Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen terveydenhuollossa

Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen terveydenhuollossa. Palvelualueseminaari, KYS, 12.11.2015. Arto Holopainen, kehitysjohtaja, Kuopio Innovation Oy

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen terveydenhuollossa

 1. 1. MITEN TYÖTÄ TEHDÄÄN TULEVAISUUDESSA TEKNOLOGISTEN RATKAISUJEN HYÖDYNTÄMINEN TERVEYDENHUOLLOSSA ARTO HOLOPAINEN KEHITYSJOHTAJA KUOPIO INNOVATION OY VARAPUHEENJOHTAJA SUOMEN TELELÄÄKETIETEEN JA E-HEALTH SEURA RY 12.11.2014
 2. 2. Kuopio Innovation Oy on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten yritysten menestykselle ideoita, osaajia ja uusia ajattelutapoja yhdistämällä.
 3. 3. Kuopio Innovation Oy • Perustettu maaliskuussa 2008 • Toiminta-alue: Kuopion alue • Omistajat: Kuopion kaupunki (68 %), Technopolis Oyj (24 %), Itä-Suomen yliopisto (4 %) ja Savonia-ammattikorkeakoulu (4 %) • Liiketoiminnan kokonaisvolyymi 2,2 milj. € (v. 2013) • Hallituksen puheenjohtaja Petteri Paronen, Kuopion kaupunki • Toimitusjohtaja: Heikki Helve • Henkilöstö: 17 • Toiminnan painopisteinä ovat kehittämishankkeet ja yrityskehitystoiminta
 4. 4. Suomen Telelääketieteen ja eHealth Seura ry. • Perustettu 11.1.1995, toiseksi vanhin American Telemedicine Association jälkeen – ensimmäinen Euroopassa • Toimii vaikuttajana ja suunnannäyttäjänä telemedisiinan ja eHealthin alueella Suomessa ja kansainvälisesti • Tiivis yhteistyö alan kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen sekä terveydenhuoltopalvelujen tuottajien ja käyttäjien kanssa • Seuran toiminta edistää alan koulutusta ja kehittymistä www.telemedicine.fi
 5. 5. Finnish Journal of eHealth and eWelfare • FinJeHeW on STeHS ry:n ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistyksen yhteisesti 2009 perustama tieteellinen lehti, joka palvelee myös jäsenlehtenä • FinJeHeW -lehti julkaisee tieteellisiä artikkeleita sekä muuta aineistoa sosiaali- ja terveydenhuollon informaatioteknologiasta, telelääketieteestä ja eHealth-alalta • Lehti kuuluu julkaisufoorumin luetteloon perustasolla (taso 1) www.finjehew.fi
 6. 6. eTerveyden erityispätevyys lääkäreille • STeHS ry. on yhdessä Suomen Lääkäriliiton kanssa valmistellut eTerveyden (terveydenhuollon tietotekniikan) erityispätevyyden lääkäreille, pätevyys on perustettu 13.12.2012 • Terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyys edistää lääkärien kiinnostusta ja sitoutumista terveydenhuollon tietoteknologian kehitykseen • Muissa Euroopan maissa ei vielä ole vastaavaa • Erityispätevyyden myöntää Suomen Lääkäriliitto STeHS ry:n asettaman erityispätevyystoimikunnan esityksestä lisätietoja: www.laakariliitto.fi/koulutus/erityispatevyydet/tietotekniikka
 7. 7. ”Uujsoikuutu kmuvinae tnä hoänn ! välttämätöntä”
 8. 8. 60+ vuotiaiden osuus eri maiden väestöstä vuonna 2013 Sija Maa 60+ vuotiaat (%) 1 Japani 32.0 2 Italia 26.9 3 Saksa 26.8 4 Bulgaria 26.1 5 Suomi 26.1 6 Kreikka 25.4 7 Ruotsi 25.2 90– 80–84 70–74 60–64 50–54 40–44 30–34 20–24 10–14 0– 4 Suomen ikäpyramidi 2013 (väestö 5,5 milj.) Ikä Lähde: World Population Ageing 2013, United Nations 300 200 100 100 200 300 Miehiä (tuhansia) Naisia (tuhansia) Lähde: Tilastotietokeskus
 9. 9. Kuka tuottaa tulevaisuuden terveydenhuollon palvelut? Lähde:Allianz Demographic Pulse March 2010
 10. 10. ”Teknologia kehittyy nopeasti”
 11. 11. Lähde: Terveysteknologia-julkaisu 2013, Terveysteknologian Liitto ry. FiHTA Lähde: Peer Review eHealth strategy and action plan of Finland in a European context, STM, Reports and Memorandums 2013:11 Suomi on esimerkkimaa terveydenhuollon tietojen sähköistämisessä Terveysteknologia on Suomen suurin huipputeknologian vientiala ja vastaa 47 prosenttia Suomen huipputeknologian viennistä (2013)
 12. 12. Onko mitään parannettavaa? • Suomessa kerättävän potilastiedon ja rekisteritiedon laatu ja määrä voivat osoittautua kultakaivokseksi, mikäli kerättyä tietoa käytetään hyödyksi • Kannustimien luominen, jotta potilaiden, ammattilaisten ja terveydenhuollon organisaatioiden innovatiiviset ideat saadaan mukaan kehittämiseen • Keskityttävä enemmän terveydenhuollon palvelujen ja hoitoprosessien nykyaikaistamiseen • Terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan kehityksen on pohjauduttava selkeästi terveydenhuollon strategisiin kehittämissuunnitelmiin Lähde: Peer Review eHealth strategy and action plan of Finland in a European context, STM, Reports and Memorandums 2013:11
 13. 13. ”Teknologia terveydenhuollon arjessa”
 14. 14. Lähde: Yle Uutiset 6.10.2014 Lähde: YLE uutiset 24.10.2014
 15. 15. Lähde: Savon Sanomat 3.10.2014 Lähde: YLE Uutiset 10.11.2014
 16. 16. Lähde: Helsingin sanomat 29.1.2014
 17. 17. Lähde: YLE Savo uutiset 10.9.2014 Lähde: Savon Sanomat 20.5.2014
 18. 18. ”Opettamisesta oppimiseen”
 19. 19. Sote-tieto hyötykäyttöön strategia 2020 Keskeiset strategiset linjaukset 1. Kansalainen – ”Pystyn itse” 2. Ammattilainen - ”Kyvykkäät käyttäjät ja fiksut järjestelmät” 3. Palvelujärjestelmä – ”Niukkenevat resurssit oikeaan käyttöön” 4. Yhteiskunta ”Tiedä ensin, johda sitten” 5. Infostruktuuri ja ohjaus - ”Pohja kuntoon” Lähde: Sote-tieto hyötykäyttöön strategia 2020, luonnos 17.9.2014
 20. 20. Käytettävyys, yhteenvedot päätöksenteontuki Sopeutuvat prosessit, laadukkaan työn ja toiminnan tukeminen Asiakaslähtöisyys Osallisuus, yksilöllinen palvelukokonaisuus ja hyvinvointi Toimivat työkalut ammattihenkilöille ja toiminnanohjaus Henkilökohtaista hyvinvointia ja palvelujen kokonaisuutta tukeva teknologia Tiedon jalostaminen, tietoon perustuva edistys ja johtaminen Palvelujen laatu ja saatavuus, uudet toimintamallit, osaaminen, ohjaus ja yhteistyö Tietovarannot: kansallinen sosiaali- ja terveysarkisto, terveys- ja hyvinvointitaltiot, laadukas tieto Lähde: Sote-tieto hyötykäyttöön strategia 2020, luonnos 17.9.2014 Mahdollisuudet • Palvelujen uudistaminen • Laaja-alainen hyvinvointi • Ongelmien ennaltaehkäisy • Palvelujen yksilöllistäminen ja segmentointi • Geenitieto • Big data • Avoin tieto • Poikkihallinnollisuus • Näyttö vaikuttavuudesta Mahdollistajat • Ohjaus ja säädökset • Kokonaissuunnittelu • Avoimet rajapinnat ja standardit • Mobiiliteknologia • Palveluarkkitehtuuri • Pilvipalvelut • Kehittämisen ekosysteemit • Tietoturva ja tietosuoja Toimiva ja skaalautuva tiedollinen ja tekninen pohja palvelutuotantoon ja kehittämiseen
 21. 21. Käytettävyys, yhteenvedot päätöksenteontuki Sopeutuvat prosessit, laadukkaan työn ja toiminnan tukeminen Asiakaslähtöisyys Osallisuus, yksilöllinen palvelukokonaisuus ja hyvinvointi Toimivat työkalut ammattihenkilöille ja toiminnanohjaus Henkilökohtaista hyvinvointia ja palvelujen kokonaisuutta tukeva teknologia Tiedon jalostaminen, tietoon perustuva edistys ja johtaminen Palvelujen laatu ja saatavuus, uudet toimintamallit, osaaminen, ohjaus ja yhteistyö Tietovarannot: kansallinen sosiaali- ja terveysarkisto, terveys- ja hyvinvointitaltiot, laadukas tieto Lähde: Sote-tieto hyötykäyttöön strategia 2020, luonnos 17.9.2014 Mahdollisuudet • Palvelujen uudistaminen • Laaja-alainen hyvinvointi • Ongelmien ennaltaehkäisy • Palvelujen yksilöllistäminen ja segmentointi • Geenitieto • Big data • Avoin tieto • Poikkihallinnollisuus • Näyttö vaikuttavuudesta Mahdollistajat • Ohjaus ja säädökset • Kokonaissuunnittelu • Avoimet rajapinnat ja standardit • Mobiiliteknologia • Palveluarkkitehtuuri • Pilvipalvelut • Kehittämisen ekosysteemit • Tietoturva ja tietosuoja Toimiva ja skaalautuva tiedollinen ja tekninen pohja palvelutuotantoon ja kehittämiseen
 22. 22. ”Hyvinvointialan ja pelimaailman yhteenliittymä on nouseva alue”
 23. 23. Lähde: Savon Sanomat 10.9.2012
 24. 24. Tavoite – päämäärä Pelit Pelimekaniikka – säännöt asettaa selkeät rajat Vuorovaikutus – palaute seuraa edistymistä Haaste – luovuus Voi sisältää käyttäytymisen muutoksen ohjausta
 25. 25. Games for Health • Games for Health -pelillistämisessä on kyse peleistä lainattujen ominaisuuksien ja teknologioiden soveltamisesta terveyden edistämisessä • Näin voidaan osallistaa, motivoida, innostaa ja sitouttaa ihmisiä toimimaan tavoitteellisesti terveellisten elämäntapavalintojen mukaisesti esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemiseksi, liikkumisen lisäämiseksi ja ravitsemuksen parantamiseksi www.gamesforhealth.fi
 26. 26. Pelilliset menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa • Pelillä voidaan esimerkiksi ns. pelata uusia toimintamalleja ja siten yhdessä kehittää niiden toimivuutta, yhteistyötä ja yhteisymmärrystä • Parhaimmillaan peliin saadaan mukaan kaikki osapuolet: kaikki hoitoon ja palveluun osallistuvat sekä asiakkaat • Vaasan sairaanhoitopiirissä edistetään geriatrisen potilaan palveluketjun käyttöönottoa • Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä tuetaan lääkehoidon käytäntöjen kehittämistä ja e-lääkekaapin käyttöönottoa pelillisillä menetelmillä Lähde: VTT, Mosaic -hanke
 27. 27. Kuva: Google Video: http://www.youtube.com/watch?v=5wFNctDRAj0
 28. 28. Puheterapia • Esimerkki pelistä joka tukee 5- 8-vuotiaiden puheen ja kielen kehitystä lukemis- ja kirjoittamisvalmiuksissa (riimit) sekä R-äänten kuulonvaraisessa erottelussa • Peli on suunnattu lapsille, heidän vanhemmilleen, terapeuteille ja lasten kanssa työskenteleville Video: http://www.youtube.com/watch?v=a0bvGH80NH4
 29. 29. Lähde: Savon Sanomat 21.10.2014 Lähde: www.youtube.com/watch?v=gjqbch2mcQk
 30. 30. IN PRACTICE Lähde: http://www.slideshare.net/gamesforhealthfinland/miika-kajanus-health-propeli-g4hmusiikkikeskus
 31. 31. video: http://www.youtube.com/watch?v=svXtyhGqO70
 32. 32. “Poisoppiminen on oppimisen vaikein muoto”
 33. 33. mHealth, mitä se on? Lähde: EU, mHealth infographic
 34. 34. Terve Kuopio -terveystili • Terve Kuopio -terveystili mahdollistaa, että hyvinvointiin ja terveyteen liittyvä tieto on aina saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta • Voit hyödyntää tiliä keräämällä, tuottamalla ja jakamalla omia terveys- ja hyvinvointitietojasi • Terveystiliin voi yhdistää myös monia palveluun suunniteltuja palveluja eri terveydenhuollon osa-alueilta • Terve Kuopio -terveystilin kautta myös perheen lapset voivat käyttää heille vanhempien aktivoimia terveystilejä
 35. 35. Kansallinen eHealth Seminaari • 20. Kansallinen Telelääketieteen ja eHealth Seminaari 9.-10.4.2015 Espoossa • Teemoja: • Pohjoismainen yhteistyö eHealth innovaatioissa • ICT ja terveys, mitä uutta kansallisesti • Terveyden kyberturvallisuus • eHealth, itsehoito ja preventio • Health app:sien vallankumous • Seminaari järjestetään yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa www.telemedicine.fi
 36. 36. Lähde: Helsingin Sanomat, 18.10.1996
 37. 37. KIITOS! ARTO.HOLOPAINEN (AT) KUOPIOINNOVATION.FI WWW.KUOPIOINNOVATION.FI

×