SlideShare a Scribd company logo
XYZ Kahve Firması

Sosyal Medya Pazarlama Planı
      Murat Yaman
       Mart 2013
    www.murat-yaman.com
Genel Görünüm
• XYZ Firması, en yüksek kalitede kahve çekirdeklerini satın alan,
 kavuran ve müşterilerine sunan, rakipleri Starbucks ve
 McDonalds’a göre oldukça genç bir kahve firmasıdır.

• Dünyanın en yüksek kaliteli kahvesi, benzersiz bir deneyim ile bir
 ev rahatlığı ve sıcaklığında ve en ekonomik şartlarda sunulmaya
 çalışılmaktadır.

• Güvenilir tedarikçi zinciri, kaliteli mal ve hizmet anlayışı ile inovatif
 ürün çeşitliliği firmaya büyük bir rekabet avantajı kazandırmıştır.

• Sosyal medya üzerinden yürütülecek başarılı bir pazarlama
 çalışması, firmanın yeni genç nesle ulaşmasını sağlayacak ve
 müşteri çeşitliliğine olumlu katkıda bulunacaktır.
Takip Edilen Planlama Döngüsü

    Anlamlandırma   8  1  Dinleme
Gözlemleme  7                2  Hedefler
 Uygulama  6                3  Stratejiler
         Araçlar  5  4  Hedef Kitle
1 - Dinleme
• Kahve pazarı hakkında araştırmalar yapılmış ve olası fırsat
 ve tehditler öngörülmeye çalışılmıştır.

• Rakiplerin marketteki durum ve stratejileri incelenmiş karşı
 durum ve stratejiler geliştirilmiştir.

• Ayrıca XYZ Firması’nın, güçlü ve zayıf olduğu noktalar ile
 olası fırsat ve tehditler bir S.W.O.T. analizi yardımı ile
 açıklanmaya çalışılmıştır.
Kahve Pazarı Hakkında Genel Bilgiler
•  Kahve, dünyada petrolden sonra ticaret hacmi en yüksek olan ikinci üründür.

•  Kahve, ticareti en yaygın ve en değerli tropikal tarım ürünüdür.

•  Her gün 1.6 milyar fincan kahve tüketilmektedir.

•  Türkiye, dünyada topraklarında kahve yetişmeyip kendi adına kahvesi olan tek ülkedir.
  Türk kahvesi, tüm dünyada bilinmekte ve bu isimle anılmaktadır.

•  Kişi başı kahve tüketimi ABD’de 4, Almanya’da 7, Türkiye’de ise 0.5 kg.dır.

•  Türkiye’de kahve pazarının büyüklüğü 507 milyon lirayı geçiyor. Türk kahvesi yılda 6 bin
  ton tüketiliyor.

•  Dünyanın en büyük kahve üreticileri; Brezilya (%34), Vietnam (%14) ve Colombia’dır (%7).

•  2011’de üretilen 7.9 milyon ton kahvenin 6.2 milyon tonu ihraç edilmiştir.
•  2011’de kahve ihraç eden ülkelerin kasasına 23.5 milyar dolar girmiştir.

•  2011’de dünya kahve pazarı 70.86 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmıştır.

•  Son 10 yılda kahve tüketimindeki artışı, %57’yle üretici ülkeler (Brezilya, Vietnam ve
  Colombia), %43’le de Doğu Avrupa ve Asya pazarları tetiklemiştir.

•  Son 40 yılda 2 kat artan kahve tüketiminin 2019’da 9.09 milyon tona ulaşması
  beklenmektedir.

•  Kahve üretiminin yüzde 80’i, 25 milyon küçük çaplı üretici tarafından gerçekleştirilmektedir.

•  100 milyondan fazla kişi, kahve üretimi zincirinin bir parçası olarak geçimini sağlamaktadır.

Kaynaklar:

Vatan Gazetesi http://haber.gazetevatan.com/robustadaki-kitlik-kahveyi-ziplatacak/521239/2/ekonomi
Posta Gazetesi http://www.posta.com.tr/ekonomi/HaberDetay/Kahve-tutkusu-patron-yapti.htm?ArticleID=109663
Hürriyet Gazetesi http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/22816097.asp?utm_source=dlvr.it&utm_medium=feed
Yerel ve Ulusal Rakipler
 Starbucks     Kuru Kahveci Mehmet Efendi   Nestle
Robert’s Coffee     Gloria Jean’s Coffees   McDonald's
SWOT Analizi - I

       (S) Güçlü Yanlar                (W) Zayıf Yanlar
•  Çoğu sosyal medya platformunda güçlü    •  YouTube, LinkedIn, Flickr ve
  marka bilinirliği.               EzineArticles’da istenilen mevcudiyeti
•  İstenilen sonuçlar elde etmesi.        gösterememesi / Foursquare’de
•  Tecrübeli ekip.                (lokasyon bazlı pazarlama) ise hiç var
•  Hevesli ekip.                 olmaması.
•  Gelişimin takibi amaçlı sayısal eforlar.  •  YouTube, LinkedIn, Flickr ve
•  Yönetim desteği.                EzineArticles’da beklenen hedefleri
•  Yeterli kaynaklar.               gerçekleştirememesi.
•  Sosyal medyadaki hedef kitlenin      •  YouTube, LinkedIn, Flickr ve
  ihtiyaçlarının üstün kaliteli kahve      EzineArticles’da mevcudiyet
  çekirdekleri ve farklı aromalarla       gösterebilmek için deneyimli bir ekibin
  karşılanması.                 olmaması.
                        •  Sosyal ağ gelişimini gösteren niteliksel
                          ölçümlerin kullanılmaması.
                        •  Olası risk ve maliyetlerden ötürü mevcut
                          bulunmayan platformlarda agresif
                          pazarlama kampanyalarının üst yönetim
                          tarafından desteklenmemesi.
SWOT Analizi - II

        (O) Fırsatlar                (T) Tehditler
•  Facebook, Twitter ve YouTube’un hedef  •  Starbucks’ın sosyal medya
  kitlenin en çok yer aldığı mecralar     platformlarında en büyük rakip olması.
  olmaları.                •  McDonalds’ın düşük fiyatlarının onu
•  Genç hedef kitlenin firmanın mevcut     giderek güçlü kılan bir rakip haline
  olduğu platformlarda da içerik       getirmesi.
  oluşturması.              •  Starbuck’ın Facebook ve Twitter’da
•  Genç hedef kitlenin firmanın mevcut     oldukça kuvvetli ‘persona’ lar yaratması.
  olduğu platformlarda da sohbet ortamı  •  Lokasyon bazlı pazarlamada bu iki
  yaratması ve eleştirilerde bulunması.    firmanın çok daha güçlü olması.
•  Starbucks ve McDonalds gibi diğer      (Foursquare’in etkin kullanımı)
  rakiplerle ortaklaşa sosyal medya    •  Ekonomik durgunluk döneminde Pazar
  etkinliklerinin düzenlenmesi, kahve     talebinin azalmış olması.
  hakkında bilgi içeren bir wiki     •  Müşterilerin XYZ ürünleriyle ilgili bilgi
  tasarlanması.                almak için beklemek zorunda kalmaları.
•  LinkedIn’de tedarikçilerin mevcudiyet
  göstermesi.
•  XYZ müşterilerinin yüksek kalitede ve
  özgün kahve tercih etmeleri.
Platform-Spesifik İnceleme
• Firmanın sosyal medya mevcudiyeti denetlenmiş ve
 aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır.
   Ölçüm       Hissiyat    Erişim       Firma    Geribildirim      Ortalama
                            İçerikleri              Cevaplama
                                                Süresi
Facebook Sayfası  Pozitif %58  1.200.000 hayran  Günlük 2    Günlük 10 yorum    2 saat
          Nötr %31                     ve 20 beğenme
          Negatif %11
Twitter Hesabı   Pozitif %60  350.000 takipçi  Günlük 10    Günlük 50 tweet    30 dakika
          Nötr %28                     ve 200 retweet
          Negatif %12
LinkedIn Sayfası  Pozitif %50  25.000 takipçi   Günlük 3    Günlük 6 cevap    1 gün
          Nötr %26
          Negatif %24
YouTube Kanalı   Pozitif %45  5.000 üye     Aylık 2     Aylık her video    2 gün
          Nötr %27                     için 5 yorum
          Negatif %28
Flickr Fotoğraf  Pozitif %45  3.000 aylık    Aylık 10    Her fotoğraf için 2  1 hafta
Akışı       Nötr %50    görüntüleme            yorum
          Negatif %5
Ezine Makaleleri  Pozitif %70  200 aylık     Aylık 3     Her makale için 5   1 hafta
          Nötr %21    görüntüleme
          Negatif %9
2 - Hedefler
• Sosyal medya, yeni genç nesli, ilgi çekici bir sosyal medya pazarlama
 kampanyası ile XYZ Kahve Firması’na çekebilmek için bir fırsat
 sunmaktadır.

• Sosyal medya pazarlama kampanyası ile ulaşılmak istenen hedefler:

  – Genç nesle yönelik olarak markanın güçlendirilmesi,

  – Müşteri memnuniyetinin artırılması,

  – Yeni ürün fikirlerinin yaratılması,

  – Trafik artırımı için arama motoru optimizasyonu (SEO) çalışmalarının
   yapılması olarak tespit edilmiştir.
3 - Stratejiler
•  Sosyal medya pazarlama planının her aşamasında, müşteriler ve rakipler aktif
  olarak dinlenecek,

•  Marka değeri ve itibarı yükseltilecek,

•  Genç nesil üzerinde farkındalık yaratılıp, marka bilinirliği artırılacak,

•  Hızlı cevap vererek etkileşim artırılacak, pozitif sorun çözümleme teknikleriyle
  müşteri memnuniyeti sağlanacak,

•  İnternet üzerinde her geçen gün sayı ve çeşitleri artış gösteren, farklı amaç ve
  kullanıcı kitlesine sahip bir çok sosyal medya kanalı içinden XYZ firmasına en
  uygun olanlar seçilecek, gerekirse yeni kanallar devreye alınacak,

•  Sosyal mecralar üzerinden alınan geri bildirimler değerlendirilerek, pazarlama
  planı üzerinde gerekli değişiklikler yapılacak ve sürekliliği sağlanacaktır.
• XYZ Firması’nın sosyal medya pazarlama planı aşağıdaki
 kanallar üzerinden yürütülecektir.


    Facebook Sayfası          YouTube Kanalı


              Foursquare


    Twitter Hesabı         Flickr Fotoğraf Akışı
    LinkedIn Sayfası           Ezine Articles
4 - Hedef Kitle
• Social Technographics profili ile hedef kitle aşağıdaki alt
 gruplara ayrılmış ve hedef kitlenin içerisinde bu grupların
 ağırlıkları analiz edilmiştir.

• Alt gruplar:

  –  Oluşturanlar (Creators): blog yazanlar, video yükleyenler
  –  Hoşsohbetler (Conversationalists): durum güncelleyenler
  –  Eleştirmenler (Critics): yorum yazanlar
  –  Toplayıcılar (Collectors): oylayanlar
  –  Katılımcılar (Joiners): profilleri bulunanlar
  –  Seyirciler (Spectators): blog okuyanlar
  –  İlgisizler (Inactives): hiçbir sosyal aktivite yapmayanlar
Profil İncelemesi

     Inactives

    Spectators

     Joiners

    Collectors

      Critics

Conversationalists

     Creators

           0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%
Demografik İnceleme
     .20%

       37%
            18-27 Yaş Arası
            28-49 Yaş Arası
            50 ve üzeri43%
• XYZ Firması’nın Sosyal Pazarlama ile ulaşmaya çalıştığı
 hedef kitle:

• Demografik olarak nüfusun %37’lik bölümünü oluşturan 18 -
 27 yaş arası yeni ve genç nesildir.

• Bu kitle aynı zamanda; sosyal medyada değerlendirme ve
 eleştiri yapanların %47’lik bölümünü,

• İçerik oluşturanların %23’lük bölümünü oluşturmaktadır.
5 - Araçlar
• Desteği alınmış bir üst yönetim,

• Konusunda uzman ve dinamik bir ekip,

• Ar-Ge çalışmaları,

• İnovatif ürün ve fikirler,

• Sosyal medya kanalları,

• Ölçümleme araçları,

• Raporlama.
6 - Uygulama
• Facebook’da uygulanacak taktikler:

  – Facebook kuponları hazırlama,

  – Günde 3 kere içerik paylaşma,

  – Popüler içecekler, müzik ve gençlik ikonları hakkında içerik ve video
   paylaşma ve etkinlikler düzenleme,

  – Her ay promosyon ürünler dağıtma,

  – Sektörel sayfalarda yer alma,

  – Facebook sayfa adresini, tüm promosyonel
   materyallerde, broşürlerde ve e-posta imzalarında kullanma.
•  Twitter’da uygulanacak taktikler:

   – Sorulara hemen cevap verme ve düzgün yorumlarda bulunma,

   – Günde 10-15 tweet yayınlama ve sıkça hashtag kullanma,

   – İlginç makale, video ve haber paylaşımı için kısaltılmış bağlantılar kullanma,

   – Hedeflenmiş kitleye erişmek için Twellow kullanma,

   – Her gün 20 yeni takipçi kazanarak daha fazla takipçi sayısına ulaşma,

   – İçerik paylaşımını artırmak için retweet kullanma,

   – Takipçi sayısını artırmak için her ay bedava bir ürün / hizmet verme,

   – Twitter adresini, tüm promosyonel materyallerde, broşürlerde ve e-posta imzalarında
    kullanma.
• LinkedIn’de uygulanacak taktikler:

  – Önemli rollere sahip çalışanların profillerinin %100’ünü doldurma ve
   profillerini uygun anahtar kelimelerle optimize etme,

  – Çalışan profillerinden, firmanın Twitter, Facebook ve YouTube gibi diğer
   sosyal medya hesaplarına bağlantılar verme,

  – Profillerin inanırlığını artırmak için, firma çalışanlarının LinkedIn üzerinden
   tavsiler istemesi,

  – Her hafta en az bir kere marka bilinirliği ve inandırıcılık oluşturmak açısından
   LinkedIn’de ilgili kuruluşların gruplarında yer alma,

  – Alanında ilgili düşünce liderleriyle bağlantıya geçme,

  – Tedarikçilerle ilişkiler kurma.
• YouTube’da uygulanacak taktikler:

  – Genç pazara yönelik yaratıcı ve eğlenceli videoları paylaşma,

  – YouTube arama motorunda üst sıralarda yer almak için videolarda uygun
   anahtar kelimeler kullanma,

  – Videoların uzunluklarını iki dakika ve daha az olacak şekilde kısıtlama,

  – Tüm videolara firma logo / imajını yerleştirme,

  – Her ay bir video paylaşma,

  – Yorumlara günlük olarak cevap verme,

  – Yüklenen videoların promosyonu için Facebook ve Twitter’da çapraz
   pazarlama tekniklerini uygulama.
• Flickr’da uygulanacak taktikler:

  – Eğlenceli resimler, ilginç aktiviteler, ürün hazırlığı, kahvenin tadını
   çıkartan müşteriler, kutlama partileri ve işlerini yapmaktan keyif alan
   çalışan resimlerini yükleme,

  – Arama motorlarında üst sıralarda yer alabilmek için
   unvan, tanımlama ve etiket kullanımında özenli olma,

  – Her hafta yüksek kalitede resimler yükleme,

  – Yorumlara günlük olarak cevap verme,

  – En ilginç resimleri Facebook ve Twitter’da paylaşarak çapraz
   pazarlama yapma.
• Foursquare’de uygulanacak taktikler:

  – Yeni bir otomatik sistem kullanarak Foursquare sayfası oluşturma,

  – ‘Tips’ bölümünde fotoğraf yükleme ve check-in kullanma,

  – Kuponlar ve özel indirimler önerme,

  – Belirli bir sayıda check-in sayısına ulaşıldığında bedava bir ürün verme,

  – Belirli bir sayısa check-in sayısına ulaşan sadık müşterilere özel statüler
   verme,

  – Müşterilerin kendi tanıdık ve arkadaşlarını da getirmeleri için özel teklifler
   sunma.
• EzineArticles’da uygulanacak taktikler:

  – Hedef kitlenin okumaktan keyif alacağı hikayelerin üretilmesi,

  – Makalelerin eğlenceli, okunması kolay ve 500 kelimeyi geçmeyecek
   uzunlukta olması,

  – İyi araştırılmış, referanslara dayalı ve uzman görüşü içeren makalelerin
   yazılması,

  – Okuyucuya makale hakkında net bir bilgi veren başlıkların seçilmesi,

  – Okuyucuların okumaya istekli olacağı ve yayınevi standartlarına uygun
   içeriklerin paylaşılması,

  – Ürün isminin makaleye konulmaması ve reklam niteliğinde yazıların
   yazılmaması.
• İçerik oluşturmada uygulanacak taktikler:

  – İçeriği geliştirmek: Her sosyal medya platformu için içerik ihtiyaçlarının
   detaylı analizinin yapılması, her topluluk için ihtiyaçların tespit
   edilmesi, müşteri ihtiyaçlarının karşılanacağı şekilde içerik sağlanması ve
   sosyal medya platformlarında kullanım için mevcut içeriklerden düzgün bir
   envanter oluşturulması.

  – İçeriği yönetmek: Sosyal medya içeriğinin paylaşım öncesinde dikkatlice
   uyarlanması ve konunun amacından sapmaması için tüketici katkılarının
   moderasyonunun yapılması.

  – İçeriği farklı platformlarda kullanmak: Her platform için, içeriğin adapte
   edilmesi ve arama motorlarında fazla dikkat uyandırmamak için bu
   prosedürün çok fazla kullanılmaması.

  – İçeriğin bölünmesi: İçeriğin ufak parçalara ayrılması ve çeşitli platformlarda
   kullanma.
• Profesyonel Ekip oluşturma: Tüm bu uygulamaları
 gerçekleştirmek için, pazarlama direktörü, iletişim
 direktörü, sosyal medya pazarlama müdürü, sanal topluluk
 yöneticisi, multimedia uzmanı, profesyonel web
 yazarı, sosyal medya pazarlama uzmanı gibi gerek duyulan
 pozisyonlar için, konusunda deneyim sahibi ve yetenekli
 elemanlardan oluşan dinamik bir ekip kurulmalıdır.
7 - Gözlemleme
• XYZ firmasının sosyal medya pazarlama faaliyetleri, sosyal
 medyadaki içerikler bulunarak, takip edilecek,

• Semantik izleme yazılımlarından elde edilen verilerle, sanal
 pazarlama faaliyetlerinin önemli bir parçası olan nicel
 (sayısal) ölçümler yapılacak,

• Sosyal medya üzerinden pazarlama ve finansal performans
 arasında noktaları birleştirmek adına en etkin yöntem olarak
 kabul edilen niteliksel ölçümlemeler yapılacaktır.
Niceliksel Performans Göstergeleri

Sosyal Medya    Sayısal Göstergeler
Platformu
Facebook      Beğenme oranındaki değişim, hayran sayısındaki değişim,
          cevaplama süresindeki değişim.
Twitter      Takipçi sayısındaki değişim, retweet oranı, tıklanma oranındaki
          değişim, web sayfalarına tweet bağlantılarından ziyaret oranı.
LinkedIn      Bağlantı sayısı, tavsiyelerdeki artış oranı, grup üyelerindeki artış,
          cevaplanan veya sorulan sorulardaki değişim.
YouTube      İzlenen video sayısındaki değişim, firma kanalına üyelik,
          YouTube’dan web sayfasına ziyaret oranı, yorumların adedi.
Flickr       Resim sayısındaki artış, firma kanalına üyelik oranındaki değişim,
          Flickr’dan web sayfasına ziyaret oranı, yorumların adedi.
Foursquare     Check-in oranındaki değişim, kampanyalardan faydalanma oranı,
          Foursquare’den web sayfasına ziyaret oranı, yorumların adedi.
EzineArticles   Yayınlanan makale sayısı, okunan makale sayısı, diğer
          makalelerden referans verilme oranı.
Niteliksel Performans Göstergeleri

Sosyal Medya Hedefleri     Performans Göstergeleri   Performans Hedefleri
Markanın güçlendirilmesi    Hissiyat oranı           %x
Sözel pazarlama        Ses payı              %x
                Seyirci etkileşimi         %x
                Sohbet erişim            %x
Müşteri memnuniyeti      Sorun çözümleme oranı        %x
                Çözümleme zamanı          %x
                Memnuniyet skoru          %x
Yeni ürün fikirleri yaratmak  Konu trendi             %x
                Fikir etkisi            %x
Etki oluşturmak        Aktif elçiler            %x
                Elçi etkisi             %x
                Elçinin yarattığı değişim      %x
8 - Anlamlandırma
• Ölçümleme sonucunda elde edilen veriler ve süreç boyunca
 elde edilen geri bildirimler; emin olmak, hızlı aksiyon
 almak, yeni stratejiler geliştirmek amacıyla yorumlanacaktır.

More Related Content

What's hot

Selpak Medya Planlama Sunumu
Selpak Medya Planlama SunumuSelpak Medya Planlama Sunumu
Selpak Medya Planlama Sunumu
Workshopers Hayatınızı Güzelleştirecek
 
Algida halkla ilişkiler kampanyası
Algida halkla ilişkiler kampanyasıAlgida halkla ilişkiler kampanyası
Algida halkla ilişkiler kampanyası
Sadettin Demirel
 
Lc waikiki medya planlama
Lc waikiki medya planlama Lc waikiki medya planlama
Lc waikiki medya planlama
ADEMARABACI
 
rakip firma karşılaştırması ödev
rakip firma karşılaştırması ödevrakip firma karşılaştırması ödev
rakip firma karşılaştırması ödev
Gizem K.
 
Swot&pest
Swot&pestSwot&pest
Swot&pest
Ezgi Özcan
 
Halkla ilişkiler projesi
Halkla ilişkiler projesiHalkla ilişkiler projesi
Halkla ilişkiler projesi
Serna Tankut
 
ÜLKER
ÜLKERÜLKER
ÜLKER
laz_anya
 
Swot ve pest analiz
Swot ve pest analizSwot ve pest analiz
Swot ve pest analiz
zzmegreli77
 
Koton
KotonKoton
REKLAM KAMPANYASI
REKLAM KAMPANYASIREKLAM KAMPANYASI
REKLAM KAMPANYASI
106350
 
Sosyal Medyada Marka Yönetimi
Sosyal Medyada Marka YönetimiSosyal Medyada Marka Yönetimi
Sosyal Medyada Marka Yönetimi
laraab
 
Aşkin resmi̇
Aşkin resmi̇Aşkin resmi̇
Aşkin resmi̇
Fatma Parlak
 
Medya planlama örnek
Medya planlama örnekMedya planlama örnek
Medya planlama örnek
iletim
 
Gucci Strateji̇k Marka Anali̇zi̇
Gucci Strateji̇k Marka Anali̇zi̇Gucci Strateji̇k Marka Anali̇zi̇
Gucci Strateji̇k Marka Anali̇zi̇
CANSU GÜVEN
 
UL İKT
UL İKTUL İKT
UL İKT
Oğuz Aydın
 
Sosyal Medya Planlaması Nasıl Yapılır?
Sosyal Medya Planlaması Nasıl Yapılır?Sosyal Medya Planlaması Nasıl Yapılır?
Sosyal Medya Planlaması Nasıl Yapılır?
Ömer Ertaş
 
üLker rekabet stretejisi
üLker rekabet stretejisiüLker rekabet stretejisi
üLker rekabet stretejisi
Gülbahar Yurteri
 
İaa Sigorta Bilinci Reklam Kampanyası Sunum Dosyası
İaa Sigorta Bilinci Reklam Kampanyası Sunum Dosyasıİaa Sigorta Bilinci Reklam Kampanyası Sunum Dosyası
İaa Sigorta Bilinci Reklam Kampanyası Sunum Dosyası
renkkutusu
 

What's hot (20)

Kampanya sunum
Kampanya sunum Kampanya sunum
Kampanya sunum
 
Selpak Medya Planlama Sunumu
Selpak Medya Planlama SunumuSelpak Medya Planlama Sunumu
Selpak Medya Planlama Sunumu
 
Algida halkla ilişkiler kampanyası
Algida halkla ilişkiler kampanyasıAlgida halkla ilişkiler kampanyası
Algida halkla ilişkiler kampanyası
 
Lc waikiki medya planlama
Lc waikiki medya planlama Lc waikiki medya planlama
Lc waikiki medya planlama
 
Ülker sunum
Ülker sunumÜlker sunum
Ülker sunum
 
rakip firma karşılaştırması ödev
rakip firma karşılaştırması ödevrakip firma karşılaştırması ödev
rakip firma karşılaştırması ödev
 
Swot&pest
Swot&pestSwot&pest
Swot&pest
 
Halkla ilişkiler projesi
Halkla ilişkiler projesiHalkla ilişkiler projesi
Halkla ilişkiler projesi
 
ÜLKER
ÜLKERÜLKER
ÜLKER
 
Swot ve pest analiz
Swot ve pest analizSwot ve pest analiz
Swot ve pest analiz
 
Koton
KotonKoton
Koton
 
REKLAM KAMPANYASI
REKLAM KAMPANYASIREKLAM KAMPANYASI
REKLAM KAMPANYASI
 
Sosyal Medyada Marka Yönetimi
Sosyal Medyada Marka YönetimiSosyal Medyada Marka Yönetimi
Sosyal Medyada Marka Yönetimi
 
Aşkin resmi̇
Aşkin resmi̇Aşkin resmi̇
Aşkin resmi̇
 
Medya planlama örnek
Medya planlama örnekMedya planlama örnek
Medya planlama örnek
 
Gucci Strateji̇k Marka Anali̇zi̇
Gucci Strateji̇k Marka Anali̇zi̇Gucci Strateji̇k Marka Anali̇zi̇
Gucci Strateji̇k Marka Anali̇zi̇
 
UL İKT
UL İKTUL İKT
UL İKT
 
Sosyal Medya Planlaması Nasıl Yapılır?
Sosyal Medya Planlaması Nasıl Yapılır?Sosyal Medya Planlaması Nasıl Yapılır?
Sosyal Medya Planlaması Nasıl Yapılır?
 
üLker rekabet stretejisi
üLker rekabet stretejisiüLker rekabet stretejisi
üLker rekabet stretejisi
 
İaa Sigorta Bilinci Reklam Kampanyası Sunum Dosyası
İaa Sigorta Bilinci Reklam Kampanyası Sunum Dosyasıİaa Sigorta Bilinci Reklam Kampanyası Sunum Dosyası
İaa Sigorta Bilinci Reklam Kampanyası Sunum Dosyası
 

Viewers also liked

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Örneği
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye ÖrneğiKurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Örneği
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Örneği
YILDIR YILDIRIM
 
Marka Hikayeleri
Marka HikayeleriMarka Hikayeleri
Marka Hikayeleri
Sacit Şahin
 
Garanti Bankası
Garanti BankasıGaranti Bankası
Garanti Bankası
Onur Karagöz
 
ASLI ŞENGÜL SWOT ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ
ASLI ŞENGÜL SWOT ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ ASLI ŞENGÜL SWOT ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ
ASLI ŞENGÜL SWOT ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ
snglasli
 
Başarılı Sosyal Medya İletişimi Örnekleri
Başarılı Sosyal Medya İletişimi ÖrnekleriBaşarılı Sosyal Medya İletişimi Örnekleri
Başarılı Sosyal Medya İletişimi Örnekleri
Pointro TR
 

Viewers also liked (7)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Örneği
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye ÖrneğiKurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Örneği
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Örneği
 
Pazarlama planı
Pazarlama planıPazarlama planı
Pazarlama planı
 
Marka Hikayeleri
Marka HikayeleriMarka Hikayeleri
Marka Hikayeleri
 
Garanti Bankası
Garanti BankasıGaranti Bankası
Garanti Bankası
 
Medya Stratejileri
Medya StratejileriMedya Stratejileri
Medya Stratejileri
 
ASLI ŞENGÜL SWOT ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ
ASLI ŞENGÜL SWOT ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ ASLI ŞENGÜL SWOT ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ
ASLI ŞENGÜL SWOT ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ
 
Başarılı Sosyal Medya İletişimi Örnekleri
Başarılı Sosyal Medya İletişimi ÖrnekleriBaşarılı Sosyal Medya İletişimi Örnekleri
Başarılı Sosyal Medya İletişimi Örnekleri
 

Similar to XYZ Kahve Firması Sosyal Medya Pazarlama Planı

ÇAYKUR Çay Evi
ÇAYKUR Çay EviÇAYKUR Çay Evi
ÇAYKUR Çay Evi
Zahit Tosun
 
Sosyal Medya Reklamcılığı
Sosyal Medya ReklamcılığıSosyal Medya Reklamcılığı
Sosyal Medya Reklamcılığı
Engin Çakir
 
Dijital PR
Dijital PRDijital PR
Dijital PR
MediaCom Informer
 
Dijital Gücümüzün Farkında mıyız?
Dijital Gücümüzün Farkında mıyız?Dijital Gücümüzün Farkında mıyız?
Dijital Gücümüzün Farkında mıyız?
Ali Cevat ÜNSAL
 
Sosyal Medya'da Firmalara Nasıl Kazandırıyoruz?
Sosyal Medya'da Firmalara Nasıl Kazandırıyoruz?Sosyal Medya'da Firmalara Nasıl Kazandırıyoruz?
Sosyal Medya'da Firmalara Nasıl Kazandırıyoruz?
Seda Beyaz
 
Bir Pazarlama Mecrası Olarak Pinterest
Bir Pazarlama Mecrası Olarak PinterestBir Pazarlama Mecrası Olarak Pinterest
Bir Pazarlama Mecrası Olarak Pinterest
MediaCom Informer
 
Sosyal Medya ve Uygulamaları
Sosyal Medya ve UygulamalarıSosyal Medya ve Uygulamaları
Sosyal Medya ve Uygulamaları
çağrı Dilmen
 
Başarılı bir sosyal medya pazarlama stratejisi oluşturmanın 10 adımı
Başarılı bir sosyal medya pazarlama stratejisi oluşturmanın 10 adımıBaşarılı bir sosyal medya pazarlama stratejisi oluşturmanın 10 adımı
Başarılı bir sosyal medya pazarlama stratejisi oluşturmanın 10 adımı
Yunus Emre Sarıgül
 
Adnity Sosyal Medya Pazarlama Platformu
Adnity Sosyal Medya Pazarlama PlatformuAdnity Sosyal Medya Pazarlama Platformu
Adnity Sosyal Medya Pazarlama Platformu
egnity
 
Sosyal Medya ile Kişisel Pazarlama Sunumu
Sosyal Medya ile Kişisel Pazarlama SunumuSosyal Medya ile Kişisel Pazarlama Sunumu
Sosyal Medya ile Kişisel Pazarlama Sunumu
Stradiji
 
Firmalar Açısından Sosyal Medya Kanalları & Sosyal Medya Kullanımının Faydala...
Firmalar Açısından Sosyal Medya Kanalları & Sosyal Medya Kullanımının Faydala...Firmalar Açısından Sosyal Medya Kanalları & Sosyal Medya Kullanımının Faydala...
Firmalar Açısından Sosyal Medya Kanalları & Sosyal Medya Kullanımının Faydala...
Nergis Tamer
 
Sosyal Medya - Ahmet Koçak - Araştırma
Sosyal Medya - Ahmet Koçak - AraştırmaSosyal Medya - Ahmet Koçak - Araştırma
Sosyal Medya - Ahmet Koçak - Araştırma
Ahmet Kocak
 
Sosyal Medyada Kurumsal iletişim
Sosyal Medyada Kurumsal iletişimSosyal Medyada Kurumsal iletişim
Sosyal Medyada Kurumsal iletişim
Osman Fatih Cengiz
 
Sosyal medya stratejileri 051214 ver_pdf
Sosyal medya stratejileri 051214 ver_pdfSosyal medya stratejileri 051214 ver_pdf
Sosyal medya stratejileri 051214 ver_pdf
Erciyes University Faculty of Communication
 
'Mavi̇' IAB sunum
'Mavi̇' IAB sunum'Mavi̇' IAB sunum
'Mavi̇' IAB sunum
Anıl Yuvalı
 
Wag The Dog : Facebook
Wag The Dog : FacebookWag The Dog : Facebook
Wag The Dog : Facebook
WAG THE DOG
 
ContentFry-Turkce
ContentFry-TurkceContentFry-Turkce
ContentFry-Turkce
Taylan Y
 
İşinizi dijitalde büyütmenin 30 yolu var
İşinizi dijitalde büyütmenin 30 yolu varİşinizi dijitalde büyütmenin 30 yolu var
İşinizi dijitalde büyütmenin 30 yolu var
Murat Canbaz
 
Iİkinci Medya Çağında iİnternet
Iİkinci Medya Çağında iİnternetIİkinci Medya Çağında iİnternet
Iİkinci Medya Çağında iİnternet
Merve Şahin
 

Similar to XYZ Kahve Firması Sosyal Medya Pazarlama Planı (20)

ÇAYKUR Çay Evi
ÇAYKUR Çay EviÇAYKUR Çay Evi
ÇAYKUR Çay Evi
 
Sosyal Medya Reklamcılığı
Sosyal Medya ReklamcılığıSosyal Medya Reklamcılığı
Sosyal Medya Reklamcılığı
 
Dijital PR
Dijital PRDijital PR
Dijital PR
 
Dijital Gücümüzün Farkında mıyız?
Dijital Gücümüzün Farkında mıyız?Dijital Gücümüzün Farkında mıyız?
Dijital Gücümüzün Farkında mıyız?
 
Sosyal Medya'da Firmalara Nasıl Kazandırıyoruz?
Sosyal Medya'da Firmalara Nasıl Kazandırıyoruz?Sosyal Medya'da Firmalara Nasıl Kazandırıyoruz?
Sosyal Medya'da Firmalara Nasıl Kazandırıyoruz?
 
Bir Pazarlama Mecrası Olarak Pinterest
Bir Pazarlama Mecrası Olarak PinterestBir Pazarlama Mecrası Olarak Pinterest
Bir Pazarlama Mecrası Olarak Pinterest
 
Sosyal Medya ve Uygulamaları
Sosyal Medya ve UygulamalarıSosyal Medya ve Uygulamaları
Sosyal Medya ve Uygulamaları
 
Başarılı bir sosyal medya pazarlama stratejisi oluşturmanın 10 adımı
Başarılı bir sosyal medya pazarlama stratejisi oluşturmanın 10 adımıBaşarılı bir sosyal medya pazarlama stratejisi oluşturmanın 10 adımı
Başarılı bir sosyal medya pazarlama stratejisi oluşturmanın 10 adımı
 
Adnity Sosyal Medya Pazarlama Platformu
Adnity Sosyal Medya Pazarlama PlatformuAdnity Sosyal Medya Pazarlama Platformu
Adnity Sosyal Medya Pazarlama Platformu
 
Sosyal Medya ile Kişisel Pazarlama Sunumu
Sosyal Medya ile Kişisel Pazarlama SunumuSosyal Medya ile Kişisel Pazarlama Sunumu
Sosyal Medya ile Kişisel Pazarlama Sunumu
 
Firmalar Açısından Sosyal Medya Kanalları & Sosyal Medya Kullanımının Faydala...
Firmalar Açısından Sosyal Medya Kanalları & Sosyal Medya Kullanımının Faydala...Firmalar Açısından Sosyal Medya Kanalları & Sosyal Medya Kullanımının Faydala...
Firmalar Açısından Sosyal Medya Kanalları & Sosyal Medya Kullanımının Faydala...
 
Sosyal Medya - Ahmet Koçak - Araştırma
Sosyal Medya - Ahmet Koçak - AraştırmaSosyal Medya - Ahmet Koçak - Araştırma
Sosyal Medya - Ahmet Koçak - Araştırma
 
Sosyal Medyada Kurumsal iletişim
Sosyal Medyada Kurumsal iletişimSosyal Medyada Kurumsal iletişim
Sosyal Medyada Kurumsal iletişim
 
Sosyal medya stratejileri 051214 ver_pdf
Sosyal medya stratejileri 051214 ver_pdfSosyal medya stratejileri 051214 ver_pdf
Sosyal medya stratejileri 051214 ver_pdf
 
'Mavi̇' IAB sunum
'Mavi̇' IAB sunum'Mavi̇' IAB sunum
'Mavi̇' IAB sunum
 
Wag The Dog : Facebook
Wag The Dog : FacebookWag The Dog : Facebook
Wag The Dog : Facebook
 
ContentFry-Turkce
ContentFry-TurkceContentFry-Turkce
ContentFry-Turkce
 
İşinizi dijitalde büyütmenin 30 yolu var
İşinizi dijitalde büyütmenin 30 yolu varİşinizi dijitalde büyütmenin 30 yolu var
İşinizi dijitalde büyütmenin 30 yolu var
 
Iİkinci Medya Çağında iİnternet
Iİkinci Medya Çağında iİnternetIİkinci Medya Çağında iİnternet
Iİkinci Medya Çağında iİnternet
 
Proje Sunumu
Proje SunumuProje Sunumu
Proje Sunumu
 

XYZ Kahve Firması Sosyal Medya Pazarlama Planı

 • 1. XYZ Kahve Firması Sosyal Medya Pazarlama Planı Murat Yaman Mart 2013 www.murat-yaman.com
 • 2. Genel Görünüm • XYZ Firması, en yüksek kalitede kahve çekirdeklerini satın alan, kavuran ve müşterilerine sunan, rakipleri Starbucks ve McDonalds’a göre oldukça genç bir kahve firmasıdır. • Dünyanın en yüksek kaliteli kahvesi, benzersiz bir deneyim ile bir ev rahatlığı ve sıcaklığında ve en ekonomik şartlarda sunulmaya çalışılmaktadır. • Güvenilir tedarikçi zinciri, kaliteli mal ve hizmet anlayışı ile inovatif ürün çeşitliliği firmaya büyük bir rekabet avantajı kazandırmıştır. • Sosyal medya üzerinden yürütülecek başarılı bir pazarlama çalışması, firmanın yeni genç nesle ulaşmasını sağlayacak ve müşteri çeşitliliğine olumlu katkıda bulunacaktır.
 • 3. Takip Edilen Planlama Döngüsü Anlamlandırma 8 1 Dinleme Gözlemleme 7 2 Hedefler Uygulama 6 3 Stratejiler Araçlar 5 4 Hedef Kitle
 • 4. 1 - Dinleme • Kahve pazarı hakkında araştırmalar yapılmış ve olası fırsat ve tehditler öngörülmeye çalışılmıştır. • Rakiplerin marketteki durum ve stratejileri incelenmiş karşı durum ve stratejiler geliştirilmiştir. • Ayrıca XYZ Firması’nın, güçlü ve zayıf olduğu noktalar ile olası fırsat ve tehditler bir S.W.O.T. analizi yardımı ile açıklanmaya çalışılmıştır.
 • 5. Kahve Pazarı Hakkında Genel Bilgiler • Kahve, dünyada petrolden sonra ticaret hacmi en yüksek olan ikinci üründür. • Kahve, ticareti en yaygın ve en değerli tropikal tarım ürünüdür. • Her gün 1.6 milyar fincan kahve tüketilmektedir. • Türkiye, dünyada topraklarında kahve yetişmeyip kendi adına kahvesi olan tek ülkedir. Türk kahvesi, tüm dünyada bilinmekte ve bu isimle anılmaktadır. • Kişi başı kahve tüketimi ABD’de 4, Almanya’da 7, Türkiye’de ise 0.5 kg.dır. • Türkiye’de kahve pazarının büyüklüğü 507 milyon lirayı geçiyor. Türk kahvesi yılda 6 bin ton tüketiliyor. • Dünyanın en büyük kahve üreticileri; Brezilya (%34), Vietnam (%14) ve Colombia’dır (%7). • 2011’de üretilen 7.9 milyon ton kahvenin 6.2 milyon tonu ihraç edilmiştir.
 • 6. 2011’de kahve ihraç eden ülkelerin kasasına 23.5 milyar dolar girmiştir. • 2011’de dünya kahve pazarı 70.86 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmıştır. • Son 10 yılda kahve tüketimindeki artışı, %57’yle üretici ülkeler (Brezilya, Vietnam ve Colombia), %43’le de Doğu Avrupa ve Asya pazarları tetiklemiştir. • Son 40 yılda 2 kat artan kahve tüketiminin 2019’da 9.09 milyon tona ulaşması beklenmektedir. • Kahve üretiminin yüzde 80’i, 25 milyon küçük çaplı üretici tarafından gerçekleştirilmektedir. • 100 milyondan fazla kişi, kahve üretimi zincirinin bir parçası olarak geçimini sağlamaktadır. Kaynaklar: Vatan Gazetesi http://haber.gazetevatan.com/robustadaki-kitlik-kahveyi-ziplatacak/521239/2/ekonomi Posta Gazetesi http://www.posta.com.tr/ekonomi/HaberDetay/Kahve-tutkusu-patron-yapti.htm?ArticleID=109663 Hürriyet Gazetesi http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/22816097.asp?utm_source=dlvr.it&utm_medium=feed
 • 7. Yerel ve Ulusal Rakipler Starbucks Kuru Kahveci Mehmet Efendi Nestle Robert’s Coffee Gloria Jean’s Coffees McDonald's
 • 8. SWOT Analizi - I (S) Güçlü Yanlar (W) Zayıf Yanlar • Çoğu sosyal medya platformunda güçlü • YouTube, LinkedIn, Flickr ve marka bilinirliği. EzineArticles’da istenilen mevcudiyeti • İstenilen sonuçlar elde etmesi. gösterememesi / Foursquare’de • Tecrübeli ekip. (lokasyon bazlı pazarlama) ise hiç var • Hevesli ekip. olmaması. • Gelişimin takibi amaçlı sayısal eforlar. • YouTube, LinkedIn, Flickr ve • Yönetim desteği. EzineArticles’da beklenen hedefleri • Yeterli kaynaklar. gerçekleştirememesi. • Sosyal medyadaki hedef kitlenin • YouTube, LinkedIn, Flickr ve ihtiyaçlarının üstün kaliteli kahve EzineArticles’da mevcudiyet çekirdekleri ve farklı aromalarla gösterebilmek için deneyimli bir ekibin karşılanması. olmaması. • Sosyal ağ gelişimini gösteren niteliksel ölçümlerin kullanılmaması. • Olası risk ve maliyetlerden ötürü mevcut bulunmayan platformlarda agresif pazarlama kampanyalarının üst yönetim tarafından desteklenmemesi.
 • 9. SWOT Analizi - II (O) Fırsatlar (T) Tehditler • Facebook, Twitter ve YouTube’un hedef • Starbucks’ın sosyal medya kitlenin en çok yer aldığı mecralar platformlarında en büyük rakip olması. olmaları. • McDonalds’ın düşük fiyatlarının onu • Genç hedef kitlenin firmanın mevcut giderek güçlü kılan bir rakip haline olduğu platformlarda da içerik getirmesi. oluşturması. • Starbuck’ın Facebook ve Twitter’da • Genç hedef kitlenin firmanın mevcut oldukça kuvvetli ‘persona’ lar yaratması. olduğu platformlarda da sohbet ortamı • Lokasyon bazlı pazarlamada bu iki yaratması ve eleştirilerde bulunması. firmanın çok daha güçlü olması. • Starbucks ve McDonalds gibi diğer (Foursquare’in etkin kullanımı) rakiplerle ortaklaşa sosyal medya • Ekonomik durgunluk döneminde Pazar etkinliklerinin düzenlenmesi, kahve talebinin azalmış olması. hakkında bilgi içeren bir wiki • Müşterilerin XYZ ürünleriyle ilgili bilgi tasarlanması. almak için beklemek zorunda kalmaları. • LinkedIn’de tedarikçilerin mevcudiyet göstermesi. • XYZ müşterilerinin yüksek kalitede ve özgün kahve tercih etmeleri.
 • 10. Platform-Spesifik İnceleme • Firmanın sosyal medya mevcudiyeti denetlenmiş ve aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır. Ölçüm Hissiyat Erişim Firma Geribildirim Ortalama İçerikleri Cevaplama Süresi Facebook Sayfası Pozitif %58 1.200.000 hayran Günlük 2 Günlük 10 yorum 2 saat Nötr %31 ve 20 beğenme Negatif %11 Twitter Hesabı Pozitif %60 350.000 takipçi Günlük 10 Günlük 50 tweet 30 dakika Nötr %28 ve 200 retweet Negatif %12 LinkedIn Sayfası Pozitif %50 25.000 takipçi Günlük 3 Günlük 6 cevap 1 gün Nötr %26 Negatif %24 YouTube Kanalı Pozitif %45 5.000 üye Aylık 2 Aylık her video 2 gün Nötr %27 için 5 yorum Negatif %28 Flickr Fotoğraf Pozitif %45 3.000 aylık Aylık 10 Her fotoğraf için 2 1 hafta Akışı Nötr %50 görüntüleme yorum Negatif %5 Ezine Makaleleri Pozitif %70 200 aylık Aylık 3 Her makale için 5 1 hafta Nötr %21 görüntüleme Negatif %9
 • 11. 2 - Hedefler • Sosyal medya, yeni genç nesli, ilgi çekici bir sosyal medya pazarlama kampanyası ile XYZ Kahve Firması’na çekebilmek için bir fırsat sunmaktadır. • Sosyal medya pazarlama kampanyası ile ulaşılmak istenen hedefler: – Genç nesle yönelik olarak markanın güçlendirilmesi, – Müşteri memnuniyetinin artırılması, – Yeni ürün fikirlerinin yaratılması, – Trafik artırımı için arama motoru optimizasyonu (SEO) çalışmalarının yapılması olarak tespit edilmiştir.
 • 12. 3 - Stratejiler • Sosyal medya pazarlama planının her aşamasında, müşteriler ve rakipler aktif olarak dinlenecek, • Marka değeri ve itibarı yükseltilecek, • Genç nesil üzerinde farkındalık yaratılıp, marka bilinirliği artırılacak, • Hızlı cevap vererek etkileşim artırılacak, pozitif sorun çözümleme teknikleriyle müşteri memnuniyeti sağlanacak, • İnternet üzerinde her geçen gün sayı ve çeşitleri artış gösteren, farklı amaç ve kullanıcı kitlesine sahip bir çok sosyal medya kanalı içinden XYZ firmasına en uygun olanlar seçilecek, gerekirse yeni kanallar devreye alınacak, • Sosyal mecralar üzerinden alınan geri bildirimler değerlendirilerek, pazarlama planı üzerinde gerekli değişiklikler yapılacak ve sürekliliği sağlanacaktır.
 • 13. • XYZ Firması’nın sosyal medya pazarlama planı aşağıdaki kanallar üzerinden yürütülecektir. Facebook Sayfası YouTube Kanalı Foursquare Twitter Hesabı Flickr Fotoğraf Akışı LinkedIn Sayfası Ezine Articles
 • 14. 4 - Hedef Kitle • Social Technographics profili ile hedef kitle aşağıdaki alt gruplara ayrılmış ve hedef kitlenin içerisinde bu grupların ağırlıkları analiz edilmiştir. • Alt gruplar: – Oluşturanlar (Creators): blog yazanlar, video yükleyenler – Hoşsohbetler (Conversationalists): durum güncelleyenler – Eleştirmenler (Critics): yorum yazanlar – Toplayıcılar (Collectors): oylayanlar – Katılımcılar (Joiners): profilleri bulunanlar – Seyirciler (Spectators): blog okuyanlar – İlgisizler (Inactives): hiçbir sosyal aktivite yapmayanlar
 • 15. Profil İncelemesi Inactives Spectators Joiners Collectors Critics Conversationalists Creators 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
 • 16. Demografik İnceleme . 20% 37% 18-27 Yaş Arası 28-49 Yaş Arası 50 ve üzeri 43%
 • 17. • XYZ Firması’nın Sosyal Pazarlama ile ulaşmaya çalıştığı hedef kitle: • Demografik olarak nüfusun %37’lik bölümünü oluşturan 18 - 27 yaş arası yeni ve genç nesildir. • Bu kitle aynı zamanda; sosyal medyada değerlendirme ve eleştiri yapanların %47’lik bölümünü, • İçerik oluşturanların %23’lük bölümünü oluşturmaktadır.
 • 18. 5 - Araçlar • Desteği alınmış bir üst yönetim, • Konusunda uzman ve dinamik bir ekip, • Ar-Ge çalışmaları, • İnovatif ürün ve fikirler, • Sosyal medya kanalları, • Ölçümleme araçları, • Raporlama.
 • 19. 6 - Uygulama • Facebook’da uygulanacak taktikler: – Facebook kuponları hazırlama, – Günde 3 kere içerik paylaşma, – Popüler içecekler, müzik ve gençlik ikonları hakkında içerik ve video paylaşma ve etkinlikler düzenleme, – Her ay promosyon ürünler dağıtma, – Sektörel sayfalarda yer alma, – Facebook sayfa adresini, tüm promosyonel materyallerde, broşürlerde ve e-posta imzalarında kullanma.
 • 20. Twitter’da uygulanacak taktikler: – Sorulara hemen cevap verme ve düzgün yorumlarda bulunma, – Günde 10-15 tweet yayınlama ve sıkça hashtag kullanma, – İlginç makale, video ve haber paylaşımı için kısaltılmış bağlantılar kullanma, – Hedeflenmiş kitleye erişmek için Twellow kullanma, – Her gün 20 yeni takipçi kazanarak daha fazla takipçi sayısına ulaşma, – İçerik paylaşımını artırmak için retweet kullanma, – Takipçi sayısını artırmak için her ay bedava bir ürün / hizmet verme, – Twitter adresini, tüm promosyonel materyallerde, broşürlerde ve e-posta imzalarında kullanma.
 • 21. • LinkedIn’de uygulanacak taktikler: – Önemli rollere sahip çalışanların profillerinin %100’ünü doldurma ve profillerini uygun anahtar kelimelerle optimize etme, – Çalışan profillerinden, firmanın Twitter, Facebook ve YouTube gibi diğer sosyal medya hesaplarına bağlantılar verme, – Profillerin inanırlığını artırmak için, firma çalışanlarının LinkedIn üzerinden tavsiler istemesi, – Her hafta en az bir kere marka bilinirliği ve inandırıcılık oluşturmak açısından LinkedIn’de ilgili kuruluşların gruplarında yer alma, – Alanında ilgili düşünce liderleriyle bağlantıya geçme, – Tedarikçilerle ilişkiler kurma.
 • 22. • YouTube’da uygulanacak taktikler: – Genç pazara yönelik yaratıcı ve eğlenceli videoları paylaşma, – YouTube arama motorunda üst sıralarda yer almak için videolarda uygun anahtar kelimeler kullanma, – Videoların uzunluklarını iki dakika ve daha az olacak şekilde kısıtlama, – Tüm videolara firma logo / imajını yerleştirme, – Her ay bir video paylaşma, – Yorumlara günlük olarak cevap verme, – Yüklenen videoların promosyonu için Facebook ve Twitter’da çapraz pazarlama tekniklerini uygulama.
 • 23. • Flickr’da uygulanacak taktikler: – Eğlenceli resimler, ilginç aktiviteler, ürün hazırlığı, kahvenin tadını çıkartan müşteriler, kutlama partileri ve işlerini yapmaktan keyif alan çalışan resimlerini yükleme, – Arama motorlarında üst sıralarda yer alabilmek için unvan, tanımlama ve etiket kullanımında özenli olma, – Her hafta yüksek kalitede resimler yükleme, – Yorumlara günlük olarak cevap verme, – En ilginç resimleri Facebook ve Twitter’da paylaşarak çapraz pazarlama yapma.
 • 24. • Foursquare’de uygulanacak taktikler: – Yeni bir otomatik sistem kullanarak Foursquare sayfası oluşturma, – ‘Tips’ bölümünde fotoğraf yükleme ve check-in kullanma, – Kuponlar ve özel indirimler önerme, – Belirli bir sayıda check-in sayısına ulaşıldığında bedava bir ürün verme, – Belirli bir sayısa check-in sayısına ulaşan sadık müşterilere özel statüler verme, – Müşterilerin kendi tanıdık ve arkadaşlarını da getirmeleri için özel teklifler sunma.
 • 25. • EzineArticles’da uygulanacak taktikler: – Hedef kitlenin okumaktan keyif alacağı hikayelerin üretilmesi, – Makalelerin eğlenceli, okunması kolay ve 500 kelimeyi geçmeyecek uzunlukta olması, – İyi araştırılmış, referanslara dayalı ve uzman görüşü içeren makalelerin yazılması, – Okuyucuya makale hakkında net bir bilgi veren başlıkların seçilmesi, – Okuyucuların okumaya istekli olacağı ve yayınevi standartlarına uygun içeriklerin paylaşılması, – Ürün isminin makaleye konulmaması ve reklam niteliğinde yazıların yazılmaması.
 • 26. • İçerik oluşturmada uygulanacak taktikler: – İçeriği geliştirmek: Her sosyal medya platformu için içerik ihtiyaçlarının detaylı analizinin yapılması, her topluluk için ihtiyaçların tespit edilmesi, müşteri ihtiyaçlarının karşılanacağı şekilde içerik sağlanması ve sosyal medya platformlarında kullanım için mevcut içeriklerden düzgün bir envanter oluşturulması. – İçeriği yönetmek: Sosyal medya içeriğinin paylaşım öncesinde dikkatlice uyarlanması ve konunun amacından sapmaması için tüketici katkılarının moderasyonunun yapılması. – İçeriği farklı platformlarda kullanmak: Her platform için, içeriğin adapte edilmesi ve arama motorlarında fazla dikkat uyandırmamak için bu prosedürün çok fazla kullanılmaması. – İçeriğin bölünmesi: İçeriğin ufak parçalara ayrılması ve çeşitli platformlarda kullanma.
 • 27. • Profesyonel Ekip oluşturma: Tüm bu uygulamaları gerçekleştirmek için, pazarlama direktörü, iletişim direktörü, sosyal medya pazarlama müdürü, sanal topluluk yöneticisi, multimedia uzmanı, profesyonel web yazarı, sosyal medya pazarlama uzmanı gibi gerek duyulan pozisyonlar için, konusunda deneyim sahibi ve yetenekli elemanlardan oluşan dinamik bir ekip kurulmalıdır.
 • 28. 7 - Gözlemleme • XYZ firmasının sosyal medya pazarlama faaliyetleri, sosyal medyadaki içerikler bulunarak, takip edilecek, • Semantik izleme yazılımlarından elde edilen verilerle, sanal pazarlama faaliyetlerinin önemli bir parçası olan nicel (sayısal) ölçümler yapılacak, • Sosyal medya üzerinden pazarlama ve finansal performans arasında noktaları birleştirmek adına en etkin yöntem olarak kabul edilen niteliksel ölçümlemeler yapılacaktır.
 • 29. Niceliksel Performans Göstergeleri Sosyal Medya Sayısal Göstergeler Platformu Facebook Beğenme oranındaki değişim, hayran sayısındaki değişim, cevaplama süresindeki değişim. Twitter Takipçi sayısındaki değişim, retweet oranı, tıklanma oranındaki değişim, web sayfalarına tweet bağlantılarından ziyaret oranı. LinkedIn Bağlantı sayısı, tavsiyelerdeki artış oranı, grup üyelerindeki artış, cevaplanan veya sorulan sorulardaki değişim. YouTube İzlenen video sayısındaki değişim, firma kanalına üyelik, YouTube’dan web sayfasına ziyaret oranı, yorumların adedi. Flickr Resim sayısındaki artış, firma kanalına üyelik oranındaki değişim, Flickr’dan web sayfasına ziyaret oranı, yorumların adedi. Foursquare Check-in oranındaki değişim, kampanyalardan faydalanma oranı, Foursquare’den web sayfasına ziyaret oranı, yorumların adedi. EzineArticles Yayınlanan makale sayısı, okunan makale sayısı, diğer makalelerden referans verilme oranı.
 • 30. Niteliksel Performans Göstergeleri Sosyal Medya Hedefleri Performans Göstergeleri Performans Hedefleri Markanın güçlendirilmesi Hissiyat oranı %x Sözel pazarlama Ses payı %x Seyirci etkileşimi %x Sohbet erişim %x Müşteri memnuniyeti Sorun çözümleme oranı %x Çözümleme zamanı %x Memnuniyet skoru %x Yeni ürün fikirleri yaratmak Konu trendi %x Fikir etkisi %x Etki oluşturmak Aktif elçiler %x Elçi etkisi %x Elçinin yarattığı değişim %x
 • 31. 8 - Anlamlandırma • Ölçümleme sonucunda elde edilen veriler ve süreç boyunca elde edilen geri bildirimler; emin olmak, hızlı aksiyon almak, yeni stratejiler geliştirmek amacıyla yorumlanacaktır.