SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
Κοινωνιολογία
Θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας
Μάθημα 3ο
Δρόσου Χριστίνα
Οικονομολόγος
Α. Κοντ (Α. Comte, 1798 - 1857)
• «Ανάδοχος» της κοινωνιολογίας,
• Πίστευε ότι η κοινωνιολογία θα μπορούσε να βοηθήσει
στην κατανόηση της κοινωνίας, η οποία θα βασίζεται σε
αυστηρές επιστημονικές αποδείξεις.
• Προσπάθησε να τη θεμελιώσει χρησιμοποιώντας τις
μεθόδους παρατήρησης και ανάλυσης της Φυσικής,
• Πίστευε ότι η κοινωνιολογία θα μπορούσε να εξηγήσει με
αυστηρό και αντικειμενικό τρόπο τα κοινωνικά Φαινόμενα,
την κοινωνική Οργάνωση και τις κοινωνικές Μεταβολές.
Νόμος Τριών Σταδίων
του ανθρώπινου πνεύματος
• Το θεολογικό στάδιο
• Το μεταφυσικό στάδιο
• Το θετικό στάδιο
Το Θεολογικό στάδιο
Το Μεταφυσικό στάδιο
Το Θετικό στάδιο
• Ο άνθρωπος παρατηρεί τα φαινόμενα και ανακαλύπτει τους Νόμους
που τα διέπουν.
• Κυριαρχούν οι επιστήμονες και οι επιχειρηματίες
• Κυρίαρχη κοινωνική οντότητα είναι η Ανθρωπότητα στο σύνολό της
από το θεολογικό
στο μεταφυσικό τρόπο σκέψης,
για να καταλήξει στο θετικό τρόπο
Το Ανθρώπινο Πνέυμα
προχωρά
•Ο Κοντ θεωρούσε ότι η Κοινωνιολογία ήταν η ανώτερη
μορφή του θετικού πνεύματος
•Μπορούσε να συμβάλει στην ευημερία της κοινωνίας,
αν χρησιμοποιούσε την επιστημοvική παρατήρηση, για
να κατανοήσει, να προβλέψει και να ελέγξει την
Ανθρώπινη Συμπεριφορά.
•Η προσέγγιση του Κοντ βοήθησε την εξέλιξη της
επιστημονικής γνώσης για την κοινωνία,
•Σήμερα δεν τυγχάνει ευρύτερης αποδοχής μεταξύ των
κοινωνιολόγων, διότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί στις
σημερινές κοινωνίες.
Κ. Μαρξ (Κ. Marx, 1818 -1883)
• Ο Μαρξ ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την ερμηνεία των
μεταβολών που σημειώνονταν την εποχή της Βιομηχανικής
Επανάστασης.
• Πίστευε ότι οι κοινωνικές επιστήμες θα πρέπει να
στοχεύουν στην Αλλαγή του κόσμου και όχι μόνο στη
Μελέτη του
• Ο Μαρξ ανέλυσε το Καπιταλιστικό Σύστημα ως έναν τρόπο
παραγωγής που διαφέρει ριζικά από τα προηγούμενα
συστήματα
• Στον καπιταλισμό τα «μέσα παραγωγής» ελέγχονται από τους
καπιταλιστές.
• Οι Καπιταλιστές είναι οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής, οι
Εργάτες είναι υποχρεωμένοι να μισθώνουν την εργασία τους
στους καπιταλιστές.
• Οι καπιταλιστές-κεφαλαιοκράτες έχουν τον έλεγχο όχι μόνον
των μέσων παραγωγής, αλλά και των προϊόντων που
παράγονται με τη μίσθωση των εργατών, δηλαδή των
εμπορευμάτων, τα οποία διοχετεύονται στην αγορά και τους
αποφέρουν «κέρδος».
• Τα Μέσα Παραγωγής και τα Προϊόντα της Παραγωγής
«Κεφάλαιο»
Ατομική Ιδιοκτησία των Κεφαλαιοκρατών
κυρίαρχη τάξη
στη βιομηχανική κοινωνία
γίνονται
• Ο Μαρξ θεωρούσε ότι ο εκάστοτε τρόπος
παραγωγής (η Οικονομική Βάση) καθορίζει τις
κοινωνικές, πολιτικές και πνευματικές διαδικασίες της
κοινωνίας (Εποικοδόμημα).
• Παράδειγμα: στον Καπιταλιστικό τρόπο Παραγωγής η
Οικονομική Βάση εκφράζεται από τις παραγωγικές
σχέσεις των καπιταλιστών και των εργατών,
• Το Κράτος αποτελεί όργανο των καπιταλιστών.
• Κλειδί για την κατανόηση του έργου του Μαρξ και την
αντίληψη που είχε για την ιστορία είναι η «Ταξική
Πάλη».
• Η Ιστορία κάθε κοινωνίας είναι η Ιστορία των
Κοινωνικών Συγκρούσεων και της Πάλης των Τάξεων
• Οι ιδέες του Μαρξ για τις κοινωνικές τάξεις και τις
ταξικές διακρίσεις άσκησαν και συνεχίζουν να
ασκούν μεγάλη επιρροή στους κοινωνιολόγους.
• H κοινωνία είναι μια Ηθική Ενότητα Ανθρώπων, οι οποίοι
μοιράζονται τα ίδια συναισθήματα και την ίδια προσήλωση σε αξίες
και κανόνες.
• Το σύνολο των αξιών και των κανόνων συγκροτεί τη «Συλλογική
Συνείδηση», η οποία καθορίζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων και
διακρίνει μια κοινωνία.
• Η κοινωνική συνοχή των μελών μιας κοινωνίας εκφράζεται ως
«Κοινωνική Αλληλεγγύη».
Ε. Ντυρκέμ (Ε. Durkheim, 1858-1917)
Μηχανική Αλληλεγγύη,
• Προβιομηχανικές Κοινωνίες
• Σημασία:
Μεγάλη κοινωνική ομοιομορφία,
Συνοχή και Συναίνεση γύρω από τις αξίες και τις
πεποιθήσεις.
• Πίεση για υπακοή στους Κανόνες και
• Μεγάλη εξάρτηση από τις Παραδόσεις και την
Οικογένεια
Οργανική Αλληλεγγύη
• Βιομηχανικές κοινωνίες
• Υψηλός Καταμερισμός Εργασίας ανάμεσα σε
εξειδικευμένους ρόλους.
• Αλληλεξάρτηση και στην Ανταλλαγή αγαθών & υπηρεσιών.
• Πρώτος κοινωνιολόγος που εισήγαγε τη Στατιστική
• Στο έργο του «Η αυτοκτονία».
• Δεδομένα από διάφορες χώρες,
• 26.000 περιπτώσεις αυτοκτονιών τις οποίες
• Ταξινόμηση με βάση κοινωνικούς παράγοντες όπως είναι το
θρήσκευμα,
η οικογενειακή και η εργασιακή κατάσταση.
Έδειξε οτι
ορισμένες πλευρές της
ανθρώπινης συμπεριφοράς -
ακόμα και οι πιο προσωπικές-
μπορεί να ερμηνευτούν
Κοινωνικά.
Προτροπή:
• «Μελετήστε τα Κοινωνικά γεγονότα ως Πράγματα»
• Η Κοινωνική Ζωή έπρεπε να αναλυθεί με την ίδια επιστημονική
αυστηρότητα που χαρακτήριζε την ανάλυση των Φυσικών
φαινομένων.
σημασία
Μελέτη:
• Κατά πόσον τα ποσοστά και οι αιτίες αυτοκτονιών
συνδέονταν με το Βαθμό Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των
αυτοχείρων,
• αποκλείοντας κατ’ αυτό τον τρόπο Κλιματικούς και
Ψυχολογικούς παράγοντες.
Αυτοκτονίες
• Εγωιστική αυτοκτονία
• Αλτρουιστική αυτοκτονία
• Ανομική αυτοκτονία
Εγωιστική Αυτοκτονία
• Τα άτομα δεν έχουν αναπτύξει αρκετούς Κοινωνικούς
Δεσμούς.
• Παράδειγμα: οι ανύπαντροι ενήλικες αυτοκτονούν
συχνότερα από ό,τι οι παντρεμένοι.
Αλτρουιστική αυτοκτονία
• Οι Κοινωνικοί Δεσμοί είναι πολύ δυνατοί.
• Οι μαζικές αυτοκτονίες μελών διάφορων θρησκευτικών
οργανώσεων ή ατόμων που εκπαιδεύονται στο να δίνουν τη
ζωή τους για την πατρίδα (π.χ. «καμικάζι») αποτελούν
παραδείγματα αυτού του τύπου αυτοκτονίας.
Ανομική αυτοκτονία
• Κοινωνική Αποδιοργάνωση.
• Παράδειγμα, οι ανομικές αυτοκτονίες αυξάνονται σε
περιόδους οικονομικής κρίσης, αλλά και σε περιόδους
ευημερίας, γιατί οι άνθρωποι χάνουν τους κοινωνικούς
δεσμούς τους
Ανομία
• Η έννοια της ανομίας είναι βασική στο έργο του Ντυρκέμ,
• τη συνδέει με τις μεταβολές που παρατηρούνται στο
σύγχρονο κόσμο,
• μεταβολές που είναι τόσο γρήγορες και τόσο έντονες, ώστε
να δημιουργούν σε πολλούς ανθρώπους συναισθήματα
ματαιότητας ή απελπισίας.
Μ. Βέμπερ (Μ. Weber, 1864-1920)
• Ασχολήθηκε με τις έννοιες:
της δύναμης και της εξουσίας,
με τις θρησκείες ανά τον κόσμο,
με τη βαθύτερη φύση των κοινωνικών τάξεων,
με την ανάπτυξη της γραφειοκρατίας ως κοινωνικού
φαινομένου.
• Έργο του: καθοριστική επιρροή στην ανάπτυξη της
κοινωνιολογίας
• Ο Εξορθολογισμός είναι το κλειδί που επιτρέπει την
κατανόηση της μετάβασης από την προβιομηχανική στην
καπιταλιστική βιομηχανική κοινωνία.
• Ο Ορθολογισμός είναι αυτός που δίνει έμφαση στη Λογική
& τον Προγραμματισμό.
• Το σύστημα εξορθολογισμού είναι
απρόσωπο,
 λειτουργεί στο πλαίσιο τυπικών κανόνων και
κύριο χαρακτηριστικό του καπιταλισμού και του δυτικού
πολιτισμού.
• Παράδειγμα Εξορθολογισμού: Η Οικονομικής Δραστηριότητας
• Η Καπιταλιστικής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας χαρακτηρίζεται:
από ορθολογική οργάνωση της εργασίας μέσα στο εργοστάσιο,
από ορθολογική εκτίμηση των ευκαιριών στην αγορά.
• Ο ορθολογικός τρόπος δράσης και οργάνωσης καθορίζει όλους τους
τομείς της καπιταλιστικής κοινωνίας
οικονομία,
κράτος,
νομικοί θεσμοί,
γραφειοκρατία
στην Επιστήμη και την Τεχνολογία
στηρίχτηκε
• Προβιομηχανικές κοινωνίες:
η προκατάληψη,
το συναίσθημα
η τύχη.
Π.χ, η γεωργική παραγωγή καθοριζόταν από τη μοίρα ή άλλες
υπερφυσικές δυνάμεις.
• Καπιταλιστική Κοινωνία:
υποχώρηση των θρησκευτικών και των ηθικών αξιών,
Και των παραδοσιακών τρόπων προσανατολισμού της
δράσης των ανθρώπων
• Υποστήριζε ότι οι άνθρωποι δρουν με βάση τη δική τους
αντίληψη για τα πράγματα
• Οι κοινωνιολόγοι πρέπει να ανακαλύψουν τα προσωπικά
νοήματα και τις αξίες των ανθρώπων.
• Να «μπούμε στη θέση του άλλου», να δούμε τα πράγματα
από τη δική του οπτική γωνία.
• Μόνο έτσι θα καταλάβουμε την κοινωνική συμπεριφορά
του και τις αιτίες της.
Διακρίσεις Κοινωνικής Δράσης
• Ορθολογική (που είναι η δράση σε σχέση με ένα σκοπό)
• Σε σχέση με μία Αξία (στρατιώτης)
• Σε συγκινησιακή δράση (κλέφτης)
• Σε παραδοσιακή δράση (χήρα)
Ιδεατοί
Τύποι
Έννοιες που
καταγράφουν το νόημα
της δράσης.
Ιδεατοί Τύποι
• Εργαλεία για κατανόηση των πραγματικών κοινωνικών
πράξεων και των κοινωνικών φαινομένων & διαδικασιών.
• Καταγραφή ιδεατών τύπων:
των κοινωνικών πράξεων,
της γραφειοκρατίας,
της εξουσίας
Γραφειοκρατία
• Ορθολογικός Τρόπος Δράσης
• Ρυθμίζει τις σχέσεις των Ανθρώπων με το Κράτος στη βάση
κάποιων κανόνων
• Ανίχνευση Αποκλίσεων ανάμεσα στο Πραγματικό
φαινόμενο της γραφειοκρατίας (με τα προβλήματα ή τις
δυσλειτουργίες της) και την Ιδεατή εικόνα της.
• Σημείωση: ότι η έννοια της γραφειοκρατίας στη σκέψη του
Βέμπερ δεν ήταν αρνητικά φορτισμένη, όπως είναι στις
μέρες μας
Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!

More Related Content

What's hot

κοινωνικοποιηση
κοινωνικοποιησηκοινωνικοποιηση
κοινωνικοποιηση
georbal
 
4.2 αναγκη κοινωνικων θεσμων
4.2 αναγκη κοινωνικων θεσμων4.2 αναγκη κοινωνικων θεσμων
4.2 αναγκη κοινωνικων θεσμων
Ελενη Ζαχου
 
παδ δεκεμβρίου
παδ δεκεμβρίουπαδ δεκεμβρίου
παδ δεκεμβρίου
Guern
 
2.1.2 διακρισεις κοινωνικων ομαδων προκαταληψεις
2.1.2 διακρισεις κοινωνικων ομαδων προκαταληψεις2.1.2 διακρισεις κοινωνικων ομαδων προκαταληψεις
2.1.2 διακρισεις κοινωνικων ομαδων προκαταληψεις
Ελενη Ζαχου
 
5.3-5.5 Τρόποι κοινωνικοποίησης - κοινωνικός έλεγχος
5.3-5.5 Τρόποι κοινωνικοποίησης - κοινωνικός έλεγχος5.3-5.5 Τρόποι κοινωνικοποίησης - κοινωνικός έλεγχος
5.3-5.5 Τρόποι κοινωνικοποίησης - κοινωνικός έλεγχος
Νίκος Θεοτοκάτος
 

What's hot (20)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:
 
κοινωνικοποιηση
κοινωνικοποιησηκοινωνικοποιηση
κοινωνικοποιηση
 
Κοινιωλογική Θεώρηση
Κοινιωλογική ΘεώρησηΚοινιωλογική Θεώρηση
Κοινιωλογική Θεώρηση
 
AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΑ
AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΑAΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΑ
AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΑ
 
4. Κοινωνικοί Θεσμοί. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου
4. Κοινωνικοί Θεσμοί. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου4. Κοινωνικοί Θεσμοί. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου
4. Κοινωνικοί Θεσμοί. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου
 
3.2 κοινωνικος ρολος
3.2 κοινωνικος ρολος3.2 κοινωνικος ρολος
3.2 κοινωνικος ρολος
 
4.2 αναγκη κοινωνικων θεσμων
4.2 αναγκη κοινωνικων θεσμων4.2 αναγκη κοινωνικων θεσμων
4.2 αναγκη κοινωνικων θεσμων
 
παδ δεκεμβρίου
παδ δεκεμβρίουπαδ δεκεμβρίου
παδ δεκεμβρίου
 
3 Κοινωνική Οργάνωση και Κοινωνική Μεταβολή, μέρος Α΄, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ΄ ΓΥΜ...
3 Κοινωνική Οργάνωση και Κοινωνική Μεταβολή, μέρος Α΄, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ΄ ΓΥΜ...3 Κοινωνική Οργάνωση και Κοινωνική Μεταβολή, μέρος Α΄, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ΄ ΓΥΜ...
3 Κοινωνική Οργάνωση και Κοινωνική Μεταβολή, μέρος Α΄, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ΄ ΓΥΜ...
 
Κοινωνικοί Θεσμοί
Κοινωνικοί ΘεσμοίΚοινωνικοί Θεσμοί
Κοινωνικοί Θεσμοί
 
Η Τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση
Η Τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευσηΗ Τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση
Η Τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση
 
Xαρακτηριστικά του παραμυθιού
Xαρακτηριστικά του παραμυθιούXαρακτηριστικά του παραμυθιού
Xαρακτηριστικά του παραμυθιού
 
2.1.2 διακρισεις κοινωνικων ομαδων προκαταληψεις
2.1.2 διακρισεις κοινωνικων ομαδων προκαταληψεις2.1.2 διακρισεις κοινωνικων ομαδων προκαταληψεις
2.1.2 διακρισεις κοινωνικων ομαδων προκαταληψεις
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕΛ. 76-78)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕΛ. 76-78)ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕΛ. 76-78)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕΛ. 76-78)
 
Η γενική θεωρία της απασχόλησης, του τόκου και του χρήματος (Τζον Μέυναρντ K...
Η γενική θεωρία της απασχόλησης, του τόκου και του χρήματος (Τζον Μέυναρντ K...Η γενική θεωρία της απασχόλησης, του τόκου και του χρήματος (Τζον Μέυναρντ K...
Η γενική θεωρία της απασχόλησης, του τόκου και του χρήματος (Τζον Μέυναρντ K...
 
2 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-19
2 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-192 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-19
2 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-19
 
5.3τροποι κοινωνικοποιησης
5.3τροποι κοινωνικοποιησης5.3τροποι κοινωνικοποιησης
5.3τροποι κοινωνικοποιησης
 
Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 1 (Emile Durkheim)
Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 1 (Emile Durkheim)Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 1 (Emile Durkheim)
Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 1 (Emile Durkheim)
 
Oι θέσεις του Pierre Βourdieu για την εκπαίδευση
Oι θέσεις του Pierre Βourdieu για την εκπαίδευσηOι θέσεις του Pierre Βourdieu για την εκπαίδευση
Oι θέσεις του Pierre Βourdieu για την εκπαίδευση
 
5.3-5.5 Τρόποι κοινωνικοποίησης - κοινωνικός έλεγχος
5.3-5.5 Τρόποι κοινωνικοποίησης - κοινωνικός έλεγχος5.3-5.5 Τρόποι κοινωνικοποίησης - κοινωνικός έλεγχος
5.3-5.5 Τρόποι κοινωνικοποίησης - κοινωνικός έλεγχος
 

Similar to Θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας

1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
LYKEIO/GYMNASIO
 
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
LYKEIO/GYMNASIO
 
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
LYKEIO/GYMNASIO
 
Θέματα για μελέτη στην Κοινωνιολογία
Θέματα για μελέτη στην ΚοινωνιολογίαΘέματα για μελέτη στην Κοινωνιολογία
Θέματα για μελέτη στην Κοινωνιολογία
lykkarea
 

Similar to Θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας (20)

Κοινωνικές Επιστήμες -Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Κοινωνικές ...
Κοινωνικές Επιστήμες -Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Κοινωνικές ...Κοινωνικές Επιστήμες -Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Κοινωνικές ...
Κοινωνικές Επιστήμες -Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Κοινωνικές ...
 
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 
Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες (σελ. 17-18)
Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες (σελ. 17-18)Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες (σελ. 17-18)
Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες (σελ. 17-18)
 
Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες (Σημειώσεις)
Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες (Σημειώσεις)Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες (Σημειώσεις)
Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες (Σημειώσεις)
 
Bασικες αρχες κοινωνικων επιστημων
Bασικες αρχες κοινωνικων επιστημωνBασικες αρχες κοινωνικων επιστημων
Bασικες αρχες κοινωνικων επιστημων
 
ΒΑΚΕ, Τράπεζά θεμάτων, Κεφάλαιο 2
ΒΑΚΕ, Τράπεζά θεμάτων, Κεφάλαιο 2ΒΑΚΕ, Τράπεζά θεμάτων, Κεφάλαιο 2
ΒΑΚΕ, Τράπεζά θεμάτων, Κεφάλαιο 2
 
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
 
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
 
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ_Sociology 1
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ_Sociology 1ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ_Sociology 1
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ_Sociology 1
 
Θέματα για μελέτη στην Κοινωνιολογία
Θέματα για μελέτη στην ΚοινωνιολογίαΘέματα για μελέτη στην Κοινωνιολογία
Θέματα για μελέτη στην Κοινωνιολογία
 
Psycho19Century 5.pdf
Psycho19Century 5.pdfPsycho19Century 5.pdf
Psycho19Century 5.pdf
 
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Εισαγωγή στην ΚοινωνιολογίαΕισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
 
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Γ' Γενικού Λυκείου)
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Γ' Γενικού Λυκείου)Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Γ' Γενικού Λυκείου)
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Γ' Γενικού Λυκείου)
 
Μαρξιστικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων.pptx
Μαρξιστικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων.pptxΜαρξιστικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων.pptx
Μαρξιστικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων.pptx
 
τραπεζα θεματων 3ο
τραπεζα θεματων 3οτραπεζα θεματων 3ο
τραπεζα θεματων 3ο
 
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών
 
Η εξέλιξη των Κοινωνικών Επιστημών μέχρι τον 16ο αιώνα
Η εξέλιξη των Κοινωνικών Επιστημών μέχρι τον 16ο αιώναΗ εξέλιξη των Κοινωνικών Επιστημών μέχρι τον 16ο αιώνα
Η εξέλιξη των Κοινωνικών Επιστημών μέχρι τον 16ο αιώνα
 
Ομαδοποίηση ερωτήσεων της Τράπεζας θεμάτων στο Κεφ. 2
Ομαδοποίηση ερωτήσεων της Τράπεζας θεμάτων στο Κεφ. 2Ομαδοποίηση ερωτήσεων της Τράπεζας θεμάτων στο Κεφ. 2
Ομαδοποίηση ερωτήσεων της Τράπεζας θεμάτων στο Κεφ. 2
 
Κοινωνικές Επιστήμες - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 3: Βασικές προσεγγίσεις στη...
Κοινωνικές Επιστήμες - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 3: Βασικές προσεγγίσεις στη...Κοινωνικές Επιστήμες - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 3: Βασικές προσεγγίσεις στη...
Κοινωνικές Επιστήμες - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 3: Βασικές προσεγγίσεις στη...
 

More from Xristina Drosou

More from Xristina Drosou (20)

Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία
Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασίαΌσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία
Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία
 
10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
 
9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
 
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας 7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
 
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
 
Εκπαιδευτικός Προσανατολισμός
Εκπαιδευτικός ΠροσανατολισμόςΕκπαιδευτικός Προσανατολισμός
Εκπαιδευτικός Προσανατολισμός
 
Εκπαίδευση ως παράγοντας Αναπαραγωγής
Εκπαίδευση ως παράγοντας ΑναπαραγωγήςΕκπαίδευση ως παράγοντας Αναπαραγωγής
Εκπαίδευση ως παράγοντας Αναπαραγωγής
 
Ο ρόλος της Εκπαίδευσης
Ο ρόλος της ΕκπαίδευσηςΟ ρόλος της Εκπαίδευσης
Ο ρόλος της Εκπαίδευσης
 
Κοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία Μάθησης
Κοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία ΜάθησηςΚοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία Μάθησης
Κοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία Μάθησης
 
Κοινωνικός Έλεχγος
Κοινωνικός Έλεχγος Κοινωνικός Έλεχγος
Κοινωνικός Έλεχγος
 
Κοινωνικός Εαυτός
Κοινωνικός ΕαυτόςΚοινωνικός Εαυτός
Κοινωνικός Εαυτός
 
Κοινωνικοποίηση
ΚοινωνικοποίησηΚοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση
 
Σύγχρονες Κοινωνίες
Σύγχρονες Κοινωνίες Σύγχρονες Κοινωνίες
Σύγχρονες Κοινωνίες
 
Μεταβιομηχανικές Κοινωνίες
Μεταβιομηχανικές ΚοινωνίεςΜεταβιομηχανικές Κοινωνίες
Μεταβιομηχανικές Κοινωνίες
 
Βιομηχανικές Κοινωνίες
Βιομηχανικές ΚοινωνίεςΒιομηχανικές Κοινωνίες
Βιομηχανικές Κοινωνίες
 
Κοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση Κοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση
 
Κοινωνικοποίηση
ΚοινωνικοποίησηΚοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση
 
Διεπιστημονική Προσέγγιση
Διεπιστημονική ΠροσέγγισηΔιεπιστημονική Προσέγγιση
Διεπιστημονική Προσέγγιση
 
Αγροτικές Κοινωνίες Κοινωνιολογία
Αγροτικές Κοινωνίες ΚοινωνιολογίαΑγροτικές Κοινωνίες Κοινωνιολογία
Αγροτικές Κοινωνίες Κοινωνιολογία
 
Κοινωνικοδυναμική Συμβουλευτική V. Peavy
Κοινωνικοδυναμική Συμβουλευτική V. PeavyΚοινωνικοδυναμική Συμβουλευτική V. Peavy
Κοινωνικοδυναμική Συμβουλευτική V. Peavy
 

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptxΚαρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
 
Οι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptx
Οι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptxΟι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptx
Οι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptx
 
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptxΜάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
 
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docxΝιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
 
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdfΤσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
 
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
 
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
 
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςΛογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
 
YlhTexnologiasB-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasB-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24YlhTexnologiasB-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasB-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
 
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxΕξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
 
YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptxΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
 
YlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of AthensYlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
 
YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.
YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.
YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.
 
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of AthensYlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
 
Πην. Δέλτα, Ο Τρελαντώνης_ Σούρας Αντώνης, βιβλιοπαρουσίαση Βιβλίου.pptx
Πην. Δέλτα, Ο Τρελαντώνης_ Σούρας Αντώνης, βιβλιοπαρουσίαση Βιβλίου.pptxΠην. Δέλτα, Ο Τρελαντώνης_ Σούρας Αντώνης, βιβλιοπαρουσίαση Βιβλίου.pptx
Πην. Δέλτα, Ο Τρελαντώνης_ Σούρας Αντώνης, βιβλιοπαρουσίαση Βιβλίου.pptx
 
YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...
Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...
Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...
 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
 
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf
 

Θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας

 • 2. Α. Κοντ (Α. Comte, 1798 - 1857) • «Ανάδοχος» της κοινωνιολογίας, • Πίστευε ότι η κοινωνιολογία θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατανόηση της κοινωνίας, η οποία θα βασίζεται σε αυστηρές επιστημονικές αποδείξεις. • Προσπάθησε να τη θεμελιώσει χρησιμοποιώντας τις μεθόδους παρατήρησης και ανάλυσης της Φυσικής, • Πίστευε ότι η κοινωνιολογία θα μπορούσε να εξηγήσει με αυστηρό και αντικειμενικό τρόπο τα κοινωνικά Φαινόμενα, την κοινωνική Οργάνωση και τις κοινωνικές Μεταβολές.
 • 3. Νόμος Τριών Σταδίων του ανθρώπινου πνεύματος • Το θεολογικό στάδιο • Το μεταφυσικό στάδιο • Το θετικό στάδιο
 • 6. Το Θετικό στάδιο • Ο άνθρωπος παρατηρεί τα φαινόμενα και ανακαλύπτει τους Νόμους που τα διέπουν. • Κυριαρχούν οι επιστήμονες και οι επιχειρηματίες • Κυρίαρχη κοινωνική οντότητα είναι η Ανθρωπότητα στο σύνολό της
 • 7. από το θεολογικό στο μεταφυσικό τρόπο σκέψης, για να καταλήξει στο θετικό τρόπο Το Ανθρώπινο Πνέυμα προχωρά
 • 8. •Ο Κοντ θεωρούσε ότι η Κοινωνιολογία ήταν η ανώτερη μορφή του θετικού πνεύματος •Μπορούσε να συμβάλει στην ευημερία της κοινωνίας, αν χρησιμοποιούσε την επιστημοvική παρατήρηση, για να κατανοήσει, να προβλέψει και να ελέγξει την Ανθρώπινη Συμπεριφορά. •Η προσέγγιση του Κοντ βοήθησε την εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης για την κοινωνία, •Σήμερα δεν τυγχάνει ευρύτερης αποδοχής μεταξύ των κοινωνιολόγων, διότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί στις σημερινές κοινωνίες.
 • 9. Κ. Μαρξ (Κ. Marx, 1818 -1883) • Ο Μαρξ ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την ερμηνεία των μεταβολών που σημειώνονταν την εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης. • Πίστευε ότι οι κοινωνικές επιστήμες θα πρέπει να στοχεύουν στην Αλλαγή του κόσμου και όχι μόνο στη Μελέτη του
 • 10. • Ο Μαρξ ανέλυσε το Καπιταλιστικό Σύστημα ως έναν τρόπο παραγωγής που διαφέρει ριζικά από τα προηγούμενα συστήματα • Στον καπιταλισμό τα «μέσα παραγωγής» ελέγχονται από τους καπιταλιστές. • Οι Καπιταλιστές είναι οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής, οι Εργάτες είναι υποχρεωμένοι να μισθώνουν την εργασία τους στους καπιταλιστές. • Οι καπιταλιστές-κεφαλαιοκράτες έχουν τον έλεγχο όχι μόνον των μέσων παραγωγής, αλλά και των προϊόντων που παράγονται με τη μίσθωση των εργατών, δηλαδή των εμπορευμάτων, τα οποία διοχετεύονται στην αγορά και τους αποφέρουν «κέρδος».
 • 11. • Τα Μέσα Παραγωγής και τα Προϊόντα της Παραγωγής «Κεφάλαιο» Ατομική Ιδιοκτησία των Κεφαλαιοκρατών κυρίαρχη τάξη στη βιομηχανική κοινωνία γίνονται
 • 12. • Ο Μαρξ θεωρούσε ότι ο εκάστοτε τρόπος παραγωγής (η Οικονομική Βάση) καθορίζει τις κοινωνικές, πολιτικές και πνευματικές διαδικασίες της κοινωνίας (Εποικοδόμημα). • Παράδειγμα: στον Καπιταλιστικό τρόπο Παραγωγής η Οικονομική Βάση εκφράζεται από τις παραγωγικές σχέσεις των καπιταλιστών και των εργατών, • Το Κράτος αποτελεί όργανο των καπιταλιστών.
 • 13. • Κλειδί για την κατανόηση του έργου του Μαρξ και την αντίληψη που είχε για την ιστορία είναι η «Ταξική Πάλη». • Η Ιστορία κάθε κοινωνίας είναι η Ιστορία των Κοινωνικών Συγκρούσεων και της Πάλης των Τάξεων • Οι ιδέες του Μαρξ για τις κοινωνικές τάξεις και τις ταξικές διακρίσεις άσκησαν και συνεχίζουν να ασκούν μεγάλη επιρροή στους κοινωνιολόγους.
 • 14. • H κοινωνία είναι μια Ηθική Ενότητα Ανθρώπων, οι οποίοι μοιράζονται τα ίδια συναισθήματα και την ίδια προσήλωση σε αξίες και κανόνες. • Το σύνολο των αξιών και των κανόνων συγκροτεί τη «Συλλογική Συνείδηση», η οποία καθορίζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων και διακρίνει μια κοινωνία. • Η κοινωνική συνοχή των μελών μιας κοινωνίας εκφράζεται ως «Κοινωνική Αλληλεγγύη». Ε. Ντυρκέμ (Ε. Durkheim, 1858-1917)
 • 15. Μηχανική Αλληλεγγύη, • Προβιομηχανικές Κοινωνίες • Σημασία: Μεγάλη κοινωνική ομοιομορφία, Συνοχή και Συναίνεση γύρω από τις αξίες και τις πεποιθήσεις. • Πίεση για υπακοή στους Κανόνες και • Μεγάλη εξάρτηση από τις Παραδόσεις και την Οικογένεια
 • 16. Οργανική Αλληλεγγύη • Βιομηχανικές κοινωνίες • Υψηλός Καταμερισμός Εργασίας ανάμεσα σε εξειδικευμένους ρόλους. • Αλληλεξάρτηση και στην Ανταλλαγή αγαθών & υπηρεσιών.
 • 17. • Πρώτος κοινωνιολόγος που εισήγαγε τη Στατιστική • Στο έργο του «Η αυτοκτονία». • Δεδομένα από διάφορες χώρες, • 26.000 περιπτώσεις αυτοκτονιών τις οποίες • Ταξινόμηση με βάση κοινωνικούς παράγοντες όπως είναι το θρήσκευμα, η οικογενειακή και η εργασιακή κατάσταση. Έδειξε οτι ορισμένες πλευρές της ανθρώπινης συμπεριφοράς - ακόμα και οι πιο προσωπικές- μπορεί να ερμηνευτούν Κοινωνικά.
 • 18. Προτροπή: • «Μελετήστε τα Κοινωνικά γεγονότα ως Πράγματα» • Η Κοινωνική Ζωή έπρεπε να αναλυθεί με την ίδια επιστημονική αυστηρότητα που χαρακτήριζε την ανάλυση των Φυσικών φαινομένων. σημασία
 • 19. Μελέτη: • Κατά πόσον τα ποσοστά και οι αιτίες αυτοκτονιών συνδέονταν με το Βαθμό Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των αυτοχείρων, • αποκλείοντας κατ’ αυτό τον τρόπο Κλιματικούς και Ψυχολογικούς παράγοντες.
 • 20. Αυτοκτονίες • Εγωιστική αυτοκτονία • Αλτρουιστική αυτοκτονία • Ανομική αυτοκτονία
 • 21. Εγωιστική Αυτοκτονία • Τα άτομα δεν έχουν αναπτύξει αρκετούς Κοινωνικούς Δεσμούς. • Παράδειγμα: οι ανύπαντροι ενήλικες αυτοκτονούν συχνότερα από ό,τι οι παντρεμένοι.
 • 22. Αλτρουιστική αυτοκτονία • Οι Κοινωνικοί Δεσμοί είναι πολύ δυνατοί. • Οι μαζικές αυτοκτονίες μελών διάφορων θρησκευτικών οργανώσεων ή ατόμων που εκπαιδεύονται στο να δίνουν τη ζωή τους για την πατρίδα (π.χ. «καμικάζι») αποτελούν παραδείγματα αυτού του τύπου αυτοκτονίας.
 • 23. Ανομική αυτοκτονία • Κοινωνική Αποδιοργάνωση. • Παράδειγμα, οι ανομικές αυτοκτονίες αυξάνονται σε περιόδους οικονομικής κρίσης, αλλά και σε περιόδους ευημερίας, γιατί οι άνθρωποι χάνουν τους κοινωνικούς δεσμούς τους
 • 24. Ανομία • Η έννοια της ανομίας είναι βασική στο έργο του Ντυρκέμ, • τη συνδέει με τις μεταβολές που παρατηρούνται στο σύγχρονο κόσμο, • μεταβολές που είναι τόσο γρήγορες και τόσο έντονες, ώστε να δημιουργούν σε πολλούς ανθρώπους συναισθήματα ματαιότητας ή απελπισίας.
 • 25. Μ. Βέμπερ (Μ. Weber, 1864-1920) • Ασχολήθηκε με τις έννοιες: της δύναμης και της εξουσίας, με τις θρησκείες ανά τον κόσμο, με τη βαθύτερη φύση των κοινωνικών τάξεων, με την ανάπτυξη της γραφειοκρατίας ως κοινωνικού φαινομένου. • Έργο του: καθοριστική επιρροή στην ανάπτυξη της κοινωνιολογίας
 • 26. • Ο Εξορθολογισμός είναι το κλειδί που επιτρέπει την κατανόηση της μετάβασης από την προβιομηχανική στην καπιταλιστική βιομηχανική κοινωνία. • Ο Ορθολογισμός είναι αυτός που δίνει έμφαση στη Λογική & τον Προγραμματισμό. • Το σύστημα εξορθολογισμού είναι απρόσωπο,  λειτουργεί στο πλαίσιο τυπικών κανόνων και κύριο χαρακτηριστικό του καπιταλισμού και του δυτικού πολιτισμού.
 • 27. • Παράδειγμα Εξορθολογισμού: Η Οικονομικής Δραστηριότητας • Η Καπιταλιστικής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας χαρακτηρίζεται: από ορθολογική οργάνωση της εργασίας μέσα στο εργοστάσιο, από ορθολογική εκτίμηση των ευκαιριών στην αγορά. • Ο ορθολογικός τρόπος δράσης και οργάνωσης καθορίζει όλους τους τομείς της καπιταλιστικής κοινωνίας οικονομία, κράτος, νομικοί θεσμοί, γραφειοκρατία στην Επιστήμη και την Τεχνολογία στηρίχτηκε
 • 28. • Προβιομηχανικές κοινωνίες: η προκατάληψη, το συναίσθημα η τύχη. Π.χ, η γεωργική παραγωγή καθοριζόταν από τη μοίρα ή άλλες υπερφυσικές δυνάμεις. • Καπιταλιστική Κοινωνία: υποχώρηση των θρησκευτικών και των ηθικών αξιών, Και των παραδοσιακών τρόπων προσανατολισμού της δράσης των ανθρώπων
 • 29. • Υποστήριζε ότι οι άνθρωποι δρουν με βάση τη δική τους αντίληψη για τα πράγματα • Οι κοινωνιολόγοι πρέπει να ανακαλύψουν τα προσωπικά νοήματα και τις αξίες των ανθρώπων. • Να «μπούμε στη θέση του άλλου», να δούμε τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία. • Μόνο έτσι θα καταλάβουμε την κοινωνική συμπεριφορά του και τις αιτίες της.
 • 30. Διακρίσεις Κοινωνικής Δράσης • Ορθολογική (που είναι η δράση σε σχέση με ένα σκοπό) • Σε σχέση με μία Αξία (στρατιώτης) • Σε συγκινησιακή δράση (κλέφτης) • Σε παραδοσιακή δράση (χήρα) Ιδεατοί Τύποι Έννοιες που καταγράφουν το νόημα της δράσης.
 • 31. Ιδεατοί Τύποι • Εργαλεία για κατανόηση των πραγματικών κοινωνικών πράξεων και των κοινωνικών φαινομένων & διαδικασιών. • Καταγραφή ιδεατών τύπων: των κοινωνικών πράξεων, της γραφειοκρατίας, της εξουσίας
 • 32. Γραφειοκρατία • Ορθολογικός Τρόπος Δράσης • Ρυθμίζει τις σχέσεις των Ανθρώπων με το Κράτος στη βάση κάποιων κανόνων • Ανίχνευση Αποκλίσεων ανάμεσα στο Πραγματικό φαινόμενο της γραφειοκρατίας (με τα προβλήματα ή τις δυσλειτουργίες της) και την Ιδεατή εικόνα της. • Σημείωση: ότι η έννοια της γραφειοκρατίας στη σκέψη του Βέμπερ δεν ήταν αρνητικά φορτισμένη, όπως είναι στις μέρες μας
 • 33. Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!