SlideShare a Scribd company logo
Български език
        Трети клас, Анубис
24.2.2013 г.    Вера Георгиева
Прочетете текста
В едно тъмно килерче, в едно плетено панерче
живееха две кълбенца с пухени конченца.
Първото беше бяло, бяло, сякаш в снежинки
спало.
Второто пък - червено, червено, сякаш в зора
топено.
  Зад. 1 Открийте прилагателните имена. Запишете
  ги в работния лист.
  Зад. 2 Открийте съществителните имена и ги
  запишете.
24.2.2013 г.     Вера Георгиева
Проверка
Прилагателни имена     Съществителни имена
тъмно            килерче
плетено           панерче
пухени           кълбенца
бяло            конченца
червено           снежинки
              зора
24.2.2013 г.     Вера Георгиева
Открийте думи, с които да замените тези
       в таблицата
Прилагателни имена       Съществителни имена
тъмно             килерче
плетено            панерче
пухени             кълбенца
бяло              конченца
червено            снежинки
                зора
 Пишете в работния лист – зад. 2
 Избор:
 Мрачно, непрогледно, долап, дрешник, склад, тъмно
 помещение, меки, топли, чисто, нежно, светло, алено,
 кош, топче, конец, нишка, изгрев, начало, сутрин
24.2.2013 г.     Вера Георгиева
Подбор на думите в речевото общуване

  СИНОНИМИ

24.2.2013 г.   Вера Георгиева
Определение
      Думи, които са
      с еднакво или         наричаме
        близко          синоними.
       значение,


   Синонимите са думи с близко значение, но с
       различен звуков състав.

24.2.2013 г.      Вера Георгиева
Защо да използваме синоними
Зад. 3. Заменете
подчертаните думи
със синоними.                стар,
                     старинен,
                     възрастен,


          вехта, древно
    Тази дреха е вече стара.
    Чичо е по-стар от татко.
    В музея видяхме стари вази.
    Това е едно старо тракийско селище.
24.2.2013 г.      Вера Георгиева
Защо да използваме синоними?
 Тази дреха е вече стара.
 Чичо е по-стар от татко.
 В музея видяхме стари вази.
 Това е едно старо тракийско селище.

 Тази дреха е вече вехта.
 Чичо е по-стар от татко.
 В музея видяхме старинни вази.
 Това е едно древни тракийско селище.
 Изборът на подходящи синоними прави речта
 по-точна и изразителна.
24.2.2013 г.    Вера Георгиева
Защо да използваме синоними?
Зад. Свържете синонимите. Работете в
учебната тетрадка –стр. 11 зад 1

 тичам      багра      потребен
 рева       скъп      търча
 цвят       бягам      дете
 рожба      необходим    боя
 мил       плача      ридая
 нужен      чедо      свиден

24.2.2013 г.   Вера Георгиева
Решете кръстословицата
          6.         7.
                        Водоравно:
        1.  Г             1. Робство;
                        2. Мил
        8.    2.      Р    3. Нужен;
                        4. Рев;
                        5. Червен
                        Отвесно:
3.       Е            Д    6. Гърбина;
                        7. Работа;
                        8. Блян;
          9.        10.    9. Жега;
                        10. Лице.
             4.      Л
   5.       Е

24.2.2013 г.         Вера Георгиева
Проверка
        6.       7.
                     Водоравно:
      1. И Г О  Т         1. Робство;
                     2. Мил
      8.  Р 2. Д Р А      Г  3. Нужен;
                     4. Рев;
   М  Ъ    У            5. Червен
                     Отвесно:
3. Н Е О Б Х О Д И М           6. Гърбина;
                     7. Работа;
   Ч  9.   10.           8. Блян;
                     9. Жега;
                     10. Лице.
   Т  П 4. П Л А Ч
  5. А Л Е Н   И
     К    К
24.2.2013 г.     Вера Георгиева
Време за въпроси
        Внимателно чети!
        После помисли!
24.2.2013 г.     Вера Георгиева
В кой ред думите са синоними?
1. страшен, страхлив, страх;
2. гледам, виждам, съзирам;
3. добър, добродушен, добрина.
24.2.2013 г.  Вера Георгиева
В кое изречение няма синоними?
1. Еленът е бърз, а сърната е пъргава.
2. Заекът е страхлив, а катеричката е плаха.
3. Вълкът е глупав, а лисицата е хитра.
24.2.2013 г.   Вера Георгиева
В кой ред има синоними на
         чудесни?
1. замечтани, унесени, вглъбени;
2. красиви, хубави, прекрасни;
3. празнични, радостни, весели.
24.2.2013 г.   Вера Георгиева
24.2.2013 г.  Вера Георгиева
Домашна работа
• Учебна тетрадка
задача 2 и 3
на страница 11
24.2.2013 г.    Вера Георгиева

More Related Content

What's hot

Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестТвърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестКак растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестСвойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
3 клас-части на думата-правопис 13.12.
3 клас-части на думата-правопис 13.12.3 клас-части на думата-правопис 13.12.
3 клас-части на думата-правопис 13.12.Златка Вълчинова
 
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, БулвестРастенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, БулвестКой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
тест чо 3 клас
тест чо  3 кластест чо  3 клас
тест чо 3 класkrasi_bocheva
 
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Лични местоимения
Лични местоименияЛични местоимения
Лични местоименияmarianadr
 
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестПовърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестVeska Petrova
 
самостоятелна работа бел главни части_4в
самостоятелна работа бел главни части_4всамостоятелна работа бел главни части_4в
самостоятелна работа бел главни части_4вЗлатка Вълчинова
 
Природа - ОС - 2 клас - В. П.
Природа - ОС - 2 клас - В. П.Природа - ОС - 2 клас - В. П.
Природа - ОС - 2 клас - В. П.Veska Petrova
 
разпределително свойство на умножението
разпределително свойство на умножениеторазпределително свойство на умножението
разпределително свойство на умножениетоПоли Махова
 
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
какво трябва да знаем по човекът и обществото
какво трябва да знаем по човекът и обществотокакво трябва да знаем по човекът и обществото
какво трябва да знаем по човекът и обществотоEmilia Petkova
 
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 

What's hot (20)

Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестТвърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестКак растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестСвойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
3 клас-части на думата-правопис 13.12.
3 клас-части на думата-правопис 13.12.3 клас-части на думата-правопис 13.12.
3 клас-части на думата-правопис 13.12.
 
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, БулвестРастенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, БулвестКой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
 
тест чо 3 клас
тест чо  3 кластест чо  3 клас
тест чо 3 клас
 
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Лични местоимения
Лични местоименияЛични местоимения
Лични местоимения
 
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестПовърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
 
самостоятелна работа бел главни части_4в
самостоятелна работа бел главни части_4всамостоятелна работа бел главни части_4в
самостоятелна работа бел главни части_4в
 
БЕЛ 2 клас - гласни/съгласни
БЕЛ 2 клас - гласни/съгласниБЕЛ 2 клас - гласни/съгласни
БЕЛ 2 клас - гласни/съгласни
 
Природа - ОС - 2 клас - В. П.
Природа - ОС - 2 клас - В. П.Природа - ОС - 2 клас - В. П.
Природа - ОС - 2 клас - В. П.
 
разпределително свойство на умножението
разпределително свойство на умножениеторазпределително свойство на умножението
разпределително свойство на умножението
 
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
 
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
какво трябва да знаем по човекът и обществото
какво трябва да знаем по човекът и обществотокакво трябва да знаем по човекът и обществото
какво трябва да знаем по човекът и обществото
 
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
 

Viewers also liked

пряко и преносно значение н
пряко и преносно значение нпряко и преносно значение н
пряко и преносно значение нDani Parvanova
 
Родителска среща 2 клас 09.11.16 г.
Родителска среща 2 клас 09.11.16 г.Родителска среща 2 клас 09.11.16 г.
Родителска среща 2 клас 09.11.16 г.
Юлия Петкова
 
самостоятелна работа вера бел_правопис
самостоятелна работа вера бел_правописсамостоятелна работа вера бел_правопис
самостоятелна работа вера бел_правописVera
 
Изваждане на естествените числа
Изваждане на естествените числаИзваждане на естествените числа
Изваждане на естествените числа
Геновева Йотова
 
образуване на думите
образуване на думитеобразуване на думите
образуване на думитеDani Parvanova
 
12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест
12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест
12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 

Viewers also liked (8)

пряко и преносно значение н
пряко и преносно значение нпряко и преносно значение н
пряко и преносно значение н
 
Родителска среща 2 клас 09.11.16 г.
Родителска среща 2 клас 09.11.16 г.Родителска среща 2 клас 09.11.16 г.
Родителска среща 2 клас 09.11.16 г.
 
самостоятелна работа вера бел_правопис
самостоятелна работа вера бел_правописсамостоятелна работа вера бел_правопис
самостоятелна работа вера бел_правопис
 
Изваждане на естествените числа
Изваждане на естествените числаИзваждане на естествените числа
Изваждане на естествените числа
 
образуване на думите
образуване на думитеобразуване на думите
образуване на думите
 
12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест
12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест
12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест
 
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест
 
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
 

More from Vera

домашен бит и техника Тъкачен стан
домашен бит и техника Тъкачен стандомашен бит и техника Тъкачен стан
домашен бит и техника Тъкачен стан
Vera
 
домашен бит и техника семена
домашен бит и техника семенадомашен бит и техника семена
домашен бит и техника семена
Vera
 
пиша правилно мм
пиша правилно ммпиша правилно мм
пиша правилно мм
Vera
 
правопис прил, същв, глагол
правопис прил, същв, глаголправопис прил, същв, глагол
правопис прил, същв, глагол
Vera
 
правописните правила
правописните правилаправописните правила
правописните правила
Vera
 
енвижън
енвижъненвижън
енвижън
Vera
 
домашен бит и техника луноход
домашен бит и техника луноходдомашен бит и техника луноход
домашен бит и техника луноход
Vera
 
домашен бит и техника
домашен бит и техникадомашен бит и техника
домашен бит и техника
Vera
 
тест
тесттест
тест
Vera
 
3 7 vera georgieva_195
3 7 vera georgieva_1953 7 vera georgieva_195
3 7 vera georgieva_195
Vera
 
Презентация за конференция февруари 2010 година Internet 1 4 klas vera georgieva
Презентация за конференция февруари 2010 година Internet 1 4 klas vera georgievaПрезентация за конференция февруари 2010 година Internet 1 4 klas vera georgieva
Презентация за конференция февруари 2010 година Internet 1 4 klas vera georgieva
Vera
 
Васил Левски - Аля
Васил Левски - АляВасил Левски - Аля
Васил Левски - Аля
Vera
 
Васил Левски - Ева
Васил Левски - ЕваВасил Левски - Ева
Васил Левски - Ева
Vera
 
Паисий Хилендарски - Ива
Паисий Хилендарски - ИваПаисий Хилендарски - Ива
Паисий Хилендарски - Ива
Vera
 
Най-добрата госпожа на света Вера Георгиева
Най-добрата госпожа на света Вера ГеоргиеваНай-добрата госпожа на света Вера Георгиева
Най-добрата госпожа на света Вера Георгиева
Vera
 
за конференция на енвижън2
за конференция на енвижън2за конференция на енвижън2
за конференция на енвижън2
Vera
 
Envision vera georgieva doklad
Envision vera georgieva dokladEnvision vera georgieva doklad
Envision vera georgieva doklad
Vera
 
бел Урок за пряко и преносно значение на думата
бел Урок за пряко и преносно значение на думатабел Урок за пряко и преносно значение на думата
бел Урок за пряко и преносно значение на думатаVera
 
части на речта, части на изречението, видOве изречения
части на речта, части на изречението, видOве изречениячасти на речта, части на изречението, видOве изречения
части на речта, части на изречението, видOве изречения
Vera
 
презентация на евелина георгиева
презентация на евелина георгиевапрезентация на евелина георгиева
презентация на евелина георгиева
Vera
 

More from Vera (20)

домашен бит и техника Тъкачен стан
домашен бит и техника Тъкачен стандомашен бит и техника Тъкачен стан
домашен бит и техника Тъкачен стан
 
домашен бит и техника семена
домашен бит и техника семенадомашен бит и техника семена
домашен бит и техника семена
 
пиша правилно мм
пиша правилно ммпиша правилно мм
пиша правилно мм
 
правопис прил, същв, глагол
правопис прил, същв, глаголправопис прил, същв, глагол
правопис прил, същв, глагол
 
правописните правила
правописните правилаправописните правила
правописните правила
 
енвижън
енвижъненвижън
енвижън
 
домашен бит и техника луноход
домашен бит и техника луноходдомашен бит и техника луноход
домашен бит и техника луноход
 
домашен бит и техника
домашен бит и техникадомашен бит и техника
домашен бит и техника
 
тест
тесттест
тест
 
3 7 vera georgieva_195
3 7 vera georgieva_1953 7 vera georgieva_195
3 7 vera georgieva_195
 
Презентация за конференция февруари 2010 година Internet 1 4 klas vera georgieva
Презентация за конференция февруари 2010 година Internet 1 4 klas vera georgievaПрезентация за конференция февруари 2010 година Internet 1 4 klas vera georgieva
Презентация за конференция февруари 2010 година Internet 1 4 klas vera georgieva
 
Васил Левски - Аля
Васил Левски - АляВасил Левски - Аля
Васил Левски - Аля
 
Васил Левски - Ева
Васил Левски - ЕваВасил Левски - Ева
Васил Левски - Ева
 
Паисий Хилендарски - Ива
Паисий Хилендарски - ИваПаисий Хилендарски - Ива
Паисий Хилендарски - Ива
 
Най-добрата госпожа на света Вера Георгиева
Най-добрата госпожа на света Вера ГеоргиеваНай-добрата госпожа на света Вера Георгиева
Най-добрата госпожа на света Вера Георгиева
 
за конференция на енвижън2
за конференция на енвижън2за конференция на енвижън2
за конференция на енвижън2
 
Envision vera georgieva doklad
Envision vera georgieva dokladEnvision vera georgieva doklad
Envision vera georgieva doklad
 
бел Урок за пряко и преносно значение на думата
бел Урок за пряко и преносно значение на думатабел Урок за пряко и преносно значение на думата
бел Урок за пряко и преносно значение на думата
 
части на речта, части на изречението, видOве изречения
части на речта, части на изречението, видOве изречениячасти на речта, части на изречението, видOве изречения
части на речта, части на изречението, видOве изречения
 
презентация на евелина георгиева
презентация на евелина георгиевапрезентация на евелина георгиева
презентация на евелина георгиева
 

синоними

 • 1. Български език Трети клас, Анубис 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 2. Прочетете текста В едно тъмно килерче, в едно плетено панерче живееха две кълбенца с пухени конченца. Първото беше бяло, бяло, сякаш в снежинки спало. Второто пък - червено, червено, сякаш в зора топено. Зад. 1 Открийте прилагателните имена. Запишете ги в работния лист. Зад. 2 Открийте съществителните имена и ги запишете. 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 3. Проверка Прилагателни имена Съществителни имена тъмно килерче плетено панерче пухени кълбенца бяло конченца червено снежинки зора 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 4. Открийте думи, с които да замените тези в таблицата Прилагателни имена Съществителни имена тъмно килерче плетено панерче пухени кълбенца бяло конченца червено снежинки зора Пишете в работния лист – зад. 2 Избор: Мрачно, непрогледно, долап, дрешник, склад, тъмно помещение, меки, топли, чисто, нежно, светло, алено, кош, топче, конец, нишка, изгрев, начало, сутрин 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 5. Подбор на думите в речевото общуване СИНОНИМИ 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 6. Определение Думи, които са с еднакво или наричаме близко синоними. значение, Синонимите са думи с близко значение, но с различен звуков състав. 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 7. Защо да използваме синоними Зад. 3. Заменете подчертаните думи със синоними. стар, старинен, възрастен, вехта, древно Тази дреха е вече стара. Чичо е по-стар от татко. В музея видяхме стари вази. Това е едно старо тракийско селище. 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 8. Защо да използваме синоними? Тази дреха е вече стара. Чичо е по-стар от татко. В музея видяхме стари вази. Това е едно старо тракийско селище. Тази дреха е вече вехта. Чичо е по-стар от татко. В музея видяхме старинни вази. Това е едно древни тракийско селище. Изборът на подходящи синоними прави речта по-точна и изразителна. 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 9. Защо да използваме синоними? Зад. Свържете синонимите. Работете в учебната тетрадка –стр. 11 зад 1 тичам багра потребен рева скъп търча цвят бягам дете рожба необходим боя мил плача ридая нужен чедо свиден 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 10. Решете кръстословицата 6. 7. Водоравно: 1. Г 1. Робство; 2. Мил 8. 2. Р 3. Нужен; 4. Рев; 5. Червен Отвесно: 3. Е Д 6. Гърбина; 7. Работа; 8. Блян; 9. 10. 9. Жега; 10. Лице. 4. Л 5. Е 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 11. Проверка 6. 7. Водоравно: 1. И Г О Т 1. Робство; 2. Мил 8. Р 2. Д Р А Г 3. Нужен; 4. Рев; М Ъ У 5. Червен Отвесно: 3. Н Е О Б Х О Д И М 6. Гърбина; 7. Работа; Ч 9. 10. 8. Блян; 9. Жега; 10. Лице. Т П 4. П Л А Ч 5. А Л Е Н И К К 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 12. Време за въпроси Внимателно чети! После помисли! 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 13. В кой ред думите са синоними? 1. страшен, страхлив, страх; 2. гледам, виждам, съзирам; 3. добър, добродушен, добрина. 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 14. В кое изречение няма синоними? 1. Еленът е бърз, а сърната е пъргава. 2. Заекът е страхлив, а катеричката е плаха. 3. Вълкът е глупав, а лисицата е хитра. 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 15. В кой ред има синоними на чудесни? 1. замечтани, унесени, вглъбени; 2. красиви, хубави, прекрасни; 3. празнични, радостни, весели. 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 16. 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 17. Домашна работа • Учебна тетрадка задача 2 и 3 на страница 11 24.2.2013 г. Вера Георгиева