Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Technology Trends & Social Impacts

2,016 views

Published on

การบรรยายเรื่อง ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ผอ. Software Park ให้กับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) วันที่ 29 สิงหาคม 2554

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Technology Trends & Social Impacts

 1. 1. Technology Trends & Social ImpactsAssoc.Prof. Dr. Thanachart NumnondaDirectorSoftware Park Thailand29 August 2011 1
 2. 2. AgendaInternet & Social ImpactsEnterprise 2.0Social MediaSoftware Park & Social MediaTourism 2.0Marketing 2.0 (Social Media Marketing) 2
 3. 3. Internet & Social Impacts 3
 4. 4. 4
 5. 5. Technology & Social ShiftNew Business RulesCommunication ShiftSocial NetworksSocializing & Sharing 5
 6. 6. ImpactsThe Future is social.Everything is everywhere.Everything is changing fast.Everything is mobile.Everything is fast. 6
 7. 7. Did you know? 7
 8. 8. The enterprise world we live in 2010 and beyond Global Direct, Open Customers(Customers, Resources, IPs are acquired everywhere) Communication (e.g. Social Media) Digital Life Convergence (Work and Personal lines are blurring) Work Remotely (Mobility Trend) Transparency (Blogs, Social Computing) Brief Collaboration (Assemble the best, Disassemble upon completion)Source : I’m Cloud Confused 8
 9. 9. Things Babies Born in 2011 Will Never KnowVideo tapeTravel AgentsPaper mapsLong distanceWired phonesYellow and White Pages:etc.. 9
 10. 10. The new “Always On” workforce Smaller and Less Sufficiently Skilled Increasingly Global Highly Virtual Vastly Diverse Autonomous and EmpoweredSource : Hewitt Associates: Next Generation TalentManagement 10
 11. 11. Teleworkers 11
 12. 12. Next Major Computing Cycle 12Source: Morgan Stanley 2009
 13. 13. New TrendsWeb 2.0Web as a PlatformOS/Device independenceLarge scale computingSoftware as a ServiceCloud ComputingSocial Networks as a Platform 13
 14. 14. Gartner Top 10 Strategic Technologies 14
 15. 15. 15Source: Morgan Stanley 2010
 16. 16. Mobile 2.0Smartphone v.s. PC 16
 17. 17. SmartPhones 17
 18. 18. Tablets 18
 19. 19. Is anyone using Cloud? 19
 20. 20. Enterprise 2.0 20
 21. 21. Enterprise 2.0 21
 22. 22. What is Enterprise 2.0?Enterprise 2.0 is the use of emergent social software platforms within companies, or between companies and their partners or customers 22
 23. 23. Enterprise 1.0 v.s. Enterprise 2.0 23
 24. 24. The Consumer Web 2.0 Imperative:The World’s Changed! Enterprise 1.0 Enterprise 2.0 Client/Server Cloud 2000 2010 Email Facebook Tabs/Menu Feeds Click Touch Desktop Smartphone/Tablet Pull Push Location Unknown Location Aware Windows/Mac Web Fixed Service/HTML 5 Mobile
 25. 25. Enterprise 2.0 = Collaboration 2.0 Enterprise 2.0 gather some new collaboration trends which do not require changes in your IT systems. real benefits of Enterprise 2.0 will only come from a renewed IT architecture Enterprise 2.0 is above all about sharing and collaboration. 25
 26. 26. Enterprise 2.0 Overview 26
 27. 27. Example Tools Dashboard, which is used to focus collaborators’ attention on a single screen. Blogs, with their simplified publication engine Collaborative portals can also be used inside a department to filter information and only display the most valuable articles. Wikis are wonderful opportunities to make (professional) life easier 27
 28. 28. Social Media 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30
 31. 31. 31
 32. 32. ข้อมูล Facebook• ก่อตั้งเมื่อปี 2003• จำนวนผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 500 ล้านคน• มากกว่า 50% ของผู้ใช้มาล็อกอินอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกวัน• กลุ่มผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุดคือกลุ่มอายุ 35-44 ปี• เนื้อหามากกว่า 3.5 พันล้านเรื่องถูกแบ่งปันทุกสัปดาห์• แปลเป็นภาษาต่างๆมากกว่า 70%• ปัจจุบันมีผู้ใช้ในประเทศไทย 7 ล้านคน 32
 33. 33. 33
 34. 34. 34
 35. 35. Facebook : Company Page 35
 36. 36. Facebook : Fan Page 36
 37. 37. ข้อมูล Twitter• การให้เราสามารถส่งข้อความสั้น ไปยังกลุ่มคนที่ติดตามเรา ได้อย่างรวดเร็ว (Internet SMS)• จำกัดข้อความ 140 ตัวอักษร• เราสามารถติดตามผู้อื่นได้ (Follow)• คนอื่นๆที่ติดตามเราคือ Follower• สิ่งที่เรา Tweet จะส่งไปยัง Follower ของเรา• ก่อตั้งเมื่อ สิงหาคม 2006 มีจำนวนผู้ใช้มากกว่า 50 ล้านคน มีข้อความมากกว่า 10Billion+ ที่ถูกTweet 37
 38. 38. Social MediaTwitter on Media• นิตยสาร Time เดือนมิถุนายน 2009• Twitter จะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของ การ สื่อสารออนไลน์ออกไปอย่างสิ้นเชิง 38
 39. 39. 39
 40. 40. 40
 41. 41. ReTweet 41
 42. 42. ข้อมูล YouTube• YouTube ก่อตั้งโดยพนักงานจาก PayPal สามคนในเดือน กุมภาพันธ์ 2005• YouTube ถูกซื้อโดย Google ด้วยเงิน $1.65พันล้าน• ปัจจุบันมีทั้งหมด 14 ภาษา• เป็น website ทีมีผู้เข้าเป็นอันดับสาม รองจาก Google และ Facebook 42
 43. 43. 43
 44. 44. 44
 45. 45. ข้อมูล Blogger• Blogger ก่อตั้งในเดือน สิงหาคม 1999• เว็บไซต์ที่ให้ผู้คนแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ• เป็น website ทีมีผู้เข้าเป็นอันดับแปดของโลก (ข้อมูลจาก Alexa)• เว็บบล็อกในประเทศ • www.exteen.com บล็อกที่นิยมมากที่สุดในเมืองไทย • www.bloggang.com ส่วนหนึ่งของเว็บพันทิพ • www.oknation.net บล็อกของค่ายเนชั่น 45
 46. 46. 46
 47. 47. 47
 48. 48. ข้อมูล Slideshare• Web 2.0 สำหรับการแชร์ Presentation• มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากกว่า 25 ล้านต่อเดือน• Business Media เว็บไซต์สำหรับแชร์ presentations, documents และ pdfs• สามารถที่จะฝั่ง (embedded) slideshow ในเว็บของเราได้• สามารถทำ Slidecast เพื่อ sync audio กับ slide 48
 49. 49. 49
 50. 50. ข้อมูล Wikipedia• Wikipedia เป็น free,[3] web-based, collaborative, multilingual encyclopedia project• ก่อตั้งเมื่อปี 2001โดย Jimmy Wales และ Larry Sanger• มีบทความมากกว่า 16 ล้านบทความ (3.3 ล้านเป็นภาษาอังกฤษ) ในทั้งหมด 272 ภาษา• Thai Wikipedia ก่อตั้งเมือเดือนธันวาคม ปี 2003 มีบทความมากกว่า 60,000 เรื่อง 50
 51. 51. 51
 52. 52. ข้อมูล Google Docs• Google Docs เป็น free, Web-based word processor, spreadsheet, presentation, form, and data storage service ของ Google• Google Docs เป็น Googles "software as a service"• ช่วยทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขเอกสารได้แบบออนไลน์• สามารถทำเอกสารร่วมกัน (collaboration) แบบ Real time 52
 53. 53. 53
 54. 54. ข้อมูล Google Calendar• บริการปฏิทินแบบออนไลน์ของ Google ซึ่งทำให้สามารถเก็บข้อมูลเหตุการณ์ ต่างๆ รวมไว้ในที่เดียวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำหนดการนัดหมายและกำหนด เวลาเหตุการณ์• Google Calendar สามารถทำงานร่วมกันได้• ผู้ใช่สามารถ share Calendar ผ่านอีเมล์ เว็บ• สามารถ Sync ผ่านอุปกรณ์ต่างๆได้เช่น มือถือ Tablet Browser Outlook 54
 55. 55. 55
 56. 56. ข้อมูล Google Tools• Google Trends• Google Realtime• Google Alerts 56
 57. 57. ข้อมูล Dropbox• Dropbox เหมือนกับ thumbdrive, flashdrive บนอินเตอร์เน็ตที่เราสามารถ เอาไฟล์ใส่ลงไป• สามารถไปเปิดที่ไหนก็ได้ เป็นบริการฟรี ใช้งาน ง่าย เหมือนกับเป็น thumbdrive อีกอัน จริงๆ• ดังนั้นเราจึงเปิด dropbox ที่ไหนก็ได้ (รวม ถึงบนโทรศัพท์มือถือด้วย) 57
 58. 58. Social Media Revolutions 58
 59. 59. Business : Basic Issues Use Web 2.0 (including related concept like Long Tail) to find new products, services, markets Use Web 2.0 to increase revenue, dramatically reduce costs Use Web 2.0 to empower individual customers, employees and outsiders like retirees, alumni.. Use Social networking tools to find scarce skills, like IT people Encourage collaboration with wikis Encourage communication with blogs 59
 60. 60. Trends : Business Web 2.0 will put some Web 1.0 companies out of business Web as a platform? Appearance of next Google? Decreased relevance of venture capitalists? Boundary between customers and companies blurs 60
 61. 61. 61
 62. 62. Social Finance 62
 63. 63. Social Lending is already Global 63
 64. 64. Software Parks Social Tools 64
 65. 65. Collaboration Tools on Cloud www.snsconference.com Social Networking Security Conference 2011
 66. 66. Software Park Collaboration Tool Facebook Twitter Dropbox Slideshare Knowhow Wordpress blog Google Docs Evernote etc. www.snsconference.com Social Networking Security Conference 2011
 67. 67. www.swpark.or.th www.snsconference.com Social Networking Security Conference 2011
 68. 68. www.facebook.com/softwareparkthailand www.snsconference.com Social Networking Security Conference 2011
 69. 69. twitter.com/swpark www.snsconference.com Social Networking Security Conference 2011
 70. 70. Dropboxwww.snsconference.comSocial Networking Security Conference 2011
 71. 71. www.slideshare.net/softwarepark www.snsconference.com Social Networking Security Conference 2011
 72. 72. knowhow.swpark.or.th www.snsconference.com Social Networking Security Conference 2011
 73. 73. softwareparkthailand.wordpress.com www.snsconference.com Social Networking Security Conference 2011
 74. 74. Tourism 2.0 74
 75. 75. 75Source: Travel and Social Media The Lonely Planet Story
 76. 76. 76Source: Travel and Social Media The Lonely Planet Story
 77. 77. The Travel Cycle 77Source: Travel and Social Media The Lonely Planet Story
 78. 78. Tourism 2.0 : Overview Applications Feature and Characteristics Implications 78Source: Tourism 2.0 : Dr. Jim Hamill , Alan Stevenson
 79. 79. Applications Blogs Social Network Sites Virtual RealitiesRSS Feeds Social Content Wikis Mash Ups Podcasts Social Bookmarks Mobile Web; Internet Telephony Social Applications 79Source: Tourism 2.0 : Dr. Jim Hamill , Alan Stevenson
 80. 80. Characteristics Openness Communities and Networks Hosted ServicesGlobal Interactivity Peering Mass Collaboration Sharing Social Element The Internet as the platform Empowerment 80Source: Tourism 2.0 : Dr. Jim Hamill , Alan Stevenson
 81. 81. Impact Customer Experience Business Intelligence Processes and HRMMindset Customer Interaction Customer Insight Rich Internet Applications Product Development Sales & Marketing IT Infrastructure Reputation Management 81Source: Tourism 2.0 : Dr. Jim Hamill , Alan Stevenson
 82. 82. Tourism 2.0Impact – Wikitourism Web 2.0 ApplicationsMindset Open sourceBusiness Intelligence Online Applications/ Web ServicesCustomer Insight and Understanding Social Network SitesCustomer Interaction Social Content – Social BookmarkingEnhanced Customer Experience – Blogs or Weblogs Rich Internet Applications WikisReputation Management Podcasts/ VodcastsSales and Marketing Virtual RealitiesProduct Development and R&D e.g. Mash Ups engage and co-create RSS FeedsIT/Software/Applications Mobile Web; Internet TelephonyOperations, Internal Processes and Characteristics HRM Communities and Networks Openness Sharing Peering Hosted Services – online applications; the Internet as the platform Interactivity Social Element Mass Collaboration Empowerment Global 82 Source: Tourism 2.0 : Dr. Jim Hamill , Alan Stevenson
 83. 83. 83Source: Travel and Social Media The Lonely Planet Story
 84. 84. Travel Social Media 84Source: Travel 2.0 : Wesley Ellis of Destination Blue Nose Coast
 85. 85. 85
 86. 86. 86
 87. 87. 87
 88. 88. 88
 89. 89. 89
 90. 90. 90
 91. 91. iTravel 91
 92. 92. 92
 93. 93. Social Media Marketing 93
 94. 94. 94
 95. 95. 95
 96. 96. 96
 97. 97. 97
 98. 98. Social Media Tips• Register your brand• Do you research : Find out whos out there• Select the right tools• Encourage staffs to participate• Network• Never do the hard sell 98
 99. 99. 99
 100. 100. 100
 101. 101. 101
 102. 102. 102
 103. 103. 103
 104. 104. 104
 105. 105. 105
 106. 106. 106
 107. 107. 107
 108. 108. 108
 109. 109. Thank youthanachart@swpark.or.thtwitter.com/thanachartwww.facebook.com/thanachartwww.facebook.com/softwareparkthailandwww.swpark.or.th 109

×