ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx

ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΠΑΎΛΟΣ
Ο απόστολος Παύλος, γνωστός στο δυτικό κόσμο και ως άγιος Παύλος γεννηθείς ως Σαούλ ,
ήταν απόστολος και συγγραφέας των μισών περίπου βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Ήταν μία από τις
σπουδαιότερες προσωπικότητες της πρώιμης εποχής του Χριστιανισμού, υποστηρικτής της παγκοσμιότητας
της διδασκαλίας του Ιησού.
Ταινίες: Mirror
Απεβίωσε: Ρώμη, Ιταλία
Τόπος ταφής: Βασιλική
Αποστόλου Παύλου εκτός
των τειχών, Ρώμη, Ιταλία
Τόπος γέννησης:Ταρσός
της Κιλικίας
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΒΙΟΓΡΑΦΊΑ ΑΠΌΣΤΟΛΟΥ ΠΑΎΛΟΥ
 Κορυφαία φυσιογνωμία του Χριστιανισμού. Ασπάστηκε τον Χριστιανισμό μετά το θάνατο και την ανάσταση
του Ιησού και αναδείχθηκε σε έναν από τους ηγέτες του, με καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωσή του πέραν των
ορίων του ιουδαϊσμού, ώστε να καταστεί οικουμενική θρησκεία. Η μνήμη του εορτάζεται απ’ όλες τις
ομολογίες του Χριστιανισμού στις 29 Ιουνίου, μαζί με τον απόστολο Πέτρο.
 Ο ιουδαϊκού θρησκεύματος Παύλος γεννήθηκε στηνΤαρσό της Κιλικίας το 5-15 μ.Χ και προτού γίνει
χριστιανός ονομαζόταν Σαούλ ή Σαύλος στα ελληνικά. Επειδή, όμως, απέκτησε την ιδιότητα του Ρωμαίου
πολίτη είχε και δεύτερο όνομα, το ρωμαϊκό Πάουλους . Στην πατρίδα του έμαθε την ελληνική γλώσσα και στα
Ιεροσόλυμα σπούδασε εβραϊκή θεολογία κοντά στον σοφό Γαμαλιήλ.
 Έλαβε μέρος στον λιθοβολισμό του Στέφανου και ήταν γεμάτος έχθρα κατά των χριστιανών. Όταν έμαθε ότι
στη Δαμασκό υπήρχαν πολλοί χριστιανοί, πήγε στους αρχιερείς και πήρε την άδεια και συνοδούς να πάει να
τους συλλάβει και να τους φέρει δεμένους στα Ιεροσόλυμα. Ένα όραμα που είδε καθ' οδόν προς τη Δαμασκό
τον έκανε να μεταστραφεί στον χριστιανισμό.
ΑΝΤΙΛΉΨΕΙΣΤΟΥ ΠΑΎΛΟΥ ΠΡΙΝ ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΤΟ ΧΡΙΣΤΌ
Πιστεύει:
 Στον εαυτό του
 Στην καταγωγή του
 Στη μόρφωσή του
 Στο νόμο
 Στις παραδόσεις
 Δεν μπορεί να καταλάβει το κήρυγμα του Στέφανου για το Μεσσία
 Θέλει να συντρίψει τους χριστιανούς ως επικίνδυνους για τη θρησκεία και το έθνος του
 Το κέντρο του κόσμου του είναι ο Νόμος και το Ιουδαϊκό έθνος
ΑΝΤΙΛΉΨΕΙΣΤΟΥ ΠΑΎΛΟΥ ΜΕΤΑΤΗ ΣΥΝΑΝΤΉΣΉΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΌ
Χάνει όλες τις βεβαιότητες που είχε για:
 Τον εαυτό του
 Την καταγωγή του
 Τη μόρφωσή του
 Το Νόμο
 Τις παραδόσεις των πατέρων
 Δικαιώνει μέσα του το Στέφανο: Ο Χριστός είναι ο Μεσσίας
 Από διώκτης γίνεται ο Απόστολος των Εθνών
 Το κέντρο του κόσμου του είναι τώρα η αγάπη του Χριστού και η Οικουμένη
Η ΕΜΦΆΝΙΣΗΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ ΣΤΟΝ ΠΑΎΛΟ
 Το επιχείρημα ότι ο Παύλος είδε κάποια εσωτερική οπτασία, ο ίδιος δεν το αποδέχεται. Για εκείνον δεν
επρόκειτο για μια υποκειμενική αντίληψη, αλλά για γεγονός ιστορικό και αντικειμενικό και αυτό συνάγεται
από τα χαρακτηριστικά και τη σημασία, τα οποία αποδίδει σε αυτό. Διακρίνει την εμφάνιση εκείνη από άλλες
αποκαλύψεις και οπτασίες που του συνέβησαν, ακόμα και από αυτή την αρπαγή του μέχρι τον τρίτο ουρανό,
για την οποία αμφιβάλλει, αν ήταν με το σώμα ή χωρίς αυτό. Και είναι βέβαιος ότι στον δρόμο για τη
Δαμασκό υπήρξε εμφάνιση του αναστημένου Χριστού αφού τη συναριθμεί με τις υπόλοιπες που έγιναν
στους αποστόλους πριν από την Ανάληψη.
 Ο Παύλος ήταν φανατικός διώχτης των Χριστιανών. Όταν πήγαινε προς τη Δαμασκό είδε ένα δυνατό φως το
οποίο του έλεγε: Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις; Ο Παύλος ρώτησε τη φωνή ποιος ήταν και η φωνή του
απάντησε ότι ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Του είπε να πάει στη Δαμασκό όπου θα συναντήσει τον Ανανία ο
οποίος θα του πει το τι του επιφυλάσσει ο Θεός. Ο Παύλος τυφλώθηκε από το φως, όμως οι άνθρωποι που
ήταν γύρω του τον οδήγησαν στη Δαμασκό. Εκεί συνάντησε τον Ανανία ο οποίος του είπε να βαπτιστεί και να
διαδώσει σε ολόκληρο τον κόσμο αυτό που είδε και άκουσε.
ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΌΣΤΟΛΟΥ ΠΑΎΛΟΥ
https://greek.global.bible/bible
/d09e9a676bf6592d-
01/ACT.9?parallels=0848b63d
9e2d1d53-
01#:~:text=%CE%BC%CE%B
5%CF%84%CE%B1%CF%83
%CF%84%CF%81%CE%BF
%CF%86%CE%AE%20%CF
%84%CE%BF%CF%85%20
%CE%A3%CE%B1%CF%8D
%CE%BB%CE%BF%CF%85
-,(,),-
1%CE%A3%CF%84%CE%B
F%20%CE%BC%CE%B5%C
F%84%CE%B1%CE%BE%C
F%8D
Η Μεταστροφή του Αγίου Παύλου, Caravaggio (1601)
ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΎΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ
 Το κήρυγμα του Παύλου στη συναγωγή των Ιουδαίων, όπως συνοψίζεται στο στίχο μας, έχει τρεις βασικούς
άξονες· α) ο Μεσσίας θα πάθει, β) θα αναστηθεί από τους νεκρούς, ώστε να εκπληρωθούν οι προφητείες και
γ) αυτός ο Μεσσίας Χριστός είναι ο ιστορικός Ιησούς που κηρύσσει ο απόστολος στη Θεσσαλονίκη.
 Στις μεσσιανικές αντιλήψεις των Ιουδαίων της εποχής του Χριστού επικρατούσε μια ρευστότητα. Γι’ αυτό οι
ερευνητές διακρίνουν την ύπαρξη δύο τάσεων· η μια ανέμενε τον Μεσσία ως στρατάρχη και θριαμβευτή,
ενώ η δεύτερη ως ταπεινό και παθητό. Εξάλλου και από τα κείμενα της εποχής, απόκρυφες Αποκαλύψεις και
Ραβινική εξήγηση της, φαίνεται ότι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αναμενόμενου Μεσσία ήταν τρία· α)
Ο Μεσσίας είναι ο απεσταλμένος από τον Θεό σωτήρας του λαού.Την σωτηρία μερικοί αντιλαμβάνονταν ως
απαλλαγή από την αμαρτία. Στο σύνολό τους όμως πίστευαν στην εθνική σωτηρία. Ιδιαίτερα οι απόκρυφες
Αποκαλύψεις, τόνιζαν τον εθνικοπολιτικό χαρακτήρα του Μεσσία, αλλά με αυτή την προοπτική κατανοούσε
ο λαός, την εποχή του Χριστού και τις παλαιότερες προφητείες. Ο Μεσσίας θα ήταν το πρότυπο του
θεοκρατικού βασιλιά. β) Η εποχή του Μεσσία θα ήταν η περίοδος της εκπληρώσεως όλων των πόθων και
ελπίδων των Ιουδαίων. γ) Ο Μεσσίας θα κυριαρχούσε σ’ όλους τους βασιλείς και τα έθνη της γης.
 Με την αναφορά στο όνομα του Ιησού, ο Παύλος έχει σκοπό να κάνει σαφές το γεγονός ότι αυτός που
γεννήθηκε στη Βηθλεέμ καλείται Ιησούς και είναι ο Χριστός.
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
Ο Απόστολος Παύλος κηρύττει στον Άρειο Πάγο
(Σπύρος Βασιλείου, Ι. Ν. Αγίου Διονυσίου, Αθήνα)
St Paul Preaching in Athens, Ra phael,Victoria and Albert
Museum
ΒΑΣΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑΤΟΥ ΚΗΡΎΓΜΑΤΟΣΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
 Οι Αθηναίοι είναι ευσεβείς – βωμός στον «άγνωστο θεό» – είχαν ανεκπλήρωτες
θρησκευτικές αναζητήσεις
 Ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου και όλων των ανθρώπων ,ρυθμιστής της ζωής τους.
Ο άνθρωπος έχει θεϊκή καταγωγή
 Ο Θεός είναι πνευματικός. Δεν είναι ύπαρξη υλική και δεν παριστάνεται με είδωλα
 Ο Θεός παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Καλεί τους ανθρώπους σε μετάνοια για να
είναι έτοιμοι την ημέρα της Κρίσεως
 Ο Θεός νίκησε το θάνατο με την Ανάστασή του. Εκείνος θα αναστήσει τους ανθρώπους για
την Κρίση
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΤΈΛΟΣ.
 Πηγές:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%
CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_
%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%8
2
 https://www.sansimera.gr/biographies/856
 https://religious.gr/%CE%B2%CE%AF%CE%BF%CF%82-
%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF
%CE%BB%CE%BF%CF%82-
%CF%80%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
 Σημειώσεις τετραδίου και δραστηριότητες
Αναστασία Ανδριώτη
Β’1
2022-2023
1 of 13

Recommended

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx by
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΔήμητρα Τζίνου
201 views19 slides
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptx by
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
81 views40 slides
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx by
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
81 views23 slides
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx by
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΔήμητρα Τζίνου
175 views22 slides
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptx by
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
75 views21 slides
Απόστολος Παύλος.pptx by
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
124 views35 slides

More Related Content

Similar to ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx

επιστολες απ. παυλου by
επιστολες απ. παυλουεπιστολες απ. παυλου
επιστολες απ. παυλουgymzosim
666 views17 slides
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx by
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΔήμητρα Τζίνου
218 views14 slides
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx by
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
115 views16 slides
11.α ΓΝΩΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ by
11.α ΓΝΩΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ11.α ΓΝΩΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ
11.α ΓΝΩΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΕλενη Ζαχου
5.5K views12 slides
η βιογραφια του αποστολου παυλου by
η βιογραφια του αποστολου παυλουη βιογραφια του αποστολου παυλου
η βιογραφια του αποστολου παυλουΚαπετανάκης Γεώργιος
874 views21 slides
Απόστολος Παύλος.pptx by
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
234 views19 slides

Similar to ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx(20)

επιστολες απ. παυλου by gymzosim
επιστολες απ. παυλουεπιστολες απ. παυλου
επιστολες απ. παυλου
gymzosim666 views
11.α ΓΝΩΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ by Ελενη Ζαχου
11.α ΓΝΩΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ11.α ΓΝΩΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ
11.α ΓΝΩΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα by 9 dimotiko sxoleio Veroias
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην ΕλλάδαΤα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα
6 μεταστροφη του παυλου τελικό by Ελενη Ζαχου
6 μεταστροφη του παυλου τελικό6 μεταστροφη του παυλου τελικό
6 μεταστροφη του παυλου τελικό
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου by Μάχη Χούλη
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλουβ’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου
Μάχη Χούλη5.4K views
γ γυμν μάθ 8 2η ιεραποστ περιοδ παυλου by Roy Akanthopoulou
γ γυμν μάθ 8 2η ιεραποστ περιοδ παυλουγ γυμν μάθ 8 2η ιεραποστ περιοδ παυλου
γ γυμν μάθ 8 2η ιεραποστ περιοδ παυλου
Roy Akanthopoulou974 views
Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός; by Dimitra Mylonaki
Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός; Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός;
Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός;
Dimitra Mylonaki5.1K views

More from Δήμητρα Τζίνου

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx by
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΔήμητρα Τζίνου
65 views33 slides
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptx by
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΟι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΔήμητρα Τζίνου
80 views14 slides
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx by
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΒυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΔήμητρα Τζίνου
6 views4 slides
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx by
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΕικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΔήμητρα Τζίνου
11 views6 slides
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx by
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΧριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΔήμητρα Τζίνου
118 views21 slides
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt by
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΔήμητρα Τζίνου
109 views25 slides

More from Δήμητρα Τζίνου(15)

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx by Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt by Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx by Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx

Recently uploaded

Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο by
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοDimitra Mylonaki
16 views27 slides
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες by
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςDimitra Mylonaki
20 views22 slides
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx by
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxpsipsa
11 views4 slides
Dikaiomata_2023.pptx by
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx41dimperisteriou
301 views33 slides
Veroia in Autumn.pdf by
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdfdpavlidou
10 views35 slides
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfChrisa Kokorikou
46 views5 slides

Recently uploaded(20)

Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο by Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki16 views
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες by Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki20 views
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx by psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa11 views
Veroia in Autumn.pdf by dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou10 views
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou46 views
Έγκυρη ενημέρωση by ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b20 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx by 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas20 views
tmimata2711112.pdf by ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou11 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c9 views
Η δική μου Παναγιά by hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 39 views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. by ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b26 views
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx by 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx by ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c7 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf by ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3517 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf by 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo990 views
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212411 views

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx

 • 1. ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΠΑΎΛΟΣ Ο απόστολος Παύλος, γνωστός στο δυτικό κόσμο και ως άγιος Παύλος γεννηθείς ως Σαούλ , ήταν απόστολος και συγγραφέας των μισών περίπου βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Ήταν μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της πρώιμης εποχής του Χριστιανισμού, υποστηρικτής της παγκοσμιότητας της διδασκαλίας του Ιησού.
 • 2. Ταινίες: Mirror Απεβίωσε: Ρώμη, Ιταλία Τόπος ταφής: Βασιλική Αποστόλου Παύλου εκτός των τειχών, Ρώμη, Ιταλία Τόπος γέννησης:Ταρσός της Κιλικίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
 • 3. ΒΙΟΓΡΑΦΊΑ ΑΠΌΣΤΟΛΟΥ ΠΑΎΛΟΥ  Κορυφαία φυσιογνωμία του Χριστιανισμού. Ασπάστηκε τον Χριστιανισμό μετά το θάνατο και την ανάσταση του Ιησού και αναδείχθηκε σε έναν από τους ηγέτες του, με καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωσή του πέραν των ορίων του ιουδαϊσμού, ώστε να καταστεί οικουμενική θρησκεία. Η μνήμη του εορτάζεται απ’ όλες τις ομολογίες του Χριστιανισμού στις 29 Ιουνίου, μαζί με τον απόστολο Πέτρο.  Ο ιουδαϊκού θρησκεύματος Παύλος γεννήθηκε στηνΤαρσό της Κιλικίας το 5-15 μ.Χ και προτού γίνει χριστιανός ονομαζόταν Σαούλ ή Σαύλος στα ελληνικά. Επειδή, όμως, απέκτησε την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη είχε και δεύτερο όνομα, το ρωμαϊκό Πάουλους . Στην πατρίδα του έμαθε την ελληνική γλώσσα και στα Ιεροσόλυμα σπούδασε εβραϊκή θεολογία κοντά στον σοφό Γαμαλιήλ.  Έλαβε μέρος στον λιθοβολισμό του Στέφανου και ήταν γεμάτος έχθρα κατά των χριστιανών. Όταν έμαθε ότι στη Δαμασκό υπήρχαν πολλοί χριστιανοί, πήγε στους αρχιερείς και πήρε την άδεια και συνοδούς να πάει να τους συλλάβει και να τους φέρει δεμένους στα Ιεροσόλυμα. Ένα όραμα που είδε καθ' οδόν προς τη Δαμασκό τον έκανε να μεταστραφεί στον χριστιανισμό.
 • 4. ΑΝΤΙΛΉΨΕΙΣΤΟΥ ΠΑΎΛΟΥ ΠΡΙΝ ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΤΟ ΧΡΙΣΤΌ Πιστεύει:  Στον εαυτό του  Στην καταγωγή του  Στη μόρφωσή του  Στο νόμο  Στις παραδόσεις  Δεν μπορεί να καταλάβει το κήρυγμα του Στέφανου για το Μεσσία  Θέλει να συντρίψει τους χριστιανούς ως επικίνδυνους για τη θρησκεία και το έθνος του  Το κέντρο του κόσμου του είναι ο Νόμος και το Ιουδαϊκό έθνος
 • 5. ΑΝΤΙΛΉΨΕΙΣΤΟΥ ΠΑΎΛΟΥ ΜΕΤΑΤΗ ΣΥΝΑΝΤΉΣΉΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΌ Χάνει όλες τις βεβαιότητες που είχε για:  Τον εαυτό του  Την καταγωγή του  Τη μόρφωσή του  Το Νόμο  Τις παραδόσεις των πατέρων  Δικαιώνει μέσα του το Στέφανο: Ο Χριστός είναι ο Μεσσίας  Από διώκτης γίνεται ο Απόστολος των Εθνών  Το κέντρο του κόσμου του είναι τώρα η αγάπη του Χριστού και η Οικουμένη
 • 6. Η ΕΜΦΆΝΙΣΗΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ ΣΤΟΝ ΠΑΎΛΟ  Το επιχείρημα ότι ο Παύλος είδε κάποια εσωτερική οπτασία, ο ίδιος δεν το αποδέχεται. Για εκείνον δεν επρόκειτο για μια υποκειμενική αντίληψη, αλλά για γεγονός ιστορικό και αντικειμενικό και αυτό συνάγεται από τα χαρακτηριστικά και τη σημασία, τα οποία αποδίδει σε αυτό. Διακρίνει την εμφάνιση εκείνη από άλλες αποκαλύψεις και οπτασίες που του συνέβησαν, ακόμα και από αυτή την αρπαγή του μέχρι τον τρίτο ουρανό, για την οποία αμφιβάλλει, αν ήταν με το σώμα ή χωρίς αυτό. Και είναι βέβαιος ότι στον δρόμο για τη Δαμασκό υπήρξε εμφάνιση του αναστημένου Χριστού αφού τη συναριθμεί με τις υπόλοιπες που έγιναν στους αποστόλους πριν από την Ανάληψη.  Ο Παύλος ήταν φανατικός διώχτης των Χριστιανών. Όταν πήγαινε προς τη Δαμασκό είδε ένα δυνατό φως το οποίο του έλεγε: Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις; Ο Παύλος ρώτησε τη φωνή ποιος ήταν και η φωνή του απάντησε ότι ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Του είπε να πάει στη Δαμασκό όπου θα συναντήσει τον Ανανία ο οποίος θα του πει το τι του επιφυλάσσει ο Θεός. Ο Παύλος τυφλώθηκε από το φως, όμως οι άνθρωποι που ήταν γύρω του τον οδήγησαν στη Δαμασκό. Εκεί συνάντησε τον Ανανία ο οποίος του είπε να βαπτιστεί και να διαδώσει σε ολόκληρο τον κόσμο αυτό που είδε και άκουσε.
 • 8. ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΎΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ  Το κήρυγμα του Παύλου στη συναγωγή των Ιουδαίων, όπως συνοψίζεται στο στίχο μας, έχει τρεις βασικούς άξονες· α) ο Μεσσίας θα πάθει, β) θα αναστηθεί από τους νεκρούς, ώστε να εκπληρωθούν οι προφητείες και γ) αυτός ο Μεσσίας Χριστός είναι ο ιστορικός Ιησούς που κηρύσσει ο απόστολος στη Θεσσαλονίκη.  Στις μεσσιανικές αντιλήψεις των Ιουδαίων της εποχής του Χριστού επικρατούσε μια ρευστότητα. Γι’ αυτό οι ερευνητές διακρίνουν την ύπαρξη δύο τάσεων· η μια ανέμενε τον Μεσσία ως στρατάρχη και θριαμβευτή, ενώ η δεύτερη ως ταπεινό και παθητό. Εξάλλου και από τα κείμενα της εποχής, απόκρυφες Αποκαλύψεις και Ραβινική εξήγηση της, φαίνεται ότι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αναμενόμενου Μεσσία ήταν τρία· α) Ο Μεσσίας είναι ο απεσταλμένος από τον Θεό σωτήρας του λαού.Την σωτηρία μερικοί αντιλαμβάνονταν ως απαλλαγή από την αμαρτία. Στο σύνολό τους όμως πίστευαν στην εθνική σωτηρία. Ιδιαίτερα οι απόκρυφες Αποκαλύψεις, τόνιζαν τον εθνικοπολιτικό χαρακτήρα του Μεσσία, αλλά με αυτή την προοπτική κατανοούσε ο λαός, την εποχή του Χριστού και τις παλαιότερες προφητείες. Ο Μεσσίας θα ήταν το πρότυπο του θεοκρατικού βασιλιά. β) Η εποχή του Μεσσία θα ήταν η περίοδος της εκπληρώσεως όλων των πόθων και ελπίδων των Ιουδαίων. γ) Ο Μεσσίας θα κυριαρχούσε σ’ όλους τους βασιλείς και τα έθνη της γης.  Με την αναφορά στο όνομα του Ιησού, ο Παύλος έχει σκοπό να κάνει σαφές το γεγονός ότι αυτός που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ καλείται Ιησούς και είναι ο Χριστός.
 • 9. ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ Ο Απόστολος Παύλος κηρύττει στον Άρειο Πάγο (Σπύρος Βασιλείου, Ι. Ν. Αγίου Διονυσίου, Αθήνα) St Paul Preaching in Athens, Ra phael,Victoria and Albert Museum
 • 10. ΒΑΣΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑΤΟΥ ΚΗΡΎΓΜΑΤΟΣΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ  Οι Αθηναίοι είναι ευσεβείς – βωμός στον «άγνωστο θεό» – είχαν ανεκπλήρωτες θρησκευτικές αναζητήσεις  Ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου και όλων των ανθρώπων ,ρυθμιστής της ζωής τους. Ο άνθρωπος έχει θεϊκή καταγωγή  Ο Θεός είναι πνευματικός. Δεν είναι ύπαρξη υλική και δεν παριστάνεται με είδωλα  Ο Θεός παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Καλεί τους ανθρώπους σε μετάνοια για να είναι έτοιμοι την ημέρα της Κρίσεως  Ο Θεός νίκησε το θάνατο με την Ανάστασή του. Εκείνος θα αναστήσει τους ανθρώπους για την Κρίση
 • 13. ΤΈΛΟΣ.  Πηγές: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C% CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_ %CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%8 2  https://www.sansimera.gr/biographies/856  https://religious.gr/%CE%B2%CE%AF%CE%BF%CF%82- %CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF %CE%BB%CE%BF%CF%82- %CF%80%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82  Σημειώσεις τετραδίου και δραστηριότητες Αναστασία Ανδριώτη Β’1 2022-2023