Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cloud Computing กับการใช้งานในองค์กรต่างๆ

8,028 views

Published on

Presentation ของ ผอ. Software Park งาน Cloud for Tourism Roadshow ของ SIPA และ TSEP

Published in: Technology

Cloud Computing กับการใช้งานในองค์กรต่างๆ

 1. 1. Cloud Computing กับการใช้งานในองค์กรต่างๆรศ.ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย8 สิงหาคม 2555 1
 2. 2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 2
 3. 3. Desktop Computer 3
 4. 4. Internet Desktop 4
 5. 5. iPhone 5
 6. 6. Smartphone ในประเทศไทยสัดส่วนการใช้ Smartphone ในประเทศประมาณ 18%ในปี 2553 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 60-65% ในปี 2558 (Frost & Sullivan) 6
 7. 7. iPad 7
 8. 8. ปี 2554 มียอดขาย Tablet 480,000 เครื่อง คาดการณ์ยอดในปี 2555 ประมาณ 2.5 ล้านเครื่อง (NECTEC) 8
 9. 9. ข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต18,310,000 คน คิดเป็นสัดส่วน27.4% ของจำนวนประชากร [NECTEC, Dec 2011]สัดส่วนของจำนวนโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อจำนวนประชากร107.9% [MNO Directory,March 2011]จำนวนผู้ใช้ Broadband ฺ 3.39 ล้าน [Reuters, Q42011]จำนวนผู้ใช้ Facebook 14,235,700 คน[Mar 2012] 9
 10. 10. ในปี 2014 Mobile Devices จะเป็นอุปกรณ์หลักในการเข้าถึง ระบบอินเตอร์เน็ต 10Source :Trending the future: Mobile Trends 2011
 11. 11. 11
 12. 12. 12Source: wikipedia
 13. 13. 13
 14. 14. องค์กรในยุค 2012 Mobile Worker Global (ลูกค้า ผู้ร่วมงาน พันธมิตร) Anywhere, Anytime การทำงานอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity) การเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตดิจิตอล (Digital Life Convergence) 14Source : http://www.rickscloud.com/
 15. 15. แนวโน้มการใช้ซอฟต์แวร์ต้องสามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ Notebook,Tablet,SmartPhoneสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา และ ทุกอุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่หยุดชะงัก และข้อมูลไม่สูญหายคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งาน OPEX ไม่ใช่ CAPEXเป็นบริการ (Service) ไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ (Product) 15
 16. 16. GMail 16
 17. 17. Picasa 17
 18. 18. Google Calendar 18
 19. 19. Google Calendar 19
 20. 20. Cloud Storage 20
 21. 21. Dropbox 21
 22. 22. Dropbox 22
 23. 23. B2S BookStore 23
 24. 24. WealthMagic 24
 25. 25. เครื่องวัดความดัน 25
 26. 26. my.withings.com 26
 27. 27. Withings บน iPad 27
 28. 28. ความหมายของ Cloud Computing 28
 29. 29. Cloud Computing is Internet-based computing, whereby shared resources, software, and information are provided to computersand other devices on demand, like the electricity grid. Definition (Wikipedia) 29
 30. 30. คุณลักษณะของ Cloud Computing ไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น จ่ายตามการใช้งานจริง ระบบสามารถขยายขีดความสามารถและยืดหยุ่น ระบบมีความน่าเชื่อถือ ไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และสถานที่ 30Source : Architecting for the cloud : Amazon Web Services
 31. 31. ประเภทของ Cloud ComputingSaaS (Software as a Service) – Applications บน Cloud เช่น G-mail, Google Apps, Facebook, DropboxPaaS – Platform พัฒนาซอฟต์แวร์บน Cloud เช่น Microsoft AzureIaaS– Hardware บน Cloud เช่น Amazon 31
 32. 32. ประเภทของ Cloud ComputingSource : JAVA in the cloud 32PaaS Platform in comparison, Eberhard Wolff
 33. 33. Source : http://acloudyplace.com/ 33
 34. 34. รูปแบบของการติดตั้ง 34Source : Wikipedia
 35. 35. บริษัทด้าน Cloud Computing 35Source : http://www.jansipke.nl/top-cloud-computing-providers
 36. 36. การให้บริการ Cloud ต้องการ Infrastructure ขนาดใหญ่ 36
 37. 37. Cloud Provider ไม่ใช่แค่ Web Hosting ทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างด้านสถาปัตยกรรมและรูปแบบธุรกิจ Cloud Players Hosting Players มีจำนวนมากรายที่กระจายอยู่ทั่วโลก มีเพียงไม่กี่รายที่สามารถจะลงทุนจำนวนมหาศาลในการพัฒนา Data Center 37
 38. 38. Top Public Cloud Provider 2011 Amazon Verizon/Terremark IBM Salesforce.com CSC Rackspace Google BlueLock Microsoft Joyent 38
 39. 39. Cloud Service Providers 39Source : http://www.jansipke.nl/top-cloud-computing-providers
 40. 40. Google Compute Engine 40
 41. 41. Cloud Computing : SaaSGmailGoogle AppsDropboxSalesforce.comZohoMicrosoft Office 365 41
 42. 42. Salesforce.com 42
 43. 43. Google Apps 43
 44. 44. Absolute Solution 44
 45. 45. แนวโน้มของ Cloud Computing 45
 46. 46. แนวโน้มของ Cloud Computing แผนกไอทีจะเปลี่ยนแปลงไป ปัญหาเรื่องความปลอดภัยของ Cloud Computing จะลด น้อยลง จะเกิดบริการต่างๆสำหรับ Cloud Computing มากขึ้น การพัฒนาซอฟต์แวร์จะมุ่งขึ้นสู่ Cloud Computing จะมีนวัตกรรมใหม่ๆมากขึ้น 46Source : http://www.rickscloud.com/
 47. 47. “Cloud computing will transform the IT industry as it will alter the financial model upon which investors look at technology providers, and it will change vertical industries, making the impact of the Internet on the music industry look like a minor bleep,”. Peter Sondergaard, senior vice president at Gartner 47
 48. 48. “At year-end 2016,more than 50 percent of Global 1000 companies will have stored customer-sensitive data in the public cloud.”. Gartner Prediction 2012 48
 49. 49. Cloud Computing โอกาสสำหรับ SMEสามารถใช้ไอทีในธุรกิจด้วยราคาที่ต่ำ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น; จ่ายเมื่อเริ่มใช้)สามารถซื้อ ICT แบบบริการ (subscription model)เช่น SaaSจะได้มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจ โดยไม่ต้องวุ่นวายกับระบบไอทีธุรกิจมีความต่อเนื่อง (Business Continuity)เปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ 49
 50. 50. ปัญหาของ SME สำหรับบริการ Cloudขาดความตระหนัก // มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับระบบCloud Computingปัญหาด้านความปลอดภัยปัญหาด้าน Bandwidth และการเข้าถึง Internetปัญหาการป้องกันข้อมูล (Data Protection)มีผู้ให้บริการ Cloud จำกัด; ทั้งส่วนของ SaaS(Application) และ IaaS (Data Center) 50
 51. 51. 51Source : ประชาชาติธุรกิจ
 52. 52. BSA GlobalCloud Computing Scorecard 52Source : BSA GlobalCloud Computing Scorecard: Feb 2012
 53. 53. BSA GlobalCloud Computing Scorecard 53Source : BSA GlobalCloud Computing Scorecard: Feb 2012
 54. 54. แนวโน้มการใช้ Cloud ในประเทศมีความต้องการจากผู้ใช้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม SMEจะเห็นโซลูชั่นจากต่างประเทศเข้ามามากขึ้น เช่นกลุ่มของGoogle, Microsoftผู้ให้บริการซอฟต์แวร์จะทำโซลูชั่นบน Cloud มากขึ้นการใช้บริการจะแพร่หลายขึ้น โดยจะมีการกำหนดเป็นพันธะสัญญาบริการ (Service Level Agreement)จะมีการพูดถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DataProtection) และความปลอดภัยมากขึ้น 54
 55. 55. Thank youthanachart@swpark.or.thtwitter.com/thanachartwww.facebook.com/thanachartwww.swpark.or.thwww.facebook.com/softwareparkthailand 55

×