SlideShare a Scribd company logo
Κοινωνιολογία
Θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας
Μάθημα 3ο
Δρόσου Χριστίνα
Οικονομολόγος
Α. Κοντ (Α. Comte, 1798 - 1857)
• «Ανάδοχος» της κοινωνιολογίας,
• Πίστευε ότι η κοινωνιολογία θα μπορούσε να βοηθήσει
στην κατανόηση της κοινωνίας, η οποία θα βασίζεται σε
αυστηρές επιστημονικές αποδείξεις.
• Προσπάθησε να τη θεμελιώσει χρησιμοποιώντας τις
μεθόδους παρατήρησης και ανάλυσης της Φυσικής,
• Πίστευε ότι η κοινωνιολογία θα μπορούσε να εξηγήσει με
αυστηρό και αντικειμενικό τρόπο τα κοινωνικά Φαινόμενα,
την κοινωνική Οργάνωση και τις κοινωνικές Μεταβολές.
Νόμος Τριών Σταδίων
του ανθρώπινου πνεύματος
• Το θεολογικό στάδιο
• Το μεταφυσικό στάδιο
• Το θετικό στάδιο
Το Θεολογικό στάδιο
Το Μεταφυσικό στάδιο
Το Θετικό στάδιο
• Ο άνθρωπος παρατηρεί τα φαινόμενα και ανακαλύπτει τους Νόμους
που τα διέπουν.
• Κυριαρχούν οι επιστήμονες και οι επιχειρηματίες
• Κυρίαρχη κοινωνική οντότητα είναι η Ανθρωπότητα στο σύνολό της
από το θεολογικό
στο μεταφυσικό τρόπο σκέψης,
για να καταλήξει στο θετικό τρόπο
Το Ανθρώπινο Πνέυμα
προχωρά
•Ο Κοντ θεωρούσε ότι η Κοινωνιολογία ήταν η ανώτερη
μορφή του θετικού πνεύματος
•Μπορούσε να συμβάλει στην ευημερία της κοινωνίας,
αν χρησιμοποιούσε την επιστημοvική παρατήρηση, για
να κατανοήσει, να προβλέψει και να ελέγξει την
Ανθρώπινη Συμπεριφορά.
•Η προσέγγιση του Κοντ βοήθησε την εξέλιξη της
επιστημονικής γνώσης για την κοινωνία,
•Σήμερα δεν τυγχάνει ευρύτερης αποδοχής μεταξύ των
κοινωνιολόγων, διότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί στις
σημερινές κοινωνίες.
Κ. Μαρξ (Κ. Marx, 1818 -1883)
• Ο Μαρξ ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την ερμηνεία των
μεταβολών που σημειώνονταν την εποχή της Βιομηχανικής
Επανάστασης.
• Πίστευε ότι οι κοινωνικές επιστήμες θα πρέπει να
στοχεύουν στην Αλλαγή του κόσμου και όχι μόνο στη
Μελέτη του
• Ο Μαρξ ανέλυσε το Καπιταλιστικό Σύστημα ως έναν τρόπο
παραγωγής που διαφέρει ριζικά από τα προηγούμενα
συστήματα
• Στον καπιταλισμό τα «μέσα παραγωγής» ελέγχονται από τους
καπιταλιστές.
• Οι Καπιταλιστές είναι οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής, οι
Εργάτες είναι υποχρεωμένοι να μισθώνουν την εργασία τους
στους καπιταλιστές.
• Οι καπιταλιστές-κεφαλαιοκράτες έχουν τον έλεγχο όχι μόνον
των μέσων παραγωγής, αλλά και των προϊόντων που
παράγονται με τη μίσθωση των εργατών, δηλαδή των
εμπορευμάτων, τα οποία διοχετεύονται στην αγορά και τους
αποφέρουν «κέρδος».
• Τα Μέσα Παραγωγής και τα Προϊόντα της Παραγωγής
«Κεφάλαιο»
Ατομική Ιδιοκτησία των Κεφαλαιοκρατών
κυρίαρχη τάξη
στη βιομηχανική κοινωνία
γίνονται
• Ο Μαρξ θεωρούσε ότι ο εκάστοτε τρόπος
παραγωγής (η Οικονομική Βάση) καθορίζει τις
κοινωνικές, πολιτικές και πνευματικές διαδικασίες της
κοινωνίας (Εποικοδόμημα).
• Παράδειγμα: στον Καπιταλιστικό τρόπο Παραγωγής η
Οικονομική Βάση εκφράζεται από τις παραγωγικές
σχέσεις των καπιταλιστών και των εργατών,
• Το Κράτος αποτελεί όργανο των καπιταλιστών.
• Κλειδί για την κατανόηση του έργου του Μαρξ και την
αντίληψη που είχε για την ιστορία είναι η «Ταξική
Πάλη».
• Η Ιστορία κάθε κοινωνίας είναι η Ιστορία των
Κοινωνικών Συγκρούσεων και της Πάλης των Τάξεων
• Οι ιδέες του Μαρξ για τις κοινωνικές τάξεις και τις
ταξικές διακρίσεις άσκησαν και συνεχίζουν να
ασκούν μεγάλη επιρροή στους κοινωνιολόγους.
• H κοινωνία είναι μια Ηθική Ενότητα Ανθρώπων, οι οποίοι
μοιράζονται τα ίδια συναισθήματα και την ίδια προσήλωση σε αξίες
και κανόνες.
• Το σύνολο των αξιών και των κανόνων συγκροτεί τη «Συλλογική
Συνείδηση», η οποία καθορίζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων και
διακρίνει μια κοινωνία.
• Η κοινωνική συνοχή των μελών μιας κοινωνίας εκφράζεται ως
«Κοινωνική Αλληλεγγύη».
Ε. Ντυρκέμ (Ε. Durkheim, 1858-1917)
Μηχανική Αλληλεγγύη,
• Προβιομηχανικές Κοινωνίες
• Σημασία:
Μεγάλη κοινωνική ομοιομορφία,
Συνοχή και Συναίνεση γύρω από τις αξίες και τις
πεποιθήσεις.
• Πίεση για υπακοή στους Κανόνες και
• Μεγάλη εξάρτηση από τις Παραδόσεις και την
Οικογένεια
Οργανική Αλληλεγγύη
• Βιομηχανικές κοινωνίες
• Υψηλός Καταμερισμός Εργασίας ανάμεσα σε
εξειδικευμένους ρόλους.
• Αλληλεξάρτηση και στην Ανταλλαγή αγαθών & υπηρεσιών.
• Πρώτος κοινωνιολόγος που εισήγαγε τη Στατιστική
• Στο έργο του «Η αυτοκτονία».
• Δεδομένα από διάφορες χώρες,
• 26.000 περιπτώσεις αυτοκτονιών τις οποίες
• Ταξινόμηση με βάση κοινωνικούς παράγοντες όπως είναι το
θρήσκευμα,
η οικογενειακή και η εργασιακή κατάσταση.
Έδειξε οτι
ορισμένες πλευρές της
ανθρώπινης συμπεριφοράς -
ακόμα και οι πιο προσωπικές-
μπορεί να ερμηνευτούν
Κοινωνικά.
Προτροπή:
• «Μελετήστε τα Κοινωνικά γεγονότα ως Πράγματα»
• Η Κοινωνική Ζωή έπρεπε να αναλυθεί με την ίδια επιστημονική
αυστηρότητα που χαρακτήριζε την ανάλυση των Φυσικών
φαινομένων.
σημασία
Μελέτη:
• Κατά πόσον τα ποσοστά και οι αιτίες αυτοκτονιών
συνδέονταν με το Βαθμό Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των
αυτοχείρων,
• αποκλείοντας κατ’ αυτό τον τρόπο Κλιματικούς και
Ψυχολογικούς παράγοντες.
Αυτοκτονίες
• Εγωιστική αυτοκτονία
• Αλτρουιστική αυτοκτονία
• Ανομική αυτοκτονία
Εγωιστική Αυτοκτονία
• Τα άτομα δεν έχουν αναπτύξει αρκετούς Κοινωνικούς
Δεσμούς.
• Παράδειγμα: οι ανύπαντροι ενήλικες αυτοκτονούν
συχνότερα από ό,τι οι παντρεμένοι.
Αλτρουιστική αυτοκτονία
• Οι Κοινωνικοί Δεσμοί είναι πολύ δυνατοί.
• Οι μαζικές αυτοκτονίες μελών διάφορων θρησκευτικών
οργανώσεων ή ατόμων που εκπαιδεύονται στο να δίνουν τη
ζωή τους για την πατρίδα (π.χ. «καμικάζι») αποτελούν
παραδείγματα αυτού του τύπου αυτοκτονίας.
Ανομική αυτοκτονία
• Κοινωνική Αποδιοργάνωση.
• Παράδειγμα, οι ανομικές αυτοκτονίες αυξάνονται σε
περιόδους οικονομικής κρίσης, αλλά και σε περιόδους
ευημερίας, γιατί οι άνθρωποι χάνουν τους κοινωνικούς
δεσμούς τους
Ανομία
• Η έννοια της ανομίας είναι βασική στο έργο του Ντυρκέμ,
• τη συνδέει με τις μεταβολές που παρατηρούνται στο
σύγχρονο κόσμο,
• μεταβολές που είναι τόσο γρήγορες και τόσο έντονες, ώστε
να δημιουργούν σε πολλούς ανθρώπους συναισθήματα
ματαιότητας ή απελπισίας.
Μ. Βέμπερ (Μ. Weber, 1864-1920)
• Ασχολήθηκε με τις έννοιες:
της δύναμης και της εξουσίας,
με τις θρησκείες ανά τον κόσμο,
με τη βαθύτερη φύση των κοινωνικών τάξεων,
με την ανάπτυξη της γραφειοκρατίας ως κοινωνικού
φαινομένου.
• Έργο του: καθοριστική επιρροή στην ανάπτυξη της
κοινωνιολογίας
• Ο Εξορθολογισμός είναι το κλειδί που επιτρέπει την
κατανόηση της μετάβασης από την προβιομηχανική στην
καπιταλιστική βιομηχανική κοινωνία.
• Ο Ορθολογισμός είναι αυτός που δίνει έμφαση στη Λογική
& τον Προγραμματισμό.
• Το σύστημα εξορθολογισμού είναι
απρόσωπο,
 λειτουργεί στο πλαίσιο τυπικών κανόνων και
κύριο χαρακτηριστικό του καπιταλισμού και του δυτικού
πολιτισμού.
• Παράδειγμα Εξορθολογισμού: Η Οικονομικής Δραστηριότητας
• Η Καπιταλιστικής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας χαρακτηρίζεται:
από ορθολογική οργάνωση της εργασίας μέσα στο εργοστάσιο,
από ορθολογική εκτίμηση των ευκαιριών στην αγορά.
• Ο ορθολογικός τρόπος δράσης και οργάνωσης καθορίζει όλους τους
τομείς της καπιταλιστικής κοινωνίας
οικονομία,
κράτος,
νομικοί θεσμοί,
γραφειοκρατία
στην Επιστήμη και την Τεχνολογία
στηρίχτηκε
• Προβιομηχανικές κοινωνίες:
η προκατάληψη,
το συναίσθημα
η τύχη.
Π.χ, η γεωργική παραγωγή καθοριζόταν από τη μοίρα ή άλλες
υπερφυσικές δυνάμεις.
• Καπιταλιστική Κοινωνία:
υποχώρηση των θρησκευτικών και των ηθικών αξιών,
Και των παραδοσιακών τρόπων προσανατολισμού της
δράσης των ανθρώπων
• Υποστήριζε ότι οι άνθρωποι δρουν με βάση τη δική τους
αντίληψη για τα πράγματα
• Οι κοινωνιολόγοι πρέπει να ανακαλύψουν τα προσωπικά
νοήματα και τις αξίες των ανθρώπων.
• Να «μπούμε στη θέση του άλλου», να δούμε τα πράγματα
από τη δική του οπτική γωνία.
• Μόνο έτσι θα καταλάβουμε την κοινωνική συμπεριφορά
του και τις αιτίες της.
Διακρίσεις Κοινωνικής Δράσης
• Ορθολογική (που είναι η δράση σε σχέση με ένα σκοπό)
• Σε σχέση με μία Αξία (στρατιώτης)
• Σε συγκινησιακή δράση (κλέφτης)
• Σε παραδοσιακή δράση (χήρα)
Ιδεατοί
Τύποι
Έννοιες που
καταγράφουν το νόημα
της δράσης.
Ιδεατοί Τύποι
• Εργαλεία για κατανόηση των πραγματικών κοινωνικών
πράξεων και των κοινωνικών φαινομένων & διαδικασιών.
• Καταγραφή ιδεατών τύπων:
των κοινωνικών πράξεων,
της γραφειοκρατίας,
της εξουσίας
Γραφειοκρατία
• Ορθολογικός Τρόπος Δράσης
• Ρυθμίζει τις σχέσεις των Ανθρώπων με το Κράτος στη βάση
κάποιων κανόνων
• Ανίχνευση Αποκλίσεων ανάμεσα στο Πραγματικό
φαινόμενο της γραφειοκρατίας (με τα προβλήματα ή τις
δυσλειτουργίες της) και την Ιδεατή εικόνα της.
• Σημείωση: ότι η έννοια της γραφειοκρατίας στη σκέψη του
Βέμπερ δεν ήταν αρνητικά φορτισμένη, όπως είναι στις
μέρες μας
Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!

More Related Content

What's hot

ΜΑΘΗΜΑ 9ο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΑΘΗΜΑ 9ο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΜΑΘΗΜΑ 9ο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΑΘΗΜΑ 9ο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Νίκος Θεοτοκάτος
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕΛ. 76-78)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕΛ. 76-78)ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕΛ. 76-78)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕΛ. 76-78)
Αντιγόνη Κριπαροπούλου
 
κεφάλαιο 5. φορείς κοινωνικοποίησης
κεφάλαιο 5. φορείς κοινωνικοποίησηςκεφάλαιο 5. φορείς κοινωνικοποίησης
κεφάλαιο 5. φορείς κοινωνικοποίησης
altsavo
 
Κωνσταντία Παπαδοπούλου ΚΠΑ κοινωνικοποίηση κεφ.5ο
Κωνσταντία Παπαδοπούλου ΚΠΑ κοινωνικοποίηση κεφ.5οΚωνσταντία Παπαδοπούλου ΚΠΑ κοινωνικοποίηση κεφ.5ο
Κωνσταντία Παπαδοπούλου ΚΠΑ κοινωνικοποίηση κεφ.5ο
3gymsyke
 
4.1 κοινωνικος θεσμος
4.1 κοινωνικος θεσμος4.1 κοινωνικος θεσμος
4.1 κοινωνικος θεσμος
Ελενη Ζαχου
 
5.3-5.4 Κοινωνικά προβλήματα - Αντιμετώπιση
5.3-5.4 Κοινωνικά προβλήματα - Αντιμετώπιση5.3-5.4 Κοινωνικά προβλήματα - Αντιμετώπιση
5.3-5.4 Κοινωνικά προβλήματα - ΑντιμετώπισηΝίκος Θεοτοκάτος
 
Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 1 (Emile Durkheim)
Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 1 (Emile Durkheim)Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 1 (Emile Durkheim)
Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 1 (Emile Durkheim)
D Laz
 
3 Κοινωνική οργάνωση και κοινωνική μεταβολή, μέρος Β΄, Κοινωνική Αγωγή Γ΄ Γυ...
3 Κοινωνική οργάνωση και κοινωνική μεταβολή, μέρος Β΄, Κοινωνική Αγωγή Γ΄ Γυ...3 Κοινωνική οργάνωση και κοινωνική μεταβολή, μέρος Β΄, Κοινωνική Αγωγή Γ΄ Γυ...
3 Κοινωνική οργάνωση και κοινωνική μεταβολή, μέρος Β΄, Κοινωνική Αγωγή Γ΄ Γυ...
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
Διδακτικές προτάσεις Οικιακής Οικονομίας
Διδακτικές προτάσεις Οικιακής ΟικονομίαςΔιδακτικές προτάσεις Οικιακής Οικονομίας
Διδακτικές προτάσεις Οικιακής Οικονομίας
Eva Krokidi
 
κοινωνικη διαστρωματωση
κοινωνικη διαστρωματωσηκοινωνικη διαστρωματωση
κοινωνικη διαστρωματωσηstelmanta
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 03.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 03.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 03.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 03.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗΝίκος Θεοτοκάτος
 
Ψυχομετρία - Τεστ Επαγγελματικών Αξιών
Ψυχομετρία - Τεστ Επαγγελματικών ΑξιώνΨυχομετρία - Τεστ Επαγγελματικών Αξιών
Ψυχομετρία - Τεστ Επαγγελματικών Αξιών
Xristina Drosou
 
7.1-7.3 Πολιτεία - Έθνος και Κράτος
7.1-7.3 Πολιτεία - Έθνος και Κράτος7.1-7.3 Πολιτεία - Έθνος και Κράτος
7.1-7.3 Πολιτεία - Έθνος και ΚράτοςΝίκος Θεοτοκάτος
 
3.4 κοινωνικη διαστρωματωση κινητικοτητα
3.4 κοινωνικη διαστρωματωση κινητικοτητα3.4 κοινωνικη διαστρωματωση κινητικοτητα
3.4 κοινωνικη διαστρωματωση κινητικοτητα
Ελενη Ζαχου
 
2 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-19
2 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-192 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-19
2 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-19
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
3.2 κοινωνικος ρολος
3.2 κοινωνικος ρολος3.2 κοινωνικος ρολος
3.2 κοινωνικος ρολος
Ελενη Ζαχου
 

What's hot (20)

ΜΑΘΗΜΑ 9ο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΑΘΗΜΑ 9ο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΜΑΘΗΜΑ 9ο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΑΘΗΜΑ 9ο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕΛ. 76-78)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕΛ. 76-78)ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕΛ. 76-78)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕΛ. 76-78)
 
κεφάλαιο 5. φορείς κοινωνικοποίησης
κεφάλαιο 5. φορείς κοινωνικοποίησηςκεφάλαιο 5. φορείς κοινωνικοποίησης
κεφάλαιο 5. φορείς κοινωνικοποίησης
 
Κωνσταντία Παπαδοπούλου ΚΠΑ κοινωνικοποίηση κεφ.5ο
Κωνσταντία Παπαδοπούλου ΚΠΑ κοινωνικοποίηση κεφ.5οΚωνσταντία Παπαδοπούλου ΚΠΑ κοινωνικοποίηση κεφ.5ο
Κωνσταντία Παπαδοπούλου ΚΠΑ κοινωνικοποίηση κεφ.5ο
 
4.1 κοινωνικος θεσμος
4.1 κοινωνικος θεσμος4.1 κοινωνικος θεσμος
4.1 κοινωνικος θεσμος
 
5.2 Φορείς κοινωνικοποίησης Α'
5.2 Φορείς κοινωνικοποίησης Α'5.2 Φορείς κοινωνικοποίησης Α'
5.2 Φορείς κοινωνικοποίησης Α'
 
5.3-5.4 Κοινωνικά προβλήματα - Αντιμετώπιση
5.3-5.4 Κοινωνικά προβλήματα - Αντιμετώπιση5.3-5.4 Κοινωνικά προβλήματα - Αντιμετώπιση
5.3-5.4 Κοινωνικά προβλήματα - Αντιμετώπιση
 
Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 1 (Emile Durkheim)
Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 1 (Emile Durkheim)Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 1 (Emile Durkheim)
Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 1 (Emile Durkheim)
 
3 Κοινωνική οργάνωση και κοινωνική μεταβολή, μέρος Β΄, Κοινωνική Αγωγή Γ΄ Γυ...
3 Κοινωνική οργάνωση και κοινωνική μεταβολή, μέρος Β΄, Κοινωνική Αγωγή Γ΄ Γυ...3 Κοινωνική οργάνωση και κοινωνική μεταβολή, μέρος Β΄, Κοινωνική Αγωγή Γ΄ Γυ...
3 Κοινωνική οργάνωση και κοινωνική μεταβολή, μέρος Β΄, Κοινωνική Αγωγή Γ΄ Γυ...
 
5.1 Κοινωνικοποίηση
5.1 Κοινωνικοποίηση5.1 Κοινωνικοποίηση
5.1 Κοινωνικοποίηση
 
Διδακτικές προτάσεις Οικιακής Οικονομίας
Διδακτικές προτάσεις Οικιακής ΟικονομίαςΔιδακτικές προτάσεις Οικιακής Οικονομίας
Διδακτικές προτάσεις Οικιακής Οικονομίας
 
κοινωνικη διαστρωματωση
κοινωνικη διαστρωματωσηκοινωνικη διαστρωματωση
κοινωνικη διαστρωματωση
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 03.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 03.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 03.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 03.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
 
Ψυχομετρία - Τεστ Επαγγελματικών Αξιών
Ψυχομετρία - Τεστ Επαγγελματικών ΑξιώνΨυχομετρία - Τεστ Επαγγελματικών Αξιών
Ψυχομετρία - Τεστ Επαγγελματικών Αξιών
 
10.1 Νομοθετική λειτουργία
10.1 Νομοθετική λειτουργία10.1 Νομοθετική λειτουργία
10.1 Νομοθετική λειτουργία
 
7.1-7.3 Πολιτεία - Έθνος και Κράτος
7.1-7.3 Πολιτεία - Έθνος και Κράτος7.1-7.3 Πολιτεία - Έθνος και Κράτος
7.1-7.3 Πολιτεία - Έθνος και Κράτος
 
3.4 κοινωνικη διαστρωματωση κινητικοτητα
3.4 κοινωνικη διαστρωματωση κινητικοτητα3.4 κοινωνικη διαστρωματωση κινητικοτητα
3.4 κοινωνικη διαστρωματωση κινητικοτητα
 
5.2 Φορείς κοινωνικοποίησης Β'
5.2 Φορείς κοινωνικοποίησης Β'5.2 Φορείς κοινωνικοποίησης Β'
5.2 Φορείς κοινωνικοποίησης Β'
 
2 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-19
2 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-192 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-19
2 Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 14-19
 
3.2 κοινωνικος ρολος
3.2 κοινωνικος ρολος3.2 κοινωνικος ρολος
3.2 κοινωνικος ρολος
 

Similar to Θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας

Κοινωνικές Επιστήμες -Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Κοινωνικές ...
Κοινωνικές Επιστήμες -Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Κοινωνικές ...Κοινωνικές Επιστήμες -Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Κοινωνικές ...
Κοινωνικές Επιστήμες -Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Κοινωνικές ...
mkazakou
 
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
lykkarea
 
Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες (σελ. 17-18)
Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες (σελ. 17-18)Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες (σελ. 17-18)
Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες (σελ. 17-18)
Αντιγόνη Κριπαροπούλου
 
Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες (Σημειώσεις)
Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες (Σημειώσεις)Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες (Σημειώσεις)
Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες (Σημειώσεις)
Αντιγόνη Κριπαροπούλου
 
Bασικες αρχες κοινωνικων επιστημων
Bασικες αρχες κοινωνικων επιστημωνBασικες αρχες κοινωνικων επιστημων
Bασικες αρχες κοινωνικων επιστημων
Georgia Kazakou
 
ΒΑΚΕ, Τράπεζά θεμάτων, Κεφάλαιο 2
ΒΑΚΕ, Τράπεζά θεμάτων, Κεφάλαιο 2ΒΑΚΕ, Τράπεζά θεμάτων, Κεφάλαιο 2
ΒΑΚΕ, Τράπεζά θεμάτων, Κεφάλαιο 2
Georgia Kazakou
 
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσηςLYKEIO/GYMNASIO
 
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσηςLYKEIO/GYMNASIO
 
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσηςLYKEIO/GYMNASIO
 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ_Sociology 1
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ_Sociology 1ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ_Sociology 1
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ_Sociology 1
Anastasia Petraki
 
Θέματα για μελέτη στην Κοινωνιολογία
Θέματα για μελέτη στην ΚοινωνιολογίαΘέματα για μελέτη στην Κοινωνιολογία
Θέματα για μελέτη στην Κοινωνιολογίαlykkarea
 
Psycho19Century 5.pdf
Psycho19Century 5.pdfPsycho19Century 5.pdf
Psycho19Century 5.pdf
SandraNinaki
 
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Εισαγωγή στην ΚοινωνιολογίαΕισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Xristina Drosou
 
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Γ' Γενικού Λυκείου)
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Γ' Γενικού Λυκείου)Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Γ' Γενικού Λυκείου)
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Γ' Γενικού Λυκείου)
Αντιγόνη Κριπαροπούλου
 
Μαρξιστικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων.pptx
Μαρξιστικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων.pptxΜαρξιστικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων.pptx
Μαρξιστικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων.pptx
ElliPapadaki2
 
τραπεζα θεματων 3ο
τραπεζα θεματων 3οτραπεζα θεματων 3ο
τραπεζα θεματων 3ο
Georgia Kazakou
 
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών
mkazakou
 
Η εξέλιξη των Κοινωνικών Επιστημών μέχρι τον 16ο αιώνα
Η εξέλιξη των Κοινωνικών Επιστημών μέχρι τον 16ο αιώναΗ εξέλιξη των Κοινωνικών Επιστημών μέχρι τον 16ο αιώνα
Η εξέλιξη των Κοινωνικών Επιστημών μέχρι τον 16ο αιώνα
Αντιγόνη Κριπαροπούλου
 
Ομαδοποίηση ερωτήσεων της Τράπεζας θεμάτων στο Κεφ. 2
Ομαδοποίηση ερωτήσεων της Τράπεζας θεμάτων στο Κεφ. 2Ομαδοποίηση ερωτήσεων της Τράπεζας θεμάτων στο Κεφ. 2
Ομαδοποίηση ερωτήσεων της Τράπεζας θεμάτων στο Κεφ. 2
Αντιγόνη Κριπαροπούλου
 
Κοινωνικές Επιστήμες - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 3: Βασικές προσεγγίσεις στη...
Κοινωνικές Επιστήμες - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 3: Βασικές προσεγγίσεις στη...Κοινωνικές Επιστήμες - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 3: Βασικές προσεγγίσεις στη...
Κοινωνικές Επιστήμες - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 3: Βασικές προσεγγίσεις στη...
mkazakou
 

Similar to Θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας (20)

Κοινωνικές Επιστήμες -Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Κοινωνικές ...
Κοινωνικές Επιστήμες -Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Κοινωνικές ...Κοινωνικές Επιστήμες -Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Κοινωνικές ...
Κοινωνικές Επιστήμες -Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις Κοινωνικές ...
 
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 
Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες (σελ. 17-18)
Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες (σελ. 17-18)Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες (σελ. 17-18)
Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες (σελ. 17-18)
 
Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες (Σημειώσεις)
Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες (Σημειώσεις)Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες (Σημειώσεις)
Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες (Σημειώσεις)
 
Bασικες αρχες κοινωνικων επιστημων
Bασικες αρχες κοινωνικων επιστημωνBασικες αρχες κοινωνικων επιστημων
Bασικες αρχες κοινωνικων επιστημων
 
ΒΑΚΕ, Τράπεζά θεμάτων, Κεφάλαιο 2
ΒΑΚΕ, Τράπεζά θεμάτων, Κεφάλαιο 2ΒΑΚΕ, Τράπεζά θεμάτων, Κεφάλαιο 2
ΒΑΚΕ, Τράπεζά θεμάτων, Κεφάλαιο 2
 
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
 
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
 
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ_Sociology 1
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ_Sociology 1ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ_Sociology 1
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ_Sociology 1
 
Θέματα για μελέτη στην Κοινωνιολογία
Θέματα για μελέτη στην ΚοινωνιολογίαΘέματα για μελέτη στην Κοινωνιολογία
Θέματα για μελέτη στην Κοινωνιολογία
 
Psycho19Century 5.pdf
Psycho19Century 5.pdfPsycho19Century 5.pdf
Psycho19Century 5.pdf
 
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Εισαγωγή στην ΚοινωνιολογίαΕισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
 
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Γ' Γενικού Λυκείου)
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Γ' Γενικού Λυκείου)Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Γ' Γενικού Λυκείου)
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Γ' Γενικού Λυκείου)
 
Μαρξιστικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων.pptx
Μαρξιστικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων.pptxΜαρξιστικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων.pptx
Μαρξιστικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων.pptx
 
τραπεζα θεματων 3ο
τραπεζα θεματων 3οτραπεζα θεματων 3ο
τραπεζα θεματων 3ο
 
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών
 
Η εξέλιξη των Κοινωνικών Επιστημών μέχρι τον 16ο αιώνα
Η εξέλιξη των Κοινωνικών Επιστημών μέχρι τον 16ο αιώναΗ εξέλιξη των Κοινωνικών Επιστημών μέχρι τον 16ο αιώνα
Η εξέλιξη των Κοινωνικών Επιστημών μέχρι τον 16ο αιώνα
 
Ομαδοποίηση ερωτήσεων της Τράπεζας θεμάτων στο Κεφ. 2
Ομαδοποίηση ερωτήσεων της Τράπεζας θεμάτων στο Κεφ. 2Ομαδοποίηση ερωτήσεων της Τράπεζας θεμάτων στο Κεφ. 2
Ομαδοποίηση ερωτήσεων της Τράπεζας θεμάτων στο Κεφ. 2
 
Κοινωνικές Επιστήμες - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 3: Βασικές προσεγγίσεις στη...
Κοινωνικές Επιστήμες - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 3: Βασικές προσεγγίσεις στη...Κοινωνικές Επιστήμες - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 3: Βασικές προσεγγίσεις στη...
Κοινωνικές Επιστήμες - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 3: Βασικές προσεγγίσεις στη...
 

More from Xristina Drosou

Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία
Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασίαΌσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία
Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία
Xristina Drosou
 
10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
Xristina Drosou
 
9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
Xristina Drosou
 
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας 7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
Xristina Drosou
 
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
Xristina Drosou
 
Εκπαιδευτικός Προσανατολισμός
Εκπαιδευτικός ΠροσανατολισμόςΕκπαιδευτικός Προσανατολισμός
Εκπαιδευτικός Προσανατολισμός
Xristina Drosou
 
Εκπαίδευση ως παράγοντας Αναπαραγωγής
Εκπαίδευση ως παράγοντας ΑναπαραγωγήςΕκπαίδευση ως παράγοντας Αναπαραγωγής
Εκπαίδευση ως παράγοντας Αναπαραγωγής
Xristina Drosou
 
Ο ρόλος της Εκπαίδευσης
Ο ρόλος της ΕκπαίδευσηςΟ ρόλος της Εκπαίδευσης
Ο ρόλος της Εκπαίδευσης
Xristina Drosou
 
Κοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία Μάθησης
Κοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία ΜάθησηςΚοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία Μάθησης
Κοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία Μάθησης
Xristina Drosou
 
Κοινωνικός Έλεχγος
Κοινωνικός Έλεχγος Κοινωνικός Έλεχγος
Κοινωνικός Έλεχγος
Xristina Drosou
 
Φορείς Κοινωνικοποίησης
Φορείς Κοινωνικοποίησης Φορείς Κοινωνικοποίησης
Φορείς Κοινωνικοποίησης
Xristina Drosou
 
Κοινωνικός Εαυτός
Κοινωνικός ΕαυτόςΚοινωνικός Εαυτός
Κοινωνικός Εαυτός
Xristina Drosou
 
Κοινωνικοποίηση
ΚοινωνικοποίησηΚοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση
Xristina Drosou
 
Σύγχρονες Κοινωνίες
Σύγχρονες Κοινωνίες Σύγχρονες Κοινωνίες
Σύγχρονες Κοινωνίες
Xristina Drosou
 
Μεταβιομηχανικές Κοινωνίες
Μεταβιομηχανικές ΚοινωνίεςΜεταβιομηχανικές Κοινωνίες
Μεταβιομηχανικές Κοινωνίες
Xristina Drosou
 
Βιομηχανικές Κοινωνίες
Βιομηχανικές ΚοινωνίεςΒιομηχανικές Κοινωνίες
Βιομηχανικές Κοινωνίες
Xristina Drosou
 
Κοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση Κοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση
Xristina Drosou
 
Κοινωνικοποίηση
ΚοινωνικοποίησηΚοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση
Xristina Drosou
 
Διεπιστημονική Προσέγγιση
Διεπιστημονική ΠροσέγγισηΔιεπιστημονική Προσέγγιση
Διεπιστημονική Προσέγγιση
Xristina Drosou
 
Αγροτικές Κοινωνίες Κοινωνιολογία
Αγροτικές Κοινωνίες ΚοινωνιολογίαΑγροτικές Κοινωνίες Κοινωνιολογία
Αγροτικές Κοινωνίες Κοινωνιολογία
Xristina Drosou
 

More from Xristina Drosou (20)

Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία
Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασίαΌσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία
Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία
 
10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
 
9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
 
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας 7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
 
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
 
Εκπαιδευτικός Προσανατολισμός
Εκπαιδευτικός ΠροσανατολισμόςΕκπαιδευτικός Προσανατολισμός
Εκπαιδευτικός Προσανατολισμός
 
Εκπαίδευση ως παράγοντας Αναπαραγωγής
Εκπαίδευση ως παράγοντας ΑναπαραγωγήςΕκπαίδευση ως παράγοντας Αναπαραγωγής
Εκπαίδευση ως παράγοντας Αναπαραγωγής
 
Ο ρόλος της Εκπαίδευσης
Ο ρόλος της ΕκπαίδευσηςΟ ρόλος της Εκπαίδευσης
Ο ρόλος της Εκπαίδευσης
 
Κοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία Μάθησης
Κοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία ΜάθησηςΚοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία Μάθησης
Κοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία Μάθησης
 
Κοινωνικός Έλεχγος
Κοινωνικός Έλεχγος Κοινωνικός Έλεχγος
Κοινωνικός Έλεχγος
 
Φορείς Κοινωνικοποίησης
Φορείς Κοινωνικοποίησης Φορείς Κοινωνικοποίησης
Φορείς Κοινωνικοποίησης
 
Κοινωνικός Εαυτός
Κοινωνικός ΕαυτόςΚοινωνικός Εαυτός
Κοινωνικός Εαυτός
 
Κοινωνικοποίηση
ΚοινωνικοποίησηΚοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση
 
Σύγχρονες Κοινωνίες
Σύγχρονες Κοινωνίες Σύγχρονες Κοινωνίες
Σύγχρονες Κοινωνίες
 
Μεταβιομηχανικές Κοινωνίες
Μεταβιομηχανικές ΚοινωνίεςΜεταβιομηχανικές Κοινωνίες
Μεταβιομηχανικές Κοινωνίες
 
Βιομηχανικές Κοινωνίες
Βιομηχανικές ΚοινωνίεςΒιομηχανικές Κοινωνίες
Βιομηχανικές Κοινωνίες
 
Κοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση Κοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση
 
Κοινωνικοποίηση
ΚοινωνικοποίησηΚοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση
 
Διεπιστημονική Προσέγγιση
Διεπιστημονική ΠροσέγγισηΔιεπιστημονική Προσέγγιση
Διεπιστημονική Προσέγγιση
 
Αγροτικές Κοινωνίες Κοινωνιολογία
Αγροτικές Κοινωνίες ΚοινωνιολογίαΑγροτικές Κοινωνίες Κοινωνιολογία
Αγροτικές Κοινωνίες Κοινωνιολογία
 

Recently uploaded

Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.ppt
nikzoit
 
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
Fotini Razakou
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
nikzoit
 
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson RefresherΑνακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
oureilidouan
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
nikzoit
 
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ) .ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ)        .pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ)        .ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ) .ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
nikzoit
 
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - ΑφίσαIndependence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Tassos Karampinis
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
nikzoit
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.pptΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
nikzoit
 
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία ΠροσανατολισμούΟι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Newsroom8
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
nikzoit
 

Recently uploaded (20)

Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.ppt
 
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
 
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson RefresherΑνακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
 
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ) .ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ)        .pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ)        .ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ) .ppt
 
POTITISTIKO CHIOS, HISTORY,CULTURE,TRADITIONAL VILAGEES
POTITISTIKO CHIOS, HISTORY,CULTURE,TRADITIONAL VILAGEESPOTITISTIKO CHIOS, HISTORY,CULTURE,TRADITIONAL VILAGEES
POTITISTIKO CHIOS, HISTORY,CULTURE,TRADITIONAL VILAGEES
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
 
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - ΑφίσαIndependence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.pptΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
 
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία ΠροσανατολισμούΟι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
 

Θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας

 • 2. Α. Κοντ (Α. Comte, 1798 - 1857) • «Ανάδοχος» της κοινωνιολογίας, • Πίστευε ότι η κοινωνιολογία θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατανόηση της κοινωνίας, η οποία θα βασίζεται σε αυστηρές επιστημονικές αποδείξεις. • Προσπάθησε να τη θεμελιώσει χρησιμοποιώντας τις μεθόδους παρατήρησης και ανάλυσης της Φυσικής, • Πίστευε ότι η κοινωνιολογία θα μπορούσε να εξηγήσει με αυστηρό και αντικειμενικό τρόπο τα κοινωνικά Φαινόμενα, την κοινωνική Οργάνωση και τις κοινωνικές Μεταβολές.
 • 3. Νόμος Τριών Σταδίων του ανθρώπινου πνεύματος • Το θεολογικό στάδιο • Το μεταφυσικό στάδιο • Το θετικό στάδιο
 • 6. Το Θετικό στάδιο • Ο άνθρωπος παρατηρεί τα φαινόμενα και ανακαλύπτει τους Νόμους που τα διέπουν. • Κυριαρχούν οι επιστήμονες και οι επιχειρηματίες • Κυρίαρχη κοινωνική οντότητα είναι η Ανθρωπότητα στο σύνολό της
 • 7. από το θεολογικό στο μεταφυσικό τρόπο σκέψης, για να καταλήξει στο θετικό τρόπο Το Ανθρώπινο Πνέυμα προχωρά
 • 8. •Ο Κοντ θεωρούσε ότι η Κοινωνιολογία ήταν η ανώτερη μορφή του θετικού πνεύματος •Μπορούσε να συμβάλει στην ευημερία της κοινωνίας, αν χρησιμοποιούσε την επιστημοvική παρατήρηση, για να κατανοήσει, να προβλέψει και να ελέγξει την Ανθρώπινη Συμπεριφορά. •Η προσέγγιση του Κοντ βοήθησε την εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης για την κοινωνία, •Σήμερα δεν τυγχάνει ευρύτερης αποδοχής μεταξύ των κοινωνιολόγων, διότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί στις σημερινές κοινωνίες.
 • 9. Κ. Μαρξ (Κ. Marx, 1818 -1883) • Ο Μαρξ ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την ερμηνεία των μεταβολών που σημειώνονταν την εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης. • Πίστευε ότι οι κοινωνικές επιστήμες θα πρέπει να στοχεύουν στην Αλλαγή του κόσμου και όχι μόνο στη Μελέτη του
 • 10. • Ο Μαρξ ανέλυσε το Καπιταλιστικό Σύστημα ως έναν τρόπο παραγωγής που διαφέρει ριζικά από τα προηγούμενα συστήματα • Στον καπιταλισμό τα «μέσα παραγωγής» ελέγχονται από τους καπιταλιστές. • Οι Καπιταλιστές είναι οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής, οι Εργάτες είναι υποχρεωμένοι να μισθώνουν την εργασία τους στους καπιταλιστές. • Οι καπιταλιστές-κεφαλαιοκράτες έχουν τον έλεγχο όχι μόνον των μέσων παραγωγής, αλλά και των προϊόντων που παράγονται με τη μίσθωση των εργατών, δηλαδή των εμπορευμάτων, τα οποία διοχετεύονται στην αγορά και τους αποφέρουν «κέρδος».
 • 11. • Τα Μέσα Παραγωγής και τα Προϊόντα της Παραγωγής «Κεφάλαιο» Ατομική Ιδιοκτησία των Κεφαλαιοκρατών κυρίαρχη τάξη στη βιομηχανική κοινωνία γίνονται
 • 12. • Ο Μαρξ θεωρούσε ότι ο εκάστοτε τρόπος παραγωγής (η Οικονομική Βάση) καθορίζει τις κοινωνικές, πολιτικές και πνευματικές διαδικασίες της κοινωνίας (Εποικοδόμημα). • Παράδειγμα: στον Καπιταλιστικό τρόπο Παραγωγής η Οικονομική Βάση εκφράζεται από τις παραγωγικές σχέσεις των καπιταλιστών και των εργατών, • Το Κράτος αποτελεί όργανο των καπιταλιστών.
 • 13. • Κλειδί για την κατανόηση του έργου του Μαρξ και την αντίληψη που είχε για την ιστορία είναι η «Ταξική Πάλη». • Η Ιστορία κάθε κοινωνίας είναι η Ιστορία των Κοινωνικών Συγκρούσεων και της Πάλης των Τάξεων • Οι ιδέες του Μαρξ για τις κοινωνικές τάξεις και τις ταξικές διακρίσεις άσκησαν και συνεχίζουν να ασκούν μεγάλη επιρροή στους κοινωνιολόγους.
 • 14. • H κοινωνία είναι μια Ηθική Ενότητα Ανθρώπων, οι οποίοι μοιράζονται τα ίδια συναισθήματα και την ίδια προσήλωση σε αξίες και κανόνες. • Το σύνολο των αξιών και των κανόνων συγκροτεί τη «Συλλογική Συνείδηση», η οποία καθορίζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων και διακρίνει μια κοινωνία. • Η κοινωνική συνοχή των μελών μιας κοινωνίας εκφράζεται ως «Κοινωνική Αλληλεγγύη». Ε. Ντυρκέμ (Ε. Durkheim, 1858-1917)
 • 15. Μηχανική Αλληλεγγύη, • Προβιομηχανικές Κοινωνίες • Σημασία: Μεγάλη κοινωνική ομοιομορφία, Συνοχή και Συναίνεση γύρω από τις αξίες και τις πεποιθήσεις. • Πίεση για υπακοή στους Κανόνες και • Μεγάλη εξάρτηση από τις Παραδόσεις και την Οικογένεια
 • 16. Οργανική Αλληλεγγύη • Βιομηχανικές κοινωνίες • Υψηλός Καταμερισμός Εργασίας ανάμεσα σε εξειδικευμένους ρόλους. • Αλληλεξάρτηση και στην Ανταλλαγή αγαθών & υπηρεσιών.
 • 17. • Πρώτος κοινωνιολόγος που εισήγαγε τη Στατιστική • Στο έργο του «Η αυτοκτονία». • Δεδομένα από διάφορες χώρες, • 26.000 περιπτώσεις αυτοκτονιών τις οποίες • Ταξινόμηση με βάση κοινωνικούς παράγοντες όπως είναι το θρήσκευμα, η οικογενειακή και η εργασιακή κατάσταση. Έδειξε οτι ορισμένες πλευρές της ανθρώπινης συμπεριφοράς - ακόμα και οι πιο προσωπικές- μπορεί να ερμηνευτούν Κοινωνικά.
 • 18. Προτροπή: • «Μελετήστε τα Κοινωνικά γεγονότα ως Πράγματα» • Η Κοινωνική Ζωή έπρεπε να αναλυθεί με την ίδια επιστημονική αυστηρότητα που χαρακτήριζε την ανάλυση των Φυσικών φαινομένων. σημασία
 • 19. Μελέτη: • Κατά πόσον τα ποσοστά και οι αιτίες αυτοκτονιών συνδέονταν με το Βαθμό Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των αυτοχείρων, • αποκλείοντας κατ’ αυτό τον τρόπο Κλιματικούς και Ψυχολογικούς παράγοντες.
 • 20. Αυτοκτονίες • Εγωιστική αυτοκτονία • Αλτρουιστική αυτοκτονία • Ανομική αυτοκτονία
 • 21. Εγωιστική Αυτοκτονία • Τα άτομα δεν έχουν αναπτύξει αρκετούς Κοινωνικούς Δεσμούς. • Παράδειγμα: οι ανύπαντροι ενήλικες αυτοκτονούν συχνότερα από ό,τι οι παντρεμένοι.
 • 22. Αλτρουιστική αυτοκτονία • Οι Κοινωνικοί Δεσμοί είναι πολύ δυνατοί. • Οι μαζικές αυτοκτονίες μελών διάφορων θρησκευτικών οργανώσεων ή ατόμων που εκπαιδεύονται στο να δίνουν τη ζωή τους για την πατρίδα (π.χ. «καμικάζι») αποτελούν παραδείγματα αυτού του τύπου αυτοκτονίας.
 • 23. Ανομική αυτοκτονία • Κοινωνική Αποδιοργάνωση. • Παράδειγμα, οι ανομικές αυτοκτονίες αυξάνονται σε περιόδους οικονομικής κρίσης, αλλά και σε περιόδους ευημερίας, γιατί οι άνθρωποι χάνουν τους κοινωνικούς δεσμούς τους
 • 24. Ανομία • Η έννοια της ανομίας είναι βασική στο έργο του Ντυρκέμ, • τη συνδέει με τις μεταβολές που παρατηρούνται στο σύγχρονο κόσμο, • μεταβολές που είναι τόσο γρήγορες και τόσο έντονες, ώστε να δημιουργούν σε πολλούς ανθρώπους συναισθήματα ματαιότητας ή απελπισίας.
 • 25. Μ. Βέμπερ (Μ. Weber, 1864-1920) • Ασχολήθηκε με τις έννοιες: της δύναμης και της εξουσίας, με τις θρησκείες ανά τον κόσμο, με τη βαθύτερη φύση των κοινωνικών τάξεων, με την ανάπτυξη της γραφειοκρατίας ως κοινωνικού φαινομένου. • Έργο του: καθοριστική επιρροή στην ανάπτυξη της κοινωνιολογίας
 • 26. • Ο Εξορθολογισμός είναι το κλειδί που επιτρέπει την κατανόηση της μετάβασης από την προβιομηχανική στην καπιταλιστική βιομηχανική κοινωνία. • Ο Ορθολογισμός είναι αυτός που δίνει έμφαση στη Λογική & τον Προγραμματισμό. • Το σύστημα εξορθολογισμού είναι απρόσωπο,  λειτουργεί στο πλαίσιο τυπικών κανόνων και κύριο χαρακτηριστικό του καπιταλισμού και του δυτικού πολιτισμού.
 • 27. • Παράδειγμα Εξορθολογισμού: Η Οικονομικής Δραστηριότητας • Η Καπιταλιστικής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας χαρακτηρίζεται: από ορθολογική οργάνωση της εργασίας μέσα στο εργοστάσιο, από ορθολογική εκτίμηση των ευκαιριών στην αγορά. • Ο ορθολογικός τρόπος δράσης και οργάνωσης καθορίζει όλους τους τομείς της καπιταλιστικής κοινωνίας οικονομία, κράτος, νομικοί θεσμοί, γραφειοκρατία στην Επιστήμη και την Τεχνολογία στηρίχτηκε
 • 28. • Προβιομηχανικές κοινωνίες: η προκατάληψη, το συναίσθημα η τύχη. Π.χ, η γεωργική παραγωγή καθοριζόταν από τη μοίρα ή άλλες υπερφυσικές δυνάμεις. • Καπιταλιστική Κοινωνία: υποχώρηση των θρησκευτικών και των ηθικών αξιών, Και των παραδοσιακών τρόπων προσανατολισμού της δράσης των ανθρώπων
 • 29. • Υποστήριζε ότι οι άνθρωποι δρουν με βάση τη δική τους αντίληψη για τα πράγματα • Οι κοινωνιολόγοι πρέπει να ανακαλύψουν τα προσωπικά νοήματα και τις αξίες των ανθρώπων. • Να «μπούμε στη θέση του άλλου», να δούμε τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία. • Μόνο έτσι θα καταλάβουμε την κοινωνική συμπεριφορά του και τις αιτίες της.
 • 30. Διακρίσεις Κοινωνικής Δράσης • Ορθολογική (που είναι η δράση σε σχέση με ένα σκοπό) • Σε σχέση με μία Αξία (στρατιώτης) • Σε συγκινησιακή δράση (κλέφτης) • Σε παραδοσιακή δράση (χήρα) Ιδεατοί Τύποι Έννοιες που καταγράφουν το νόημα της δράσης.
 • 31. Ιδεατοί Τύποι • Εργαλεία για κατανόηση των πραγματικών κοινωνικών πράξεων και των κοινωνικών φαινομένων & διαδικασιών. • Καταγραφή ιδεατών τύπων: των κοινωνικών πράξεων, της γραφειοκρατίας, της εξουσίας
 • 32. Γραφειοκρατία • Ορθολογικός Τρόπος Δράσης • Ρυθμίζει τις σχέσεις των Ανθρώπων με το Κράτος στη βάση κάποιων κανόνων • Ανίχνευση Αποκλίσεων ανάμεσα στο Πραγματικό φαινόμενο της γραφειοκρατίας (με τα προβλήματα ή τις δυσλειτουργίες της) και την Ιδεατή εικόνα της. • Σημείωση: ότι η έννοια της γραφειοκρατίας στη σκέψη του Βέμπερ δεν ήταν αρνητικά φορτισμένη, όπως είναι στις μέρες μας
 • 33. Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!