Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

VRT Startup - Inzichten in SuperDiversiteit

VRT Startup - Inzichten in SuperDiversiteit

VRT Start-up werkt aan een project rond Superdiversiteit. We spraken Vlaamse jongeren met een etnisch of cultureel diverse achtergrond. We gingen in op hun interesses, hun noden en hoe zij media beleven. Na ons voortraject bundelden we onze inzichten in tien domeinen. Vanuit die topics werken wij met VRT Start-up verder prototypes en andere ideeën uit. De essentie van de verschillende onderwerpen ontdek je in deze spelkaarten, waar collega's binnen en buiten VRT mee aan de slag kunnen gaan.

VRT Start-up werkt aan een project rond Superdiversiteit. We spraken Vlaamse jongeren met een etnisch of cultureel diverse achtergrond. We gingen in op hun interesses, hun noden en hoe zij media beleven. Na ons voortraject bundelden we onze inzichten in tien domeinen. Vanuit die topics werken wij met VRT Start-up verder prototypes en andere ideeën uit. De essentie van de verschillende onderwerpen ontdek je in deze spelkaarten, waar collega's binnen en buiten VRT mee aan de slag kunnen gaan.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

VRT Startup - Inzichten in SuperDiversiteit

 1. 1. HOE KUNNEN WE JONGEREN HELPEN DE CULTUUR THUIS MET DE PUBLIEKE CULTUUR IN VLAANDEREN TE OVERBRUGGEN? TWEE WERELDEN Vlaamse jongeren met een etnisch diverse achtergrond leven vaak in twee werelden. Een groot deel van deze jongeren is in Vlaanderen geboren en getogen en volgt Nederlandstalig onderwijs. Sommigen ondervinden spanning tussen de wereld thuis en het publieke leven. THUIS Veel ouders van diverse jongeren zijn niet in België opgegroeid. Hun wereldbeeld is vaak gevormd door het land van herkomst, cultuur of religie. Dit leidt tot regels of verwachtingen over kledij, uitgaan, relaties, jongens versus meisjes, studies... PUBLIEK Veel jongeren met diverse roots groeien in Vlaamse steden op. Als ze op straat lopen, naar school gaan, sporten of uitgaan komen ze in contact met andere culturen, regels en sociale codes. Ze staan met het ene been in de wereld thuis en het andere in het publieke leven. WWW.VRTSTARTUP.BE
 2. 2. HOE KUNNEN WIJ ‘OUDE’ EN ‘NIEUWE’ VLAMINGEN MET ELKAAR VERBINDEN? NIET WELKOM VOELEN Veel jonge Vlamingen met een migratieachtergrond hebben het gevoel dat ‘oude’ Vlamingen negatief tegenover hen staan. Als Belg krijgen ze regelmatig de vraag: “Uit welk land kom jij?” Ze voelen zich aangesproken op hun origine, huidskleur, uiterlijk of religie. Ze voelen zich niet aanvaard en getuigen over discriminatie en racisme. WIJ EN ZIJ Vlamingen met en zonder migratieachtergrond leven vaak in gescheiden gemeenschappen. Ze ontmoeten elkaar te weinig op school, op het werk of in het publieke leven. Ze weten te weinig over elkaar en baseren zich op verhalen in de media of uit hun omgeving. VAN BEELDVORMING NAAR ZELFBEELD Het wij-zij-denken leeft aan beide kanten. Jongeren nemen het wij-zij-denken over, versterken het en delen vooroordelen over hoe ‘Belgen’ over hen denken. Er ontstaat een gespannen verhouding, met te weinig aandacht voor de gemeenschappelijke en verbindende elementen. WWW.VRTSTARTUP.BE
 3. 3. HOE KUNNEN WIJ EEN DIALOOG OPSTARTEN MET JONGEREN OVER RELIGIE EN LEVENSBESCHOUWING? RELIGIE Voor jongeren met een migratieachtergrond is geloof vaak een belangrijk onderdeel van hun leven. Hun geloof is deel van hun cultuur en identiteit. Daarom zijn jongeren zeer gevoelig wanneer ze voelen dat hun geloof niet wordt aanvaard of wordt aangevallen. SECULIERE SAMENLEVING Vlaanderen is een seculiere samenleving met scheiding van Kerk en Staat. Veel ‘oude’ Vlamingen zien geloof niet als vorm van verbondenheid of bron van zingeving. Religie wordt soms gezien als voorbijgestreefd of een vorm van onderdrukking waarvan je jezelf moet bevrijden. ZINGEVING Veel jongeren hebben vragen over geloof en hoe ze goed kunnen leven. Ze zijn op zoek naar informatie en dialoog. Hun godsdienst wordt te weinig gekaderd binnen de westerse wereld waarin ze opgroeien. Jongeren voelen zich vaak geviseerd vanwege hun geloof. Voor hen is religie positief, maar de beeldvorming is vaak negatief. WWW.VRTSTARTUP.BE
 4. 4. HOE KUNNEN WIJ JONGEREN MEER ZICHT GEVEN OP CARRIÈREMOGELIJKHEDEN EN HOE ZE DIE KUNNEN REALISEREN? PERSPECTIEF Een groot aantal etnisch diverse jongeren groeit op in sociaal-economische kansengroepen. Ze kennen een beperkt aantal mogelijkheden of rolmodellen om zich op te baseren voor hun eigen toekomst. In hun directe omgeving worden ze weinig geïnspireerd en gemotiveerd. PRIVÉ Adolescenten maken belangrijke levenskeuzes over relaties, zelfstandig wonen, interesses... Er zijn vaak meer richtingen en mogelijkheden dan diegene die jongeren kennen of hen worden aangereikt. Veel jongeren worden in klassieke rolpatronen geduwd. PROFESSIONEEL Veel jongeren kennen bepaalde jobs niet of zien die job niet als een mogelijkheid voor hen. Soms weten ze te weinig over het (studie)traject dat naar een job leidt. Door hun perspectief te verbreden kunnen jongeren een opleiding of job starten die aansluit bij hun talent en ambitie. WWW.VRTSTARTUP.BE
 5. 5. HOE KUNNEN WIJ MEER JONGEREN LATEN DOORSTROMEN TOT PROFESSIONELE MEDIAMAKER? TALENT ONTDEKKEN Er is veel onontgonnen creatief talent bij stedelijke jongeren. Sommige jongeren kennen hun talent niet omdat het nergens tot uiting komt (muziekschool, dansles, academie,…). Voor sommige creatieve uitingen is er weinig aandacht in mainstream media. Veel getalenteerde jongeren verschijnen niet op de radar van media omdat deze jongeren niet met mediamakers verbonden zijn. TALENT ONTWIKKELEN Diverse jongeren met talent groeien moeilijk door tot mediaprofessionals. Soms zien zij dit niet als een mogelijkheid voor zichzelf. Of geven mediabedrijven aan dat jongeren niet aan kwaliteit of diploma-eisen voldoen. Soms is er een conflict tussen urban en mainstream cultuur. Door talent te ontwikkelen en zichtbaar te maken, kunnen meer etnisch diverse jongeren aan de slag als creatieve mediamaker. WWW.VRTSTARTUP.BE
 6. 6. HOE KUNNEN WIJ EEN NETWERK VAN NABIJHEID OPZETTEN DAT JONGEREN OP LOKAAL NIVEAU TOEGANG GEEFT TOT MEDIA? HYPERLOKAAL De leefwereld van stedelijke jongeren speelt zich hoofdzakelijk af in hun eigen stad of zelfs hun eigen wijk. Een groot deel van hun mediabeleving zijn conversaties met vrienden of familie via sociale media of messenger-apps. Nieuws verspreidt zich via een patroon van lokale netwerken. Klassieke media hebben het lastig hyperlokaal nieuws te verzamelen en te verspreiden. LOKAAL NETWERK VRT heeft met Radio 2 een regionale werking. Kan VRT een hyperlokaal nieuwsplatform aanbieden of faciliteren? Hoe kunnen we lokale jongeren betrekken, nieuws verzamelen en aanbieden? Hoe creëren we een lokaal aanspreekpunt voor mensen die het nieuws uit hun wijk in de media willen krijgen? WWW.VRTSTARTUP.BE
 7. 7. HOE KUNNEN WIJ ETNISCH EN CULTUREEL DIVERSE JONGEREN EN HUN INTERESSES AAN BOD LATEN KOMEN IN MEDIA? INTERESSES Etnisch diverse jongeren hebben heel wat specifieke interesses, gelinkt aan hun origine of stedelijke cultuur. Deze jongeren geven aan dat ze zich nauwelijks herkennen in de onderwerpen die in nationale media aan bod komen. Klassieke media zijn vaak een ver-van-hun-bed-show die hen niet aanspreekt. INTERACTIEF Jongeren bedienen zich via een internationaal aanbod van online en on-demand media. Ze kijken naar internationale shows die hen qua tonaliteit aanspreken en een divers beeld op de realiteit tonen. Een groot deel van de mediabeleving bij jongeren is in conversatie met andere jongeren of in interactie met online personalities. NORMAAL Wanneer media de leefwereld en interesses van jongeren tonen, gebeurt dat vaak met een negatieve connotatie. Etnisch diverse jongeren willen dat hun interesses als normaal worden beschouwd, los van etniciteit of herkomst. Ze willen meer experten of studiogasten waarin ze zich kunnen herkennen, die spreken over dagdagelijkse thema’s. WWW.VRTSTARTUP.BE
 8. 8. HOE KUNNEN WIJ EEN SAMENWERKING TUSSEN JONGEREN EN VRT OPZETTEN? WANTROUWEN Bij diverse jongeren is er vaak achterdocht tegenover klassieke media en VRT. Ze herkennen zichzelf niet in de VRT-merken en -programma’s. Ze zien VRT ook als mede-verantwoordelijk voor de negatieve beeldvorming over jongeren met een migratieachtergrond. VRT EN HAAR MERKEN Er zijn succesvolle creatieve makers onder Vlaamse diverse jongeren. Zij hebben vooral online of binnen de urban cultuur een groot bereik. Hun succes zien ze ‘ondanks’ eerder dan ‘dankzij’ traditionele media. Ze zien een opportuniteit in het bereik van VRT, maar associëren of engageren zich niet gemakkelijk met VRT-merken. Ze vinden dat er voor hun urban cultuur weinig ruimte is, en vrezen dat ze zichzelf teveel aan mainstream Vlaanderen moeten aanpassen om binnen of met VRT te kunnen werken. WWW.VRTSTARTUP.BE
 9. 9. HOE KUNNEN WIJ MEDIAWIJSHEID BIJ ETNISCH EN CULTUREEL DIVERSE STEDELIJKE JONGEREN VERSTERKEN? INZICHT Jongeren groeien met een internationaal aanbod van online en on-demand media binnen handbereik. Over sommige thema’s is er geen lokaal Nederlandstalig aanbod. Jongeren hebben het soms moeilijk om verschillende bronnen, platformen en culturen (van Amerikaans tot Arabisch) te kaderen en evalueren. Ze staan niet altijd stil bij de betrouwbaarheid van online bronnen. ANGST Jongeren maken en verspreiden zelf content op sociale media. Ze kunnen slachtoffer worden van online pesterij waar hun imago of reputatie worden neergehaald. Door angst durven sommige jongeren geen profiel aan te maken op sociale media of durven er niets op te delen. Daardoor kunnen ze niet deelnemen aan een deel van het sociale leven. WWW.VRTSTARTUP.BE
 10. 10. HOE KUNNEN WIJ JONGEREN BEREIKEN MET ‘URBAN’ ALS INSTEEK? STEDELIJKE CULTUUR In veel steden tellen etnisch en cultureel diverse jongeren voor bijna de helft van alle jongeren. Grote steden hebben een eigen leefwereld, die verschilt van het traditionele leven in kleine steden en gemeenten of op het Vlaamse platteland. Stedelijke jongeren hebben hun eigen specifieke interesses. URBAN ALS THEMA ‘Urban’ is een gigantische (jongeren)cultuur, bijvoorbeeld als muziekstroming, dansstijl of beeldcultuur. Heel wat jongeren hebben specifieke interesses die in mainstream onvoldoende of weinig authentiek aan bod komen. Urban is een leefwereld waar een omvattend Vlaams media aanbod voor ontbreekt. WWW.VRTSTARTUP.BE
 11. 11. Dompel je onder in de wereld van etnisch en cultureel diverse jongeren. Verlaat het gebouw en trek de stad in. Hang rond, ga naar activiteiten of voorstellingen. Bouw een netwerk uit met etnisch en cultureel diverse jongeren. Ontmoet hen, word vrienden op sociale media en volg wat zij online delen. Overweeg hun standpunt. Neem voldoende tijd om vertrouwen op te bouwen. Dat je voor de VRT werkt helpt je niet om deuren te openen, integendeel. Spreek jongeren niet op hun etnische origine aan. Behandel hen als normale Vlaamse jongeren. Stel hen vragen over hun interesses, problemen en ambities. Wees voorzichtig om jongeren te ‘labelen’. Iedere jongere verwoordt zijn of haar identiteit anders. Als buitenstaander word je makkelijk negatief geïnterpreteerd. Besef dat diversiteit heel divers is. Er zijn veel variaties in origine, cultuur, geloof, gemeenschappen, generaties, etc. Trek je blik open en verruim je netwerk. Sta open voor stedelijke subcultuur: een ander soort creativiteit, tonaliteit en media cultuur. Durf deze jongeren een plaats geven binnen VRT merken en content. Doe een extra inspanning om andere gezichten in beeld te brengen en andere meningen aan het woord te laten. Ga op zoek via tussenpersonen. Leg jezelf een objectief op: hoeveel onderwerpen, experten, acteurs, deelnemers hebben migratie roots? Komt dit overeen met hun aandeel in de bevolking? Investeer in talent. Jongeren hebben vaak een andere insteek en een andere manier van media maken. Versterk hen en laat hen verder groeien binnen de VRT. WWW.VRTSTARTUP.BE

×