Απόστολος Παύλος.pptx

«Απόστολος Παύλος»
Εισαγωγή
Ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας και έχει
ρωμαϊκή και ιουδαϊκή υπηκοότητα. Το εβραϊκό όνομα του αποστόλου,
ήταν Σαούλ αλλά για τους συμπολίτες του εκτός της Συναγωγής ήταν ο
Παύλος (Paulus).
Η εκπαίδευση και η ανατροφή του υπήρξε αυστηρά ραββινική και
εβραϊκή. Η κοινή Εβραϊκή ήταν η γλώσσα που μιλούσαν στο σπίτι του,
αλλά και οι παραθέσεις που κάνει στις επιστολές του, μολονότι
βασίζονται στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, δείχνουν γνώση και του
Εβραϊκού κειμένου, άρα και της αρχαίας Εβραϊκής.
Ο Στράβων μάς πληροφορεί ότι η Ταρσός στα χρόνια του Παύλου ήταν
ανώτερη από την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια στα γράμματα, και ήταν
έδρα πολλών στωικών φιλοσόφων. Στην πόλη αυτή ο Παύλος διδάχθηκε
την ελληνική γλώσσα και ήρθε σε επαφή με τη σκέψη και τη ζωή του
ελληνισμού.
Αντιλήψεις του Αποστόλου Παυλου
π.Χ.:
• Πίστευε στον εαυτό του, στην καταγωγή του, στη μόρφωσή του, στον
Νόμο και στις παραδόσεις.
• Δεν μπορούσε να καταλάβει το κήρυγμα του Στεφάνου για τον
Μεσσία.
• Θέλει να συντρίψει τους χριστιανούς, καθώς τους θεωρεί
επικίνδυνους για τη θρησκεία και το έθνος του.
μ.Χ.:
• Χάνει όλες τις βεβαιότητες που είχε για τον εαυτό του, τον Νόμο και
τις παραδόσεις των πατέρων.
• Δικαιώνει μέσα του τον Στέφανο. Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας.
• Απο διώκτης γίνεται Απόστολος των Εθνών.
• Το κέντρο του κόσμου του είναι τώρα, η αγάπη του Χριστού και η
Οικουμένη.
Μεταστροφή του
Αποστόλου Παύλου
O Aπόστολος Παύλος, έγινε χριστιανός όχι από την πειθώ κάποιου
Αποστόλου ή κήρυκα της νέας πίστης, αλλ' απ' ευθείας, από τον ίδιο τον
Χριστό ο οποίος τον κάλεσε στο ευαγγελικό έργο και στο αποστολικό
αξίωμα.
Ο ίδιος ομολογεί ότι, ο Θεός τον προόριζε για απόστολο του
Ευαγγελίου "εκ κοιλίας μητρός του", και μετέτρεψε το ζήλο του για τον
Νόμο, σε ζήλο για τη διάδοση του Ευαγγελίου.
Στην Προς Γαλάτες Επιστολή του, ο Παύλος επιβεβαιώνει την εντύπωση
που δημιουργείται από το αντίστοιχο χωρίο στις Πράξεις των Αποστόλων,
ότι δηλαδή μεταστράφηκε έπειτα από μία εμφάνιση του Χριστού καθ'
οδόν προς την Δαμασκό.
Απόστολος Παύλος.pptx
1η Αποστολική
Περιοδεία
(46-48 μ.Χ.)
Αντιοχεια Συρίας
Σελεύκεια
Σαλαμίνα Κύπρου
Πάφος
Αττάλεια
Πέργη
Ικόνιο
Λύστρα
Δέρβη
Αντιόχεια Συρίας
2η Αποστολική
Περοδεία
(49-52 μ.Χ.)
Αντιόχεια
Συρίας
Τρωάδα
Φιλίππους
Θεσσαλονίκη
Βέροια
Αθήνα
Κόρινθος
3η Αποστολική
Περιοδεία
(52-56 μ.Χ.)
Αντιόχεια
Έφεσος
Τρωάδα
Ελλάδα
Μίλητος
Ιεροσόλυμα
Καισάρεια
4η Αποστολική
Περιοδεία
(62-64μ.Χ.)
Κρήτη
Έφεσος
Ισπανία
Μακεδονία
Μ.Ασία
Ρώμη
Αποστολικές Περιοδείες του
Αποστόλου Παύλου
Το κήρυγμα του Αποστόλου
Παύλου στην Αθήνα
Η Ιεραποστολική δράση του Παύλου στην Αθήνα δεν μπορεί
να χαρακτηριστεί ως επιτυχία. Το αντίθετο θα μπορούσε να
υποστηρίξει κανείς. Ο Λουκάς έχει συνείδηση των
προβλημάτων που παρουσιάστηκαν εκεί και των δυσχερειών
που περικλείει το θέμα Ευαγγέλιο - Ελληνισμός. Γενικά
παρατηρεί, ότι οι Αθηναίοι αντιμετώπισαν τον Παύλο
με σκεπτικισμό και με τη φράση «ἀκουσόμεθά σου πάλιν περὶ
τούτου».
Το κήρυγμα περί της αναστάσεως των νεκρών φαίνεται να
υπήρξε, κατά τον Λουκά, η κύρια πέτρα του σκανδάλου για τους
Αθηναίους φιλοσόφους. Στην ομιλία του όπως παραδίδεται
στις Πράξεις, ο Παύλος προσπάθησε να ανταποκριθεί στις
ανάγκες ενός ακροατηρίου με φιλοσοφική παιδεία, τελικά
όμως, στην Αθήνα δεν ιδρύθηκε Εκκλησία.
Απόστολος Παύλος.pptx
Τα βασικά σημεία του
κηρύγματος
• Οι Αθηναίοι είναι ευσεβείς.
• Ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου και όλων των
ανθρώπων. Είναι ρυθμιστής της ζωής τους.
• Ο Θεός είναι πνευματικός. Δεν είναι, δηλαδή, ύπαρξη υλική
και δεν παριστάνεται με είδωλα.
• O Θεός παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Καλεί σε
μετάνοια τους ανθρώπους για να είναι έτοιμοι την ημέρα της
Κρίσεως.
• Ο Χριστός νίκησε τον θάνατο με την Ανάστασή Του. Εκείνος
θα αναστήσει τους ανθρώπους για τη Κρίση.
Επιστολές του Αποστόλου
Παύλου
Οι επιστολές του Παύλου ή γράμματα του Παύλου, είναι τα
δεκατέσσερα βιβλία της Καινής Διαθήκης που αποδίδονται
στον Απόστολο Παύλο, αν και η συγγραφή ορισμένων είναι υπό
αμφισβήτηση.
Μεταξύ αυτών των επιστολών είναι μερικά από τα πρώτα
υπάρχοντα χριστιανικά χειρόγραφα. Παρέχουν μια εικόνα για τις
πεποιθήσεις και τις αντιπαραθέσεις του πρώιμου Χριστιανισμού.
Ως μέρος του κανόνα της Καινής Διαθήκης, αποτελούν θεμελιώδη
κείμενα τόσο για τη χριστιανική όσο και για την ηθική θεολογία.
Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, ο Παύλος έγραψε αυτές τις
επιστολές με τη βοήθεια ενός γραμματέα που θα επηρέαζε το
στυλ τους, αν όχι το θεολογικό τους περιεχόμενο.
Οι Επιστολές του Αποστόλου
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
Α' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ
Β' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
Α' ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
Β' ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
Α' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ
Β' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
Απόστολος Παύλος.pptx
Βιβλιογραφία
• http://apostolospaulos.pbworks.com/w/page/25124959/%CE%9
1%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%9F%C
E%A3%20%CE%A0%CE%91%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3-
%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE
%99%CE%9A%CE%9F/
• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%
CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%
8D%CE%BB%CE%BF%CF%82#%CE%97_%CE%A4%CF%81%CE%AF
%CF%84%CE%B7_%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE
%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B5%CF%8
1%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1
• Σημειώσεις
• Δαμοπούλου Σοφία
• Β1
• 2022-23
1 of 14

Recommended

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx by
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
115 views16 slides
Απόστολος Παύλος.pptx by
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
92 views8 slides
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptx by
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
75 views21 slides
Απόστολος Παύλος.pptx by
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
124 views35 slides
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx by
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
81 views23 slides
Απόστολος Παύλος.pptx by
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
160 views12 slides

More Related Content

Similar to Απόστολος Παύλος.pptx

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx by
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΔήμητρα Τζίνου
117 views23 slides
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου by
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλουβ’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου
β’ περιοδεία του Αποστόλου ΠαύλουΜάχη Χούλη
5.4K views17 slides
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx by
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΔήμητρα Τζίνου
205 views19 slides
αποστολος παυλος by
αποστολος παυλοςαποστολος παυλος
αποστολος παυλοςΚαπετανάκης Γεώργιος
267 views1 slide
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptx by
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
83 views40 slides
Απόστολος Παύλος.pptx by
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
182 views17 slides

Similar to Απόστολος Παύλος.pptx(20)

β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου by Μάχη Χούλη
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλουβ’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου
Μάχη Χούλη5.4K views
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα by 9 dimotiko sxoleio Veroias
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην ΕλλάδαΤα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων by Papanikolaou Dimitris
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμωνΕλληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων
ορθοδοξος χριστιανισμος by Eva Kousiouri
ορθοδοξος χριστιανισμοςορθοδοξος χριστιανισμος
ορθοδοξος χριστιανισμος
Eva Kousiouri648 views

More from Δήμητρα Τζίνου

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx by
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΔήμητρα Τζίνου
71 views33 slides
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptx by
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΟι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΔήμητρα Τζίνου
86 views14 slides
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx by
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΒυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΔήμητρα Τζίνου
6 views4 slides
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx by
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΕικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΔήμητρα Τζίνου
11 views6 slides
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx by
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΧριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΔήμητρα Τζίνου
121 views21 slides
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt by
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΔήμητρα Τζίνου
110 views25 slides

More from Δήμητρα Τζίνου(18)

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx by Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt by Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx by Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx

Recently uploaded

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf2lykkomo
1.3K views1 slide
Politexneio_2023.pptx by
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx36dimperist
40 views6 slides
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfChrisa Kokorikou
59 views5 slides
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf by
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfChrisa Kokorikou
42 views36 slides
Βρίσκοντας τα μνημεία by
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημείαDimitra Mylonaki
17 views8 slides
Palaiodologiko_2023.pptx by
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx36dimperist
35 views16 slides

Recently uploaded(20)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.3K views
Politexneio_2023.pptx by 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist40 views
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou59 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf by Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou42 views
Βρίσκοντας τα μνημεία by Dimitra Mylonaki
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημεία
Dimitra Mylonaki17 views
Palaiodologiko_2023.pptx by 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist35 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 by EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu172 views
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx by 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas31 views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" by gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 views
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 by gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. by ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 views
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου by Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx by ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c15 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 by EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu99 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx by ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c13 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212518 views

Απόστολος Παύλος.pptx

 • 2. Εισαγωγή Ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας και έχει ρωμαϊκή και ιουδαϊκή υπηκοότητα. Το εβραϊκό όνομα του αποστόλου, ήταν Σαούλ αλλά για τους συμπολίτες του εκτός της Συναγωγής ήταν ο Παύλος (Paulus). Η εκπαίδευση και η ανατροφή του υπήρξε αυστηρά ραββινική και εβραϊκή. Η κοινή Εβραϊκή ήταν η γλώσσα που μιλούσαν στο σπίτι του, αλλά και οι παραθέσεις που κάνει στις επιστολές του, μολονότι βασίζονται στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, δείχνουν γνώση και του Εβραϊκού κειμένου, άρα και της αρχαίας Εβραϊκής. Ο Στράβων μάς πληροφορεί ότι η Ταρσός στα χρόνια του Παύλου ήταν ανώτερη από την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια στα γράμματα, και ήταν έδρα πολλών στωικών φιλοσόφων. Στην πόλη αυτή ο Παύλος διδάχθηκε την ελληνική γλώσσα και ήρθε σε επαφή με τη σκέψη και τη ζωή του ελληνισμού.
 • 3. Αντιλήψεις του Αποστόλου Παυλου π.Χ.: • Πίστευε στον εαυτό του, στην καταγωγή του, στη μόρφωσή του, στον Νόμο και στις παραδόσεις. • Δεν μπορούσε να καταλάβει το κήρυγμα του Στεφάνου για τον Μεσσία. • Θέλει να συντρίψει τους χριστιανούς, καθώς τους θεωρεί επικίνδυνους για τη θρησκεία και το έθνος του. μ.Χ.: • Χάνει όλες τις βεβαιότητες που είχε για τον εαυτό του, τον Νόμο και τις παραδόσεις των πατέρων. • Δικαιώνει μέσα του τον Στέφανο. Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. • Απο διώκτης γίνεται Απόστολος των Εθνών. • Το κέντρο του κόσμου του είναι τώρα, η αγάπη του Χριστού και η Οικουμένη.
 • 4. Μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου O Aπόστολος Παύλος, έγινε χριστιανός όχι από την πειθώ κάποιου Αποστόλου ή κήρυκα της νέας πίστης, αλλ' απ' ευθείας, από τον ίδιο τον Χριστό ο οποίος τον κάλεσε στο ευαγγελικό έργο και στο αποστολικό αξίωμα. Ο ίδιος ομολογεί ότι, ο Θεός τον προόριζε για απόστολο του Ευαγγελίου "εκ κοιλίας μητρός του", και μετέτρεψε το ζήλο του για τον Νόμο, σε ζήλο για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Στην Προς Γαλάτες Επιστολή του, ο Παύλος επιβεβαιώνει την εντύπωση που δημιουργείται από το αντίστοιχο χωρίο στις Πράξεις των Αποστόλων, ότι δηλαδή μεταστράφηκε έπειτα από μία εμφάνιση του Χριστού καθ' οδόν προς την Δαμασκό.
 • 6. 1η Αποστολική Περιοδεία (46-48 μ.Χ.) Αντιοχεια Συρίας Σελεύκεια Σαλαμίνα Κύπρου Πάφος Αττάλεια Πέργη Ικόνιο Λύστρα Δέρβη Αντιόχεια Συρίας 2η Αποστολική Περοδεία (49-52 μ.Χ.) Αντιόχεια Συρίας Τρωάδα Φιλίππους Θεσσαλονίκη Βέροια Αθήνα Κόρινθος 3η Αποστολική Περιοδεία (52-56 μ.Χ.) Αντιόχεια Έφεσος Τρωάδα Ελλάδα Μίλητος Ιεροσόλυμα Καισάρεια 4η Αποστολική Περιοδεία (62-64μ.Χ.) Κρήτη Έφεσος Ισπανία Μακεδονία Μ.Ασία Ρώμη Αποστολικές Περιοδείες του Αποστόλου Παύλου
 • 7. Το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα Η Ιεραποστολική δράση του Παύλου στην Αθήνα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχία. Το αντίθετο θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς. Ο Λουκάς έχει συνείδηση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν εκεί και των δυσχερειών που περικλείει το θέμα Ευαγγέλιο - Ελληνισμός. Γενικά παρατηρεί, ότι οι Αθηναίοι αντιμετώπισαν τον Παύλο με σκεπτικισμό και με τη φράση «ἀκουσόμεθά σου πάλιν περὶ τούτου». Το κήρυγμα περί της αναστάσεως των νεκρών φαίνεται να υπήρξε, κατά τον Λουκά, η κύρια πέτρα του σκανδάλου για τους Αθηναίους φιλοσόφους. Στην ομιλία του όπως παραδίδεται στις Πράξεις, ο Παύλος προσπάθησε να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός ακροατηρίου με φιλοσοφική παιδεία, τελικά όμως, στην Αθήνα δεν ιδρύθηκε Εκκλησία.
 • 9. Τα βασικά σημεία του κηρύγματος • Οι Αθηναίοι είναι ευσεβείς. • Ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου και όλων των ανθρώπων. Είναι ρυθμιστής της ζωής τους. • Ο Θεός είναι πνευματικός. Δεν είναι, δηλαδή, ύπαρξη υλική και δεν παριστάνεται με είδωλα. • O Θεός παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Καλεί σε μετάνοια τους ανθρώπους για να είναι έτοιμοι την ημέρα της Κρίσεως. • Ο Χριστός νίκησε τον θάνατο με την Ανάστασή Του. Εκείνος θα αναστήσει τους ανθρώπους για τη Κρίση.
 • 10. Επιστολές του Αποστόλου Παύλου Οι επιστολές του Παύλου ή γράμματα του Παύλου, είναι τα δεκατέσσερα βιβλία της Καινής Διαθήκης που αποδίδονται στον Απόστολο Παύλο, αν και η συγγραφή ορισμένων είναι υπό αμφισβήτηση. Μεταξύ αυτών των επιστολών είναι μερικά από τα πρώτα υπάρχοντα χριστιανικά χειρόγραφα. Παρέχουν μια εικόνα για τις πεποιθήσεις και τις αντιπαραθέσεις του πρώιμου Χριστιανισμού. Ως μέρος του κανόνα της Καινής Διαθήκης, αποτελούν θεμελιώδη κείμενα τόσο για τη χριστιανική όσο και για την ηθική θεολογία. Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, ο Παύλος έγραψε αυτές τις επιστολές με τη βοήθεια ενός γραμματέα που θα επηρέαζε το στυλ τους, αν όχι το θεολογικό τους περιεχόμενο.
 • 11. Οι Επιστολές του Αποστόλου ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Α' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ Α' ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β' ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ