SlideShare a Scribd company logo
1
-
‫مقذمة‬
:
•
‫المباني‬ ‫مفهوم‬
:
‫فى‬ ‫تستخدم‬ ‫حوائط‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫هى‬
‫واغالق‬ ‫المختلفة‬ ‫المبنى‬ ‫غرف‬ ‫فصل‬
‫خارجيا‬ ‫المبنى‬
.
•
‫التشطيبات‬ ‫مفهوم‬
:
‫من‬ ‫المصممة‬ ‫بوظائفها‬ ‫للقيام‬ ‫صالحه‬ ‫المبنى‬ ‫غرف‬ ‫جميع‬ ‫تجعل‬ ‫التى‬ ‫االعمال‬ ‫جميع‬ ‫هى‬
‫أ‬
‫جلها‬
‫النهائية‬ ‫ومالمحه‬ ‫شكله‬ ‫المبنى‬ ‫تعطي‬ ‫التى‬ ‫وهى‬
.
•
‫التشطيبات‬ ‫اهداف‬
:
1
-
‫المبنى‬ ‫لجسم‬ ‫مباشر‬ ‫وغير‬ ‫مباشر‬ ‫حماية‬ ‫عامل‬
.
2
-
‫والمبانى‬ ‫الخرسانه‬ ‫عيوب‬ ‫تعالج‬
.
3
-
‫المطلوب‬ ‫اللون‬ ‫المبنى‬ ‫جسم‬ ‫تعطى‬
.
4
-
‫ت‬
‫غ‬
‫تمد‬ ‫مسارات‬ ‫جميع‬ ‫طى‬
‫ي‬
‫والمياه‬ ‫الكهرباء‬ ‫دات‬
.
•
‫التشطيبات‬ ‫انواع‬ ‫تصنيف‬
:
1
-
‫حوائط‬
2
-
‫ارضيات‬
3
-
‫اسقف‬
•
‫تنفيذ‬ ‫طرق‬
‫التشطيبات‬
:
1
-
‫تقليديه‬ ‫طرق‬
2
-
‫تكنولوجيا‬ ‫متطوره‬ ‫طرق‬
2
-
‫المبانى‬ ‫تنفيذ‬ ‫طزيقة‬
1
-
‫محاور‬ ‫وضع‬
‫الغرفه‬ ‫ابعاد‬ ‫نحدد‬ ‫لكى‬
.
2
-
‫عمل‬
‫اده‬
(
‫حطة‬
)
.
(
‫يستلم‬ ‫االستشارى‬
)
3
-
‫مجلفنه‬ ‫بكانات‬ ‫بالمبانى‬ ‫الخرسانه‬ ‫ربط‬
.
4
-
‫اال‬ ‫وضع‬
(
‫إدا‬
)
‫المبانى‬ ‫افقية‬ ‫على‬ ‫للماحفظه‬
5
-
‫المبانى‬ ‫رأسية‬ ‫على‬ ‫للمحافظه‬ ‫سواعى‬ ‫وضع‬
6
-
‫بعضه‬ ‫فوق‬ ‫الطوب‬ ‫رص‬
7
-
‫االبواب‬ ‫لتثبيت‬ ‫اسمنتى‬ ‫طوب‬ ‫وضع‬
8
-
‫لالبواب‬ ‫العتب‬ ‫وضع‬
‫والشبابيك‬
9
-
‫بالشحط‬ ‫وضعه‬ ‫يتم‬ ‫المبانى‬ ‫فى‬ ‫مدماك‬ ‫اخر‬
10
-
‫منتصف‬ ‫فى‬ ‫خالف‬ ‫خلف‬ ‫العرنوس‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫مراعاة‬
‫الطوب‬
11
-
‫المبانى‬ ‫معالجه‬
‫االدوات‬
‫المبانى‬ ‫فى‬ ‫المستخذمه‬
1
-
‫التشوينات‬ ‫لرفع‬ ‫ونش‬
2
-
‫التشوينات‬ ‫لنقل‬ ‫برويته‬
3
-
‫فيها‬ ‫المونه‬ ‫لوضع‬ ‫قصعه‬
4
-
‫المونه‬ ‫لخلط‬ ‫كريك‬
5
-
‫تركيب‬ ‫فى‬ ‫يستخدم‬ ‫مسطرين‬
‫الطوب‬
6
-
‫مطرقه‬
‫ثقيله‬
7
-
‫شنيور‬
8
-
‫المبانى‬ ‫لتسليم‬ ‫المونيوم‬ ‫قده‬
9
-
‫شريط‬
10
-
‫سقاله‬
11
-
‫خيط‬ ‫ميزان‬
‫المبانى‬ ‫فى‬ ‫المستخذمه‬ ‫المواد‬
:
‫الطوب‬
:
•
‫في‬ ‫تحققها‬ ‫يجب‬ ‫أمور‬
‫الطوب‬
‫للبناء‬ ‫المستخدم‬
:
1
.
‫والطين‬ ‫الفحم‬ ‫من‬ ‫الخلو‬
2
.
‫اللون‬ ‫توحد‬
3
.
‫األبعاد‬ ‫انتظام‬
4
.
‫للماء‬ ‫ماص‬ ‫غير‬ ‫كونه‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫يجب‬
5
.
‫قوة‬ ‫باختبار‬ ‫يمر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
6
.
‫التسويس‬ ‫من‬ ‫يخلو‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
7
.
‫يكون‬ ‫أن‬
‫الطوب‬
‫جاف‬
‫الرمل‬
:
‫وينحصر‬ ‫العضويه‬ ‫والمواد‬ ‫واالوساخ‬ ‫الشوئب‬ ‫من‬ ‫خاليا‬ ‫نظيفا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫ويجب‬
‫بين‬ ‫الحبيبى‬ ‫تدرجه‬
1
‫الى‬
2
‫مم‬
‫االسمنت‬
:
‫المتماسكه‬ ‫الكتل‬ ‫من‬ ‫خالى‬ ‫متجانس‬ ‫ناعم‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫ويجب‬
‫ح‬
‫د‬
‫يث‬
‫عليه‬ ‫تنطبق‬ ‫الصنع‬
‫المسلحه‬ ‫الخرسانه‬ ‫فى‬ ‫المستخدم‬ ‫االسمنت‬ ‫فى‬ ‫توافرها‬ ‫الواجب‬ ‫الشروط‬
‫الماء‬
:
‫يجب‬
‫ان‬
‫والقلويه‬ ‫العضويه‬ ‫والمواد‬ ‫واالمالح‬ ‫االوساخ‬ ‫من‬ ‫خاليا‬ ‫يكون‬
3
-
‫التشطيبات‬ ‫انشطة‬
•
‫البياض‬ ‫اعمال‬
•
‫الدهانات‬ ‫اعمال‬
•
‫الكهربه‬ ‫اعمال‬
•
‫الصحى‬ ‫اعمال‬
•
‫االرضيات‬ ‫اعمال‬
1.3
-
‫أ‬
‫البياض‬ ‫عمال‬
•
‫ت‬
‫أ‬
‫ت‬
‫ي‬
‫اعمال‬
‫وهى‬ ‫للمبنى‬ ‫النهائيه‬ ‫التشطيبات‬ ‫اعمال‬ ‫مقدمة‬ ‫فى‬ ‫البياض‬
‫االخرى‬ ‫التشطيبات‬ ‫اعمال‬ ‫لتأسيس‬ ‫االساسيه‬ ‫المرحله‬
‫اهداف‬
‫اعمال‬
‫البياض‬
:
1
-
‫اعطاء‬
‫الحوائط‬
‫واالسقف‬
‫سطحا‬
‫مستويا‬
‫ناعما‬
2
-
‫ان‬
‫تكون‬
‫بالمتانه‬
‫والقدره‬
‫المناسبتين‬
‫العطائها‬
‫عمر‬
‫زمنى‬
‫اطول‬
1.3
.
a
‫البياض‬ ‫فى‬ ‫المستخذمه‬ ‫االدوات‬
1
-
‫زاويه‬
40
*
60
2
-
‫ميزان‬
‫م‬
‫اء‬
3
-
‫خيط‬ ‫ميزان‬
5
-
‫مطرقه‬
8
-
‫شريط‬
9
-
‫السقاله‬
‫المسطرين‬
:
‫ويستخدم‬
‫لتنفيذ‬
(
‫الطرطشه‬
)
‫البروه‬
:
‫وتستخدم‬
‫لمد‬
‫وفرد‬
‫طبقة‬
‫البطانه‬
‫والضهاره‬
‫واعطائها‬
‫سطحا‬
‫مستويا‬
‫تقريبا‬
‫الطالوش‬
:
‫ويستخدمه‬
‫المبيض‬
‫لوضع‬
‫المونه‬
‫االسمنتيه‬
‫عليه‬
‫اثناء‬
‫العمل‬
‫اللباده‬
‫االسفنجيه‬
:
‫وتستخدم‬
‫لمسح‬
‫طبقة‬
‫الضهاره‬
‫بعد‬
‫رشها‬
‫بقليل‬
‫من‬
‫الماء‬
‫العطاء‬
‫سطح‬
‫هذه‬
‫الطبقه‬
‫شكال‬
‫اكثر‬
‫نعومه‬
‫المنجافيرا‬
:
‫وهى‬
‫العطاء‬
‫سطح‬
‫البطانه‬
‫ملمس‬
‫خشن‬
‫للصق‬
‫طبقات‬
‫التشطيب‬
‫التاليه‬
‫القده‬
:
‫تستخدم‬
‫ف‬
‫ى‬
‫نحت‬
‫وحف‬
‫البطانه‬
‫فى‬
‫االماكن‬
‫البارزه‬
‫بحيث‬
‫ينطبق‬
‫سطح‬
‫الطبقه‬
‫مع‬
‫سطح‬
‫القده‬
‫المستوى‬
3
.1
.
b
‫طزيقة‬
‫تنفيذ‬
‫البياض‬
1
-
‫واالعمده‬ ‫االسقف‬ ‫رشم‬
2
-
‫نضع‬
(
‫نت‬ ‫كيم‬
‫فايبر‬ ‫او‬
)
‫و‬
‫تغطيته‬
‫بالمونه‬
‫لل‬
‫ربط‬
‫ما‬
‫الخرسانه‬ ‫بين‬
‫والحائط‬
3
-
‫االستشارى‬
‫يستلم‬
4
-
‫ايام‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫اكتر‬ ‫معالجه‬ ‫فترة‬
5
-
‫عمل‬
‫اوتار‬
‫وبؤج‬
‫الحوائط‬ ‫قى‬
‫وفى‬
‫االسقف‬
6
-
‫االوتار‬ ‫على‬ ‫ونوزنها‬ ‫الكهرباء‬ ‫علب‬ ‫نركب‬
(
‫االستشارى‬
‫والبؤجه‬ ‫االوتار‬ ‫يستلم‬
)
7
-
‫البياض‬ ‫نمالء‬ ‫التسليم‬ ‫بعد‬
(
‫االسقف‬ ‫نمالء‬
‫اوال‬
)
3
.1
.
c
‫البياض‬ ‫فى‬ ‫المستخذم‬ ‫المواد‬
‫الرمل‬
:
‫تدرجه‬ ‫وينحصر‬ ‫العضويه‬ ‫والمواد‬ ‫واالوساخ‬ ‫الشوئب‬ ‫من‬ ‫خاليا‬ ‫نظيفا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫ويجب‬
‫بين‬ ‫الحبيبى‬
1
‫الى‬
2
‫مم‬
‫االسمنت‬
:
‫الشروط‬ ‫عليه‬ ‫تنطبق‬ ‫الصنع‬ ‫حيث‬ ‫المتماسكه‬ ‫الكتل‬ ‫من‬ ‫خالى‬ ‫متجانس‬ ‫ناعم‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫ويجب‬
‫المسلحه‬ ‫الخرسانه‬ ‫فى‬ ‫المستخدم‬ ‫االسمنت‬ ‫فى‬ ‫توافرها‬ ‫الواجب‬
‫الماء‬
:
‫يجب‬
‫والقلويه‬ ‫العضويه‬ ‫والمواد‬ ‫واالمالح‬ ‫االوساخ‬ ‫من‬ ‫خاليا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬
‫الجير‬
:
‫الصلبه‬ ‫والمواد‬ ‫الشوئب‬ ‫من‬ ‫خاليا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬
‫الجبس‬
:
‫بالماء‬ ‫مزجه‬ ‫بمجرد‬ ‫حرارته‬ ‫درجة‬ ‫انترتفع‬ ‫يجب‬
3
.
2
‫الذهانات‬
•
‫االخيره‬ ‫المرحله‬ ‫الدهانات‬ ‫اعمال‬ ‫تعتبر‬
‫المبنى‬ ‫تشطيب‬ ‫اعمال‬ ‫فى‬
•
‫منها‬ ‫الغرض‬
:
•
1
-
‫ومرغوب‬ ‫نهائي‬ ‫شكل‬ ‫اعطاء‬
.
•
2
-
‫البياض‬ ‫على‬ ‫المحافظه‬
.
•
3
-
‫الداخليه‬ ‫للطبقات‬ ‫الرطوبه‬ ‫من‬ ‫الحمايه‬
•
4
-
‫يطلبها‬ ‫التى‬ ‫الكماليات‬ ‫من‬ ‫تعتبر‬
‫الشأن‬ ‫صاحب‬
.
3
.
2
.
a
‫الذهانات‬ ‫ادوات‬
•
‫السكينه‬
(
‫المقشط‬
)
:
•
‫ولها‬ ‫المعجون‬ ‫طبقة‬ ‫مد‬ ‫فى‬ ‫تستخدم‬
‫مقاسات‬ ‫عدة‬
•
‫الدهان‬ ‫فرشة‬
:
•
‫وقياسها‬ ‫نوعها‬ ‫يختلف‬
•
‫الروله‬
:
•
‫االخيره‬ ‫الدهان‬ ‫طبقة‬ ‫مد‬ ‫فى‬ ‫تستخدم‬
‫مختلفه‬ ‫مقاسات‬ ‫ولها‬
3
.
2
.
b
‫الذهان‬ ‫فى‬ ‫المستخذمه‬ ‫المواد‬
•
‫الدهان‬ ‫زيت‬
:
‫الكتان‬ ‫بذرة‬ ‫زيت‬
•
‫إسيبداج‬
:
‫النقى‬ ‫الجير‬ ‫حجر‬ ‫بودرة‬
•
‫الزنك‬
:
‫االبيض‬ ‫الرصاص‬ ‫كربونات‬ ‫مسحوق‬
•
‫الغراء‬
:
‫الحيونات‬ ‫جلود‬ ‫من‬ ‫المستخرج‬ ‫النوع‬ ‫يكون‬ ‫ان‬
3
.
2
c .
‫الذهان‬ ‫اعمال‬ ‫تنفيذ‬
•
‫ق‬
‫ب‬
‫االسطح‬ ‫كافة‬ ‫تنظيف‬ ‫يجب‬ ‫الدهان‬ ‫اعمال‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫اى‬ ‫عمل‬ ‫فى‬ ‫المباشره‬ ‫ل‬
‫العضويه‬ ‫والمواد‬ ‫واالوساخ‬ ‫االتربه‬ ‫كافة‬ ‫من‬ ‫دهانها‬ ‫المطلوب‬
•
‫الغ‬ ‫على‬ ‫سيبداخ‬ ‫وضع‬
‫را‬
‫بعض‬ ‫مع‬ ‫وتقليبهم‬ ‫ء‬
•
‫دهان‬
‫من‬ ‫اوليه‬ ‫طبقه‬
(
‫سيبداج‬
+
‫غراء‬
)
•
‫االوليه‬ ‫الطبقه‬ ‫دهان‬ ‫بعد‬ ‫واالسقف‬ ‫الحوائط‬ ‫سنفرة‬
•
‫من‬ ‫ثانيه‬ ‫طبقه‬ ‫دهان‬
(
‫سيبداج‬
+
‫غراء‬
)
•
‫والحوائط‬ ‫لالسقف‬ ‫الثانيه‬ ‫الطبقة‬ ‫سنفرة‬
•
‫النهائيه‬ ‫الطبقه‬ ‫بالزيت‬ ‫دهان‬
4
.
‫االرضيات‬
•
‫المبنى‬ ‫مستعملى‬ ‫من‬ ‫استخدام‬ ‫اقصى‬ ‫يواجه‬ ‫الذى‬ ‫العنصر‬ ‫هى‬ ‫المبنى‬ ‫ارضيات‬ ‫تعتبر‬
‫والصالبة‬ ‫المطلوب‬ ‫المظهر‬ ‫تعطى‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫وبالتالى‬ ‫المواد‬ ‫وبجميع‬ ‫الدرجات‬ ‫بجميع‬
‫نوعين‬ ‫الى‬ ‫تصنيعها‬ ‫حسب‬ ‫على‬ ‫االرضيات‬ ‫اقسام‬
:
1
-
‫مجمعه‬ ‫ارضيات‬
:
•
‫مع‬ ‫تجميعها‬ ‫يتم‬ ‫متماثله‬ ‫وغير‬ ‫متماثله‬ ‫اجزاء‬ ‫من‬ ‫تتكون‬ ‫التى‬ ‫االرضيات‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬
‫بعض‬
‫الى‬ ‫وتنقسم‬
:

‫منها‬ ‫البالطه‬ ‫ارضيات‬
:
•
‫العادى‬ ‫االسمنتى‬ ‫البالط‬
•
‫الطبيعى‬ ‫الرخام‬ ‫بالط‬
•
‫الصناعى‬ ‫الرخام‬ ‫بالط‬
•
‫السيراميك‬ ‫بالط‬

‫ومنها‬ ‫الخشبيه‬ ‫االرضيات‬
•
‫االرضيه‬ ‫الواح‬
•
‫الباركيه‬ ‫وارضيات‬
2
-
‫واحده‬ ‫قطعه‬ ‫ارضيات‬
(
‫السمك‬ ‫رقيقة‬ ‫بالطات‬ ‫او‬
)
‫ومنها‬
•
‫اسمنتيه‬ ‫لياسه‬ ‫ارضيات‬
•
‫الموكيت‬
•
‫المشمع‬
‫الصحية‬ ‫التركيبات‬ ‫أنظمة‬

‫المرافق‬ ‫لفرش‬ ‫المناسب‬ ‫الداخلى‬ ‫التوزيع‬ ‫تصميم‬ ‫إختيار‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫المعماري‬ ‫إعطاء‬
(
‫الصحية‬ ‫األجهزة‬
)
‫المباني‬ ‫فى‬
.

‫تشغيلها‬ ‫وطريقة‬ ‫تركيباتها‬ ‫وتفاصيل‬ ‫الصحية‬ ‫باألجهزة‬ ‫التعريف‬
.

‫المباني‬ ‫داخل‬ ‫ومساراتها‬ ‫والتغذية‬ ‫للصرف‬ ‫الداخلية‬ ‫الشبكات‬ ‫عمل‬ ‫بطريقة‬ ‫اإللمام‬
.
Design Details (3) - AE 322
‫الصحية‬ ‫للتركيبات‬ ‫العلمي‬ ‫المحتوي‬
(
‫الص‬
‫رف‬
)

‫المختلفة‬ ‫وأنواعها‬ ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫دراسة‬
.

‫المختلفة‬ ‫الحيزات‬ ‫داخل‬ ‫األجهزة‬ ‫تلك‬ ‫لتوزيع‬ ‫التصميمية‬ ‫األسس‬ ‫على‬ ‫التعرف‬
(
‫الح‬
‫مامات‬
‫والمطابخ‬
.)

‫وملحقاتها‬ ‫الصحية‬ ‫التركيبات‬ ‫فى‬ ‫المستخدمة‬ ‫المواسير‬ ‫أنواع‬ ‫دراسة‬
(
‫ل‬ ‫بالنسبة‬
‫لصرف‬
.)

‫للمباني‬ ‫والخارجي‬ ‫الداخلى‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬ ‫دراسة‬
.
Design Details (3) - AE 322
‫الصحية‬ ‫التركيبات‬ ‫أعمال‬
:

‫أساسيين‬ ‫شقين‬ ‫على‬ ‫تشتمل‬
:

‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫شبكة‬
‫وق‬ ‫مواسير‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ‫المباني‬ ‫وخارج‬ ‫داخل‬ ‫أنواعها‬ ‫بجميع‬
‫طع‬
‫الشبكة‬ ‫تلك‬ ‫لتشغيل‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫وكل‬
.

‫ال‬ ‫والصلبة‬ ‫السائلة‬ ‫المخلفات‬ ‫جميع‬ ‫إستقبال‬ ‫هو‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫شبكة‬ ‫من‬ ‫الغرض‬
‫ناتجة‬
‫ونظيف‬ ‫أمنة‬ ‫بطريقة‬ ‫المباني‬ ‫أعلى‬ ‫من‬ ‫األمطار‬ ‫صرف‬ ‫الى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫المباني‬ ‫داخل‬ ‫من‬
‫ة‬
‫المحيطة‬ ‫والبيئة‬ ‫العامة‬ ‫الصحة‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬ ‫العمومي‬ ‫الصرف‬ ‫شبكة‬ ‫الى‬
.
Design Details (3) - AE 322
‫الصحية‬ ‫التركيبات‬ ‫أعمال‬
:

‫أساسيين‬ ‫شقين‬ ‫على‬ ‫تشتمل‬
:

‫المياة‬ ‫تغذية‬ ‫شبكة‬
‫األدمي‬ ‫لإلستهالك‬ ‫الصاحة‬
(
‫واإلستعماالت‬ ‫والري‬ ‫الشرب‬
‫المختلفة‬
)
‫الشبكة‬ ‫تلك‬ ‫لتشغيل‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫وكل‬ ‫وقطع‬ ‫مواسير‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫بما‬
.

‫الرئيسي‬ ‫المنبع‬ ‫من‬ ‫المياة‬ ‫إستقبال‬ ‫المياة‬ ‫تغذية‬ ‫شبكة‬ ‫من‬ ‫الغرض‬
(
‫الم‬ ‫شبكة‬
‫ياة‬
‫العمومية‬
)
‫المختلفة‬ ‫األغراض‬ ‫فى‬ ‫لإلستعمال‬ ‫المباني‬ ‫لداخل‬ ‫وتوصيلها‬
.
Design Details (3) - AE 322
‫الصحية‬ ‫التركيبات‬ ‫أعمال‬ ‫أهمية‬
:

‫والملوث‬ ‫للفضالت‬ ‫األمن‬ ‫التصريف‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫األمراض‬ ‫وإنتشار‬ ‫البيئي‬ ‫التلوث‬ ‫منع‬
‫ات‬
.

‫األدمي‬ ‫لإلستهالك‬ ‫الصالحة‬ ‫المياة‬ ‫من‬ ‫القومية‬ ‫الثروة‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬
.

‫أو‬ ‫التصدع‬ ‫ألخطار‬ ‫تعرضها‬ ‫لعدم‬ ‫المياة‬ ‫تسريب‬ ‫من‬ ‫والمنشأت‬ ‫المباني‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬
‫اإلنهيار‬
.
Design Details (3) - AE 322
‫المستخدمة‬ ‫المواسير‬ ‫أنواع‬
:

‫المباني‬ ‫داخل‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫إعمال‬ ‫فى‬ ‫المستخدمة‬ ‫المواسير‬ ‫أنواع‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫هناك‬
‫إعتبار‬ ‫على‬ ‫إختيارهم‬ ‫يتم‬ ،‫وخارجها‬
:

‫والخارجية‬ ‫الداخلية‬ ‫للضغوط‬ ‫المواسير‬ ‫تحمل‬ ‫مدي‬

‫ولحامها‬ ‫توصيلها‬ ‫وطرق‬ ‫المواسير‬ ‫تشغيل‬ ‫طرق‬

‫والتأكل‬ ‫للصدأ‬ ‫المواسير‬ ‫مقاومة‬ ‫مدي‬

‫أخري‬ ‫مواد‬ ‫مع‬ ‫المواسير‬ ‫مادة‬ ‫نوعية‬ ‫إستخدام‬ ‫مرونة‬ ‫مدي‬

‫المواسير‬ ‫لمواد‬ ‫واإلنكماش‬ ‫التمدد‬ ‫معامالت‬
Design Details (3) - AE 322
‫المستخدمة‬ ‫المواسير‬ ‫أنواع‬
:

‫المجلفن‬ ‫الحديد‬ ‫مواسير‬
:

‫المياة‬ ‫وتغذية‬ ‫صرف‬ ‫فى‬ ‫تستخدم‬

‫بأطوال‬ ‫المجلفن‬ ‫الحديد‬ ‫من‬ ‫مصنوعة‬
4
-
6
‫متر‬
(
‫والخفيف‬ ‫الثقيل‬
)

‫بأقطار‬
½
،
¾
،
1
،
2
،
3
،
4
‫بوصة‬

‫الصرف‬ ‫شبكة‬ ‫لتمديد‬ ‫الملحقات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫لها‬
(
‫حرف‬ ‫مشترك‬ ،‫كوع‬
T & Y
،‫النبل‬ ،‫الجلبة‬ ،
‫كرنك‬ ‫وصلة‬ ،‫الطبة‬
)
Design Details (3) - AE 322
‫المستخدمة‬ ‫المواسير‬ ‫أنواع‬
:
Design Details (3) - AE 322

‫الكوع‬
90
‫أو‬
45
‫قائمة‬ ‫بزاوية‬ ‫ماسورتين‬ ‫لتوصيل‬ ‫يستخدم‬ ‫درجة‬

‫مختلفين‬ ‫بقطرين‬ ‫ماسورتين‬ ‫لتوصيل‬ ‫يستخدم‬ ‫الذى‬ ‫المسلوب‬ ‫منه‬
‫المستخدمة‬ ‫المواسير‬ ‫أنواع‬
:
Design Details (3) - AE 322

‫المشترك‬
‫لتوصيل‬ ‫يستخدم‬
‫أو‬ ‫قائمة‬ ‫بزاوية‬ ‫ماسورتين‬ ‫من‬ ‫أكثر‬
45
‫درجة‬

‫حرف‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫منه‬
T & Y
‫المستخدمة‬ ‫المواسير‬ ‫أنواع‬
:
Design Details (3) - AE 322

‫واحدة‬ ‫إستقامة‬ ‫على‬ ‫معا‬ ‫خطين‬ ‫لتوصيل‬ ‫تستخدم‬ ‫الجلبة‬

‫داخليين‬ ‫قالووظين‬ ‫من‬ ‫تتكون‬
(
‫قالووظ‬ ‫به‬ ‫ليس‬ ‫الخارج‬
)
‫المستخدمة‬ ‫المواسير‬ ‫أنواع‬
:
Design Details (3) - AE 322

‫واحدة‬ ‫إستقامة‬ ‫على‬ ‫معا‬ ‫خطين‬ ‫لتوصيل‬ ‫تستخدم‬ ‫النبل‬

‫خارجيين‬ ‫قالووظين‬ ‫من‬ ‫تتكون‬
(
‫قالووظ‬ ‫به‬ ‫ليس‬ ‫الداخل‬
)
‫المستخدمة‬ ‫المواسير‬ ‫أنواع‬
:
Design Details (3) - AE 322

‫خط‬ ‫نهاية‬ ‫إغالق‬ ‫فى‬ ‫تستخدم‬ ‫الطبة‬

‫نوعين‬ ‫لها‬
(
‫خارجي‬ ‫وسن‬ ‫داخلى‬ ‫بسن‬
)
‫المستخدمة‬ ‫المواسير‬ ‫أنواع‬
:
Design Details (3) - AE 322

‫تقاطع‬ ‫بشكل‬ ‫ماسورة‬ ‫تخطي‬ ‫أو‬ ‫لتحويل‬ ‫تستخدم‬ ‫الكرنك‬ ‫وصلة‬
‫المستخدمة‬ ‫المواسير‬ ‫أنواع‬
:

‫البالستيك‬ ‫المواسير‬
:

‫صرف‬ ‫فى‬ ‫تستخدم‬
‫المياة‬

‫مصنوعة‬
‫كلوريد‬ ‫فينيل‬ ‫بولى‬ ‫مادة‬ ‫من‬
PVC
‫بأطوال‬
4
-
6
‫متر‬

‫بأقطار‬
½
،
¾
،
1
،
2
،
3
،
4
‫بوصة‬

‫نوع‬ ‫منها‬
ABS
‫ال‬ ‫وتتحمل‬ ‫األرض‬ ‫تحت‬ ‫تركيبها‬ ‫يمكن‬ ‫أسود‬ ‫لونه‬ ‫سميك‬ ‫بالستيك‬ ‫من‬
‫ضغوط‬
‫والخارجية‬ ‫الداخلية‬

‫منها‬
PVC
‫للحرارة‬ ‫المقاومة‬ ‫ضعيف‬ ‫لكنه‬ ‫فاتح‬ ‫رمادي‬ ‫لون‬ ‫ذو‬

‫منها‬
UPVC
‫لذلك‬ ‫والمنخفضة‬ ‫العالية‬ ‫الحرارة‬ ‫مقاومة‬ ‫ميزة‬ ‫وله‬ ‫فاتح‬ ‫كريمي‬ ‫لون‬ ‫ذو‬
‫فى‬ ‫بكثرة‬ ‫يستخدم‬
‫الصرف‬

‫الصرف‬ ‫شبكة‬ ‫لتمديد‬ ‫الملحقات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫لها‬
(
‫حرف‬ ‫مشترك‬ ،‫كوع‬
T & Y
‫الجلبة‬ ،
،
،‫الطبة‬
‫كرنك‬ ‫وصلة‬
)
Design Details (3) - AE 322
‫المستخدمة‬ ‫المواسير‬ ‫أنواع‬
:
Design Details (3) - AE 322
‫المستخدمة‬ ‫المواسير‬ ‫أنواع‬
:

‫البالستيك‬ ‫المواسير‬ ‫مميزات‬
:

‫المجلفن‬ ‫الحديد‬ ‫المواسير‬ ‫عكس‬ ‫على‬ ‫وتمديدها‬ ‫وتوصيلها‬ ‫لحامها‬ ‫سهولة‬

‫بالمقارنة‬ ‫تكلفتها‬ ‫قلة‬
‫بالمواسير‬
‫الحديد‬
‫المجلفن‬

‫تمديداتها‬ ‫تنفيذ‬ ‫فى‬ ‫والسرعة‬ ‫وزنها‬ ‫خفة‬

‫على‬ ‫تتأكل‬ ‫وال‬ ‫تصدأ‬ ‫ال‬
‫المجلفن‬ ‫الحديد‬ ‫المواسير‬ ‫عكس‬

‫عيوبها‬
:

‫سهلة‬
‫المجلفن‬ ‫الحديد‬ ‫المواسير‬ ‫عكس‬ ‫على‬ ‫الكسر‬

‫للتمديدات‬ ‫تصلح‬ ‫ال‬
‫المجلفن‬ ‫الحديد‬ ‫المواسير‬ ‫عكس‬ ‫على‬ ‫الخارجية‬
Design Details (3) - AE 322
Design Details (3) - AE 322
Design Details (3) - AE 322
‫الصحية‬ ‫األجهزة‬
:

‫مجموعتين‬ ‫الى‬ ‫تنقسم‬
:

‫الفضالت‬ ‫إستقبال‬ ‫أجهزة‬
(
‫المراحيض‬
(
‫القواعد‬
)
‫والمباول‬
)

‫عمل‬ ‫عمود‬ ‫تسمي‬ ‫ماسورة‬ ‫على‬ ‫األجهزة‬ ‫هذة‬ ‫تصرف‬
(
‫ع‬
.
‫ع‬
).
‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫بقطر‬
4
‫بوصة‬
‫التفتيش‬ ‫غرفة‬ ‫الى‬ ‫يصرف‬ ‫بكوع‬ ‫المبني‬ ‫أسفل‬ ‫فى‬ ‫وتنتهي‬
(
‫غ‬
.
‫ت‬
).
‫شب‬ ‫الى‬ ‫ومنها‬
‫كة‬
‫العمومي‬ ‫الصرف‬
.

‫إستقبال‬ ‫أجهزة‬
‫والغسيل‬ ‫التنظيف‬ ‫مياة‬
(
‫والبيديه‬ ‫والبانيوهات‬ ‫واألدشاش‬ ‫األحواض‬
‫والمطبخ‬ ‫الشرب‬ ‫وحنفيات‬
)

‫عمود‬ ‫تسمي‬ ‫ماسورة‬ ‫على‬ ‫األجهزة‬ ‫هذة‬ ‫تصرف‬
‫صرف‬
(
‫ع‬
.
‫ص‬
).
‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫بقطر‬
3
‫بوصة‬
‫وتنتهي‬
‫المبني‬ ‫أسفل‬ ‫فى‬
‫بجاليتراب‬
(
‫ج‬
.
‫ت‬
).
‫يصرف‬
‫ال‬ ‫ومنها‬ ‫التفتيش‬ ‫غرفة‬ ‫الى‬
‫شبكة‬ ‫ى‬
‫العمومي‬ ‫الصرف‬
.
Design Details (3) - AE 322
‫الصحية‬ ‫األجهزة‬
:

‫صنعها‬ ‫ومواد‬ ‫وأحجامها‬ ‫أنواعها‬ ‫فى‬ ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫تختلف‬
.
‫الخصائص‬ ‫ومن‬
‫األجهزة‬ ‫تلك‬ ‫فى‬ ‫توافرها‬ ‫الواجب‬ ‫العامة‬ ‫والشروط‬
:

‫اإلستخدام‬ ‫لمكان‬ ‫المناسب‬ ‫والشكل‬ ‫المناسب‬ ‫الحجم‬

‫منها‬ ‫تصنع‬ ‫التي‬ ‫المواد‬ ‫ومتانة‬ ‫قوة‬
(
‫الب‬ ،‫ستيل‬ ‫ستانلس‬ ،‫السيراميك‬ ،‫الصيني‬
‫الستيك‬
)

‫األشكال‬ ‫من‬ ‫شكل‬ ‫بأي‬ ‫للمياة‬ ‫األجهزة‬ ‫نفاذية‬ ‫عدم‬

‫الجراثيم‬ ‫وتكاثر‬ ‫نمو‬ ‫على‬ ‫تساعد‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫البروزات‬ ‫أو‬ ‫التشققات‬ ‫من‬ ‫خلوها‬

‫التنظيف‬ ‫لسهولة‬ ‫أملس‬ ‫الداخلى‬ ‫سطحها‬ ‫يكون‬

‫الكميائية‬ ‫والتفاعالت‬ ‫للصدأ‬ ‫مقاومتها‬
Design Details (3) - AE 322
‫الصحية‬ ‫األجهزة‬
( :
‫المراحيض‬
)

‫العربي‬ ‫المرحاض‬

‫يق‬ ‫وبذلك‬ ‫إستعماله‬ ‫عند‬ ‫المرحاض‬ ‫مع‬ ‫اإلنسان‬ ‫جسم‬ ‫تالمس‬ ‫عدم‬ ‫مميزاته‬ ‫من‬
‫ل‬
‫من‬ ‫ل‬
‫التالمس‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫تأتي‬ ‫التي‬ ‫األمراض‬ ‫نقل‬

‫بالصيني‬ ‫المطلى‬ ‫الفخار‬ ‫من‬ ‫قاعدة‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫المرحاض‬

‫أسفل‬ ‫من‬ ‫صرف‬ ‫فتحة‬ ‫ولها‬ ‫بالصيني‬ ‫المطلى‬ ‫الزهر‬ ‫الحديد‬ ‫من‬ ‫المرحاض‬ ‫سلطانية‬
‫الطرد‬ ‫صندوق‬ ‫لماسورة‬ ‫لفتحة‬ ‫باإلضافة‬
Design Details (3) - AE 322
‫الصحية‬ ‫األجهزة‬
( :
‫المراحيض‬
)

‫األفرنجي‬ ‫المرحاض‬

‫حرف‬ ‫سيفون‬ ‫بها‬ ‫ويتصل‬ ‫بالصيني‬ ‫المطلى‬ ‫الحديد‬ ‫من‬ ‫المرحاض‬ ‫سلطانية‬
P
‫أو‬
S
‫يكون‬
‫بقطر‬ ‫صرف‬ ‫ومخرج‬ ‫واحدة‬ ‫قطعة‬ ‫معها‬
3
‫وبعضها‬ ،‫الطرد‬ ‫صندوق‬ ‫لماسورة‬ ‫وفتحة‬ ‫بوصة‬
‫الطرد‬ ‫صندوق‬ ‫فى‬ ‫مندمج‬ ‫يكون‬
.
Design Details (3) - AE 322
‫الصحية‬ ‫األجهزة‬
( :
‫المباول‬
-
Urinals
)

‫والمطا‬ ‫والمسارح‬ ‫المكاتب‬ ‫مثل‬ ‫العامة‬ ‫المباني‬ ‫فى‬ ‫للرجال‬ ‫المياة‬ ‫دورات‬ ‫فى‬ ‫تستخدم‬
‫عم‬
.

‫منها‬
:
‫القائمة‬ ‫المباول‬
Stall
‫الحائطية‬ ،
Wall
‫القاعدية‬ ،
Pedestal
.
Design Details (3) - AE 322
‫القائمة‬
Stall
‫الحائطية‬
Wall
‫القاعدية‬
Pedestal
‫الصحية‬ ‫األجهزة‬
( :
‫األحواض‬
–
Lavatories
)

‫ط‬ ‫حسب‬ ‫أنواع‬ ‫عدة‬ ‫الى‬ ‫وتنقسم‬ ،‫مختلفة‬ ‫بألوان‬ ‫بالصيني‬ ‫المطلى‬ ‫الفخار‬ ‫من‬ ‫تصنع‬
‫رق‬
‫تثبيتها‬
(
‫دوالب‬ ‫على‬ ‫حوض‬ ،‫كابولى‬ ‫على‬ ‫حوض‬ ،‫بركبة‬ ‫حوض‬ ،‫بعمود‬ ‫حوض‬
)
Design Details (3) - AE 322
‫الصحية‬ ‫األجهزة‬
( :
‫البانيوهات‬
–
Bath Tubs
)

ً‫شيوعا‬ ‫األكثر‬ ،‫متعددة‬ ‫ومقاسات‬ ‫أنواع‬ ‫لها‬ ‫يوجد‬
60 x 140, 160, 170
‫بإرتفاع‬
45
‫سم‬
.

‫الفايبرجالس‬ ‫أو‬ ‫بالصيني‬ ‫المطلى‬ ‫الزهر‬ ‫الحديد‬ ‫من‬ ‫تصنع‬

‫فتحة‬ ‫به‬ ‫ملحق‬
2
‫أعل‬ ‫من‬ ‫فائض‬ ‫فتحة‬ ‫و‬ ،‫للتصريف‬ ‫البانيو‬ ‫سيفون‬ ‫لتثبيت‬ ‫بوصة‬
‫ى‬
.
Design Details (3) - AE 322
‫الصحية‬ ‫األجهزة‬
:

‫مثل‬ ‫بالحمام‬ ‫الخاصة‬ ‫المكمالت‬ ‫بعض‬ ‫أيضا‬ ‫توجد‬ ،‫الصحية‬ ‫لألجهزة‬ ‫باإلضافة‬
:

‫األ‬ ‫غسيل‬ ‫حوض‬ ‫رف‬ ،‫المالبس‬ ‫عالقة‬ ،‫الفواطة‬ ،‫الوراقة‬ ،‫البانيو‬ ‫صبانة‬ ،‫الحوض‬ ‫صبانة‬
‫يدي‬
Design Details (3) - AE 322
‫الصحية‬ ‫األجهزة‬
:

‫الحمامات‬ ‫أنواع‬
:

‫الكامل‬ ‫الحمام‬
:
‫الذى‬ ‫الحمام‬ ‫هو‬
‫والمرحاض‬ ‫والحوض‬ ‫البانيو‬ ‫يستخدم‬
‫من‬ ‫مساحته‬ ‫وتتراوح‬ ‫والبيدية‬
6
-
8
‫م‬
2

‫الحمام‬ ‫أرباع‬ ‫ثالث‬
:
‫الذى‬ ‫الحمام‬ ‫هو‬
‫يستخدم‬
‫والحوض‬ ‫الدش‬
‫والمرحاض‬
‫وتتراوح‬
‫من‬ ‫مساحته‬
4
-
5
‫م‬
2

‫الحمام‬ ‫نصف‬
(
‫مياة‬ ‫دورة‬
WC
:)
‫هو‬
‫يستخدم‬ ‫الذى‬ ‫الحمام‬
‫الحوض‬
‫والمرحاض‬
‫وتتراوح‬ ‫فقط‬
‫من‬ ‫مساحته‬
1.5
-
2
‫م‬
2
Design Details (3) - AE 322
Design Details (3) - AE 322
‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫ملحقات‬
:

‫السيفونات‬
:

‫أنواعها‬ ‫بمختلف‬
‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫مخارج‬ ‫عند‬ ‫يركب‬ ‫مائي‬ ‫حاجز‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬

‫إخت‬ ‫نتيجة‬ ‫المبني‬ ‫داخل‬ ‫الى‬ ‫بالروائح‬ ‫الملوث‬ ‫المواسير‬ ‫من‬ ‫الهواء‬ ‫رجوع‬ ‫منع‬ ‫هو‬ ‫الهدف‬
‫الف‬
‫والضغوط‬ ‫الحرارة‬ ‫درجات‬
.
Design Details (3) - AE 322
‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫ملحقات‬
:

‫السيفونات‬
(
‫عامة‬ ‫وإشتراطات‬ ‫خصائص‬
:)

‫مسامية‬ ‫غير‬ ‫مواد‬ ‫من‬ ‫مصنوع‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬

‫مائي‬ ‫بحاجز‬ ‫مزود‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
(
‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬
5
‫سم‬
)

‫التنظيف‬ ‫ذاتي‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬

‫للتنظيف‬ ‫خاصة‬ ‫بفتحة‬ ‫مزود‬ ‫يكون‬ ‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫وفى‬
(
‫تسليك‬ ‫طبة‬
)

‫شكله‬ ‫فى‬ ‫التعقيد‬ ‫عدم‬
(
‫والتجاويف‬ ‫واألركان‬ ‫الزوايا‬ ‫عديم‬
)

‫م‬ ‫التركيب‬ ‫سهولة‬
‫ع‬
‫المختلفة‬ ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬
Design Details (3) - AE 322
‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫ملحقات‬
:

‫السيفونات‬ ‫داخل‬ ‫المائي‬ ‫الحاجز‬ ‫فقد‬ ‫أسباب‬
:

‫الراجع‬ ‫الضغط‬
:

‫األرضى‬ ‫بالدور‬ ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫فى‬ ‫عادة‬ ‫الظاهرة‬ ‫هذة‬ ‫تحدث‬

‫المواس‬ ‫من‬ ‫نزوله‬ ‫عند‬ ‫أمامه‬ ‫مضغوط‬ ‫هواء‬ ‫تكوين‬ ‫الى‬ ‫العليا‬ ‫األدوار‬ ‫صرف‬ ‫يتسبب‬ ‫حيث‬
‫ير‬

‫الضغط‬ ‫لهذا‬ ‫نتيجة‬ ‫األرضي‬ ‫الدور‬ ‫بسيفونات‬ ‫المائي‬ ‫الحاجز‬ ‫مياة‬ ‫وتندفع‬
Design Details (3) - AE 322
‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫ملحقات‬
:

‫السيفونات‬ ‫داخل‬ ‫المائي‬ ‫الحاجز‬ ‫فقد‬ ‫أسباب‬
:

‫الشعرية‬ ‫الخاصية‬
:

‫مسامية‬ ‫قطعة‬ ‫وجود‬ ‫نتيجة‬ ‫الظاهرة‬ ‫هذة‬ ‫تحدث‬
(
‫صوف‬ ‫أو‬ ‫قماش‬
)
‫السيفون‬ ‫مجري‬ ‫تغطي‬

‫المائي‬ ‫الحاجز‬ ‫مياة‬ ‫بتفريغ‬ ‫الشعرية‬ ‫الخاصية‬ ‫وتقوم‬ ‫يتسبب‬ ‫حيث‬
Design Details (3) - AE 322
‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫ملحقات‬
:

‫السيفونات‬ ‫داخل‬ ‫المائي‬ ‫الحاجز‬ ‫فقد‬ ‫أسباب‬
:

‫التبخر‬
:

‫لفترة‬ ‫سيفون‬ ‫على‬ ‫المحتوي‬ ‫الصحي‬ ‫الجهاز‬ ‫إستخدام‬ ‫عدم‬ ‫نتيجة‬ ‫الظاهرة‬ ‫هذة‬ ‫تحدث‬
‫طويلة‬

‫المائ‬ ‫بالحاجز‬ ‫الموجودة‬ ‫المياة‬ ‫من‬ ‫كمية‬ ‫تبخر‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫اليومية‬ ‫الحرارة‬ ‫درجات‬ ‫إختالف‬
‫ي‬
‫بمعدل‬ ‫تدريجيا‬ ‫للسيفون‬
2.5
‫األسبوع‬ ‫فى‬ ‫مم‬

‫الترشيح‬
:

‫نتيجة‬ ‫الظاهرة‬ ‫هذة‬ ‫تحدث‬
‫ت‬ ‫نتيجة‬ ‫بالسيفون‬ ‫تشقق‬ ‫أو‬ ‫كسر‬ ‫أو‬ ‫سليمة‬ ‫غير‬ ‫وصلة‬
‫مدد‬
‫المعادن‬ ‫وإنكماش‬
Design Details (3) - AE 322
‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫ملحقات‬
:

‫السيفونات‬ ‫أنواع‬
:

‫حرف‬ ‫سيفون‬
P
:
‫األجهزة‬ ‫فى‬ ‫ويستعمل‬ ،‫الخارج‬ ‫خط‬ ‫على‬ ‫عمودي‬ ‫الداخل‬ ‫خط‬ ‫يكون‬ ‫فيه‬
‫للحوائط‬ ‫المالصقة‬ ‫الصحية‬
.

‫حرف‬ ‫سيفون‬
S
:
‫الداخل‬ ‫خط‬ ‫يكون‬ ‫فيه‬
‫لخط‬ ‫موازي‬
‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫فى‬ ‫ويستعمل‬ ،‫الخارج‬
‫الحوائط‬ ‫عن‬ ‫البعيدة‬
.

‫سيفون‬
‫كباية‬
:
‫حرف‬ ‫بسيفون‬ ‫شبية‬ ‫وهو‬
P
‫لألحواض‬ ‫ويستخدم‬ ،
.
Design Details (3) - AE 322
‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫ملحقات‬
:

‫الخاصة‬ ‫السيفونات‬ ‫أنواع‬
(
‫الجاليتراب‬ ‫سيفون‬
:)

‫الصرف‬ ‫أعمدة‬ ‫تحت‬ ‫يوضع‬ ‫جهاز‬ ‫هو‬
(
‫أعمدة‬ ‫وليس‬ ‫السائل‬ ‫بالصرف‬ ‫الخاصة‬
‫الخاص‬ ‫العمل‬
‫ة‬
‫الصلب‬ ‫بالصرف‬
)
‫ت‬ ‫فتحة‬ ‫الى‬ ‫باإلضافة‬ ‫للتهوية‬ ‫غطاء‬ ‫وله‬ ‫البالستيك‬ ‫من‬ ‫مصنوع‬
‫سليك‬
.
Design Details (3) - AE 322
‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫ملحقات‬
:

‫الخاصة‬ ‫السيفونات‬ ‫أنواع‬
(
‫سيفون‬
‫األرضية‬
:)

‫األرضيات‬ ‫من‬ ‫المياة‬ ‫لتصريف‬ ‫يستخدم‬
‫مثل‬
،‫وغيرها‬ ‫والمطابخ‬ ‫الحمامات‬

‫تصريف‬ ‫تناسب‬ ‫بمصفاة‬ ‫مزود‬ ‫غطاء‬ ‫له‬
،‫الزهر‬ ‫الحديد‬ ‫من‬ ‫ويصنع‬ ،‫المياة‬
‫ستيل‬ ‫اإلستانلس‬ ‫أو‬ ،‫البالستيك‬
.
Design Details (3) - AE 322
‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫ملحقات‬
:

‫المحابس‬ ‫أنواع‬
(
‫الصمامات‬
:)

‫اإلستع‬ ‫أثناء‬ ‫الطويل‬ ‫المدي‬ ‫وعلى‬ ‫الصحية‬ ‫التركيبات‬ ‫فى‬ ‫مهما‬ ‫دورا‬ ‫الصمامات‬ ‫تلعب‬
‫مال‬
‫والصيانة‬ ‫اإلحالل‬ ‫وإثناء‬ ‫المواسير‬ ‫فى‬ ‫المياة‬ ‫مرور‬ ‫تنظيم‬ ‫بغرض‬
.

‫بأكملها‬ ‫التغذية‬ ‫شبكة‬ ‫أو‬ ‫أفرع‬ ‫بعض‬ ‫غلق‬ ‫فى‬ ‫تستخدم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
.

‫العوامة‬ ‫وصمام‬ ،‫لإلرتداد‬ ‫مانع‬ ‫ومحبس‬ ،‫سكينة‬ ‫محبس‬ ‫أنواع‬ ‫منه‬
.
Design Details (3) - AE 322
‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫ملحقات‬
:

‫السخانات‬
:

‫معزول‬ ‫معدني‬ ‫غالف‬ ‫داخل‬ ‫معلق‬ ‫رأسي‬ ‫خزان‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬

‫األسفل‬ ‫فى‬ ‫مثبت‬ ‫تسخين‬ ‫جهاز‬ ‫على‬ ‫يحتوي‬
(
‫الكهرباء‬ ‫أو‬ ‫بالغاز‬ ‫سواء‬
)

‫الحيز‬ ‫داخل‬ ‫التغذية‬ ‫شبكة‬ ‫الى‬ ‫ومنه‬ ،‫اليه‬ ‫الداخلة‬ ‫المياة‬ ‫تسخين‬ ‫على‬ ‫يعمل‬
.
Design Details (3) - AE 322
Design Details (3) - AE 322
‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬
:

‫تمهيد‬
:

‫في‬ ‫أما‬ ،‫األرض‬ ‫مستوي‬ ‫فوق‬ ‫المياة‬ ‫تغذية‬ ‫مواسير‬ ‫تنتشر‬ ‫كانت‬ ‫القديمة‬ ‫العهود‬ ‫فى‬
‫ما‬
‫وأ‬ ‫صحية‬ ‫بطريقة‬ ‫صرف‬ ‫عمل‬ ‫يتسني‬ ‫فلم‬ ‫بدائية‬ ‫عملية‬ ‫فكانت‬ ‫بالصرف‬ ‫يتعلق‬
‫فى‬ ‫منة‬
‫األرضي‬ ‫الدور‬ ‫من‬ ‫األعلى‬ ‫األوار‬
.

‫أحيانا‬ ‫المبني‬ ‫خارج‬ ‫أماكن‬ ‫فى‬ ‫الصرف‬ ‫وكان‬
.

‫ب‬ ‫الخاصة‬ ‫والمواسير‬ ‫واألدوات‬ ‫األجهزة‬ ‫تصنيع‬ ‫أمكن‬ ‫والتكنولوجي‬ ‫العلمي‬ ‫التقدم‬ ‫ومع‬
‫عملية‬
‫مناسبة‬ ‫بصورة‬ ‫وإستعمالها‬ ‫والتغذية‬ ‫الصرف‬
.

‫الى‬ ‫المباني‬ ‫داخل‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬ ‫تنقسم‬
:

‫الواحدة‬ ‫الماسورة‬ ‫ذو‬ ‫الصرف‬ ‫نظام‬

‫الماسورتين‬ ‫ذو‬ ‫الصرف‬ ‫نظام‬
Design Details (3) - AE 322
‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬
:

‫نظام‬ ‫ينقسم‬
‫الماسورة‬ ‫ذو‬ ‫الصرف‬
‫الى‬ ‫الواحدة‬
:

‫بالكامل‬ ‫المهواة‬ ‫الماسورة‬ ‫نظام‬

‫الوحيد‬ ‫العمود‬ ‫نظام‬
Design Details (3) - AE 322
‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬
:

‫بالكامل‬ ‫المهواة‬ ‫الماسورة‬ ‫نظام‬
One-Pipe Fully Vented System
:

‫جميع‬ ‫تصريف‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫يتم‬
‫واحد‬ ‫صرف‬ ‫عمود‬ ‫فى‬ ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬
‫فى‬ ‫يظهر‬ ‫كما‬ ‫واحد‬ ‫تهوية‬ ‫بعمود‬ ‫متصل‬
‫الشكل‬
.

‫الى‬ ‫المرحاض‬ ‫مداد‬ ‫قطر‬ ‫زيادة‬ ‫حالة‬ ‫وفى‬
4
‫عدد‬ ‫تصريف‬ ‫يمكن‬ ‫فإنه‬ ،‫بوصة‬
8
‫وصالت‬ ‫بدون‬ ‫المداد‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫مراحيض‬
‫ألن‬ ‫التهوية‬ ‫همود‬ ‫الى‬ ‫المداد‬ ‫من‬ ‫تهوية‬
‫زيادة‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫المنصرفة‬ ‫المياة‬ ‫كمية‬
‫يخش‬ ‫فال‬ ،‫بأكمله‬ ‫المداد‬ ‫تمأل‬ ‫ال‬ ‫القطر‬
‫ي‬
‫المراحيض‬ ‫من‬ ‫المائي‬ ‫الحاجز‬ ‫تفريغ‬ ‫من‬
.
Design Details (3) - AE 322
‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬
:

‫بالكامل‬ ‫المهواة‬ ‫الماسورة‬ ‫نظام‬
One-Pipe Fully Vented System
:

‫واحدة‬ ‫ماسورة‬ ‫أن‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫يظهر‬
‫والعمل‬ ‫الصرف‬ ‫مخلفات‬ ‫كل‬ ‫تجمع‬
(
‫للصرف‬ ‫الرئيسية‬ ‫الماسورة‬ ‫وتسمي‬
‫والعمل‬
)

‫يقوم‬ ‫الذى‬ ‫التهوية‬ ‫عمود‬ ‫بجوارها‬ ‫ويقع‬
‫باألجه‬ ‫الخاصة‬ ‫المائية‬ ‫الحواجز‬ ‫بتهوية‬
‫زة‬
‫الصحية‬
(
‫الى‬ ‫فيها‬ ‫الماء‬ ‫عمق‬ ‫يصل‬
7.5
‫سم‬
)

‫الماسورتين‬ ‫نهايات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ويراعي‬
‫الجوي‬ ‫للهواء‬ ‫مفتوحتين‬
.

‫هذا‬ ‫فى‬ ‫الجاليترابات‬ ‫إستخدام‬ ‫يتم‬ ‫ال‬
‫النظام‬
.
Design Details (3) - AE 322
‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬
:
Design Details (3) - AE 322

‫الوحيد‬ ‫العمود‬ ‫نظام‬
Single Stack System
:

‫وصالت‬ ‫بدون‬ ‫لكن‬ ‫بالكامل‬ ‫المهواة‬ ‫الماسورة‬ ‫نظام‬ ‫عمل‬ ‫فكرة‬ ‫بنفس‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫يعمل‬
‫إستخدام‬ ‫يتم‬ ‫وال‬ ،‫تهوية‬
‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫الجاليترابات‬
.

‫يتميز‬
‫مع‬ ‫باإلقتصادية‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬
‫مراعا‬
‫ة‬
‫إلستخدامه‬ ‫الشروط‬ ‫بعض‬
:
‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬
:
Design Details (3) - AE 322

‫الوحيد‬ ‫العمود‬ ‫نظام‬
Single Stack System
:

‫أق‬ ‫الصرف‬ ‫مدادات‬ ‫طول‬ ‫يكون‬ ‫حتي‬ ‫الصرف‬ ‫لعمود‬ ‫مالصقة‬ ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫ل‬
‫يمكن‬ ‫ما‬

‫مختلفة‬ ‫رأسية‬ ‫مستويات‬ ‫على‬ ‫الصرف‬ ‫بعمود‬ ‫الصرف‬ ‫مدادات‬ ‫إتصال‬ ‫أن‬ ‫يراعي‬
‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬
:
Design Details (3) - AE 322

‫الوحيد‬ ‫العمود‬ ‫نظام‬
Single Stack System
:

‫منفصلة‬ ‫مدادات‬ ‫بواسطة‬ ‫الصرف‬ ‫بعمود‬ ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫تتصل‬

‫الترتيب‬ ‫بذلك‬ ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫مدادات‬ ‫إتصال‬
:
‫ومراحي‬ ،‫مطبخ‬ ‫أحواض‬ ،‫بانيوهات‬ ،‫أحواض‬
‫ض‬
‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬
:

‫التقليدي‬ ‫الماسورتين‬ ‫نظام‬
Traditional Two-Pipe System
:

‫أن‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫إستخدام‬ ‫يتم‬
‫وأماكن‬ ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫بين‬ ‫المسافات‬
‫كبيرة‬ ‫الصرف‬
.

‫عل‬ ‫المختلفة‬ ‫لألجهزة‬ ‫الصرف‬ ‫عمل‬ ‫يتم‬
‫ى‬
‫مجموعتين‬
:

‫الصرف‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬ ‫والمباول‬ ‫المراحيض‬
‫عمل‬ ‫عمود‬ ‫على‬
(
‫ع‬
.
‫ع‬
).
‫بقطر‬
4
‫بوصة‬
‫صرف‬ ‫وماسورة‬ ‫بكوع‬ ‫أسفل‬ ‫من‬ ‫ينتهي‬
‫الى‬ ‫ومنها‬ ‫التفتيش‬ ‫غرفة‬ ‫الى‬ ‫أفقية‬
‫العمومي‬ ‫الصرف‬
.

‫والبانيوهات‬ ‫األحواض‬
‫حيث‬ ‫والبيديهات‬
‫عمود‬ ‫على‬ ‫الصرف‬ ‫يتم‬
‫صرف‬
(
‫ع‬
.
‫ص‬
).
‫بقطر‬
3
‫أسفل‬ ‫من‬ ‫ينتهي‬ ‫بوصة‬
‫ماسورة‬ ‫الى‬ ‫ومنه‬ ‫بجاليتراب‬
‫أفق‬ ‫صرف‬
‫ية‬
‫الصرف‬ ‫الى‬ ‫ومنها‬ ‫التفتيش‬ ‫غرفة‬ ‫الى‬
‫العمومي‬
.
Design Details (3) - AE 322
‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬
:

‫التقليدي‬ ‫الماسورتين‬ ‫نظام‬
Traditional Two-Pipe System
:

‫التهوية‬ ‫عمود‬ ‫وظيفة‬
(
2
‫بوصة‬
)
‫تنحصر‬
‫المائ‬ ‫الحاجز‬ ‫تفريغ‬ ‫تأثير‬ ‫تقليل‬ ‫فى‬
‫ي‬
‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫لسيفونات‬
(
‫وخصوصا‬
‫المراحيض‬
)
‫الضغط‬ ‫على‬ ‫والماحظة‬
‫الفرعية‬ ‫الوصالت‬ ‫داخل‬ ‫الجوي‬

‫المب‬ ‫أعلى‬ ‫الى‬ ‫تصل‬ ‫التهوية‬ ‫مواسير‬
‫ني‬
‫الجوي‬ ‫للهواء‬ ‫مفتوحة‬ ‫وتكون‬

‫كخط‬ ‫الصرف‬ ‫بعمود‬ ‫الموصل‬ ‫الجاليتراب‬
‫وة‬
‫الموجودة‬ ‫الغازات‬ ‫وصول‬ ‫لعدم‬ ‫أمان‬
‫الى‬ ‫ومنه‬ ‫العمود‬ ‫ذلك‬ ‫الى‬ ‫بالمجاري‬
‫المبني‬ ‫داخل‬
Design Details (3) - AE 322
Design Details (3) - AE 322
‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬ ‫تصميم‬
:
‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬ ‫تصميم‬
:

‫بـ‬ ‫الخاصة‬ ‫البيانات‬ ‫تجميع‬
:

‫المبني‬ ‫أدوار‬ ‫وعدد‬ ‫دور‬ ‫كل‬ ‫فى‬ ‫وعددها‬ ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫أنواع‬

‫األخر‬ ‫للجهاز‬ ‫وبالنسبة‬ ‫للفراغ‬ ‫بالنسبة‬ ‫جهاز‬ ‫كل‬ ‫موقع‬

‫والعمل‬ ‫الصرف‬ ‫وأعمدة‬ ‫لمدادات‬ ‫رالرأسية‬ ‫األفقية‬ ‫المسارات‬ ‫تحديد‬

‫المناسبة‬ ‫المواسير‬ ‫وأقطار‬ ‫نوعية‬ ‫إختيار‬
Design Details (3) - AE 322
Design Details (3) - AE 322
‫الخارجي‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬

‫الخارجي‬ ‫الصرف‬
:

‫للمبان‬ ‫الداخلى‬ ‫الصرف‬ ‫لمنظومة‬ ‫طبقا‬ ‫الصحية‬ ‫للفراغات‬ ‫الصرف‬ ‫عملية‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫بعد‬
‫تبدأ‬ ‫ي‬
‫الخارجي‬ ‫الصرف‬ ‫عملية‬
.

‫الى‬ ‫الخارجي‬ ‫الصرف‬ ‫ينقسم‬
:

‫الخارجي‬ ‫الصرف‬ ‫ومسارات‬ ‫التفتيش‬ ‫غرف‬

‫األمطار‬ ‫مياة‬ ‫صرف‬
Design Details (3) - AE 322
‫الخارجي‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬

‫الخارجي‬ ‫الصرف‬ ‫ومسارات‬ ‫التفتيش‬ ‫غرف‬
:

‫التفتيش‬ ‫غرف‬
Inspection Chamber
(
‫أو‬
‫المناهيل‬
Manholes
)
‫صغيرة‬ ‫غرف‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫هي‬
‫أو‬ ‫مستطيل‬ ‫أو‬ ‫مربع‬ ‫بقطاع‬ ‫األرض‬ ‫تحت‬ ‫تبني‬
‫دائري‬
.

‫للمبان‬ ‫النهائي‬ ‫التصريف‬ ‫تجميع‬ ‫فيها‬ ‫يتم‬
‫فى‬ ‫ي‬
‫شبكة‬ ‫الى‬ ‫ومنه‬ ،‫األرض‬ ‫سطح‬ ‫تحت‬ ‫واحد‬ ‫مداد‬
‫العمومي‬ ‫الخارجي‬ ‫الصرف‬
.

‫أو‬ ،‫بالشبكة‬ ‫خلل‬ ‫حدوث‬ ‫عن‬ ‫للكشف‬ ‫وتستخدم‬
‫بالمواسير‬ ‫إنسدادات‬ ‫حدوث‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫التسليك‬
.
Design Details (3) - AE 322
‫الخارجي‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬

‫الخارجي‬ ‫الصرف‬ ‫ومسارات‬ ‫التفتيش‬ ‫غرف‬
:

‫األتية‬ ‫الحاالت‬ ‫فى‬ ‫التفتيش‬ ‫غرف‬ ‫تستخدم‬
:

‫المجاري‬ ‫إتجاة‬ ‫تغيير‬

‫المجاري‬ ‫خطوط‬ ‫إلتقاء‬

‫الصرف‬ ‫مواسير‬ ‫نوع‬ ‫أو‬ ‫قطر‬ ‫تغيير‬

‫مسافة‬ ‫عند‬
15
‫أقصي‬ ‫كحد‬ ‫متر‬
Design Details (3) - AE 322
‫الخارجي‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬
Design Details (3) - AE 322

‫الخارجي‬ ‫الصرف‬ ‫ومسارات‬ ‫التفتيش‬ ‫غرف‬
:

‫مر‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫المسلحة‬ ‫الخرسانة‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫األسمنتي‬ ‫الطوب‬ ‫من‬ ‫التفتيش‬ ‫غرف‬ ‫تبني‬
‫أو‬ ‫بع‬
‫بسمك‬ ‫العادسة‬ ‫الخرسانة‬ ‫من‬ ‫فرشة‬ ‫فوق‬ ‫دائري‬ ‫أو‬ ‫مستطيل‬
15
‫سم‬
.

‫من‬ ‫أبعادها‬ ‫تتراوح‬
60
*
60
‫من‬ ‫أعماقها‬ ‫وتبدأ‬ ‫سم‬
35
‫سم‬
.

‫الغرفة‬ ‫وعمق‬ ‫حجم‬ ‫زاد‬ ‫األرض‬ ‫تحت‬ ‫المواسير‬ ‫فى‬ ‫الميول‬ ‫نسبة‬ ‫زادت‬ ‫كلما‬
.

‫الزهر‬ ‫الحديد‬ ‫أو‬ ‫المسلحة‬ ‫الخرسانة‬ ‫من‬ ‫غطاء‬ ‫عليها‬ ‫يركب‬
.
‫الخارجي‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬
Design Details (3) - AE 322
‫الخارجي‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬
Design Details (3) - AE 322
‫الخارجي‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬
Design Details (3) - AE 322
‫الخارجي‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬

‫مياة‬ ‫صرف‬
‫المائلة‬ ‫لألسطح‬ ‫األمطار‬
:

‫المباني‬ ‫سطح‬ ‫على‬ ‫ميول‬ ‫إحداث‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫يتم‬ ‫األمطار‬ ‫صرف‬
.

‫درئ‬ ‫أو‬ ‫مستطيل‬ ‫أو‬ ‫مربع‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫منحدرة‬ ‫أو‬ ‫مائلة‬ ‫بجوانب‬ ‫قنوات‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫يستخدم‬
‫ري‬
‫المائلة‬ ‫المباني‬ ‫أسطح‬ ‫حول‬ ‫نقطة‬ ‫أسفل‬ ‫فى‬
.
Design Details (3) - AE 322
‫الخارجي‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬

‫مياة‬ ‫صرف‬
‫المائلة‬ ‫لألسطح‬ ‫األمطار‬
:

‫القنوات‬ ‫هذة‬ ‫ميول‬ ‫يكون‬
1:100
‫المياة‬ ‫سريان‬ ‫سهولة‬ ‫على‬ ‫اإلنحدار‬ ‫هذا‬ ‫يساعد‬ ‫حيث‬ ،
‫الصرف‬ ‫قنوات‬ ‫فى‬
.

‫المزاريب‬ ‫مادة‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫األمطار‬ ‫صرف‬ ‫مواسير‬ ‫تكون‬
Design Details (3) - AE 322
‫الخارجي‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬

‫مياة‬ ‫صرف‬
‫المائلة‬ ‫لألسطح‬ ‫األمطار‬
:
Design Details (3) - AE 322
‫الخارجي‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬

‫مياة‬ ‫صرف‬
‫األفقية‬ ‫لألسطح‬ ‫األمطار‬
:

‫أقسام‬ ‫الى‬ ‫األسطح‬ ‫هذة‬ ‫تقسم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫المستوية‬ ‫األسطح‬ ‫من‬ ‫األمطار‬ ‫مياة‬ ‫لتصريف‬
‫المبني‬ ‫شكل‬ ‫طبيعة‬ ‫حسب‬
.

‫قسم‬ ‫من‬ ‫الماء‬ ‫ينحدر‬ ‫بحيث‬ ‫الميول‬ ‫خرسانة‬ ‫بإستخدام‬ ‫تشكيلها‬ ‫يتم‬ ‫األقسام‬ ‫هذة‬
‫الى‬
‫تصريف‬ ‫عندها‬ ‫يتم‬ ‫والتي‬ ‫للمبني‬ ‫الخارجي‬ ‫الحائط‬ ‫بجوار‬ ‫نقطة‬ ‫الى‬ ‫يصل‬ ‫حتي‬ ‫األخر‬
‫مياة‬
‫المطر‬ ‫جرجوري‬ ‫على‬ ‫األمطار‬
.
Design Details (3) - AE 322
‫الخارجي‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬

‫مياة‬ ‫صرف‬
‫األفقية‬ ‫لألسطح‬ ‫األمطار‬
:

‫السطح‬ ‫إنحدار‬ ‫مقدار‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
1:100
‫نقطة‬ ‫الى‬ ‫المياة‬ ‫سريان‬ ‫سهولة‬ ‫لضمان‬
‫التصريف‬
(
‫المطر‬ ‫بجرجوري‬ ‫إنتهاء‬ ‫أو‬ ‫أخر‬ ‫قسم‬ ‫بداية‬ ‫عند‬
.)

‫عن‬ ‫عندها‬ ‫األمطار‬ ‫مياة‬ ‫تصرف‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫أفقية‬ ‫مسافة‬ ‫أطول‬ ‫زيادة‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
15
‫متر‬
.

‫عن‬ ‫األوتار‬ ‫طول‬ ‫يزيد‬ ‫أال‬ ‫يجب‬ ‫ذلك‬ ‫وعلى‬
15
‫متر‬
.
Design Details (3) - AE 322
‫الخارجي‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬

‫مياة‬ ‫صرف‬
‫األفقية‬ ‫لألسطح‬ ‫األمطار‬
:

‫السطح‬ ‫إنحدار‬ ‫مقدار‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
1:100
‫نقطة‬ ‫الى‬ ‫المياة‬ ‫سريان‬ ‫سهولة‬ ‫لضمان‬
‫التصريف‬
(
‫المطر‬ ‫بجرجوري‬ ‫إنتهاء‬ ‫أو‬ ‫أخر‬ ‫قسم‬ ‫بداية‬ ‫عند‬
.)

‫عن‬ ‫عندها‬ ‫األمطار‬ ‫مياة‬ ‫تصرف‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫أفقية‬ ‫مسافة‬ ‫أطول‬ ‫زيادة‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
15
‫متر‬
.

‫عن‬ ‫األوتار‬ ‫طول‬ ‫يزيد‬ ‫أال‬ ‫يجب‬ ‫ذلك‬ ‫وعلى‬
15
‫متر‬
.
Design Details (3) - AE 322
)
1
(
‫ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ‬
.
)
2
(
‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬ ‫ﺗﺻﻧﻳﻊ‬ ‫ﻋﻣﻠﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﻪ‬ ‫ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺎﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ‬ ‫ﺍﻫﻡ‬
.
)
3
(
‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬ ‫ﺧﻭﺍﺹ‬
.
)
4
(
‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬ ‫ﺻﻧﺎﻋﺔ‬ ‫ﻣﺭﺍﺣﻝ‬
.
)
5
(
‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬ ‫ﺍﻧﻭﺍﻉ‬
.
)
6
(
‫ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ‬ ‫ﺣﻳﺙ‬ ‫ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬ ‫ﺗﺻﻧﻳﻑ‬
.
)
7
(
‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬ ‫ﻣﻥ‬ ‫ﻣﻛﻭﻥ‬ ‫ﻣﺑﻧﻰ‬ ‫ﻣﺛﺎﻝ‬
.
‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬ ‫ﺗﻌﺭﻳﻑ‬
‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬ ‫ﺻﻧﺎﻋﺔ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ‬
‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬ ‫ﺑﺻﻧﻊ‬ ‫ﻗﺎﻡ‬ ‫ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻭﻝ‬
‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬ ‫ﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻧﺔ‬‫ز‬‫اﻟﻤﻮا‬ ‫اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت‬ ‫و‬ ‫اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‬ ‫اﻫﻢ‬
‫اﻻﺳﺘﺨﺪام‬ ‫ﺣﺴﺐ‬ ‫اﻟﺰﺟﺎج‬ ‫ﺗﺼﻨﻴﻊ‬
‫ﺍﻟﺟﻳﺭ‬
‫ﺍﻟﺭﺻﺎﺹ‬
‫ﺍﻟﺑﻭﺭﻳﻙ‬ ‫ﺍﻛﺳﻳﺩ‬
‫ﺍﻻﻟﻣﻧﻳﻭﻡ‬ ‫ﺍﻛﺳﻳﺩ‬
‫اﻟﺰﺟﺎج‬ ‫ﺧﻮاص‬
‫ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﺳﺎﻭﺓ‬
‫ﺍﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ‬ ‫ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ‬
‫اﻟﺰﺟﺎج‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ‬ ‫اﺣﻞ‬‫ﺮ‬‫ﻣ‬
‫ﺍﻟﺻﻬﺭ‬
‫ﺍﻟﺗﺷﻛﻳﻝ‬
‫ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﺩ‬
‫ﺍﻻﻧﻬﺎء‬
‫اﻟﺰﺟﺎج‬ ‫أﻧﻮاع‬
:
1
_
‫ﺯﺟﺎﺝ‬
‫ﺍﻟﺑﻳﺭﻛﺱ‬
3
_
‫ﺳﻳﻠﻳﻛﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺳﻲ‬ ‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬
96
2
_
‫ﺍﻟﺻﻭﺍﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬
‫اﻟﺰﺟﺎج‬ ‫أﻧﻮاع‬
4
_
‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺟﻳﺔ‬ ‫ﺍﻻﻟﻳﺎﻑ‬
5
_
‫ﺍﻟﺿﺑﺎﺑﻲ‬ ‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬
‫ﺍﻟﺷﻔﺎﻑ‬ ‫ﻏﻳﺭ‬
6
_
‫ﺍﻟﻣﻌﺷﻕ‬ ‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬
‫اﻟﺰﺟﺎج‬ ‫أﻧﻮاع‬
7
-
‫ﻣﺻﻧﻔﺭ‬ ‫ﺯﺟﺎﺝ‬
9
_
‫ﺍﻟﺳﻳﻛﻭﺭﻳﺕ‬ ‫ﺯﺟﺎﺝ‬
8
-
‫ﺍﻟﻣﺄﻣﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬
‫اﻟﺰﺟﺎج‬ ‫أﻧﻮاع‬
10
-
‫ﺍﻟﻣﻌﺷﻕ‬ ‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬
‫ﺍﻟﻧﺣﺎﺱ‬ ‫ﺑﺻﻔﺎﺋﺢ‬
‫ﺑﺎﻟﺟﺹ‬ ‫ﻣﻌﺷﻕ‬ ‫ﺯﺟﺎﺝ‬- 11
12
-
‫ﺍﻟﻣﺳﻠﺢ‬ ‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬
‫اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺣﺴﺐ‬ ‫اﻟﺰﺟﺎج‬ ‫ﺗﺼﻨﻴﻒ‬
:
‫ﺍﻹﻧﺷﺎءﺍﺕ‬ ‫ﺯﺟﺎﺝ‬
‫ﺍﻵﻧﻳﺔ‬ ‫ﺯﺟﺎﺝ‬
‫ﺍﻟﺑﺻﺭﻳﺎﺕ‬ ‫ﺯﺟﺎﺝ‬
‫اﻟﺰﺟﺎج‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺼﻨﻮع‬ ‫ﻣﺒﻨﻰ‬ ‫ﻣﺜﺎل‬
:
‫ﺗﺭﻳﻧﻐﺎﻧﻭﺍ‬ ‫ﻛﻭﺍﻻ‬ ‫ﻣﺩﻳﻧﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺎﻟﺯﻳﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻛﺭﻳﺳﺗﺎﻝ‬ ‫ﻣﺳﺟﺩ‬

More Related Content

What's hot

Doors working details
Doors working detailsDoors working details
Doors working details
Dr Walaa Yoseph
 
Waffle slab Arabic
Waffle slab Arabic Waffle slab Arabic
Waffle slab Arabic
Yazid Hamoda
 
أعمال الواح الجبصين
أعمال الواح الجبصينأعمال الواح الجبصين
أعمال الواح الجبصين
Akram Suleiman
 
Curtain walls.pptx
Curtain walls.pptxCurtain walls.pptx
Curtain walls.pptx
DaliaAbdElfatah1
 
اتجاهات التصميم المعماري (المجتمع ) 3
اتجاهات التصميم المعماري (المجتمع ) 3 اتجاهات التصميم المعماري (المجتمع ) 3
اتجاهات التصميم المعماري (المجتمع ) 3
Dr Walaa Yoseph
 
خطوات رسم مساقط السلالم -stairs 2.pdf
خطوات رسم مساقط السلالم -stairs 2.pdfخطوات رسم مساقط السلالم -stairs 2.pdf
خطوات رسم مساقط السلالم -stairs 2.pdf
Olfat abd elghany helwa
 
اسس تصميم الجامعة الاهلية.pdf
اسس تصميم الجامعة الاهلية.pdfاسس تصميم الجامعة الاهلية.pdf
اسس تصميم الجامعة الاهلية.pdf
ALAQBAHGDAD
 
مراكز فنون حرفية
مراكز فنون حرفيةمراكز فنون حرفية
مراكز فنون حرفية
RwanEsmail1
 
كتاب التشطيبات المعماريه.pdf
كتاب التشطيبات المعماريه.pdfكتاب التشطيبات المعماريه.pdf
كتاب التشطيبات المعماريه.pdf
radwaelrfaee
 
978 التصميمات التنفيذية
978 التصميمات التنفيذية978 التصميمات التنفيذية
978 التصميمات التنفيذية
Alaa Altaie
 
اعمال المبانى
اعمال المبانىاعمال المبانى
اعمال المبانى
Osama Tarek
 
Exterior finish
Exterior finishExterior finish
Exterior finish
Ahmed atia
 
Philip johnson
Philip johnsonPhilip johnson
Philip johnson
Yassmin Sayed
 
04 07 المحاضرة الرابعة- السابعة
04 07 المحاضرة الرابعة- السابعة04 07 المحاضرة الرابعة- السابعة
04 07 المحاضرة الرابعة- السابعة
Khaled Ali
 
اسس تصميم مواقف السيارات
اسس تصميم مواقف السياراتاسس تصميم مواقف السيارات
اسس تصميم مواقف السيارات
mohmimare
 
المنشآت الخيمية
المنشآت الخيميةالمنشآت الخيمية
المنشآت الخيمية
Yasser Sarraj
 
4-handrail cases& details.pdf
4-handrail cases& details.pdf4-handrail cases& details.pdf
4-handrail cases& details.pdf
Olfat abd elghany helwa
 
حلقة بحث عن الهياكل الاطارية
حلقة بحث عن الهياكل الاطاريةحلقة بحث عن الهياكل الاطارية
حلقة بحث عن الهياكل الاطارية
Nour Hassoun
 
العزل الحراري
العزل الحراريالعزل الحراري
العزل الحراري
Sara Aburayya
 
Modern architecture - عمارة الحدائة
Modern architecture - عمارة الحدائةModern architecture - عمارة الحدائة
Modern architecture - عمارة الحدائة
NadaElsaed
 

What's hot (20)

Doors working details
Doors working detailsDoors working details
Doors working details
 
Waffle slab Arabic
Waffle slab Arabic Waffle slab Arabic
Waffle slab Arabic
 
أعمال الواح الجبصين
أعمال الواح الجبصينأعمال الواح الجبصين
أعمال الواح الجبصين
 
Curtain walls.pptx
Curtain walls.pptxCurtain walls.pptx
Curtain walls.pptx
 
اتجاهات التصميم المعماري (المجتمع ) 3
اتجاهات التصميم المعماري (المجتمع ) 3 اتجاهات التصميم المعماري (المجتمع ) 3
اتجاهات التصميم المعماري (المجتمع ) 3
 
خطوات رسم مساقط السلالم -stairs 2.pdf
خطوات رسم مساقط السلالم -stairs 2.pdfخطوات رسم مساقط السلالم -stairs 2.pdf
خطوات رسم مساقط السلالم -stairs 2.pdf
 
اسس تصميم الجامعة الاهلية.pdf
اسس تصميم الجامعة الاهلية.pdfاسس تصميم الجامعة الاهلية.pdf
اسس تصميم الجامعة الاهلية.pdf
 
مراكز فنون حرفية
مراكز فنون حرفيةمراكز فنون حرفية
مراكز فنون حرفية
 
كتاب التشطيبات المعماريه.pdf
كتاب التشطيبات المعماريه.pdfكتاب التشطيبات المعماريه.pdf
كتاب التشطيبات المعماريه.pdf
 
978 التصميمات التنفيذية
978 التصميمات التنفيذية978 التصميمات التنفيذية
978 التصميمات التنفيذية
 
اعمال المبانى
اعمال المبانىاعمال المبانى
اعمال المبانى
 
Exterior finish
Exterior finishExterior finish
Exterior finish
 
Philip johnson
Philip johnsonPhilip johnson
Philip johnson
 
04 07 المحاضرة الرابعة- السابعة
04 07 المحاضرة الرابعة- السابعة04 07 المحاضرة الرابعة- السابعة
04 07 المحاضرة الرابعة- السابعة
 
اسس تصميم مواقف السيارات
اسس تصميم مواقف السياراتاسس تصميم مواقف السيارات
اسس تصميم مواقف السيارات
 
المنشآت الخيمية
المنشآت الخيميةالمنشآت الخيمية
المنشآت الخيمية
 
4-handrail cases& details.pdf
4-handrail cases& details.pdf4-handrail cases& details.pdf
4-handrail cases& details.pdf
 
حلقة بحث عن الهياكل الاطارية
حلقة بحث عن الهياكل الاطاريةحلقة بحث عن الهياكل الاطارية
حلقة بحث عن الهياكل الاطارية
 
العزل الحراري
العزل الحراريالعزل الحراري
العزل الحراري
 
Modern architecture - عمارة الحدائة
Modern architecture - عمارة الحدائةModern architecture - عمارة الحدائة
Modern architecture - عمارة الحدائة
 

Similar to كتاب التشطيبات

بروشور مشروع مساكن الارين
بروشور مشروع مساكن الارين بروشور مشروع مساكن الارين
بروشور مشروع مساكن الارين
Alareen Holding Co.
 
professional practice - Lecture 5
professional practice - Lecture 5professional practice - Lecture 5
professional practice - Lecture 5
Dania Abdel-aziz
 
اسس تصميم البنوك
 اسس تصميم البنوك اسس تصميم البنوك
اسس تصميم البنوك
Abdelrahman Tarek
 
بحث انواع المبانى و البلاطات الخرسانيه.pdf
بحث انواع المبانى و البلاطات الخرسانيه.pdfبحث انواع المبانى و البلاطات الخرسانيه.pdf
بحث انواع المبانى و البلاطات الخرسانيه.pdf
mohammedgweda
 
اسس تصميم كلية عماره 2.pptx
اسس تصميم كلية عماره 2.pptxاسس تصميم كلية عماره 2.pptx
اسس تصميم كلية عماره 2.pptx
ALAQBAHGDAD
 
بحث الامدادات الكهربائية.pptx ماده انشاء مباني 2
بحث الامدادات الكهربائية.pptx ماده انشاء مباني 2بحث الامدادات الكهربائية.pptx ماده انشاء مباني 2
بحث الامدادات الكهربائية.pptx ماده انشاء مباني 2
Islamic21
 
تقرير عن ورشة أعمال البناء (محمود حمدي)
تقرير عن ورشة أعمال البناء (محمود حمدي)تقرير عن ورشة أعمال البناء (محمود حمدي)
تقرير عن ورشة أعمال البناء (محمود حمدي)
modyelmystro1792004
 
انواع العماره
انواع العمارهانواع العماره
انواع العماره
LoaaRafat
 
- كود المسكن - الاسكان في الدول النامية - المحاضرة الثانية
 - كود المسكن - الاسكان في الدول النامية - المحاضرة الثانية - كود المسكن - الاسكان في الدول النامية - المحاضرة الثانية
- كود المسكن - الاسكان في الدول النامية - المحاضرة الثانية
Rania Nasr Eldin
 
- محاضرة 2 - الاسكان في الدول النامية
 - محاضرة 2 - الاسكان في الدول النامية - محاضرة 2 - الاسكان في الدول النامية
- محاضرة 2 - الاسكان في الدول النامية
Rania Nasr Eldin
 
اعمال الكهرباء.pdf document nécessaire pour électricité bâtiment
اعمال الكهرباء.pdf document nécessaire pour électricité bâtimentاعمال الكهرباء.pdf document nécessaire pour électricité bâtiment
اعمال الكهرباء.pdf document nécessaire pour électricité bâtiment
MonBoual
 
هندسة الصيانة - Maintenance Engineering
هندسة الصيانة - Maintenance Engineering هندسة الصيانة - Maintenance Engineering
هندسة الصيانة - Maintenance Engineering
Hussain Sbetan
 
التقرير الفني لشركة زين للاتصالات.pdf
التقرير الفني لشركة زين للاتصالات.pdfالتقرير الفني لشركة زين للاتصالات.pdf
التقرير الفني لشركة زين للاتصالات.pdf
Adnan Lazem
 
ghout-ashaal.pdf
ghout-ashaal.pdfghout-ashaal.pdf
ghout-ashaal.pdf
Suhail Najim
 
Noor-Book.com أسس تصميم البنوك 2 .pdf
Noor-Book.com أسس تصميم البنوك 2 .pdfNoor-Book.com أسس تصميم البنوك 2 .pdf
Noor-Book.com أسس تصميم البنوك 2 .pdf
SilverGate1
 
2 الارضيات - Copy.pdfتلماىنىزةظةزىزىزةظىظة
2 الارضيات - Copy.pdfتلماىنىزةظةزىزىزةظىظة2 الارضيات - Copy.pdfتلماىنىزةظةزىزىزةظىظة
2 الارضيات - Copy.pdfتلماىنىزةظةزىزىزةظىظة
ffarah2004sh
 
mixed-used tower.pptx
mixed-used tower.pptxmixed-used tower.pptx
mixed-used tower.pptx
mohamedMagdy333746
 
الغلاف المعماري الداخلي
الغلاف المعماري الداخليالغلاف المعماري الداخلي
الغلاف المعماري الداخلي
ssuser042434
 

Similar to كتاب التشطيبات (18)

بروشور مشروع مساكن الارين
بروشور مشروع مساكن الارين بروشور مشروع مساكن الارين
بروشور مشروع مساكن الارين
 
professional practice - Lecture 5
professional practice - Lecture 5professional practice - Lecture 5
professional practice - Lecture 5
 
اسس تصميم البنوك
 اسس تصميم البنوك اسس تصميم البنوك
اسس تصميم البنوك
 
بحث انواع المبانى و البلاطات الخرسانيه.pdf
بحث انواع المبانى و البلاطات الخرسانيه.pdfبحث انواع المبانى و البلاطات الخرسانيه.pdf
بحث انواع المبانى و البلاطات الخرسانيه.pdf
 
اسس تصميم كلية عماره 2.pptx
اسس تصميم كلية عماره 2.pptxاسس تصميم كلية عماره 2.pptx
اسس تصميم كلية عماره 2.pptx
 
بحث الامدادات الكهربائية.pptx ماده انشاء مباني 2
بحث الامدادات الكهربائية.pptx ماده انشاء مباني 2بحث الامدادات الكهربائية.pptx ماده انشاء مباني 2
بحث الامدادات الكهربائية.pptx ماده انشاء مباني 2
 
تقرير عن ورشة أعمال البناء (محمود حمدي)
تقرير عن ورشة أعمال البناء (محمود حمدي)تقرير عن ورشة أعمال البناء (محمود حمدي)
تقرير عن ورشة أعمال البناء (محمود حمدي)
 
انواع العماره
انواع العمارهانواع العماره
انواع العماره
 
- كود المسكن - الاسكان في الدول النامية - المحاضرة الثانية
 - كود المسكن - الاسكان في الدول النامية - المحاضرة الثانية - كود المسكن - الاسكان في الدول النامية - المحاضرة الثانية
- كود المسكن - الاسكان في الدول النامية - المحاضرة الثانية
 
- محاضرة 2 - الاسكان في الدول النامية
 - محاضرة 2 - الاسكان في الدول النامية - محاضرة 2 - الاسكان في الدول النامية
- محاضرة 2 - الاسكان في الدول النامية
 
اعمال الكهرباء.pdf document nécessaire pour électricité bâtiment
اعمال الكهرباء.pdf document nécessaire pour électricité bâtimentاعمال الكهرباء.pdf document nécessaire pour électricité bâtiment
اعمال الكهرباء.pdf document nécessaire pour électricité bâtiment
 
هندسة الصيانة - Maintenance Engineering
هندسة الصيانة - Maintenance Engineering هندسة الصيانة - Maintenance Engineering
هندسة الصيانة - Maintenance Engineering
 
التقرير الفني لشركة زين للاتصالات.pdf
التقرير الفني لشركة زين للاتصالات.pdfالتقرير الفني لشركة زين للاتصالات.pdf
التقرير الفني لشركة زين للاتصالات.pdf
 
ghout-ashaal.pdf
ghout-ashaal.pdfghout-ashaal.pdf
ghout-ashaal.pdf
 
Noor-Book.com أسس تصميم البنوك 2 .pdf
Noor-Book.com أسس تصميم البنوك 2 .pdfNoor-Book.com أسس تصميم البنوك 2 .pdf
Noor-Book.com أسس تصميم البنوك 2 .pdf
 
2 الارضيات - Copy.pdfتلماىنىزةظةزىزىزةظىظة
2 الارضيات - Copy.pdfتلماىنىزةظةزىزىزةظىظة2 الارضيات - Copy.pdfتلماىنىزةظةزىزىزةظىظة
2 الارضيات - Copy.pdfتلماىنىزةظةزىزىزةظىظة
 
mixed-used tower.pptx
mixed-used tower.pptxmixed-used tower.pptx
mixed-used tower.pptx
 
الغلاف المعماري الداخلي
الغلاف المعماري الداخليالغلاف المعماري الداخلي
الغلاف المعماري الداخلي
 

More from Bahzad5

دليل تجارب الاسفلت المختبرية - Asphalt Experiments Guide Laboratory
دليل تجارب الاسفلت المختبرية - Asphalt Experiments Guide Laboratoryدليل تجارب الاسفلت المختبرية - Asphalt Experiments Guide Laboratory
دليل تجارب الاسفلت المختبرية - Asphalt Experiments Guide Laboratory
Bahzad5
 
2013 (Total Station & Civil 3D) فێرکاری
2013 (Total Station & Civil 3D) فێرکاری2013 (Total Station & Civil 3D) فێرکاری
2013 (Total Station & Civil 3D) فێرکاری
Bahzad5
 
Engineering field knowledge -زانیاری بواری ئەندازیاری
Engineering field knowledge -زانیاری بواری ئەندازیاریEngineering field knowledge -زانیاری بواری ئەندازیاری
Engineering field knowledge -زانیاری بواری ئەندازیاری
Bahzad5
 
(atmosphere correction) زانیاری دەربارەی
(atmosphere correction) زانیاری دەربارەی(atmosphere correction) زانیاری دەربارەی
(atmosphere correction) زانیاری دەربارەی
Bahzad5
 
(Building Permit Guidelines ) ڕێنماییەکانی مۆڵەتی بینا
(Building Permit Guidelines ) ڕێنماییەکانی مۆڵەتی بینا(Building Permit Guidelines ) ڕێنماییەکانی مۆڵەتی بینا
(Building Permit Guidelines ) ڕێنماییەکانی مۆڵەتی بینا
Bahzad5
 
المبادئ التوجيهية البلدية - ڕێنامەی شارەوانی (Municipal guidelines)
المبادئ التوجيهية البلدية - ڕێنامەی شارەوانی (Municipal guidelines)المبادئ التوجيهية البلدية - ڕێنامەی شارەوانی (Municipal guidelines)
المبادئ التوجيهية البلدية - ڕێنامەی شارەوانی (Municipal guidelines)
Bahzad5
 
CONDITIONS OF CONTRACT FOR WORKS OF CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION
CONDITIONS OF CONTRACT FOR WORKS OF CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTIONCONDITIONS OF CONTRACT FOR WORKS OF CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION
CONDITIONS OF CONTRACT FOR WORKS OF CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION
Bahzad5
 
Lecture 1: Basics of trigonometry (surveying)
Lecture 1: Basics of trigonometry (surveying)Lecture 1: Basics of trigonometry (surveying)
Lecture 1: Basics of trigonometry (surveying)
Bahzad5
 
الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية
الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنيةالشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية
الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية
Bahzad5
 
GENERAL CONDITIONS FOR CONTRACTS OF CIVIL ENGINEERING WORKS
GENERAL CONDITIONS FOR CONTRACTS OF CIVIL ENGINEERING WORKS GENERAL CONDITIONS FOR CONTRACTS OF CIVIL ENGINEERING WORKS
GENERAL CONDITIONS FOR CONTRACTS OF CIVIL ENGINEERING WORKS
Bahzad5
 
2 سەرەتاکانی دیزاین
2 سەرەتاکانی دیزاین2 سەرەتاکانی دیزاین
2 سەرەتاکانی دیزاین
Bahzad5
 
Soil Mechanics (Problems & solutions)
Soil Mechanics (Problems & solutions)Soil Mechanics (Problems & solutions)
Soil Mechanics (Problems & solutions)
Bahzad5
 
ڕێبەری بەشە ئەندازیارییەکان
ڕێبەری بەشە ئەندازیارییەکانڕێبەری بەشە ئەندازیارییەکان
ڕێبەری بەشە ئەندازیارییەکان
Bahzad5
 
سەرەتاکانی دیزاین
سەرەتاکانی دیزاینسەرەتاکانی دیزاین
سەرەتاکانی دیزاین
Bahzad5
 
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیەڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
Bahzad5
 
پرۆژەی ناساندنی ئەندازیاری
پرۆژەی ناساندنی ئەندازیاریپرۆژەی ناساندنی ئەندازیاری
پرۆژەی ناساندنی ئەندازیاری
Bahzad5
 
بناغە و بنەپایە Footing and Foundation
بناغە و بنەپایە Footing and Foundationبناغە و بنەپایە Footing and Foundation
بناغە و بنەپایە Footing and Foundation
Bahzad5
 
slump test سڵەمپ تێست
slump test سڵەمپ تێستslump test سڵەمپ تێست
slump test سڵەمپ تێست
Bahzad5
 
Design of Storm Sewer System
Design of Storm Sewer SystemDesign of Storm Sewer System
Design of Storm Sewer System
Bahzad5
 
ڕۆنی بزوێنەر
ڕۆنی بزوێنەرڕۆنی بزوێنەر
ڕۆنی بزوێنەر
Bahzad5
 

More from Bahzad5 (20)

دليل تجارب الاسفلت المختبرية - Asphalt Experiments Guide Laboratory
دليل تجارب الاسفلت المختبرية - Asphalt Experiments Guide Laboratoryدليل تجارب الاسفلت المختبرية - Asphalt Experiments Guide Laboratory
دليل تجارب الاسفلت المختبرية - Asphalt Experiments Guide Laboratory
 
2013 (Total Station & Civil 3D) فێرکاری
2013 (Total Station & Civil 3D) فێرکاری2013 (Total Station & Civil 3D) فێرکاری
2013 (Total Station & Civil 3D) فێرکاری
 
Engineering field knowledge -زانیاری بواری ئەندازیاری
Engineering field knowledge -زانیاری بواری ئەندازیاریEngineering field knowledge -زانیاری بواری ئەندازیاری
Engineering field knowledge -زانیاری بواری ئەندازیاری
 
(atmosphere correction) زانیاری دەربارەی
(atmosphere correction) زانیاری دەربارەی(atmosphere correction) زانیاری دەربارەی
(atmosphere correction) زانیاری دەربارەی
 
(Building Permit Guidelines ) ڕێنماییەکانی مۆڵەتی بینا
(Building Permit Guidelines ) ڕێنماییەکانی مۆڵەتی بینا(Building Permit Guidelines ) ڕێنماییەکانی مۆڵەتی بینا
(Building Permit Guidelines ) ڕێنماییەکانی مۆڵەتی بینا
 
المبادئ التوجيهية البلدية - ڕێنامەی شارەوانی (Municipal guidelines)
المبادئ التوجيهية البلدية - ڕێنامەی شارەوانی (Municipal guidelines)المبادئ التوجيهية البلدية - ڕێنامەی شارەوانی (Municipal guidelines)
المبادئ التوجيهية البلدية - ڕێنامەی شارەوانی (Municipal guidelines)
 
CONDITIONS OF CONTRACT FOR WORKS OF CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION
CONDITIONS OF CONTRACT FOR WORKS OF CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTIONCONDITIONS OF CONTRACT FOR WORKS OF CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION
CONDITIONS OF CONTRACT FOR WORKS OF CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION
 
Lecture 1: Basics of trigonometry (surveying)
Lecture 1: Basics of trigonometry (surveying)Lecture 1: Basics of trigonometry (surveying)
Lecture 1: Basics of trigonometry (surveying)
 
الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية
الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنيةالشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية
الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية
 
GENERAL CONDITIONS FOR CONTRACTS OF CIVIL ENGINEERING WORKS
GENERAL CONDITIONS FOR CONTRACTS OF CIVIL ENGINEERING WORKS GENERAL CONDITIONS FOR CONTRACTS OF CIVIL ENGINEERING WORKS
GENERAL CONDITIONS FOR CONTRACTS OF CIVIL ENGINEERING WORKS
 
2 سەرەتاکانی دیزاین
2 سەرەتاکانی دیزاین2 سەرەتاکانی دیزاین
2 سەرەتاکانی دیزاین
 
Soil Mechanics (Problems & solutions)
Soil Mechanics (Problems & solutions)Soil Mechanics (Problems & solutions)
Soil Mechanics (Problems & solutions)
 
ڕێبەری بەشە ئەندازیارییەکان
ڕێبەری بەشە ئەندازیارییەکانڕێبەری بەشە ئەندازیارییەکان
ڕێبەری بەشە ئەندازیارییەکان
 
سەرەتاکانی دیزاین
سەرەتاکانی دیزاینسەرەتاکانی دیزاین
سەرەتاکانی دیزاین
 
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیەڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
ڕێبەری بەشەئەندازیارییەكانی زانكۆی كۆیە
 
پرۆژەی ناساندنی ئەندازیاری
پرۆژەی ناساندنی ئەندازیاریپرۆژەی ناساندنی ئەندازیاری
پرۆژەی ناساندنی ئەندازیاری
 
بناغە و بنەپایە Footing and Foundation
بناغە و بنەپایە Footing and Foundationبناغە و بنەپایە Footing and Foundation
بناغە و بنەپایە Footing and Foundation
 
slump test سڵەمپ تێست
slump test سڵەمپ تێستslump test سڵەمپ تێست
slump test سڵەمپ تێست
 
Design of Storm Sewer System
Design of Storm Sewer SystemDesign of Storm Sewer System
Design of Storm Sewer System
 
ڕۆنی بزوێنەر
ڕۆنی بزوێنەرڕۆنی بزوێنەر
ڕۆنی بزوێنەر
 

كتاب التشطيبات

 • 1. 1 - ‫مقذمة‬ : • ‫المباني‬ ‫مفهوم‬ : ‫فى‬ ‫تستخدم‬ ‫حوائط‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫هى‬ ‫واغالق‬ ‫المختلفة‬ ‫المبنى‬ ‫غرف‬ ‫فصل‬ ‫خارجيا‬ ‫المبنى‬ .
 • 2. • ‫التشطيبات‬ ‫مفهوم‬ : ‫من‬ ‫المصممة‬ ‫بوظائفها‬ ‫للقيام‬ ‫صالحه‬ ‫المبنى‬ ‫غرف‬ ‫جميع‬ ‫تجعل‬ ‫التى‬ ‫االعمال‬ ‫جميع‬ ‫هى‬ ‫أ‬ ‫جلها‬ ‫النهائية‬ ‫ومالمحه‬ ‫شكله‬ ‫المبنى‬ ‫تعطي‬ ‫التى‬ ‫وهى‬ . • ‫التشطيبات‬ ‫اهداف‬ : 1 - ‫المبنى‬ ‫لجسم‬ ‫مباشر‬ ‫وغير‬ ‫مباشر‬ ‫حماية‬ ‫عامل‬ . 2 - ‫والمبانى‬ ‫الخرسانه‬ ‫عيوب‬ ‫تعالج‬ . 3 - ‫المطلوب‬ ‫اللون‬ ‫المبنى‬ ‫جسم‬ ‫تعطى‬ . 4 - ‫ت‬ ‫غ‬ ‫تمد‬ ‫مسارات‬ ‫جميع‬ ‫طى‬ ‫ي‬ ‫والمياه‬ ‫الكهرباء‬ ‫دات‬ .
 • 3. • ‫التشطيبات‬ ‫انواع‬ ‫تصنيف‬ : 1 - ‫حوائط‬ 2 - ‫ارضيات‬ 3 - ‫اسقف‬ • ‫تنفيذ‬ ‫طرق‬ ‫التشطيبات‬ : 1 - ‫تقليديه‬ ‫طرق‬ 2 - ‫تكنولوجيا‬ ‫متطوره‬ ‫طرق‬
 • 4. 2 - ‫المبانى‬ ‫تنفيذ‬ ‫طزيقة‬ 1 - ‫محاور‬ ‫وضع‬ ‫الغرفه‬ ‫ابعاد‬ ‫نحدد‬ ‫لكى‬ . 2 - ‫عمل‬ ‫اده‬ ( ‫حطة‬ ) . ( ‫يستلم‬ ‫االستشارى‬ ) 3 - ‫مجلفنه‬ ‫بكانات‬ ‫بالمبانى‬ ‫الخرسانه‬ ‫ربط‬ .
 • 5. 4 - ‫اال‬ ‫وضع‬ ( ‫إدا‬ ) ‫المبانى‬ ‫افقية‬ ‫على‬ ‫للماحفظه‬ 5 - ‫المبانى‬ ‫رأسية‬ ‫على‬ ‫للمحافظه‬ ‫سواعى‬ ‫وضع‬ 6 - ‫بعضه‬ ‫فوق‬ ‫الطوب‬ ‫رص‬ 7 - ‫االبواب‬ ‫لتثبيت‬ ‫اسمنتى‬ ‫طوب‬ ‫وضع‬
 • 6. 8 - ‫لالبواب‬ ‫العتب‬ ‫وضع‬ ‫والشبابيك‬ 9 - ‫بالشحط‬ ‫وضعه‬ ‫يتم‬ ‫المبانى‬ ‫فى‬ ‫مدماك‬ ‫اخر‬ 10 - ‫منتصف‬ ‫فى‬ ‫خالف‬ ‫خلف‬ ‫العرنوس‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫مراعاة‬ ‫الطوب‬ 11 - ‫المبانى‬ ‫معالجه‬
 • 7. ‫االدوات‬ ‫المبانى‬ ‫فى‬ ‫المستخذمه‬ 1 - ‫التشوينات‬ ‫لرفع‬ ‫ونش‬ 2 - ‫التشوينات‬ ‫لنقل‬ ‫برويته‬ 3 - ‫فيها‬ ‫المونه‬ ‫لوضع‬ ‫قصعه‬
 • 8. 4 - ‫المونه‬ ‫لخلط‬ ‫كريك‬ 5 - ‫تركيب‬ ‫فى‬ ‫يستخدم‬ ‫مسطرين‬ ‫الطوب‬ 6 - ‫مطرقه‬ ‫ثقيله‬ 7 - ‫شنيور‬ 8 - ‫المبانى‬ ‫لتسليم‬ ‫المونيوم‬ ‫قده‬ 9 - ‫شريط‬ 10 - ‫سقاله‬ 11 - ‫خيط‬ ‫ميزان‬
 • 9. ‫المبانى‬ ‫فى‬ ‫المستخذمه‬ ‫المواد‬ : ‫الطوب‬ : • ‫في‬ ‫تحققها‬ ‫يجب‬ ‫أمور‬ ‫الطوب‬ ‫للبناء‬ ‫المستخدم‬ : 1 . ‫والطين‬ ‫الفحم‬ ‫من‬ ‫الخلو‬ 2 . ‫اللون‬ ‫توحد‬ 3 . ‫األبعاد‬ ‫انتظام‬ 4 . ‫للماء‬ ‫ماص‬ ‫غير‬ ‫كونه‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫يجب‬ 5 . ‫قوة‬ ‫باختبار‬ ‫يمر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ 6 . ‫التسويس‬ ‫من‬ ‫يخلو‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ 7 . ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الطوب‬ ‫جاف‬ ‫الرمل‬ : ‫وينحصر‬ ‫العضويه‬ ‫والمواد‬ ‫واالوساخ‬ ‫الشوئب‬ ‫من‬ ‫خاليا‬ ‫نظيفا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫ويجب‬ ‫بين‬ ‫الحبيبى‬ ‫تدرجه‬ 1 ‫الى‬ 2 ‫مم‬ ‫االسمنت‬ : ‫المتماسكه‬ ‫الكتل‬ ‫من‬ ‫خالى‬ ‫متجانس‬ ‫ناعم‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫ويجب‬ ‫ح‬ ‫د‬ ‫يث‬ ‫عليه‬ ‫تنطبق‬ ‫الصنع‬ ‫المسلحه‬ ‫الخرسانه‬ ‫فى‬ ‫المستخدم‬ ‫االسمنت‬ ‫فى‬ ‫توافرها‬ ‫الواجب‬ ‫الشروط‬ ‫الماء‬ : ‫يجب‬ ‫ان‬ ‫والقلويه‬ ‫العضويه‬ ‫والمواد‬ ‫واالمالح‬ ‫االوساخ‬ ‫من‬ ‫خاليا‬ ‫يكون‬
 • 10. 3 - ‫التشطيبات‬ ‫انشطة‬ • ‫البياض‬ ‫اعمال‬ • ‫الدهانات‬ ‫اعمال‬ • ‫الكهربه‬ ‫اعمال‬ • ‫الصحى‬ ‫اعمال‬ • ‫االرضيات‬ ‫اعمال‬
 • 11. 1.3 - ‫أ‬ ‫البياض‬ ‫عمال‬ • ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫اعمال‬ ‫وهى‬ ‫للمبنى‬ ‫النهائيه‬ ‫التشطيبات‬ ‫اعمال‬ ‫مقدمة‬ ‫فى‬ ‫البياض‬ ‫االخرى‬ ‫التشطيبات‬ ‫اعمال‬ ‫لتأسيس‬ ‫االساسيه‬ ‫المرحله‬ ‫اهداف‬ ‫اعمال‬ ‫البياض‬ : 1 - ‫اعطاء‬ ‫الحوائط‬ ‫واالسقف‬ ‫سطحا‬ ‫مستويا‬ ‫ناعما‬ 2 - ‫ان‬ ‫تكون‬ ‫بالمتانه‬ ‫والقدره‬ ‫المناسبتين‬ ‫العطائها‬ ‫عمر‬ ‫زمنى‬ ‫اطول‬
 • 12. 1.3 . a ‫البياض‬ ‫فى‬ ‫المستخذمه‬ ‫االدوات‬ 1 - ‫زاويه‬ 40 * 60 2 - ‫ميزان‬ ‫م‬ ‫اء‬ 3 - ‫خيط‬ ‫ميزان‬ 5 - ‫مطرقه‬ 8 - ‫شريط‬ 9 - ‫السقاله‬
 • 13. ‫المسطرين‬ : ‫ويستخدم‬ ‫لتنفيذ‬ ( ‫الطرطشه‬ ) ‫البروه‬ : ‫وتستخدم‬ ‫لمد‬ ‫وفرد‬ ‫طبقة‬ ‫البطانه‬ ‫والضهاره‬ ‫واعطائها‬ ‫سطحا‬ ‫مستويا‬ ‫تقريبا‬ ‫الطالوش‬ : ‫ويستخدمه‬ ‫المبيض‬ ‫لوضع‬ ‫المونه‬ ‫االسمنتيه‬ ‫عليه‬ ‫اثناء‬ ‫العمل‬ ‫اللباده‬ ‫االسفنجيه‬ : ‫وتستخدم‬ ‫لمسح‬ ‫طبقة‬ ‫الضهاره‬ ‫بعد‬ ‫رشها‬ ‫بقليل‬ ‫من‬ ‫الماء‬ ‫العطاء‬ ‫سطح‬ ‫هذه‬ ‫الطبقه‬ ‫شكال‬ ‫اكثر‬ ‫نعومه‬ ‫المنجافيرا‬ : ‫وهى‬ ‫العطاء‬ ‫سطح‬ ‫البطانه‬ ‫ملمس‬ ‫خشن‬ ‫للصق‬ ‫طبقات‬ ‫التشطيب‬ ‫التاليه‬ ‫القده‬ : ‫تستخدم‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫نحت‬ ‫وحف‬ ‫البطانه‬ ‫فى‬ ‫االماكن‬ ‫البارزه‬ ‫بحيث‬ ‫ينطبق‬ ‫سطح‬ ‫الطبقه‬ ‫مع‬ ‫سطح‬ ‫القده‬ ‫المستوى‬
 • 14. 3 .1 . b ‫طزيقة‬ ‫تنفيذ‬ ‫البياض‬ 1 - ‫واالعمده‬ ‫االسقف‬ ‫رشم‬ 2 - ‫نضع‬ ( ‫نت‬ ‫كيم‬ ‫فايبر‬ ‫او‬ ) ‫و‬ ‫تغطيته‬ ‫بالمونه‬ ‫لل‬ ‫ربط‬ ‫ما‬ ‫الخرسانه‬ ‫بين‬ ‫والحائط‬ 3 - ‫االستشارى‬ ‫يستلم‬ 4 - ‫ايام‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫اكتر‬ ‫معالجه‬ ‫فترة‬
 • 15. 5 - ‫عمل‬ ‫اوتار‬ ‫وبؤج‬ ‫الحوائط‬ ‫قى‬ ‫وفى‬ ‫االسقف‬ 6 - ‫االوتار‬ ‫على‬ ‫ونوزنها‬ ‫الكهرباء‬ ‫علب‬ ‫نركب‬ ( ‫االستشارى‬ ‫والبؤجه‬ ‫االوتار‬ ‫يستلم‬ ) 7 - ‫البياض‬ ‫نمالء‬ ‫التسليم‬ ‫بعد‬ ( ‫االسقف‬ ‫نمالء‬ ‫اوال‬ )
 • 16. 3 .1 . c ‫البياض‬ ‫فى‬ ‫المستخذم‬ ‫المواد‬ ‫الرمل‬ : ‫تدرجه‬ ‫وينحصر‬ ‫العضويه‬ ‫والمواد‬ ‫واالوساخ‬ ‫الشوئب‬ ‫من‬ ‫خاليا‬ ‫نظيفا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫ويجب‬ ‫بين‬ ‫الحبيبى‬ 1 ‫الى‬ 2 ‫مم‬ ‫االسمنت‬ : ‫الشروط‬ ‫عليه‬ ‫تنطبق‬ ‫الصنع‬ ‫حيث‬ ‫المتماسكه‬ ‫الكتل‬ ‫من‬ ‫خالى‬ ‫متجانس‬ ‫ناعم‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫ويجب‬ ‫المسلحه‬ ‫الخرسانه‬ ‫فى‬ ‫المستخدم‬ ‫االسمنت‬ ‫فى‬ ‫توافرها‬ ‫الواجب‬ ‫الماء‬ : ‫يجب‬ ‫والقلويه‬ ‫العضويه‬ ‫والمواد‬ ‫واالمالح‬ ‫االوساخ‬ ‫من‬ ‫خاليا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫الجير‬ : ‫الصلبه‬ ‫والمواد‬ ‫الشوئب‬ ‫من‬ ‫خاليا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫الجبس‬ : ‫بالماء‬ ‫مزجه‬ ‫بمجرد‬ ‫حرارته‬ ‫درجة‬ ‫انترتفع‬ ‫يجب‬
 • 17. 3 . 2 ‫الذهانات‬ • ‫االخيره‬ ‫المرحله‬ ‫الدهانات‬ ‫اعمال‬ ‫تعتبر‬ ‫المبنى‬ ‫تشطيب‬ ‫اعمال‬ ‫فى‬ • ‫منها‬ ‫الغرض‬ : • 1 - ‫ومرغوب‬ ‫نهائي‬ ‫شكل‬ ‫اعطاء‬ . • 2 - ‫البياض‬ ‫على‬ ‫المحافظه‬ . • 3 - ‫الداخليه‬ ‫للطبقات‬ ‫الرطوبه‬ ‫من‬ ‫الحمايه‬ • 4 - ‫يطلبها‬ ‫التى‬ ‫الكماليات‬ ‫من‬ ‫تعتبر‬ ‫الشأن‬ ‫صاحب‬ .
 • 18. 3 . 2 . a ‫الذهانات‬ ‫ادوات‬ • ‫السكينه‬ ( ‫المقشط‬ ) : • ‫ولها‬ ‫المعجون‬ ‫طبقة‬ ‫مد‬ ‫فى‬ ‫تستخدم‬ ‫مقاسات‬ ‫عدة‬ • ‫الدهان‬ ‫فرشة‬ : • ‫وقياسها‬ ‫نوعها‬ ‫يختلف‬ • ‫الروله‬ : • ‫االخيره‬ ‫الدهان‬ ‫طبقة‬ ‫مد‬ ‫فى‬ ‫تستخدم‬ ‫مختلفه‬ ‫مقاسات‬ ‫ولها‬
 • 19. 3 . 2 . b ‫الذهان‬ ‫فى‬ ‫المستخذمه‬ ‫المواد‬ • ‫الدهان‬ ‫زيت‬ : ‫الكتان‬ ‫بذرة‬ ‫زيت‬ • ‫إسيبداج‬ : ‫النقى‬ ‫الجير‬ ‫حجر‬ ‫بودرة‬ • ‫الزنك‬ : ‫االبيض‬ ‫الرصاص‬ ‫كربونات‬ ‫مسحوق‬ • ‫الغراء‬ : ‫الحيونات‬ ‫جلود‬ ‫من‬ ‫المستخرج‬ ‫النوع‬ ‫يكون‬ ‫ان‬
 • 20. 3 . 2 c . ‫الذهان‬ ‫اعمال‬ ‫تنفيذ‬ • ‫ق‬ ‫ب‬ ‫االسطح‬ ‫كافة‬ ‫تنظيف‬ ‫يجب‬ ‫الدهان‬ ‫اعمال‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫اى‬ ‫عمل‬ ‫فى‬ ‫المباشره‬ ‫ل‬ ‫العضويه‬ ‫والمواد‬ ‫واالوساخ‬ ‫االتربه‬ ‫كافة‬ ‫من‬ ‫دهانها‬ ‫المطلوب‬ • ‫الغ‬ ‫على‬ ‫سيبداخ‬ ‫وضع‬ ‫را‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫وتقليبهم‬ ‫ء‬ • ‫دهان‬ ‫من‬ ‫اوليه‬ ‫طبقه‬ ( ‫سيبداج‬ + ‫غراء‬ ) • ‫االوليه‬ ‫الطبقه‬ ‫دهان‬ ‫بعد‬ ‫واالسقف‬ ‫الحوائط‬ ‫سنفرة‬ • ‫من‬ ‫ثانيه‬ ‫طبقه‬ ‫دهان‬ ( ‫سيبداج‬ + ‫غراء‬ ) • ‫والحوائط‬ ‫لالسقف‬ ‫الثانيه‬ ‫الطبقة‬ ‫سنفرة‬ • ‫النهائيه‬ ‫الطبقه‬ ‫بالزيت‬ ‫دهان‬
 • 21. 4 . ‫االرضيات‬ • ‫المبنى‬ ‫مستعملى‬ ‫من‬ ‫استخدام‬ ‫اقصى‬ ‫يواجه‬ ‫الذى‬ ‫العنصر‬ ‫هى‬ ‫المبنى‬ ‫ارضيات‬ ‫تعتبر‬ ‫والصالبة‬ ‫المطلوب‬ ‫المظهر‬ ‫تعطى‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫وبالتالى‬ ‫المواد‬ ‫وبجميع‬ ‫الدرجات‬ ‫بجميع‬ ‫نوعين‬ ‫الى‬ ‫تصنيعها‬ ‫حسب‬ ‫على‬ ‫االرضيات‬ ‫اقسام‬ : 1 - ‫مجمعه‬ ‫ارضيات‬ : • ‫مع‬ ‫تجميعها‬ ‫يتم‬ ‫متماثله‬ ‫وغير‬ ‫متماثله‬ ‫اجزاء‬ ‫من‬ ‫تتكون‬ ‫التى‬ ‫االرضيات‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬ ‫بعض‬ ‫الى‬ ‫وتنقسم‬ :  ‫منها‬ ‫البالطه‬ ‫ارضيات‬ : • ‫العادى‬ ‫االسمنتى‬ ‫البالط‬ • ‫الطبيعى‬ ‫الرخام‬ ‫بالط‬ • ‫الصناعى‬ ‫الرخام‬ ‫بالط‬ • ‫السيراميك‬ ‫بالط‬  ‫ومنها‬ ‫الخشبيه‬ ‫االرضيات‬ • ‫االرضيه‬ ‫الواح‬ • ‫الباركيه‬ ‫وارضيات‬ 2 - ‫واحده‬ ‫قطعه‬ ‫ارضيات‬ ( ‫السمك‬ ‫رقيقة‬ ‫بالطات‬ ‫او‬ ) ‫ومنها‬ • ‫اسمنتيه‬ ‫لياسه‬ ‫ارضيات‬ • ‫الموكيت‬ • ‫المشمع‬
 • 22. ‫الصحية‬ ‫التركيبات‬ ‫أنظمة‬  ‫المرافق‬ ‫لفرش‬ ‫المناسب‬ ‫الداخلى‬ ‫التوزيع‬ ‫تصميم‬ ‫إختيار‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫المعماري‬ ‫إعطاء‬ ( ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ) ‫المباني‬ ‫فى‬ .  ‫تشغيلها‬ ‫وطريقة‬ ‫تركيباتها‬ ‫وتفاصيل‬ ‫الصحية‬ ‫باألجهزة‬ ‫التعريف‬ .  ‫المباني‬ ‫داخل‬ ‫ومساراتها‬ ‫والتغذية‬ ‫للصرف‬ ‫الداخلية‬ ‫الشبكات‬ ‫عمل‬ ‫بطريقة‬ ‫اإللمام‬ . Design Details (3) - AE 322
 • 23. ‫الصحية‬ ‫للتركيبات‬ ‫العلمي‬ ‫المحتوي‬ ( ‫الص‬ ‫رف‬ )  ‫المختلفة‬ ‫وأنواعها‬ ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫دراسة‬ .  ‫المختلفة‬ ‫الحيزات‬ ‫داخل‬ ‫األجهزة‬ ‫تلك‬ ‫لتوزيع‬ ‫التصميمية‬ ‫األسس‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ( ‫الح‬ ‫مامات‬ ‫والمطابخ‬ .)  ‫وملحقاتها‬ ‫الصحية‬ ‫التركيبات‬ ‫فى‬ ‫المستخدمة‬ ‫المواسير‬ ‫أنواع‬ ‫دراسة‬ ( ‫ل‬ ‫بالنسبة‬ ‫لصرف‬ .)  ‫للمباني‬ ‫والخارجي‬ ‫الداخلى‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬ ‫دراسة‬ . Design Details (3) - AE 322
 • 24. ‫الصحية‬ ‫التركيبات‬ ‫أعمال‬ :  ‫أساسيين‬ ‫شقين‬ ‫على‬ ‫تشتمل‬ :  ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫شبكة‬ ‫وق‬ ‫مواسير‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ‫المباني‬ ‫وخارج‬ ‫داخل‬ ‫أنواعها‬ ‫بجميع‬ ‫طع‬ ‫الشبكة‬ ‫تلك‬ ‫لتشغيل‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫وكل‬ .  ‫ال‬ ‫والصلبة‬ ‫السائلة‬ ‫المخلفات‬ ‫جميع‬ ‫إستقبال‬ ‫هو‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫شبكة‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫ناتجة‬ ‫ونظيف‬ ‫أمنة‬ ‫بطريقة‬ ‫المباني‬ ‫أعلى‬ ‫من‬ ‫األمطار‬ ‫صرف‬ ‫الى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫المباني‬ ‫داخل‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫المحيطة‬ ‫والبيئة‬ ‫العامة‬ ‫الصحة‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬ ‫العمومي‬ ‫الصرف‬ ‫شبكة‬ ‫الى‬ . Design Details (3) - AE 322
 • 25. ‫الصحية‬ ‫التركيبات‬ ‫أعمال‬ :  ‫أساسيين‬ ‫شقين‬ ‫على‬ ‫تشتمل‬ :  ‫المياة‬ ‫تغذية‬ ‫شبكة‬ ‫األدمي‬ ‫لإلستهالك‬ ‫الصاحة‬ ( ‫واإلستعماالت‬ ‫والري‬ ‫الشرب‬ ‫المختلفة‬ ) ‫الشبكة‬ ‫تلك‬ ‫لتشغيل‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫وكل‬ ‫وقطع‬ ‫مواسير‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ .  ‫الرئيسي‬ ‫المنبع‬ ‫من‬ ‫المياة‬ ‫إستقبال‬ ‫المياة‬ ‫تغذية‬ ‫شبكة‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ( ‫الم‬ ‫شبكة‬ ‫ياة‬ ‫العمومية‬ ) ‫المختلفة‬ ‫األغراض‬ ‫فى‬ ‫لإلستعمال‬ ‫المباني‬ ‫لداخل‬ ‫وتوصيلها‬ . Design Details (3) - AE 322
 • 26. ‫الصحية‬ ‫التركيبات‬ ‫أعمال‬ ‫أهمية‬ :  ‫والملوث‬ ‫للفضالت‬ ‫األمن‬ ‫التصريف‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫األمراض‬ ‫وإنتشار‬ ‫البيئي‬ ‫التلوث‬ ‫منع‬ ‫ات‬ .  ‫األدمي‬ ‫لإلستهالك‬ ‫الصالحة‬ ‫المياة‬ ‫من‬ ‫القومية‬ ‫الثروة‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ .  ‫أو‬ ‫التصدع‬ ‫ألخطار‬ ‫تعرضها‬ ‫لعدم‬ ‫المياة‬ ‫تسريب‬ ‫من‬ ‫والمنشأت‬ ‫المباني‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫اإلنهيار‬ . Design Details (3) - AE 322
 • 27. ‫المستخدمة‬ ‫المواسير‬ ‫أنواع‬ :  ‫المباني‬ ‫داخل‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫إعمال‬ ‫فى‬ ‫المستخدمة‬ ‫المواسير‬ ‫أنواع‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫هناك‬ ‫إعتبار‬ ‫على‬ ‫إختيارهم‬ ‫يتم‬ ،‫وخارجها‬ :  ‫والخارجية‬ ‫الداخلية‬ ‫للضغوط‬ ‫المواسير‬ ‫تحمل‬ ‫مدي‬  ‫ولحامها‬ ‫توصيلها‬ ‫وطرق‬ ‫المواسير‬ ‫تشغيل‬ ‫طرق‬  ‫والتأكل‬ ‫للصدأ‬ ‫المواسير‬ ‫مقاومة‬ ‫مدي‬  ‫أخري‬ ‫مواد‬ ‫مع‬ ‫المواسير‬ ‫مادة‬ ‫نوعية‬ ‫إستخدام‬ ‫مرونة‬ ‫مدي‬  ‫المواسير‬ ‫لمواد‬ ‫واإلنكماش‬ ‫التمدد‬ ‫معامالت‬ Design Details (3) - AE 322
 • 28. ‫المستخدمة‬ ‫المواسير‬ ‫أنواع‬ :  ‫المجلفن‬ ‫الحديد‬ ‫مواسير‬ :  ‫المياة‬ ‫وتغذية‬ ‫صرف‬ ‫فى‬ ‫تستخدم‬  ‫بأطوال‬ ‫المجلفن‬ ‫الحديد‬ ‫من‬ ‫مصنوعة‬ 4 - 6 ‫متر‬ ( ‫والخفيف‬ ‫الثقيل‬ )  ‫بأقطار‬ ½ ، ¾ ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ‫بوصة‬  ‫الصرف‬ ‫شبكة‬ ‫لتمديد‬ ‫الملحقات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫لها‬ ( ‫حرف‬ ‫مشترك‬ ،‫كوع‬ T & Y ،‫النبل‬ ،‫الجلبة‬ ، ‫كرنك‬ ‫وصلة‬ ،‫الطبة‬ ) Design Details (3) - AE 322
 • 29. ‫المستخدمة‬ ‫المواسير‬ ‫أنواع‬ : Design Details (3) - AE 322  ‫الكوع‬ 90 ‫أو‬ 45 ‫قائمة‬ ‫بزاوية‬ ‫ماسورتين‬ ‫لتوصيل‬ ‫يستخدم‬ ‫درجة‬  ‫مختلفين‬ ‫بقطرين‬ ‫ماسورتين‬ ‫لتوصيل‬ ‫يستخدم‬ ‫الذى‬ ‫المسلوب‬ ‫منه‬
 • 30. ‫المستخدمة‬ ‫المواسير‬ ‫أنواع‬ : Design Details (3) - AE 322  ‫المشترك‬ ‫لتوصيل‬ ‫يستخدم‬ ‫أو‬ ‫قائمة‬ ‫بزاوية‬ ‫ماسورتين‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ 45 ‫درجة‬  ‫حرف‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫منه‬ T & Y
 • 31. ‫المستخدمة‬ ‫المواسير‬ ‫أنواع‬ : Design Details (3) - AE 322  ‫واحدة‬ ‫إستقامة‬ ‫على‬ ‫معا‬ ‫خطين‬ ‫لتوصيل‬ ‫تستخدم‬ ‫الجلبة‬  ‫داخليين‬ ‫قالووظين‬ ‫من‬ ‫تتكون‬ ( ‫قالووظ‬ ‫به‬ ‫ليس‬ ‫الخارج‬ )
 • 32. ‫المستخدمة‬ ‫المواسير‬ ‫أنواع‬ : Design Details (3) - AE 322  ‫واحدة‬ ‫إستقامة‬ ‫على‬ ‫معا‬ ‫خطين‬ ‫لتوصيل‬ ‫تستخدم‬ ‫النبل‬  ‫خارجيين‬ ‫قالووظين‬ ‫من‬ ‫تتكون‬ ( ‫قالووظ‬ ‫به‬ ‫ليس‬ ‫الداخل‬ )
 • 33. ‫المستخدمة‬ ‫المواسير‬ ‫أنواع‬ : Design Details (3) - AE 322  ‫خط‬ ‫نهاية‬ ‫إغالق‬ ‫فى‬ ‫تستخدم‬ ‫الطبة‬  ‫نوعين‬ ‫لها‬ ( ‫خارجي‬ ‫وسن‬ ‫داخلى‬ ‫بسن‬ )
 • 34. ‫المستخدمة‬ ‫المواسير‬ ‫أنواع‬ : Design Details (3) - AE 322  ‫تقاطع‬ ‫بشكل‬ ‫ماسورة‬ ‫تخطي‬ ‫أو‬ ‫لتحويل‬ ‫تستخدم‬ ‫الكرنك‬ ‫وصلة‬
 • 35. ‫المستخدمة‬ ‫المواسير‬ ‫أنواع‬ :  ‫البالستيك‬ ‫المواسير‬ :  ‫صرف‬ ‫فى‬ ‫تستخدم‬ ‫المياة‬  ‫مصنوعة‬ ‫كلوريد‬ ‫فينيل‬ ‫بولى‬ ‫مادة‬ ‫من‬ PVC ‫بأطوال‬ 4 - 6 ‫متر‬  ‫بأقطار‬ ½ ، ¾ ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ‫بوصة‬  ‫نوع‬ ‫منها‬ ABS ‫ال‬ ‫وتتحمل‬ ‫األرض‬ ‫تحت‬ ‫تركيبها‬ ‫يمكن‬ ‫أسود‬ ‫لونه‬ ‫سميك‬ ‫بالستيك‬ ‫من‬ ‫ضغوط‬ ‫والخارجية‬ ‫الداخلية‬  ‫منها‬ PVC ‫للحرارة‬ ‫المقاومة‬ ‫ضعيف‬ ‫لكنه‬ ‫فاتح‬ ‫رمادي‬ ‫لون‬ ‫ذو‬  ‫منها‬ UPVC ‫لذلك‬ ‫والمنخفضة‬ ‫العالية‬ ‫الحرارة‬ ‫مقاومة‬ ‫ميزة‬ ‫وله‬ ‫فاتح‬ ‫كريمي‬ ‫لون‬ ‫ذو‬ ‫فى‬ ‫بكثرة‬ ‫يستخدم‬ ‫الصرف‬  ‫الصرف‬ ‫شبكة‬ ‫لتمديد‬ ‫الملحقات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫لها‬ ( ‫حرف‬ ‫مشترك‬ ،‫كوع‬ T & Y ‫الجلبة‬ ، ، ،‫الطبة‬ ‫كرنك‬ ‫وصلة‬ ) Design Details (3) - AE 322
 • 37. ‫المستخدمة‬ ‫المواسير‬ ‫أنواع‬ :  ‫البالستيك‬ ‫المواسير‬ ‫مميزات‬ :  ‫المجلفن‬ ‫الحديد‬ ‫المواسير‬ ‫عكس‬ ‫على‬ ‫وتمديدها‬ ‫وتوصيلها‬ ‫لحامها‬ ‫سهولة‬  ‫بالمقارنة‬ ‫تكلفتها‬ ‫قلة‬ ‫بالمواسير‬ ‫الحديد‬ ‫المجلفن‬  ‫تمديداتها‬ ‫تنفيذ‬ ‫فى‬ ‫والسرعة‬ ‫وزنها‬ ‫خفة‬  ‫على‬ ‫تتأكل‬ ‫وال‬ ‫تصدأ‬ ‫ال‬ ‫المجلفن‬ ‫الحديد‬ ‫المواسير‬ ‫عكس‬  ‫عيوبها‬ :  ‫سهلة‬ ‫المجلفن‬ ‫الحديد‬ ‫المواسير‬ ‫عكس‬ ‫على‬ ‫الكسر‬  ‫للتمديدات‬ ‫تصلح‬ ‫ال‬ ‫المجلفن‬ ‫الحديد‬ ‫المواسير‬ ‫عكس‬ ‫على‬ ‫الخارجية‬ Design Details (3) - AE 322
 • 38. Design Details (3) - AE 322
 • 39. Design Details (3) - AE 322
 • 40. ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ :  ‫مجموعتين‬ ‫الى‬ ‫تنقسم‬ :  ‫الفضالت‬ ‫إستقبال‬ ‫أجهزة‬ ( ‫المراحيض‬ ( ‫القواعد‬ ) ‫والمباول‬ )  ‫عمل‬ ‫عمود‬ ‫تسمي‬ ‫ماسورة‬ ‫على‬ ‫األجهزة‬ ‫هذة‬ ‫تصرف‬ ( ‫ع‬ . ‫ع‬ ). ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫بقطر‬ 4 ‫بوصة‬ ‫التفتيش‬ ‫غرفة‬ ‫الى‬ ‫يصرف‬ ‫بكوع‬ ‫المبني‬ ‫أسفل‬ ‫فى‬ ‫وتنتهي‬ ( ‫غ‬ . ‫ت‬ ). ‫شب‬ ‫الى‬ ‫ومنها‬ ‫كة‬ ‫العمومي‬ ‫الصرف‬ .  ‫إستقبال‬ ‫أجهزة‬ ‫والغسيل‬ ‫التنظيف‬ ‫مياة‬ ( ‫والبيديه‬ ‫والبانيوهات‬ ‫واألدشاش‬ ‫األحواض‬ ‫والمطبخ‬ ‫الشرب‬ ‫وحنفيات‬ )  ‫عمود‬ ‫تسمي‬ ‫ماسورة‬ ‫على‬ ‫األجهزة‬ ‫هذة‬ ‫تصرف‬ ‫صرف‬ ( ‫ع‬ . ‫ص‬ ). ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫بقطر‬ 3 ‫بوصة‬ ‫وتنتهي‬ ‫المبني‬ ‫أسفل‬ ‫فى‬ ‫بجاليتراب‬ ( ‫ج‬ . ‫ت‬ ). ‫يصرف‬ ‫ال‬ ‫ومنها‬ ‫التفتيش‬ ‫غرفة‬ ‫الى‬ ‫شبكة‬ ‫ى‬ ‫العمومي‬ ‫الصرف‬ . Design Details (3) - AE 322
 • 41. ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ :  ‫صنعها‬ ‫ومواد‬ ‫وأحجامها‬ ‫أنواعها‬ ‫فى‬ ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫تختلف‬ . ‫الخصائص‬ ‫ومن‬ ‫األجهزة‬ ‫تلك‬ ‫فى‬ ‫توافرها‬ ‫الواجب‬ ‫العامة‬ ‫والشروط‬ :  ‫اإلستخدام‬ ‫لمكان‬ ‫المناسب‬ ‫والشكل‬ ‫المناسب‬ ‫الحجم‬  ‫منها‬ ‫تصنع‬ ‫التي‬ ‫المواد‬ ‫ومتانة‬ ‫قوة‬ ( ‫الب‬ ،‫ستيل‬ ‫ستانلس‬ ،‫السيراميك‬ ،‫الصيني‬ ‫الستيك‬ )  ‫األشكال‬ ‫من‬ ‫شكل‬ ‫بأي‬ ‫للمياة‬ ‫األجهزة‬ ‫نفاذية‬ ‫عدم‬  ‫الجراثيم‬ ‫وتكاثر‬ ‫نمو‬ ‫على‬ ‫تساعد‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫البروزات‬ ‫أو‬ ‫التشققات‬ ‫من‬ ‫خلوها‬  ‫التنظيف‬ ‫لسهولة‬ ‫أملس‬ ‫الداخلى‬ ‫سطحها‬ ‫يكون‬  ‫الكميائية‬ ‫والتفاعالت‬ ‫للصدأ‬ ‫مقاومتها‬ Design Details (3) - AE 322
 • 42. ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ( : ‫المراحيض‬ )  ‫العربي‬ ‫المرحاض‬  ‫يق‬ ‫وبذلك‬ ‫إستعماله‬ ‫عند‬ ‫المرحاض‬ ‫مع‬ ‫اإلنسان‬ ‫جسم‬ ‫تالمس‬ ‫عدم‬ ‫مميزاته‬ ‫من‬ ‫ل‬ ‫من‬ ‫ل‬ ‫التالمس‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫تأتي‬ ‫التي‬ ‫األمراض‬ ‫نقل‬  ‫بالصيني‬ ‫المطلى‬ ‫الفخار‬ ‫من‬ ‫قاعدة‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫المرحاض‬  ‫أسفل‬ ‫من‬ ‫صرف‬ ‫فتحة‬ ‫ولها‬ ‫بالصيني‬ ‫المطلى‬ ‫الزهر‬ ‫الحديد‬ ‫من‬ ‫المرحاض‬ ‫سلطانية‬ ‫الطرد‬ ‫صندوق‬ ‫لماسورة‬ ‫لفتحة‬ ‫باإلضافة‬ Design Details (3) - AE 322
 • 43. ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ( : ‫المراحيض‬ )  ‫األفرنجي‬ ‫المرحاض‬  ‫حرف‬ ‫سيفون‬ ‫بها‬ ‫ويتصل‬ ‫بالصيني‬ ‫المطلى‬ ‫الحديد‬ ‫من‬ ‫المرحاض‬ ‫سلطانية‬ P ‫أو‬ S ‫يكون‬ ‫بقطر‬ ‫صرف‬ ‫ومخرج‬ ‫واحدة‬ ‫قطعة‬ ‫معها‬ 3 ‫وبعضها‬ ،‫الطرد‬ ‫صندوق‬ ‫لماسورة‬ ‫وفتحة‬ ‫بوصة‬ ‫الطرد‬ ‫صندوق‬ ‫فى‬ ‫مندمج‬ ‫يكون‬ . Design Details (3) - AE 322
 • 44. ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ( : ‫المباول‬ - Urinals )  ‫والمطا‬ ‫والمسارح‬ ‫المكاتب‬ ‫مثل‬ ‫العامة‬ ‫المباني‬ ‫فى‬ ‫للرجال‬ ‫المياة‬ ‫دورات‬ ‫فى‬ ‫تستخدم‬ ‫عم‬ .  ‫منها‬ : ‫القائمة‬ ‫المباول‬ Stall ‫الحائطية‬ ، Wall ‫القاعدية‬ ، Pedestal . Design Details (3) - AE 322 ‫القائمة‬ Stall ‫الحائطية‬ Wall ‫القاعدية‬ Pedestal
 • 45. ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ( : ‫األحواض‬ – Lavatories )  ‫ط‬ ‫حسب‬ ‫أنواع‬ ‫عدة‬ ‫الى‬ ‫وتنقسم‬ ،‫مختلفة‬ ‫بألوان‬ ‫بالصيني‬ ‫المطلى‬ ‫الفخار‬ ‫من‬ ‫تصنع‬ ‫رق‬ ‫تثبيتها‬ ( ‫دوالب‬ ‫على‬ ‫حوض‬ ،‫كابولى‬ ‫على‬ ‫حوض‬ ،‫بركبة‬ ‫حوض‬ ،‫بعمود‬ ‫حوض‬ ) Design Details (3) - AE 322
 • 46. ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ( : ‫البانيوهات‬ – Bath Tubs )  ً‫شيوعا‬ ‫األكثر‬ ،‫متعددة‬ ‫ومقاسات‬ ‫أنواع‬ ‫لها‬ ‫يوجد‬ 60 x 140, 160, 170 ‫بإرتفاع‬ 45 ‫سم‬ .  ‫الفايبرجالس‬ ‫أو‬ ‫بالصيني‬ ‫المطلى‬ ‫الزهر‬ ‫الحديد‬ ‫من‬ ‫تصنع‬  ‫فتحة‬ ‫به‬ ‫ملحق‬ 2 ‫أعل‬ ‫من‬ ‫فائض‬ ‫فتحة‬ ‫و‬ ،‫للتصريف‬ ‫البانيو‬ ‫سيفون‬ ‫لتثبيت‬ ‫بوصة‬ ‫ى‬ . Design Details (3) - AE 322
 • 47. ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ :  ‫مثل‬ ‫بالحمام‬ ‫الخاصة‬ ‫المكمالت‬ ‫بعض‬ ‫أيضا‬ ‫توجد‬ ،‫الصحية‬ ‫لألجهزة‬ ‫باإلضافة‬ :  ‫األ‬ ‫غسيل‬ ‫حوض‬ ‫رف‬ ،‫المالبس‬ ‫عالقة‬ ،‫الفواطة‬ ،‫الوراقة‬ ،‫البانيو‬ ‫صبانة‬ ،‫الحوض‬ ‫صبانة‬ ‫يدي‬ Design Details (3) - AE 322
 • 48. ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ :  ‫الحمامات‬ ‫أنواع‬ :  ‫الكامل‬ ‫الحمام‬ : ‫الذى‬ ‫الحمام‬ ‫هو‬ ‫والمرحاض‬ ‫والحوض‬ ‫البانيو‬ ‫يستخدم‬ ‫من‬ ‫مساحته‬ ‫وتتراوح‬ ‫والبيدية‬ 6 - 8 ‫م‬ 2  ‫الحمام‬ ‫أرباع‬ ‫ثالث‬ : ‫الذى‬ ‫الحمام‬ ‫هو‬ ‫يستخدم‬ ‫والحوض‬ ‫الدش‬ ‫والمرحاض‬ ‫وتتراوح‬ ‫من‬ ‫مساحته‬ 4 - 5 ‫م‬ 2  ‫الحمام‬ ‫نصف‬ ( ‫مياة‬ ‫دورة‬ WC :) ‫هو‬ ‫يستخدم‬ ‫الذى‬ ‫الحمام‬ ‫الحوض‬ ‫والمرحاض‬ ‫وتتراوح‬ ‫فقط‬ ‫من‬ ‫مساحته‬ 1.5 - 2 ‫م‬ 2 Design Details (3) - AE 322
 • 49. Design Details (3) - AE 322
 • 50. ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫ملحقات‬ :  ‫السيفونات‬ :  ‫أنواعها‬ ‫بمختلف‬ ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫مخارج‬ ‫عند‬ ‫يركب‬ ‫مائي‬ ‫حاجز‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬  ‫إخت‬ ‫نتيجة‬ ‫المبني‬ ‫داخل‬ ‫الى‬ ‫بالروائح‬ ‫الملوث‬ ‫المواسير‬ ‫من‬ ‫الهواء‬ ‫رجوع‬ ‫منع‬ ‫هو‬ ‫الهدف‬ ‫الف‬ ‫والضغوط‬ ‫الحرارة‬ ‫درجات‬ . Design Details (3) - AE 322
 • 51. ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫ملحقات‬ :  ‫السيفونات‬ ( ‫عامة‬ ‫وإشتراطات‬ ‫خصائص‬ :)  ‫مسامية‬ ‫غير‬ ‫مواد‬ ‫من‬ ‫مصنوع‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬  ‫مائي‬ ‫بحاجز‬ ‫مزود‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ( ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ 5 ‫سم‬ )  ‫التنظيف‬ ‫ذاتي‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬  ‫للتنظيف‬ ‫خاصة‬ ‫بفتحة‬ ‫مزود‬ ‫يكون‬ ‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫وفى‬ ( ‫تسليك‬ ‫طبة‬ )  ‫شكله‬ ‫فى‬ ‫التعقيد‬ ‫عدم‬ ( ‫والتجاويف‬ ‫واألركان‬ ‫الزوايا‬ ‫عديم‬ )  ‫م‬ ‫التركيب‬ ‫سهولة‬ ‫ع‬ ‫المختلفة‬ ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ Design Details (3) - AE 322
 • 52. ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫ملحقات‬ :  ‫السيفونات‬ ‫داخل‬ ‫المائي‬ ‫الحاجز‬ ‫فقد‬ ‫أسباب‬ :  ‫الراجع‬ ‫الضغط‬ :  ‫األرضى‬ ‫بالدور‬ ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫فى‬ ‫عادة‬ ‫الظاهرة‬ ‫هذة‬ ‫تحدث‬  ‫المواس‬ ‫من‬ ‫نزوله‬ ‫عند‬ ‫أمامه‬ ‫مضغوط‬ ‫هواء‬ ‫تكوين‬ ‫الى‬ ‫العليا‬ ‫األدوار‬ ‫صرف‬ ‫يتسبب‬ ‫حيث‬ ‫ير‬  ‫الضغط‬ ‫لهذا‬ ‫نتيجة‬ ‫األرضي‬ ‫الدور‬ ‫بسيفونات‬ ‫المائي‬ ‫الحاجز‬ ‫مياة‬ ‫وتندفع‬ Design Details (3) - AE 322
 • 53. ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫ملحقات‬ :  ‫السيفونات‬ ‫داخل‬ ‫المائي‬ ‫الحاجز‬ ‫فقد‬ ‫أسباب‬ :  ‫الشعرية‬ ‫الخاصية‬ :  ‫مسامية‬ ‫قطعة‬ ‫وجود‬ ‫نتيجة‬ ‫الظاهرة‬ ‫هذة‬ ‫تحدث‬ ( ‫صوف‬ ‫أو‬ ‫قماش‬ ) ‫السيفون‬ ‫مجري‬ ‫تغطي‬  ‫المائي‬ ‫الحاجز‬ ‫مياة‬ ‫بتفريغ‬ ‫الشعرية‬ ‫الخاصية‬ ‫وتقوم‬ ‫يتسبب‬ ‫حيث‬ Design Details (3) - AE 322
 • 54. ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫ملحقات‬ :  ‫السيفونات‬ ‫داخل‬ ‫المائي‬ ‫الحاجز‬ ‫فقد‬ ‫أسباب‬ :  ‫التبخر‬ :  ‫لفترة‬ ‫سيفون‬ ‫على‬ ‫المحتوي‬ ‫الصحي‬ ‫الجهاز‬ ‫إستخدام‬ ‫عدم‬ ‫نتيجة‬ ‫الظاهرة‬ ‫هذة‬ ‫تحدث‬ ‫طويلة‬  ‫المائ‬ ‫بالحاجز‬ ‫الموجودة‬ ‫المياة‬ ‫من‬ ‫كمية‬ ‫تبخر‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫اليومية‬ ‫الحرارة‬ ‫درجات‬ ‫إختالف‬ ‫ي‬ ‫بمعدل‬ ‫تدريجيا‬ ‫للسيفون‬ 2.5 ‫األسبوع‬ ‫فى‬ ‫مم‬  ‫الترشيح‬ :  ‫نتيجة‬ ‫الظاهرة‬ ‫هذة‬ ‫تحدث‬ ‫ت‬ ‫نتيجة‬ ‫بالسيفون‬ ‫تشقق‬ ‫أو‬ ‫كسر‬ ‫أو‬ ‫سليمة‬ ‫غير‬ ‫وصلة‬ ‫مدد‬ ‫المعادن‬ ‫وإنكماش‬ Design Details (3) - AE 322
 • 55. ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫ملحقات‬ :  ‫السيفونات‬ ‫أنواع‬ :  ‫حرف‬ ‫سيفون‬ P : ‫األجهزة‬ ‫فى‬ ‫ويستعمل‬ ،‫الخارج‬ ‫خط‬ ‫على‬ ‫عمودي‬ ‫الداخل‬ ‫خط‬ ‫يكون‬ ‫فيه‬ ‫للحوائط‬ ‫المالصقة‬ ‫الصحية‬ .  ‫حرف‬ ‫سيفون‬ S : ‫الداخل‬ ‫خط‬ ‫يكون‬ ‫فيه‬ ‫لخط‬ ‫موازي‬ ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫فى‬ ‫ويستعمل‬ ،‫الخارج‬ ‫الحوائط‬ ‫عن‬ ‫البعيدة‬ .  ‫سيفون‬ ‫كباية‬ : ‫حرف‬ ‫بسيفون‬ ‫شبية‬ ‫وهو‬ P ‫لألحواض‬ ‫ويستخدم‬ ، . Design Details (3) - AE 322
 • 56. ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫ملحقات‬ :  ‫الخاصة‬ ‫السيفونات‬ ‫أنواع‬ ( ‫الجاليتراب‬ ‫سيفون‬ :)  ‫الصرف‬ ‫أعمدة‬ ‫تحت‬ ‫يوضع‬ ‫جهاز‬ ‫هو‬ ( ‫أعمدة‬ ‫وليس‬ ‫السائل‬ ‫بالصرف‬ ‫الخاصة‬ ‫الخاص‬ ‫العمل‬ ‫ة‬ ‫الصلب‬ ‫بالصرف‬ ) ‫ت‬ ‫فتحة‬ ‫الى‬ ‫باإلضافة‬ ‫للتهوية‬ ‫غطاء‬ ‫وله‬ ‫البالستيك‬ ‫من‬ ‫مصنوع‬ ‫سليك‬ . Design Details (3) - AE 322
 • 57. ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫ملحقات‬ :  ‫الخاصة‬ ‫السيفونات‬ ‫أنواع‬ ( ‫سيفون‬ ‫األرضية‬ :)  ‫األرضيات‬ ‫من‬ ‫المياة‬ ‫لتصريف‬ ‫يستخدم‬ ‫مثل‬ ،‫وغيرها‬ ‫والمطابخ‬ ‫الحمامات‬  ‫تصريف‬ ‫تناسب‬ ‫بمصفاة‬ ‫مزود‬ ‫غطاء‬ ‫له‬ ،‫الزهر‬ ‫الحديد‬ ‫من‬ ‫ويصنع‬ ،‫المياة‬ ‫ستيل‬ ‫اإلستانلس‬ ‫أو‬ ،‫البالستيك‬ . Design Details (3) - AE 322
 • 58. ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫ملحقات‬ :  ‫المحابس‬ ‫أنواع‬ ( ‫الصمامات‬ :)  ‫اإلستع‬ ‫أثناء‬ ‫الطويل‬ ‫المدي‬ ‫وعلى‬ ‫الصحية‬ ‫التركيبات‬ ‫فى‬ ‫مهما‬ ‫دورا‬ ‫الصمامات‬ ‫تلعب‬ ‫مال‬ ‫والصيانة‬ ‫اإلحالل‬ ‫وإثناء‬ ‫المواسير‬ ‫فى‬ ‫المياة‬ ‫مرور‬ ‫تنظيم‬ ‫بغرض‬ .  ‫بأكملها‬ ‫التغذية‬ ‫شبكة‬ ‫أو‬ ‫أفرع‬ ‫بعض‬ ‫غلق‬ ‫فى‬ ‫تستخدم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ .  ‫العوامة‬ ‫وصمام‬ ،‫لإلرتداد‬ ‫مانع‬ ‫ومحبس‬ ،‫سكينة‬ ‫محبس‬ ‫أنواع‬ ‫منه‬ . Design Details (3) - AE 322
 • 59. ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫ملحقات‬ :  ‫السخانات‬ :  ‫معزول‬ ‫معدني‬ ‫غالف‬ ‫داخل‬ ‫معلق‬ ‫رأسي‬ ‫خزان‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬  ‫األسفل‬ ‫فى‬ ‫مثبت‬ ‫تسخين‬ ‫جهاز‬ ‫على‬ ‫يحتوي‬ ( ‫الكهرباء‬ ‫أو‬ ‫بالغاز‬ ‫سواء‬ )  ‫الحيز‬ ‫داخل‬ ‫التغذية‬ ‫شبكة‬ ‫الى‬ ‫ومنه‬ ،‫اليه‬ ‫الداخلة‬ ‫المياة‬ ‫تسخين‬ ‫على‬ ‫يعمل‬ . Design Details (3) - AE 322
 • 60. Design Details (3) - AE 322
 • 61. ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬ :  ‫تمهيد‬ :  ‫في‬ ‫أما‬ ،‫األرض‬ ‫مستوي‬ ‫فوق‬ ‫المياة‬ ‫تغذية‬ ‫مواسير‬ ‫تنتشر‬ ‫كانت‬ ‫القديمة‬ ‫العهود‬ ‫فى‬ ‫ما‬ ‫وأ‬ ‫صحية‬ ‫بطريقة‬ ‫صرف‬ ‫عمل‬ ‫يتسني‬ ‫فلم‬ ‫بدائية‬ ‫عملية‬ ‫فكانت‬ ‫بالصرف‬ ‫يتعلق‬ ‫فى‬ ‫منة‬ ‫األرضي‬ ‫الدور‬ ‫من‬ ‫األعلى‬ ‫األوار‬ .  ‫أحيانا‬ ‫المبني‬ ‫خارج‬ ‫أماكن‬ ‫فى‬ ‫الصرف‬ ‫وكان‬ .  ‫ب‬ ‫الخاصة‬ ‫والمواسير‬ ‫واألدوات‬ ‫األجهزة‬ ‫تصنيع‬ ‫أمكن‬ ‫والتكنولوجي‬ ‫العلمي‬ ‫التقدم‬ ‫ومع‬ ‫عملية‬ ‫مناسبة‬ ‫بصورة‬ ‫وإستعمالها‬ ‫والتغذية‬ ‫الصرف‬ .  ‫الى‬ ‫المباني‬ ‫داخل‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬ ‫تنقسم‬ :  ‫الواحدة‬ ‫الماسورة‬ ‫ذو‬ ‫الصرف‬ ‫نظام‬  ‫الماسورتين‬ ‫ذو‬ ‫الصرف‬ ‫نظام‬ Design Details (3) - AE 322
 • 62. ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬ :  ‫نظام‬ ‫ينقسم‬ ‫الماسورة‬ ‫ذو‬ ‫الصرف‬ ‫الى‬ ‫الواحدة‬ :  ‫بالكامل‬ ‫المهواة‬ ‫الماسورة‬ ‫نظام‬  ‫الوحيد‬ ‫العمود‬ ‫نظام‬ Design Details (3) - AE 322
 • 63. ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬ :  ‫بالكامل‬ ‫المهواة‬ ‫الماسورة‬ ‫نظام‬ One-Pipe Fully Vented System :  ‫جميع‬ ‫تصريف‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫يتم‬ ‫واحد‬ ‫صرف‬ ‫عمود‬ ‫فى‬ ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫فى‬ ‫يظهر‬ ‫كما‬ ‫واحد‬ ‫تهوية‬ ‫بعمود‬ ‫متصل‬ ‫الشكل‬ .  ‫الى‬ ‫المرحاض‬ ‫مداد‬ ‫قطر‬ ‫زيادة‬ ‫حالة‬ ‫وفى‬ 4 ‫عدد‬ ‫تصريف‬ ‫يمكن‬ ‫فإنه‬ ،‫بوصة‬ 8 ‫وصالت‬ ‫بدون‬ ‫المداد‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫مراحيض‬ ‫ألن‬ ‫التهوية‬ ‫همود‬ ‫الى‬ ‫المداد‬ ‫من‬ ‫تهوية‬ ‫زيادة‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫المنصرفة‬ ‫المياة‬ ‫كمية‬ ‫يخش‬ ‫فال‬ ،‫بأكمله‬ ‫المداد‬ ‫تمأل‬ ‫ال‬ ‫القطر‬ ‫ي‬ ‫المراحيض‬ ‫من‬ ‫المائي‬ ‫الحاجز‬ ‫تفريغ‬ ‫من‬ . Design Details (3) - AE 322
 • 64. ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬ :  ‫بالكامل‬ ‫المهواة‬ ‫الماسورة‬ ‫نظام‬ One-Pipe Fully Vented System :  ‫واحدة‬ ‫ماسورة‬ ‫أن‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫يظهر‬ ‫والعمل‬ ‫الصرف‬ ‫مخلفات‬ ‫كل‬ ‫تجمع‬ ( ‫للصرف‬ ‫الرئيسية‬ ‫الماسورة‬ ‫وتسمي‬ ‫والعمل‬ )  ‫يقوم‬ ‫الذى‬ ‫التهوية‬ ‫عمود‬ ‫بجوارها‬ ‫ويقع‬ ‫باألجه‬ ‫الخاصة‬ ‫المائية‬ ‫الحواجز‬ ‫بتهوية‬ ‫زة‬ ‫الصحية‬ ( ‫الى‬ ‫فيها‬ ‫الماء‬ ‫عمق‬ ‫يصل‬ 7.5 ‫سم‬ )  ‫الماسورتين‬ ‫نهايات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ويراعي‬ ‫الجوي‬ ‫للهواء‬ ‫مفتوحتين‬ .  ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫الجاليترابات‬ ‫إستخدام‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫النظام‬ . Design Details (3) - AE 322
 • 65. ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬ : Design Details (3) - AE 322  ‫الوحيد‬ ‫العمود‬ ‫نظام‬ Single Stack System :  ‫وصالت‬ ‫بدون‬ ‫لكن‬ ‫بالكامل‬ ‫المهواة‬ ‫الماسورة‬ ‫نظام‬ ‫عمل‬ ‫فكرة‬ ‫بنفس‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫يعمل‬ ‫إستخدام‬ ‫يتم‬ ‫وال‬ ،‫تهوية‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫الجاليترابات‬ .  ‫يتميز‬ ‫مع‬ ‫باإلقتصادية‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫مراعا‬ ‫ة‬ ‫إلستخدامه‬ ‫الشروط‬ ‫بعض‬ :
 • 66. ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬ : Design Details (3) - AE 322  ‫الوحيد‬ ‫العمود‬ ‫نظام‬ Single Stack System :  ‫أق‬ ‫الصرف‬ ‫مدادات‬ ‫طول‬ ‫يكون‬ ‫حتي‬ ‫الصرف‬ ‫لعمود‬ ‫مالصقة‬ ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ل‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬  ‫مختلفة‬ ‫رأسية‬ ‫مستويات‬ ‫على‬ ‫الصرف‬ ‫بعمود‬ ‫الصرف‬ ‫مدادات‬ ‫إتصال‬ ‫أن‬ ‫يراعي‬
 • 67. ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬ : Design Details (3) - AE 322  ‫الوحيد‬ ‫العمود‬ ‫نظام‬ Single Stack System :  ‫منفصلة‬ ‫مدادات‬ ‫بواسطة‬ ‫الصرف‬ ‫بعمود‬ ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫تتصل‬  ‫الترتيب‬ ‫بذلك‬ ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫مدادات‬ ‫إتصال‬ : ‫ومراحي‬ ،‫مطبخ‬ ‫أحواض‬ ،‫بانيوهات‬ ،‫أحواض‬ ‫ض‬
 • 68. ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬ :  ‫التقليدي‬ ‫الماسورتين‬ ‫نظام‬ Traditional Two-Pipe System :  ‫أن‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫إستخدام‬ ‫يتم‬ ‫وأماكن‬ ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫بين‬ ‫المسافات‬ ‫كبيرة‬ ‫الصرف‬ .  ‫عل‬ ‫المختلفة‬ ‫لألجهزة‬ ‫الصرف‬ ‫عمل‬ ‫يتم‬ ‫ى‬ ‫مجموعتين‬ :  ‫الصرف‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬ ‫والمباول‬ ‫المراحيض‬ ‫عمل‬ ‫عمود‬ ‫على‬ ( ‫ع‬ . ‫ع‬ ). ‫بقطر‬ 4 ‫بوصة‬ ‫صرف‬ ‫وماسورة‬ ‫بكوع‬ ‫أسفل‬ ‫من‬ ‫ينتهي‬ ‫الى‬ ‫ومنها‬ ‫التفتيش‬ ‫غرفة‬ ‫الى‬ ‫أفقية‬ ‫العمومي‬ ‫الصرف‬ .  ‫والبانيوهات‬ ‫األحواض‬ ‫حيث‬ ‫والبيديهات‬ ‫عمود‬ ‫على‬ ‫الصرف‬ ‫يتم‬ ‫صرف‬ ( ‫ع‬ . ‫ص‬ ). ‫بقطر‬ 3 ‫أسفل‬ ‫من‬ ‫ينتهي‬ ‫بوصة‬ ‫ماسورة‬ ‫الى‬ ‫ومنه‬ ‫بجاليتراب‬ ‫أفق‬ ‫صرف‬ ‫ية‬ ‫الصرف‬ ‫الى‬ ‫ومنها‬ ‫التفتيش‬ ‫غرفة‬ ‫الى‬ ‫العمومي‬ . Design Details (3) - AE 322
 • 69. ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬ :  ‫التقليدي‬ ‫الماسورتين‬ ‫نظام‬ Traditional Two-Pipe System :  ‫التهوية‬ ‫عمود‬ ‫وظيفة‬ ( 2 ‫بوصة‬ ) ‫تنحصر‬ ‫المائ‬ ‫الحاجز‬ ‫تفريغ‬ ‫تأثير‬ ‫تقليل‬ ‫فى‬ ‫ي‬ ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫لسيفونات‬ ( ‫وخصوصا‬ ‫المراحيض‬ ) ‫الضغط‬ ‫على‬ ‫والماحظة‬ ‫الفرعية‬ ‫الوصالت‬ ‫داخل‬ ‫الجوي‬  ‫المب‬ ‫أعلى‬ ‫الى‬ ‫تصل‬ ‫التهوية‬ ‫مواسير‬ ‫ني‬ ‫الجوي‬ ‫للهواء‬ ‫مفتوحة‬ ‫وتكون‬  ‫كخط‬ ‫الصرف‬ ‫بعمود‬ ‫الموصل‬ ‫الجاليتراب‬ ‫وة‬ ‫الموجودة‬ ‫الغازات‬ ‫وصول‬ ‫لعدم‬ ‫أمان‬ ‫الى‬ ‫ومنه‬ ‫العمود‬ ‫ذلك‬ ‫الى‬ ‫بالمجاري‬ ‫المبني‬ ‫داخل‬ Design Details (3) - AE 322
 • 70. Design Details (3) - AE 322 ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬ ‫تصميم‬ :
 • 71. ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬ ‫تصميم‬ :  ‫بـ‬ ‫الخاصة‬ ‫البيانات‬ ‫تجميع‬ :  ‫المبني‬ ‫أدوار‬ ‫وعدد‬ ‫دور‬ ‫كل‬ ‫فى‬ ‫وعددها‬ ‫الصحية‬ ‫األجهزة‬ ‫أنواع‬  ‫األخر‬ ‫للجهاز‬ ‫وبالنسبة‬ ‫للفراغ‬ ‫بالنسبة‬ ‫جهاز‬ ‫كل‬ ‫موقع‬  ‫والعمل‬ ‫الصرف‬ ‫وأعمدة‬ ‫لمدادات‬ ‫رالرأسية‬ ‫األفقية‬ ‫المسارات‬ ‫تحديد‬  ‫المناسبة‬ ‫المواسير‬ ‫وأقطار‬ ‫نوعية‬ ‫إختيار‬ Design Details (3) - AE 322
 • 72. Design Details (3) - AE 322
 • 73. ‫الخارجي‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬  ‫الخارجي‬ ‫الصرف‬ :  ‫للمبان‬ ‫الداخلى‬ ‫الصرف‬ ‫لمنظومة‬ ‫طبقا‬ ‫الصحية‬ ‫للفراغات‬ ‫الصرف‬ ‫عملية‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫تبدأ‬ ‫ي‬ ‫الخارجي‬ ‫الصرف‬ ‫عملية‬ .  ‫الى‬ ‫الخارجي‬ ‫الصرف‬ ‫ينقسم‬ :  ‫الخارجي‬ ‫الصرف‬ ‫ومسارات‬ ‫التفتيش‬ ‫غرف‬  ‫األمطار‬ ‫مياة‬ ‫صرف‬ Design Details (3) - AE 322
 • 74. ‫الخارجي‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬  ‫الخارجي‬ ‫الصرف‬ ‫ومسارات‬ ‫التفتيش‬ ‫غرف‬ :  ‫التفتيش‬ ‫غرف‬ Inspection Chamber ( ‫أو‬ ‫المناهيل‬ Manholes ) ‫صغيرة‬ ‫غرف‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫هي‬ ‫أو‬ ‫مستطيل‬ ‫أو‬ ‫مربع‬ ‫بقطاع‬ ‫األرض‬ ‫تحت‬ ‫تبني‬ ‫دائري‬ .  ‫للمبان‬ ‫النهائي‬ ‫التصريف‬ ‫تجميع‬ ‫فيها‬ ‫يتم‬ ‫فى‬ ‫ي‬ ‫شبكة‬ ‫الى‬ ‫ومنه‬ ،‫األرض‬ ‫سطح‬ ‫تحت‬ ‫واحد‬ ‫مداد‬ ‫العمومي‬ ‫الخارجي‬ ‫الصرف‬ .  ‫أو‬ ،‫بالشبكة‬ ‫خلل‬ ‫حدوث‬ ‫عن‬ ‫للكشف‬ ‫وتستخدم‬ ‫بالمواسير‬ ‫إنسدادات‬ ‫حدوث‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫التسليك‬ . Design Details (3) - AE 322
 • 75. ‫الخارجي‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬  ‫الخارجي‬ ‫الصرف‬ ‫ومسارات‬ ‫التفتيش‬ ‫غرف‬ :  ‫األتية‬ ‫الحاالت‬ ‫فى‬ ‫التفتيش‬ ‫غرف‬ ‫تستخدم‬ :  ‫المجاري‬ ‫إتجاة‬ ‫تغيير‬  ‫المجاري‬ ‫خطوط‬ ‫إلتقاء‬  ‫الصرف‬ ‫مواسير‬ ‫نوع‬ ‫أو‬ ‫قطر‬ ‫تغيير‬  ‫مسافة‬ ‫عند‬ 15 ‫أقصي‬ ‫كحد‬ ‫متر‬ Design Details (3) - AE 322
 • 76. ‫الخارجي‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬ Design Details (3) - AE 322  ‫الخارجي‬ ‫الصرف‬ ‫ومسارات‬ ‫التفتيش‬ ‫غرف‬ :  ‫مر‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫المسلحة‬ ‫الخرسانة‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫األسمنتي‬ ‫الطوب‬ ‫من‬ ‫التفتيش‬ ‫غرف‬ ‫تبني‬ ‫أو‬ ‫بع‬ ‫بسمك‬ ‫العادسة‬ ‫الخرسانة‬ ‫من‬ ‫فرشة‬ ‫فوق‬ ‫دائري‬ ‫أو‬ ‫مستطيل‬ 15 ‫سم‬ .  ‫من‬ ‫أبعادها‬ ‫تتراوح‬ 60 * 60 ‫من‬ ‫أعماقها‬ ‫وتبدأ‬ ‫سم‬ 35 ‫سم‬ .  ‫الغرفة‬ ‫وعمق‬ ‫حجم‬ ‫زاد‬ ‫األرض‬ ‫تحت‬ ‫المواسير‬ ‫فى‬ ‫الميول‬ ‫نسبة‬ ‫زادت‬ ‫كلما‬ .  ‫الزهر‬ ‫الحديد‬ ‫أو‬ ‫المسلحة‬ ‫الخرسانة‬ ‫من‬ ‫غطاء‬ ‫عليها‬ ‫يركب‬ .
 • 77. ‫الخارجي‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬ Design Details (3) - AE 322
 • 78. ‫الخارجي‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬ Design Details (3) - AE 322
 • 79. ‫الخارجي‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬ Design Details (3) - AE 322
 • 80. ‫الخارجي‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬  ‫مياة‬ ‫صرف‬ ‫المائلة‬ ‫لألسطح‬ ‫األمطار‬ :  ‫المباني‬ ‫سطح‬ ‫على‬ ‫ميول‬ ‫إحداث‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫يتم‬ ‫األمطار‬ ‫صرف‬ .  ‫درئ‬ ‫أو‬ ‫مستطيل‬ ‫أو‬ ‫مربع‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫منحدرة‬ ‫أو‬ ‫مائلة‬ ‫بجوانب‬ ‫قنوات‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫يستخدم‬ ‫ري‬ ‫المائلة‬ ‫المباني‬ ‫أسطح‬ ‫حول‬ ‫نقطة‬ ‫أسفل‬ ‫فى‬ . Design Details (3) - AE 322
 • 81. ‫الخارجي‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬  ‫مياة‬ ‫صرف‬ ‫المائلة‬ ‫لألسطح‬ ‫األمطار‬ :  ‫القنوات‬ ‫هذة‬ ‫ميول‬ ‫يكون‬ 1:100 ‫المياة‬ ‫سريان‬ ‫سهولة‬ ‫على‬ ‫اإلنحدار‬ ‫هذا‬ ‫يساعد‬ ‫حيث‬ ، ‫الصرف‬ ‫قنوات‬ ‫فى‬ .  ‫المزاريب‬ ‫مادة‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫األمطار‬ ‫صرف‬ ‫مواسير‬ ‫تكون‬ Design Details (3) - AE 322
 • 82. ‫الخارجي‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬  ‫مياة‬ ‫صرف‬ ‫المائلة‬ ‫لألسطح‬ ‫األمطار‬ : Design Details (3) - AE 322
 • 83. ‫الخارجي‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬  ‫مياة‬ ‫صرف‬ ‫األفقية‬ ‫لألسطح‬ ‫األمطار‬ :  ‫أقسام‬ ‫الى‬ ‫األسطح‬ ‫هذة‬ ‫تقسم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫المستوية‬ ‫األسطح‬ ‫من‬ ‫األمطار‬ ‫مياة‬ ‫لتصريف‬ ‫المبني‬ ‫شكل‬ ‫طبيعة‬ ‫حسب‬ .  ‫قسم‬ ‫من‬ ‫الماء‬ ‫ينحدر‬ ‫بحيث‬ ‫الميول‬ ‫خرسانة‬ ‫بإستخدام‬ ‫تشكيلها‬ ‫يتم‬ ‫األقسام‬ ‫هذة‬ ‫الى‬ ‫تصريف‬ ‫عندها‬ ‫يتم‬ ‫والتي‬ ‫للمبني‬ ‫الخارجي‬ ‫الحائط‬ ‫بجوار‬ ‫نقطة‬ ‫الى‬ ‫يصل‬ ‫حتي‬ ‫األخر‬ ‫مياة‬ ‫المطر‬ ‫جرجوري‬ ‫على‬ ‫األمطار‬ . Design Details (3) - AE 322
 • 84. ‫الخارجي‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬  ‫مياة‬ ‫صرف‬ ‫األفقية‬ ‫لألسطح‬ ‫األمطار‬ :  ‫السطح‬ ‫إنحدار‬ ‫مقدار‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ 1:100 ‫نقطة‬ ‫الى‬ ‫المياة‬ ‫سريان‬ ‫سهولة‬ ‫لضمان‬ ‫التصريف‬ ( ‫المطر‬ ‫بجرجوري‬ ‫إنتهاء‬ ‫أو‬ ‫أخر‬ ‫قسم‬ ‫بداية‬ ‫عند‬ .)  ‫عن‬ ‫عندها‬ ‫األمطار‬ ‫مياة‬ ‫تصرف‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫أفقية‬ ‫مسافة‬ ‫أطول‬ ‫زيادة‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ 15 ‫متر‬ .  ‫عن‬ ‫األوتار‬ ‫طول‬ ‫يزيد‬ ‫أال‬ ‫يجب‬ ‫ذلك‬ ‫وعلى‬ 15 ‫متر‬ . Design Details (3) - AE 322
 • 85. ‫الخارجي‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫أنظمة‬  ‫مياة‬ ‫صرف‬ ‫األفقية‬ ‫لألسطح‬ ‫األمطار‬ :  ‫السطح‬ ‫إنحدار‬ ‫مقدار‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ 1:100 ‫نقطة‬ ‫الى‬ ‫المياة‬ ‫سريان‬ ‫سهولة‬ ‫لضمان‬ ‫التصريف‬ ( ‫المطر‬ ‫بجرجوري‬ ‫إنتهاء‬ ‫أو‬ ‫أخر‬ ‫قسم‬ ‫بداية‬ ‫عند‬ .)  ‫عن‬ ‫عندها‬ ‫األمطار‬ ‫مياة‬ ‫تصرف‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫أفقية‬ ‫مسافة‬ ‫أطول‬ ‫زيادة‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ 15 ‫متر‬ .  ‫عن‬ ‫األوتار‬ ‫طول‬ ‫يزيد‬ ‫أال‬ ‫يجب‬ ‫ذلك‬ ‫وعلى‬ 15 ‫متر‬ . Design Details (3) - AE 322
 • 86. ) 1 ( ‫ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ‬ . ) 2 ( ‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬ ‫ﺗﺻﻧﻳﻊ‬ ‫ﻋﻣﻠﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﻪ‬ ‫ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺎﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ‬ ‫ﺍﻫﻡ‬ . ) 3 ( ‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬ ‫ﺧﻭﺍﺹ‬ . ) 4 ( ‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬ ‫ﺻﻧﺎﻋﺔ‬ ‫ﻣﺭﺍﺣﻝ‬ . ) 5 ( ‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬ ‫ﺍﻧﻭﺍﻉ‬ . ) 6 ( ‫ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ‬ ‫ﺣﻳﺙ‬ ‫ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬ ‫ﺗﺻﻧﻳﻑ‬ . ) 7 ( ‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬ ‫ﻣﻥ‬ ‫ﻣﻛﻭﻥ‬ ‫ﻣﺑﻧﻰ‬ ‫ﻣﺛﺎﻝ‬ .
 • 87. ‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬ ‫ﺗﻌﺭﻳﻑ‬ ‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬ ‫ﺻﻧﺎﻋﺔ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬ ‫ﺑﺻﻧﻊ‬ ‫ﻗﺎﻡ‬ ‫ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬ ‫ﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ‬
 • 88. ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻧﺔ‬‫ز‬‫اﻟﻤﻮا‬ ‫اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت‬ ‫و‬ ‫اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‬ ‫اﻫﻢ‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﺪام‬ ‫ﺣﺴﺐ‬ ‫اﻟﺰﺟﺎج‬ ‫ﺗﺼﻨﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺟﻳﺭ‬ ‫ﺍﻟﺭﺻﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﺑﻭﺭﻳﻙ‬ ‫ﺍﻛﺳﻳﺩ‬ ‫ﺍﻻﻟﻣﻧﻳﻭﻡ‬ ‫ﺍﻛﺳﻳﺩ‬
 • 92. ‫اﻟﺰﺟﺎج‬ ‫أﻧﻮاع‬ 4 _ ‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺟﻳﺔ‬ ‫ﺍﻻﻟﻳﺎﻑ‬ 5 _ ‫ﺍﻟﺿﺑﺎﺑﻲ‬ ‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬ ‫ﺍﻟﺷﻔﺎﻑ‬ ‫ﻏﻳﺭ‬ 6 _ ‫ﺍﻟﻣﻌﺷﻕ‬ ‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬
 • 94. ‫اﻟﺰﺟﺎج‬ ‫أﻧﻮاع‬ 10 - ‫ﺍﻟﻣﻌﺷﻕ‬ ‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬ ‫ﺍﻟﻧﺣﺎﺱ‬ ‫ﺑﺻﻔﺎﺋﺢ‬ ‫ﺑﺎﻟﺟﺹ‬ ‫ﻣﻌﺷﻕ‬ ‫ﺯﺟﺎﺝ‬- 11 12 - ‫ﺍﻟﻣﺳﻠﺢ‬ ‫ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‬
 • 95. ‫اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺣﺴﺐ‬ ‫اﻟﺰﺟﺎج‬ ‫ﺗﺼﻨﻴﻒ‬ : ‫ﺍﻹﻧﺷﺎءﺍﺕ‬ ‫ﺯﺟﺎﺝ‬ ‫ﺍﻵﻧﻳﺔ‬ ‫ﺯﺟﺎﺝ‬ ‫ﺍﻟﺑﺻﺭﻳﺎﺕ‬ ‫ﺯﺟﺎﺝ‬
 • 96. ‫اﻟﺰﺟﺎج‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺼﻨﻮع‬ ‫ﻣﺒﻨﻰ‬ ‫ﻣﺜﺎل‬ : ‫ﺗﺭﻳﻧﻐﺎﻧﻭﺍ‬ ‫ﻛﻭﺍﻻ‬ ‫ﻣﺩﻳﻧﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺎﻟﺯﻳﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻛﺭﻳﺳﺗﺎﻝ‬ ‫ﻣﺳﺟﺩ‬