SlideShare a Scribd company logo
TEMA 1. O INICIO DA IDADE MODERNA. OS SÉCULOS XV E XVI
Lección 1. A Idade Moderna
1.1 Un novo período histórico
• A Idade Moderna é un período comprendido entre 1453 (a caída de Constantinopla a
mans do Imperio Turco) ou o descubrimento de América (1492) e 1789 (Revolución
Francesa).
• Podemos diferenciar tres subperíodos:
– Século XVI, a época do Renacemento.
– Século XVII, a época do Barroco.
– Século XVIII, a época da Ilustración e o Absolutismo.
1.2. Os cambios dos séculos XV e XVI
1. Cambios dentro do panorama internacional
✓ Desaparición do Imperio Bizantino, tras a toma de Constantinopla polos turcos
otománs en 1453, o cal incrementou a ameaza musulmá sobre a cristiandade
occidental.
✓ Amplíase o mundo coñecido polos europeos grazas aos novos descubrimentos
xeográficos (África, Asia, América) e a apertura de novas rutas de navegación que
estimularon o comercio mundial.
✓ Loita pola hexemonía europea, que enfrontou aos grandes estados; finalmente
España sería a potencia hexemónica no século XVI.
2. O sistema feudal entrou en crise.
Idade Media Idade Moderna
Os Reinos Feudais DERON PASO A O Estado Moderno e as
Monarquías Autoritarias
A Economía Feudal
(posesión da terra como
aspecto máis relevante)
DEU PASO A
O capitalismo comercial
(obtención de grandes
capitais a través do comercio
coas colonias)
Sociedade trifuncional
estamental (clero, nobreza e
campesiñado)
MANTENSE
Mais a burguesía cobra
importancia na sociedade
estamental.
3. A unidade relixiosa do Occidente europeo rompeuse debido á Reforma protestante, o
cal orixinou graves conflitos armados, as “guerras de relixión”.
4. A cultura medieval foi substituída por unha nova mentalidade, o Humanismo, que
centrou a súa atención no ser humano e orixinou un novo estilo artístico: o
Renacemento.
Lección 2. Os descubrimentos: as causas dun proceso (mapa mental)
Lección 3. Os descubrimentos II. As viaxes e os viaxeiros (investigación)
Lección 4. O nacemento do Estado Moderno
4.1.As Monarquías autoritarias
• Tras a Idade Media, as monarquías autoritarias substitúen ás monarquías feudais.
• Coas monarquías autoritarias, o rei reforzou o seu poder sobre o conxunto do reino, ao
impoñerse sobre a nobreza e limitar a autonomía dos municipios.
• Esta nova forma de organización recibe o nome de Estado Moderno.
4.2.Os instrumentos do poder Real
• Unificación Territorial. Unificaron os territorios dos seus Estados e, nalgúns casos,
ampliáronos mediante guerras ou alianzas matrimoniais.
• O control dos poderes do Estado. Impuxéronse sobre a alta nobreza; limitaron a
autonomía dos municipios (intervindo no nomeamento de cargos) e convocáronse as
Cortes o menos posible.
• A mellora da Administración.
- Fixaron a Corte nunha cidade, que se converteu na capital do Estado.
- Crearon unha burocracia de funcionarios profesionais, que executaban as súas ordes.
- Estableceron impostos ordinarios, que lles proporcionaban ingresos regulares sen
recorrer ás Cortes.
• A creación dun exército permanente. Substituíron as tropas feudais que só se reunían
en tempos de guerra, por un exército formado, fundamentalmente, por mercenarios a
soldo.
• A organización das relacións internacionais.
- Estableceron relacións diplomáticas con outros países. Esta diplomacia estaba
constituída por embaixadores permanentes, encargados de defender os intereses da
monarquía e de resolver pacificamente os conflitos; e por embaixadores temporais,
enviados para concertar alianzas e tratados.
As monarquías autoritarias implantáronse en:
✓ Inglaterra, onde os Tudor remataron coa Guerra Civil das Dúas Rosas.
✓ Francia, onde os Valois remataron co poder dos grandes nobres.
✓ España, onde os Reis Católicos unificaron os seus reinos e deron os primeiros pasos
para a configuración do Estado Moderno.
Lección 5. As transformación económicas e os cambios sociais
5.1. O crecemento demográfico
• Características do Crecemento Demográfico:
– Foi favorable nos séculos XV e XVI debido á mellora das colleitas, a
desaparición da peste e a épocas de relativa paz.
– Foi lento, por mor da alta mortalidade (sobre todo, infantil) provocada polas
enfermidades contaxiosas, o atraso da medicina e a falta de hixiene.
– Beneficiou a demanda de produtos agrícolas, artesanais e estimulou o
comercio.
5.2. O progreso da economía
• Actividades Agrarias:
– Maioritarias.
– Favorecidas no século XVI polas boas colleitas e ampliación de terras
cultivables.
• Artesanía:
– Evitou o control gremial.
– Favoreceuse o Traballo a Domicilio (Domestic system): o empresario
proporciónalle ao campesiñado materias primas e ferramentas necesarias para
elaborar o produto na súa casa, normalmente en épocas de inactividade
agrícola, e despois recollíao e comercializábao.
• Comercio:
– Creceu debido aos descubrimentos xeográficos.
– Diversificou as súas rutas, incorporando novos produtos procedentes de
América, como o cacao ou o tabaco.
– O comercio Atlántico favoreceu aos portos de Lisboa, Sevilla e o Mar do Norte.
• Sistema Económico Capitalista:
– Comezou a desenvolverse, especialmente o capitalismo comercial, que
baseábase na acumulación de capitais procedentes do comercio.
– Aparecen os primeiros bancos oficiais, como a Casa de San Giorgio de Xénova
e privados, como os Fugger ou os Médici.
– Aumentou a circulación de moeda.
– Simplificáronse as operacións mercantís e bancarias (uso de cheques, letras de
cambio, etc.).
– Fundáronse as primeiras sociedades comerciais.
5.3. Os cambios sociais
• Pervivencia da sociedade estamental, aínda que máis complexa:
– Nobreza e clero
– Aceptaron o aumento do poder real, pero seguiron formando parte
dos estamentos privilexiados (mesmo poder económico e privilexios).
– O Terceiro Estado:
– Burguesía
– Enriqueceuse co comercio transoceánico, os negocios e a
banca.
– Impúxose, debido a isto aos demais grupos urbanos (artesáns,
comerciantes e asalariados).
– Campesiñado
– Corresponde á maioría do estamento non privilexiado.
– En Europa Occidental: as súas condicións de vida melloraron,
debido a que se librou da servidume e puido, nalgúns casos,
traballar as súas propias terras ou como asalariado dos
señores.
– En Europa Oriental: a suxeición á terra acentuouse.
Lección 6. Os cambios e os conflitos relixiosos. A reforma e a contrarreforma
6.1. As causas da Reforma
A Reforma protestante comeza no século XVI en Europa, rompéndose a unidade relixiosa de
Europa Occidental arredor da Igrexa Católica. En resposta á Reforma, a Igrexa leva a cabo a
renovación espiritual a través da Contrarreforma.
➢ Causas:
• Desprestixio do papado e o clero
• O poder da Igrexa Católica era moi amplo en Europa. Non obstante,
segundo a opinión de moita xente, os papas ocupábanse sobre todo
dos seus intereses terreais; os bispos vivían con moitos luxos e non nas
súas dioceses.
• O baixo clero non tiña preparación e non predicaba, ademais de non
dar exemplo de moralidade.
• Moitas ordes relixiosas non cumprían cos seus quefaceres.
• Os abusos da Igrexa.
• NEPOTISMO. Tratábase do favoritismo do alto clero polos seus
familiares para ocupar os cargos eclesiásticos.
• NICOLAÍSMO. Matrimonio ilegal, amancebamento ou mantemento de
concubinas por parte dos clérigos.
• SIMONÍA. Venda de cargos eclesiásticos.
• Por outro lado, o Papa, os bispos e os cardeais, vendían tamén o
perdón dos pecados a quen comprase un documento de
INDULXENCIA.
6.2. A reforma e os reformadores
A Reforma Luterana
Iniciouse en Alemaña no século XVI.
O monxe agostiño Martín Lutero rexeitou a venda de indulxencias ordenada polo Papa León X
co fin de pagar as obras do Vaticano.
En 1517 expuxo as súas 95 teses contra elas e contra certos aspectos da doutrina católica.
Como resposta, o papa condenou e excomungou a Lutero, en 1521.
En que se baseaba a doutrina luterana?
• Na xustificación pola fe e a libre interpretación da Biblia.
• Lutero rexeitou a infalibilidade do papa, aceptou dous únicos sacramentos
(Bautismo e Eucaristía), suprimiu o culto á Virxe e os Santos e simplificou a
liturxia,
• A súa doutrina difundiuse rapidamente por algúns estados alemáns e polo
norte de Europa.
• A reforma calvinista
• Foi predicada por Jean Calvino dende 1536 en Xenebra, Suíza.
• Baseábase na súa crenza na predestinación, segundo a cal, as persoas están
destinadas por Deus a salvarse ou a condenarse, á marxe das súas accións.
• A súa doutrina tivo grande éxito entre a burguesía dos Países Baixos, Suíza,
Escocia, Francia e Inglaterra. Nestes dous últimos países foron chamados
hugonotes e puritanos, respectivamente.
• A reforma anglicana
• Xurdiu en Inglaterra, onde o rei Enrique VIII rexeitou a obediencia ao Papa por
negarse a concederlle o divorcio da súa esposa, Catalina de Aragón.
• En 1534 proclamouse cabeza da Igrexa de Inglaterra.
• Nun principio, esta doutrina foi moi similar á católica, e só con tempo adquiriu
trazos propios.
• Outros:
• John Knox é considerado o líder da Reforma en Escocia (Presbiterianos).
• Os calvinistas en Inglaterra chámanse puritanos. Foron moi perseguidos en
Inglaterra.
6.3. A Contrarreforma católica
• A Contrarreforma foi un movemento de reforma dentro da propia Igrexa católica como
reacción á Reforma protestante.
• O Concilio de Trento (1545-1563) foi convocado polo papa Pablo III co obxectivo de
lograr a reconciliación entre católicos e protestantes.
O Concilio de Trento definiu a doutrina católica e a difundiu mediante os catecismos:
• As boas obras son necesarias para salvarse.
• Os sacramentos son sete.
• Só a Igrexa pode interpretar a Biblia.
• A Virxe e os santos reciben culto.
• O Papa é infalible
Ditáronse normas para frear o desprestixio do clero, como a obriga dos bispos de residir nas
súas dioceses.
Impulsouse a creación de seminarios para formar os sacerdotes.
• A Compañía de Xesús.
• Fundada por Ignacio de Loyola en 1540.
Os seus membros facían un voto especial de obediencia ao Papa, tiñan unha sólida formación
teolóxica e dedicáronse á predicación e á educación

More Related Content

What's hot

Unidade 5. Inicios e consolidación do réxime liberal
Unidade 5. Inicios e consolidación do réxime liberalUnidade 5. Inicios e consolidación do réxime liberal
Unidade 5. Inicios e consolidación do réxime liberal
Agrela Elvixeo
 
Tema 2. Liberalismo e Nacionalismo
Tema 2. Liberalismo e NacionalismoTema 2. Liberalismo e Nacionalismo
Tema 2. Liberalismo e Nacionalismo
Dudas-Historia
 
Definiciones
DefinicionesDefiniciones
Definiciones
Dudas-Historia
 
Unidade 3. Reis Católicos. 2º bacharelato historia España
Unidade 3. Reis Católicos. 2º bacharelato historia EspañaUnidade 3. Reis Católicos. 2º bacharelato historia España
Unidade 3. Reis Católicos. 2º bacharelato historia España
Agrela Elvixeo
 
Vocabulario ABAU 2017 2018
Vocabulario ABAU 2017 2018Vocabulario ABAU 2017 2018
Vocabulario ABAU 2017 2018
Agrela Elvixeo
 
Unidade 8. II República
Unidade 8. II RepúblicaUnidade 8. II República
Unidade 8. II República
Agrela Elvixeo
 
Directrices ABAU 2019
Directrices ABAU 2019Directrices ABAU 2019
Directrices ABAU 2019
Dudas-Historia
 
Tema 5. Imperialismo, guerra e revolución
Tema 5. Imperialismo, guerra e revoluciónTema 5. Imperialismo, guerra e revolución
Tema 5. Imperialismo, guerra e revolución
rubempaul
 
Unidade 9. España no franquismo
Unidade 9. España no franquismoUnidade 9. España no franquismo
Unidade 9. España no franquismo
Agrela Elvixeo
 
Unidade 10.España en democracia
Unidade 10.España en democraciaUnidade 10.España en democracia
Unidade 10.España en democracia
Agrela Elvixeo
 
O sexenio democrático
O sexenio democráticoO sexenio democrático
O sexenio democrático
velazquezturnesnieves
 
Tema 2. Liberalismo e Nacionalismo
Tema 2. Liberalismo e NacionalismoTema 2. Liberalismo e Nacionalismo
Tema 2. Liberalismo e Nacionalismo
Dudas-Historia
 
Unidade 6. Estado e nación na Restauración borbónica
Unidade 6. Estado e nación na Restauración borbónicaUnidade 6. Estado e nación na Restauración borbónica
Unidade 6. Estado e nación na Restauración borbónica
Agrela Elvixeo
 
Tema 2. 3º ESO
Tema 2. 3º ESOTema 2. 3º ESO
Tema 2. 3º ESO
Dudas-Historia
 
Tema 7
Tema 7Tema 7
Tema 7
aialo1
 
Unidade 8 renacemento
Unidade 8 renacementoUnidade 8 renacemento
Unidade 8 renacementocamposseijo
 
Liberalismo e Nacionalismo
Liberalismo e Nacionalismo Liberalismo e Nacionalismo
Liberalismo e Nacionalismo
Agrela Elvixeo
 
Tema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismo
Tema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismoTema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismo
Tema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismorubempaul
 
Unidade 8. A guerra civil española
Unidade 8. A guerra civil españolaUnidade 8. A guerra civil española
Unidade 8. A guerra civil española
Agrela Elvixeo
 
Mitad tema 2
Mitad tema 2Mitad tema 2
Mitad tema 2
Dudas-Historia
 

What's hot (20)

Unidade 5. Inicios e consolidación do réxime liberal
Unidade 5. Inicios e consolidación do réxime liberalUnidade 5. Inicios e consolidación do réxime liberal
Unidade 5. Inicios e consolidación do réxime liberal
 
Tema 2. Liberalismo e Nacionalismo
Tema 2. Liberalismo e NacionalismoTema 2. Liberalismo e Nacionalismo
Tema 2. Liberalismo e Nacionalismo
 
Definiciones
DefinicionesDefiniciones
Definiciones
 
Unidade 3. Reis Católicos. 2º bacharelato historia España
Unidade 3. Reis Católicos. 2º bacharelato historia EspañaUnidade 3. Reis Católicos. 2º bacharelato historia España
Unidade 3. Reis Católicos. 2º bacharelato historia España
 
Vocabulario ABAU 2017 2018
Vocabulario ABAU 2017 2018Vocabulario ABAU 2017 2018
Vocabulario ABAU 2017 2018
 
Unidade 8. II República
Unidade 8. II RepúblicaUnidade 8. II República
Unidade 8. II República
 
Directrices ABAU 2019
Directrices ABAU 2019Directrices ABAU 2019
Directrices ABAU 2019
 
Tema 5. Imperialismo, guerra e revolución
Tema 5. Imperialismo, guerra e revoluciónTema 5. Imperialismo, guerra e revolución
Tema 5. Imperialismo, guerra e revolución
 
Unidade 9. España no franquismo
Unidade 9. España no franquismoUnidade 9. España no franquismo
Unidade 9. España no franquismo
 
Unidade 10.España en democracia
Unidade 10.España en democraciaUnidade 10.España en democracia
Unidade 10.España en democracia
 
O sexenio democrático
O sexenio democráticoO sexenio democrático
O sexenio democrático
 
Tema 2. Liberalismo e Nacionalismo
Tema 2. Liberalismo e NacionalismoTema 2. Liberalismo e Nacionalismo
Tema 2. Liberalismo e Nacionalismo
 
Unidade 6. Estado e nación na Restauración borbónica
Unidade 6. Estado e nación na Restauración borbónicaUnidade 6. Estado e nación na Restauración borbónica
Unidade 6. Estado e nación na Restauración borbónica
 
Tema 2. 3º ESO
Tema 2. 3º ESOTema 2. 3º ESO
Tema 2. 3º ESO
 
Tema 7
Tema 7Tema 7
Tema 7
 
Unidade 8 renacemento
Unidade 8 renacementoUnidade 8 renacemento
Unidade 8 renacemento
 
Liberalismo e Nacionalismo
Liberalismo e Nacionalismo Liberalismo e Nacionalismo
Liberalismo e Nacionalismo
 
Tema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismo
Tema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismoTema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismo
Tema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismo
 
Unidade 8. A guerra civil española
Unidade 8. A guerra civil españolaUnidade 8. A guerra civil española
Unidade 8. A guerra civil española
 
Mitad tema 2
Mitad tema 2Mitad tema 2
Mitad tema 2
 

Similar to Tema 1. A Idade Moderna

A idade moderna
A idade modernaA idade moderna
A idade moderna
velazquezturnesnieves
 
Tema 7 O nacemento do mundo moderno
Tema 7 O nacemento do mundo modernoTema 7 O nacemento do mundo moderno
Tema 7 O nacemento do mundo modernorubempaul
 
UNIDADE 1 - A IDADE MODERNA.pptx
UNIDADE 1 - A IDADE MODERNA.pptxUNIDADE 1 - A IDADE MODERNA.pptx
UNIDADE 1 - A IDADE MODERNA.pptx
albatrigo
 
UNIDADE 3 - 3º E.S.O.
UNIDADE 3 - 3º E.S.O.UNIDADE 3 - 3º E.S.O.
UNIDADE 3 - 3º E.S.O.
Pablo González Paz
 
Os Reis Católicos e os Austrias (3º ESO)
Os Reis Católicos e os Austrias (3º ESO)Os Reis Católicos e os Austrias (3º ESO)
Os Reis Católicos e os Austrias (3º ESO)
rubempaul
 
UNIDADE 1/2 - 3º E.S.O.
UNIDADE 1/2 - 3º E.S.O.UNIDADE 1/2 - 3º E.S.O.
UNIDADE 1/2 - 3º E.S.O.
Pablo González Paz
 
Os Reis católicos e os Austrias
Os Reis católicos e os AustriasOs Reis católicos e os Austrias
Os Reis católicos e os Austrias
rubempaul
 
Renovación e crise no mundo feudal
Renovación e crise no mundo feudalRenovación e crise no mundo feudal
Renovación e crise no mundo feudal
rubempaul
 
A hexemonía española no século xvi
A hexemonía española no século xviA hexemonía española no século xvi
A hexemonía española no século xviRosacidgalante
 
A España dos Reis Católicos
A España dos Reis CatólicosA España dos Reis Católicos
A España dos Reis Católicoslolaen
 
Unidade 10 crise do imperio español
Unidade 10 crise do imperio españolUnidade 10 crise do imperio español
Unidade 10 crise do imperio españolcamposseijo
 
Inglaterra1643 1727aprox.
Inglaterra1643 1727aprox.Inglaterra1643 1727aprox.
Inglaterra1643 1727aprox.
irenegonzalez1bac10
 
TÁBOA RESUMO TEMA 9 A INICIO DA IDADE MODERNA.pdf
TÁBOA RESUMO TEMA 9 A INICIO DA IDADE MODERNA.pdfTÁBOA RESUMO TEMA 9 A INICIO DA IDADE MODERNA.pdf
TÁBOA RESUMO TEMA 9 A INICIO DA IDADE MODERNA.pdf
Vanessa Felípez
 
A España dos Reis Católicos. A dinastía dos Austrias
A España dos Reis Católicos. A dinastía dos AustriasA España dos Reis Católicos. A dinastía dos Austrias
A España dos Reis Católicos. A dinastía dos Austrias
logargola
 
Tema 8 A monarquía autoritaria. Os Reis Católicos
Tema 8 A monarquía autoritaria. Os Reis CatólicosTema 8 A monarquía autoritaria. Os Reis Católicos
Tema 8 A monarquía autoritaria. Os Reis Católicosrubempaul
 
Tema 1 O século da razón
Tema 1 O século da razónTema 1 O século da razón
Tema 1 O século da razónrubempaul
 
Tema 1. O Inicio da Idade Moderna
Tema 1. O Inicio da Idade ModernaTema 1. O Inicio da Idade Moderna
Tema 1. O Inicio da Idade Moderna
Dudas-Historia
 
Tema6 150518150755-lva1-app6892
Tema6 150518150755-lva1-app6892Tema6 150518150755-lva1-app6892
Tema6 150518150755-lva1-app6892
Eva Domínguez Cortiñas
 
08c a orixe do mundo moderno
08c a orixe do mundo moderno08c a orixe do mundo moderno
08c a orixe do mundo moderno
roberto
 
Apuntes
ApuntesApuntes

Similar to Tema 1. A Idade Moderna (20)

A idade moderna
A idade modernaA idade moderna
A idade moderna
 
Tema 7 O nacemento do mundo moderno
Tema 7 O nacemento do mundo modernoTema 7 O nacemento do mundo moderno
Tema 7 O nacemento do mundo moderno
 
UNIDADE 1 - A IDADE MODERNA.pptx
UNIDADE 1 - A IDADE MODERNA.pptxUNIDADE 1 - A IDADE MODERNA.pptx
UNIDADE 1 - A IDADE MODERNA.pptx
 
UNIDADE 3 - 3º E.S.O.
UNIDADE 3 - 3º E.S.O.UNIDADE 3 - 3º E.S.O.
UNIDADE 3 - 3º E.S.O.
 
Os Reis Católicos e os Austrias (3º ESO)
Os Reis Católicos e os Austrias (3º ESO)Os Reis Católicos e os Austrias (3º ESO)
Os Reis Católicos e os Austrias (3º ESO)
 
UNIDADE 1/2 - 3º E.S.O.
UNIDADE 1/2 - 3º E.S.O.UNIDADE 1/2 - 3º E.S.O.
UNIDADE 1/2 - 3º E.S.O.
 
Os Reis católicos e os Austrias
Os Reis católicos e os AustriasOs Reis católicos e os Austrias
Os Reis católicos e os Austrias
 
Renovación e crise no mundo feudal
Renovación e crise no mundo feudalRenovación e crise no mundo feudal
Renovación e crise no mundo feudal
 
A hexemonía española no século xvi
A hexemonía española no século xviA hexemonía española no século xvi
A hexemonía española no século xvi
 
A España dos Reis Católicos
A España dos Reis CatólicosA España dos Reis Católicos
A España dos Reis Católicos
 
Unidade 10 crise do imperio español
Unidade 10 crise do imperio españolUnidade 10 crise do imperio español
Unidade 10 crise do imperio español
 
Inglaterra1643 1727aprox.
Inglaterra1643 1727aprox.Inglaterra1643 1727aprox.
Inglaterra1643 1727aprox.
 
TÁBOA RESUMO TEMA 9 A INICIO DA IDADE MODERNA.pdf
TÁBOA RESUMO TEMA 9 A INICIO DA IDADE MODERNA.pdfTÁBOA RESUMO TEMA 9 A INICIO DA IDADE MODERNA.pdf
TÁBOA RESUMO TEMA 9 A INICIO DA IDADE MODERNA.pdf
 
A España dos Reis Católicos. A dinastía dos Austrias
A España dos Reis Católicos. A dinastía dos AustriasA España dos Reis Católicos. A dinastía dos Austrias
A España dos Reis Católicos. A dinastía dos Austrias
 
Tema 8 A monarquía autoritaria. Os Reis Católicos
Tema 8 A monarquía autoritaria. Os Reis CatólicosTema 8 A monarquía autoritaria. Os Reis Católicos
Tema 8 A monarquía autoritaria. Os Reis Católicos
 
Tema 1 O século da razón
Tema 1 O século da razónTema 1 O século da razón
Tema 1 O século da razón
 
Tema 1. O Inicio da Idade Moderna
Tema 1. O Inicio da Idade ModernaTema 1. O Inicio da Idade Moderna
Tema 1. O Inicio da Idade Moderna
 
Tema6 150518150755-lva1-app6892
Tema6 150518150755-lva1-app6892Tema6 150518150755-lva1-app6892
Tema6 150518150755-lva1-app6892
 
08c a orixe do mundo moderno
08c a orixe do mundo moderno08c a orixe do mundo moderno
08c a orixe do mundo moderno
 
Apuntes
ApuntesApuntes
Apuntes
 

More from Dudas-Historia

Legislation and human resources. 2020 2021
Legislation and human resources. 2020 2021Legislation and human resources. 2020 2021
Legislation and human resources. 2020 2021
Dudas-Historia
 
Vocabulary Lesson 1. 2019 2020
Vocabulary Lesson 1. 2019 2020Vocabulary Lesson 1. 2019 2020
Vocabulary Lesson 1. 2019 2020
Dudas-Historia
 
Obras en las que se debe hacer especial incidencia
Obras en las que se debe hacer especial incidenciaObras en las que se debe hacer especial incidencia
Obras en las que se debe hacer especial incidencia
Dudas-Historia
 
Impresionismo-Posimpresionismo
Impresionismo-PosimpresionismoImpresionismo-Posimpresionismo
Impresionismo-Posimpresionismo
Dudas-Historia
 
Pintura Barroca
Pintura BarrocaPintura Barroca
Pintura Barroca
Dudas-Historia
 
Escultura Barroca
Escultura BarrocaEscultura Barroca
Escultura Barroca
Dudas-Historia
 
Legislation and Human Resources
Legislation and Human ResourcesLegislation and Human Resources
Legislation and Human Resources
Dudas-Historia
 
Franquismo. 1959-1975
Franquismo. 1959-1975Franquismo. 1959-1975
Franquismo. 1959-1975
Dudas-Historia
 
Neoclasicismo, Goya e Romanticismo
Neoclasicismo, Goya e RomanticismoNeoclasicismo, Goya e Romanticismo
Neoclasicismo, Goya e Romanticismo
Dudas-Historia
 
Pintura barroca
Pintura barrocaPintura barroca
Pintura barroca
Dudas-Historia
 
Marketing mix Exercises
Marketing mix Exercises Marketing mix Exercises
Marketing mix Exercises
Dudas-Historia
 
Finance
Finance Finance
Finance
Dudas-Historia
 
Finance
FinanceFinance
Bernini como modelo
Bernini como modeloBernini como modelo
Bernini como modelo
Dudas-Historia
 
Tema 16. Segunda etapa de la dictadura. 1959-1975
Tema 16. Segunda etapa de la dictadura. 1959-1975Tema 16. Segunda etapa de la dictadura. 1959-1975
Tema 16. Segunda etapa de la dictadura. 1959-1975
Dudas-Historia
 
Tema 15. Dictadura franquista de posguerra. 1939 1959
Tema 15. Dictadura franquista de posguerra. 1939 1959Tema 15. Dictadura franquista de posguerra. 1939 1959
Tema 15. Dictadura franquista de posguerra. 1939 1959
Dudas-Historia
 
Rafael, Tiziano y otros
Rafael, Tiziano y otrosRafael, Tiziano y otros
Rafael, Tiziano y otros
Dudas-Historia
 
Activities in the Company
Activities in the CompanyActivities in the Company
Activities in the Company
Dudas-Historia
 
Activities in the Company
Activities in the CompanyActivities in the Company
Activities in the Company
Dudas-Historia
 
Cinquecento. Bramante, Leonardo, Miguel Ángel
Cinquecento. Bramante, Leonardo, Miguel ÁngelCinquecento. Bramante, Leonardo, Miguel Ángel
Cinquecento. Bramante, Leonardo, Miguel Ángel
Dudas-Historia
 

More from Dudas-Historia (20)

Legislation and human resources. 2020 2021
Legislation and human resources. 2020 2021Legislation and human resources. 2020 2021
Legislation and human resources. 2020 2021
 
Vocabulary Lesson 1. 2019 2020
Vocabulary Lesson 1. 2019 2020Vocabulary Lesson 1. 2019 2020
Vocabulary Lesson 1. 2019 2020
 
Obras en las que se debe hacer especial incidencia
Obras en las que se debe hacer especial incidenciaObras en las que se debe hacer especial incidencia
Obras en las que se debe hacer especial incidencia
 
Impresionismo-Posimpresionismo
Impresionismo-PosimpresionismoImpresionismo-Posimpresionismo
Impresionismo-Posimpresionismo
 
Pintura Barroca
Pintura BarrocaPintura Barroca
Pintura Barroca
 
Escultura Barroca
Escultura BarrocaEscultura Barroca
Escultura Barroca
 
Legislation and Human Resources
Legislation and Human ResourcesLegislation and Human Resources
Legislation and Human Resources
 
Franquismo. 1959-1975
Franquismo. 1959-1975Franquismo. 1959-1975
Franquismo. 1959-1975
 
Neoclasicismo, Goya e Romanticismo
Neoclasicismo, Goya e RomanticismoNeoclasicismo, Goya e Romanticismo
Neoclasicismo, Goya e Romanticismo
 
Pintura barroca
Pintura barrocaPintura barroca
Pintura barroca
 
Marketing mix Exercises
Marketing mix Exercises Marketing mix Exercises
Marketing mix Exercises
 
Finance
Finance Finance
Finance
 
Finance
FinanceFinance
Finance
 
Bernini como modelo
Bernini como modeloBernini como modelo
Bernini como modelo
 
Tema 16. Segunda etapa de la dictadura. 1959-1975
Tema 16. Segunda etapa de la dictadura. 1959-1975Tema 16. Segunda etapa de la dictadura. 1959-1975
Tema 16. Segunda etapa de la dictadura. 1959-1975
 
Tema 15. Dictadura franquista de posguerra. 1939 1959
Tema 15. Dictadura franquista de posguerra. 1939 1959Tema 15. Dictadura franquista de posguerra. 1939 1959
Tema 15. Dictadura franquista de posguerra. 1939 1959
 
Rafael, Tiziano y otros
Rafael, Tiziano y otrosRafael, Tiziano y otros
Rafael, Tiziano y otros
 
Activities in the Company
Activities in the CompanyActivities in the Company
Activities in the Company
 
Activities in the Company
Activities in the CompanyActivities in the Company
Activities in the Company
 
Cinquecento. Bramante, Leonardo, Miguel Ángel
Cinquecento. Bramante, Leonardo, Miguel ÁngelCinquecento. Bramante, Leonardo, Miguel Ángel
Cinquecento. Bramante, Leonardo, Miguel Ángel
 

Tema 1. A Idade Moderna

  • 1. TEMA 1. O INICIO DA IDADE MODERNA. OS SÉCULOS XV E XVI Lección 1. A Idade Moderna 1.1 Un novo período histórico • A Idade Moderna é un período comprendido entre 1453 (a caída de Constantinopla a mans do Imperio Turco) ou o descubrimento de América (1492) e 1789 (Revolución Francesa). • Podemos diferenciar tres subperíodos: – Século XVI, a época do Renacemento. – Século XVII, a época do Barroco. – Século XVIII, a época da Ilustración e o Absolutismo. 1.2. Os cambios dos séculos XV e XVI 1. Cambios dentro do panorama internacional ✓ Desaparición do Imperio Bizantino, tras a toma de Constantinopla polos turcos otománs en 1453, o cal incrementou a ameaza musulmá sobre a cristiandade occidental. ✓ Amplíase o mundo coñecido polos europeos grazas aos novos descubrimentos xeográficos (África, Asia, América) e a apertura de novas rutas de navegación que estimularon o comercio mundial. ✓ Loita pola hexemonía europea, que enfrontou aos grandes estados; finalmente España sería a potencia hexemónica no século XVI. 2. O sistema feudal entrou en crise. Idade Media Idade Moderna Os Reinos Feudais DERON PASO A O Estado Moderno e as Monarquías Autoritarias A Economía Feudal (posesión da terra como aspecto máis relevante) DEU PASO A O capitalismo comercial (obtención de grandes capitais a través do comercio coas colonias) Sociedade trifuncional estamental (clero, nobreza e campesiñado) MANTENSE Mais a burguesía cobra importancia na sociedade estamental. 3. A unidade relixiosa do Occidente europeo rompeuse debido á Reforma protestante, o cal orixinou graves conflitos armados, as “guerras de relixión”. 4. A cultura medieval foi substituída por unha nova mentalidade, o Humanismo, que centrou a súa atención no ser humano e orixinou un novo estilo artístico: o Renacemento.
  • 2. Lección 2. Os descubrimentos: as causas dun proceso (mapa mental) Lección 3. Os descubrimentos II. As viaxes e os viaxeiros (investigación) Lección 4. O nacemento do Estado Moderno 4.1.As Monarquías autoritarias • Tras a Idade Media, as monarquías autoritarias substitúen ás monarquías feudais. • Coas monarquías autoritarias, o rei reforzou o seu poder sobre o conxunto do reino, ao impoñerse sobre a nobreza e limitar a autonomía dos municipios. • Esta nova forma de organización recibe o nome de Estado Moderno. 4.2.Os instrumentos do poder Real • Unificación Territorial. Unificaron os territorios dos seus Estados e, nalgúns casos, ampliáronos mediante guerras ou alianzas matrimoniais. • O control dos poderes do Estado. Impuxéronse sobre a alta nobreza; limitaron a autonomía dos municipios (intervindo no nomeamento de cargos) e convocáronse as Cortes o menos posible. • A mellora da Administración. - Fixaron a Corte nunha cidade, que se converteu na capital do Estado. - Crearon unha burocracia de funcionarios profesionais, que executaban as súas ordes. - Estableceron impostos ordinarios, que lles proporcionaban ingresos regulares sen recorrer ás Cortes. • A creación dun exército permanente. Substituíron as tropas feudais que só se reunían en tempos de guerra, por un exército formado, fundamentalmente, por mercenarios a soldo. • A organización das relacións internacionais. - Estableceron relacións diplomáticas con outros países. Esta diplomacia estaba constituída por embaixadores permanentes, encargados de defender os intereses da monarquía e de resolver pacificamente os conflitos; e por embaixadores temporais, enviados para concertar alianzas e tratados. As monarquías autoritarias implantáronse en: ✓ Inglaterra, onde os Tudor remataron coa Guerra Civil das Dúas Rosas. ✓ Francia, onde os Valois remataron co poder dos grandes nobres. ✓ España, onde os Reis Católicos unificaron os seus reinos e deron os primeiros pasos para a configuración do Estado Moderno.
  • 3. Lección 5. As transformación económicas e os cambios sociais 5.1. O crecemento demográfico • Características do Crecemento Demográfico: – Foi favorable nos séculos XV e XVI debido á mellora das colleitas, a desaparición da peste e a épocas de relativa paz. – Foi lento, por mor da alta mortalidade (sobre todo, infantil) provocada polas enfermidades contaxiosas, o atraso da medicina e a falta de hixiene. – Beneficiou a demanda de produtos agrícolas, artesanais e estimulou o comercio. 5.2. O progreso da economía • Actividades Agrarias: – Maioritarias. – Favorecidas no século XVI polas boas colleitas e ampliación de terras cultivables. • Artesanía: – Evitou o control gremial. – Favoreceuse o Traballo a Domicilio (Domestic system): o empresario proporciónalle ao campesiñado materias primas e ferramentas necesarias para elaborar o produto na súa casa, normalmente en épocas de inactividade agrícola, e despois recollíao e comercializábao. • Comercio: – Creceu debido aos descubrimentos xeográficos. – Diversificou as súas rutas, incorporando novos produtos procedentes de América, como o cacao ou o tabaco. – O comercio Atlántico favoreceu aos portos de Lisboa, Sevilla e o Mar do Norte. • Sistema Económico Capitalista: – Comezou a desenvolverse, especialmente o capitalismo comercial, que baseábase na acumulación de capitais procedentes do comercio. – Aparecen os primeiros bancos oficiais, como a Casa de San Giorgio de Xénova e privados, como os Fugger ou os Médici. – Aumentou a circulación de moeda. – Simplificáronse as operacións mercantís e bancarias (uso de cheques, letras de cambio, etc.). – Fundáronse as primeiras sociedades comerciais.
  • 4. 5.3. Os cambios sociais • Pervivencia da sociedade estamental, aínda que máis complexa: – Nobreza e clero – Aceptaron o aumento do poder real, pero seguiron formando parte dos estamentos privilexiados (mesmo poder económico e privilexios). – O Terceiro Estado: – Burguesía – Enriqueceuse co comercio transoceánico, os negocios e a banca. – Impúxose, debido a isto aos demais grupos urbanos (artesáns, comerciantes e asalariados). – Campesiñado – Corresponde á maioría do estamento non privilexiado. – En Europa Occidental: as súas condicións de vida melloraron, debido a que se librou da servidume e puido, nalgúns casos, traballar as súas propias terras ou como asalariado dos señores. – En Europa Oriental: a suxeición á terra acentuouse. Lección 6. Os cambios e os conflitos relixiosos. A reforma e a contrarreforma 6.1. As causas da Reforma A Reforma protestante comeza no século XVI en Europa, rompéndose a unidade relixiosa de Europa Occidental arredor da Igrexa Católica. En resposta á Reforma, a Igrexa leva a cabo a renovación espiritual a través da Contrarreforma. ➢ Causas: • Desprestixio do papado e o clero • O poder da Igrexa Católica era moi amplo en Europa. Non obstante, segundo a opinión de moita xente, os papas ocupábanse sobre todo dos seus intereses terreais; os bispos vivían con moitos luxos e non nas súas dioceses. • O baixo clero non tiña preparación e non predicaba, ademais de non dar exemplo de moralidade. • Moitas ordes relixiosas non cumprían cos seus quefaceres. • Os abusos da Igrexa. • NEPOTISMO. Tratábase do favoritismo do alto clero polos seus familiares para ocupar os cargos eclesiásticos.
  • 5. • NICOLAÍSMO. Matrimonio ilegal, amancebamento ou mantemento de concubinas por parte dos clérigos. • SIMONÍA. Venda de cargos eclesiásticos. • Por outro lado, o Papa, os bispos e os cardeais, vendían tamén o perdón dos pecados a quen comprase un documento de INDULXENCIA. 6.2. A reforma e os reformadores A Reforma Luterana Iniciouse en Alemaña no século XVI. O monxe agostiño Martín Lutero rexeitou a venda de indulxencias ordenada polo Papa León X co fin de pagar as obras do Vaticano. En 1517 expuxo as súas 95 teses contra elas e contra certos aspectos da doutrina católica. Como resposta, o papa condenou e excomungou a Lutero, en 1521. En que se baseaba a doutrina luterana? • Na xustificación pola fe e a libre interpretación da Biblia. • Lutero rexeitou a infalibilidade do papa, aceptou dous únicos sacramentos (Bautismo e Eucaristía), suprimiu o culto á Virxe e os Santos e simplificou a liturxia, • A súa doutrina difundiuse rapidamente por algúns estados alemáns e polo norte de Europa. • A reforma calvinista • Foi predicada por Jean Calvino dende 1536 en Xenebra, Suíza. • Baseábase na súa crenza na predestinación, segundo a cal, as persoas están destinadas por Deus a salvarse ou a condenarse, á marxe das súas accións. • A súa doutrina tivo grande éxito entre a burguesía dos Países Baixos, Suíza, Escocia, Francia e Inglaterra. Nestes dous últimos países foron chamados hugonotes e puritanos, respectivamente. • A reforma anglicana • Xurdiu en Inglaterra, onde o rei Enrique VIII rexeitou a obediencia ao Papa por negarse a concederlle o divorcio da súa esposa, Catalina de Aragón. • En 1534 proclamouse cabeza da Igrexa de Inglaterra. • Nun principio, esta doutrina foi moi similar á católica, e só con tempo adquiriu trazos propios. • Outros: • John Knox é considerado o líder da Reforma en Escocia (Presbiterianos).
  • 6. • Os calvinistas en Inglaterra chámanse puritanos. Foron moi perseguidos en Inglaterra. 6.3. A Contrarreforma católica • A Contrarreforma foi un movemento de reforma dentro da propia Igrexa católica como reacción á Reforma protestante. • O Concilio de Trento (1545-1563) foi convocado polo papa Pablo III co obxectivo de lograr a reconciliación entre católicos e protestantes. O Concilio de Trento definiu a doutrina católica e a difundiu mediante os catecismos: • As boas obras son necesarias para salvarse. • Os sacramentos son sete. • Só a Igrexa pode interpretar a Biblia. • A Virxe e os santos reciben culto. • O Papa é infalible Ditáronse normas para frear o desprestixio do clero, como a obriga dos bispos de residir nas súas dioceses. Impulsouse a creación de seminarios para formar os sacerdotes. • A Compañía de Xesús. • Fundada por Ignacio de Loyola en 1540. Os seus membros facían un voto especial de obediencia ao Papa, tiñan unha sólida formación teolóxica e dedicáronse á predicación e á educación