SlideShare a Scribd company logo
ІІІ клас
Състав на думата
Корен, представка,
наставка
Какво е това корен
на думата?
Думите дом, ден, сън, час, лед, мед, лъв, път
и др. можем да наречем думи “корени”.
Те не произлизат от други думи, но с тях
можем да създадем нови думи.
ДА ВЗЕМЕМ ЗА ПРИМЕР ДУМАТА СЪН И ДА СЪСТАВИМ С НЕЯ НОВИ
ДУМИ.
СЪНУВАМ
СЪНУВАНЕ
СЪНЧО

В НОВИТЕ ДУМИ ЧАСТИЦАТА СЪН ПРАВИ ТЕЗИ ДУМИ БЛИЗКИ

(

ПО НЕЩО... ПО СТРОЕЖ!)
( В СЪСТАВА НА ВСИЧКИ ИМА ЕДНАКВА ЧАСТИЦА- СЪН)
ТАЗИ ЕДНАКВА ЧАСТИЦА ГИ ПРАВИ СРОДНИ. ВЪВ ВСИЧКИ СТАВА
ВЪПРОС ЗА НЕЩО, СВЪРЗАНО СЪС СЪН...
път
пътник
пътува
пътуване
пътека
Частицата път се повтаря във всички думи по- горе.
Тя ги прави близки по строеж, прави ги сродни.
Тази повтаряща се частица е корен. Но смислов корен!
Забележете как всички думи сякаш произлизат от път...
Още думи, произлезли от път, родствени на път:

пътничка
пътечка
пътен
пропътува
отпътува
препътува
А сега да проверим какво
се случва понякога с
корена на думите!
пътничка
пътечка
пътен
пропътува
отпътува
препътува
В кои думи ударението пада върху корена?
( пътничка и пътен)
В тези думи никога няма да сгрешим
правописа на корена път!
пътечка
пропътува
отпътува
препътува
В тези сродни на “път” думи ударението
пада върху частица, която стои зад корена.
Когато ударението не пада върху корена,
често се греши:
патечка, пропатува, отпатува...
( Сега ясно ли е защо учим за корен на думата?
Ако го разпознаем, ще го напишем вярно!)
Колко главоблъскане!
Заради един правопис!
(Да, ама той ви носи най- много
точки на самостоятелните
работи и е белегът за
грамотност.)
И понеже думите могат да имат
в състава си и други частици,
освен корен, очаквайте
продължение!
Част ІІ.
Представки
Пояснение:
За по – лесното възприемане на корена като основен носител на
смисъл в думата, в повечето примери го подчертавам с права линия.
Така по- ясно се вижда “нещото отпред”- представката и “нещото
отзад”- наставката.
Представки
Представката е смислова частица в думата,
която стои пред корена.
продам – в думата продам пред корена дам
стои частицата про-.
Тя е представка.

В българския език представките са:
по-, под-, пре-, пред-, про-, над-, за-, зад-, в-,
въ-, с-, съ-, у-, до-, о-, от-, раз-, на- ;
Примери за думи с представки:
премина, замина, отмина, задмина, подмина,
размина, намина
Представките се пишат по един
и същи начин, независимо как
се изговарят.
Казваме расходка, но пишем разходка.
Казваме зготвя, но пишем сготвя.
“Ути сготви пред зрителите вкусна плакия.”
С помощта на представките създаваме нови думи
от един и същи корен.
излез
влез
изпея
запея
пропея
попея
надпея
Наблюдавай какво се случва на границата представка- корен в думите
изпея и надпея!
Запомни! КОГАТО ДВА СЪГЛАСНИ ЗВУКА
СА ЕДИН ДО ДРУГ В ДУМАТА, ПЪРВИЯТ СЕ
ИЗГОВАРЯ (ЧУВА СЕ) КАТО ВТОРИЯ. ТАКА Е
ЗАРАДИ НАШИЯ ГОВОРЕН АПАРАТ. ТАКА
СМЕ УСТРОЕНИ, „ТЪРСИМ ЛЕСНОТО”.
Поради това някои представки се променят при
изговор.
ВИЕ ДНЕС БЯХТЕ ОТКРИВАТЕЛИ! ОТКРИХТЕ ЗАЩО ПОНЯКОГА СЪГЛАСНИТЕ
ЗВУКОВЕ СЕ ПРОМЕНЯТ.
( ПОНЯКОГА СЕ ОБЕЗЗВУЧАВАТ, ПОНЯКОГА СЕ „ОЗВУЧАВАТ”.)
ВХОД- В СЕ ЧУВА КАТО Ф , “ОБЕЗЗВУЧАВА“ СЕ;
СГРАДА- С СЕ ЧУВА КАТО З, “ОЗВУЧАВА” СЕ
Глаголите са най- голямата група
думи в езика, които се
образуват с помощта на
представки.
Състезавайте се! Създайте нови
думи с един и същи корен, но с
различна представка.
( завика, повика, свика, навика, привика, развика...)
Част ІІІ.
Наставки
В думите работен, работлив, работник
–ен, -лив и –ник са наставки.
Те стоят след корена на думите.
Други примери за думи с наставка:
Рибар, рибен, писач, писец,учител,
котак, хремав, слънчев, слънчаса,
розов, блатист, мостче и др.
рибар
рибарче
рибен
Колко са наставките в думата рибарче?
( ар + че)
Наблюдавай какво се случва със съгласните звукове в
някои наставки, когато думата завършва с тях. А после
да редактираме:
работлиф – работлив
свежес...- свежест
розоф - розов
лигаф- лигав
младос...- младост

И наставките, както и представките, се пишат по един и
същи начин, независимо от това как се изговарят.
Внимавай при наставките -ав, -ев, -ов!
Обеззвучават се в краесловие!
Наставките –ост, - ест, -ист се чуват без т,

но се пишат с т накрая.
Малки хитринки:
1. Ако искаш да създадеш много сродни думи с представка, избери дума глагол.
Думите глаголи са чудесен пример за това как изобщо нови думи се образуват с помощта на
представки.
Ето ти пример:
пия, изпия, напия, запия, впия, отпия, препия, попия, пропия, разпия, допия, опия

2. Ако искаш да напишеш повечко сродни думи с наставка, избери дума прилагателно или
съществително име.
Примери: да създадем от прилагателното име слаб нови прилагателни, съществителни, та
даже и глаголи.
слаб – прилаг. име, дума корен
слабост – съществ. име
слабичък – умалително прилагат. име за м. род
Слабушка – съществ. собств. име
слабне - глагол
слабина – съществ. име
И от сън ...

сън – съществ. име, дума корен
сънува - глагол
сънища – съществ. име
сънуване – съществ. име
сънен – прилаг. име
сънуван – причастие*
сънуващ – причастие*
Сънчо – съществ. собств. име
И това е хитро:
Всички умалителни съществителни и прилагателни имена
са сродни на основната дума:
слаб – слабичко
връх – връхче
врата – вратичка
дете – детенце
човек – човече
коте – котенце
( Тази хитринка използвай, ако ти трябват набързо сродни
думи!)
Довиждане до... ОКОНЧАНИЯТА!
( в 4 клас)
Благодаря ви, че бяхме заедно!
Веселка Велева
ОУ “К. Честеменски”,
с. Динката

More Related Content

What's hot

запомнете съгласни звукове
запомнете съгласни звуковезапомнете съгласни звукове
запомнете съгласни звукове
Dani Parvanova
 
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
преходна област
преходна областпреходна област
преходна област
Dani Parvanova
 
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестТелата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Veska Petrova
 
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, БулвестАз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
сложни думи
сложни думисложни думи
сложни думи
Aneliya Shopova
 
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
самостоятелна работа бел главни части_4в
самостоятелна работа бел главни части_4всамостоятелна работа бел главни части_4в
самостоятелна работа бел главни части_4в
Златка Вълчинова
 
Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx
Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docxЕзикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx
Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx
Luiza Antova
 
Лични местоимения
Лични местоименияЛични местоимения
Лични местоимения
marianadr
 
как откриваме ударената сричка в думата
как откриваме ударената сричка в думатакак откриваме ударената сричка в думата
как откриваме ударената сричка в думата
Dani Parvanova
 
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестСвойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, БулвестКой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
степенуване на прилагателните имена
степенуване на прилагателните именастепенуване на прилагателните имена
степенуване на прилагателните имена
Vera
 
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 

What's hot (20)

запомнете съгласни звукове
запомнете съгласни звуковезапомнете съгласни звукове
запомнете съгласни звукове
 
редактиране на текст
редактиране на текстредактиране на текст
редактиране на текст
 
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
 
преходна област
преходна областпреходна област
преходна област
 
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестТелата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
 
подлог
подлогподлог
подлог
 
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест
 
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, БулвестАз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
 
сложни думи
сложни думисложни думи
сложни думи
 
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
 
самостоятелна работа бел главни части_4в
самостоятелна работа бел главни части_4всамостоятелна работа бел главни части_4в
самостоятелна работа бел главни части_4в
 
Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx
Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docxЕзикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx
Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx
 
4islitelno Ime
4islitelno Ime4islitelno Ime
4islitelno Ime
 
Лични местоимения
Лични местоименияЛични местоимения
Лични местоимения
 
как откриваме ударената сричка в думата
как откриваме ударената сричка в думатакак откриваме ударената сричка в думата
как откриваме ударената сричка в думата
 
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестСвойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, БулвестКой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
 
степенуване на прилагателните имена
степенуване на прилагателните именастепенуване на прилагателните имена
степенуване на прилагателните имена
 
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
 

Viewers also liked

3 клас-части на думата-правопис 13.12.
3 клас-части на думата-правопис 13.12.3 клас-части на думата-правопис 13.12.
3 клас-части на думата-правопис 13.12.
Златка Вълчинова
 
самостоятелна работа по български език ігрупа ...
самостоятелна работа по български език ігрупа                ...самостоятелна работа по български език ігрупа                ...
самостоятелна работа по български език ігрупа ...
Мария Maria Georgieva TeacherBG
 
2 пряко и преносно значение на думата.синоними.антоними
2 пряко и преносно значение на думата.синоними.антоними2 пряко и преносно значение на думата.синоними.антоними
2 пряко и преносно значение на думата.синоними.антоними
guestf1eaf82
 
работен лист бел
работен лист белработен лист бел
работен лист бел
Pepi Nikova
 
образуване на думите
образуване на думитеобразуване на думите
образуване на думите
Dani Parvanova
 
Тест - ниво 1 - 1 клас
Тест - ниво 1 - 1 класТест - ниво 1 - 1 клас
Тест - ниво 1 - 1 клас
Цвети Колева
 
звуков състав на думата. обобщение
звуков състав на думата. обобщениезвуков състав на думата. обобщение
звуков състав на думата. обобщение
Dani Parvanova
 
бел 1 клас тест междинно ниво
бел 1 клас тест междинно нивобел 1 клас тест междинно ниво
бел 1 клас тест междинно ниво
Luiza Antova
 
упражнение по бел 1.клас изречения, текст
упражнение по бел 1.клас  изречения, текступражнение по бел 1.клас  изречения, текст
упражнение по бел 1.клас изречения, текст
Luiza Antova
 
pulen i kratuk chlen
pulen i kratuk chlenpulen i kratuk chlen
pulen i kratuk chlen
New Bulgarian University
 

Viewers also liked (12)

3 клас-части на думата-правопис 13.12.
3 клас-части на думата-правопис 13.12.3 клас-части на думата-правопис 13.12.
3 клас-части на думата-правопис 13.12.
 
самостоятелна работа по български език ігрупа ...
самостоятелна работа по български език ігрупа                ...самостоятелна работа по български език ігрупа                ...
самостоятелна работа по български език ігрупа ...
 
2 пряко и преносно значение на думата.синоними.антоними
2 пряко и преносно значение на думата.синоними.антоними2 пряко и преносно значение на думата.синоними.антоними
2 пряко и преносно значение на думата.синоними.антоними
 
работен лист бел
работен лист белработен лист бел
работен лист бел
 
Думите в речта
Думите в речтаДумите в речта
Думите в речта
 
образуване на думите
образуване на думитеобразуване на думите
образуване на думите
 
Тест - ниво 1 - 1 клас
Тест - ниво 1 - 1 класТест - ниво 1 - 1 клас
Тест - ниво 1 - 1 клас
 
звуков състав на думата. обобщение
звуков състав на думата. обобщениезвуков състав на думата. обобщение
звуков състав на думата. обобщение
 
бел 1 клас тест междинно ниво
бел 1 клас тест междинно нивобел 1 клас тест междинно ниво
бел 1 клас тест междинно ниво
 
диктовки
диктовкидиктовки
диктовки
 
упражнение по бел 1.клас изречения, текст
упражнение по бел 1.клас  изречения, текступражнение по бел 1.клас  изречения, текст
упражнение по бел 1.клас изречения, текст
 
pulen i kratuk chlen
pulen i kratuk chlenpulen i kratuk chlen
pulen i kratuk chlen
 

Similar to Строеж на думата - 3 клас

трябва да знам по български език
трябва да знам по български езиктрябва да знам по български език
трябва да знам по български език
Шермин Ахмедова
 
2.klas na4alen pregovor
2.klas na4alen pregovor2.klas na4alen pregovor
2.klas na4alen pregovor
Luiza Antova
 
правопис на гласните и съгласните звукове Iii клас
правопис на гласните и съгласните звукове  Iii класправопис на гласните и съгласните звукове  Iii клас
правопис на гласните и съгласните звукове Iii клас
Dragon Yott
 
български език
български езикбългарски език
български език
Elena Minkova
 
Правопис на гласните и съгласните звукове
Правопис на гласните и съгласните звуковеПравопис на гласните и съгласните звукове
Правопис на гласните и съгласните звукове
OU D-r Ivan Seliminski
 
съгласни звукове-в-думата
съгласни звукове-в-думатасъгласни звукове-в-думата
съгласни звукове-в-думата
Teodor Plamenov
 
Random 100509024820-phpapp01
Random 100509024820-phpapp01Random 100509024820-phpapp01
Random 100509024820-phpapp01
Dragon Yott
 
Правопис на гласните и съгласните звукове
Правопис на гласните и съгласните звуковеПравопис на гласните и съгласните звукове
Правопис на гласните и съгласните звукове
OU D-r Ivan Seliminski
 
Bulgarian verbs - "МЕ-кането"
Bulgarian verbs - "МЕ-кането"Bulgarian verbs - "МЕ-кането"
Bulgarian verbs - "МЕ-кането"
Boyka Batchvarova
 
Урок по български език. Правопис на съгласните
Урок по български език. Правопис на съгласнитеУрок по български език. Правопис на съгласните
Урок по български език. Правопис на съгласните
roryace
 
Reflect pronoun
Reflect pronounReflect pronoun
Reflect pronoun
ssuser7115c6
 
представка мая михайлова
представка мая михайловапредставка мая михайлова
представка мая михайлова
Elisaveta Ivanova
 
Карти за игра по БЕЛ
Карти за игра по БЕЛКарти за игра по БЕЛ
Карти за игра по БЕЛ
Кремена Ковачева
 
домашна работа 5.11
домашна работа 5.11домашна работа 5.11
домашна работа 5.11
Dani Parvanova
 
Пунктуационни норми и правила в българския език
Пунктуационни норми и правила в българския езикПунктуационни норми и правила в българския език
Пунктуационни норми и правила в българския език
ssuserdcfb9a
 
Игри със звукове и думи
Игри със звукове и думиИгри със звукове и думи
Игри със звукове и думи
LogoMagika
 
презентация за гласните звукове
презентация за гласните звуковепрезентация за гласните звукове
презентация за гласните звукове
joannasofia7
 
Правопис на глаголите. Правопис на -м и -ме
Правопис на глаголите. Правопис на -м и -меПравопис на глаголите. Правопис на -м и -ме
Правопис на глаголите. Правопис на -м и -ме
roryace
 

Similar to Строеж на думата - 3 клас (20)

трябва да знам по български език
трябва да знам по български езиктрябва да знам по български език
трябва да знам по български език
 
2.klas na4alen pregovor
2.klas na4alen pregovor2.klas na4alen pregovor
2.klas na4alen pregovor
 
правопис на гласните и съгласните звукове Iii клас
правопис на гласните и съгласните звукове  Iii класправопис на гласните и съгласните звукове  Iii клас
правопис на гласните и съгласните звукове Iii клас
 
български език
български езикбългарски език
български език
 
Правопис на гласните и съгласните звукове
Правопис на гласните и съгласните звуковеПравопис на гласните и съгласните звукове
Правопис на гласните и съгласните звукове
 
съгласни звукове-в-думата
съгласни звукове-в-думатасъгласни звукове-в-думата
съгласни звукове-в-думата
 
Random 100509024820-phpapp01
Random 100509024820-phpapp01Random 100509024820-phpapp01
Random 100509024820-phpapp01
 
Правопис на гласните и съгласните звукове
Правопис на гласните и съгласните звуковеПравопис на гласните и съгласните звукове
Правопис на гласните и съгласните звукове
 
Bulgarian verbs - "МЕ-кането"
Bulgarian verbs - "МЕ-кането"Bulgarian verbs - "МЕ-кането"
Bulgarian verbs - "МЕ-кането"
 
Урок по български език. Правопис на съгласните
Урок по български език. Правопис на съгласнитеУрок по български език. Правопис на съгласните
Урок по български език. Правопис на съгласните
 
Reflect pronoun
Reflect pronounReflect pronoun
Reflect pronoun
 
представка мая михайлова
представка мая михайловапредставка мая михайлова
представка мая михайлова
 
Карти за игра по БЕЛ
Карти за игра по БЕЛКарти за игра по БЕЛ
Карти за игра по БЕЛ
 
какво научих по бе в 1 клас
какво научих по бе в 1 класкакво научих по бе в 1 клас
какво научих по бе в 1 клас
 
домашна работа 5.11
домашна работа 5.11домашна работа 5.11
домашна работа 5.11
 
Пунктуационни норми и правила в българския език
Пунктуационни норми и правила в българския езикПунктуационни норми и правила в българския език
Пунктуационни норми и правила в българския език
 
Игри със звукове и думи
Игри със звукове и думиИгри със звукове и думи
Игри със звукове и думи
 
презентация за гласните звукове
презентация за гласните звуковепрезентация за гласните звукове
презентация за гласните звукове
 
Правопис на глаголите. Правопис на -м и -ме
Правопис на глаголите. Правопис на -м и -меПравопис на глаголите. Правопис на -м и -ме
Правопис на глаголите. Правопис на -м и -ме
 
Звук и буква Зз
Звук и буква ЗзЗвук и буква Зз
Звук и буква Зз
 

Строеж на думата - 3 клас

 • 1. ІІІ клас Състав на думата Корен, представка, наставка
 • 2. Какво е това корен на думата?
 • 3. Думите дом, ден, сън, час, лед, мед, лъв, път и др. можем да наречем думи “корени”. Те не произлизат от други думи, но с тях можем да създадем нови думи. ДА ВЗЕМЕМ ЗА ПРИМЕР ДУМАТА СЪН И ДА СЪСТАВИМ С НЕЯ НОВИ ДУМИ. СЪНУВАМ СЪНУВАНЕ СЪНЧО В НОВИТЕ ДУМИ ЧАСТИЦАТА СЪН ПРАВИ ТЕЗИ ДУМИ БЛИЗКИ ( ПО НЕЩО... ПО СТРОЕЖ!) ( В СЪСТАВА НА ВСИЧКИ ИМА ЕДНАКВА ЧАСТИЦА- СЪН) ТАЗИ ЕДНАКВА ЧАСТИЦА ГИ ПРАВИ СРОДНИ. ВЪВ ВСИЧКИ СТАВА ВЪПРОС ЗА НЕЩО, СВЪРЗАНО СЪС СЪН...
 • 4. път пътник пътува пътуване пътека Частицата път се повтаря във всички думи по- горе. Тя ги прави близки по строеж, прави ги сродни. Тази повтаряща се частица е корен. Но смислов корен! Забележете как всички думи сякаш произлизат от път...
 • 5. Още думи, произлезли от път, родствени на път: пътничка пътечка пътен пропътува отпътува препътува
 • 6. А сега да проверим какво се случва понякога с корена на думите!
 • 7. пътничка пътечка пътен пропътува отпътува препътува В кои думи ударението пада върху корена? ( пътничка и пътен) В тези думи никога няма да сгрешим правописа на корена път!
 • 8. пътечка пропътува отпътува препътува В тези сродни на “път” думи ударението пада върху частица, която стои зад корена. Когато ударението не пада върху корена, често се греши: патечка, пропатува, отпатува... ( Сега ясно ли е защо учим за корен на думата? Ако го разпознаем, ще го напишем вярно!)
 • 9. Колко главоблъскане! Заради един правопис! (Да, ама той ви носи най- много точки на самостоятелните работи и е белегът за грамотност.)
 • 10. И понеже думите могат да имат в състава си и други частици, освен корен, очаквайте продължение!
 • 11. Част ІІ. Представки Пояснение: За по – лесното възприемане на корена като основен носител на смисъл в думата, в повечето примери го подчертавам с права линия. Така по- ясно се вижда “нещото отпред”- представката и “нещото отзад”- наставката.
 • 12. Представки Представката е смислова частица в думата, която стои пред корена. продам – в думата продам пред корена дам стои частицата про-. Тя е представка. В българския език представките са: по-, под-, пре-, пред-, про-, над-, за-, зад-, в-, въ-, с-, съ-, у-, до-, о-, от-, раз-, на- ; Примери за думи с представки: премина, замина, отмина, задмина, подмина, размина, намина
 • 13. Представките се пишат по един и същи начин, независимо как се изговарят. Казваме расходка, но пишем разходка. Казваме зготвя, но пишем сготвя. “Ути сготви пред зрителите вкусна плакия.”
 • 14. С помощта на представките създаваме нови думи от един и същи корен. излез влез изпея запея пропея попея надпея Наблюдавай какво се случва на границата представка- корен в думите изпея и надпея!
 • 15. Запомни! КОГАТО ДВА СЪГЛАСНИ ЗВУКА СА ЕДИН ДО ДРУГ В ДУМАТА, ПЪРВИЯТ СЕ ИЗГОВАРЯ (ЧУВА СЕ) КАТО ВТОРИЯ. ТАКА Е ЗАРАДИ НАШИЯ ГОВОРЕН АПАРАТ. ТАКА СМЕ УСТРОЕНИ, „ТЪРСИМ ЛЕСНОТО”. Поради това някои представки се променят при изговор. ВИЕ ДНЕС БЯХТЕ ОТКРИВАТЕЛИ! ОТКРИХТЕ ЗАЩО ПОНЯКОГА СЪГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ СЕ ПРОМЕНЯТ. ( ПОНЯКОГА СЕ ОБЕЗЗВУЧАВАТ, ПОНЯКОГА СЕ „ОЗВУЧАВАТ”.) ВХОД- В СЕ ЧУВА КАТО Ф , “ОБЕЗЗВУЧАВА“ СЕ; СГРАДА- С СЕ ЧУВА КАТО З, “ОЗВУЧАВА” СЕ
 • 16. Глаголите са най- голямата група думи в езика, които се образуват с помощта на представки. Състезавайте се! Създайте нови думи с един и същи корен, но с различна представка. ( завика, повика, свика, навика, привика, развика...)
 • 18. В думите работен, работлив, работник –ен, -лив и –ник са наставки. Те стоят след корена на думите. Други примери за думи с наставка: Рибар, рибен, писач, писец,учител, котак, хремав, слънчев, слънчаса, розов, блатист, мостче и др. рибар рибарче рибен Колко са наставките в думата рибарче? ( ар + че)
 • 19. Наблюдавай какво се случва със съгласните звукове в някои наставки, когато думата завършва с тях. А после да редактираме: работлиф – работлив свежес...- свежест розоф - розов лигаф- лигав младос...- младост И наставките, както и представките, се пишат по един и същи начин, независимо от това как се изговарят. Внимавай при наставките -ав, -ев, -ов! Обеззвучават се в краесловие! Наставките –ост, - ест, -ист се чуват без т, но се пишат с т накрая.
 • 20. Малки хитринки: 1. Ако искаш да създадеш много сродни думи с представка, избери дума глагол. Думите глаголи са чудесен пример за това как изобщо нови думи се образуват с помощта на представки. Ето ти пример: пия, изпия, напия, запия, впия, отпия, препия, попия, пропия, разпия, допия, опия 2. Ако искаш да напишеш повечко сродни думи с наставка, избери дума прилагателно или съществително име. Примери: да създадем от прилагателното име слаб нови прилагателни, съществителни, та даже и глаголи. слаб – прилаг. име, дума корен слабост – съществ. име слабичък – умалително прилагат. име за м. род Слабушка – съществ. собств. име слабне - глагол слабина – съществ. име И от сън ... сън – съществ. име, дума корен сънува - глагол сънища – съществ. име сънуване – съществ. име сънен – прилаг. име сънуван – причастие* сънуващ – причастие* Сънчо – съществ. собств. име
 • 21. И това е хитро: Всички умалителни съществителни и прилагателни имена са сродни на основната дума: слаб – слабичко връх – връхче врата – вратичка дете – детенце човек – човече коте – котенце ( Тази хитринка използвай, ако ти трябват набързо сродни думи!)
 • 22. Довиждане до... ОКОНЧАНИЯТА! ( в 4 клас) Благодаря ви, че бяхме заедно! Веселка Велева ОУ “К. Честеменски”, с. Динката