SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Download to read offline
Segregaation lieventäminen #kaikkienduuni!
SEGLI:n työpaja
Tasa-arvopäivät 11.10.2018
SEGLI - Segregaation lieventäminen koulutuksessa
ja työelämässä – kehittämishanke
• Kehitetään uusia segregaation lieventämistä edistäviä toimintatapoja
oppilaitoksissa (Kajaani, Suomussalmi, Oulu, Kemi ja Helsinki)
• Tuotetaan syventävää tietoa siitä, mikä aiheuttaa segregaatiota organisaatioissa ja
kuinka segregaatio toistuu tai ei toistu nuorten koulutuksen ja työelämän poluissa
• Herätetään keskustelua segregaation haitoista ja sen lieventämisen hyödyistä ja
keinoista opetusalan ja työllisyystoimijoiden piirissä sekä oppilaiden ja heidän
vanhempien kesken
• Hankkeen päätösseminaari torstaina 14.02.2019 Stadin ammattiopisto,
Meritalon toimipiste, Helsinki
Toteuttajat: KoulutusAvain Oy ja WoM Oy
Rahoitus: STM/ESR
Työpajan ohjelma:
10.30-11.00 Segregaatio, sen syyt ja seuraukset
tutkija Inkeri Tanhua, SEGLI-hanke
11.00-11.30 Työllisyystilastojen tarkastelua sukupuolinäkökulmasta
kouluttaja/kehittäjä Eija Leinonen, SEGLI-hanke
11.30-12.00 Ryhmätyöskentelyä
12.00-12.25 Ryhmätyöskentelyn purku
12.25-12.30 Päätössanat
Segregaatio, sen syyt ja seuraukset
Inkeri Tanhua, SEGLI-hankkeen tutkija
11.10.2018
Sisältö
• Mitä segregaatio on ja segregaatio lukuina ammatillisessa
koulutuksessa
• Segregaation seurakset
• Segregaation syyt
• Esimerkki: segregaation lieventäminen ohjaustyössä
Segregaatio...
• tarkoittaa eriytymistä, eriyttämistä tai eristämistä
• esimerkiksi
• sukupuolenmukainen segregaatio
• etnisen taustan mukainen segregaatio
Sukupuolenmukainen segregaatio lukuina,
ammatillinen koulutus
Yhteishaku 2018 Aloituspaikat
Paikan
vastaanottaneet
% paikan
vastaanottaneista
naisia
% paikan
vastaanottaneista
miehiä
Autoalan perustutkinto, pk 2 358 1 863 11 % 89 %
Hiusalan perustutkinto, pk 1 517 1 245 97 % 3 %
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 2 842 1 564 55 % 45 %
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, pk 1 955 1 233 3 % 97 %
Liiketalouden perustutkinto, pk 4 086 3 332 45 % 55 %
Logistiikan perustutkinto, pk 1 570 1478 12 % 88 %
Rakennusalan perustutkinto, pk 2 502 1 959 5 % 95 %
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, pk 4 498 3 684 88 % 12 %
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 2 383 2 313 4 % 96 %
Talotekniikan perustutkinto, pk 1 255 1 150 1 % 99 %
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 1 093 946 3 % 97 %
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, pk 1 324 1 089 10 % 90 %
Yhteensä 26 831 25 100 45 % 55 %
Yhteishaku 2018 Aloituspaikat
Paikan
vastaanottaneet
% paikan
vastaanottaneista
naisia
% paikan
vastaanottaneista
miehiä
Autoalan perustutkinto, pk 2 358 1 863 11 % 89 %
Hiusalan perustutkinto, pk 1 517 1 245 97 % 3 %
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 2 842 1 564 55 % 45 %
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, pk 1 955 1 233 3 % 97 %
Liiketalouden perustutkinto, pk 4 086 3 332 45 % 55 %
Logistiikan perustutkinto, pk 1 570 1478 12 % 88 %
Rakennusalan perustutkinto, pk 2 502 1 959 5 % 95 %
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, pk 4 498 3 684 88 % 12 %
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 2 383 2 313 4 % 96 %
Talotekniikan perustutkinto, pk 1 255 1 150 1 % 99 %
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 1 093 946 3 % 97 %
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, pk 1 324 1 089 10 % 90 %
Yhteensä 26 831 25 100 45 % 55 %
Muita kuin kotimaisia kieliä äidinkielenään
puhuvien osuus opiskelupaikan vastaanottaneista
Yhteishaku 2018 Aloituspaikat
Paikan
vastaanottaneet
% paikan
vastaanottaneista
kieli muu
Autoalan perustutkinto, pk 2 358 1 863 11 %
Hiusalan perustutkinto, pk 1 517 1 245 10 %
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 2 842 1 564 11 %
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, pk 1 955 1 233 5 %
Liiketalouden perustutkinto, pk 4 086 3 332 10 %
Logistiikan perustutkinto, pk 1 570 1478 9 %
Rakennusalan perustutkinto, pk 2 502 1 959 8 %
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, pk 4 498 3 684 13 %
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 2 383 2 313 8 %
Talotekniikan perustutkinto, pk 1 255 1 150 8 %
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 1 093 946 8 %
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, pk 1 324 1 089 9 %
Yhteensä 26 831 25 100 9 %
Segregaation seuraukset
• Epätasa-arvo työelämässä työntekijöiden ja työnhakijoiden kannalta,
erilaiset työehdot, urakehitysmahdollisuudet ja neuvotteluvoima
• Maailmojen ja kokemusten eriytyminen
• Yksipuolistava vaikutus segregoituneen alan palveluihin ja
tuotekehitykseen
• Syrjäytyminen
• Työvoimapula
• Toisaalta voi tarjota turvallisia identiteettejä ja positioita
• Ja joillekin etuoikeuksia verrattuna toisiin (mutta ehkä samalla
epäedullinen asema verrattuna johonkin toiseen ryhmään)
Segregaation ja epätasa-arvon kytkös
• Segregaatio mahdollistaa eriarvoisen kohtelun ja saattaa tuottaa
epätasa-arvoa
• Vaakasuora segregaatio (sektorit, ammatit, työtehtävät, koulutusalat,
kotityöt, harrastukset)
• Pystysuora segregaatio (raha ja valta)
”Segregaatiossa ei ole kyse vain siitä, että eri sukupuolet työskentelevät
eri työtehtävissä, vaan myös siitä, että toisten mahdollisuudet työhön ja
neuvotteluvoima työelämässä ovat vähäisempiä kuin toisten.” (Tanhua
2012)
Sukupuolen moninaisuus ja segregaatio
• Tilastotietoa (esim. yhteishakujärjestelmällä) kerätään usein niin, että
ei ole mahdollista valita sukupuoleksi muuta kuin ”nainen” tai ”mies”,
mutta todellisuus on tilastoja moninaisempi
• Sukupuolenmukaista segregaatiota myös sukupuolen ilmaisun tai
sukupuoli-identiteetin mukainen segregaatio – esimerkiksi
hakeutuminen aloille jotka koetaan suvaitsevaisemmiksi
• Myös sukupuolivähemmistöihin kuuluvat tarvitsevat tietoa siitä,
miten koulutuksessa ja eri työpaikoilla on kehitetty työympäristöstä
kaikille sukupuolille sopiva
Miksi sukupuoli vaikuttaa ala”valintoihin”?
(segregaation syyt, yksilötaso)
• Monikaan opiskelija ei alavalinnan syitä kysyttäessä vastaa, että valitsi
oman alansa sukupuolensa takia – sen sijaan he kertovat, että ovat
valinneet alan esimerkiksi sen perusteella, mikä on tuttua
• Naiset ja miehet tutustuvat keskimäärin eri aloihin
• Myös kaverit ja vanhemmat vaikuttavat etenkin nuorten valintoihin ja
siihen, mistä aloista heillä on tietoa
• Lisäksi ennakoidaan tulevaa palkkaa, työmarkkinatilannetta ja
syrjintää (myös väärän informaation valossa)
• Myös oma motivaatio ylipäätään opiskeluun ja kiinnostus /
epäkiinnostus eri koulutusaloihin
Kuka segregaatiota tuottaa? (segregation syyt,
organisaatiotaso)
• Oppilaitosten rekrytointitavat, opetusmenetelmät ja kulttuuri
• Muuttuneet käytännöt: Ammatillisessa koulutuksessa aiemmin enemmän
pääsykokeita ja kielikokeita, nyt yhteishaun lisäksi jatkuva haku ja tavoitteena
syrjinnän ehkäisy
• Työpaikkojen rekrytointitavat, kulttuuri, urakehitysmahdollisuuksien
jakautuminen
• Työllisyystoimijoiden ohjaus ja muu toiminta
• Muuttuneet käytännöt: Maahanmuuttajien ohjaus suoraan ammatilliseen
koulutukseen
Kuka segregaatiota tuottaa? (yhteiskunnan
taso)
• Poliittiset ratkaisut, kuten:
• vanhemmuuden kustannuksia ei jaeta tasan (heikentää naisten
neuvotteluvoimaa)
• maahanmuuttajien ohjaus ammatilliseen koulutukseen
• Hyvinvointivaltio sekä tasa-arvon luoja että kirous
• Korkea naisten työllisyysaste (EU 63%, Suomi 71%) kattavien hoivapalveluiden
ansiosta
• Julkisella sektorilla paljon pienipalkkaisia naisenemmistöisiä työtehtäviä, jotka
jonkun pitää tehdä
Feministinen intersektionaalinen
lähestymistapa segregaatioon
• Intersektionaalisen feministisen lähestymistavan mukaan epätasa-
arvo ja etuoikeudet tuottavat segregaation, eli sen että tietyt ryhmät
ovat mukana tai syrjäytettyjä tietyistä ammateista, positioista tai
organisaatioista
• Normit ja valtaerot liittyvät kategorisointeihin, kuten: sukupuoli,
etninen tausta, luokka, seksuaalisuus, ikä/sukupolvi, äidinkieli, jne.
• Voidaan analysoida myös: mukana/syrjäytettynä, etuoikeutettu/ei
etuoikeutettu, valtavirrassa/vähemmistössä, hallitsevassa asemassa
/hallitsemattomassa asemassa, tunnistetaan/ei tunnisteta, jne.
(Nina Lykke, 2010: Feminist studies: a guide to intersectional
theory, methodology and writing, sivut 50-51)
Segregaation lieventäminen ohjaustyössä
• Rehellisyys ja tieto, minkälaisia eri alat ovat
• Tietoa etenkin siitä, mikä ei ole ohjaukseen tulleelle tuttua ennestään
• Tieto byrokratioista, opiskelun rahoituksesta, koulutuspoluista ja
opiskelupaikan vaihtomahdollisuuksista
• Hyvä kommunikointi
Sitaatti 1 (koulussa)
• ”Meillä oli lukiossa sellainen viikko, että sai ottaa jotain
jousiammuntaa tai ratsastusta tai muuta, mutta mä menin
hitsaamaan viikoksi, koska mun sen aikanen poikaystävä oli hitsari.
[…] en mäkään olis varmasti, ilman et joku ois sanonu että sä oot hyvä
hitsaamaan, niin en olisi hakenut hitsariksi.”
Sitaatti 2 (TE-toimistossa)
• ”Kun menin te-toimistoon ja siellä oli joku haastattelu me puhuimme
virkailijan kanssa ja virkailija kysy mistä alasta sä tykkäät. Mä sanoin et
haluan hammaslääkäriksi. Virkailija sanoi okei. Samaan aikaan aloitin
valmentavan koulutuksen [ammattikoulussa] ja siellä valitsin
sähköalan. Mutta mun virkailija te-toimistosta lähettää kutsun tule, ja
hän kysyy miksi et mennyt hammasalalle. Mä sanon, että valitsin
sähköolan, se on helpompi, mä tykkään myös siitä. Ja koska mä en
pääse hammaslääkäriksi, koska se on yliopisto. Hän sanoi ei, kesällä
tehty suunnitelma tästä asiasta, jos sä et mene [opiskelemaan
hammastekniikkaa ammattikoulussa] mä annan sulle karenssin.”
Lukemista ja lähteet
• Nina Lykke (2010) Feminist studies: a guide to intersectional theory,
methodology and writing. Routledge: New York.
• Segregaation lieventämistyöryhmän loppuraportti, Opetus- ja
kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:18.
• Tanhua, Inkeri (2012) Sukupuolten Tasa-Arvon Hyvät Käytännöt -
Tasa-arvohankkeiden Hyviä Käytäntöjä Seitsemästä Teemasta. Työ- ja
elinkeinoministeriö. Ladattavissa:
http://www.wom.fi/Sukupuolten_tasa-
arvon_hyvat_kaytannot(2012)Tanhua_TEM_Valtava.pdf
Teot ja ideat, työskentely ryhmissä:
1. Mitä organisaationi tekee segregaation lieventämiseksi?
2. Mitä organisaationi suunnittelee tekevänsä lähivuosina
segregaation lieventämiseksi?
3. Mitä organisaatiomme voivat yhdessä tehdä segregaation
lieventämiseksi
Koulutuksesssa 3 ryhmää
Työelämässä 3 ryhmää
Ryhmät:
Ryhmä 1:
• Heidi Ahola
• Miina Keski-Petäjä
• Sabina Eerola
• Silla Kakkola
• Juuso Erno
• Anna Heino
Ryhmä 2:
• Eva Wahlström
• Markku Forsström
• Sari Miettinen
• Ruut Kaukinen
• Henna Attila
Ryhmät:
Ryhmä 3:
• Sara Mäkäräinen
• Reetta Kungsbacka
• AnjaLahermaa
• Petra Qvist-Hämäläinen
• Minna Davidjuk
• LeilaMélart
Ryhmä 4:
• Sirkku Pohja
• Pasi Vuokko
• Arja Tauria-Huttunen
• Maria Mailasalo
• Urpo Hekkala
• Jukka Maarianvaara
Ryhmät:
Ryhmä 5:
• Hanna Koskenheimo
• Natalie Gerbert
• Alina Inkinen
• Brigantia Törnqvist
• Erika Kähärä
Ryhmä 6:
• Katariina Kainu
• Elina Marttila
• AnjaNummijärvi
• Hillevi Lönn-Juva
• Jukka Lehtonen
3. Mitä organisaatiomme voivat yhdessä tehdä segregaation
lieventämiseksi koulutuksessa:
• Päiväkotilaiset käyvät tutustumassa teknilliseen korkeakouluun, myös
muita tutustuvia ryhmiä
• Tapaamme opinto-ohjaajia
•  ei ole johtanut muutokseen
• Ymmärrämme, että nuoret halutaan nopeasti työelämään, mutta se ei
ole aina paras ratkaisu. Esimerkiksi vuoden miettiminen voisi tuoda
oikeamman alaratkaisun, joka sopisi itselle. Jos ei viihdy alallaan,
tulee paljon ongelmia.
3. Mitä organisaatiomme voivat yhdessä tehdä segregaation
lieventämiseksi koulutuksessa:
• Koulutusvalinnat eivät ole ikuisia, jostain pitää aloittaa. Sen jälkeen
jatkuu oppiminen, niin työssä kuin uudelleen opiskelussa.
• Ryhmässämme kaksi yliopistoa, kaksi kansalaisjärjestöä, viranomainen
ja puolue. Näillä organisaatioilla ja meillä hyvin erityyppisiä rooleja.
• Asennekasvatus ja viestintä, hyvät esimerkit. Kuka tahansa meistä voi
toimia hyvänä esimerkkinä.
• Vuoden aikana voisi tehdä yhteistyötä ja katsoa minkälaisia käytäntöjä
organisaatioissamme nousee.
• Voisimme kutsua ihmisiä tulemaan tasa-arvopäiville. Itselläni kesti
kauan ennen kuin tiesin, kuinka vahva segregaatio Suomessa on.
3. Mitä organisaatiomme voivat yhdessä tehdä segregaation
lieventämiseksi työelämässä:
• Moninainen ryhmä, laajalla kattauksella tiedon tuottajia ja viestijiä.
• Meillä on kokemuksia tiedon tuottamisesta yhdessä, esimerkiksi tasa-
arvobarometri joka tehtiin organisaatioiden (STM, Tilastokeskus ja
THL) yhteistyönä, mikä oli hyödyllistä.
• Tilastokeskuksessa ja THL:n tasa-arvotiedon keskuksessa on paljon
tietoa, mutta miten se saataisiin laajempaan käyttöön? Esimerkiksi
tasa-arvopäivillä voidaan jakaa tietoa mutta tavoittaa vain päivillä
käyvät. Laajempi levitys olisi tarpeen.
• Yhteistyötilaisuudet ovat tärkeitä. Että saa vertailla yhdessä
esimerkiksi miten julkisella ja yksityisellä sektorilla organisaatiot ovat
tehneet tasa-arvosuunnitelmia.
3. Mitä organisaatiomme voivat yhdessä tehdä segregaation
lieventämiseksi työelämässä:
• Keskityimme siihen, mitä organisaatiomme tällä hetkellä tekevät ja voisivat
tehdä tulevaisuudessa.
• Yhdessä meidän olisi myös hyvä olla yhteistyössä ja verkostoissa ja jakaa
kokemuksia ja hyviä käytäntöjä
• Organisaatiomme: lehti, Espoon kaupunki, Tekniikan akateemiset, TEM.
Erilaisissa organisaatioissa kuitenkin samat tasa-arvoagentin haasteet.
• Tekniikan alalla jyllää ennakkoluuloja ja miesten valtaa, eikä naisia aina
haluta mukaan. Naiset tekevätkin usein alan vaihdon kouluttauduttuaan
ensin diploma-insinööreiksi.
• Tehtävä oli hauska, voimme toimia tässä
• Huominen kolumnini ottaa kantaa perhevapaauudistukseen, ja puhuu
segregaatiosta.
Twitter, Facebook ja nettisivut:
kaikkienduuni.fi

More Related Content

Similar to Työryhmäalustus: Segregaation lieventäminen #kaikkienduuni!

Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Matleena Laakso
 
Pauli Forman puheenvuoro Fountain Parkin aamiaistilaisuudessa 30.1.2014
Pauli Forman puheenvuoro Fountain Parkin aamiaistilaisuudessa 30.1.2014Pauli Forman puheenvuoro Fountain Parkin aamiaistilaisuudessa 30.1.2014
Pauli Forman puheenvuoro Fountain Parkin aamiaistilaisuudessa 30.1.2014Pauli Forma
 
Matka suunnittelevaksi maantieteilijäksi
Matka suunnittelevaksi maantieteilijäksiMatka suunnittelevaksi maantieteilijäksi
Matka suunnittelevaksi maantieteilijäksiMaija Merikanto
 
Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24
Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24
Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24Matleena Laakso
 
Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa
Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessaAjankohtaista ammatillisessa koulutuksessa
Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessaTaivassalo Minna
 
Nuorten yhteiskuntatakuu
Nuorten yhteiskuntatakuuNuorten yhteiskuntatakuu
Nuorten yhteiskuntatakuuSDP
 
Tekoäly ja opetus 6.2.24
Tekoäly ja opetus 6.2.24Tekoäly ja opetus 6.2.24
Tekoäly ja opetus 6.2.24Matleena Laakso
 
Tilastokeskus Hanna Sutela, Anna Pärnänen, Marianne Keyriläinen
Tilastokeskus Hanna Sutela, Anna Pärnänen, Marianne KeyriläinenTilastokeskus Hanna Sutela, Anna Pärnänen, Marianne Keyriläinen
Tilastokeskus Hanna Sutela, Anna Pärnänen, Marianne KeyriläinenTilastokeskus
 
Tohtoriuraseurannan julkaisutilaisuus: kommenttipuheenvuorot 1.6.2016
Tohtoriuraseurannan julkaisutilaisuus: kommenttipuheenvuorot 1.6.2016Tohtoriuraseurannan julkaisutilaisuus: kommenttipuheenvuorot 1.6.2016
Tohtoriuraseurannan julkaisutilaisuus: kommenttipuheenvuorot 1.6.2016AkateemistenUraseuranta
 
Tutkimusmatka tulevaisuuteen
Tutkimusmatka tulevaisuuteenTutkimusmatka tulevaisuuteen
Tutkimusmatka tulevaisuuteenSanna Brauer
 
TEKin osaamisen kehittämisen kysely 2014
TEKin osaamisen kehittämisen kysely 2014TEKin osaamisen kehittämisen kysely 2014
TEKin osaamisen kehittämisen kysely 2014SusannaBairoh
 
Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin!
Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin!Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin!
Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin!Sitra / Hyvinvointi
 
Syvien vahvuuksien koulu laatu 2013
Syvien vahvuuksien koulu laatu 2013Syvien vahvuuksien koulu laatu 2013
Syvien vahvuuksien koulu laatu 2013Juhani Anttila
 
2010-10 Koulutus ja harjoittelu: nuorten odotukset
2010-10 Koulutus ja harjoittelu: nuorten odotukset2010-10 Koulutus ja harjoittelu: nuorten odotukset
2010-10 Koulutus ja harjoittelu: nuorten odotuksetLasse Leponiemi
 

Similar to Työryhmäalustus: Segregaation lieventäminen #kaikkienduuni! (20)

Mitä voimme oppia alueellisista työllisyyskokeiluista?
Mitä voimme oppia alueellisista työllisyyskokeiluista?Mitä voimme oppia alueellisista työllisyyskokeiluista?
Mitä voimme oppia alueellisista työllisyyskokeiluista?
 
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
 
Jatkuvan oppimisen uudistus - Kirsi Heinivirta
Jatkuvan oppimisen uudistus - Kirsi HeinivirtaJatkuvan oppimisen uudistus - Kirsi Heinivirta
Jatkuvan oppimisen uudistus - Kirsi Heinivirta
 
Pauli Forman puheenvuoro Fountain Parkin aamiaistilaisuudessa 30.1.2014
Pauli Forman puheenvuoro Fountain Parkin aamiaistilaisuudessa 30.1.2014Pauli Forman puheenvuoro Fountain Parkin aamiaistilaisuudessa 30.1.2014
Pauli Forman puheenvuoro Fountain Parkin aamiaistilaisuudessa 30.1.2014
 
Matka suunnittelevaksi maantieteilijäksi
Matka suunnittelevaksi maantieteilijäksiMatka suunnittelevaksi maantieteilijäksi
Matka suunnittelevaksi maantieteilijäksi
 
Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24
Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24
Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24
 
Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa
Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessaAjankohtaista ammatillisessa koulutuksessa
Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa
 
Operaatio Metsonpesä
Operaatio MetsonpesäOperaatio Metsonpesä
Operaatio Metsonpesä
 
Nuorten yhteiskuntatakuu
Nuorten yhteiskuntatakuuNuorten yhteiskuntatakuu
Nuorten yhteiskuntatakuu
 
Itk 21032019
Itk 21032019Itk 21032019
Itk 21032019
 
Kuopio Health - Open Innovation System
Kuopio Health - Open Innovation SystemKuopio Health - Open Innovation System
Kuopio Health - Open Innovation System
 
Tekoäly ja opetus 6.2.24
Tekoäly ja opetus 6.2.24Tekoäly ja opetus 6.2.24
Tekoäly ja opetus 6.2.24
 
Tilastokeskus Hanna Sutela, Anna Pärnänen, Marianne Keyriläinen
Tilastokeskus Hanna Sutela, Anna Pärnänen, Marianne KeyriläinenTilastokeskus Hanna Sutela, Anna Pärnänen, Marianne Keyriläinen
Tilastokeskus Hanna Sutela, Anna Pärnänen, Marianne Keyriläinen
 
Tohtoriuraseurannan julkaisutilaisuus: kommenttipuheenvuorot 1.6.2016
Tohtoriuraseurannan julkaisutilaisuus: kommenttipuheenvuorot 1.6.2016Tohtoriuraseurannan julkaisutilaisuus: kommenttipuheenvuorot 1.6.2016
Tohtoriuraseurannan julkaisutilaisuus: kommenttipuheenvuorot 1.6.2016
 
Tutkimusmatka tulevaisuuteen
Tutkimusmatka tulevaisuuteenTutkimusmatka tulevaisuuteen
Tutkimusmatka tulevaisuuteen
 
TEKin osaamisen kehittämisen kysely 2014
TEKin osaamisen kehittämisen kysely 2014TEKin osaamisen kehittämisen kysely 2014
TEKin osaamisen kehittämisen kysely 2014
 
Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin!
Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin!Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin!
Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin!
 
Diginatiivit tulevat
Diginatiivit tulevatDiginatiivit tulevat
Diginatiivit tulevat
 
Syvien vahvuuksien koulu laatu 2013
Syvien vahvuuksien koulu laatu 2013Syvien vahvuuksien koulu laatu 2013
Syvien vahvuuksien koulu laatu 2013
 
2010-10 Koulutus ja harjoittelu: nuorten odotukset
2010-10 Koulutus ja harjoittelu: nuorten odotukset2010-10 Koulutus ja harjoittelu: nuorten odotukset
2010-10 Koulutus ja harjoittelu: nuorten odotukset
 

More from THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfTHL
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfTHL
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022THL
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoTHL
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeTHL
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfTHL
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerTHL
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerTHL
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluTHL
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022THL
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTHL
 

More from THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 

Työryhmäalustus: Segregaation lieventäminen #kaikkienduuni!

 • 1. Segregaation lieventäminen #kaikkienduuni! SEGLI:n työpaja Tasa-arvopäivät 11.10.2018
 • 2. SEGLI - Segregaation lieventäminen koulutuksessa ja työelämässä – kehittämishanke • Kehitetään uusia segregaation lieventämistä edistäviä toimintatapoja oppilaitoksissa (Kajaani, Suomussalmi, Oulu, Kemi ja Helsinki) • Tuotetaan syventävää tietoa siitä, mikä aiheuttaa segregaatiota organisaatioissa ja kuinka segregaatio toistuu tai ei toistu nuorten koulutuksen ja työelämän poluissa • Herätetään keskustelua segregaation haitoista ja sen lieventämisen hyödyistä ja keinoista opetusalan ja työllisyystoimijoiden piirissä sekä oppilaiden ja heidän vanhempien kesken • Hankkeen päätösseminaari torstaina 14.02.2019 Stadin ammattiopisto, Meritalon toimipiste, Helsinki Toteuttajat: KoulutusAvain Oy ja WoM Oy Rahoitus: STM/ESR
 • 3. Työpajan ohjelma: 10.30-11.00 Segregaatio, sen syyt ja seuraukset tutkija Inkeri Tanhua, SEGLI-hanke 11.00-11.30 Työllisyystilastojen tarkastelua sukupuolinäkökulmasta kouluttaja/kehittäjä Eija Leinonen, SEGLI-hanke 11.30-12.00 Ryhmätyöskentelyä 12.00-12.25 Ryhmätyöskentelyn purku 12.25-12.30 Päätössanat
 • 4. Segregaatio, sen syyt ja seuraukset Inkeri Tanhua, SEGLI-hankkeen tutkija 11.10.2018
 • 5. Sisältö • Mitä segregaatio on ja segregaatio lukuina ammatillisessa koulutuksessa • Segregaation seurakset • Segregaation syyt • Esimerkki: segregaation lieventäminen ohjaustyössä
 • 6. Segregaatio... • tarkoittaa eriytymistä, eriyttämistä tai eristämistä • esimerkiksi • sukupuolenmukainen segregaatio • etnisen taustan mukainen segregaatio
 • 7. Sukupuolenmukainen segregaatio lukuina, ammatillinen koulutus Yhteishaku 2018 Aloituspaikat Paikan vastaanottaneet % paikan vastaanottaneista naisia % paikan vastaanottaneista miehiä Autoalan perustutkinto, pk 2 358 1 863 11 % 89 % Hiusalan perustutkinto, pk 1 517 1 245 97 % 3 % Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 2 842 1 564 55 % 45 % Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, pk 1 955 1 233 3 % 97 % Liiketalouden perustutkinto, pk 4 086 3 332 45 % 55 % Logistiikan perustutkinto, pk 1 570 1478 12 % 88 % Rakennusalan perustutkinto, pk 2 502 1 959 5 % 95 % Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, pk 4 498 3 684 88 % 12 % Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 2 383 2 313 4 % 96 % Talotekniikan perustutkinto, pk 1 255 1 150 1 % 99 % Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 1 093 946 3 % 97 % Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, pk 1 324 1 089 10 % 90 % Yhteensä 26 831 25 100 45 % 55 % Yhteishaku 2018 Aloituspaikat Paikan vastaanottaneet % paikan vastaanottaneista naisia % paikan vastaanottaneista miehiä Autoalan perustutkinto, pk 2 358 1 863 11 % 89 % Hiusalan perustutkinto, pk 1 517 1 245 97 % 3 % Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 2 842 1 564 55 % 45 % Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, pk 1 955 1 233 3 % 97 % Liiketalouden perustutkinto, pk 4 086 3 332 45 % 55 % Logistiikan perustutkinto, pk 1 570 1478 12 % 88 % Rakennusalan perustutkinto, pk 2 502 1 959 5 % 95 % Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, pk 4 498 3 684 88 % 12 % Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 2 383 2 313 4 % 96 % Talotekniikan perustutkinto, pk 1 255 1 150 1 % 99 % Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 1 093 946 3 % 97 % Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, pk 1 324 1 089 10 % 90 % Yhteensä 26 831 25 100 45 % 55 %
 • 8. Muita kuin kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvien osuus opiskelupaikan vastaanottaneista Yhteishaku 2018 Aloituspaikat Paikan vastaanottaneet % paikan vastaanottaneista kieli muu Autoalan perustutkinto, pk 2 358 1 863 11 % Hiusalan perustutkinto, pk 1 517 1 245 10 % Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 2 842 1 564 11 % Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, pk 1 955 1 233 5 % Liiketalouden perustutkinto, pk 4 086 3 332 10 % Logistiikan perustutkinto, pk 1 570 1478 9 % Rakennusalan perustutkinto, pk 2 502 1 959 8 % Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, pk 4 498 3 684 13 % Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 2 383 2 313 8 % Talotekniikan perustutkinto, pk 1 255 1 150 8 % Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 1 093 946 8 % Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, pk 1 324 1 089 9 % Yhteensä 26 831 25 100 9 %
 • 9. Segregaation seuraukset • Epätasa-arvo työelämässä työntekijöiden ja työnhakijoiden kannalta, erilaiset työehdot, urakehitysmahdollisuudet ja neuvotteluvoima • Maailmojen ja kokemusten eriytyminen • Yksipuolistava vaikutus segregoituneen alan palveluihin ja tuotekehitykseen • Syrjäytyminen • Työvoimapula • Toisaalta voi tarjota turvallisia identiteettejä ja positioita • Ja joillekin etuoikeuksia verrattuna toisiin (mutta ehkä samalla epäedullinen asema verrattuna johonkin toiseen ryhmään)
 • 10. Segregaation ja epätasa-arvon kytkös • Segregaatio mahdollistaa eriarvoisen kohtelun ja saattaa tuottaa epätasa-arvoa • Vaakasuora segregaatio (sektorit, ammatit, työtehtävät, koulutusalat, kotityöt, harrastukset) • Pystysuora segregaatio (raha ja valta) ”Segregaatiossa ei ole kyse vain siitä, että eri sukupuolet työskentelevät eri työtehtävissä, vaan myös siitä, että toisten mahdollisuudet työhön ja neuvotteluvoima työelämässä ovat vähäisempiä kuin toisten.” (Tanhua 2012)
 • 11. Sukupuolen moninaisuus ja segregaatio • Tilastotietoa (esim. yhteishakujärjestelmällä) kerätään usein niin, että ei ole mahdollista valita sukupuoleksi muuta kuin ”nainen” tai ”mies”, mutta todellisuus on tilastoja moninaisempi • Sukupuolenmukaista segregaatiota myös sukupuolen ilmaisun tai sukupuoli-identiteetin mukainen segregaatio – esimerkiksi hakeutuminen aloille jotka koetaan suvaitsevaisemmiksi • Myös sukupuolivähemmistöihin kuuluvat tarvitsevat tietoa siitä, miten koulutuksessa ja eri työpaikoilla on kehitetty työympäristöstä kaikille sukupuolille sopiva
 • 12. Miksi sukupuoli vaikuttaa ala”valintoihin”? (segregaation syyt, yksilötaso) • Monikaan opiskelija ei alavalinnan syitä kysyttäessä vastaa, että valitsi oman alansa sukupuolensa takia – sen sijaan he kertovat, että ovat valinneet alan esimerkiksi sen perusteella, mikä on tuttua • Naiset ja miehet tutustuvat keskimäärin eri aloihin • Myös kaverit ja vanhemmat vaikuttavat etenkin nuorten valintoihin ja siihen, mistä aloista heillä on tietoa • Lisäksi ennakoidaan tulevaa palkkaa, työmarkkinatilannetta ja syrjintää (myös väärän informaation valossa) • Myös oma motivaatio ylipäätään opiskeluun ja kiinnostus / epäkiinnostus eri koulutusaloihin
 • 13. Kuka segregaatiota tuottaa? (segregation syyt, organisaatiotaso) • Oppilaitosten rekrytointitavat, opetusmenetelmät ja kulttuuri • Muuttuneet käytännöt: Ammatillisessa koulutuksessa aiemmin enemmän pääsykokeita ja kielikokeita, nyt yhteishaun lisäksi jatkuva haku ja tavoitteena syrjinnän ehkäisy • Työpaikkojen rekrytointitavat, kulttuuri, urakehitysmahdollisuuksien jakautuminen • Työllisyystoimijoiden ohjaus ja muu toiminta • Muuttuneet käytännöt: Maahanmuuttajien ohjaus suoraan ammatilliseen koulutukseen
 • 14. Kuka segregaatiota tuottaa? (yhteiskunnan taso) • Poliittiset ratkaisut, kuten: • vanhemmuuden kustannuksia ei jaeta tasan (heikentää naisten neuvotteluvoimaa) • maahanmuuttajien ohjaus ammatilliseen koulutukseen • Hyvinvointivaltio sekä tasa-arvon luoja että kirous • Korkea naisten työllisyysaste (EU 63%, Suomi 71%) kattavien hoivapalveluiden ansiosta • Julkisella sektorilla paljon pienipalkkaisia naisenemmistöisiä työtehtäviä, jotka jonkun pitää tehdä
 • 15. Feministinen intersektionaalinen lähestymistapa segregaatioon • Intersektionaalisen feministisen lähestymistavan mukaan epätasa- arvo ja etuoikeudet tuottavat segregaation, eli sen että tietyt ryhmät ovat mukana tai syrjäytettyjä tietyistä ammateista, positioista tai organisaatioista • Normit ja valtaerot liittyvät kategorisointeihin, kuten: sukupuoli, etninen tausta, luokka, seksuaalisuus, ikä/sukupolvi, äidinkieli, jne. • Voidaan analysoida myös: mukana/syrjäytettynä, etuoikeutettu/ei etuoikeutettu, valtavirrassa/vähemmistössä, hallitsevassa asemassa /hallitsemattomassa asemassa, tunnistetaan/ei tunnisteta, jne. (Nina Lykke, 2010: Feminist studies: a guide to intersectional theory, methodology and writing, sivut 50-51)
 • 16. Segregaation lieventäminen ohjaustyössä • Rehellisyys ja tieto, minkälaisia eri alat ovat • Tietoa etenkin siitä, mikä ei ole ohjaukseen tulleelle tuttua ennestään • Tieto byrokratioista, opiskelun rahoituksesta, koulutuspoluista ja opiskelupaikan vaihtomahdollisuuksista • Hyvä kommunikointi
 • 17. Sitaatti 1 (koulussa) • ”Meillä oli lukiossa sellainen viikko, että sai ottaa jotain jousiammuntaa tai ratsastusta tai muuta, mutta mä menin hitsaamaan viikoksi, koska mun sen aikanen poikaystävä oli hitsari. […] en mäkään olis varmasti, ilman et joku ois sanonu että sä oot hyvä hitsaamaan, niin en olisi hakenut hitsariksi.”
 • 18. Sitaatti 2 (TE-toimistossa) • ”Kun menin te-toimistoon ja siellä oli joku haastattelu me puhuimme virkailijan kanssa ja virkailija kysy mistä alasta sä tykkäät. Mä sanoin et haluan hammaslääkäriksi. Virkailija sanoi okei. Samaan aikaan aloitin valmentavan koulutuksen [ammattikoulussa] ja siellä valitsin sähköalan. Mutta mun virkailija te-toimistosta lähettää kutsun tule, ja hän kysyy miksi et mennyt hammasalalle. Mä sanon, että valitsin sähköolan, se on helpompi, mä tykkään myös siitä. Ja koska mä en pääse hammaslääkäriksi, koska se on yliopisto. Hän sanoi ei, kesällä tehty suunnitelma tästä asiasta, jos sä et mene [opiskelemaan hammastekniikkaa ammattikoulussa] mä annan sulle karenssin.”
 • 19. Lukemista ja lähteet • Nina Lykke (2010) Feminist studies: a guide to intersectional theory, methodology and writing. Routledge: New York. • Segregaation lieventämistyöryhmän loppuraportti, Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:18. • Tanhua, Inkeri (2012) Sukupuolten Tasa-Arvon Hyvät Käytännöt - Tasa-arvohankkeiden Hyviä Käytäntöjä Seitsemästä Teemasta. Työ- ja elinkeinoministeriö. Ladattavissa: http://www.wom.fi/Sukupuolten_tasa- arvon_hyvat_kaytannot(2012)Tanhua_TEM_Valtava.pdf
 • 20.
 • 21. Teot ja ideat, työskentely ryhmissä: 1. Mitä organisaationi tekee segregaation lieventämiseksi? 2. Mitä organisaationi suunnittelee tekevänsä lähivuosina segregaation lieventämiseksi? 3. Mitä organisaatiomme voivat yhdessä tehdä segregaation lieventämiseksi Koulutuksesssa 3 ryhmää Työelämässä 3 ryhmää
 • 22. Ryhmät: Ryhmä 1: • Heidi Ahola • Miina Keski-Petäjä • Sabina Eerola • Silla Kakkola • Juuso Erno • Anna Heino Ryhmä 2: • Eva Wahlström • Markku Forsström • Sari Miettinen • Ruut Kaukinen • Henna Attila
 • 23. Ryhmät: Ryhmä 3: • Sara Mäkäräinen • Reetta Kungsbacka • AnjaLahermaa • Petra Qvist-Hämäläinen • Minna Davidjuk • LeilaMélart Ryhmä 4: • Sirkku Pohja • Pasi Vuokko • Arja Tauria-Huttunen • Maria Mailasalo • Urpo Hekkala • Jukka Maarianvaara
 • 24. Ryhmät: Ryhmä 5: • Hanna Koskenheimo • Natalie Gerbert • Alina Inkinen • Brigantia Törnqvist • Erika Kähärä Ryhmä 6: • Katariina Kainu • Elina Marttila • AnjaNummijärvi • Hillevi Lönn-Juva • Jukka Lehtonen
 • 25. 3. Mitä organisaatiomme voivat yhdessä tehdä segregaation lieventämiseksi koulutuksessa: • Päiväkotilaiset käyvät tutustumassa teknilliseen korkeakouluun, myös muita tutustuvia ryhmiä • Tapaamme opinto-ohjaajia •  ei ole johtanut muutokseen • Ymmärrämme, että nuoret halutaan nopeasti työelämään, mutta se ei ole aina paras ratkaisu. Esimerkiksi vuoden miettiminen voisi tuoda oikeamman alaratkaisun, joka sopisi itselle. Jos ei viihdy alallaan, tulee paljon ongelmia.
 • 26. 3. Mitä organisaatiomme voivat yhdessä tehdä segregaation lieventämiseksi koulutuksessa: • Koulutusvalinnat eivät ole ikuisia, jostain pitää aloittaa. Sen jälkeen jatkuu oppiminen, niin työssä kuin uudelleen opiskelussa. • Ryhmässämme kaksi yliopistoa, kaksi kansalaisjärjestöä, viranomainen ja puolue. Näillä organisaatioilla ja meillä hyvin erityyppisiä rooleja. • Asennekasvatus ja viestintä, hyvät esimerkit. Kuka tahansa meistä voi toimia hyvänä esimerkkinä. • Vuoden aikana voisi tehdä yhteistyötä ja katsoa minkälaisia käytäntöjä organisaatioissamme nousee. • Voisimme kutsua ihmisiä tulemaan tasa-arvopäiville. Itselläni kesti kauan ennen kuin tiesin, kuinka vahva segregaatio Suomessa on.
 • 27. 3. Mitä organisaatiomme voivat yhdessä tehdä segregaation lieventämiseksi työelämässä: • Moninainen ryhmä, laajalla kattauksella tiedon tuottajia ja viestijiä. • Meillä on kokemuksia tiedon tuottamisesta yhdessä, esimerkiksi tasa- arvobarometri joka tehtiin organisaatioiden (STM, Tilastokeskus ja THL) yhteistyönä, mikä oli hyödyllistä. • Tilastokeskuksessa ja THL:n tasa-arvotiedon keskuksessa on paljon tietoa, mutta miten se saataisiin laajempaan käyttöön? Esimerkiksi tasa-arvopäivillä voidaan jakaa tietoa mutta tavoittaa vain päivillä käyvät. Laajempi levitys olisi tarpeen. • Yhteistyötilaisuudet ovat tärkeitä. Että saa vertailla yhdessä esimerkiksi miten julkisella ja yksityisellä sektorilla organisaatiot ovat tehneet tasa-arvosuunnitelmia.
 • 28. 3. Mitä organisaatiomme voivat yhdessä tehdä segregaation lieventämiseksi työelämässä: • Keskityimme siihen, mitä organisaatiomme tällä hetkellä tekevät ja voisivat tehdä tulevaisuudessa. • Yhdessä meidän olisi myös hyvä olla yhteistyössä ja verkostoissa ja jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä • Organisaatiomme: lehti, Espoon kaupunki, Tekniikan akateemiset, TEM. Erilaisissa organisaatioissa kuitenkin samat tasa-arvoagentin haasteet. • Tekniikan alalla jyllää ennakkoluuloja ja miesten valtaa, eikä naisia aina haluta mukaan. Naiset tekevätkin usein alan vaihdon kouluttauduttuaan ensin diploma-insinööreiksi. • Tehtävä oli hauska, voimme toimia tässä • Huominen kolumnini ottaa kantaa perhevapaauudistukseen, ja puhuu segregaatiosta.
 • 29. Twitter, Facebook ja nettisivut: kaikkienduuni.fi