SlideShare a Scribd company logo
Какво научих
по български език
в I клас?
Мери Георгиева НУ „ Хр. Ботев“ гр. Годеч
Азбука
Всички букви, с които
се означават звуковете в
езика ни, образуват
нашата азбука.
Назад Напред
Българската азбука
се състои от 30 букви.
Буквите в азбуката са
подредени по определен
начин. Този ред се нарича
азбучен ред.
Звук и буква
Звуковете се изговарят и
чуват.
Назад Напред
Буквите се четат и
пишат.
Особености:
В българския език звуковият и буквеният
състав на думите невинаги съвпада.
Буквите Ю, Я и Щ съдържат два звука.
Буквата Ь не е звук.
Звуковете ДЖ и ДЗ са образувани от две
букви.
Гласни и съгласни звукове
Гласните звукове са 6: А, Ъ, О, У, Е, И.
Те съдържат само глас, чуват се и се
изговарят самостоятелно, образуват
сричка, носят ударението в думата.
Назад Напред
Съгласните звукове в българския език са:
б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч,
ш, дж, дз.Те не се изговарят самостоятелно, а
с помощта на гласна. Не образуват сами
сричка, съдържат само шум или шум и глас
Беззвучни
Звучни и беззвучни съгласни
Звучни
Назад Напред
Беззвучни
Б
В
Г
Д
Ж
З
ДЖ
ДЗ
П
Ф
К
Т
Ш
С
Ч
Ц
Х
Буквосъчетания ЙО и ЬО
Назад Напред
ЬО се пише само след съгласна –
шофьор, асансьор,
монтьор…
Буквите Ю и Я
Буквите Ю и Я не са отделни гласни,
но могат да образуват сами сричка.
Назад Напред
1.Буквите Ю и Я са 2 звука, когато стоят в началото на
думата:
Юлка – 4б. 5 зв. яма – 3б. 4зв.
2. Буквите Ю и Я са 2 звука, когато стоят след гласна:
каюта – 5б. 6зв. Мая – 3б. 4зв.
3. Буквите Ю и Я са 1 звук, когато стоят след съгласна:
люлка – 5б. 5зв. вяра – 4б. 4зв.
Сричка
Назад Напред
Дума
Сричката е произносим отрязък от
думата. Броят на сричките в една дума
винаги съвпада с броя на гласните.
Думата е съчетание от звукове. Тя има
значение. Назовава и означава: предмети,
явления, признак, състояние, отношение и др.
Пренасяне на думи
Назад Напред
Думата се пренася на
срички. Едносрични думи не се
пренасят:дом, сом,
слон, зъб…
Сама буква не се оставя
в края на реда.
Сама буква не се пренася на нов ред,
дори думата да е двусрична или
трисрична: очи, елен, олио…
Изречение
Назад Напред
Изречението се състои
от думи, свързани по
смисъл.
Началната дума във всяко
изречение започва с
главна буква.
В края на всяко изречение се поставя
един от знаците:
.– съобщително изречение
?– въпросително изречение
!– възклицателно изречение
Текст
Назад Напред
Текстът се състои от последователни
изречения, свързани по смисъл.
Преразказът и съчинението са видове текст.
При преразказа ние
предаваме текст на друг
автор с наши думи, без да
променяме смисъла.
При съчинението
предаваме свободно
мислите си, творим
собствен текст.
Провери
знанията си!
Назад Напред
ПровериНазад Напред
1. Броят на гласните звукове в нашата азбука е:
а) пет
б) шест
в) осем
2. В кой ред има допусната правописна грешка:
а) вода
б) пътека
в) дарво
3. С коя дума проверяваме правописа на думата
пътека:
а) път
б) пътеки
в) пътеката
Провери
Назад Напред
4. Кой ред съдържа само съгласни:
а) ф, о, д, и, б, в
б) с, м, л, н, е, у
в) б, к, т, н, д, х
5.На кой ред има дума с правописна грешка:
а) слаб
б) хляп
в) ръб
6. С коя дума проверяваме правописа на думата
зъбче:
а) зъби
б) зъбчето
в) зъбчета
Провери
ПровериНазад Напред
7. В кой ред думите са написани вярно:
а) гуштер, пещ, помощ
б) щипка, огнищте, къща
в) нощта, нощ, клещи
8. Кой е правилният модел на думата
поща:
а)
б)
в)9. Думата дзънкамима:
а) 7 б.; 6 зв.
б) 7 б.; 7 зв.
в) 7 б.; 8 зв.
Назад Напред
10.Коя буква не означава звук:
а) Х
б) Ъ
в) ь
11. В кой ред е допусната правописна грешка:
а) Йори, фризьор, Зайо
б) майор, булйон, шофьор
в) коньо, актьор, пейка
12. На коя дума принадлежи звуковият модел
:
а) ягода
б) ястие
в) моряк
Провери
Назад Напред
13. Броят на сричките в думата се определя от:
а) броя на буквите
б) броя на гласните
в) броя на съгласните
14. Думите ела, име,
ухоса:
а) едносрични
б) двусрични
в) трисрични15. Коя дума не се пренася на нов ред:
а) море
б) новина
в) страж
Провери
Назад Напред
16. Всяко изречение започва:
а) с главна буква
б) с печатна буква
в) на нов ред
17. Кой от знаците не се пише в края на изречението:
а) точка .
б) въпросителен знак ?
в) запетая ,
18.Кой е правилният модел на изречението
Ива и Боби са сестри.
а)
б)
в)
Провери
!
Назад Напред
19. Кое е излишното изречение в текста:
В парка играят много
деца. Когато си измислят нова
игра, става весело. Наоколо
кънти детски смях. Моето куче
се казва Рошко. Лудуват на воля.20. Кое заглавие е подходящо за горния текст:
а) Училище
б) В парка
в) Моето куче
Провери
Мери Георгиева НУ „ Хр. Ботев“ гр. Годеч

More Related Content

What's hot

Правопис йо, ьо - работен лист
Правопис йо, ьо - работен листПравопис йо, ьо - работен лист
Правопис йо, ьо - работен лист
Luiza Antova
 
български народни инструменти [автоматично записан]
български народни  инструменти [автоматично записан]български народни  инструменти [автоматично записан]
български народни инструменти [автоматично записан]
Надежда Митрова
 
Звук и буква Зз
Звук и буква ЗзЗвук и буква Зз
Звук и буква Зз
Sevda Rabineva
 
въпросителни изречения
въпросителни изречениявъпросителни изречения
въпросителни изречения
Vera
 
Четене с разбиране Страхлив другар 2.клас
Четене с разбиране Страхлив другар 2.класЧетене с разбиране Страхлив другар 2.клас
Четене с разбиране Страхлив другар 2.клас
Luiza Antova
 
самостоятелна работа до 10 1
самостоятелна работа до 10 1самостоятелна работа до 10 1
самостоятелна работа до 10 1
Dani Parvanova
 
работен лист
работен листработен лист
работен лист
Pepi Nikova
 
Междинна диагностика_роден край
Междинна диагностика_роден крайМеждинна диагностика_роден край
Междинна диагностика_роден край
Dani Parvanova
 
1.клас Работни листове с диктовки и текстове за четене от А до Д по новата пр...
1.клас Работни листове с диктовки и текстове за четене от А до Д по новата пр...1.клас Работни листове с диктовки и текстове за четене от А до Д по новата пр...
1.клас Работни листове с диктовки и текстове за четене от А до Д по новата пр...
Luiza Antova
 
Правопис на гласни работен лист
Правопис на гласни работен листПравопис на гласни работен лист
Правопис на гласни работен лист
Luiza Antova
 
Правопис на и, й и ѝ
Правопис на и, й и ѝПравопис на и, й и ѝ
Правопис на и, й и ѝ
roryace
 
разпределително свойство на умножението
разпределително свойство на умножениеторазпределително свойство на умножението
разпределително свойство на умножението
Поли Махова
 
Правопис на съгласни работен лист
Правопис на съгласни работен листПравопис на съгласни работен лист
Правопис на съгласни работен лист
Luiza Antova
 
"Дж дз-обощение"
"Дж дз-обощение""Дж дз-обощение"
"Дж дз-обощение"
Цвети Колева
 
правила ю и я – 2 звука
правила ю и я – 2 звукаправила ю и я – 2 звука
правила ю и я – 2 звука
guest135756
 
Азбука в картинки
Азбука в картинкиАзбука в картинки
Азбука в картинки
Rose Sunrise
 
Лични местоимения
Лични местоименияЛични местоимения
Лични местоимения
marianadr
 
звукови модели
звукови модели  звукови модели
звукови модели
Vаlentina Bikova
 

What's hot (20)

Правопис йо, ьо - работен лист
Правопис йо, ьо - работен листПравопис йо, ьо - работен лист
Правопис йо, ьо - работен лист
 
български народни инструменти [автоматично записан]
български народни  инструменти [автоматично записан]български народни  инструменти [автоматично записан]
български народни инструменти [автоматично записан]
 
Звук и буква Зз
Звук и буква ЗзЗвук и буква Зз
Звук и буква Зз
 
въпросителни изречения
въпросителни изречениявъпросителни изречения
въпросителни изречения
 
Четене с разбиране Страхлив другар 2.клас
Четене с разбиране Страхлив другар 2.класЧетене с разбиране Страхлив другар 2.клас
Четене с разбиране Страхлив другар 2.клас
 
съобщение
съобщениесъобщение
съобщение
 
самостоятелна работа до 10 1
самостоятелна работа до 10 1самостоятелна работа до 10 1
самостоятелна работа до 10 1
 
работен лист
работен листработен лист
работен лист
 
Междинна диагностика_роден край
Междинна диагностика_роден крайМеждинна диагностика_роден край
Междинна диагностика_роден край
 
1.клас Работни листове с диктовки и текстове за четене от А до Д по новата пр...
1.клас Работни листове с диктовки и текстове за четене от А до Д по новата пр...1.клас Работни листове с диктовки и текстове за четене от А до Д по новата пр...
1.клас Работни листове с диктовки и текстове за четене от А до Д по новата пр...
 
Правопис на гласни работен лист
Правопис на гласни работен листПравопис на гласни работен лист
Правопис на гласни работен лист
 
Правопис на и, й и ѝ
Правопис на и, й и ѝПравопис на и, й и ѝ
Правопис на и, й и ѝ
 
разпределително свойство на умножението
разпределително свойство на умножениеторазпределително свойство на умножението
разпределително свойство на умножението
 
Правопис на съгласни работен лист
Правопис на съгласни работен листПравопис на съгласни работен лист
Правопис на съгласни работен лист
 
"Дж дз-обощение"
"Дж дз-обощение""Дж дз-обощение"
"Дж дз-обощение"
 
правила ю и я – 2 звука
правила ю и я – 2 звукаправила ю и я – 2 звука
правила ю и я – 2 звука
 
звукове и букви
звукове и буквизвукове и букви
звукове и букви
 
Азбука в картинки
Азбука в картинкиАзбука в картинки
Азбука в картинки
 
Лични местоимения
Лични местоименияЛични местоимения
Лични местоимения
 
звукови модели
звукови модели  звукови модели
звукови модели
 

Similar to какво научих по бе в 1 клас

български език
български езикбългарски език
български език
Elena Minkova
 
Правопис на гласните и съгласните звукове
Правопис на гласните и съгласните звуковеПравопис на гласните и съгласните звукове
Правопис на гласните и съгласните звукове
OU D-r Ivan Seliminski
 
презентация за гласните звукове
презентация за гласните звуковепрезентация за гласните звукове
презентация за гласните звукове
joannasofia7
 
2.klas na4alen pregovor
2.klas na4alen pregovor2.klas na4alen pregovor
2.klas na4alen pregovor
Luiza Antova
 
съгласни звукове-в-думата
съгласни звукове-в-думатасъгласни звукове-в-думата
съгласни звукове-в-думата
Teodor Plamenov
 
Random 100509024820-phpapp01
Random 100509024820-phpapp01Random 100509024820-phpapp01
Random 100509024820-phpapp01
Dragon Yott
 
Семейство Симсъни и буквите Щ, Ю, Я
Семейство Симсъни и буквите Щ, Ю, ЯСемейство Симсъни и буквите Щ, Ю, Я
Семейство Симсъни и буквите Щ, Ю, Я
Цвети Колева
 
правопис на гласните и съгласните звукове Iii клас
правопис на гласните и съгласните звукове  Iii класправопис на гласните и съгласните звукове  Iii клас
правопис на гласните и съгласните звукове Iii клас
Dragon Yott
 
Bulgarian Vowels
Bulgarian VowelsBulgarian Vowels
Bulgarian Vowels
Boyka Batchvarova
 
звуков състав на думата. обобщение
звуков състав на думата. обобщениезвуков състав на думата. обобщение
звуков състав на думата. обобщение
Dani Parvanova
 
учим и играем
учим и играемучим и играем
учим и играем
Galina Donkova
 
Урок по български език. Правопис на съгласните
Урок по български език. Правопис на съгласнитеУрок по български език. Правопис на съгласните
Урок по български език. Правопис на съгласните
roryace
 
образуване на думите
образуване на думитеобразуване на думите
образуване на думите
Dani Parvanova
 
Строеж на думата - 3 клас
Строеж на думата - 3 класСтроеж на думата - 3 клас
Строеж на думата - 3 клас
Veselka Veleva
 
Екскурзоводи в града на правописа
Екскурзоводи в града на правописаЕкскурзоводи в града на правописа
Екскурзоводи в града на правописа
Ангел Ангелов
 
трудните звукове и букви
трудните звукове и буквитрудните звукове и букви
трудните звукове и букви
Ирена Петкова
 
трябва да знам по български език
трябва да знам по български езиктрябва да знам по български език
трябва да знам по български език
Шермин Ахмедова
 
Звук и буква Оо, По телефона
Звук и буква Оо, По телефонаЗвук и буква Оо, По телефона
Звук и буква Оо, По телефона
Rosislide
 

Similar to какво научих по бе в 1 клас (20)

български език
български езикбългарски език
български език
 
Правопис на гласните и съгласните звукове
Правопис на гласните и съгласните звуковеПравопис на гласните и съгласните звукове
Правопис на гласните и съгласните звукове
 
презентация за гласните звукове
презентация за гласните звуковепрезентация за гласните звукове
презентация за гласните звукове
 
2.klas na4alen pregovor
2.klas na4alen pregovor2.klas na4alen pregovor
2.klas na4alen pregovor
 
съгласни звукове-в-думата
съгласни звукове-в-думатасъгласни звукове-в-думата
съгласни звукове-в-думата
 
Random 100509024820-phpapp01
Random 100509024820-phpapp01Random 100509024820-phpapp01
Random 100509024820-phpapp01
 
Семейство Симсъни и буквите Щ, Ю, Я
Семейство Симсъни и буквите Щ, Ю, ЯСемейство Симсъни и буквите Щ, Ю, Я
Семейство Симсъни и буквите Щ, Ю, Я
 
правопис на гласните и съгласните звукове Iii клас
правопис на гласните и съгласните звукове  Iii класправопис на гласните и съгласните звукове  Iii клас
правопис на гласните и съгласните звукове Iii клас
 
Bulgarian Vowels
Bulgarian VowelsBulgarian Vowels
Bulgarian Vowels
 
Йо или ьо УТ№3
Йо или ьо УТ№3Йо или ьо УТ№3
Йо или ьо УТ№3
 
звуков състав на думата. обобщение
звуков състав на думата. обобщениезвуков състав на думата. обобщение
звуков състав на думата. обобщение
 
азбука
азбукаазбука
азбука
 
учим и играем
учим и играемучим и играем
учим и играем
 
Урок по български език. Правопис на съгласните
Урок по български език. Правопис на съгласнитеУрок по български език. Правопис на съгласните
Урок по български език. Правопис на съгласните
 
образуване на думите
образуване на думитеобразуване на думите
образуване на думите
 
Строеж на думата - 3 клас
Строеж на думата - 3 класСтроеж на думата - 3 клас
Строеж на думата - 3 клас
 
Екскурзоводи в града на правописа
Екскурзоводи в града на правописаЕкскурзоводи в града на правописа
Екскурзоводи в града на правописа
 
трудните звукове и букви
трудните звукове и буквитрудните звукове и букви
трудните звукове и букви
 
трябва да знам по български език
трябва да знам по български езиктрябва да знам по български език
трябва да знам по български език
 
Звук и буква Оо, По телефона
Звук и буква Оо, По телефонаЗвук и буква Оо, По телефона
Звук и буква Оо, По телефона
 

More from СУ "Проф. д-р Асен Златаров"

Забележителности в моето родно селище
Забележителности в моето родно селищеЗабележителности в моето родно селище
Забележителности в моето родно селище
СУ "Проф. д-р Асен Златаров"
 
Мила мамо...
Мила мамо...Мила мамо...

More from СУ "Проф. д-р Асен Златаров" (20)

Забележителности в моето родно селище
Забележителности в моето родно селищеЗабележителности в моето родно селище
Забележителности в моето родно селище
 
Мила мамо...
Мила мамо...Мила мамо...
Мила мамо...
 
Тестове по ЧП
Тестове по ЧПТестове по ЧП
Тестове по ЧП
 
Занимания по интереси 5
Занимания по интереси 5Занимания по интереси 5
Занимания по интереси 5
 
Познавате ли приказките
Познавате ли приказкитеПознавате ли приказките
Познавате ли приказките
 
Пернати бъбривци
Пернати бъбривци Пернати бъбривци
Пернати бъбривци
 
Правопис на прилагателните имена
Правопис на прилагателните имена Правопис на прилагателните имена
Правопис на прилагателните имена
 
твоята игра 7
твоята игра 7твоята игра 7
твоята игра 7
 
Цвете от салфетка
Цвете от салфеткаЦвете от салфетка
Цвете от салфетка
 
умалителни същ. имена
умалителни същ. именаумалителни същ. имена
умалителни същ. имена
 
Правопис на съществителните имена
Правопис на съществителните именаПравопис на съществителните имена
Правопис на съществителните имена
 
Твоята игра
Твоята игра Твоята игра
Твоята игра
 
Думите в речта
Думите в речтаДумите в речта
Думите в речта
 
Трудности при писменото общуване
Трудности при писменото общуванеТрудности при писменото общуване
Трудности при писменото общуване
 
Трудните звукове и букви
Трудните звукове и буквиТрудните звукове и букви
Трудните звукове и букви
 
Правопис на съгласните звукове
Правопис на съгласните звуковеПравопис на съгласните звукове
Правопис на съгласните звукове
 
Звучни съгласни в средата на думата тренажор
Звучни съгласни в средата на думата тренажорЗвучни съгласни в средата на думата тренажор
Звучни съгласни в средата на думата тренажор
 
поздравителна картичка
поздравителна картичкапоздравителна картичка
поздравителна картичка
 
Забележителности в моето родно селище
Забележителности в моето родно селищеЗабележителности в моето родно селище
Забележителности в моето родно селище
 
Твоята игра
Твоята игра Твоята игра
Твоята игра
 

какво научих по бе в 1 клас

 • 1. Какво научих по български език в I клас? Мери Георгиева НУ „ Хр. Ботев“ гр. Годеч
 • 2. Азбука Всички букви, с които се означават звуковете в езика ни, образуват нашата азбука. Назад Напред Българската азбука се състои от 30 букви. Буквите в азбуката са подредени по определен начин. Този ред се нарича азбучен ред.
 • 3. Звук и буква Звуковете се изговарят и чуват. Назад Напред Буквите се четат и пишат. Особености: В българския език звуковият и буквеният състав на думите невинаги съвпада. Буквите Ю, Я и Щ съдържат два звука. Буквата Ь не е звук. Звуковете ДЖ и ДЗ са образувани от две букви.
 • 4. Гласни и съгласни звукове Гласните звукове са 6: А, Ъ, О, У, Е, И. Те съдържат само глас, чуват се и се изговарят самостоятелно, образуват сричка, носят ударението в думата. Назад Напред Съгласните звукове в българския език са: б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, дж, дз.Те не се изговарят самостоятелно, а с помощта на гласна. Не образуват сами сричка, съдържат само шум или шум и глас
 • 5. Беззвучни Звучни и беззвучни съгласни Звучни Назад Напред Беззвучни Б В Г Д Ж З ДЖ ДЗ П Ф К Т Ш С Ч Ц Х
 • 6. Буквосъчетания ЙО и ЬО Назад Напред ЬО се пише само след съгласна – шофьор, асансьор, монтьор…
 • 7. Буквите Ю и Я Буквите Ю и Я не са отделни гласни, но могат да образуват сами сричка. Назад Напред 1.Буквите Ю и Я са 2 звука, когато стоят в началото на думата: Юлка – 4б. 5 зв. яма – 3б. 4зв. 2. Буквите Ю и Я са 2 звука, когато стоят след гласна: каюта – 5б. 6зв. Мая – 3б. 4зв. 3. Буквите Ю и Я са 1 звук, когато стоят след съгласна: люлка – 5б. 5зв. вяра – 4б. 4зв.
 • 8. Сричка Назад Напред Дума Сричката е произносим отрязък от думата. Броят на сричките в една дума винаги съвпада с броя на гласните. Думата е съчетание от звукове. Тя има значение. Назовава и означава: предмети, явления, признак, състояние, отношение и др.
 • 9. Пренасяне на думи Назад Напред Думата се пренася на срички. Едносрични думи не се пренасят:дом, сом, слон, зъб… Сама буква не се оставя в края на реда. Сама буква не се пренася на нов ред, дори думата да е двусрична или трисрична: очи, елен, олио…
 • 10. Изречение Назад Напред Изречението се състои от думи, свързани по смисъл. Началната дума във всяко изречение започва с главна буква. В края на всяко изречение се поставя един от знаците: .– съобщително изречение ?– въпросително изречение !– възклицателно изречение
 • 11. Текст Назад Напред Текстът се състои от последователни изречения, свързани по смисъл. Преразказът и съчинението са видове текст. При преразказа ние предаваме текст на друг автор с наши думи, без да променяме смисъла. При съчинението предаваме свободно мислите си, творим собствен текст.
 • 13. ПровериНазад Напред 1. Броят на гласните звукове в нашата азбука е: а) пет б) шест в) осем 2. В кой ред има допусната правописна грешка: а) вода б) пътека в) дарво 3. С коя дума проверяваме правописа на думата пътека: а) път б) пътеки в) пътеката Провери
 • 14. Назад Напред 4. Кой ред съдържа само съгласни: а) ф, о, д, и, б, в б) с, м, л, н, е, у в) б, к, т, н, д, х 5.На кой ред има дума с правописна грешка: а) слаб б) хляп в) ръб 6. С коя дума проверяваме правописа на думата зъбче: а) зъби б) зъбчето в) зъбчета Провери
 • 15. ПровериНазад Напред 7. В кой ред думите са написани вярно: а) гуштер, пещ, помощ б) щипка, огнищте, къща в) нощта, нощ, клещи 8. Кой е правилният модел на думата поща: а) б) в)9. Думата дзънкамима: а) 7 б.; 6 зв. б) 7 б.; 7 зв. в) 7 б.; 8 зв.
 • 16. Назад Напред 10.Коя буква не означава звук: а) Х б) Ъ в) ь 11. В кой ред е допусната правописна грешка: а) Йори, фризьор, Зайо б) майор, булйон, шофьор в) коньо, актьор, пейка 12. На коя дума принадлежи звуковият модел : а) ягода б) ястие в) моряк Провери
 • 17. Назад Напред 13. Броят на сричките в думата се определя от: а) броя на буквите б) броя на гласните в) броя на съгласните 14. Думите ела, име, ухоса: а) едносрични б) двусрични в) трисрични15. Коя дума не се пренася на нов ред: а) море б) новина в) страж Провери
 • 18. Назад Напред 16. Всяко изречение започва: а) с главна буква б) с печатна буква в) на нов ред 17. Кой от знаците не се пише в края на изречението: а) точка . б) въпросителен знак ? в) запетая , 18.Кой е правилният модел на изречението Ива и Боби са сестри. а) б) в) Провери !
 • 19. Назад Напред 19. Кое е излишното изречение в текста: В парка играят много деца. Когато си измислят нова игра, става весело. Наоколо кънти детски смях. Моето куче се казва Рошко. Лудуват на воля.20. Кое заглавие е подходящо за горния текст: а) Училище б) В парка в) Моето куче Провери
 • 20. Мери Георгиева НУ „ Хр. Ботев“ гр. Годеч