SlideShare a Scribd company logo
Objektivat
Ne fund te ores se mesimit te jemi te afte te :
1-Aftesohemi ne grup.
2-Te dime te riprodhojme materialin e marre.
• Xhuliana Beqiri(Lider)
• Juljan Tahiri
• Minushe Dermyshi
• Kleant Hida
• Klaurent Sollaku
• Kristina Preni
• Laureta Xhaka
• Osman Mullahu
• Pandeli Zavalina
• Rexhina Gjeli
• Silvana Xhaka
• Stilian Dashi
• Sherife Duraku
• Xhemi Sade
• Xhensila Muca
• Xhertian Plakalliu
• Xhulian Bodurri
• Marinela Baha
• Megi Toska
Shenjat e qarkullimit rrugor janë tabela në të cilat janë të vizatuara shenja
ndërkombëtare të standardizuara të cilat shërbejnë për rregullimin e trafikut rrugor.
Si mjete drejtimi në komunikacionin rrugor, përveç shenjave të komunikacionit, janë
Polici rrugor Semafori
Pozita e shenjave
Shenjat e trafikut rrugor
vendosen zakonisht në
anën e djathtë të drejtimit
të makinës dhe sipas
nevojës janë të vendosura
në skajin e djathtë të
rrugës
automobilistike.Shenjat
informuese në rrugët
kryesore (autostradat) janë
të vendosura zakonisht lart
në mes të rrugës, për një
informim më të lehtë dhe
më efektiv.
Shenjat e rrezikut
Shenjat e
rrezikut janë një
grup shenjash të
cilat kanë formë
trekëndëshi dhe të
cilat gjithnjë
paralajmërojnë
ndonjë rrezik në
trafikun rrugor.
Shenjat e informimit.
Shenjat e
informimit janë
shenja të cilat kanë
formë katrore dhe
informojnë për
gjëra të ndryshme
në rrugë.
Shenjat e lejimit ose
ndalimit
Shenjat e lejimit
ose ndalimit janë
një grup shenjash
të cilat kanë formë
rrethi dhe të cilat
gjithnjë urdhërojnë
ndonjë ndalesë ose
japin ndonjë
përparësi në
komunikacion
RRUGA
Rruga është një hapësirë e caktuar mbi të cilën
lëvizin njerëzit ose mjetet e ndryshme transportuese
rrugore. Hapësira rrugore në vendet rurale më para
caktohej përmes marrëveshjes së lirë të banorëve të një
vendi të caktuar, kurse në kohët e sotme ajo përcaktohet
nëpërmjet planifikimit urban të vendeve.
Zakonisht rrugët kufizohen në të dyja anët e saj
me trotuarë disi më të ngritur se rruga, mbi të cilët
kalojnë këmbësorët.
Ndarja e rrugëve sipas rëndësisë
• Rruga me një kalim është rrugë në të cilën lejohet kalimi i automjeteve vetëm në njërin
drejtim, pavarësisht se për cilin drejtim shenja e qarkullimit rrugor ndalon apo lejon kalimin.
• Rruga me dy kalime është rrugë në të cilën lejohet kalimi në të dyja drejtimet.
• Rruga me të drejtë kalimi është rruga në të cilën shenjat e qarkullimit rrugor të japin të
drejtë kalimi mbi automjetin tjetër të drejtimit përballë.
• Rruga e nivelit të parë kjo shkallë e kategorizimit të rrugëve është një lloj nivelizimi ku një
rrugë merr vlerat mbi një rrugë tjetër e që të dyja lidhen në një vend për të mbajtur
vazhdueshmërinë e komunikacionit. Nivelizimi i rrugëve mund të bëhet në bazë të strukturës
së rrugëve ose në bazë të shenjave të qarkullimit rrugor. Rruga e dorës së parë ose e nivelit të
parë gjithmonë ka përparësi mbi rrugën e nivelit të dytë.
• Rruga e nivelit të dytë përsa i përket rrugëve të nivelit të dytë nëpër qytete zakonisht janë të
ndara me shenja të komunikacionit ose sipas gjërësisë së tyre, këto rrugë jan më të ngushta
se sa rrugët e nivelit të parë.
• Rruga e mbylltur T është rrugë, balli i së cilës është i mbyllur, pra rruga e drejtë përfundon,
vazhdimi i komunikacionit mund të bëhet në dy drejtimet tjera: në të djathtë apo në të majtë.
• Rruga e kufizuar është rrugë në të cilën janë bërë kufizime. Përsa i përket rrugëve të
kufizuara ekzistojnë lloje të ndryshme kufizimesh, pra në një rrugë të caktuar mund të kemi
një ose disa kufizime të caktuara pavarësisht nga ajo se çfarë shenje e qarkullimit rrugor kemi
në atë rrugë.
Rruga rurale
(rruga lokale) është rruga që lidh vendet rurale në mes tyre.
Zakonisht këto rrugë në vendet tona janë për nga vlera të dobëta dhe të pa rregulluara mirë,
kurse në vendet e perëndimit janë në nivelt më të larta, por sidoqoftë rrugët rurale i takojnë
nivelit të ulët të rrugëve që lidhin fshatrat me njëri-tjetrin dhe në ndonjë rast fshatin me
qytetin.
Rruga urbane (superstrada) është rruga që
lidh vendet urbane.
Rruga magjistraleështe nje terminologji e perdorur vetem ne
kosove apo tek shiqtarërt qe kane jetuar në republikat e Ish
jugoslavisë(autostrada) është rruga që lidh shtetet e ndryshme
me njëri-tjetrin.
1. NË SINJALIZIMIN RRUGOR PËRFSHIHEN GRUPET E
MËPOSHTME: A) SINJALET VERTIKALE; B) SINJALET
HORIZONTALE; C) SINJALET E NDRITSHME; D) SINJALET DHE
PAJISJET SHTESË. 2. PËRDORUESIT E RRUGËS DUHET TË
RESPEKTOJNË KUSHTET QË BËHEN TË DITURA NGA SINJALET
RRUGORE, SIKURSE EDHE PËR RREGULLAT E TJERA TË
QARKULLIMIT. UDHËZIMET E SINJALEVE TË SEMAFORËVE,
DUKE PËRJASHTUAR ATO TË DRITAVE TË VERDHA TË
RREZIKUT, PËR TË CILAT BËHET FJALË NË NENIN 41, KANË
PËRPARËSI MBI SINJALET VERTIKALE DHE HORIZONTALE QË
RREGULLOJNË PËRPARËSINË. UDHËZIMET E SINJALEVE
VERTIKALE KANË PËRPARËSI NDAJ ATYRE TË SINJALEVE
HORIZONTALE. NË ÇDO RAST PËRPARËSINË E KANË SINJALET E
POLICËVE TË TRAFIKUT SIPAS NENIT 43.
3. Eshtë e lejuar vënia e
përkohshme e sinjaleve rrugore
për rastet urgjente dhe të
domosdoshme, kur sinjalet e
mëparshme shfuqizohen në
bazë të dispozitave të pikave 6
dhe 7.
4. Gjithçka e përcaktuar në këto
norma dhe në aktet në zbatim
të tyre për sinjalizimin rrugor
jashtë qendrave të banuara,
zbatohet edhe në rrugët brenda
qendrave të banuara.
Sinjalet e rrezikut
paralajmërojnë praninë e
rreziqeve, tregojnë natyrën e
tyre dhe i detyrojnë drejtuesit e
mjeteve të mbajnë një qëndrim
të kujdesshëm.
Sinjalet urdhëruese bëjnë të ditur
detyrimet, ndalimet dhe kufizimet, të
cilave duhet t'u nënshtrohen përdoruesit e
rrugëve. Ato ndahen në: a) sinjale të
përparësisë; b) sinjale të ndalimit; c) sinjale
të detyrimit. C) Sinjalet treguese u japin
përdoruesve të rrugës informacionin e
nevojshëm a të dobishëm për t'i
udhëhequr dhe për gjetjen e zonave të
caktuara, itinerareve, shërbimeve dhe
impianteve.
Ato ndahen në: a) sinjale paralajmëruese; b) sinjale të
drejtimit; c) sinjale pohuese; d) sinjale të identifikimit
të rrugëve; e) sinjale të itinerarit; f) sinjale të
qendrave të banuara; g) sinjale të emrave të rrugëve;
h) sinjale turistike të territorit; i) sinjale të tjera që
japin informacion të dobishëm për drejtimin e
mjeteve; j) sinjale të tjera që tregojnë impiante dhe
shërbime. 2. Aktet në zbatim caktojnë format,
përmasat, ngjyrat dhe simbolet e sinjaleve rrugore
vertikale dhe mënyrat e vënies e të shfrytëzimit të
tyre. 3. Ndaj subjekteve të ndryshme që nuk janë ente
pronare të rrugës, por që shkelin dispozitat e këtij
neni dhe ato të akteve në zbatim të tij, zbatohet pika
13 e nenit 38.
Sinjalistika Rrugore

More Related Content

What's hot

Ndotja e mjedisit semundjet
Ndotja e mjedisit semundjetNdotja e mjedisit semundjet
Ndotja e mjedisit semundjet
16211903
 
Mjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokalMjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokal
olinuhi
 
Guide turistike
Guide turistikeGuide turistike
Guide turistikesara7991
 
Hidrokarburet dhe vetite e tyre
Hidrokarburet dhe vetite e tyreHidrokarburet dhe vetite e tyre
Hidrokarburet dhe vetite e tyre
irida_2000
 
Rregullat e qarkullimit
Rregullat e qarkullimitRregullat e qarkullimit
Rregullat e qarkullimit
axheta axheta
 
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmeProjekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
sidorelahalilaj113
 
Shqiperia e mesme
Shqiperia e mesmeShqiperia e mesme
Shqiperia e mesmeArlinda
 
Historia e numrit
Historia e numritHistoria e numrit
Historia e numrit
jola cenollari
 
Lidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjeraLidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjera
olinuhi
 
Monarket e ndricuar
Monarket e ndricuarMonarket e ndricuar
Monarket e ndricuar
AdoraHallunej
 
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor HygoProjekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Aldrin Pashku
 
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Facebook
 
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
xhulia osmanllari
 
Ekonomia e Shqiperise
Ekonomia e ShqiperiseEkonomia e Shqiperise
Ekonomia e Shqiperise
Aron Neli
 
Ngrohja globale
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globale
Kristjana Llolli
 
Qyteterimi ilir !!!!
Qyteterimi ilir !!!!Qyteterimi ilir !!!!
Qyteterimi ilir !!!!
#MesueseAurela Elezaj
 
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Xhesiana Muka
 
Kundrinori i drejtë
Kundrinori i drejtëKundrinori i drejtë
Kundrinori i drejtë
Alush Kryeziu
 
Shqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi EuropianShqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi Europian
olinuhi
 
Historia e skënderbeut
Historia e skënderbeutHistoria e skënderbeut
Historia e skënderbeut
enis vladi
 

What's hot (20)

Ndotja e mjedisit semundjet
Ndotja e mjedisit semundjetNdotja e mjedisit semundjet
Ndotja e mjedisit semundjet
 
Mjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokalMjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokal
 
Guide turistike
Guide turistikeGuide turistike
Guide turistike
 
Hidrokarburet dhe vetite e tyre
Hidrokarburet dhe vetite e tyreHidrokarburet dhe vetite e tyre
Hidrokarburet dhe vetite e tyre
 
Rregullat e qarkullimit
Rregullat e qarkullimitRregullat e qarkullimit
Rregullat e qarkullimit
 
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmeProjekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
 
Shqiperia e mesme
Shqiperia e mesmeShqiperia e mesme
Shqiperia e mesme
 
Historia e numrit
Historia e numritHistoria e numrit
Historia e numrit
 
Lidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjeraLidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjera
 
Monarket e ndricuar
Monarket e ndricuarMonarket e ndricuar
Monarket e ndricuar
 
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor HygoProjekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
 
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
 
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
 
Ekonomia e Shqiperise
Ekonomia e ShqiperiseEkonomia e Shqiperise
Ekonomia e Shqiperise
 
Ngrohja globale
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globale
 
Qyteterimi ilir !!!!
Qyteterimi ilir !!!!Qyteterimi ilir !!!!
Qyteterimi ilir !!!!
 
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
 
Kundrinori i drejtë
Kundrinori i drejtëKundrinori i drejtë
Kundrinori i drejtë
 
Shqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi EuropianShqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi Europian
 
Historia e skënderbeut
Historia e skënderbeutHistoria e skënderbeut
Historia e skënderbeut
 

Sinjalistika Rrugore

 • 1.
 • 2. Objektivat Ne fund te ores se mesimit te jemi te afte te : 1-Aftesohemi ne grup. 2-Te dime te riprodhojme materialin e marre.
 • 3. • Xhuliana Beqiri(Lider) • Juljan Tahiri • Minushe Dermyshi • Kleant Hida • Klaurent Sollaku • Kristina Preni • Laureta Xhaka • Osman Mullahu • Pandeli Zavalina • Rexhina Gjeli • Silvana Xhaka • Stilian Dashi • Sherife Duraku • Xhemi Sade • Xhensila Muca • Xhertian Plakalliu • Xhulian Bodurri • Marinela Baha • Megi Toska
 • 4. Shenjat e qarkullimit rrugor janë tabela në të cilat janë të vizatuara shenja ndërkombëtare të standardizuara të cilat shërbejnë për rregullimin e trafikut rrugor. Si mjete drejtimi në komunikacionin rrugor, përveç shenjave të komunikacionit, janë Polici rrugor Semafori
 • 5. Pozita e shenjave Shenjat e trafikut rrugor vendosen zakonisht në anën e djathtë të drejtimit të makinës dhe sipas nevojës janë të vendosura në skajin e djathtë të rrugës automobilistike.Shenjat informuese në rrugët kryesore (autostradat) janë të vendosura zakonisht lart në mes të rrugës, për një informim më të lehtë dhe më efektiv.
 • 6. Shenjat e rrezikut Shenjat e rrezikut janë një grup shenjash të cilat kanë formë trekëndëshi dhe të cilat gjithnjë paralajmërojnë ndonjë rrezik në trafikun rrugor.
 • 7. Shenjat e informimit. Shenjat e informimit janë shenja të cilat kanë formë katrore dhe informojnë për gjëra të ndryshme në rrugë.
 • 8. Shenjat e lejimit ose ndalimit Shenjat e lejimit ose ndalimit janë një grup shenjash të cilat kanë formë rrethi dhe të cilat gjithnjë urdhërojnë ndonjë ndalesë ose japin ndonjë përparësi në komunikacion
 • 9. RRUGA Rruga është një hapësirë e caktuar mbi të cilën lëvizin njerëzit ose mjetet e ndryshme transportuese rrugore. Hapësira rrugore në vendet rurale më para caktohej përmes marrëveshjes së lirë të banorëve të një vendi të caktuar, kurse në kohët e sotme ajo përcaktohet nëpërmjet planifikimit urban të vendeve. Zakonisht rrugët kufizohen në të dyja anët e saj me trotuarë disi më të ngritur se rruga, mbi të cilët kalojnë këmbësorët.
 • 10. Ndarja e rrugëve sipas rëndësisë • Rruga me një kalim është rrugë në të cilën lejohet kalimi i automjeteve vetëm në njërin drejtim, pavarësisht se për cilin drejtim shenja e qarkullimit rrugor ndalon apo lejon kalimin. • Rruga me dy kalime është rrugë në të cilën lejohet kalimi në të dyja drejtimet. • Rruga me të drejtë kalimi është rruga në të cilën shenjat e qarkullimit rrugor të japin të drejtë kalimi mbi automjetin tjetër të drejtimit përballë. • Rruga e nivelit të parë kjo shkallë e kategorizimit të rrugëve është një lloj nivelizimi ku një rrugë merr vlerat mbi një rrugë tjetër e që të dyja lidhen në një vend për të mbajtur vazhdueshmërinë e komunikacionit. Nivelizimi i rrugëve mund të bëhet në bazë të strukturës së rrugëve ose në bazë të shenjave të qarkullimit rrugor. Rruga e dorës së parë ose e nivelit të parë gjithmonë ka përparësi mbi rrugën e nivelit të dytë. • Rruga e nivelit të dytë përsa i përket rrugëve të nivelit të dytë nëpër qytete zakonisht janë të ndara me shenja të komunikacionit ose sipas gjërësisë së tyre, këto rrugë jan më të ngushta se sa rrugët e nivelit të parë. • Rruga e mbylltur T është rrugë, balli i së cilës është i mbyllur, pra rruga e drejtë përfundon, vazhdimi i komunikacionit mund të bëhet në dy drejtimet tjera: në të djathtë apo në të majtë. • Rruga e kufizuar është rrugë në të cilën janë bërë kufizime. Përsa i përket rrugëve të kufizuara ekzistojnë lloje të ndryshme kufizimesh, pra në një rrugë të caktuar mund të kemi një ose disa kufizime të caktuara pavarësisht nga ajo se çfarë shenje e qarkullimit rrugor kemi në atë rrugë.
 • 11. Rruga rurale (rruga lokale) është rruga që lidh vendet rurale në mes tyre. Zakonisht këto rrugë në vendet tona janë për nga vlera të dobëta dhe të pa rregulluara mirë, kurse në vendet e perëndimit janë në nivelt më të larta, por sidoqoftë rrugët rurale i takojnë nivelit të ulët të rrugëve që lidhin fshatrat me njëri-tjetrin dhe në ndonjë rast fshatin me qytetin.
 • 12. Rruga urbane (superstrada) është rruga që lidh vendet urbane.
 • 13. Rruga magjistraleështe nje terminologji e perdorur vetem ne kosove apo tek shiqtarërt qe kane jetuar në republikat e Ish jugoslavisë(autostrada) është rruga që lidh shtetet e ndryshme me njëri-tjetrin.
 • 14. 1. NË SINJALIZIMIN RRUGOR PËRFSHIHEN GRUPET E MËPOSHTME: A) SINJALET VERTIKALE; B) SINJALET HORIZONTALE; C) SINJALET E NDRITSHME; D) SINJALET DHE PAJISJET SHTESË. 2. PËRDORUESIT E RRUGËS DUHET TË RESPEKTOJNË KUSHTET QË BËHEN TË DITURA NGA SINJALET RRUGORE, SIKURSE EDHE PËR RREGULLAT E TJERA TË QARKULLIMIT. UDHËZIMET E SINJALEVE TË SEMAFORËVE, DUKE PËRJASHTUAR ATO TË DRITAVE TË VERDHA TË RREZIKUT, PËR TË CILAT BËHET FJALË NË NENIN 41, KANË PËRPARËSI MBI SINJALET VERTIKALE DHE HORIZONTALE QË RREGULLOJNË PËRPARËSINË. UDHËZIMET E SINJALEVE VERTIKALE KANË PËRPARËSI NDAJ ATYRE TË SINJALEVE HORIZONTALE. NË ÇDO RAST PËRPARËSINË E KANË SINJALET E POLICËVE TË TRAFIKUT SIPAS NENIT 43.
 • 15.
 • 16. 3. Eshtë e lejuar vënia e përkohshme e sinjaleve rrugore për rastet urgjente dhe të domosdoshme, kur sinjalet e mëparshme shfuqizohen në bazë të dispozitave të pikave 6 dhe 7.
 • 17. 4. Gjithçka e përcaktuar në këto norma dhe në aktet në zbatim të tyre për sinjalizimin rrugor jashtë qendrave të banuara, zbatohet edhe në rrugët brenda qendrave të banuara.
 • 18. Sinjalet e rrezikut paralajmërojnë praninë e rreziqeve, tregojnë natyrën e tyre dhe i detyrojnë drejtuesit e mjeteve të mbajnë një qëndrim të kujdesshëm.
 • 19.
 • 20. Sinjalet urdhëruese bëjnë të ditur detyrimet, ndalimet dhe kufizimet, të cilave duhet t'u nënshtrohen përdoruesit e rrugëve. Ato ndahen në: a) sinjale të përparësisë; b) sinjale të ndalimit; c) sinjale të detyrimit. C) Sinjalet treguese u japin përdoruesve të rrugës informacionin e nevojshëm a të dobishëm për t'i udhëhequr dhe për gjetjen e zonave të caktuara, itinerareve, shërbimeve dhe impianteve.
 • 21.
 • 22. Ato ndahen në: a) sinjale paralajmëruese; b) sinjale të drejtimit; c) sinjale pohuese; d) sinjale të identifikimit të rrugëve; e) sinjale të itinerarit; f) sinjale të qendrave të banuara; g) sinjale të emrave të rrugëve; h) sinjale turistike të territorit; i) sinjale të tjera që japin informacion të dobishëm për drejtimin e mjeteve; j) sinjale të tjera që tregojnë impiante dhe shërbime. 2. Aktet në zbatim caktojnë format, përmasat, ngjyrat dhe simbolet e sinjaleve rrugore vertikale dhe mënyrat e vënies e të shfrytëzimit të tyre. 3. Ndaj subjekteve të ndryshme që nuk janë ente pronare të rrugës, por që shkelin dispozitat e këtij neni dhe ato të akteve në zbatim të tij, zbatohet pika 13 e nenit 38.