Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Identiteit van hetSociaal Cultureel Werk   Wim Erkelbout
Waar komt dit vandaan?Het decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk (4 april 2003) schrijft voor dat• vereniging...
een draak van een definitieDe sociaal-culturele methodiek is een wijze van denken en handelen, die gesteund is op reflecti...
1e vraag Breed of smal?
SchematischSociaal-Cultureel Werk  Emancipatie Volksontwikkeling   Volksverheffing
Cultuur groot en kleinOmstreden begrip          ?
• Cultura (Latijn) = bebouwen en ontginnen van grond• Oorsprong landbouwterm: ingrijpen van mens in natuurlijke toestand...
Materieel: vb houtsnijwerk uit een boombijna alles wat we zienImmatrieel:geheel van Waarden en normen, doeleinden(ideologi...
18e Eeuw: cultuur = beschaving• hoogstaande normen en waarden• kunsten• godsdienst• wetenschappenNog steeds actueel als be...
• SCW kiest voor brede benadering• De smalle benadering zit vervat in de brede
• Sector naast gezin, werk, school, ...• Cultuur = vrije-tijd = luxe• Los van de sociale realiteit = serieus genomen?
• Cultuur als onderdeel van de werkelijkheid van alle sectoren, binnen een sociale realiteit  (vb bedrijfscultuur)• Geza...
Cultuur en sociale klassen- Relatie tussen waardering en status: ‘cultuur als instrument van de heersende klasse’- Is er ...
Cultuur en sociale klassenBourdieu (Fr, Socioloog, 1979) deelt de bevolking in in 3 sociale klassen; +1 nieuwe1. Burgeri...
Cultuur en sociale klassen• Rol van de arbeidersbeweging in 20e E  – Sociaal-culturele ontvoogding  – Culturele ontwikke...
Van ‘volksopvoeding’ naar ‘SCW’• SCW heeft zich geleidelijk ‘geëmancipeerd’ uit het welzijnswerk (=overwegend hulpverlen...
Van ‘volksopvoeding’ naar ‘SCW’- Naar een werkbare definitie door Ten Have (1959)- Cultureel: -  Het geestelijke en zede...
Van ‘volksopvoeding’ naar ‘SCW’- Naar een werkbare definitie door Ten Have (1959)- Sociaal (4 mogelijke opvattingen): - D...
Omvat andere vakken + cultuur(ideologisch, gedrag, materieel)  Ontvoogden / loskomen van /staat ter beschikking van   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Les 1 begrippenkader Cultuur en Sociaal

1,406 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Les 1 begrippenkader Cultuur en Sociaal

 1. 1. Identiteit van hetSociaal Cultureel Werk Wim Erkelbout
 2. 2. Waar komt dit vandaan?Het decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk (4 april 2003) schrijft voor dat• verenigingen• bewegingen• volkshogescholen• gespecialiseerde vormingsinstellingeneen sociaal-culturele methodiek moeten hanteren.Uit het beleidsplan van de organisaties, hun werking en activiteiten moet blijken dat ze die methodiek ook toepassen.bron: www.fov.be
 3. 3. een draak van een definitieDe sociaal-culturele methodiek is een wijze van denken en handelen, die gesteund is op reflectie, ervaringsdeskundigheid en wetenschappelijke inzichten.De methodiek wordt door sociaal-culturele verenigingen, instellingen en bewegingen en hun vrijwillige en professionele medewerkers gebruikt om individuen en groepen aan te spreken en te activeren in één of meerdere bestaansdimensies en in hun diverse leefsituaties. Deze bestaansdimensies kenmerken de mens als zin- en waardezoeker, als kennisverwerker, als vaardige actor of creatieve explorator, als cultuurschepper en sociaal wezenAls doelstellingen staan het ontwikkelen van een eigen identiteit, het bevorderen van sociale integratie en maatschappelijke participatie en de opbouw van een democratische, duurzame en inclusieve samenleving voorop.Daartoe worden op bewuste en doordachte wijze open kansen geschapen, die uitnodigen tot ontmoeting en informeel leren.Er worden processen van kritische bewustwording, reflexieve verantwoording en persoonlijke bekwaming gestimuleerd.Er wordt aangezet tot de ontwikkeling van sociale, culturele en communicatieve competenties en de vorming van sociale netwerken en culturele symbolenIn het scheppen en benutten van deze kansen zijn de betrokken personen en groepen actieve deelnemers, met wie de medewerkers in dialoog treden over de concrete doelen en de aanpak. Een definitie in mensentaal toegelicht in SPOREN ZOEKEN van SoCius
 4. 4. 1e vraag Breed of smal?
 5. 5. SchematischSociaal-Cultureel Werk Emancipatie Volksontwikkeling Volksverheffing
 6. 6. Cultuur groot en kleinOmstreden begrip ?
 7. 7. • Cultura (Latijn) = bebouwen en ontginnen van grond• Oorsprong landbouwterm: ingrijpen van mens in natuurlijke toestand• Cultuur gericht op GROEI en ONTWIKKELING"alles wat de mens met hand en geest toevoegt aan de natuur"
 8. 8. Materieel: vb houtsnijwerk uit een boombijna alles wat we zienImmatrieel:geheel van Waarden en normen, doeleinden(ideologie)acties en interacties, rollen, relaties,verhoudingen (gedragsniveau)
 9. 9. 18e Eeuw: cultuur = beschaving• hoogstaande normen en waarden• kunsten• godsdienst• wetenschappenNog steeds actueel als benadering:Uiting van verheven levensstijl (denk aan geestelijkeen zedenlijke verfijning, intellectueel vermogen)
 10. 10. • SCW kiest voor brede benadering• De smalle benadering zit vervat in de brede
 11. 11. • Sector naast gezin, werk, school, ...• Cultuur = vrije-tijd = luxe• Los van de sociale realiteit = serieus genomen?
 12. 12. • Cultuur als onderdeel van de werkelijkheid van alle sectoren, binnen een sociale realiteit (vb bedrijfscultuur)• Gezamenlijke opvattingen, levensstijlen (vb jeugdculturen)
 13. 13. Cultuur en sociale klassen- Relatie tussen waardering en status: ‘cultuur als instrument van de heersende klasse’- Is er nog een specifieke cultuur van de arbeidersklasse? Arbeiders streven naar Arbeiders, boeren, een burgerlijke levensstijl patroons hebben een eigen stijl ‘Verburgerlijking van de arbeidersklasse’ ‘Iedere klasse zijn levensstijl’Smalle cultuuropvatting Brede cultuuropvatting
 14. 14. Cultuur en sociale klassenBourdieu (Fr, Socioloog, 1979) deelt de bevolking in in 3 sociale klassen; +1 nieuwe1. Burgerij (intellectuelen, industriëlen, vrije beroepen en leraars) ZET ZICH AF KIJKT OP2. Kleinburgerij (bedienden, kleinhandelaar, maatschappelijke werkers, middenkaders, …)3. Arbeidersklasse4. Gastarbeiders of Migranten
 15. 15. Cultuur en sociale klassen• Rol van de arbeidersbeweging in 20e E – Sociaal-culturele ontvoogding – Culturele ontwikkeling – Pogingen om deze steriele opdelingen te doorbreken• Toch overheerst nog steeds ‘de sociale positie’ = invloed op volgende generatie• Rol van de SC-werker (kleinburgerij, praatcultuur) met arbeidersklasse (doecultuur)
 16. 16. Van ‘volksopvoeding’ naar ‘SCW’• SCW heeft zich geleidelijk ‘geëmancipeerd’ uit het welzijnswerk (=overwegend hulpverlening)• Veel verschillende termen EERDER OUD ACTUEEL•Volksverheffing Educatief werk•Volksontwikkeling Hoger onderwijs Universiteit Sociaal Cultureel Werk Sociale (ped)agogiek•Volksopvoeding Vormingswerk SC agogiek•Opbouwwerk SC Vormingswerk Vrijetijds agogiek
 17. 17. Van ‘volksopvoeding’ naar ‘SCW’- Naar een werkbare definitie door Ten Have (1959)- Cultureel: - Het geestelijke en zedelijk leven - De wetenschap - De kunsten - De mens- en wereldbeschouwing De BREDE opvatting
 18. 18. Van ‘volksopvoeding’ naar ‘SCW’- Naar een werkbare definitie door Ten Have (1959)- Sociaal (4 mogelijke opvattingen): - De hele menselijke samenleving BREDE - Omgang van mensen onder elkaar OPVATTING - Iets ten behoeve van minder draag- krachtige groepen of individuen SMALLE OPVATTING - Gericht op opheffen v e maatsch nood
 19. 19. Omvat andere vakken + cultuur(ideologisch, gedrag, materieel) Ontvoogden / loskomen van /staat ter beschikking van bewuste bevrijding vaniedereen. Cultuur: van innerlijke en uiterlijke‘overdracht’ naar ‘opdracht’ afhankelijkhedenSociaal-Cultureel Werk Emancipatie Volksontwikkeling VolksverheffingOntwikkeling van de hele Specifieke (doel)groepen meerbevolking mbt kunsten en hoogstaande culturele waardenwetenschappen bijbrengen

×