Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introductie van sociaal-culturele praktijken naar scvw

4,697 views

Published on

Over het verschil tussen sociaal-culturele praktijken, sociaal-cultureel werk en sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Introductie van sociaal-culturele praktijken naar scvw

 1. 1. Van  sociaal-­‐culturele  prak1jken   naar  sociaal-­‐cultureel   volwassenenwerk  
 2. 2. Sociaal…  cultureel…  wat?  
 3. 3. 1.  Sociaal-­‐culturele  prak1jken   2.  Sociaal-­‐cultureel  werk   3.  Sociaal-­‐cultureel   volwassenenwerk   Sociaal…  cultureel…  wat?  
 4. 4. Sociaal-­‐culturele  prak1jken  
 5. 5. Sociaal-­‐culturele  prak1jken   •  Zijn  processen  van  vormgeving  en  vernieuwing  van  individu  en   samenleving   •  Ontstaan  vanuit  een  bewogenheid  van  mensen  voor  een  thema   of  maatschappelijk  probleem   •  Doelgericht  handelen  of  interageren  van  mensen  met  hun   omgeving,  ingebed  in  een  maatschappelijke  en  culturele  context.     •  Leiden  tot  betekenisgeving,  integra1e,  par1cipa1e,  inrich1ng  en   rich1nggeving  aan  het  samenleven     •  Zijn  georiënteerd  op  een  democra1sche,  solidaire  en  duurzame   samenleving  met  respect  voor  het  anderszijn   (Dhont  &  De  Blende,  2011)    
 6. 6. Wanneer  worden  sociaal-­‐culturele   prak1jken  sociaal-­‐cultureel  werk?   •  Sociaal-­‐cultureel  werk  =  een  geïns1tu1onaliseerde   vorm  van  sociaal-­‐culturele  prak1jken.     •  Deze  ins1tu1onalisering  voltrekt  zich  via  drie  sporen   (of  drie  assen):     Formalisering   Professionalisering   Overheidsregulering   Sociaal-­‐culturele   prak1jken   Sociaal-­‐cultureel   werk  
 7. 7. Formalisering   De  as  van  formalisering:  van  prak1jken  met  een  informeel   karakter  tot  geves1gde  formele  organisa1es  of  ins1tuten   •  Informele  sociaal-­‐culturele   prak3jken:  kracht  in  ontmoe1ng  en   de  bewogenheid.  Soms  gebrek  aan   een  goed  uitgebouwde  organisa1e   •  Geformaliseerde  organisa3es:  veel   aandacht  en  middelen  aan   formalisering  en  verliezen  soms   primaire  doelstellingen  (hun   maatschappelijk  project)  uit  het  oog    
 8. 8. Professionalisering   De  mate  waarin  sociaal-­‐culturele  prak1jken   kenmerken  vertonen  van  professionalisering.     •  Op  het  niveau  van  de  professional:  body  of   knowledge,  vaardigheden,  aVtude…   •  Op  het  niveau  van  de  organisa3e:   kwaliteitszorg,  kennismanagement,   beleidsplanning…     De  sociaal-­‐culturele  methodiek!  
 9. 9. Overheidsregulering   Hoe  meer  sociaal-­‐culturele  prak1jken  onderworpen  zijn  aan   overheidsinmenging  of  reglementering,  hoe  meer  we  spreken   over  sociaal-­‐cultureel  werk.         •  De  overheid  erkent  en  subsidieert   organisa1es  die  mee  hun  beleid  helpt   realiseren  of  organisa1es  die  autonoom  een   eigen  beleid  uiXekenen.  Voor  erkenning  en   subsidiëring  stelt  de  overheid  wel   voorwaarden  op.   •  Voor  onze  sector:  het  decreet  sociaal-­‐ cultureel  volwassenenwerk    
 10. 10. Het  topje  van  de  ijsberg   •  Sociaal-­‐cultureel  werk  is   slechts  het  topje  van  de   ijsberg.     •  Sociaal-­‐culturele  prak1jken   ontwikkelen  zich  overal  waar   mensen  samen  ageren  en   interageren  met  het  oog  op   vormgeving  en  vernieuwing   van  mens  en  maatschappij  
 11. 11. Sociaal-­‐cultureel  volwassenenwerk   Sociaal-­‐cultureel   volwassenenwerk   Sociaal-­‐cultureel   werk   Sociaal-­‐culturele   prak1jken  
 12. 12. Het  sociaal-­‐cultureel   volwassenenwerk   •  Onderdeel  van  het  beleidsveld   sociaal-­‐cultureel  werk   •  Sector  van  het  niet-­‐formeel  en   informeel  leren     •  Gericht  op  volwassenen     •  Personen  nemen  er  vrijwillig  deel   aan,  los  van  enig  schoolverband  en   beroepsopleiding  (in  de  vrije  1jd)   •  Ontmoe1ng  en  ontspanning  

×