Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Solidariteit in superdiversiteit

Presentatie Stijn Oosterlynck - Socius Trefdag 'Solidariteit?!' (20 november 2014)

Vlaanderen wordt snel diverser. We krijgen allemaal te maken met meertaligheid en culturele verschillen: als buur, werkgever, werknemer, leerling, leraar, vrijwilliger, sportbeoefenaar, trainer, jeugdwerker, sociaal-cultureel werker en noem maar op. Die toenemende diversiteit zet druk op de solidariteit in onze samenleving. In die omstandigheden zoekt het onderzoeksconsortium ‘DieGem’ naar nieuwe vormen van solidariteit in diversiteit. Heel gericht op plaatsen waar mensen van diverse afkomst elkaar tegenkomen zoals de werkvloer, de woonomgeving, de school, het cursuslokaal, het jeugdhuis en het sportveld.

Prof. dr. Stijn Oosterlynck doceert o.a. stadssociologie aan de Universiteit Antwerpen. Hij is woordvoerder van de onderzoeksgroep OASeS, wat staat voor Centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en Stad, en voorzitter van het Antwerpse Urban Studies Institute.

  • Login to see the comments

×