν γύρω του τον οδήγησαν στη Δαμασκό. Εκεί συνάντησε τον Ανανία ο οποίος του είπε να βαπτιστεί και να διαδώσει σε ολόκληρο τον κόσμο αυτό που είδε και άκουσε. Σκηνές από τη ζωή του Αποστόλου Παύλου (πηγή byzarticon.gr)
 • 5. Το ταξίδι αυτό αρχίζει από την Αντιόχεια της Συρίας και περιλαμβάνει την Κύπρο και ακολούθως τις πόλεις της Μικράς Ασίας: Πέργη της Παμφυλίας, Αντιόχεια της Πισιδίας και τις μικρασιατικές πόλεις της Λυκαονίας (ή Νότιας Γαλατίας), όπως το Ικόνιο, τα Λύστρα και τη Δέρβη. Μάλιστα στην περιοχή της Γαλατίας Μικράς Ασίας, οι κοινότητες που ιδρύονται περιλαμβάνουν Χριστιανούς εξ Ιουδαίων και εξ εθνικών, οι οποίοι αρχικά συνυπάρχουν και συμβιώνουν αρμονικά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
 • 7. Η Δεύτερη Περιοδεία του Παύλου, πραγματοποιείται μετά την Αποστολική Σύνοδο και συμπίπτει με τη νέα εποχή που αρχίζει στις σχέσεις Ελληνισμού και Χριστιανισμού. Αρχίζει από την Αντιόχεια με τη συνοδεία του Σίλα και όχι του Βαρνάβα τη φορά αυτή, ο οποίος με τον ανεψιό του Ιωάννη Μάρκο αναλαμβάνει νέα αποστολή στην Κύπρο. Μετά από επίσκεψη στις Εκκλησίες της Λυκαονίας με την προσθήκη στη συνοδεία του Τιμοθέου, που τον παραλαμβάνει στα Λύστρα, πηγαίνει στη Φρυγία και στη Γαλατική χώρα και στη συνέχεια στην Τρωάδα, από όπου ύστερα από ένα όραμα έρχεται στη Μακεδονία.
 • 8. Ο Παύλος την εποχή αυτή είχε πλέον ιδρύσει Εκκλησίες στη Μικρά Ασία και στην Ελλάδα με ένα σημαντικό κέντρο στην Κόρινθο και είχε αρχίσει να εργάζεται στην επίσης σημαντική Έφεσο. Ακολούθησε μια περίοδος σταθεροποίησης. Μετά την επιστροφή του στην Αντιόχεια και αφού παρέμεινε εκεί ένα διάστημα, ο Παύλος έφυγε για τη Γαλατική χώρα και τη Φρυγία για να στηρίξει τις Εκκλησίες που είχε ιδρύσει κατά την προηγούμενη Περιοδεία του. Κατόπιν, περιόδευσε στη δυτική περιοχή της Βιθυνίας και κατέληξε στην Έφεσο, το ορμητήριο της Τρίτης Περιοδείας του, στην οποία έφτασε διά ξηράς μέσω της περιοχής της Φρυγίας. Την εποχή αυτή ίδρυσε Εκκλησίες στις Κολοσσές, στην Ιεράπολη και στη Λαοδίκεια.
 • 9. Ο Παύλος δεν παρέμεινε για πολύ στη Ρώμη, αλλά αναχώρησε με προορισμό την Ιερουσαλήμ. Φθάνοντας όμως στην Κρήτη, ο ίδιος και οι συνεργάτες του πληροφορήθηκαν ότι η κατάσταση στην Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ δεν ήταν καλή, αλλά επικρατούσε αναρχία μετά τον ξαφνικό θάνατο του Επιτρόπου Φήστου. Πράγματι, ο ιστορικός Ιώσηπος πληροφορεί για αυτό το γεγονός, το οποίο δημιούργησε ένα κενό Ρωμαϊκής εξουσίας για πολλούς μήνες. Η εξέλιξη των γεγονότων ήταν τέτοια που δεν θα κατάφερνε ποτέ πια να επισκεφθεί την Ιερουσαλήμ.
 • 10.  Οι Επιστολές του Αποστόλου Παύλου είναι τα πρώτα γραπτά μνημεία της Καινής Διαθήκης και αποτελούν έργα περιστασιακά, γράφτηκαν δηλαδή για να απαντήσουν σε διάφορα ερωτήματα που έθεταν οι νεοϊδρυθείσες Εκκλησίες στον Απόστολο. Κατά τη συγγραφή των Επιστολών του ακολουθεί ο Παύλος τους ισχύοντες κανόνες της Ελληνικής επιστολογραφίας (προοίμιο που περιέχει τον αποστολέα, παραλήπτη και χαιρετισμό - ανάπτυξη του θέματος - τελικοί χαιρετισμοί) και προσθέτει στο τέλος ιδιόχειρο χαιρετισμό προς δήλωση της γνησιότητας της Επιστολής (Ρωμ. 16:22, Α' Κορ. 16:21, Γαλ. 6:11, Κολ. 4:18, Β' Θεσ. 3:17, Φιλ. 19).  Η διάταξη των Επιστολών του Παύλου στον κανόνα της Καινής Διαθήκης έγινε ανάλογα με την έκταση τους. Πρώτη δηλ. τοποθετήθηκε η προς Ρωμαίους, που είναι η μεγαλύτερη (16 κεφάλαια) και τελευταία η προς Φιλήμονα (25 στίχοι):
 • 11. προς Ρωμαίους προς Κορινθίους Α' προς Κορινθίους Β' προς Γαλάτας προς Εφεσίους προς Φιλιππησίους προς Κολοσσαείς προς Θεσσαλονικείς Α' προς Θεσσαλονικείς Β' προς Τιμόθεον Α' προς Τιμόθεον Β' προς Τίτον προς Φιλήμονα προς Εβραίους (η επιστολή αυτή, συνήθως ακολουθεί μετά από την ομάδα των 13 Επιστολών του Παύλου)
 • 12.  Οι 14 Παύλειες Επιστολές, για τις οποίες οι Πράξεις των Αποστόλων δίνουν ένα πολύτιμο ιστορικό πλαίσιο, αποτελούν ένα μεγάλο τμήμα της Καινής Διαθήκης. Οι Επιστολές αυτές σημαδεύουν το Αποστολικό έργο του Παύλου στην «ειδωλολατρική» γη.  Η χρονολογική τοποθέτηση των Επιστολών του Παύλου στη διάρκεια της ζωής και της Ιεραποστολικής του δράσης είναι δυνατή από τις πληροφορίες των ίδιων των Επιστολών σε συνδυαομό προς αντίστοιχες πληροφορίες των Πράξεων ή από τη συσχέτιση τους με γεγονότα της ιστορίας:
 • 13. Ο Απόστολος Παύλος θεωρείται ως ο πρώτος Χριστιανός Θεολόγος: ο μόνος από την πρώτη γενιά του Χριστιανισμού που είχε αναπτύξει δική του συγκροτημένη άποψη πάνω σε Θεολογικά και πρακτικά (ηθικά) θέματα. Για αυτό και αποτέλεσαν για τη μεταγενέστερη Εκκλησία αυθεντία οι Επιστολές του ώστε να θεωρείται ο «πρώτος» μετά τον «Ένα» (Χριστό). Όλοι σχεδόν οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με τον Παύλο, επιδίωξαν να βρουν τις πηγές της σκέψης του και να ανακαλύψουν την προέλευση των διατυπώσεων της διδασκαλίας του, ακολουθώντας τρεις ερμηνευτικούς δρόμους:
 • 14. 1. Η σχολή της υπερφυσικής ερμηνείας: Η σχολή αυτή αποδέχεται ότι ο Παύλος μίλησε περί Του Χριστού ως Θεού, όπως το αποδέχεται η Ορθόδοξη και Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. 2. Η φιλελεύθερη σχολή: Σε αυτήν είναι διαδεδομένες οι φυσικές ερμηνείες της Θεολογίας του Παύλου και απορρίπτεται το υπερφυσικό. Ο Ιησούς Χριστός θεωρείται ένα σημαντικό ιστορικό πρόσωπο, και η εμπειρία του Παύλου που οδήγησε στη μεταστροφή του ήταν μία ψευδαίσθηση. Αρνούμενοι τη Θεότητα του Χριστού, αποδέχονται ότι ο Ιησούς δεν ζήτησε να πιστέψουν σε αυτόν, αλλά στο Θεό. 3. Η ριζοσπαστική σχολή: Οι οπαδοί της σχολής αυτής αποδέχονται ότι ο Παύλος υπήρξε ο δεύτερος ιδρυτής του Χριστιανισμού και δεν ήταν μαθητής και ακόλουθος της Διδασκαλίας Του Χριστού.