SlideShare a Scribd company logo
Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων
Τμήμα:Α4
1)Διαχωρισμός ομάδων και επιλογή
θέματος
 1η ομάδα:Σχέσεις Εφήβων με την
οικογένεια, την κοινωνία και τους φίλους
 2η ομάδα: Ψυχολογία των εφήβων
 3η ομάδα: Έφηβοι και εξαρτήσεις
 4η ομάδα: Έφηβοι και διαδίκτυο
 5η ομάδα: Διαφυλικές σχέσεις εφήβων
Ποιοτική και ποσοτική μέθοδος
 Ποσοτική μέθοδος
400 ερωτηματολόγια
διανεμήθηκαν σε μαθητές του
σχολείου
 Ποιοτική μέθοδος
Ενημερώσεις από διακεκριμένους
επιστήμονες στον τομέα της ψυχολογίας
Τι είναι εφηβεία;
 Εφηβεία ονομάζεται η μεταβατική περίοδος
στην ανάπτυξη του ανθρώπου, που μέσα
από έντονες σωματικές, γνωστικές,
συναισθηματικές και κοινωνικές αλλαγές
μεταβαίνει από την παιδική ηλικία στην
ώριμη ενήλικη ζωή.
Τρία στάδια
 Πρώτο στάδιο: η ήβη
 Δεύτερο στάδιο: κυρίαρχη εφηβεία
 Τρίτο στάδιο: εφηβικό κλείσιμο
Σχέσεις Εφήβων με την οικογένεια, την
κοινωνία και τους φίλους
 Οι ρόλοι στην οικογένεια
επαναπροσδιορίζονται
 Οι οικογενειακές σχέσεις αλλάζουν
 οι ανάγκες των παιδιών είναι πολύ
συγκεκριμένες
 Οι έφηβοι δεν γίνονται συχνά “αντιληπτοί”
από τους γονείς
Κατά την εφηβεία:
Γονείς και έφηβοι
Οι γονείς προσπαθούν να προσεγγίσουν
τον έφηβο με διάφορες μεθόδους, όμως ο
ίδιος «κλονίζεται» από συνεχείς ορμονικές
αλλαγές.
 Η βία πρέπει να αποκλείεται
 Θα πρέπει να θέτονται όρια από τους
γονείς
 Ο έφηβος έχει δικαιώματα και ελευθερίες
 να ωριμάσει
 να γίνει πιο υπεύθυνος
 να έχει υγιείς σχέσεις και αυτοεκτίμηση
 να διαμορφώσει μια προσωπικότητα
Στόχοι της οικογένειας για τον
έφηβο:
Φίλοι και έφηβοι
Οι φίλοι:
 αποτελούν έναν καθρέφτη μέσα στον
οποίο αναζητά τη νέα του ταυτότητα
 καλύπτουν το κενό της οικογένειας,
 τον καταλαβαίνουν
 τον δέχονται χωρίς να τον κατηγορούν
Η ψυχολογία των εφήβων
 Η ψυχολογική κατάσταση
του εφήβου αλλάζει
συνεχώς.
 Επηρεάζεται αρκετά απ’
ότι συμβαίνει γύρω του
Εφηβική κατάθλιψη
Στην δύσκολη εποχή αυτή για την ζωή
του ο ίδιος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει
όλες τις αλλαγές και αισθάνεται
άσχημα. Πολλοί έφηβοι έχουν την τάση
να πηγαίνουν σε ψυχολόγους.
Έφηβοι και σχολείο
Η ψυχολογία των εφήβων επηρεάζεται σε μεγάλο
βαθμό από το σχολείο. Οι πολύ μεγάλες απαιτήσεις
δημιουργούν στον έφηβο έντονο άγχος και τον
οδηγούν στην απόγνωση. Έτσι συχνά ακούμε νέους
ανθρώπους να εκφράζουν την άρνηση τους για το
εκπαιδευτικό σύστημα.
Το άγχος
 Το άγχος είναι ένα πολύ δυσάρεστο συναίσθημα
που νιώθει ο έφηβος μπροστά σε ένα κίνδυνο ή
μπροστά σε μια κατάσταση.
 Στην εφηβεία τα παιδιά τα <<χάνουν>> εύκολα και
κατά συνέπεια βρίσκονται πολύ συχνά σε
κατάσταση << έντονου άγχους >>
Τα Αίτια
Οι φυσιολογικές
αλλαγές στην
εμφάνισή τους
(σώμα,
πρόσωπο,
σπυράκια )
Οι μεγάλες
απαιτήσεις των
γονιών για σχολικές
επιδόσεις ( τα παιδιά
πιέζονται πολύ για να
ανταποκριθούν στις
υψηλές απαιτήσεις
όσων αγαπούν )
Οι διαμάχες των
γονιών μεταξύ
τους ( συνεχείς
τσακωμοί, ακόμη
και το διαζύγιο )
Οι πολλές
υποχρεώσεις –
δραστηριότητες (
οι έφηβοι μπορεί
να νιώθουν
ανήμποροι -να
ανταπεξέλθουν
στις υψηλές
απαιτήσεις – αλλά
να μην το
αναφέρουν σε
κανένα )
Εφηβεία και εξαρτήσεις
Κάπνισμα
Αλκοόλ
Διαδίκτυο
Ναρκωτικά
Κάπνισμα
 Το κάπνισμα αποτελεί την πρώτη μορφή σοβαρής
εξάρτησης μετά το Διαδίκτυο.
 Αύξηση εφήβων καπνιστών
 Καμία προσπάθεια επίλυσης της
μάστιγας
Γιατί καπνίζουν οι νέοι ;
 Συνήθεια γονέων
 Φίλοι, μεγαλύτερα αδέλφια,
κοινωνικό περιβάλλον
 Διαφήμιση και εμπορική σύνδεση
με την εικόνα του
 Σχέσεις / οικογενειακή δομή
 Επίπεδο εκπαίδευσης
 Κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο
 Διαχείριση άγχους και καταπίεσης
 Αποδοχή
Στοιχεία από έρευνα των μαθητών
πάνω στο θέμα
 Πάνω από το 40% των μαθητών έχει δοκιμάσει
το κάπνισμα.
 Στις μικρότερες τάξεις εντοπίζονται περισσότεροι
μαθητές που καπνίζουν
 το 30% των καπνιστών-μαθητών θεωρούν ότι
έχουν εθιστεί σ’ αυτό
 Μεγάλο ποσοστό μαθητών έχει οδηγηθεί στο
κάπνισμα από την παρέα τους, ενώ άλλοι
εξαιτίας της ψυχολογικής πίεσης
 το 20% των καπνιστών πιστεύουν ότι μπορούν
να συγκεντρωθούν καλύτερα στο διάβασμα
καπνίζοντας
Γιατί πίνουν οι έφηβοι
•Δοκιμή-Πειραματισμός
•Μίμηση
•Βελτίωση ψυχολογικής κατάστασης
Αλκοόλ
 κόπωση και ευαισθησία σε αρρώστιες
 ανευθυνότητα και αδιαφορία
 ενδείξεις κατάθλιψης
 είναι γενικά απείθαρχο ή έγινε απείθαρχο τον
τελευταίο καιρό
 δίνει μια αίσθηση παθητικότητας
Δεν πίνω γιατί μου
προκαλεί:
Έρευνα πάνω στο αλκοόλ και τους
νέους
 Οι έφηβοι πρωτοπίνουν μπίρα ή κρασί στα 12-13
 Στα 14-15 «περνούν» στα πιο «σκληρά ποτά»,
όπως το τζιν, η βότκα, το ουίσκι κ.λπ.
 Σημαντικό ρόλο σε αυτή την πρώιμη κακή συνήθεια
παίζει και η παρουσία αλκοολούχων αναψυκτικών.
 Το 15% των εφήβων παραδέχεται ότι έχει μεθύσει
πάνω από τρεις φορές μέσα σε ένα χρόνο.
 Το μεθυσμένο παιδί κινδυνεύει περισσότερο από τον
μεθυσμένο ενήλικα. Γίνεται επίσης
περισσότερο επικίνδυνο για τους άλλους.
Έρευνα του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής
Στοιχεία από έρευνα της ομάδας πάνω
στο θέμα
 Το 80% των μαθητών ενός
λυκείου σε πιθανή έξοδο θα
κατανάλωνε αλκοολούχο
ποτό.
 Από αυτούς το 40% θα
κατανάλωνε 1-2 ποτήρια
αλκοόλ ,ενώ το 20% θα
μπορούσε εύκολα να βρεθεί
σε κατάσταση μέθης.
 Τέλος, πιο εύκολα ο έφηβος
θα κατανάλωνε αλκοόλ σε
βραδινή έξοδο ή πάρτι.
Έχουν
δοκιμάσει
Δεν έχουν
δοκιμάσει
Διαδίκτυο
 Το Διαδίκτυο μπορεί να καλύψει συγκεκριμένες ψυχολογικές
ανάγκες ενός ατόμου. Ένα από τα χαρακτηριστικά του μέσου
που προκύπτει από τη φύση του είναι ότι μπορεί να
δημιουργήσει μια «ιδανική κατάσταση εαυτού», όπου το άτομο
μπορεί να εξερευνήσει διάφορες πτυχές της προσωπικότητας
του χωρίς να έχει περιορισμούς και συνέπειες.
 Πρόσφατες έρευνες στην Ελλάδα κατέδειξαν τη σημασία της
γονικής μέριμνας και φροντίδας στην ανάπτυξη του εθισμού στο
Διαδίκτυο. Η βέλτιστη παροχή γονικής μέριμνας χαρακτηρίζεται
από φροντίδα και υγιή προστατευτικότητα, ούτως ώστε το παιδί
να κατευθύνεται και να καθοδηγείται με επάρκεια σε ένα
ασφαλές περιβάλλον, χωρίς να παρεμποδίζονται οι προσπάθειες
του για την ανάδειξη προσωπικής ταυτότητας και αυτονόμησης.
Ώρες περιήγησης στο
διαδίκτυο καθημερινά
0-1 ώρα
1-2 ώρες
2-5 ώρες
5+ ώρες
Σε ποια ηλικία αρχίσατε να
ασχολείστε με το διαδίκτυο;
Κάτω από 5
5 έως 10
10 έως 15
15+
εφηβεία
Συμπτώματα
 Συμπτώματα συνδρόμου απόσυρσης, όπως ψυχοκινητική
διέγερση, εκούσια ή ακούσια κίνηση δακτυλογράφησης των
δακτύλων του χεριού, άγχος, έμμονη σκέψη για το διαδίκτυο και
όνειρα για το διαδίκτυο.
 Κατανάλωση υπερβολικού χρόνου ή και χρήματος σε
δραστηριότητες σχετικές με το διαδίκτυο (λογισμικά, σκληροί
δίσκοι κ.λ.π)
 Έκπτωση λειτουργικότητας του ατόμου σε κοινωνικό,
οικογενειακό αλλά και προσωπικό επίπεδο.
 Μειωμένη επίδοση στο σχολείο λόγω των πολλών ωρών που
περνάει ο έφηβος στο διαδίκτυο.
 Σε προχωρημένες περιπτώσεις ο έφηβος δεν κοιμάται,
παραμελεί την προσωπική του υγιεινή, μπορεί να σταματήσει
ακόμα και το σχολείο. Ακόμη, απομονώνεται, από την οικογένεια
και τους φίλους του, γίνεται επιθετικός, μπορεί να κλέβει
χρήματα από του γονείς για να παίζει. Τέλος, φτάνει σε σημείο
να μην τρώει ή και το αντίθετο (να παχαίνει πολύ)
Αντιμετώπιση εθισμού
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου έχει προταθεί η κινητοποιητική
συνέντευξη, το γνωστικό- συμπεριφορικό μοντέλο θεραπείας, η
συμβουλευτική παρέμβαση στην οικογένεια, οι ομάδες απεξάρτησης, ενώ
υπάρχουν κάποια δεδομένα και για το ρόλο της φαρμακοθεραπείας στη
θεραπεία. Ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση του εθισμού στα
παιδιά και στους εφήβους είναι η ύπαρξη κοινής στάσης των γονέων, η
παροχή υποστήριξης αλλά όχι κάλυψης και η τοποθέτηση του υπολογιστή
σε ένα ορατό σημείο στο σπίτι και όχι στο δωμάτιο του παιδιού. Σημαντικό
ρόλο στην αντιμετώπιση του εθισμού στο Διαδίκτυο έχει και η
συμβουλευτική στην οικογένεια, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα
υποστηρικτικό πλαίσιο, που θα δράσει ευοδωτικά στη θεραπεία. Η
κινητοποιητική συνέντευξη μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στον
χειρισμό της άρνησης του προβλήματος, ένα συχνό εμπόδιο που
παρατηρείται σε όλες τις ηλικίες. Στα πλαίσια της γνωστικό-
συμπεριφορικής θεραπείας, εντοπίζονται οι γνωστικές διαστρεβλώσεις
που εκλύουν και διατηρούν την προβληματική χρήση του Διαδικτύου,
προωθείται η γνωσιακή αναδόμηση και ένας πιο ισορροπημένος και
προσαρμοστικός τρόπος σκέψης.
Παράγοντες που οδηγούν στον
εθισμό από το διαδίκτυο
Ο εθισμός των εφήβων στο διαδίκτυο
μπορεί, επίσης να είναι το αποτέλεσμα
άλλων ψυχικών διαταραχών,
όπως κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές,
διαταραχές
προσωπικότητας, υπερκινητικότητα και κοιν
ωνική φοβία. Συχνά όμως η ανάπτυξη
καταθλιπτικού συναισθήματος ή άγχους
έπεται της εμφάνισης του εθισμού, όπως
συμβαίνει και με άλλες εθιστικές
συμπεριφορές. Αυτό καταδεικνύει την
αναγκαιότητα εκτίμησης κάθε περίπτωσης
από ειδικό ψυχικής υγείας ο οποίος θα είναι
σε θέση να κρίνει την ύπαρξη ή μη
συννοσηρών καταστάσεων.
Ναρκωτικά
Η εφηβεία είναι ευάλωτη και εύθραυστη ηλικία, γεμάτη σύγχυση,
υπερβολή και αντίφαση και είναι επιρρεπής στις αυτοκαταστροφικές
τάσεις.
Λόγοι που οδηγούν τους εφήβους στα ναρκωτικά:
 Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική κρίση,
 η πίεση από τις παρέες των συνομηλίκων,
 η κρίση στο θεσμό της οικογένειας,
 η απόρριψη και η εγκατάλειψη
Μέσα από τα ναρκωτικά, οι έφηβοι αναζητούν τις λυτρωτικές
λύσεις, επαναστατούν στις καταπιεστικές παραδοσιακές αξίες,
αντιδρούν προς τους γονείς, διαμαρτύρονται για το κοινωνικό
χάος, αναζητούν μια κοινωνική ταυτότητα, προσπαθούν να
υποφέρουν λιγότερο και αποζητούν τεχνητούς παραδείσους.
Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς;
 Διάλογο με τα παιδιά σε νεαρή ηλικία
 Να τα αποθαρρύνουν από τέτοιου είδους
συμπεριφορές
 Να εξασφαλίζουν ένα υγιές περιβάλλον στα
παιδιά τους
 Να επιβάλλουν κανόνες
 Να γνωρίζουν τις παρέες των παιδιών τους
Διαφυλικές Σχέσεις
Ποιό είναι το κίνητρο της πρώτης
σεξουαλικής επαφής;
- Η σεξουαλική ωρίμανση
- Η ανθρώπινη περιέργεια
- Οι συμμαθητές
- Για να δείξεις ότι είσαι προοδευτικός
- Η απαίτηση του φίλου
- Η εκτόνωση μιας ανάγκης
Έναρξη σεξουαλικών δραστηριοτήτων
 Η ηλικία της πρώτης φοράς
Η ηλικία της πρώτης σεξουαλικής επαφής αλλάζει με τις εποχές και
επηρεάζεται κυρίως από κοινωνικά φαινόμενα. Πριν από μερικές
δεκαετίες η ηλικία της πρώτης σεξουαλικής επαφής ήταν για τις χώρες
της Δυτικής Ευρώπης γύρω στα δεκαέξι χρόνια. Η δεκαετία αυτή
συμπίπτει χρονικά με τα χρόνια της λεγόμενης «σεξουαλικής
επανάστασης».
 Ελληνικές στατιστικές μελέτες
Από έρευνες που έγιναν στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια,
βρέθηκε ότι κατά μέσο όρο οι άντρες ξεκινούν τη σεξουαλική τους
δραστηριότητα στα 18.2 χρόνια και οι γυναίκες στα 18.8 χρόνια. Στις
ηλικίες των 18 έως 25 χρόνων ένα ποσοστό 27.3% των γυναικών και
11.6% των αντρών δεν έχει ακόμα ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή.
Ομοφυλοφιλικές σχέσεις και εφηβεία:
Η σταθερά εκφρασμένη ομοφυλοφιλία, ως σεξουαλική προτίμηση για άτομα
του ίδιου φύλου είναι πολύ πιθανόν να διαπιστωθεί από το ίδιο το άτομο κατά
τη διάρκεια της εφηβείας.
Ορισμένοι συνειδητοποιούν ότι είναι πράγματι ομοφυλόφιλοι στην αρχή της
εφηβείας, ορισμένοι άλλοι στα τελευταία χρόνια της.
 Οι ειδικοί συνιστούν προσοχή στις κρίσεις μας όταν βλέπουμε άτομα να
εκφράζουν αμφιβολίες για τις ερωτικές τους προτιμήσεις στα 13 ή 14 χρόνια
τους, επειδή τότε εμφανίζονται και παροδικές ομόφυλες ερωτικές
δραστηριότητες.
 Σήμερα είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι οι άνθρωποι που προτιμούν τον
ομοφυλοφιλικό έρωτα δεν είναι σωματικά ή ψυχικά άρρωστοι.
Βέβαια , δυστυχώς, εξακολουθούν να υπάρχουν η επικριτική στάση, η
απόρριψη και οι στερεότυπες αντιλήψεις εις βάρος των ομοφυλοφίλων, γεγονός
που συχνά οδηγεί σε προσπάθεια απόκρυψης των προτιμήσεων τους και σε
αβάσταχτο άγχος και δυστυχία από τη μεριά τους.
Ρόλος του πατέρα:
Μπορούμε να συνοψίσουμε ότι η ομοφυλοφιλία στους
άνδρες εκφράζει μια ασυνείδητη αναζήτηση του πατέρα και
της ανδρικής ταυτότητας, ώστε να μπορέσουν να
αποκτήσουν τον έλεγχο του κορμιού τους και των
επιθυμιών τους .Η εφηβεία κάνει το αγόρι ευάλωτο στην
ομοφυλοφιλική συμπεριφορά, είτε για να εξερευνήσει το
σώμα του, είτε γιατί η ανάγκη για την αγάπη του πατέρα
μετατρέπεται σε ερωτισμό για κάποιο τρυφερό άνδρα.
Ο ρόλος της μητέρας:
Η μητέρα μπορεί να ευνουχίσει τον γιο της κλέβοντας από
αυτόν τον ανδρισμό του , αν δεν υπάρξει άλλος άνδρας για
να κόψει τον ομφάλιο λώρο. Ο φόβος του εκθυλησμού από
την μητέρα είναι ακόμη και σήμερα έντονος, γιατί
πιστεύεται ότι σ’ αυτόν οφείλεται η ομοφυλοφιλία.
Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα
νοσήματα
 Στη μέση εφηβεία, ο έφηβος περνά στην πράξη όσον αφορά το
σεξ, πειραματίζεται έντονα και είναι πιθανό να αποκτήσει
ολοκληρωμένες σεξουαλικές σχέσεις, συνήθως με συνομηλίκους
του.
 Καθώς δεν ενδιαφέρεται για το μέλλον και είναι προσκολλημένος
στο παρόν, συνήθως δεν μπορεί να καταλάβει τις πιθανές
επιπτώσεις των πράξεών του, δεν μπορεί να κάνει υποθέσεις και
θεωρεί ότι σε εκείνον δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα κακό.
 Έτσι, είναι πολύ πιο εύκολο να αναπτύξει συμπεριφορές υψηλού
κινδύνου. Επιπλέον, είναι πιθανό να κάνει πολλές σχέσεις μικρής
διάρκειας, πιστεύοντας ότι η καθεμία είναι ξεχωριστή, ή/και να
έρχεται σε επαφή με πολλούς και διαφορετικούς συντρόφους,
συχνά χωρίς τις απαραίτητες προφυλάξεις διατρέχοντας
πολλαπλούς κίνδυνους.
 Τα αφροδίσια νοσήματα είναι 13 παθήσεις που
μεταδίδονται μέσω της σεξουαλικής οδού. Είναι
σημαντικό να έχουμε έστω γενική ενημέρωση για αυτά τα
νοσήματα έτσι ώστε να υποβληθούμε γρήγορα σε
θεραπεία.
 Αυτά είναι:
1)Σύφιλη
2)Βλεννόρροια
3)Μαλακό έλκος
4)Αφροδίσιο ή βουβωανικό κοκκίωμα
5)Αφροδίσιο ή βουβωνικό λεμφοκοκκίωμα
6)Μη-γονοκοκκική ουρηθρίτιδα
7)Οξυτενή κονδυλώματα
8)Έρπης γεννητικών οργάνων
9)Μολυσματική τέρμινθος
10)Σύνδρομο AIDS
11)Ηπατίτιδα Β
12)Φθειρίαση εφηβαίου
13)Ψώρα
 Ομάδα 1η : Πατραμάνης Κ., Στύλος Β.,
Στύλος Θ., Τόπουλος Μ.
 Ομάδα 2η : Ρεκατσίνας Χ., Σδούκου Δ.,
Σταλίκα Β., Τσουμάνης Ν.
 Ομάδα 3η : Ράντου Β., Σμύρης Θ.,
Τζοβάρας Γ., Τρομπούκη Ε.
 Ομάδα 4η : Ράρρας Δ., Σπάχο Μ., Φίλης
Ν., Χασκής Α.
 Ομάδα 5η : Πριόβολος Α., Τζίμα Κ., Τοψή-
Μουτεσίδου Σ., Τρομπούκη Α., Φλούδας
Μ.
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Λάππα Χρυσούλα
Βιβλιογραφία
 Harvard Medical School
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2008 – 2012
 www.cancer-society.gr
 www.akappatou.gr
 www.neaygeia.gr
 apolafste.ypefthina.gr
 Γ.Α. Βασιλείου: Ο άνθρωπος ως σύστημα. Μία παρουσίαση για τον
παιδοψυχίατρο. Στο: «Σύγχρονα θέματα παιδοψυχιατρικής», τόμος Α,
τεύχος ΙΙΙ, σελ. 259-274. επιμέλεια Γ. Τσιάντης, Σ. Μανωλόπουλος.
Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 1987.
 Γ. Τσιάντης: Φυσιολογικά χαρακτηριστικά της εφηβείας. Στο: «Ψυχική
υγεία του παιδιού και της οικογένειας», τεύχος Α, σελ. 45-54. Εκδόσεις
Καστανιώτη, Αθήνα, 1991.
 S. Carrell: Group Exercises for Adolescents, p. 1-5. Sage Publ., 1993.
 Γ. Τσιάντης: Δυναμικές αλληλεπιδράσεις και διεργασίες στις σχέσεις
εφήβου - οικογένειας. Στο: «Εφηβεία», τόμος Β, τεύχος Α, σελ. 19-30.
Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 1997.
 R. A. King: Adolescence. In Child And Adolescent Psychiatry, ed. By
Melvin Lewis, Lippincot, Williams & Wlkins, 2002.
 Σημειώσεις από την διδασκαλία της Βάσως Βασιλείου στα σεμινάρια,
που διοργάνωνε στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου για
τέσσερις δεκαετίες.

More Related Content

What's hot

Φορείς Κοινωνικοποίησης
Φορείς Κοινωνικοποίησης Φορείς Κοινωνικοποίησης
Φορείς Κοινωνικοποίησης
Xristina Drosou
 
πρόληψη & αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας
πρόληψη & αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίαςπρόληψη & αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας
πρόληψη & αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας
nikonikolo
 
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ -ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ -ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ -ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ -ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
Eleni Kots
 
Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος
Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχοςΚοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος
Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος
D Laz
 
ενδοσχολικη βια παρουσιαση
ενδοσχολικη βια παρουσιασηενδοσχολικη βια παρουσιαση
ενδοσχολικη βια παρουσιαση
ionvam
 
ανεργία
ανεργίαανεργία
ανεργία
angitan
 
Bullying - Σχολικός Εκφοβισμός (2018)
Bullying - Σχολικός Εκφοβισμός (2018)Bullying - Σχολικός Εκφοβισμός (2018)
Bullying - Σχολικός Εκφοβισμός (2018)
d tampouris
 
Σχολικός εκφοβισμός (Bullying), EuropeStarts
Σχολικός εκφοβισμός (Bullying), EuropeStartsΣχολικός εκφοβισμός (Bullying), EuropeStarts
Σχολικός εκφοβισμός (Bullying), EuropeStarts
elpidapanagiwta
 
συγχρονες μεθοδοι διδασκαλιας - η ομαδοσυνεργατικη μεθοδος
συγχρονες μεθοδοι διδασκαλιας - η ομαδοσυνεργατικη μεθοδοςσυγχρονες μεθοδοι διδασκαλιας - η ομαδοσυνεργατικη μεθοδος
συγχρονες μεθοδοι διδασκαλιας - η ομαδοσυνεργατικη μεθοδος
Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος
 
κοινωνικη θεση και κοινωνικοι ρOλοι
κοινωνικη θεση και κοινωνικοι ρOλοικοινωνικη θεση και κοινωνικοι ρOλοι
κοινωνικη θεση και κοινωνικοι ρOλοι
stelmanta
 
Oι θέσεις του Pierre Βourdieu για την εκπαίδευση
Oι θέσεις του Pierre Βourdieu για την εκπαίδευσηOι θέσεις του Pierre Βourdieu για την εκπαίδευση
Oι θέσεις του Pierre Βourdieu για την εκπαίδευση
therianos
 
Κοινωνικές ανισότητες
Κοινωνικές ανισότητεςΚοινωνικές ανισότητες
Κοινωνικές ανισότητες
Αντιγόνη Κριπαροπούλου
 
Παιδικη εργασια
Παιδικη εργασιαΠαιδικη εργασια
Παιδικη εργασια
Δώρα Κωνσταντίνου
 
Eρωτηματολόγιο ενδιαφερόντων κατά Holland
Eρωτηματολόγιο ενδιαφερόντων κατά HollandEρωτηματολόγιο ενδιαφερόντων κατά Holland
Eρωτηματολόγιο ενδιαφερόντων κατά Holland
Papanikolaougiannis
 
Εθελοντισμός
ΕθελοντισμόςΕθελοντισμός
Εθελοντισμός
chavalesnick
 
2 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-19
2 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-192 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-19
2 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-19
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
H εφηβεία και τα προβλήματα της
H εφηβεία και τα προβλήματα τηςH εφηβεία και τα προβλήματα της
H εφηβεία και τα προβλήματα της
4o Lykeio Alex/polis
 
3.2 κοινωνικος ρολος
3.2 κοινωνικος ρολος3.2 κοινωνικος ρολος
3.2 κοινωνικος ρολος
Ελενη Ζαχου
 

What's hot (20)

Φορείς Κοινωνικοποίησης
Φορείς Κοινωνικοποίησης Φορείς Κοινωνικοποίησης
Φορείς Κοινωνικοποίησης
 
πρόληψη & αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας
πρόληψη & αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίαςπρόληψη & αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας
πρόληψη & αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας
 
βια
βιαβια
βια
 
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ -ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ -ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ -ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ -ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
 
Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος
Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχοςΚοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος
Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος
 
ενδοσχολικη βια παρουσιαση
ενδοσχολικη βια παρουσιασηενδοσχολικη βια παρουσιαση
ενδοσχολικη βια παρουσιαση
 
ανεργία
ανεργίαανεργία
ανεργία
 
Bullying - Σχολικός Εκφοβισμός (2018)
Bullying - Σχολικός Εκφοβισμός (2018)Bullying - Σχολικός Εκφοβισμός (2018)
Bullying - Σχολικός Εκφοβισμός (2018)
 
Σχολικός εκφοβισμός (Bullying), EuropeStarts
Σχολικός εκφοβισμός (Bullying), EuropeStartsΣχολικός εκφοβισμός (Bullying), EuropeStarts
Σχολικός εκφοβισμός (Bullying), EuropeStarts
 
συγχρονες μεθοδοι διδασκαλιας - η ομαδοσυνεργατικη μεθοδος
συγχρονες μεθοδοι διδασκαλιας - η ομαδοσυνεργατικη μεθοδοςσυγχρονες μεθοδοι διδασκαλιας - η ομαδοσυνεργατικη μεθοδος
συγχρονες μεθοδοι διδασκαλιας - η ομαδοσυνεργατικη μεθοδος
 
2.1-2.3 Κοινωνικές ομάδες
2.1-2.3 Κοινωνικές ομάδες2.1-2.3 Κοινωνικές ομάδες
2.1-2.3 Κοινωνικές ομάδες
 
κοινωνικη θεση και κοινωνικοι ρOλοι
κοινωνικη θεση και κοινωνικοι ρOλοικοινωνικη θεση και κοινωνικοι ρOλοι
κοινωνικη θεση και κοινωνικοι ρOλοι
 
Oι θέσεις του Pierre Βourdieu για την εκπαίδευση
Oι θέσεις του Pierre Βourdieu για την εκπαίδευσηOι θέσεις του Pierre Βourdieu για την εκπαίδευση
Oι θέσεις του Pierre Βourdieu για την εκπαίδευση
 
Κοινωνικές ανισότητες
Κοινωνικές ανισότητεςΚοινωνικές ανισότητες
Κοινωνικές ανισότητες
 
Παιδικη εργασια
Παιδικη εργασιαΠαιδικη εργασια
Παιδικη εργασια
 
Eρωτηματολόγιο ενδιαφερόντων κατά Holland
Eρωτηματολόγιο ενδιαφερόντων κατά HollandEρωτηματολόγιο ενδιαφερόντων κατά Holland
Eρωτηματολόγιο ενδιαφερόντων κατά Holland
 
Εθελοντισμός
ΕθελοντισμόςΕθελοντισμός
Εθελοντισμός
 
2 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-19
2 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-192 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-19
2 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-19
 
H εφηβεία και τα προβλήματα της
H εφηβεία και τα προβλήματα τηςH εφηβεία και τα προβλήματα της
H εφηβεία και τα προβλήματα της
 
3.2 κοινωνικος ρολος
3.2 κοινωνικος ρολος3.2 κοινωνικος ρολος
3.2 κοινωνικος ρολος
 

Viewers also liked

Εφηβεία(ομαδα 3η)
Εφηβεία(ομαδα 3η)Εφηβεία(ομαδα 3η)
Εφηβεία(ομαδα 3η)
6lykeiovolou
 
εφηβεια Project [α 3 , 2012 13]
εφηβεια Project [α 3 , 2012 13]εφηβεια Project [α 3 , 2012 13]
εφηβεια Project [α 3 , 2012 13]
1lykspartis
 
Triangulodesuelostextura
TriangulodesuelostexturaTriangulodesuelostextura
Triangulodesuelostextura
Paulina Azpiroz
 
Cover page (joriz)
Cover page (joriz)Cover page (joriz)
Cover page (joriz)
graessel
 
2015_CTI_BSc-IT_Module-Description_Final1
2015_CTI_BSc-IT_Module-Description_Final12015_CTI_BSc-IT_Module-Description_Final1
2015_CTI_BSc-IT_Module-Description_Final1
Moses75
 
Fairy tail 001_24
Fairy tail 001_24Fairy tail 001_24
Fairy tail 001_24
Acnologia
 
Nette framework - How to compile an extensible di container
Nette framework - How to compile an extensible di containerNette framework - How to compile an extensible di container
Nette framework - How to compile an extensible di container
Filip Procházka
 
the language of literaure
the language of literaurethe language of literaure
the language of literaure
mariam-aftab
 
Doctrine: co dělat, když entity nestačí
Doctrine: co dělat, když entity nestačíDoctrine: co dělat, když entity nestačí
Doctrine: co dělat, když entity nestačí
Filip Procházka
 
Poblacio d'Espanya (II)
Poblacio d'Espanya (II)Poblacio d'Espanya (II)
Poblacio d'Espanya (II)
Escola enric Grau Fontseré
 
Climate and weather
Climate and weatherClimate and weather
Climate and weather
mariam-aftab
 
Testování prakticky
Testování praktickyTestování prakticky
Testování prakticky
Filip Procházka
 
Value Added Architecture2
Value Added Architecture2Value Added Architecture2
Value Added Architecture2
Boluijt
 
Doctrine ORM & model
Doctrine ORM & modelDoctrine ORM & model
Doctrine ORM & model
Filip Procházka
 
HEALTHCARE ARCHITECTURE
HEALTHCARE ARCHITECTUREHEALTHCARE ARCHITECTURE
HEALTHCARE ARCHITECTURE
Arquitecto Joaquín Galán Vallejo
 
αλκοολ ναρκωτικα- καπνισμα
αλκοολ  ναρκωτικα- καπνισμααλκοολ  ναρκωτικα- καπνισμα
αλκοολ ναρκωτικα- καπνισμα
kotononi
 
Εφηβεία - προβλήματα και προβληματισμοί
Εφηβεία - προβλήματα και προβληματισμοίΕφηβεία - προβλήματα και προβληματισμοί
Εφηβεία - προβλήματα και προβληματισμοί
1epal-ag-anarg
 
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
SlideShare
 

Viewers also liked (18)

Εφηβεία(ομαδα 3η)
Εφηβεία(ομαδα 3η)Εφηβεία(ομαδα 3η)
Εφηβεία(ομαδα 3η)
 
εφηβεια Project [α 3 , 2012 13]
εφηβεια Project [α 3 , 2012 13]εφηβεια Project [α 3 , 2012 13]
εφηβεια Project [α 3 , 2012 13]
 
Triangulodesuelostextura
TriangulodesuelostexturaTriangulodesuelostextura
Triangulodesuelostextura
 
Cover page (joriz)
Cover page (joriz)Cover page (joriz)
Cover page (joriz)
 
2015_CTI_BSc-IT_Module-Description_Final1
2015_CTI_BSc-IT_Module-Description_Final12015_CTI_BSc-IT_Module-Description_Final1
2015_CTI_BSc-IT_Module-Description_Final1
 
Fairy tail 001_24
Fairy tail 001_24Fairy tail 001_24
Fairy tail 001_24
 
Nette framework - How to compile an extensible di container
Nette framework - How to compile an extensible di containerNette framework - How to compile an extensible di container
Nette framework - How to compile an extensible di container
 
the language of literaure
the language of literaurethe language of literaure
the language of literaure
 
Doctrine: co dělat, když entity nestačí
Doctrine: co dělat, když entity nestačíDoctrine: co dělat, když entity nestačí
Doctrine: co dělat, když entity nestačí
 
Poblacio d'Espanya (II)
Poblacio d'Espanya (II)Poblacio d'Espanya (II)
Poblacio d'Espanya (II)
 
Climate and weather
Climate and weatherClimate and weather
Climate and weather
 
Testování prakticky
Testování praktickyTestování prakticky
Testování prakticky
 
Value Added Architecture2
Value Added Architecture2Value Added Architecture2
Value Added Architecture2
 
Doctrine ORM & model
Doctrine ORM & modelDoctrine ORM & model
Doctrine ORM & model
 
HEALTHCARE ARCHITECTURE
HEALTHCARE ARCHITECTUREHEALTHCARE ARCHITECTURE
HEALTHCARE ARCHITECTURE
 
αλκοολ ναρκωτικα- καπνισμα
αλκοολ  ναρκωτικα- καπνισμααλκοολ  ναρκωτικα- καπνισμα
αλκοολ ναρκωτικα- καπνισμα
 
Εφηβεία - προβλήματα και προβληματισμοί
Εφηβεία - προβλήματα και προβληματισμοίΕφηβεία - προβλήματα και προβληματισμοί
Εφηβεία - προβλήματα και προβληματισμοί
 
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
 

Similar to εφηβεία

A1-PROJ-16
A1-PROJ-16A1-PROJ-16
A1-PROJ-16
sharedim
 
ομαδα 1
ομαδα 1ομαδα 1
ομαδα 1
mnikol
 
ομαδα 1
ομαδα 1ομαδα 1
ομαδα 1
mnikol
 
Έφηβοι και εξαρτήσεις
Έφηβοι και εξαρτήσεις Έφηβοι και εξαρτήσεις
Έφηβοι και εξαρτήσεις
efgaitan
 
Eφηβεία ! άγρια ηλικία!
Eφηβεία ! άγρια ηλικία! Eφηβεία ! άγρια ηλικία!
Eφηβεία ! άγρια ηλικία!
Μaria Demirakou
 
H οικογενεια του χτες και του σημερα
H οικογενεια του χτες και του σημεραH οικογενεια του χτες και του σημερα
H οικογενεια του χτες και του σημερα
lykmourion
 
Εξαρτήσεις
ΕξαρτήσειςΕξαρτήσεις
Εξαρτήσεις
Oli Lymp
 
Project εφηβεία
Project εφηβείαProject εφηβεία
Project εφηβεία
Kaloussa Nafpaktitou
 
εφηβεία και χρήση
εφηβεία και χρήσηεφηβεία και χρήση
εφηβεία και χρήση
georbal
 
συνιορος Copy τμημα α4@
συνιορος  Copy τμημα α4@συνιορος  Copy τμημα α4@
συνιορος Copy τμημα α4@
Evi Kamariotaki
 
Eφhbeia α΄ 2013 β΄τετραμηνο
Eφhbeia α΄ 2013 β΄τετραμηνοEφhbeia α΄ 2013 β΄τετραμηνο
Eφhbeia α΄ 2013 β΄τετραμηνο
Stauroula Kakaraki
 
Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟ...
Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟ...Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟ...
Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟ...
Κατερίνα Παστήλα
 
εθισμός υπερβολική χρήση
εθισμός υπερβολική χρήσηεθισμός υπερβολική χρήση
εθισμός υπερβολική χρήση
anna48xenia
 
το αλκοολ στην εφηβικη ηλικια
το αλκοολ στην εφηβικη ηλικιατο αλκοολ στην εφηβικη ηλικια
το αλκοολ στην εφηβικη ηλικια
psaltakis
 
εφηβεία, χάσμα γενεών
εφηβεία, χάσμα γενεώνεφηβεία, χάσμα γενεών
εφηβεία, χάσμα γενεών
gina zaza
 
Εθισμος στο Διαδίκτυο Μακριδάκης Σταύρος - Μπερμπατάκης Άγγελος
Εθισμος στο Διαδίκτυο Μακριδάκης Σταύρος - Μπερμπατάκης ΆγγελοςΕθισμος στο Διαδίκτυο Μακριδάκης Σταύρος - Μπερμπατάκης Άγγελος
Εθισμος στο Διαδίκτυο Μακριδάκης Σταύρος - Μπερμπατάκης Άγγελος
4gymsch
 

Similar to εφηβεία (20)

A1-PROJ-16
A1-PROJ-16A1-PROJ-16
A1-PROJ-16
 
ομαδα 1
ομαδα 1ομαδα 1
ομαδα 1
 
ομαδα 1
ομαδα 1ομαδα 1
ομαδα 1
 
Έφηβοι και εξαρτήσεις
Έφηβοι και εξαρτήσεις Έφηβοι και εξαρτήσεις
Έφηβοι και εξαρτήσεις
 
Eφηβεία ! άγρια ηλικία!
Eφηβεία ! άγρια ηλικία! Eφηβεία ! άγρια ηλικία!
Eφηβεία ! άγρια ηλικία!
 
H οικογενεια του χτες και του σημερα
H οικογενεια του χτες και του σημεραH οικογενεια του χτες και του σημερα
H οικογενεια του χτες και του σημερα
 
Εξαρτήσεις
ΕξαρτήσειςΕξαρτήσεις
Εξαρτήσεις
 
Project εφηβεία
Project εφηβείαProject εφηβεία
Project εφηβεία
 
εφηβεία και χρήση
εφηβεία και χρήσηεφηβεία και χρήση
εφηβεία και χρήση
 
εθισμός
εθισμόςεθισμός
εθισμός
 
συνιορος Copy τμημα α4@
συνιορος  Copy τμημα α4@συνιορος  Copy τμημα α4@
συνιορος Copy τμημα α4@
 
Eφhbeia α΄ 2013 β΄τετραμηνο
Eφhbeia α΄ 2013 β΄τετραμηνοEφhbeia α΄ 2013 β΄τετραμηνο
Eφhbeia α΄ 2013 β΄τετραμηνο
 
Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟ...
Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟ...Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟ...
Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟ...
 
εθισμός υπερβολική χρήση
εθισμός υπερβολική χρήσηεθισμός υπερβολική χρήση
εθισμός υπερβολική χρήση
 
το αλκοολ στην εφηβικη ηλικια
το αλκοολ στην εφηβικη ηλικιατο αλκοολ στην εφηβικη ηλικια
το αλκοολ στην εφηβικη ηλικια
 
Psychology
PsychologyPsychology
Psychology
 
εφηβεία, χάσμα γενεών
εφηβεία, χάσμα γενεώνεφηβεία, χάσμα γενεών
εφηβεία, χάσμα γενεών
 
Εθισμος στο Διαδίκτυο Μακριδάκης Σταύρος - Μπερμπατάκης Άγγελος
Εθισμος στο Διαδίκτυο Μακριδάκης Σταύρος - Μπερμπατάκης ΆγγελοςΕθισμος στο Διαδίκτυο Μακριδάκης Σταύρος - Μπερμπατάκης Άγγελος
Εθισμος στο Διαδίκτυο Μακριδάκης Σταύρος - Μπερμπατάκης Άγγελος
 
Internet2
Internet2Internet2
Internet2
 
2
22
2
 

More from gel zosim

Cern
CernCern
Cern
gel zosim
 
Cern
CernCern
Cern
gel zosim
 
ΨΗΦΙΑΚΟ_ΜΟΥΣΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ_ΜΟΥΣΕΙΟΨΗΦΙΑΚΟ_ΜΟΥΣΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ_ΜΟΥΣΕΙΟ
gel zosim
 
Μεντρεσές και Τζαμί Βεληγιέ
Μεντρεσές και Τζαμί ΒεληγιέΜεντρεσές και Τζαμί Βεληγιέ
Μεντρεσές και Τζαμί Βεληγιέ
gel zosim
 
Axiotheata kastrou
Axiotheata kastrouAxiotheata kastrou
Axiotheata kastrou
gel zosim
 
Othomanika loutra
Othomanika loutraOthomanika loutra
Othomanika loutra
gel zosim
 
Ieros naos agiou_nikolaou_kopanon
Ieros naos agiou_nikolaou_kopanonIeros naos agiou_nikolaou_kopanon
Ieros naos agiou_nikolaou_kopanon
gel zosim
 
Kterio kaplaneiou s_kh_oles
Kterio kaplaneiou s_kh_olesKterio kaplaneiou s_kh_oles
Kterio kaplaneiou s_kh_oles
gel zosim
 
Axiotheata kastrou
Axiotheata kastrouAxiotheata kastrou
Axiotheata kastrou
gel zosim
 
Osman tsiaous tzami
Osman tsiaous tzamiOsman tsiaous tzami
Osman tsiaous tzami
gel zosim
 
Papazogleios uphantike skhole
Papazogleios uphantike skholePapazogleios uphantike skhole
Papazogleios uphantike skhole
gel zosim
 
Arkhontiko misiou
Arkhontiko misiouArkhontiko misiou
Arkhontiko misiou
gel zosim
 
Mentreses sto aslan_tzami
Mentreses sto aslan_tzamiMentreses sto aslan_tzami
Mentreses sto aslan_tzami
gel zosim
 
Aslan tzami
Aslan tzamiAslan tzami
Aslan tzami
gel zosim
 
Souphari sarai
Souphari saraiSouphari sarai
Souphari sarai
gel zosim
 
Spiti tou despote_parousiase
Spiti tou despote_parousiaseSpiti tou despote_parousiase
Spiti tou despote_parousiase
gel zosim
 
O th omaniko_parthenagogeio
O th omaniko_parthenagogeioO th omaniko_parthenagogeio
O th omaniko_parthenagogeio
gel zosim
 
Merar kh ia
Merar kh iaMerar kh ia
Merar kh ia
gel zosim
 
Phetikhie tzami parousiase
Phetikhie tzami parousiasePhetikhie tzami parousiase
Phetikhie tzami parousiase
gel zosim
 
Stratologia
StratologiaStratologia
Stratologia
gel zosim
 

More from gel zosim (20)

Cern
CernCern
Cern
 
Cern
CernCern
Cern
 
ΨΗΦΙΑΚΟ_ΜΟΥΣΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ_ΜΟΥΣΕΙΟΨΗΦΙΑΚΟ_ΜΟΥΣΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ_ΜΟΥΣΕΙΟ
 
Μεντρεσές και Τζαμί Βεληγιέ
Μεντρεσές και Τζαμί ΒεληγιέΜεντρεσές και Τζαμί Βεληγιέ
Μεντρεσές και Τζαμί Βεληγιέ
 
Axiotheata kastrou
Axiotheata kastrouAxiotheata kastrou
Axiotheata kastrou
 
Othomanika loutra
Othomanika loutraOthomanika loutra
Othomanika loutra
 
Ieros naos agiou_nikolaou_kopanon
Ieros naos agiou_nikolaou_kopanonIeros naos agiou_nikolaou_kopanon
Ieros naos agiou_nikolaou_kopanon
 
Kterio kaplaneiou s_kh_oles
Kterio kaplaneiou s_kh_olesKterio kaplaneiou s_kh_oles
Kterio kaplaneiou s_kh_oles
 
Axiotheata kastrou
Axiotheata kastrouAxiotheata kastrou
Axiotheata kastrou
 
Osman tsiaous tzami
Osman tsiaous tzamiOsman tsiaous tzami
Osman tsiaous tzami
 
Papazogleios uphantike skhole
Papazogleios uphantike skholePapazogleios uphantike skhole
Papazogleios uphantike skhole
 
Arkhontiko misiou
Arkhontiko misiouArkhontiko misiou
Arkhontiko misiou
 
Mentreses sto aslan_tzami
Mentreses sto aslan_tzamiMentreses sto aslan_tzami
Mentreses sto aslan_tzami
 
Aslan tzami
Aslan tzamiAslan tzami
Aslan tzami
 
Souphari sarai
Souphari saraiSouphari sarai
Souphari sarai
 
Spiti tou despote_parousiase
Spiti tou despote_parousiaseSpiti tou despote_parousiase
Spiti tou despote_parousiase
 
O th omaniko_parthenagogeio
O th omaniko_parthenagogeioO th omaniko_parthenagogeio
O th omaniko_parthenagogeio
 
Merar kh ia
Merar kh iaMerar kh ia
Merar kh ia
 
Phetikhie tzami parousiase
Phetikhie tzami parousiasePhetikhie tzami parousiase
Phetikhie tzami parousiase
 
Stratologia
StratologiaStratologia
Stratologia
 

εφηβεία

 • 2. 1)Διαχωρισμός ομάδων και επιλογή θέματος  1η ομάδα:Σχέσεις Εφήβων με την οικογένεια, την κοινωνία και τους φίλους  2η ομάδα: Ψυχολογία των εφήβων  3η ομάδα: Έφηβοι και εξαρτήσεις  4η ομάδα: Έφηβοι και διαδίκτυο  5η ομάδα: Διαφυλικές σχέσεις εφήβων
 • 3. Ποιοτική και ποσοτική μέθοδος  Ποσοτική μέθοδος 400 ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε μαθητές του σχολείου  Ποιοτική μέθοδος Ενημερώσεις από διακεκριμένους επιστήμονες στον τομέα της ψυχολογίας
 • 4. Τι είναι εφηβεία;  Εφηβεία ονομάζεται η μεταβατική περίοδος στην ανάπτυξη του ανθρώπου, που μέσα από έντονες σωματικές, γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές αλλαγές μεταβαίνει από την παιδική ηλικία στην ώριμη ενήλικη ζωή.
 • 5. Τρία στάδια  Πρώτο στάδιο: η ήβη  Δεύτερο στάδιο: κυρίαρχη εφηβεία  Τρίτο στάδιο: εφηβικό κλείσιμο
 • 6. Σχέσεις Εφήβων με την οικογένεια, την κοινωνία και τους φίλους  Οι ρόλοι στην οικογένεια επαναπροσδιορίζονται  Οι οικογενειακές σχέσεις αλλάζουν  οι ανάγκες των παιδιών είναι πολύ συγκεκριμένες  Οι έφηβοι δεν γίνονται συχνά “αντιληπτοί” από τους γονείς Κατά την εφηβεία:
 • 7. Γονείς και έφηβοι Οι γονείς προσπαθούν να προσεγγίσουν τον έφηβο με διάφορες μεθόδους, όμως ο ίδιος «κλονίζεται» από συνεχείς ορμονικές αλλαγές.  Η βία πρέπει να αποκλείεται  Θα πρέπει να θέτονται όρια από τους γονείς  Ο έφηβος έχει δικαιώματα και ελευθερίες
 • 8.  να ωριμάσει  να γίνει πιο υπεύθυνος  να έχει υγιείς σχέσεις και αυτοεκτίμηση  να διαμορφώσει μια προσωπικότητα Στόχοι της οικογένειας για τον έφηβο:
 • 9. Φίλοι και έφηβοι Οι φίλοι:  αποτελούν έναν καθρέφτη μέσα στον οποίο αναζητά τη νέα του ταυτότητα  καλύπτουν το κενό της οικογένειας,  τον καταλαβαίνουν  τον δέχονται χωρίς να τον κατηγορούν
 • 10. Η ψυχολογία των εφήβων  Η ψυχολογική κατάσταση του εφήβου αλλάζει συνεχώς.  Επηρεάζεται αρκετά απ’ ότι συμβαίνει γύρω του
 • 11. Εφηβική κατάθλιψη Στην δύσκολη εποχή αυτή για την ζωή του ο ίδιος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις αλλαγές και αισθάνεται άσχημα. Πολλοί έφηβοι έχουν την τάση να πηγαίνουν σε ψυχολόγους.
 • 12. Έφηβοι και σχολείο Η ψυχολογία των εφήβων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το σχολείο. Οι πολύ μεγάλες απαιτήσεις δημιουργούν στον έφηβο έντονο άγχος και τον οδηγούν στην απόγνωση. Έτσι συχνά ακούμε νέους ανθρώπους να εκφράζουν την άρνηση τους για το εκπαιδευτικό σύστημα.
 • 13. Το άγχος  Το άγχος είναι ένα πολύ δυσάρεστο συναίσθημα που νιώθει ο έφηβος μπροστά σε ένα κίνδυνο ή μπροστά σε μια κατάσταση.  Στην εφηβεία τα παιδιά τα <<χάνουν>> εύκολα και κατά συνέπεια βρίσκονται πολύ συχνά σε κατάσταση << έντονου άγχους >>
 • 14. Τα Αίτια Οι φυσιολογικές αλλαγές στην εμφάνισή τους (σώμα, πρόσωπο, σπυράκια ) Οι μεγάλες απαιτήσεις των γονιών για σχολικές επιδόσεις ( τα παιδιά πιέζονται πολύ για να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις όσων αγαπούν ) Οι διαμάχες των γονιών μεταξύ τους ( συνεχείς τσακωμοί, ακόμη και το διαζύγιο ) Οι πολλές υποχρεώσεις – δραστηριότητες ( οι έφηβοι μπορεί να νιώθουν ανήμποροι -να ανταπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις – αλλά να μην το αναφέρουν σε κανένα )
 • 16. Κάπνισμα  Το κάπνισμα αποτελεί την πρώτη μορφή σοβαρής εξάρτησης μετά το Διαδίκτυο.  Αύξηση εφήβων καπνιστών  Καμία προσπάθεια επίλυσης της μάστιγας
 • 17. Γιατί καπνίζουν οι νέοι ;  Συνήθεια γονέων  Φίλοι, μεγαλύτερα αδέλφια, κοινωνικό περιβάλλον  Διαφήμιση και εμπορική σύνδεση με την εικόνα του  Σχέσεις / οικογενειακή δομή  Επίπεδο εκπαίδευσης  Κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο  Διαχείριση άγχους και καταπίεσης  Αποδοχή
 • 18. Στοιχεία από έρευνα των μαθητών πάνω στο θέμα  Πάνω από το 40% των μαθητών έχει δοκιμάσει το κάπνισμα.  Στις μικρότερες τάξεις εντοπίζονται περισσότεροι μαθητές που καπνίζουν  το 30% των καπνιστών-μαθητών θεωρούν ότι έχουν εθιστεί σ’ αυτό  Μεγάλο ποσοστό μαθητών έχει οδηγηθεί στο κάπνισμα από την παρέα τους, ενώ άλλοι εξαιτίας της ψυχολογικής πίεσης  το 20% των καπνιστών πιστεύουν ότι μπορούν να συγκεντρωθούν καλύτερα στο διάβασμα καπνίζοντας
 • 19. Γιατί πίνουν οι έφηβοι •Δοκιμή-Πειραματισμός •Μίμηση •Βελτίωση ψυχολογικής κατάστασης Αλκοόλ
 • 20.  κόπωση και ευαισθησία σε αρρώστιες  ανευθυνότητα και αδιαφορία  ενδείξεις κατάθλιψης  είναι γενικά απείθαρχο ή έγινε απείθαρχο τον τελευταίο καιρό  δίνει μια αίσθηση παθητικότητας Δεν πίνω γιατί μου προκαλεί:
 • 21. Έρευνα πάνω στο αλκοόλ και τους νέους  Οι έφηβοι πρωτοπίνουν μπίρα ή κρασί στα 12-13  Στα 14-15 «περνούν» στα πιο «σκληρά ποτά», όπως το τζιν, η βότκα, το ουίσκι κ.λπ.  Σημαντικό ρόλο σε αυτή την πρώιμη κακή συνήθεια παίζει και η παρουσία αλκοολούχων αναψυκτικών.  Το 15% των εφήβων παραδέχεται ότι έχει μεθύσει πάνω από τρεις φορές μέσα σε ένα χρόνο.  Το μεθυσμένο παιδί κινδυνεύει περισσότερο από τον μεθυσμένο ενήλικα. Γίνεται επίσης περισσότερο επικίνδυνο για τους άλλους. Έρευνα του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής
 • 22. Στοιχεία από έρευνα της ομάδας πάνω στο θέμα  Το 80% των μαθητών ενός λυκείου σε πιθανή έξοδο θα κατανάλωνε αλκοολούχο ποτό.  Από αυτούς το 40% θα κατανάλωνε 1-2 ποτήρια αλκοόλ ,ενώ το 20% θα μπορούσε εύκολα να βρεθεί σε κατάσταση μέθης.  Τέλος, πιο εύκολα ο έφηβος θα κατανάλωνε αλκοόλ σε βραδινή έξοδο ή πάρτι. Έχουν δοκιμάσει Δεν έχουν δοκιμάσει
 • 23. Διαδίκτυο  Το Διαδίκτυο μπορεί να καλύψει συγκεκριμένες ψυχολογικές ανάγκες ενός ατόμου. Ένα από τα χαρακτηριστικά του μέσου που προκύπτει από τη φύση του είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει μια «ιδανική κατάσταση εαυτού», όπου το άτομο μπορεί να εξερευνήσει διάφορες πτυχές της προσωπικότητας του χωρίς να έχει περιορισμούς και συνέπειες.  Πρόσφατες έρευνες στην Ελλάδα κατέδειξαν τη σημασία της γονικής μέριμνας και φροντίδας στην ανάπτυξη του εθισμού στο Διαδίκτυο. Η βέλτιστη παροχή γονικής μέριμνας χαρακτηρίζεται από φροντίδα και υγιή προστατευτικότητα, ούτως ώστε το παιδί να κατευθύνεται και να καθοδηγείται με επάρκεια σε ένα ασφαλές περιβάλλον, χωρίς να παρεμποδίζονται οι προσπάθειες του για την ανάδειξη προσωπικής ταυτότητας και αυτονόμησης.
 • 24. Ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο καθημερινά 0-1 ώρα 1-2 ώρες 2-5 ώρες 5+ ώρες Σε ποια ηλικία αρχίσατε να ασχολείστε με το διαδίκτυο; Κάτω από 5 5 έως 10 10 έως 15 15+
 • 26. Συμπτώματα  Συμπτώματα συνδρόμου απόσυρσης, όπως ψυχοκινητική διέγερση, εκούσια ή ακούσια κίνηση δακτυλογράφησης των δακτύλων του χεριού, άγχος, έμμονη σκέψη για το διαδίκτυο και όνειρα για το διαδίκτυο.  Κατανάλωση υπερβολικού χρόνου ή και χρήματος σε δραστηριότητες σχετικές με το διαδίκτυο (λογισμικά, σκληροί δίσκοι κ.λ.π)  Έκπτωση λειτουργικότητας του ατόμου σε κοινωνικό, οικογενειακό αλλά και προσωπικό επίπεδο.  Μειωμένη επίδοση στο σχολείο λόγω των πολλών ωρών που περνάει ο έφηβος στο διαδίκτυο.  Σε προχωρημένες περιπτώσεις ο έφηβος δεν κοιμάται, παραμελεί την προσωπική του υγιεινή, μπορεί να σταματήσει ακόμα και το σχολείο. Ακόμη, απομονώνεται, από την οικογένεια και τους φίλους του, γίνεται επιθετικός, μπορεί να κλέβει χρήματα από του γονείς για να παίζει. Τέλος, φτάνει σε σημείο να μην τρώει ή και το αντίθετο (να παχαίνει πολύ)
 • 27. Αντιμετώπιση εθισμού Για την αντιμετώπιση του φαινομένου έχει προταθεί η κινητοποιητική συνέντευξη, το γνωστικό- συμπεριφορικό μοντέλο θεραπείας, η συμβουλευτική παρέμβαση στην οικογένεια, οι ομάδες απεξάρτησης, ενώ υπάρχουν κάποια δεδομένα και για το ρόλο της φαρμακοθεραπείας στη θεραπεία. Ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση του εθισμού στα παιδιά και στους εφήβους είναι η ύπαρξη κοινής στάσης των γονέων, η παροχή υποστήριξης αλλά όχι κάλυψης και η τοποθέτηση του υπολογιστή σε ένα ορατό σημείο στο σπίτι και όχι στο δωμάτιο του παιδιού. Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του εθισμού στο Διαδίκτυο έχει και η συμβουλευτική στην οικογένεια, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, που θα δράσει ευοδωτικά στη θεραπεία. Η κινητοποιητική συνέντευξη μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στον χειρισμό της άρνησης του προβλήματος, ένα συχνό εμπόδιο που παρατηρείται σε όλες τις ηλικίες. Στα πλαίσια της γνωστικό- συμπεριφορικής θεραπείας, εντοπίζονται οι γνωστικές διαστρεβλώσεις που εκλύουν και διατηρούν την προβληματική χρήση του Διαδικτύου, προωθείται η γνωσιακή αναδόμηση και ένας πιο ισορροπημένος και προσαρμοστικός τρόπος σκέψης.
 • 28. Παράγοντες που οδηγούν στον εθισμό από το διαδίκτυο Ο εθισμός των εφήβων στο διαδίκτυο μπορεί, επίσης να είναι το αποτέλεσμα άλλων ψυχικών διαταραχών, όπως κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας, υπερκινητικότητα και κοιν ωνική φοβία. Συχνά όμως η ανάπτυξη καταθλιπτικού συναισθήματος ή άγχους έπεται της εμφάνισης του εθισμού, όπως συμβαίνει και με άλλες εθιστικές συμπεριφορές. Αυτό καταδεικνύει την αναγκαιότητα εκτίμησης κάθε περίπτωσης από ειδικό ψυχικής υγείας ο οποίος θα είναι σε θέση να κρίνει την ύπαρξη ή μη συννοσηρών καταστάσεων.
 • 29. Ναρκωτικά Η εφηβεία είναι ευάλωτη και εύθραυστη ηλικία, γεμάτη σύγχυση, υπερβολή και αντίφαση και είναι επιρρεπής στις αυτοκαταστροφικές τάσεις. Λόγοι που οδηγούν τους εφήβους στα ναρκωτικά:  Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική κρίση,  η πίεση από τις παρέες των συνομηλίκων,  η κρίση στο θεσμό της οικογένειας,  η απόρριψη και η εγκατάλειψη Μέσα από τα ναρκωτικά, οι έφηβοι αναζητούν τις λυτρωτικές λύσεις, επαναστατούν στις καταπιεστικές παραδοσιακές αξίες, αντιδρούν προς τους γονείς, διαμαρτύρονται για το κοινωνικό χάος, αναζητούν μια κοινωνική ταυτότητα, προσπαθούν να υποφέρουν λιγότερο και αποζητούν τεχνητούς παραδείσους.
 • 30. Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς;  Διάλογο με τα παιδιά σε νεαρή ηλικία  Να τα αποθαρρύνουν από τέτοιου είδους συμπεριφορές  Να εξασφαλίζουν ένα υγιές περιβάλλον στα παιδιά τους  Να επιβάλλουν κανόνες  Να γνωρίζουν τις παρέες των παιδιών τους
 • 32. Ποιό είναι το κίνητρο της πρώτης σεξουαλικής επαφής; - Η σεξουαλική ωρίμανση - Η ανθρώπινη περιέργεια - Οι συμμαθητές - Για να δείξεις ότι είσαι προοδευτικός - Η απαίτηση του φίλου - Η εκτόνωση μιας ανάγκης
 • 33. Έναρξη σεξουαλικών δραστηριοτήτων  Η ηλικία της πρώτης φοράς Η ηλικία της πρώτης σεξουαλικής επαφής αλλάζει με τις εποχές και επηρεάζεται κυρίως από κοινωνικά φαινόμενα. Πριν από μερικές δεκαετίες η ηλικία της πρώτης σεξουαλικής επαφής ήταν για τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης γύρω στα δεκαέξι χρόνια. Η δεκαετία αυτή συμπίπτει χρονικά με τα χρόνια της λεγόμενης «σεξουαλικής επανάστασης».  Ελληνικές στατιστικές μελέτες Από έρευνες που έγιναν στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια, βρέθηκε ότι κατά μέσο όρο οι άντρες ξεκινούν τη σεξουαλική τους δραστηριότητα στα 18.2 χρόνια και οι γυναίκες στα 18.8 χρόνια. Στις ηλικίες των 18 έως 25 χρόνων ένα ποσοστό 27.3% των γυναικών και 11.6% των αντρών δεν έχει ακόμα ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή.
 • 34. Ομοφυλοφιλικές σχέσεις και εφηβεία: Η σταθερά εκφρασμένη ομοφυλοφιλία, ως σεξουαλική προτίμηση για άτομα του ίδιου φύλου είναι πολύ πιθανόν να διαπιστωθεί από το ίδιο το άτομο κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Ορισμένοι συνειδητοποιούν ότι είναι πράγματι ομοφυλόφιλοι στην αρχή της εφηβείας, ορισμένοι άλλοι στα τελευταία χρόνια της.  Οι ειδικοί συνιστούν προσοχή στις κρίσεις μας όταν βλέπουμε άτομα να εκφράζουν αμφιβολίες για τις ερωτικές τους προτιμήσεις στα 13 ή 14 χρόνια τους, επειδή τότε εμφανίζονται και παροδικές ομόφυλες ερωτικές δραστηριότητες.  Σήμερα είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι οι άνθρωποι που προτιμούν τον ομοφυλοφιλικό έρωτα δεν είναι σωματικά ή ψυχικά άρρωστοι. Βέβαια , δυστυχώς, εξακολουθούν να υπάρχουν η επικριτική στάση, η απόρριψη και οι στερεότυπες αντιλήψεις εις βάρος των ομοφυλοφίλων, γεγονός που συχνά οδηγεί σε προσπάθεια απόκρυψης των προτιμήσεων τους και σε αβάσταχτο άγχος και δυστυχία από τη μεριά τους.
 • 35. Ρόλος του πατέρα: Μπορούμε να συνοψίσουμε ότι η ομοφυλοφιλία στους άνδρες εκφράζει μια ασυνείδητη αναζήτηση του πατέρα και της ανδρικής ταυτότητας, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν τον έλεγχο του κορμιού τους και των επιθυμιών τους .Η εφηβεία κάνει το αγόρι ευάλωτο στην ομοφυλοφιλική συμπεριφορά, είτε για να εξερευνήσει το σώμα του, είτε γιατί η ανάγκη για την αγάπη του πατέρα μετατρέπεται σε ερωτισμό για κάποιο τρυφερό άνδρα. Ο ρόλος της μητέρας: Η μητέρα μπορεί να ευνουχίσει τον γιο της κλέβοντας από αυτόν τον ανδρισμό του , αν δεν υπάρξει άλλος άνδρας για να κόψει τον ομφάλιο λώρο. Ο φόβος του εκθυλησμού από την μητέρα είναι ακόμη και σήμερα έντονος, γιατί πιστεύεται ότι σ’ αυτόν οφείλεται η ομοφυλοφιλία.
 • 36. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα  Στη μέση εφηβεία, ο έφηβος περνά στην πράξη όσον αφορά το σεξ, πειραματίζεται έντονα και είναι πιθανό να αποκτήσει ολοκληρωμένες σεξουαλικές σχέσεις, συνήθως με συνομηλίκους του.  Καθώς δεν ενδιαφέρεται για το μέλλον και είναι προσκολλημένος στο παρόν, συνήθως δεν μπορεί να καταλάβει τις πιθανές επιπτώσεις των πράξεών του, δεν μπορεί να κάνει υποθέσεις και θεωρεί ότι σε εκείνον δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα κακό.  Έτσι, είναι πολύ πιο εύκολο να αναπτύξει συμπεριφορές υψηλού κινδύνου. Επιπλέον, είναι πιθανό να κάνει πολλές σχέσεις μικρής διάρκειας, πιστεύοντας ότι η καθεμία είναι ξεχωριστή, ή/και να έρχεται σε επαφή με πολλούς και διαφορετικούς συντρόφους, συχνά χωρίς τις απαραίτητες προφυλάξεις διατρέχοντας πολλαπλούς κίνδυνους.
 • 37.  Τα αφροδίσια νοσήματα είναι 13 παθήσεις που μεταδίδονται μέσω της σεξουαλικής οδού. Είναι σημαντικό να έχουμε έστω γενική ενημέρωση για αυτά τα νοσήματα έτσι ώστε να υποβληθούμε γρήγορα σε θεραπεία.  Αυτά είναι: 1)Σύφιλη 2)Βλεννόρροια 3)Μαλακό έλκος 4)Αφροδίσιο ή βουβωανικό κοκκίωμα 5)Αφροδίσιο ή βουβωνικό λεμφοκοκκίωμα 6)Μη-γονοκοκκική ουρηθρίτιδα 7)Οξυτενή κονδυλώματα 8)Έρπης γεννητικών οργάνων 9)Μολυσματική τέρμινθος 10)Σύνδρομο AIDS 11)Ηπατίτιδα Β 12)Φθειρίαση εφηβαίου 13)Ψώρα
 • 38.  Ομάδα 1η : Πατραμάνης Κ., Στύλος Β., Στύλος Θ., Τόπουλος Μ.  Ομάδα 2η : Ρεκατσίνας Χ., Σδούκου Δ., Σταλίκα Β., Τσουμάνης Ν.  Ομάδα 3η : Ράντου Β., Σμύρης Θ., Τζοβάρας Γ., Τρομπούκη Ε.  Ομάδα 4η : Ράρρας Δ., Σπάχο Μ., Φίλης Ν., Χασκής Α.  Ομάδα 5η : Πριόβολος Α., Τζίμα Κ., Τοψή- Μουτεσίδου Σ., Τρομπούκη Α., Φλούδας Μ. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Λάππα Χρυσούλα
 • 39. Βιβλιογραφία  Harvard Medical School Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2008 – 2012  www.cancer-society.gr  www.akappatou.gr  www.neaygeia.gr  apolafste.ypefthina.gr  Γ.Α. Βασιλείου: Ο άνθρωπος ως σύστημα. Μία παρουσίαση για τον παιδοψυχίατρο. Στο: «Σύγχρονα θέματα παιδοψυχιατρικής», τόμος Α, τεύχος ΙΙΙ, σελ. 259-274. επιμέλεια Γ. Τσιάντης, Σ. Μανωλόπουλος. Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 1987.  Γ. Τσιάντης: Φυσιολογικά χαρακτηριστικά της εφηβείας. Στο: «Ψυχική υγεία του παιδιού και της οικογένειας», τεύχος Α, σελ. 45-54. Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 1991.  S. Carrell: Group Exercises for Adolescents, p. 1-5. Sage Publ., 1993.  Γ. Τσιάντης: Δυναμικές αλληλεπιδράσεις και διεργασίες στις σχέσεις εφήβου - οικογένειας. Στο: «Εφηβεία», τόμος Β, τεύχος Α, σελ. 19-30. Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 1997.  R. A. King: Adolescence. In Child And Adolescent Psychiatry, ed. By Melvin Lewis, Lippincot, Williams & Wlkins, 2002.  Σημειώσεις από την διδασκαλία της Βάσως Βασιλείου στα σεμινάρια, που διοργάνωνε στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου για τέσσερις δεκαετίες.

Editor's Notes

 1. Μια διακριτή αναπτυξιακή φάση (εξαιτίας των ραγδαίων βιοσωματικών αλλαγών και των νέων εξελίξεων): ως προς τις νοητικές ικανότητες και ως προς την σεξουαλικότητα.
 2. *O έφηβος έχει συναισθηματική εξάρτηση από το φίλο του και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις δείχνει υποταγή στην ομάδα των φίλων. Ένας έφηβος χωρίς φίλους είναι ένας έφηβος δυστυχισμένος.*
 3. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, ένας στους τρεις εφήβους δηλώνει ότι έχει δοκιμάσει κάποια παράνομη ουσία και ένας στους έξι έχει κάνει χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε όλη του τη ζωή (κάνναβη και κοκαΐνη).