SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Κοινωνιολογία
Κοινωνιολογικές Σχολές
Μάθημα 4ο
Δρόσου Χριστίνα
Οικονομολόγος
Κοινωνιολογικές Σχολές
• Στόχος: Η συστηματοποίηση της σκέψης
Ταξινόμηση των διάφορων θεωριών των
θεμελιωτών της Κοινωνιολογίας
• Κυρίαρχες σχολές:
Η σχολή των Λειτουργιστών (ή της συναίνεσης
ισορροπίας),
της σχολής των Συγκρούσεων και
της σχολής της Κοινωνικής (συμβολικής)
Αλληλεπίδρασης
Σχολή Λειτουργισμού
• Έδωσε έμφαση στις λειτουργίες (functions) των θεσμών.
• Κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος του 20ού αιώνα
• Ένταξη έργων των:
Α. Κοντ,
Χ. Σπένσερ,
Ε. Ντυρκέμ
Τ. Πάρσονς,
 Ρ. Μέρτον
Θεωρία Λειτουργισμού
• Ανθρώπινο σώμα => σύστημα που έχει ορισμένες ανάγκες
• αποτελείται από αλληλοσχετιζόμενα μέρη => λειτουργούν για να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες,
• Κοινωνία => χαρακτηριστικά (προαπαιτούμενα) για να επιβιώσει
• παίρνει από το περιβάλλον ό,τι της είναι απαραίτητο για να επιβιώσει και να
αναπαραχθεί
• χρειάζεται να διασφαλίσει τη λειτουργία της με έναν επαρκή αριθμό ατόμων, τα
οποία να έχουν διαφορετικά συμφέροντα και δεξιότητες
• Η λειτουργία της κοινωνίας είναι εφικτή, εφόσον τα άτομα ασκούν τους
διαφορετικούς ρόλους τους
Λειτουργισμός
Σε κάθε Κοινωνία χρειάζεται:
Επαρκές Σύστημα Επικοινωνίας
Κοινός Πολιτισμικός Κώδικας
Η κοινωνία οφείλει να κοινωνικοποιεί τα μέλη της
και να ελέγχει αν έχουν εσωτερικεύσει τις κατάλληλες αξίες.
τα άτομα να
επικοινωνούν, και να
βλέπουν τον κόσμο κατά
τον ίδιο τρόπο.
Λειτουργιστές
• Πάρσονς: κυριαρχία από τα τέλη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960
Στοχασμός του περιστρέφεται γύρω από τη σχέση ατόμου-
κοινωνίας.
Η κοινωνική ζωή είναι ένα σύστημα, δηλαδή ένα πλέγμα
διάφορων σχέσεων οι οποίες τείνουν προς τη σταθερότητα και την
ισορροπία.
Η οργανωτική αρχή της θεωρίας του είναι η έννοια του
συστήματος.
Λειτουργιστές
• Ρ. Μέρτον: η κοινωνική πραγματικότητα προσεγγίζεται με βάση τις
ιδέες και τους κανόνες που ακολουθούν τα ίδια τα άτομα.
Εξειδίκευσε περισσότερο το Λειτουργιστικό Μοντέλο.
Επισήμανε την ύπαρξη πολλών εναλλακτικών μορφών
λειτουργιών,
Π.χ Οικουμενικοί Θεσμοί => Οικογένεια
διαφοροποιείται στις διάφορες κοινωνίες
ως προς τη μορφή ή τις λειτουργίες της.
Σχολή των Συγκρούσεων
• Θεωρία: οι συγκρούσεις στην κοινωνία είναι αναπόφευκτες λόγω
της συνεχούς παραγωγής ανισοτήτων.
• Πηγή έμπνευσης ήταν ο Κ. Μαρξ => υποστήριξε ότι υπάρχει
αμείωτος ανταγωνισμός μεταξύ της αστικής και της εργατικής
τάξης.
• Ο ανταγωνισμός αυτός, χαρακτηριστικό γνώρισμα του
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, φέρνει σε αντιπαράθεση τους
κατόχους των μέσων παραγωγής με τους προλετάριους, που
στερούνται αυτά τα μέσα.
• Η αντιπαράθεση αυτή ή αλλιώς, Πάλη των Τάξεων, είναι, σύμφωνα
με τον Μαρξ, ο μοχλός της ιστορίας.
Υπεραξία (Μαρξ)
• Οι μισθοί των εργατών δεν αντιστοιχούν στην πλήρη αξία
των αγαθών που παράγουν.
• ένα μόνο μέρος του εργάσιμου χρόνου τους αντιστοιχεί
στην παραγωγή αγαθών ίσης αξίας με τις δαπάνες των
δικών τους αναγκών συντήρησης (ελάχιστος μισθός).
• Τα αγαθά που παράγουν τον υπόλοιπο εργάσιμο χρόνο
τους αντιστοιχούν στην επιπλέον αξία, δηλαδή στην
Υπεραξία, την οποία ιδιοποιούνται οι καπιταλιστές με τη
μορφή του Κέρδους.
Εκπρόσωποι
Σχολής Συγκρούσεων
• Ρ. Ντάρεντορφ => Έννοιες: Κοινωνικής Τάξης & Κοινωνικής Δύναμης.
 Κοινωνικές Συγκρούσεις: => σχετίζονται με την κατοχή πλούτου,
 και με κατοχή κοινωνικής δύναμης
ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες συμφερόντων.
• Κυρίαρχες ομάδες επιδιώκουν τη διατήρηση των δεδομένων
σχέσεων,
• Κυριαρχούμενες ομάδες επιδιώκουν την ανατροπή τους
Ανακατανομή της εξουσίας: η σύγκρουση παύει προσωρινά,
επανέρχεται, όταν υπάρξει Νέα ισορροπία στις Σχέσεις Εξουσίας.
Ο Κύκλος των συγκρούσεων είναι Αέναος.
Σχολή της
Συμβολικής Αλληλεπίδρασης
Αλληλεπίδραση:
η δραστηριότητα που αναπτύσσεται μεταξύ δύο ή
περισσότερων προσώπων κατά την οποία ο καθένας
δρα με βάση την εκδηλούμενη ή προσδοκώμενη
αντίδραση του άλλου.
Η συνεχής αλληλεπίδραση του ενός με τον άλλον
είναι εφικτή μέσω της γλώσσας
(λέξεις, χειρονομίες, γκριμάτσες).
Σχολή της
Συμβολικής Αλληλεπίδρασης
κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης παράγονται
ποικίλα νοήματα μέσω των γλωσσικών κατηγοριών,
τα οποία βοηθούν να γίνεται αντιληπτός ο κόσμος
γύρω μας.
Οι γλωσσικές κατηγορίες ποικίλλουν μεταξύ
διαφορετικών κοινωνιών, αλλά και στο πλαίσιο της
ιδίας της κοινωνίας
Σχολή της
Συμβολικής Αλληλεπίδρασης
Τσ. Κούλεϋ
Τζ. Μιντ
Ε. Γκόφμαν
Θεμελειωτές
Κούλεϋ
«Κοινωνικός Καθρεφτισμός του Εαυτού» (κατοπτρικός
εαυτός).
Το παιδί διαμορφώνει την αυτοεικόνα και τη συμπεριφορά του
ανάλογα με το πώς φαντάζεται ότι το βλέπουν οι άλλοι.
Αν φαντάζεται ότι οι άλλοι έχουν θετική εικόνα γι’ αυτό, ότι
επιδοκιμάζουν τις ενδεχόμενες πράξεις του, θα αισθανθεί
περηφάνια
Αν φαντάζεται ότι οι άλλοι έχουν αρνητική εικόνα γι’ αυτό και
αποδοκιμάζουν τις ενδεχόμενες πράξεις του, θα αισθανθεί
ντροπή και ταπείνωση.
Αυτοεικόνα
Η διαμόρφωση της Αυτοεικόνας μας εξαρτάται από την
ταυτότητα των άλλων.
«Σημαντικοί Άλλοι» όλα τα άτομα που επηρεάζουν
περισσότερο την αυτοεικόνα και τη συμπεριφορά μας
και τα οποία είναι συγκεκριμένα πρόσωπα του
περιβάλλοντός μας.
Ε. Γκόφμαν
• Μελέτησε την αλληλεπίδραση στις καθημερινές και φευγαλέες
συναντήσεις των ανθρώπων.
• Διέκρινε την κοινωνική ζωή σε στιγμές που λαμβάνουν χώρα στο
Προσκήνιο και σε στιγμές που λαμβάνουν χώρα στο Παρασκήνιο.
• Στο Προσκήνιο γίνονται όλες εκείνες οι συναντήσεις κατά τις οποίες
τα άτομα υποδύονται τυπικούς ρόλους. Είναι στιγμές που
θεωρούνται «παραστάσεις επί σκηνής» και που συχνά απαιτούν τη
συνεργασία με άλλα άτομα.
Ε. Γκόφμαν
• Όταν οι άνθρωποι βρίσκονται στα «Παρασκήνια»,
χαλαρώνουν και εκδηλώνουν ελεύθερα τα
συναισθήματά τους, αλλά και τρόπους συμπεριφοράς
που κρατούν σε έλεγχο όταν βρίσκονται «πάνω στη
σκηνή». Σε αυτές τις στιγμές της χαλάρωσης
επιτρέπονται πράγματα που δεν επιτρέπονται «επί
σκηνής».
Σχολής Κοινωνικής Κατασκευής
• Επίκεντρο: Η έννοια της Συμβολικής Αλληλεπίδρασης
•Η Κοινωνική Ζωή είναι ένα ρευστό και διαρκώς
«επαναδιαπραγματευόμενο» σύνολο
από Κοινωνικές Πρακτικές
=> βρίσκεται δηλαδή σε συνεχή αναδιαμόρφωση
μέσω των τρόπων αμοιβαίας κατανόησης και δράσης
των ατόμων.
Σχολή Κοινωνικής Κατασκευής
• Τα άτομα μοιράζονται τρόπους σκέψης, ιδέες, αξίες
και έννοιες, καθώς αλληλεπιδρούν.
Έτσι, «κατασκευάζουν» «κοινωνικούς κόσμους»,
δηλαδή δίνουν ευρύτερο νόημα στις άμεσες
εμπειρίες της καθημερινής ζωής.
Οι κοινές πρακτικές,
Τα νοήματα και
Η γλώσσα
συνιστούν
Μηχανισμούς:
Κοινωνική Ζωή
Συνεκτικό Σύνολο.
Σχολή Κοινωνικής Κατασκευής
• Οι άνθρωποι μέσα από τις κοινωνικές τους σχέσεις
«κατασκευάζουν» την καθημερινή πραγματικότητα και
την αντιλαμβάνονται ως δεδομένη, νομιμοποιημένη και
«φυσική».
• Η συνεχής αναδιαμόρφωση της πραγματικότητας
επιτρέπει τη σύλληψη:
των κοινωνικών θεσμών ως επαναλαμβανόμενους και
παγιωμένους τρόπους αμοιβαίων πρακτικών & αμοιβαίας
κατανόησης & συμπεριφοράς,
την κοινωνία ως μια πολιτισμική & συμβολική «Κατασκευή»
Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!

More Related Content

What's hot

Φορείς Κοινωνικοποίησης
Φορείς Κοινωνικοποίησης Φορείς Κοινωνικοποίησης
Φορείς Κοινωνικοποίησης Xristina Drosou
 
4.2 αναγκη κοινωνικων θεσμων
4.2 αναγκη κοινωνικων θεσμων4.2 αναγκη κοινωνικων θεσμων
4.2 αναγκη κοινωνικων θεσμωνΕλενη Ζαχου
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕΛ. 76-78)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕΛ. 76-78)ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕΛ. 76-78)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕΛ. 76-78)Αντιγόνη Κριπαροπούλου
 
κοινωνική κινητικότητα
κοινωνική κινητικότητακοινωνική κινητικότητα
κοινωνική κινητικότηταstelmanta
 
5.3-5.4 Κοινωνικά προβλήματα - Αντιμετώπιση
5.3-5.4 Κοινωνικά προβλήματα - Αντιμετώπιση5.3-5.4 Κοινωνικά προβλήματα - Αντιμετώπιση
5.3-5.4 Κοινωνικά προβλήματα - ΑντιμετώπισηΝίκος Θεοτοκάτος
 
5.3-5.5 Τρόποι κοινωνικοποίησης - κοινωνικός έλεγχος
5.3-5.5 Τρόποι κοινωνικοποίησης - κοινωνικός έλεγχος5.3-5.5 Τρόποι κοινωνικοποίησης - κοινωνικός έλεγχος
5.3-5.5 Τρόποι κοινωνικοποίησης - κοινωνικός έλεγχοςΝίκος Θεοτοκάτος
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Γιώργος Σκαλτσάς
 
Κοινωνική θέση και κοινωνικός ρόλος (σελ. 78-80)
Κοινωνική θέση και κοινωνικός ρόλος (σελ. 78-80)Κοινωνική θέση και κοινωνικός ρόλος (σελ. 78-80)
Κοινωνική θέση και κοινωνικός ρόλος (σελ. 78-80)Αντιγόνη Κριπαροπούλου
 
Θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας
Θεμελιωτές της ΚοινωνιολογίαςΘεμελιωτές της Κοινωνιολογίας
Θεμελιωτές της ΚοινωνιολογίαςXristina Drosou
 
Eπιθετική συμπεριφορά στο σχολείο και τρόποι αντιμετώπισης. μια μελέτη περίπτ...
Eπιθετική συμπεριφορά στο σχολείο και τρόποι αντιμετώπισης. μια μελέτη περίπτ...Eπιθετική συμπεριφορά στο σχολείο και τρόποι αντιμετώπισης. μια μελέτη περίπτ...
Eπιθετική συμπεριφορά στο σχολείο και τρόποι αντιμετώπισης. μια μελέτη περίπτ...Νίκος Τοπάλης
 
Oι θέσεις του Pierre Βourdieu για την εκπαίδευση
Oι θέσεις του Pierre Βourdieu για την εκπαίδευσηOι θέσεις του Pierre Βourdieu για την εκπαίδευση
Oι θέσεις του Pierre Βourdieu για την εκπαίδευσηtherianos
 
επικοινωνία και προβλήματα
επικοινωνία και προβλήματαεπικοινωνία και προβλήματα
επικοινωνία και προβλήματαsopa4
 
Κοινωνικοποίηση
ΚοινωνικοποίησηΚοινωνικοποίηση
ΚοινωνικοποίησηXristina Drosou
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 04.3 4.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΕΣΜΩΝ - ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΜΩΝ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 04.3 4.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΕΣΜΩΝ - ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΜΩΝΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 04.3 4.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΕΣΜΩΝ - ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΜΩΝ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 04.3 4.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΕΣΜΩΝ - ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΜΩΝΝίκος Θεοτοκάτος
 
3 κοινωνικες ομαδες
3 κοινωνικες ομαδες3 κοινωνικες ομαδες
3 κοινωνικες ομαδεςLYKEIO/GYMNASIO
 
3.5 κοινωνικη μεταβολη
3.5 κοινωνικη μεταβολη3.5 κοινωνικη μεταβολη
3.5 κοινωνικη μεταβοληΕλενη Ζαχου
 

What's hot (20)

Κοινωνικοί Θεσμοί
Κοινωνικοί ΘεσμοίΚοινωνικοί Θεσμοί
Κοινωνικοί Θεσμοί
 
Φορείς Κοινωνικοποίησης
Φορείς Κοινωνικοποίησης Φορείς Κοινωνικοποίησης
Φορείς Κοινωνικοποίησης
 
4.2 αναγκη κοινωνικων θεσμων
4.2 αναγκη κοινωνικων θεσμων4.2 αναγκη κοινωνικων θεσμων
4.2 αναγκη κοινωνικων θεσμων
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕΛ. 76-78)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕΛ. 76-78)ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕΛ. 76-78)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕΛ. 76-78)
 
κοινωνική κινητικότητα
κοινωνική κινητικότητακοινωνική κινητικότητα
κοινωνική κινητικότητα
 
5.3-5.4 Κοινωνικά προβλήματα - Αντιμετώπιση
5.3-5.4 Κοινωνικά προβλήματα - Αντιμετώπιση5.3-5.4 Κοινωνικά προβλήματα - Αντιμετώπιση
5.3-5.4 Κοινωνικά προβλήματα - Αντιμετώπιση
 
5.3-5.5 Τρόποι κοινωνικοποίησης - κοινωνικός έλεγχος
5.3-5.5 Τρόποι κοινωνικοποίησης - κοινωνικός έλεγχος5.3-5.5 Τρόποι κοινωνικοποίησης - κοινωνικός έλεγχος
5.3-5.5 Τρόποι κοινωνικοποίησης - κοινωνικός έλεγχος
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:
 
4. Κοινωνικοί Θεσμοί. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου
4. Κοινωνικοί Θεσμοί. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου4. Κοινωνικοί Θεσμοί. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου
4. Κοινωνικοί Θεσμοί. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου
 
Κοινωνική θέση και κοινωνικός ρόλος (σελ. 78-80)
Κοινωνική θέση και κοινωνικός ρόλος (σελ. 78-80)Κοινωνική θέση και κοινωνικός ρόλος (σελ. 78-80)
Κοινωνική θέση και κοινωνικός ρόλος (σελ. 78-80)
 
6.1-6.2 Κοινωνικά προβλήματα
6.1-6.2 Κοινωνικά προβλήματα6.1-6.2 Κοινωνικά προβλήματα
6.1-6.2 Κοινωνικά προβλήματα
 
Θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας
Θεμελιωτές της ΚοινωνιολογίαςΘεμελιωτές της Κοινωνιολογίας
Θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας
 
Eπιθετική συμπεριφορά στο σχολείο και τρόποι αντιμετώπισης. μια μελέτη περίπτ...
Eπιθετική συμπεριφορά στο σχολείο και τρόποι αντιμετώπισης. μια μελέτη περίπτ...Eπιθετική συμπεριφορά στο σχολείο και τρόποι αντιμετώπισης. μια μελέτη περίπτ...
Eπιθετική συμπεριφορά στο σχολείο και τρόποι αντιμετώπισης. μια μελέτη περίπτ...
 
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
 
Oι θέσεις του Pierre Βourdieu για την εκπαίδευση
Oι θέσεις του Pierre Βourdieu για την εκπαίδευσηOι θέσεις του Pierre Βourdieu για την εκπαίδευση
Oι θέσεις του Pierre Βourdieu για την εκπαίδευση
 
επικοινωνία και προβλήματα
επικοινωνία και προβλήματαεπικοινωνία και προβλήματα
επικοινωνία και προβλήματα
 
Κοινωνικοποίηση
ΚοινωνικοποίησηΚοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 04.3 4.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΕΣΜΩΝ - ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΜΩΝ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 04.3 4.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΕΣΜΩΝ - ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΜΩΝΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 04.3 4.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΕΣΜΩΝ - ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΜΩΝ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 04.3 4.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΕΣΜΩΝ - ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΜΩΝ
 
3 κοινωνικες ομαδες
3 κοινωνικες ομαδες3 κοινωνικες ομαδες
3 κοινωνικες ομαδες
 
3.5 κοινωνικη μεταβολη
3.5 κοινωνικη μεταβολη3.5 κοινωνικη μεταβολη
3.5 κοινωνικη μεταβολη
 

Similar to Κοινωνιολογικές Σχολές

1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσηςLYKEIO/GYMNASIO
 
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσηςLYKEIO/GYMNASIO
 
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσηςLYKEIO/GYMNASIO
 
Κοινωνικός Εαυτός
Κοινωνικός ΕαυτόςΚοινωνικός Εαυτός
Κοινωνικός ΕαυτόςXristina Drosou
 
Πολιτική Φιλοσοφία
Πολιτική ΦιλοσοφίαΠολιτική Φιλοσοφία
Πολιτική ΦιλοσοφίαAkis Ampelas
 
κριτικη παιδαγωγικη
κριτικη παιδαγωγικηκριτικη παιδαγωγικη
κριτικη παιδαγωγικηtherianos
 
Κοινιωλογική Θεώρηση
Κοινιωλογική ΘεώρησηΚοινιωλογική Θεώρηση
Κοινιωλογική ΘεώρησηXristina Drosou
 
Διάκριση των επιστημών (σελ. 13-14 σχολ. εγχειριδίου) - Σημειώσεις
Διάκριση των επιστημών (σελ. 13-14 σχολ. εγχειριδίου) - ΣημειώσειςΔιάκριση των επιστημών (σελ. 13-14 σχολ. εγχειριδίου) - Σημειώσεις
Διάκριση των επιστημών (σελ. 13-14 σχολ. εγχειριδίου) - ΣημειώσειςΑντιγόνη Κριπαροπούλου
 
Κοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση Κοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση Xristina Drosou
 
Αξίες.ppt.ppt
Αξίες.ppt.pptΑξίες.ppt.ppt
Αξίες.ppt.pptssuserdf7768
 
θεσμοί
θεσμοίθεσμοί
θεσμοίnikosas
 
αγανακτηση και πολιτικη
αγανακτηση και πολιτικηαγανακτηση και πολιτικη
αγανακτηση και πολιτικηThanassis Tsakiris
 
l_b_philosophy_bm__168-193__28b.pdf
l_b_philosophy_bm__168-193__28b.pdfl_b_philosophy_bm__168-193__28b.pdf
l_b_philosophy_bm__168-193__28b.pdfMalakasDenEimai1
 
l_b_philosophy_bm__168-193__28b.pdf
l_b_philosophy_bm__168-193__28b.pdfl_b_philosophy_bm__168-193__28b.pdf
l_b_philosophy_bm__168-193__28b.pdfMalakasDenEimai1
 
κεφαλαιο 2 κοινωνικεσ ομαδεσ
κεφαλαιο 2 κοινωνικεσ ομαδεσκεφαλαιο 2 κοινωνικεσ ομαδεσ
κεφαλαιο 2 κοινωνικεσ ομαδεσDina Galani
 
Α1. 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.pdf
Α1. 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.pdfΑ1. 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.pdf
Α1. 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.pdfVrgDl
 
Ο ρόλος της Εκπαίδευσης
Ο ρόλος της ΕκπαίδευσηςΟ ρόλος της Εκπαίδευσης
Ο ρόλος της ΕκπαίδευσηςXristina Drosou
 
Βιοηθική_2ον (Bioethics_2nd)
Βιοηθική_2ον (Bioethics_2nd)Βιοηθική_2ον (Bioethics_2nd)
Βιοηθική_2ον (Bioethics_2nd)Ioannis Machairas
 

Similar to Κοινωνιολογικές Σχολές (20)

1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
 
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
 
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
 
Κοινωνικός Εαυτός
Κοινωνικός ΕαυτόςΚοινωνικός Εαυτός
Κοινωνικός Εαυτός
 
Πολιτική Φιλοσοφία
Πολιτική ΦιλοσοφίαΠολιτική Φιλοσοφία
Πολιτική Φιλοσοφία
 
Η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία (σελ.8-11)
Η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία (σελ.8-11)Η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία (σελ.8-11)
Η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία (σελ.8-11)
 
κριτικη παιδαγωγικη
κριτικη παιδαγωγικηκριτικη παιδαγωγικη
κριτικη παιδαγωγικη
 
Κοινιωλογική Θεώρηση
Κοινιωλογική ΘεώρησηΚοινιωλογική Θεώρηση
Κοινιωλογική Θεώρηση
 
Διάκριση των επιστημών (σελ. 13-14 σχολ. εγχειριδίου) - Σημειώσεις
Διάκριση των επιστημών (σελ. 13-14 σχολ. εγχειριδίου) - ΣημειώσειςΔιάκριση των επιστημών (σελ. 13-14 σχολ. εγχειριδίου) - Σημειώσεις
Διάκριση των επιστημών (σελ. 13-14 σχολ. εγχειριδίου) - Σημειώσεις
 
Κοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση Κοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση
 
Αξίες.ppt.ppt
Αξίες.ppt.pptΑξίες.ppt.ppt
Αξίες.ppt.ppt
 
θεσμοί
θεσμοίθεσμοί
θεσμοί
 
αγανακτηση και πολιτικη
αγανακτηση και πολιτικηαγανακτηση και πολιτικη
αγανακτηση και πολιτικη
 
l_b_philosophy_bm__168-193__28b.pdf
l_b_philosophy_bm__168-193__28b.pdfl_b_philosophy_bm__168-193__28b.pdf
l_b_philosophy_bm__168-193__28b.pdf
 
l_b_philosophy_bm__168-193__28b.pdf
l_b_philosophy_bm__168-193__28b.pdfl_b_philosophy_bm__168-193__28b.pdf
l_b_philosophy_bm__168-193__28b.pdf
 
κεφαλαιο 2 κοινωνικεσ ομαδεσ
κεφαλαιο 2 κοινωνικεσ ομαδεσκεφαλαιο 2 κοινωνικεσ ομαδεσ
κεφαλαιο 2 κοινωνικεσ ομαδεσ
 
Α1. 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.pdf
Α1. 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.pdfΑ1. 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.pdf
Α1. 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.pdf
 
Ο ρόλος της Εκπαίδευσης
Ο ρόλος της ΕκπαίδευσηςΟ ρόλος της Εκπαίδευσης
Ο ρόλος της Εκπαίδευσης
 
5. Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος. Έννοια της κοινωνικοποίησης - Φορε...
5. Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος. Έννοια της κοινωνικοποίησης - Φορε...5. Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος. Έννοια της κοινωνικοποίησης - Φορε...
5. Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος. Έννοια της κοινωνικοποίησης - Φορε...
 
Βιοηθική_2ον (Bioethics_2nd)
Βιοηθική_2ον (Bioethics_2nd)Βιοηθική_2ον (Bioethics_2nd)
Βιοηθική_2ον (Bioethics_2nd)
 

More from Xristina Drosou

Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία
Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασίαΌσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία
Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασίαXristina Drosou
 
10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
10ο Κεφάλαιο ΚοινωνιολογίαςXristina Drosou
 
9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
9ο Κεφάλαιο ΚοινωνιολογίαςXristina Drosou
 
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας 7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας Xristina Drosou
 
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
6o Κεφάλαιο ΚοινωνιολογίαςXristina Drosou
 
Εκπαιδευτικός Προσανατολισμός
Εκπαιδευτικός ΠροσανατολισμόςΕκπαιδευτικός Προσανατολισμός
Εκπαιδευτικός ΠροσανατολισμόςXristina Drosou
 
Εκπαίδευση ως παράγοντας Αναπαραγωγής
Εκπαίδευση ως παράγοντας ΑναπαραγωγήςΕκπαίδευση ως παράγοντας Αναπαραγωγής
Εκπαίδευση ως παράγοντας ΑναπαραγωγήςXristina Drosou
 
Κοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία Μάθησης
Κοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία ΜάθησηςΚοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία Μάθησης
Κοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία ΜάθησηςXristina Drosou
 
Κοινωνικός Έλεχγος
Κοινωνικός Έλεχγος Κοινωνικός Έλεχγος
Κοινωνικός Έλεχγος Xristina Drosou
 
Σύγχρονες Κοινωνίες
Σύγχρονες Κοινωνίες Σύγχρονες Κοινωνίες
Σύγχρονες Κοινωνίες Xristina Drosou
 
Μεταβιομηχανικές Κοινωνίες
Μεταβιομηχανικές ΚοινωνίεςΜεταβιομηχανικές Κοινωνίες
Μεταβιομηχανικές ΚοινωνίεςXristina Drosou
 
Βιομηχανικές Κοινωνίες
Βιομηχανικές ΚοινωνίεςΒιομηχανικές Κοινωνίες
Βιομηχανικές ΚοινωνίεςXristina Drosou
 
Κοινωνικοποίηση
ΚοινωνικοποίησηΚοινωνικοποίηση
ΚοινωνικοποίησηXristina Drosou
 
Διεπιστημονική Προσέγγιση
Διεπιστημονική ΠροσέγγισηΔιεπιστημονική Προσέγγιση
Διεπιστημονική ΠροσέγγισηXristina Drosou
 
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Εισαγωγή στην ΚοινωνιολογίαΕισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Εισαγωγή στην ΚοινωνιολογίαXristina Drosou
 
Αγροτικές Κοινωνίες Κοινωνιολογία
Αγροτικές Κοινωνίες ΚοινωνιολογίαΑγροτικές Κοινωνίες Κοινωνιολογία
Αγροτικές Κοινωνίες ΚοινωνιολογίαXristina Drosou
 
Κοινωνικοδυναμική Συμβουλευτική V. Peavy
Κοινωνικοδυναμική Συμβουλευτική V. PeavyΚοινωνικοδυναμική Συμβουλευτική V. Peavy
Κοινωνικοδυναμική Συμβουλευτική V. PeavyXristina Drosou
 
Στατιστικά ΑΟΘ 2016
Στατιστικά ΑΟΘ 2016Στατιστικά ΑΟΘ 2016
Στατιστικά ΑΟΘ 2016Xristina Drosou
 
Οικονομολόγος
ΟικονομολόγοςΟικονομολόγος
ΟικονομολόγοςXristina Drosou
 
Οικονομικές Σχολές & Τμήματα
Οικονομικές Σχολές & ΤμήματαΟικονομικές Σχολές & Τμήματα
Οικονομικές Σχολές & ΤμήματαXristina Drosou
 

More from Xristina Drosou (20)

Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία
Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασίαΌσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία
Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία
 
10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
 
9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
 
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας 7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
 
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
 
Εκπαιδευτικός Προσανατολισμός
Εκπαιδευτικός ΠροσανατολισμόςΕκπαιδευτικός Προσανατολισμός
Εκπαιδευτικός Προσανατολισμός
 
Εκπαίδευση ως παράγοντας Αναπαραγωγής
Εκπαίδευση ως παράγοντας ΑναπαραγωγήςΕκπαίδευση ως παράγοντας Αναπαραγωγής
Εκπαίδευση ως παράγοντας Αναπαραγωγής
 
Κοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία Μάθησης
Κοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία ΜάθησηςΚοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία Μάθησης
Κοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία Μάθησης
 
Κοινωνικός Έλεχγος
Κοινωνικός Έλεχγος Κοινωνικός Έλεχγος
Κοινωνικός Έλεχγος
 
Σύγχρονες Κοινωνίες
Σύγχρονες Κοινωνίες Σύγχρονες Κοινωνίες
Σύγχρονες Κοινωνίες
 
Μεταβιομηχανικές Κοινωνίες
Μεταβιομηχανικές ΚοινωνίεςΜεταβιομηχανικές Κοινωνίες
Μεταβιομηχανικές Κοινωνίες
 
Βιομηχανικές Κοινωνίες
Βιομηχανικές ΚοινωνίεςΒιομηχανικές Κοινωνίες
Βιομηχανικές Κοινωνίες
 
Κοινωνικοποίηση
ΚοινωνικοποίησηΚοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση
 
Διεπιστημονική Προσέγγιση
Διεπιστημονική ΠροσέγγισηΔιεπιστημονική Προσέγγιση
Διεπιστημονική Προσέγγιση
 
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Εισαγωγή στην ΚοινωνιολογίαΕισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
 
Αγροτικές Κοινωνίες Κοινωνιολογία
Αγροτικές Κοινωνίες ΚοινωνιολογίαΑγροτικές Κοινωνίες Κοινωνιολογία
Αγροτικές Κοινωνίες Κοινωνιολογία
 
Κοινωνικοδυναμική Συμβουλευτική V. Peavy
Κοινωνικοδυναμική Συμβουλευτική V. PeavyΚοινωνικοδυναμική Συμβουλευτική V. Peavy
Κοινωνικοδυναμική Συμβουλευτική V. Peavy
 
Στατιστικά ΑΟΘ 2016
Στατιστικά ΑΟΘ 2016Στατιστικά ΑΟΘ 2016
Στατιστικά ΑΟΘ 2016
 
Οικονομολόγος
ΟικονομολόγοςΟικονομολόγος
Οικονομολόγος
 
Οικονομικές Σχολές & Τμήματα
Οικονομικές Σχολές & ΤμήματαΟικονομικές Σχολές & Τμήματα
Οικονομικές Σχολές & Τμήματα
 

Recently uploaded

Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxΕξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxLampriniMagaliou
 
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptxΚαρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptxLampriniMagaliou
 
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdfΤσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdfLampriniMagaliou
 
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptxΜάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptxLampriniMagaliou
 
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptxΜέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptxLampriniMagaliou
 
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptxΜαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptxLampriniMagaliou
 
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxΚαρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxLampriniMagaliou
 
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο ΚαβάλαςΣυμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας7gymnasiokavalas
 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxLampriniMagaliou
 
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf56ο Γυμνάσιο Αθήνας
 

Recently uploaded (20)

YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024
 
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxΕξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
 
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
YlhTexnologiasB-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasB-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24YlhTexnologiasB-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasB-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
 
YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.
YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.
YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.
 
YlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of AthensYlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
 
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptxΚαρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
 
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdfΤσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
 
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptxΜάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
 
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptxΜέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
 
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptxΜαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
 
YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024
YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024
YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024
 
YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxΚαρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
 
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο ΚαβάλαςΣυμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
 
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
 
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
 
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of AthensYlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
 
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf
 

Κοινωνιολογικές Σχολές

 • 2. Κοινωνιολογικές Σχολές • Στόχος: Η συστηματοποίηση της σκέψης Ταξινόμηση των διάφορων θεωριών των θεμελιωτών της Κοινωνιολογίας • Κυρίαρχες σχολές: Η σχολή των Λειτουργιστών (ή της συναίνεσης ισορροπίας), της σχολής των Συγκρούσεων και της σχολής της Κοινωνικής (συμβολικής) Αλληλεπίδρασης
 • 3. Σχολή Λειτουργισμού • Έδωσε έμφαση στις λειτουργίες (functions) των θεσμών. • Κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος του 20ού αιώνα • Ένταξη έργων των: Α. Κοντ, Χ. Σπένσερ, Ε. Ντυρκέμ Τ. Πάρσονς,  Ρ. Μέρτον
 • 4. Θεωρία Λειτουργισμού • Ανθρώπινο σώμα => σύστημα που έχει ορισμένες ανάγκες • αποτελείται από αλληλοσχετιζόμενα μέρη => λειτουργούν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες, • Κοινωνία => χαρακτηριστικά (προαπαιτούμενα) για να επιβιώσει • παίρνει από το περιβάλλον ό,τι της είναι απαραίτητο για να επιβιώσει και να αναπαραχθεί • χρειάζεται να διασφαλίσει τη λειτουργία της με έναν επαρκή αριθμό ατόμων, τα οποία να έχουν διαφορετικά συμφέροντα και δεξιότητες • Η λειτουργία της κοινωνίας είναι εφικτή, εφόσον τα άτομα ασκούν τους διαφορετικούς ρόλους τους
 • 5. Λειτουργισμός Σε κάθε Κοινωνία χρειάζεται: Επαρκές Σύστημα Επικοινωνίας Κοινός Πολιτισμικός Κώδικας Η κοινωνία οφείλει να κοινωνικοποιεί τα μέλη της και να ελέγχει αν έχουν εσωτερικεύσει τις κατάλληλες αξίες. τα άτομα να επικοινωνούν, και να βλέπουν τον κόσμο κατά τον ίδιο τρόπο.
 • 6. Λειτουργιστές • Πάρσονς: κυριαρχία από τα τέλη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960 Στοχασμός του περιστρέφεται γύρω από τη σχέση ατόμου- κοινωνίας. Η κοινωνική ζωή είναι ένα σύστημα, δηλαδή ένα πλέγμα διάφορων σχέσεων οι οποίες τείνουν προς τη σταθερότητα και την ισορροπία. Η οργανωτική αρχή της θεωρίας του είναι η έννοια του συστήματος.
 • 7. Λειτουργιστές • Ρ. Μέρτον: η κοινωνική πραγματικότητα προσεγγίζεται με βάση τις ιδέες και τους κανόνες που ακολουθούν τα ίδια τα άτομα. Εξειδίκευσε περισσότερο το Λειτουργιστικό Μοντέλο. Επισήμανε την ύπαρξη πολλών εναλλακτικών μορφών λειτουργιών, Π.χ Οικουμενικοί Θεσμοί => Οικογένεια διαφοροποιείται στις διάφορες κοινωνίες ως προς τη μορφή ή τις λειτουργίες της.
 • 8. Σχολή των Συγκρούσεων • Θεωρία: οι συγκρούσεις στην κοινωνία είναι αναπόφευκτες λόγω της συνεχούς παραγωγής ανισοτήτων. • Πηγή έμπνευσης ήταν ο Κ. Μαρξ => υποστήριξε ότι υπάρχει αμείωτος ανταγωνισμός μεταξύ της αστικής και της εργατικής τάξης. • Ο ανταγωνισμός αυτός, χαρακτηριστικό γνώρισμα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, φέρνει σε αντιπαράθεση τους κατόχους των μέσων παραγωγής με τους προλετάριους, που στερούνται αυτά τα μέσα. • Η αντιπαράθεση αυτή ή αλλιώς, Πάλη των Τάξεων, είναι, σύμφωνα με τον Μαρξ, ο μοχλός της ιστορίας.
 • 9. Υπεραξία (Μαρξ) • Οι μισθοί των εργατών δεν αντιστοιχούν στην πλήρη αξία των αγαθών που παράγουν. • ένα μόνο μέρος του εργάσιμου χρόνου τους αντιστοιχεί στην παραγωγή αγαθών ίσης αξίας με τις δαπάνες των δικών τους αναγκών συντήρησης (ελάχιστος μισθός). • Τα αγαθά που παράγουν τον υπόλοιπο εργάσιμο χρόνο τους αντιστοιχούν στην επιπλέον αξία, δηλαδή στην Υπεραξία, την οποία ιδιοποιούνται οι καπιταλιστές με τη μορφή του Κέρδους.
 • 10. Εκπρόσωποι Σχολής Συγκρούσεων • Ρ. Ντάρεντορφ => Έννοιες: Κοινωνικής Τάξης & Κοινωνικής Δύναμης.  Κοινωνικές Συγκρούσεις: => σχετίζονται με την κατοχή πλούτου,  και με κατοχή κοινωνικής δύναμης ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες συμφερόντων. • Κυρίαρχες ομάδες επιδιώκουν τη διατήρηση των δεδομένων σχέσεων, • Κυριαρχούμενες ομάδες επιδιώκουν την ανατροπή τους Ανακατανομή της εξουσίας: η σύγκρουση παύει προσωρινά, επανέρχεται, όταν υπάρξει Νέα ισορροπία στις Σχέσεις Εξουσίας. Ο Κύκλος των συγκρούσεων είναι Αέναος.
 • 11. Σχολή της Συμβολικής Αλληλεπίδρασης Αλληλεπίδραση: η δραστηριότητα που αναπτύσσεται μεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων κατά την οποία ο καθένας δρα με βάση την εκδηλούμενη ή προσδοκώμενη αντίδραση του άλλου. Η συνεχής αλληλεπίδραση του ενός με τον άλλον είναι εφικτή μέσω της γλώσσας (λέξεις, χειρονομίες, γκριμάτσες).
 • 12. Σχολή της Συμβολικής Αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης παράγονται ποικίλα νοήματα μέσω των γλωσσικών κατηγοριών, τα οποία βοηθούν να γίνεται αντιληπτός ο κόσμος γύρω μας. Οι γλωσσικές κατηγορίες ποικίλλουν μεταξύ διαφορετικών κοινωνιών, αλλά και στο πλαίσιο της ιδίας της κοινωνίας
 • 13. Σχολή της Συμβολικής Αλληλεπίδρασης Τσ. Κούλεϋ Τζ. Μιντ Ε. Γκόφμαν Θεμελειωτές
 • 14. Κούλεϋ «Κοινωνικός Καθρεφτισμός του Εαυτού» (κατοπτρικός εαυτός). Το παιδί διαμορφώνει την αυτοεικόνα και τη συμπεριφορά του ανάλογα με το πώς φαντάζεται ότι το βλέπουν οι άλλοι. Αν φαντάζεται ότι οι άλλοι έχουν θετική εικόνα γι’ αυτό, ότι επιδοκιμάζουν τις ενδεχόμενες πράξεις του, θα αισθανθεί περηφάνια Αν φαντάζεται ότι οι άλλοι έχουν αρνητική εικόνα γι’ αυτό και αποδοκιμάζουν τις ενδεχόμενες πράξεις του, θα αισθανθεί ντροπή και ταπείνωση.
 • 15. Αυτοεικόνα Η διαμόρφωση της Αυτοεικόνας μας εξαρτάται από την ταυτότητα των άλλων. «Σημαντικοί Άλλοι» όλα τα άτομα που επηρεάζουν περισσότερο την αυτοεικόνα και τη συμπεριφορά μας και τα οποία είναι συγκεκριμένα πρόσωπα του περιβάλλοντός μας.
 • 16. Ε. Γκόφμαν • Μελέτησε την αλληλεπίδραση στις καθημερινές και φευγαλέες συναντήσεις των ανθρώπων. • Διέκρινε την κοινωνική ζωή σε στιγμές που λαμβάνουν χώρα στο Προσκήνιο και σε στιγμές που λαμβάνουν χώρα στο Παρασκήνιο. • Στο Προσκήνιο γίνονται όλες εκείνες οι συναντήσεις κατά τις οποίες τα άτομα υποδύονται τυπικούς ρόλους. Είναι στιγμές που θεωρούνται «παραστάσεις επί σκηνής» και που συχνά απαιτούν τη συνεργασία με άλλα άτομα.
 • 17. Ε. Γκόφμαν • Όταν οι άνθρωποι βρίσκονται στα «Παρασκήνια», χαλαρώνουν και εκδηλώνουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους, αλλά και τρόπους συμπεριφοράς που κρατούν σε έλεγχο όταν βρίσκονται «πάνω στη σκηνή». Σε αυτές τις στιγμές της χαλάρωσης επιτρέπονται πράγματα που δεν επιτρέπονται «επί σκηνής».
 • 18. Σχολής Κοινωνικής Κατασκευής • Επίκεντρο: Η έννοια της Συμβολικής Αλληλεπίδρασης •Η Κοινωνική Ζωή είναι ένα ρευστό και διαρκώς «επαναδιαπραγματευόμενο» σύνολο από Κοινωνικές Πρακτικές => βρίσκεται δηλαδή σε συνεχή αναδιαμόρφωση μέσω των τρόπων αμοιβαίας κατανόησης και δράσης των ατόμων.
 • 19. Σχολή Κοινωνικής Κατασκευής • Τα άτομα μοιράζονται τρόπους σκέψης, ιδέες, αξίες και έννοιες, καθώς αλληλεπιδρούν. Έτσι, «κατασκευάζουν» «κοινωνικούς κόσμους», δηλαδή δίνουν ευρύτερο νόημα στις άμεσες εμπειρίες της καθημερινής ζωής. Οι κοινές πρακτικές, Τα νοήματα και Η γλώσσα συνιστούν Μηχανισμούς: Κοινωνική Ζωή Συνεκτικό Σύνολο.
 • 20. Σχολή Κοινωνικής Κατασκευής • Οι άνθρωποι μέσα από τις κοινωνικές τους σχέσεις «κατασκευάζουν» την καθημερινή πραγματικότητα και την αντιλαμβάνονται ως δεδομένη, νομιμοποιημένη και «φυσική». • Η συνεχής αναδιαμόρφωση της πραγματικότητας επιτρέπει τη σύλληψη: των κοινωνικών θεσμών ως επαναλαμβανόμενους και παγιωμένους τρόπους αμοιβαίων πρακτικών & αμοιβαίας κατανόησης & συμπεριφοράς, την κοινωνία ως μια πολιτισμική & συμβολική «Κατασκευή»
 • 21. Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!