SlideShare a Scribd company logo
BALIK-ARAL
• Ano ang Globalisasyon?
• Paano naaapektuhan ng
Globalisasyon ang
teknolohiya, ekonomiya at
pamumuhay ng tao?
>>
KALAGAYAN,
SULIRANIN at
PAGTUGON
ISYU NG
PAGGAWA
Ang mga
mangagawang Pilipino
ay humaharap sa iba’t
ibang anyo ng suliranin
at hamon sa paggawa.
MABABANG
PASAHOD
KAWALAN NG
SEGURIDAD
JOB-MISMATCH
KONTRAKTUWALISASYO
N
Ilan sa
maraming
naidulot ng
globalisasyon
sa paggawa
ay ang mga
sumusunod:
1. Demand ng bansa
para sa iba’t ibang
kakayahan o
kasanayan sa
paggawa na globally
standard.
2. Mabibigyan ng
pagkakataon ang mga
lokal na produkto na
makilala sa
pandaigdigang
pamilihan.
3. Binago ng
globalisasyon ang
workplace at mga
salik ng
produksiyon.
4. Dahil sa mas mura at
mababa ang labor o pasahod
sa mga manggagawa kaya’t
madali lang sa mga
namumuhunan na
magpresyo ng mura o
mababa laban sa mga
dayuhang produkto.
KAKAYAHAN NA
MAKAANGKOP SA
GLOBALLY STANDARD
NA PAGGAWA.
KASANAYAN PARA SA IKA-21
SIGLO
1. Media & Technology Skills.
2.Learning and Innovation
Skills.
3. Communication Skills
4. Life & Career Skills.
-DepEd, 2012
Upang makatugon sa mga
kasanayang ito,
isinasakatuparan sa
panibagong kurikulum ang
pagdaragdag ng 2 taon sa
Basic Education ng mga
mag-aaral sa Senior High
school.
The Enhanced
Basic Education
Act of 2013 (K to
12)
R.A. 10533
APAT NA HALIGI
PARA SA ISANG
DISENTE AT
MARANGAL NA
PAGGAWA
EMPLOYMEN
T PILLAR
WORKER’
S RIGHTS
PILLAR
SOCIAL
PROTECTIO
N PILLAR
SOCIAL
DIALOGUE
PILLAR
Tiyakin ang paglikha ng
mga sustenableng
trabaho, malaya at
pantay na oportunidad
sa paggawa, at maayos
na workplace para sa
mga manggagawa.
EMPLOYMENT
PILLAR
Hikayatin ang mga kompanya,
pamahalaan, at mga sangkot sa
paggawa na lumikha ng mga
mekanismo para sa “proteksyon”
ng manggagawa,
katanggaptanggap na pasahod,
at oportunidad.
SOCIAL
PROTECTION
PILLAR
Naglalayong palakasin at
siguruhin ang paglikha ng
mga “ batas” para sa
paggawa at matapat na
pagpapatupad ng mga
karapatan ng mga
manggagawa.
WORKER’S
RIGHTS
PILLAR
Palakasin ang laging “bukas
na pagpupulong” sa pagitan
ng pamahalaan, mga
manggagawa, at kompanya
sa pamamagitan ng paglikha
ng mga collective bargaining
unit.
SOCIAL
DIALOGUE
PILLAR
KALAGAYAN NG
MGA
MANGGAGAWA
SA IBA’T IBANG
SEKTOR.
SEKTOR NG AGRIKULTURA
• Lubusang naapektuhan ang
mga lokal na magsasaka dahil
sa mas murang naibebenta ang
mga dayuhang produkto sa
para sa mga
bansa.
• Kakulangan
patubig.
• Suporta ng pamahalaan sa pagbibigay
na ayuda lalo na kapag may mga
nananalasang sakuna sa bansa tulad
ng pagbagyo, tagtuyot, at iba pa.
• Pagkonbert ng mga lupang sakahan
upang patayuan ng mga subdibisyon,
malls, at iba pang gusaling
pangkomersiyo para sa mga pabrika,
pagawaan bagsakan ng mga produkto
mula sa TNCs.
• Patuloy na pagliit ng lupaing
agrikultural at pagkawasak ng
mga kabundukan at kagubatan.
SEKTOR NG INDUSTRIYA
• Imposisyon ng IMF-WB bilang
isa sa mga kondisyon ng
pagpapautang nila sa bansa.
• Pagbubukas ng pamilihan ng
bansa.
• Import liberalizations.
• tax incentives sa mga
TNCs.
• deregularisasyon sa mga
polisiya ng estado
• at pagsasapribado ng
mga pampublikong
serbisyo.
MGA INDUSTRIYANG
NAAPEKTUHAN
• Konstruksiyon
• Telecommunikasyon
• Beverages
• Mining
• Enerhiya
SEKTOR NG SERBISYO
• mababang pasahod sa mga
manggagawang Pilipino.
• malayang patakaran ng mga
mamumuhunan.
• samu’t saring suliranin tulad
ng over-worked.
• mga sakit na nakukuha mula sa
trabaho lalo na sa hanay ng
mga mga manggagawa sa BPO.
• Patuloy na pagbaba ng
bahagdan ng bilang ng Small-
Medium Enterpirses (SMEs).
ISKEMANG
SUBCONTRACTING
• tumutukoy sa kaayusan sa
paggawa kung saan ang
(principal)
ng
ay
isang
kompanya
komukontrata
ahensiya o indibidwal na
subcontractor upang gawin ang
isang trabaho o serbisyo sa
isang takdang panahon.
1.) LABOR-ONLY CONTRACTING
• ang subcontractor ay walang
sapat na puhunan upang gawin
ang trabaho o serbisyo at ang
pinasok niyang manggagawa
ay may direktang kinalaman sa
mga gawain ng kompaya;
2.) JOB-CONTRACTING
• ang subcontrator ay may
sapat na puhunan para
maisagawa ang trabaho at
mga gawain ng mga
manggagawang ipinasok
ng subcontractor.
UNEMPLOYMENT &
UNDEREMPLOYMENT
• 1 milyong OFW ang lumalabas
ng bansa taon-taon.
• Nagsimula ito noong dekada
70.
• Ang mga OFW ang tinaguriang
mga bagong bayani dahil sa
kitang ipinapasok nito sa
bansa.
UNEMPLOYMENT
• ay isang
kondisyon kung
saan ang mga
manggagawa ay
walang makita o
mapasukang
trabaho.
UNDEREMPLOYMEN
T
• ay may trabaho ka
ngunit hindi sapat
ang perang
sinasahod mo, o
kaya'y hindi tugma
ang trabaho na sa
kurso na tinapos
mo.
“MURA AT FLEXIBLE
LABOR”
• Isang paraan ng mga kapitalista o
namumuhunan upang palakihin
ang kanilang kinikita at tinutubo sa
pamamagitan ng pagpapatupad ng
mababang pagpapasahod at
paglimita sa panahon ng paggawa
ng mga manggagawa.
EPEKTO NG
KONTRAKTUWALISASYON
• Hindi sila binabayaran ng
karampatang sahod at mga
benipisyo na tinatamasa ng
mga regular na empleyado.
• Ang Department Order 18-A ng
DOLE 2011 ay naghayag ng
patakaran ng pamahalaan
laban sa pagpapakontrata.
• Maraming mahahalagang
karapatang manggagawa, subalit
ang pinakamahalagang karapatang
manggagawa na itinataguyod
ng International Labour
Organization (ILO) ay ang
sumusunod.
Mga Mahalagang Karapatan
• Una, ang mga manggagawa ay may
karapatang sumali sa mga unyon na
malaya mula sa paghihimasok ng
pamahalaan at tagapangasiwa.
• Ikalawa, ang mga manggagawa ay may
karapatang makipagkasundo bilang
bahagi ng grupo sa halip na mag-isa.
• Ikatlo, bawal ang lahat ng mga anyo ng
sapilitang trabaho, lalo na ang mapang-
aliping trabaho at trabahong
pangkulungan. Dagdag pa rito, bawal ang
trabaho bungang ng pamimilit o ‘duress’.
• Ikaapat, bawal ang mabibigat na
anyo ng trabahong
pangkabataan. Samakatwi’d
mayroong minimong edad at mga
kalagayang pangtatrabaho para sa
mga kabataan.
• Ikalima, bawal ang lahat ng mga
anyo ng diskrimasyon sa trabaho:
pantay na suweldo para sa
parehong na trabaho.
• Ikaanim, ang mga kalagayan ng
pagtatrabaho ay dapat walang
panganib at ligtas sa mga
manggagawa. Pati kapaligiran at
oras ng pagtatrabaho ay dapat
walang panganib at ligtas.
• Ikawalo, ang suweldo ng
manggagawa ay sapat at karapat-
dapat para sa makataong
pamumuhay.

More Related Content

Similar to WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs

KALAGAYAN NG MGA MANG GAGAWA SA IBAT IBANG SEKTOR.pptx
KALAGAYAN NG MGA MANG GAGAWA SA IBAT IBANG SEKTOR.pptxKALAGAYAN NG MGA MANG GAGAWA SA IBAT IBANG SEKTOR.pptx
KALAGAYAN NG MGA MANG GAGAWA SA IBAT IBANG SEKTOR.pptx
josiecabe2
 
MGA_ISYU_SA_PAGGAWA_1_s20191104-130906-14hhq67.pptx
MGA_ISYU_SA_PAGGAWA_1_s20191104-130906-14hhq67.pptxMGA_ISYU_SA_PAGGAWA_1_s20191104-130906-14hhq67.pptx
MGA_ISYU_SA_PAGGAWA_1_s20191104-130906-14hhq67.pptx
sophiadepadua3
 
15. mga suliranin at programa sa industriya at pangangalakal
15. mga suliranin at programa sa industriya at pangangalakal15. mga suliranin at programa sa industriya at pangangalakal
15. mga suliranin at programa sa industriya at pangangalakalJocelyn Tamares
 
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
BryanDomingo9
 
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
BryanDomingo9
 
2. ISYU SA PAGGAWA.pptx
2. ISYU SA PAGGAWA.pptx2. ISYU SA PAGGAWA.pptx
2. ISYU SA PAGGAWA.pptx
SerGibo2
 
isyu sa paggawa2.pptx
isyu sa paggawa2.pptxisyu sa paggawa2.pptx
isyu sa paggawa2.pptx
enrico basilio
 
MELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
MELC_Aralin 21-Sektor ng PaglilingkodMELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
MELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
Rivera Arnel
 
MELC_Aralin 22-Impormal na Sektor
MELC_Aralin 22-Impormal na SektorMELC_Aralin 22-Impormal na Sektor
MELC_Aralin 22-Impormal na Sektor
Rivera Arnel
 
Aralin 24 impormal na sektor
Aralin 24 impormal na sektorAralin 24 impormal na sektor
Aralin 24 impormal na sektor
Rivera Arnel
 
AP 10 WEEK 1.pptx
AP 10 WEEK 1.pptxAP 10 WEEK 1.pptx
AP 10 WEEK 1.pptx
VernaJoyEvangelio2
 
KABANATA 21 IMPORMAL SEKTOR.pptx
KABANATA 21 IMPORMAL SEKTOR.pptxKABANATA 21 IMPORMAL SEKTOR.pptx
KABANATA 21 IMPORMAL SEKTOR.pptx
Gina Arroyo
 
Araling Panlipunan ISYU NG PAGGAWA .pptx
Araling Panlipunan ISYU NG PAGGAWA .pptxAraling Panlipunan ISYU NG PAGGAWA .pptx
Araling Panlipunan ISYU NG PAGGAWA .pptx
MarkAgustin23
 
vdocuments.mx_k-12-aralin-24-impormal-na-sektor.pptx
vdocuments.mx_k-12-aralin-24-impormal-na-sektor.pptxvdocuments.mx_k-12-aralin-24-impormal-na-sektor.pptx
vdocuments.mx_k-12-aralin-24-impormal-na-sektor.pptx
JoemarkColobong
 
Paikot na daloy ng ekonomiya
Paikot na daloy ng ekonomiyaPaikot na daloy ng ekonomiya
Paikot na daloy ng ekonomiya
PaulineSebastian2
 
Q3W1-Paikot-Na-Daloy-ng-Ekonomiya.pptx
Q3W1-Paikot-Na-Daloy-ng-Ekonomiya.pptxQ3W1-Paikot-Na-Daloy-ng-Ekonomiya.pptx
Q3W1-Paikot-Na-Daloy-ng-Ekonomiya.pptx
AnaMarieTobias
 
Globalisasyon at Ang Mga Isyu sa Paggawa.pptx
Globalisasyon at Ang Mga Isyu sa Paggawa.pptxGlobalisasyon at Ang Mga Isyu sa Paggawa.pptx
Globalisasyon at Ang Mga Isyu sa Paggawa.pptx
QUENNIESUMAYO1
 
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng EkonomiyaMELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya
Rivera Arnel
 
MODULE 2 Isyu sa Paggawa.pptx
MODULE 2 Isyu sa Paggawa.pptxMODULE 2 Isyu sa Paggawa.pptx
MODULE 2 Isyu sa Paggawa.pptx
RONALDCABANTING
 

Similar to WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs (20)

KALAGAYAN NG MGA MANG GAGAWA SA IBAT IBANG SEKTOR.pptx
KALAGAYAN NG MGA MANG GAGAWA SA IBAT IBANG SEKTOR.pptxKALAGAYAN NG MGA MANG GAGAWA SA IBAT IBANG SEKTOR.pptx
KALAGAYAN NG MGA MANG GAGAWA SA IBAT IBANG SEKTOR.pptx
 
MGA_ISYU_SA_PAGGAWA_1_s20191104-130906-14hhq67.pptx
MGA_ISYU_SA_PAGGAWA_1_s20191104-130906-14hhq67.pptxMGA_ISYU_SA_PAGGAWA_1_s20191104-130906-14hhq67.pptx
MGA_ISYU_SA_PAGGAWA_1_s20191104-130906-14hhq67.pptx
 
15. mga suliranin at programa sa industriya at pangangalakal
15. mga suliranin at programa sa industriya at pangangalakal15. mga suliranin at programa sa industriya at pangangalakal
15. mga suliranin at programa sa industriya at pangangalakal
 
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
 
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
 
2. ISYU SA PAGGAWA.pptx
2. ISYU SA PAGGAWA.pptx2. ISYU SA PAGGAWA.pptx
2. ISYU SA PAGGAWA.pptx
 
isyu sa paggawa2.pptx
isyu sa paggawa2.pptxisyu sa paggawa2.pptx
isyu sa paggawa2.pptx
 
MELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
MELC_Aralin 21-Sektor ng PaglilingkodMELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
MELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
 
MELC_Aralin 22-Impormal na Sektor
MELC_Aralin 22-Impormal na SektorMELC_Aralin 22-Impormal na Sektor
MELC_Aralin 22-Impormal na Sektor
 
Aralin 24 impormal na sektor
Aralin 24 impormal na sektorAralin 24 impormal na sektor
Aralin 24 impormal na sektor
 
AP 10 WEEK 1.pptx
AP 10 WEEK 1.pptxAP 10 WEEK 1.pptx
AP 10 WEEK 1.pptx
 
KABANATA 21 IMPORMAL SEKTOR.pptx
KABANATA 21 IMPORMAL SEKTOR.pptxKABANATA 21 IMPORMAL SEKTOR.pptx
KABANATA 21 IMPORMAL SEKTOR.pptx
 
Araling Panlipunan ISYU NG PAGGAWA .pptx
Araling Panlipunan ISYU NG PAGGAWA .pptxAraling Panlipunan ISYU NG PAGGAWA .pptx
Araling Panlipunan ISYU NG PAGGAWA .pptx
 
vdocuments.mx_k-12-aralin-24-impormal-na-sektor.pptx
vdocuments.mx_k-12-aralin-24-impormal-na-sektor.pptxvdocuments.mx_k-12-aralin-24-impormal-na-sektor.pptx
vdocuments.mx_k-12-aralin-24-impormal-na-sektor.pptx
 
Paikot na daloy ng ekonomiya
Paikot na daloy ng ekonomiyaPaikot na daloy ng ekonomiya
Paikot na daloy ng ekonomiya
 
Aralin 31 AP 10
Aralin 31 AP 10Aralin 31 AP 10
Aralin 31 AP 10
 
Q3W1-Paikot-Na-Daloy-ng-Ekonomiya.pptx
Q3W1-Paikot-Na-Daloy-ng-Ekonomiya.pptxQ3W1-Paikot-Na-Daloy-ng-Ekonomiya.pptx
Q3W1-Paikot-Na-Daloy-ng-Ekonomiya.pptx
 
Globalisasyon at Ang Mga Isyu sa Paggawa.pptx
Globalisasyon at Ang Mga Isyu sa Paggawa.pptxGlobalisasyon at Ang Mga Isyu sa Paggawa.pptx
Globalisasyon at Ang Mga Isyu sa Paggawa.pptx
 
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng EkonomiyaMELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya
 
MODULE 2 Isyu sa Paggawa.pptx
MODULE 2 Isyu sa Paggawa.pptxMODULE 2 Isyu sa Paggawa.pptx
MODULE 2 Isyu sa Paggawa.pptx
 

More from charlyn050618

PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjsPAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
charlyn050618
 
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvAP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
charlyn050618
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
charlyn050618
 
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
charlyn050618
 
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhxESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
charlyn050618
 
week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshs
week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshsweek 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshs
week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshs
charlyn050618
 
ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptx
ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptxppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptx
ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptx
charlyn050618
 
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptx
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptxVALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptx
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptx
charlyn050618
 
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptxPAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
charlyn050618
 
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptxWEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
charlyn050618
 
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptxWEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
charlyn050618
 
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhhAP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
charlyn050618
 
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptxMga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
charlyn050618
 
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptxTechnological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
charlyn050618
 
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptxDimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
charlyn050618
 

More from charlyn050618 (15)

PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjsPAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
 
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvAP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
 
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhxESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
 
week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshs
week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshsweek 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshs
week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshs
 
ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptx
ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptxppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptx
ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptx
 
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptx
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptxVALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptx
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptx
 
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptxPAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
 
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptxWEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
 
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptxWEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
 
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhhAP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
 
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptxMga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
 
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptxTechnological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
 
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptxDimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
 

WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs

 • 1. BALIK-ARAL • Ano ang Globalisasyon? • Paano naaapektuhan ng Globalisasyon ang teknolohiya, ekonomiya at pamumuhay ng tao?
 • 3. Ang mga mangagawang Pilipino ay humaharap sa iba’t ibang anyo ng suliranin at hamon sa paggawa.
 • 5. Ilan sa maraming naidulot ng globalisasyon sa paggawa ay ang mga sumusunod:
 • 6. 1. Demand ng bansa para sa iba’t ibang kakayahan o kasanayan sa paggawa na globally standard.
 • 7. 2. Mabibigyan ng pagkakataon ang mga lokal na produkto na makilala sa pandaigdigang pamilihan.
 • 8. 3. Binago ng globalisasyon ang workplace at mga salik ng produksiyon.
 • 9. 4. Dahil sa mas mura at mababa ang labor o pasahod sa mga manggagawa kaya’t madali lang sa mga namumuhunan na magpresyo ng mura o mababa laban sa mga dayuhang produkto.
 • 10. KAKAYAHAN NA MAKAANGKOP SA GLOBALLY STANDARD NA PAGGAWA.
 • 11. KASANAYAN PARA SA IKA-21 SIGLO 1. Media & Technology Skills. 2.Learning and Innovation Skills. 3. Communication Skills 4. Life & Career Skills. -DepEd, 2012
 • 12. Upang makatugon sa mga kasanayang ito, isinasakatuparan sa panibagong kurikulum ang pagdaragdag ng 2 taon sa Basic Education ng mga mag-aaral sa Senior High school.
 • 13. The Enhanced Basic Education Act of 2013 (K to 12) R.A. 10533
 • 14. APAT NA HALIGI PARA SA ISANG DISENTE AT MARANGAL NA PAGGAWA
 • 16. Tiyakin ang paglikha ng mga sustenableng trabaho, malaya at pantay na oportunidad sa paggawa, at maayos na workplace para sa mga manggagawa. EMPLOYMENT PILLAR
 • 17. Hikayatin ang mga kompanya, pamahalaan, at mga sangkot sa paggawa na lumikha ng mga mekanismo para sa “proteksyon” ng manggagawa, katanggaptanggap na pasahod, at oportunidad. SOCIAL PROTECTION PILLAR
 • 18. Naglalayong palakasin at siguruhin ang paglikha ng mga “ batas” para sa paggawa at matapat na pagpapatupad ng mga karapatan ng mga manggagawa. WORKER’S RIGHTS PILLAR
 • 19. Palakasin ang laging “bukas na pagpupulong” sa pagitan ng pamahalaan, mga manggagawa, at kompanya sa pamamagitan ng paglikha ng mga collective bargaining unit. SOCIAL DIALOGUE PILLAR
 • 21. SEKTOR NG AGRIKULTURA • Lubusang naapektuhan ang mga lokal na magsasaka dahil sa mas murang naibebenta ang mga dayuhang produkto sa para sa mga bansa. • Kakulangan patubig.
 • 22. • Suporta ng pamahalaan sa pagbibigay na ayuda lalo na kapag may mga nananalasang sakuna sa bansa tulad ng pagbagyo, tagtuyot, at iba pa. • Pagkonbert ng mga lupang sakahan upang patayuan ng mga subdibisyon, malls, at iba pang gusaling pangkomersiyo para sa mga pabrika, pagawaan bagsakan ng mga produkto mula sa TNCs.
 • 23. • Patuloy na pagliit ng lupaing agrikultural at pagkawasak ng mga kabundukan at kagubatan.
 • 24. SEKTOR NG INDUSTRIYA • Imposisyon ng IMF-WB bilang isa sa mga kondisyon ng pagpapautang nila sa bansa. • Pagbubukas ng pamilihan ng bansa. • Import liberalizations.
 • 25. • tax incentives sa mga TNCs. • deregularisasyon sa mga polisiya ng estado • at pagsasapribado ng mga pampublikong serbisyo.
 • 26. MGA INDUSTRIYANG NAAPEKTUHAN • Konstruksiyon • Telecommunikasyon • Beverages • Mining • Enerhiya
 • 27. SEKTOR NG SERBISYO • mababang pasahod sa mga manggagawang Pilipino. • malayang patakaran ng mga mamumuhunan. • samu’t saring suliranin tulad ng over-worked.
 • 28. • mga sakit na nakukuha mula sa trabaho lalo na sa hanay ng mga mga manggagawa sa BPO. • Patuloy na pagbaba ng bahagdan ng bilang ng Small- Medium Enterpirses (SMEs).
 • 29. ISKEMANG SUBCONTRACTING • tumutukoy sa kaayusan sa paggawa kung saan ang (principal) ng ay isang kompanya komukontrata ahensiya o indibidwal na subcontractor upang gawin ang isang trabaho o serbisyo sa isang takdang panahon.
 • 30. 1.) LABOR-ONLY CONTRACTING • ang subcontractor ay walang sapat na puhunan upang gawin ang trabaho o serbisyo at ang pinasok niyang manggagawa ay may direktang kinalaman sa mga gawain ng kompaya;
 • 31. 2.) JOB-CONTRACTING • ang subcontrator ay may sapat na puhunan para maisagawa ang trabaho at mga gawain ng mga manggagawang ipinasok ng subcontractor.
 • 32. UNEMPLOYMENT & UNDEREMPLOYMENT • 1 milyong OFW ang lumalabas ng bansa taon-taon. • Nagsimula ito noong dekada 70. • Ang mga OFW ang tinaguriang mga bagong bayani dahil sa kitang ipinapasok nito sa bansa.
 • 33. UNEMPLOYMENT • ay isang kondisyon kung saan ang mga manggagawa ay walang makita o mapasukang trabaho. UNDEREMPLOYMEN T • ay may trabaho ka ngunit hindi sapat ang perang sinasahod mo, o kaya'y hindi tugma ang trabaho na sa kurso na tinapos mo.
 • 34. “MURA AT FLEXIBLE LABOR” • Isang paraan ng mga kapitalista o namumuhunan upang palakihin ang kanilang kinikita at tinutubo sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mababang pagpapasahod at paglimita sa panahon ng paggawa ng mga manggagawa.
 • 35. EPEKTO NG KONTRAKTUWALISASYON • Hindi sila binabayaran ng karampatang sahod at mga benipisyo na tinatamasa ng mga regular na empleyado. • Ang Department Order 18-A ng DOLE 2011 ay naghayag ng patakaran ng pamahalaan laban sa pagpapakontrata.
 • 36. • Maraming mahahalagang karapatang manggagawa, subalit ang pinakamahalagang karapatang manggagawa na itinataguyod ng International Labour Organization (ILO) ay ang sumusunod. Mga Mahalagang Karapatan
 • 37. • Una, ang mga manggagawa ay may karapatang sumali sa mga unyon na malaya mula sa paghihimasok ng pamahalaan at tagapangasiwa. • Ikalawa, ang mga manggagawa ay may karapatang makipagkasundo bilang bahagi ng grupo sa halip na mag-isa. • Ikatlo, bawal ang lahat ng mga anyo ng sapilitang trabaho, lalo na ang mapang- aliping trabaho at trabahong pangkulungan. Dagdag pa rito, bawal ang trabaho bungang ng pamimilit o ‘duress’.
 • 38. • Ikaapat, bawal ang mabibigat na anyo ng trabahong pangkabataan. Samakatwi’d mayroong minimong edad at mga kalagayang pangtatrabaho para sa mga kabataan. • Ikalima, bawal ang lahat ng mga anyo ng diskrimasyon sa trabaho: pantay na suweldo para sa parehong na trabaho.
 • 39. • Ikaanim, ang mga kalagayan ng pagtatrabaho ay dapat walang panganib at ligtas sa mga manggagawa. Pati kapaligiran at oras ng pagtatrabaho ay dapat walang panganib at ligtas. • Ikawalo, ang suweldo ng manggagawa ay sapat at karapat- dapat para sa makataong pamumuhay.