SlideShare a Scribd company logo
Как да напишем
 съчинение
 Развитие на речта –
   трети клас
Всеки  повествователен
текст има три основни части:
 начало
 главна част
 край
В началото се разказва къде,
кога и с кого става случката.
През   един
топъл летен ден аз
и брат ми решихме
да отидем на излет
край езерото.
В главната част се разказва
какво правят героите, участващи
в случката.
Като пристигнахме,
разпънахме палатката и
аз отидох да видя какво
има наоколо. Брат ми
остана сам и започна да
се чуди какво да прави.
Ядосваше се, че не е тръгнал
с мен и нашите приятели
Шаро и Писана.
Започваме да пишем на нов
ред, когато се появи нов герой.
Изведнъж в клоните над
главата му зачурулика птичка. Той
скочи радостно и й помаха с ръка.
Веселата звънлива песничка го
накара да затанцува от радост.
Птичето се спусна при него и
заподскача от крак на крак.
На нов ред пишем и когато се
промени мястото на действието.
Като ни видя да се
задаваме отдалече, то се
стрелна подплашено към
своето гнездо. Брат ми дълго
се взира към клоните, но не
видя   повече   малкото
песнопойче.
В края се разказва как
завършва случката.
Привечер се сгушихме
в топлата палатка и той ми
разказа за своята малка
приятелка. Дълго време ще
си спомняме с радост за
този излет.
Всяка от частите на текста:
начало, главна част и край,
пишем на нов ред.
Когато записваме текста на
съчинението:
 пишем четливо и красиво;
 не зачеркваме;
  обръщаме особено внимание на
думите с правописни особености.
Ето как изглежда текстът
на цялото съчинение.
На излет

   През един топъл летен ден аз и брат ми решихме да
отидем на излет край езерото.
   Като пристигнахме, разпънахме палатката и аз
отидох да видя какво има наоколо. Брат ми остана сам и
започна да се чуди какво да прави. Ядосваше се, че не е
тръгнал с мен и нашите приятели Шаро и Писана.
   Изведнъж в клоните над главата му зачурулика
птичка. Той скочи радостно и й помаха с ръка. Веселата
звънлива песничка го накара да затанцува от радост.
Птичето се спусна при него и заподскача от крак на крак.
   Като ни видя да се задаваме отдалече, то се стрелна
подплашено към своето гнездо. Брат ми дълго се взира
към клоните, но не видя повече малкото песнопойче.
    Привечер се сгушихме в топлата палатка и той ми
разказа за своята малка приятелка. Дълго време ще си
спомняме с радост за този излет.
Желая ви приятна работа!
Как пишем съчинение

More Related Content

What's hot

25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
България моята родина - ЧО - 3 клас
България  моята родина - ЧО - 3 класБългария  моята родина - ЧО - 3 клас
България моята родина - ЧО - 3 клас
Veska Petrova
 
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, БулвестВремето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестВодното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, БулвестСкелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
степенуване на прилагателните имена
степенуване на прилагателните именастепенуване на прилагателните имена
степенуване на прилагателните имена
Vera
 
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестСвойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Veska Petrova
 
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, БулвестКръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
съчинение по картини
съчинение по картинисъчинение по картини
съчинение по картини
Dani Parvanova
 
Българските носии от различните фолклорни области - 3 клас
Българските носии от различните фолклорни области - 3 класБългарските носии от различните фолклорни области - 3 клас
Българските носии от различните фолклорни области - 3 клас
Диди Павлова
 
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестПовърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 

What's hot (20)

25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
 
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
 
България моята родина - ЧО - 3 клас
България  моята родина - ЧО - 3 класБългария  моята родина - ЧО - 3 клас
България моята родина - ЧО - 3 клас
 
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
 
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
 
сливи за смет 3 клас
сливи за смет 3 классливи за смет 3 клас
сливи за смет 3 клас
 
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, БулвестВремето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестВодното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, БулвестСкелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест
 
степенуване на прилагателните имена
степенуване на прилагателните именастепенуване на прилагателните имена
степенуване на прилагателните имена
 
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестСвойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
 
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
 
Pikazki rodari
Pikazki rodariPikazki rodari
Pikazki rodari
 
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, БулвестКръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
 
съчинение по картини
съчинение по картинисъчинение по картини
съчинение по картини
 
Българските носии от различните фолклорни области - 3 клас
Българските носии от различните фолклорни области - 3 класБългарските носии от различните фолклорни области - 3 клас
Българските носии от различните фолклорни области - 3 клас
 
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестПовърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
 

More from rossitsazlankova

Water fire air manual s 2
Water fire air manual s 2Water fire air manual s 2
Water fire air manual s 2
rossitsazlankova
 
целодневна детска градина
целодневна детска градинацелодневна детска градина
целодневна детска градина
rossitsazlankova
 
Равнините и хората
 Равнините и хората Равнините и хората
Равнините и хората
rossitsazlankova
 
Пред картата на родината ни
Пред картата на родината ниПред картата на родината ни
Пред картата на родината ни
rossitsazlankova
 
Сините пътища на родината
Сините пътища на родинатаСините пътища на родината
Сините пътища на родината
rossitsazlankova
 
Планините и хората
Планините и хоратаПланините и хората
Планините и хората
rossitsazlankova
 
Приспособяване на животните
Приспособяване на животнитеПриспособяване на животните
Приспособяване на животните
rossitsazlankova
 
Животът във водата
Животът във водатаЖивотът във водата
Животът във водата
rossitsazlankova
 
Замърсяване на водата и въздуха и опазване на1
Замърсяване на водата и въздуха и опазване на1Замърсяване на водата и въздуха и опазване на1
Замърсяване на водата и въздуха и опазване на1
rossitsazlankova
 
Преразказ на басня
Преразказ на басняПреразказ на басня
Преразказ на басня
rossitsazlankova
 
Преразказ на приказка
Преразказ на приказка Преразказ на приказка
Преразказ на приказка
rossitsazlankova
 
Трудните правила при писане
Трудните правила при писанеТрудните правила при писане
Трудните правила при писане
rossitsazlankova
 
Видове изречения
Видове изреченияВидове изречения
Видове изречения
rossitsazlankova
 
Сегашно време на глагола
Сегашно време на глаголаСегашно време на глагола
Сегашно време на глагола
rossitsazlankova
 
Лични местоимения
Лични местоименияЛични местоимения
Лични местоимения
rossitsazlankova
 
Правопис на гласни звукове
Правопис на гласни звуковеПравопис на гласни звукове
Правопис на гласни звукове
rossitsazlankova
 
About my favourite_polish_writer...
About my favourite_polish_writer...About my favourite_polish_writer...
About my favourite_polish_writer...
rossitsazlankova
 

More from rossitsazlankova (20)

Water fire air manual s 2
Water fire air manual s 2Water fire air manual s 2
Water fire air manual s 2
 
в о д а т а 2
в о д а т а 2в о д а т а 2
в о д а т а 2
 
Hartiq
HartiqHartiq
Hartiq
 
Earth child 1-_bg
Earth child 1-_bgEarth child 1-_bg
Earth child 1-_bg
 
целодневна детска градина
целодневна детска градинацелодневна детска градина
целодневна детска градина
 
Равнините и хората
 Равнините и хората Равнините и хората
Равнините и хората
 
Пред картата на родината ни
Пред картата на родината ниПред картата на родината ни
Пред картата на родината ни
 
Сините пътища на родината
Сините пътища на родинатаСините пътища на родината
Сините пътища на родината
 
Планините и хората
Планините и хоратаПланините и хората
Планините и хората
 
Приспособяване на животните
Приспособяване на животнитеПриспособяване на животните
Приспособяване на животните
 
Животът във водата
Животът във водатаЖивотът във водата
Животът във водата
 
Замърсяване на водата и въздуха и опазване на1
Замърсяване на водата и въздуха и опазване на1Замърсяване на водата и въздуха и опазване на1
Замърсяване на водата и въздуха и опазване на1
 
Преразказ на басня
Преразказ на басняПреразказ на басня
Преразказ на басня
 
Преразказ на приказка
Преразказ на приказка Преразказ на приказка
Преразказ на приказка
 
Трудните правила при писане
Трудните правила при писанеТрудните правила при писане
Трудните правила при писане
 
Видове изречения
Видове изреченияВидове изречения
Видове изречения
 
Сегашно време на глагола
Сегашно време на глаголаСегашно време на глагола
Сегашно време на глагола
 
Лични местоимения
Лични местоименияЛични местоимения
Лични местоимения
 
Правопис на гласни звукове
Правопис на гласни звуковеПравопис на гласни звукове
Правопис на гласни звукове
 
About my favourite_polish_writer...
About my favourite_polish_writer...About my favourite_polish_writer...
About my favourite_polish_writer...
 

Как пишем съчинение

 • 1. Как да напишем съчинение Развитие на речта – трети клас
 • 2. Всеки повествователен текст има три основни части: начало главна част край
 • 3. В началото се разказва къде, кога и с кого става случката.
 • 4. През един топъл летен ден аз и брат ми решихме да отидем на излет край езерото.
 • 5. В главната част се разказва какво правят героите, участващи в случката.
 • 6. Като пристигнахме, разпънахме палатката и аз отидох да видя какво има наоколо. Брат ми остана сам и започна да се чуди какво да прави.
 • 7. Ядосваше се, че не е тръгнал с мен и нашите приятели Шаро и Писана.
 • 8. Започваме да пишем на нов ред, когато се появи нов герой.
 • 9. Изведнъж в клоните над главата му зачурулика птичка. Той скочи радостно и й помаха с ръка. Веселата звънлива песничка го накара да затанцува от радост. Птичето се спусна при него и заподскача от крак на крак.
 • 10. На нов ред пишем и когато се промени мястото на действието.
 • 11. Като ни видя да се задаваме отдалече, то се стрелна подплашено към своето гнездо. Брат ми дълго се взира към клоните, но не видя повече малкото песнопойче.
 • 12. В края се разказва как завършва случката.
 • 13. Привечер се сгушихме в топлата палатка и той ми разказа за своята малка приятелка. Дълго време ще си спомняме с радост за този излет.
 • 14. Всяка от частите на текста: начало, главна част и край, пишем на нов ред.
 • 15. Когато записваме текста на съчинението: пишем четливо и красиво; не зачеркваме; обръщаме особено внимание на думите с правописни особености.
 • 16. Ето как изглежда текстът на цялото съчинение.
 • 17. На излет През един топъл летен ден аз и брат ми решихме да отидем на излет край езерото. Като пристигнахме, разпънахме палатката и аз отидох да видя какво има наоколо. Брат ми остана сам и започна да се чуди какво да прави. Ядосваше се, че не е тръгнал с мен и нашите приятели Шаро и Писана. Изведнъж в клоните над главата му зачурулика птичка. Той скочи радостно и й помаха с ръка. Веселата звънлива песничка го накара да затанцува от радост. Птичето се спусна при него и заподскача от крак на крак. Като ни видя да се задаваме отдалече, то се стрелна подплашено към своето гнездо. Брат ми дълго се взира към клоните, но не видя повече малкото песнопойче. Привечер се сгушихме в топлата палатка и той ми разказа за своята малка приятелка. Дълго време ще си спомняме с радост за този излет.