SlideShare a Scribd company logo
Tema 3. La Segona República espanyola
(1931-36)
1. La proclamació de la República i el govern provisional.
1.1. La proclamació a Catalunya.
2. La Constitució de 1931.
3. Qui és qui en l’escenari polític.
T.3.La Segona República espanyola (1931-1936).
Governs
Berenguer i
Aznar.
“DICATABLANDA”
Bienni
d’Esquerres
Bienni
Negre
President República: Alcalà Zamora (D.L.R)
Cap de Govern: Manuel Azaña (I.R)
28 de gener.
Dimissió de Primo
de Rivera.
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
17 Agost. Pacte de
Sant Sebastià.
Guerra
Civil
(1936-39)
FrontPopular
President República: Alcalà Zamora (D.L.R)
Cap de Govern: A. Lerroux (P.R)
President República: Manuel Azaña
(I.R)
Cap de Govern: Casares Quiroga (F.P)
Generalitat de Catalunya (Estatut de Núria)
F. Macià (ERC)
1932-33
Companys (ERC)
1933-34
Suspensió de
l’Estatut.
Companys (ERC)
1936-39
10 d’agost.
Aixecament
general Sanjurjo.
6 d’octubre de
1934. Proclamació
de la República
catalana.
14 d’abril.
Proclamació de la
II República.
28 de juny.
Eleccions a corts
constituents.
19 de novembre
1933. Triomf de les
dretes.
9 de setembre.
Aprovació Estatut
d’Autonomia.
6 d’octubre de
1934. Revolució a
Astúries.
Desembre de
1933. Govern de
Lerroux.
16 de febrer 1936. Triomf
del Front Popular.
17-19 de Juliol 1936.
Insurrecció militar en
contra la República.
20 de novembre 1932. Eleccions al Parlament de Catalunya.
Triomf ERC.
6 d’octubre de 1934.
Empresonament del
govern de la Generalitat..
16 de febrer de 1936.
Amnistia 30.000 presos
polítics. Retorn del Puerto de
Santa Maria del president
Companys.
Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36).
1. La proclamació de la República i el govern provisional.
Caiguda de
Primo de Ribera.
Gener 1930.
Dictablanda. Alfons
XIII nomena el
General Berenguer.
Govern de l’Almirall
Aznar. Convocatòria
d’eleccions municipals.
1931.
Signatura del Pacte de Sant Sebastià (agost de 1930)
Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36).
1. La proclamació de la República i el govern provisional.
Les candidatures
republicanes guanyen
les eleccions
municipals.
Eleccions municipals del 12 d’abril de 1931.
El 14 d’abril alguns
ajuntaments
proclamen la
República.
Alfons XIII abandona
el país en direcció a
l’exili.
Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36).
1. La proclamació de la República i el govern provisional.
Les candidatures
republicanes guanyen
les eleccions
municipals.
Eleccions municipals del 12 d’abril de 1931.
El 14 d’abril alguns
ajuntaments
proclamen la
República.
Alfons XIII abandona
el país en direcció a
l’exili.
Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36).
La Proclamació de la República i el període constituent.
El 12 d’abril se celebren les eleccions
municipals. Aquells partits que havien signat el
Pacte de Sant Sebastià reben una victòria
contundent. S’imposen a 41 de les 50 capitals
de províncies. A les ciutats guanyen els
republicans als pobles guanyen les forces
conservadores. El dia 14 d’abril alguns
ajuntaments proclamen la República i poc a
poc, al llarg del dia, la població comença a sortir
al carrer. Davant la situació, el rei decideix
marxar.
Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36).
1. La proclamació de la República i el govern provisional.
Alcalà Zamora.
President.
Sector conservador i catòlic.
Derecha Liberal Republicana
Casares Quiroga
Nacionalisme gallec.
Organización Republicana
Gallega Autónoma (ORGA).
Nicolau d’Olwer
Nacionalisme català.
Acció Catalana.
Martínez Barrios Republicanisme.
Unión Republicana.
Miguel Maura
Sector conservador i catòlic.
Derecha Liberal Republicana
Manuel Azaña
Progressistes republicans.
Izquierda Republicana.
Fernández de los Rios
Socialisme espanyol.
PSOE
Largo Caballero
Socialisme sindical espanyol.
PSOE i UGT
I. Prieto
Socialisme espanyol.
PSOE
A. Lerroux
Conservadors republicans.
Partido Republicano Radical.
Govern Provisional. Nova convocatòria eleccions
el 28 de juny de 1931.
Noves
mesures
polítiques.
Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36).
1. La proclamació de la República i el govern provisional.
Resultats eleccions
el 28 de juny de 1931.
Els socialistes, en representació de gran part de la classe
obrera, i els radicals i radical-socialistes, els quals
representaven a una àmplia part de la petita i mitjana
burgesia rural i urbana, van ser els guanyadors.
PARTITS
PERCENTATGE DE
DIPUTATS
Esquerra 55,3% (263 diputats)
Partido Socialista (PSOE) 24,75%
Partido Radical Socialista 12,19%
Esquerra Republicana de Catalunya 6,6%
Acción Republicana 5,57%
ORGA 3,3%
Federals 2,89%
Centre i dreta 44,7% (154 diputats)
Partido Radical 19,21%
Partits Monàrquics 7,44%
Partido Republicano Conservador 5,57%
Partido Agrario 5,37%
Asociación al Servicio de la
República
2,89%
Basco-navarresos 2,89%
Partido Liberal Demócrata 0,83%
Lliga Catalana 0,63%
Altres 0,4%
T.3.La Segona República espanyola (1931-1936).
El 28 de juny de 1931 se celebren eleccions. I una
majoria republicanosocialista surt vencedora de les
eleccions amb 279 diputats sobre 464. Surt elegit
Alcalá Zamora com a president de la República i com a
cap de govern M. Azaña. Inici d’una política
reformadora molt important que no tindrà el suport ni
de la dreta ni de les organitzacions obreres.
Bienni d’esquerres
1. La proclamació de la República i el govern provisional.
Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36).
1. La proclamació de la República i el govern provisional.
1.1. La proclamació a Catalunya.
F. Macià proclamava la República
Catalana integrada en una Federació de
Repúbliques Ibèriques.
Hores després, F. Macià proclamava la
República Catalana integrada en
una Federació de
Repúbliques Ibèriques.
Companys, davant la derrota de la Lliga,
proclama la República des del balcó de
l’Ajuntament de Barcelona. 14 d’abril.
Una comissió del govern provisional
demana a Macià a sotmetre la decisió a
unes futures corts constituents.
Concessió d’un
règim d’autonomia.
Macià signa la concessió d’un
règim d’autonomia concretat en
el govern de la Generalitat i el
compromís de l’elaboració d’un
Estatut d’Autonomia que seria
aprovat pel govern espanyol després
de ser referendat pel poble català.
Esquerra Republicana de Catalunya (1931).
• Partit Polític fruit de la unió de Estat Català
(Macià), del Partit Republicà Català (Companys) i
del grup que editava “Opinió”. Fundat el març de
1931. Un mes abans de la proclamació de la Rep.
Principis bàsics del partit.
• Reconèixer la personalitat pròpia de Catalunya,
defensa dels drets de l’home i del ciutadà, la
federació amb altres pobles ibèrics i un programa
social que tingui en compte la defensa dels drets
dels treballadors.
T.3.La Segona República espanyola (1931-1936).
1. La proclamació de la República i el govern provisional.
1.1. La proclamació a Catalunya.
T.3.La Segona República espanyola (1931-1936).
2. La Constitució de 1931.
Característiques de la Constitució (1931)
Caràcter progressista i democràtic.
“Es defineix Espanya com una República de treballadors
de totes les classes, que s’organitzen en un règim de
llibertat i justícia”
T.3.La Segona República espanyola (1931-1936).
2. La Constitució de 1931.
Característiques de la Constitució (1931)
Organització dels poders de l’estat.
Sistema unicameral. El poder legislatiu
resideix en les corts. El poder executiu recau en
un Cap de Govern i un Consell de
ministres. I en un president de la
República. El poder judicial es confiava a
uns jutges independents i la creació d'un
Tribunal de Garanties Constitucionals.
T.3.La Segona República espanyola (1931-1936).
2. La Constitució de 1931.
Característiques de la Constitució (1931)
Estructura de l’Estat.
L’estat es configura de manera integral.
Voluntat descentralitzadora de la
República.
T.3.La Segona República espanyola (1931-1936).
2. La Constitució de 1931.
Característiques de la Constitució (1931)
Sufragi Universal.
S’establia el dret a vot des dels 23 anys de manera
igual, directa i secreta, i per primera vegada es
concedia el dret a sufragi a les dones.
T.3.La Segona República espanyola (1931-1936).
2. La Constitució de 1931.
Característiques de la Constitució (1931)
La Cultura.
La Cultura apareix com una funció primordial de
l’estat, que l’ha d’estendre a tota la població.
“La enseñanza primaria será gratuita y
obligatoria”.
Las Misiones pedagógicas.García Lorca i Margarida Xirgú.
T.3.La Segona República espanyola (1931-1936).
2. La Constitució de 1931.
Característiques de la Constitució (1931)
Aconfessionalitat de l’estat.
L'estat republicà declarava no tenir cap religió
oficial i es proposava eliminar l'ajuda econòmica a
qualsevol Església.
El cardenal Segura, va
publicar una violenta
pastoral sobre la gravetat
del moment en la qual
propugnava la unió
defensiva dels catòlics per
aturar les reformes.
El maig de 1931 una reacció
popular i anticlerical va
provocar l’incendi d’un
centenar d’edificis eclesiàstics.
3.Qui és qui en l’escenari polític de la II República.
Partits i Organitzacions polítiques. DretesEsquerres
Afavor
República
Encontra
República
Partit Radical
A. Lerroux
Conservadors
republicans.
Derecha Liberal
Republicana
Alcalà Zamora
Catòlics i conservadors.
CEDA (1933)
Gil Robles
Coalició electoral que defensava
els grans terratinents i l’església.
Renovación Española
Calvo Sotelo
Defensa obertament la liquidació de la República.
Falange Espanyola
JA Primo de Rivera
Grups paramilitars, propers al feixisme.
Acción Republicana
M.Azaña
Republicans de centre
esquerra.
Partit Radical Socialista
Republicans de centre-esquerra
PSOE
Prieto i Basteiro
UGT
Posició reformista. Aliança
amb els republicans.
ERC
Macià i Companys
Nacionalistes i republicans
Lliga Catalana
F. Cambó
Posició ambigua
PNB
Aguirre
Nacionalistes bascos.
JONS
Ideologia antidemocràtica.
ORGA
Casares Quiroga
Nacionalisme gallec
CNT
Divisió entre trentistes
(suport) i faistes
(opció més radical.
PCE
D. Ibárruri
Escissió del PSOE
(1921).
Pocs militants.
L’any 36 a Catalunya es
crearà el PSUC.
Tema 3. La Segona República espanyola
(1931-36).
4. El context econòmic i polític.
4.1. Una conjuntura econòmica desfavorable.
4.2. La Conflictivitat social.
4.3. El perill dels feixismes europeus.
5. Les Reformes del Bienni d'esquerres (1931-1933).
5.1. La reforma agrària.
5.2. La reforma religiosa.
5.3. La reforma militar.
5.4. La reforma de l’estat centralista.
5.5. La reforma social.
6. La Catalunya autònoma.
6.1. L’Estatut de Núria (1932).
6.2. La tasca de govern de la Generalitat de Catalunya.
6.3. El món obrer català.
Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36).
4. El context econòmic i polític.
4.1. Una conjuntura econòmica desfavorable.
Dades demogràfiques
Any Població Natalitat Mortalitat Esperança de vida
1900 18.594.000 33,8 per mil 28,9 per mil 34,8 anys
1910 19.927.000 32,6 per mil 23 per mil 41,7 anys
1920 21.303.000 29,4 per mil 23,3 per mil 41,2 anys
1930 23.563.000 30,3 per mil 21,3 per mil 50 anys
La població a Espanya entre 1900 i 1930
Font: Bloc revista Sapiens. Consultada el 09/03/2014. http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/02/14/la-modernitzacio-demografica-d%E2%80%99espanya-en-el-primer-terc-del-segle-xx/
Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36).
4. El context econòmic i polític.
4.1. Una conjuntura econòmica desfavorable.
Dades demogràfiques
La població a Espanya entre 1900 i 1930
Entre 1900 i 1931, Espanya va viure un gran
creixement de les migracions interiors, tot
produint una significativa redistribució
territorial de la població. Així, un volum
considerable de població va desplaçar-se
cap a aquells territoris on l’economia
presentava característiques modernes
produint un important descens de la
població activa agrària.
Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36).
4. El context econòmic i polític.
4.1. Una conjuntura econòmica desfavorable.
Dades demogràfiques
La població a Catalunya entre 1900 i 1930
Any Població Natalitat Mortalitat Esperança de vida
1900 1.984.000 26,1 per mil 23,3 per mil 35,5 anys
1910 2.084.000 24,2 per mil 21,1 per mil 45 anys
1920 2.344.000 22,7 per mil 18,3 per mil 47,4 anys
1930 2.791.000 20,3 per mil 15,5 per mil 53,8 anys
Font: Bloc revista Sapiens. Consultada el 09/03/2014. http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/02/14/la-modernitzacio-demografica-d%E2%80%99espanya-en-el-primer-terc-del-segle-xx/
Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36).
4. El context econòmic i polític.
4.1. Una conjuntura econòmica desfavorable.
Dades demogràfiques
La població a Catalunya entre 1900 i 1930
Habitants (1900) Habitants (1910) Habitants (1920) Habitants (1930) Increment
Barcelona 883.000 961.000 1.147.000 1.572.000 + 78%
Girona 265.000 283.000 288.000 287.000 + 8%
Tarragona 188.000 182.000 188.000 187.000 - 2%
Tortosa 140.000 147.000 159.000 155.000 + 10%
Vic 85.000 90.000 96.000 104.000 + 22%
Manresa 140.000 145.000 162.000 182.000 + 30%
Lleida 196.000 207.000 234.000 233.000 + 18%
La seu 69.000 69.000 71.000 71.000 + 2%
TOTAL
CATALUNYA
1.966.000 2.084.000 2.345.000 2.791.000 + 41,9 %
Font: Bloc revista Sapiens. Consultada el 09/03/2014. http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/02/14/la-modernitzacio-demografica-d%E2%80%99espanya-en-el-primer-terc-del-segle-xx/
Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36).
4. El context econòmic i polític.
4.1. Una conjuntura econòmica desfavorable.
Sectors econòmics a l’Espanya d’inicis dels anys 30.
Primari 45.51%
Secundari 25.51%
Terciari 28.98%
Sectors econòmics a la Catalunya d’inicis dels anys 30.
Primari 26.3%
Secundari 51.5%
Terciari 22.2%
Alt grau
d’analfabetisme 33%
La meitat de la
població infantil
sense escolaritzar.
50%
A l’Espanya rural, el
domini corresponia
als cacics.
Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36).
4. El context econòmic i polític.
4.1. Una conjuntura econòmica desfavorable.
Crack del 29
Descens important de les exportacions.
Reducció d’inversions estrangeres.
Desaparició d’un corrent migratori exterior.
Mirar pàgina 265. Llibre Vicens Vives.
T.3.La Segona República espanyola (1931-1936).
• La producció industrial no va afectar tant perquè la
producció no depenia de la demanda exterior sinó de
l’interior. Molts immigrants van tornar. Més atur i més
dificultats per trobar feina. Les dades parlen d’un 30% i
33% de la població activa. La classe obrera estava més
ben organitzada i havia posat unes altes expectatives
amb la República.
Conflictivitat
Social
Grup “Los Solidarios” integrat per anarquistes com
Buenaventura Durruti, Joan García Oliver i Ascaso
entre d’altres. Se li atribueixen atracaments a
bancs i l'assassinat de l'arquebisbe de Saragossa
cardenal Juan Soldevila (1923).
Tema 3. La Segona República espanyola
(1931-36).
4. El context econòmic i polític.
4.2. La Conflictivitat social.
Radicalització d’una part dels partits i sindicats d’esquerra.
La CNT inicia un
projecte revolucionari.
La UGT radicalitza el seu
discurs (Largo Caballero).
El PCE dirigit per José Díaz
(11.000 afiliats). Més
influència.
Insurrecció anarquista Alt Llobregat
(1932).
Revolta de Casas Viejas (Andalusia)
(1933).
Tema 3. La Segona República espanyola
(1931-36).
4. El context econòmic i polític.
4.3. Els perills dels feixismes europeus.
El 30 de gener de 1933, Hitler va ser
nomenat Canceller d'Alemanya pel
President Hindenburg. Ascens del
nazisme a Alemanya.
L’any 1925, Mussolini “Il Duce” va
convertir Itàlia en un règim totalitari.
Una llei va nomenar Mussolini cap del
govern i li va atorgar tots els poders.
Ascens del feixisme italià.
Tema 3. La Segona República espanyola
(1931-36).
4. El context econòmic i polític.
4.3. Els perills dels feixismes europeus.
El culte al líder (Caudillo, Duce, Führer).
El rebuig del liberalisme i de la democràcia.
L‘exaltació de l'Estat per damunt dels drets i de les
llibertats dels individus.
El nacionalisme exacerbat.
Oposició a la tradició racionalista i materialista,
La realitzadora Leni Riefenstahl.
Tema 3. La Segona República espanyola
(1931-36).
5. Les Reformes del Bienni d'esquerres (1931-1933).
5.1. La reforma agrària.
5.2. La reforma religiosa.
5.3. La reforma militar.
5.4. La reforma de l’estat centralista.
5.5. La reforma social.
Entre el desembre de 1931 i el setembre
de 1933, el govern d’Azaña (integrat per
republicans d’esquerra i socialistes) va
impulsar un programa de reformes.
L’objectiu era modernitzar i
democratitzar la societat espanyola.
Tema 3. La Segona República espanyola
(1931-36).
5. Les Reformes del Bienni d'esquerres (1931-1933).
5.1. La reforma agrària.
Objectiu
Eliminar el latifundisme i crear
una classe de petits i mitjans
propietaris.
Mesures
Decrets per protegir els pagesos
i modernitzar el camp espanyol.
Expropiació de les terres sense
treballar a través del IRA (1932).
Resultats
La tensió social fou evident.
La reforma era essencial si tenim en
compte el pes de l’agricultura.
Tema 3. La Segona República espanyola
(1931-36).
5. Les Reformes del Bienni d'esquerres (1931-1933).
5.2. La reforma religiosa.
Objectiu
Secularitzar la societat
espanyola.
Mesures
Aconfessionalitat de l’estat.
Supressió del pressupost de culte
i clero. Es va limitar el predomini
de les ordres religioses en
l’educació. Llei de congregacions.
Autorització del matrimoni civil i
el divorci.
Resultats
Portada de la revista satírica La Traca
(1932), publicada al mateix moment
d'aprovar-se la constitució de 1931 en
la que es declarava el caràcter laic de
l’estat.
Cardenal Vidal i Barraquer
(1868-1943)
Tema 3. La Segona República espanyola
(1931-36).
5. Les Reformes del Bienni d'esquerres (1931-1933).
5.3. La reforma militar.
Objectiu
Fidelitzar l’exèrcit a la República i
allunyar els comandaments
monàrquics. Sotmetre el poder
militar.
Mesures
Llei de retir de l’oficialitat.
Reduir el nombre d’unitats i
oficials. Suprimir les capitanies
generals. Creació de la Guàrdia
d’assalt. Tancament de
l’Acadèmia de Saragossa.
Resultats
General F. Franco i General Millàn
Astray. “Muera la inteligencia! ¡Viva la
muerte!“.
El General Sanjurjo, va protagonitzar,
el 1932, el primer cop d’Estat contra la
República.
Tema 3. La Segona República espanyola
(1931-36).
5. Les Reformes del Bienni d'esquerres (1931-1933).
5.4. La reforma de l’estat centralista.
Objectiu
Crear una nova organització
territorial descentralitzada.
Mesures
A Catalunya es va aprovar
l’Estatut de Núria (1932). Al País
Basc els carlins i el PNB van
redactar un nou Estatut d’Estella
(1931). I Galícia on la
consciència nacionalista era
menys acusada no es va arribar
a posar en pràctica.
Resultats
Ponència Redactora de l’Estatut de
Núria. D’esquerra a dreta, Martí
Esteve, Jaume Carner, Rafael
Campalans, personatge no identificat,
Josep M. Millàs Raurell, Pere
Coromines i Antoni Xirau.
Núria, juny de 1931.
Tema 3. La Segona República espanyola
(1931-36).
5. Les Reformes del Bienni d'esquerres (1931-1933).
5.5. La reforma social.
Objectiu
Millorar les condicions laborals de la
classe treballadora. Millorar el nivell
cultural del país.
Mesures
Llei de contractes de Treball. Setmana
laboral de 40 hores. Augment de
salaris. Creació d’assegurances. Llei de
Jurats mixtos. Dret a l’educació
(10.000 noves escoles). Promoure una
educació liberal i laica. Missions
pedagògiques.
Resultats
Francisco Largo Caballero
(1869-1946).
Tema 3. La Segona República espanyola
(1931-36).
6. La Catalunya autònoma.
6.1. L’Estatut de Núria (1932).
6.2. La tasca de govern de la Generalitat de Catalunya.
6.3. El món obrer català.
El 17 d’abril arribava a Barcelona una
comissió del govern integrada per tres
ministres Nicolau d’Olwer, Marcel·lí
Domingo i Fernando de los Ríos que
serien els encarregats de negociar amb el
president.
Acord amb el president Macià i el mateix president de la
República, Niceto Alcalá Zamora (21 d’abril de 1931).
Substitució de la República
Catalana per la concessió
immediata d’un règim
d’autonomia concretat
en el govern de la Generalitat i el
compromís de l’elaboració d’un
Estatut d’Autonomia.
Tema 3. La Segona República espanyola
(1931-36).
6. La Catalunya autònoma.
6.1. L’Estatut de Núria (1932).
Projecte d’Estatut d’Autonomia de Catalunya (1931).
Veure llibre Vicens Vives. Pàgina 252
Entre el 10 i 20 de juny de 1931
una comissió elegida per
representants municipals
es va reunir a Núria per
enllestir l’avantprojecte de
l’Estatut. El 2 d’agost de 1931
serà aprovat en Referèndum
per tot el poble Català.
Assemblea de
representants dels
ajuntaments.
Diputació Provincial.
Comissió d’experts.
Integrada per 46
membres.
Redacció de
l’Avantprojecte.
elegeix
nomena
redacta
L’estatut fou aprovat en un
plebiscit popular (99%)
refrenda
Tema 3. La Segona República espanyola
(1931-36).
6. La Catalunya autònoma.
6.1. L’Estatut de Núria (1932).
Projecte d’Estatut d’Autonomia de Catalunya (1931).
Veure llibre Vicens Vives. Pàgina 252
Característiques de l’avantprojecte
d’Estatut d’Autonomia.
El 26 de juliol el text de Núria va
ser aprovat per 1.063 municipis
catalans (98%); i el 2 d’agost
de 1931, el poble català es
pronunciava a favor de
l’Estatut amb un 75% de
participació, i 595.205 vots a
favor (99%) per només 3.286 en
contra. L’Estatut naixia amb
un amplíssim suport a
Catalunya, però encara faltava
el tràmit més feixuc: la seva
aprovació per les Corts
espanyoles.
Estructura de l’estat espanyol com a federació de
tots els pobles hispànics. Incompatible amb la
Constitució.
Catalunya era un Estat autònom dins de la
República Espanyola.
La sobirania residia en el poble de Catalunya.
Defensa de la llengua catalana i control de
l’ensenyament.
Possibilitat d’agregació de futurs territoris de
parla catalana.
La Generalitat assumia Competències
exclusives en l’ensenyament, la cultura, la policia i
l’ordre públic, la sanitat, les obres públiques, el
règim municipal i els tribunals de justícia.
Tema 3. La Segona República espanyola
(1931-36).
6. La Catalunya autònoma.
6.1. L’Estatut de Núria (1932).
Estatut d’Autonomia de Catalunya (1932) aprovat per les Corts espanyoles.
Veure llibre Vicens Vives. Pàgina 254.
Característiques finals de l’Estatut d’Autonomia
després de ser aprovat a les corts espanyoles.
Estructura de l’estat espanyol com a estat autonòmic . No
federal.
Catalunya era una regió autònoma dins de la República
Espanyola.
Es conservaven el Parlament català i la Generalitat
com institucions bàsiques.
Català i castellà eren declarats llengües oficials.
La Generalitat obtenia algunes competències en ordre
públic, i administració de justícia. Competències
respecte el Dret Civil Català
Creava el Tribunal de Cassació de Catalunya.
Tots els conflictes entre la Generalitat i l’Estat eren
solucionats pel Tribunal de Garanties
Constitucionals.
Azaña li traspassa un Estatut a Macià (recent nascut), i
al costat hi ha la figura d’esquerra (matrona). El text
diu:
-Aquí el teniu (Azaña).
-Ara tot serà que la dida me’l cuidi bé (Macià).
Tema 3. La Segona República espanyola
(1931-36).
6. La Catalunya autònoma.
6.1. L’Estatut de Núria (1932).
6.2. La tasca de govern de la Generalitat de
Catalunya.
6.3. El món obrer català.
Diagrama circular sobre les eleccions del
20 de novembre de 1932.
Resultats eleccions al parlament de Catalunya (1932)
El diari “La humanitat” fou l’òrgan oficial de ERC
durant l’època de la República i la Guerra Civil.
Les eleccions van donar una aclaparant victòria a la coalició
republicano-socialista encapçalada per l'Esquerra
Republicana de Catalunya, i integrada a més per la Unió
Socialista de Catalunya i per d'altres petits partits
republicans. Liderada per Francesc Macià, va obtenir la
majoria absoluta (68 dels 85 escons del parlament).
Després de 1932 i fins a l'any 1980, no hi va tornar a haver
eleccions al Parlament de Catalunya a causa primer de
l'esclat de la Guerra Civil espanyola el 1936, i de la posterior
abolició de les institucions catalanes per part de la dictadura
franquista entre 1938 i 1976.
Tema 3. La Segona República espanyola
(1931-36).
6. La Catalunya autònoma.
6.1. L’Estatut de Núria (1932).
6.2. La tasca de govern de la Generalitat de
Catalunya.
6.3. El món obrer català.
Política econòmica de la Generalitat republicana
Es va crear els serveis d’estadística,
l’Institut d’Investigacions econòmiques.
Es van fomentar la creació de
cooperatives i de centres
d’experimentació agrària. Es van
aprovar una reducció del 50% de les
rendes que els rabassaires pagaven als
propietaris. Nova divisió comarcal de
Catalunya amb 38 comarques.
Tema 3. La Segona República espanyola
(1931-36).
6. La Catalunya autònoma.
6.1. L’Estatut de Núria (1932).
6.2. La tasca de govern de la Generalitat de
Catalunya.
6.3. El món obrer català.
Política social de la Generalitat republicana
Es van crear institucions d’ajuda i suport
social, tals com Institut Contra l’Atur
Forçós i el Consell de Treball. Millora
de la xarxa d’hospitals i assistència de
malalts.
Govern de la Generalitat
presidit per Lluís
Companys (1933) després
de la mort sobtada de
Francesc Macià.
Manifestació rabassaire en favor
de la Llei de Contractes de Conreu.
Tema 3. La Segona República espanyola
(1931-36).
6. La Catalunya autònoma.
6.1. L’Estatut de Núria (1932).
6.2. La tasca de govern de la Generalitat de
Catalunya.
6.3. El món obrer català.
Política educativa de la Generalitat republicana
Es van fundar nombroses escoles i centres
d’ensenyament de secundària. Es va crear
l’Institut Escola (centre de noves
experiències pedagògiques). L’escola
Mixta. Es van millorar les condicions
laborals i salarials dels mestres.
L’any 1932 naixia el primer Institut Escola de
Catalunya al Palau del Governador del parc de la
Ciutadella amb uns 60 estudiants que mai van
poder oblidar la qualitat de l’ensenyament que
els hi van oferir en uns anys tan decisius.
“M’he proposat de fer homes bons;
si a més els faig forts, millor;
si a més em surten savis,
millor encara”
Josep Estalella i Graells, director del primer Institut Escola (1935)
Tema 3. La Segona República espanyola
(1931-36).
6. La Catalunya autònoma.
6.1. L’Estatut de Núria (1932).
6.2. La tasca de govern de la Generalitat de
Catalunya.
6.3. El món obrer català.
Política cultural de la Generalitat republicana
Es va publicar el Diccionari de
Pompeu Fabra. I es va fixar el
català normatiu. L’ús de la llengua
va augmentar enormement.
Publicació de més de 27 diaris
en català.
Fou publicat per primera vegada en fascicles
l'any 1931 i com a volum únic l'any 1932. Va ser
el diccionari normatiu del català durant 63 anys,
fins al 1995 que aparegué la primera edició del
Diccionari de la llengua catalana de l'IEC.
Tema 3. La Segona República espanyola
(1931-36).
6. La Catalunya autònoma.
6.1. L’Estatut de Núria (1932).
6.2. La tasca de govern de la Generalitat de Catalunya.
6.3. El món obrer català.
Una part majoritària votava a ERC, ara bé,
sindicalment era la CNT, la que aglutinava
aquest moviment. Dins de la CNT van
conviure dos moviments/Dues faccions.
Dirigits per J.Peiró i Àngel Pestaña.
Partidaris de combinar l’estratègia
revolucionària amb la defensa dels
interessos de la classe treballadora.
Veien la República de manera
positiva.
Els anarquistes integrats dins de la FAI
que veien el règim republicà com una
mera continuació del règim monàrquic. I
per tant, calia desestabilitzar-lo per
crear una nova societat anarquista.
Ascaso, Durruti i Garcia Oliver n’eren
partidaris.
Anarquistes de la FAI
(federació anarquista ibèrica)
Anarcosindicalistes
de la CNT.
Àngel Pestaña
(1886-1937)
Anarquistes integrats dins
de la FAI. Ascaso, Durruti i
Garcia Oliver n’eren
partidaris
Tema 3. La Segona República espanyola
(1931-36).
6. La Catalunya autònoma.
6.1. L’Estatut de Núria (1932).
6.2. La tasca de govern de la Generalitat de Catalunya.
6.3. El món obrer català.
Qui era la Unió Rabassaire?
Sindicat de viticultors no propietaris
sorgit a Catalunya l'any 1922. Fou una
organització molt propera a ERC.
La paraula Rabassaire és el nom que
rep la persona que conrea una terra
amb contracte de rabassa morta.

More Related Content

What's hot

Unitat 13. el franquisme la construcció d'una dictadura (1939 1959).
Unitat 13. el franquisme la construcció d'una dictadura (1939 1959).Unitat 13. el franquisme la construcció d'una dictadura (1939 1959).
Unitat 13. el franquisme la construcció d'una dictadura (1939 1959).
Julia Valera
 
Tema 8 Crisi de la Restauració (1898-1931)
Tema 8 Crisi de la Restauració (1898-1931)Tema 8 Crisi de la Restauració (1898-1931)
Tema 8 Crisi de la Restauració (1898-1931)
neusgr
 
El catalanisme polític (1898-1931).
El catalanisme polític (1898-1931).El catalanisme polític (1898-1931).
El catalanisme polític (1898-1931).
Marcel Duran
 
Unitat 12. la guerra civil (1936 1939)
Unitat 12. la guerra civil (1936 1939)Unitat 12. la guerra civil (1936 1939)
Unitat 12. la guerra civil (1936 1939)
Julia Valera
 
Unitat 14. el franquisme creixement econòmic i immobilisme polític (1959 1979)
Unitat 14. el franquisme creixement econòmic i immobilisme polític (1959 1979)Unitat 14. el franquisme creixement econòmic i immobilisme polític (1959 1979)
Unitat 14. el franquisme creixement econòmic i immobilisme polític (1959 1979)
Julia Valera
 
Unitat 6. societa i moviments socials al segle xix
Unitat 6. societa i moviments socials al segle xixUnitat 6. societa i moviments socials al segle xix
Unitat 6. societa i moviments socials al segle xix
Julia Valera
 
Segona república espanyola (1933 1936). 2a part.
Segona república espanyola (1933 1936). 2a part.Segona república espanyola (1933 1936). 2a part.
Segona república espanyola (1933 1936). 2a part.
Marcel Duran
 
13. EL FRANQUISME: 1939-1959
13. EL FRANQUISME: 1939-195913. EL FRANQUISME: 1939-1959
13. EL FRANQUISME: 1939-1959
jcorbala
 
08. CATALANISME
08. CATALANISME08. CATALANISME
08. CATALANISME
jcorbala
 
11. LA SEGONA REPÚBLICA
11. LA SEGONA REPÚBLICA11. LA SEGONA REPÚBLICA
11. LA SEGONA REPÚBLICA
jcorbala
 
TEMA 8. PRIMERA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)
TEMA 8. PRIMERA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)TEMA 8. PRIMERA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)
TEMA 8. PRIMERA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)
Assumpció Granero
 
Unitat 5. transformacons agràries i expansió industrial al segle xix
Unitat 5. transformacons agràries i expansió industrial al segle xixUnitat 5. transformacons agràries i expansió industrial al segle xix
Unitat 5. transformacons agràries i expansió industrial al segle xix
Julia Valera
 
14. EL FRANQUISME: 1959-1975
14. EL FRANQUISME: 1959-197514. EL FRANQUISME: 1959-1975
14. EL FRANQUISME: 1959-1975
jcorbala
 
Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...
Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...
Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...
Julia Valera
 
Tema 10
Tema 10Tema 10
Unitat 9. transformacions econòmiques i socials al primer terç del segle xx
Unitat 9. transformacions econòmiques i socials al primer terç del segle xxUnitat 9. transformacions econòmiques i socials al primer terç del segle xx
Unitat 9. transformacions econòmiques i socials al primer terç del segle xx
Julia Valera
 
La Guerra Civil espanyola (1936 39).
La Guerra Civil espanyola (1936 39).La Guerra Civil espanyola (1936 39).
La Guerra Civil espanyola (1936 39).
Marcel Duran
 
10. CRISI DE LA RESTAURACIÓ (1898-1931)
10. CRISI DE LA RESTAURACIÓ (1898-1931)10. CRISI DE LA RESTAURACIÓ (1898-1931)
10. CRISI DE LA RESTAURACIÓ (1898-1931)
jcorbala
 
LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)
LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)
LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)
jcorbala
 
TEMA 11. C. II REPÚBLICA. BIENNI NEGRE
TEMA 11. C. II REPÚBLICA. BIENNI NEGRETEMA 11. C. II REPÚBLICA. BIENNI NEGRE
TEMA 11. C. II REPÚBLICA. BIENNI NEGRE
Assumpció Granero
 

What's hot (20)

Unitat 13. el franquisme la construcció d'una dictadura (1939 1959).
Unitat 13. el franquisme la construcció d'una dictadura (1939 1959).Unitat 13. el franquisme la construcció d'una dictadura (1939 1959).
Unitat 13. el franquisme la construcció d'una dictadura (1939 1959).
 
Tema 8 Crisi de la Restauració (1898-1931)
Tema 8 Crisi de la Restauració (1898-1931)Tema 8 Crisi de la Restauració (1898-1931)
Tema 8 Crisi de la Restauració (1898-1931)
 
El catalanisme polític (1898-1931).
El catalanisme polític (1898-1931).El catalanisme polític (1898-1931).
El catalanisme polític (1898-1931).
 
Unitat 12. la guerra civil (1936 1939)
Unitat 12. la guerra civil (1936 1939)Unitat 12. la guerra civil (1936 1939)
Unitat 12. la guerra civil (1936 1939)
 
Unitat 14. el franquisme creixement econòmic i immobilisme polític (1959 1979)
Unitat 14. el franquisme creixement econòmic i immobilisme polític (1959 1979)Unitat 14. el franquisme creixement econòmic i immobilisme polític (1959 1979)
Unitat 14. el franquisme creixement econòmic i immobilisme polític (1959 1979)
 
Unitat 6. societa i moviments socials al segle xix
Unitat 6. societa i moviments socials al segle xixUnitat 6. societa i moviments socials al segle xix
Unitat 6. societa i moviments socials al segle xix
 
Segona república espanyola (1933 1936). 2a part.
Segona república espanyola (1933 1936). 2a part.Segona república espanyola (1933 1936). 2a part.
Segona república espanyola (1933 1936). 2a part.
 
13. EL FRANQUISME: 1939-1959
13. EL FRANQUISME: 1939-195913. EL FRANQUISME: 1939-1959
13. EL FRANQUISME: 1939-1959
 
08. CATALANISME
08. CATALANISME08. CATALANISME
08. CATALANISME
 
11. LA SEGONA REPÚBLICA
11. LA SEGONA REPÚBLICA11. LA SEGONA REPÚBLICA
11. LA SEGONA REPÚBLICA
 
TEMA 8. PRIMERA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)
TEMA 8. PRIMERA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)TEMA 8. PRIMERA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)
TEMA 8. PRIMERA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)
 
Unitat 5. transformacons agràries i expansió industrial al segle xix
Unitat 5. transformacons agràries i expansió industrial al segle xixUnitat 5. transformacons agràries i expansió industrial al segle xix
Unitat 5. transformacons agràries i expansió industrial al segle xix
 
14. EL FRANQUISME: 1959-1975
14. EL FRANQUISME: 1959-197514. EL FRANQUISME: 1959-1975
14. EL FRANQUISME: 1959-1975
 
Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...
Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...
Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...
 
Tema 10
Tema 10Tema 10
Tema 10
 
Unitat 9. transformacions econòmiques i socials al primer terç del segle xx
Unitat 9. transformacions econòmiques i socials al primer terç del segle xxUnitat 9. transformacions econòmiques i socials al primer terç del segle xx
Unitat 9. transformacions econòmiques i socials al primer terç del segle xx
 
La Guerra Civil espanyola (1936 39).
La Guerra Civil espanyola (1936 39).La Guerra Civil espanyola (1936 39).
La Guerra Civil espanyola (1936 39).
 
10. CRISI DE LA RESTAURACIÓ (1898-1931)
10. CRISI DE LA RESTAURACIÓ (1898-1931)10. CRISI DE LA RESTAURACIÓ (1898-1931)
10. CRISI DE LA RESTAURACIÓ (1898-1931)
 
LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)
LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)
LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)
 
TEMA 11. C. II REPÚBLICA. BIENNI NEGRE
TEMA 11. C. II REPÚBLICA. BIENNI NEGRETEMA 11. C. II REPÚBLICA. BIENNI NEGRE
TEMA 11. C. II REPÚBLICA. BIENNI NEGRE
 

Viewers also liked

El Franquisme (1939 59).
El Franquisme (1939 59).El Franquisme (1939 59).
El Franquisme (1939 59).
Marcel Duran
 
Introducció: el Segle XVIII i XIX.
Introducció: el Segle XVIII i XIX. Introducció: el Segle XVIII i XIX.
Introducció: el Segle XVIII i XIX.
Marcel Duran
 
Catalunya, la fàbrica d'Espanya
Catalunya, la fàbrica d'EspanyaCatalunya, la fàbrica d'Espanya
Catalunya, la fàbrica d'Espanya
cronosart
 
Cronologia segle xix. 1874 1898.
Cronologia segle xix. 1874 1898.Cronologia segle xix. 1874 1898.
Cronologia segle xix. 1874 1898.
Marcel Duran
 
La Transició i la Democràcia (1975 86).
La Transició i la Democràcia (1975 86).La Transició i la Democràcia (1975 86).
La Transició i la Democràcia (1975 86).
Marcel Duran
 
Qui és qui en l’escenari polític
Qui és qui en l’escenari políticQui és qui en l’escenari polític
Qui és qui en l’escenari polític
Marcel Duran
 
Les Colonies de l'Alt Llobregat
Les Colonies de l'Alt LlobregatLes Colonies de l'Alt Llobregat
Les Colonies de l'Alt Llobregat
CEIP Gironella
 
Colònies industrials
Colònies industrialsColònies industrials
Colònies industrials
neusjunca
 
El Franquisme. Segona part (1959-75).
El Franquisme. Segona part (1959-75).El Franquisme. Segona part (1959-75).
El Franquisme. Segona part (1959-75).
Marcel Duran
 
Esquema segona república
Esquema segona repúblicaEsquema segona república
Esquema segona república
Marcel Duran
 
Règim liberal 1833 1868.
Règim liberal 1833 1868.Règim liberal 1833 1868.
Règim liberal 1833 1868.
Marcel Duran
 
Esquema: Fonts historiogràfiques.
Esquema: Fonts historiogràfiques.Esquema: Fonts historiogràfiques.
Esquema: Fonts historiogràfiques.
Marcel Duran
 
La Restauració (1874-1898). Aspectes econòmics i socials,
La Restauració (1874-1898). Aspectes econòmics i socials,La Restauració (1874-1898). Aspectes econòmics i socials,
La Restauració (1874-1898). Aspectes econòmics i socials,
Marcel Duran
 
Esquema sobre la Transició política (1975-86).
Esquema sobre la Transició política (1975-86).Esquema sobre la Transició política (1975-86).
Esquema sobre la Transició política (1975-86).
Marcel Duran
 
Esquema Fase Totalitària (1939 59)
Esquema Fase Totalitària (1939 59)Esquema Fase Totalitària (1939 59)
Esquema Fase Totalitària (1939 59)
Marcel Duran
 
Esquema fase tecnocràtica (1959 75)
Esquema fase tecnocràtica (1959 75)Esquema fase tecnocràtica (1959 75)
Esquema fase tecnocràtica (1959 75)
Marcel Duran
 
Esquema Guerra Civil espanyola.
Esquema Guerra Civil espanyola.Esquema Guerra Civil espanyola.
Esquema Guerra Civil espanyola.
Marcel Duran
 
Estatuts de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925)
Estatuts de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925)Estatuts de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925)
Estatuts de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925)
Marcel Duran
 

Viewers also liked (20)

El Franquisme (1939 59).
El Franquisme (1939 59).El Franquisme (1939 59).
El Franquisme (1939 59).
 
Introducció: el Segle XVIII i XIX.
Introducció: el Segle XVIII i XIX. Introducció: el Segle XVIII i XIX.
Introducció: el Segle XVIII i XIX.
 
Catalunya, la fàbrica d'Espanya
Catalunya, la fàbrica d'EspanyaCatalunya, la fàbrica d'Espanya
Catalunya, la fàbrica d'Espanya
 
Cronologia segle xix. 1874 1898.
Cronologia segle xix. 1874 1898.Cronologia segle xix. 1874 1898.
Cronologia segle xix. 1874 1898.
 
La Transició i la Democràcia (1975 86).
La Transició i la Democràcia (1975 86).La Transició i la Democràcia (1975 86).
La Transició i la Democràcia (1975 86).
 
Qui és qui en l’escenari polític
Qui és qui en l’escenari políticQui és qui en l’escenari polític
Qui és qui en l’escenari polític
 
Les Colonies de l'Alt Llobregat
Les Colonies de l'Alt LlobregatLes Colonies de l'Alt Llobregat
Les Colonies de l'Alt Llobregat
 
Colònies industrials
Colònies industrialsColònies industrials
Colònies industrials
 
El Franquisme. Segona part (1959-75).
El Franquisme. Segona part (1959-75).El Franquisme. Segona part (1959-75).
El Franquisme. Segona part (1959-75).
 
Esquema segona república
Esquema segona repúblicaEsquema segona república
Esquema segona república
 
Crisi dictadura web
Crisi dictadura webCrisi dictadura web
Crisi dictadura web
 
Règim liberal 1833 1868.
Règim liberal 1833 1868.Règim liberal 1833 1868.
Règim liberal 1833 1868.
 
Esquema: Fonts historiogràfiques.
Esquema: Fonts historiogràfiques.Esquema: Fonts historiogràfiques.
Esquema: Fonts historiogràfiques.
 
La Restauració (1874-1898). Aspectes econòmics i socials,
La Restauració (1874-1898). Aspectes econòmics i socials,La Restauració (1874-1898). Aspectes econòmics i socials,
La Restauració (1874-1898). Aspectes econòmics i socials,
 
Casa borbo
Casa borboCasa borbo
Casa borbo
 
Esquema sobre la Transició política (1975-86).
Esquema sobre la Transició política (1975-86).Esquema sobre la Transició política (1975-86).
Esquema sobre la Transició política (1975-86).
 
Esquema Fase Totalitària (1939 59)
Esquema Fase Totalitària (1939 59)Esquema Fase Totalitària (1939 59)
Esquema Fase Totalitària (1939 59)
 
Esquema fase tecnocràtica (1959 75)
Esquema fase tecnocràtica (1959 75)Esquema fase tecnocràtica (1959 75)
Esquema fase tecnocràtica (1959 75)
 
Esquema Guerra Civil espanyola.
Esquema Guerra Civil espanyola.Esquema Guerra Civil espanyola.
Esquema Guerra Civil espanyola.
 
Estatuts de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925)
Estatuts de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925)Estatuts de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925)
Estatuts de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925)
 

Similar to Segona República espanyola (1931 1933). 1a Part

De la II República al Franquisme (4t)
De la II República al Franquisme (4t)De la II República al Franquisme (4t)
De la II República al Franquisme (4t)
Marcel Duran
 
Tema 10 La Segona República
Tema 10 La Segona RepúblicaTema 10 La Segona República
Tema 10 La Segona República
neusgr
 
Resum 31 -36. Segona República
Resum 31 -36. Segona RepúblicaResum 31 -36. Segona República
Resum 31 -36. Segona República
rafaoriola
 
Resum 31 36
Resum 31 36Resum 31 36
Resum 31 36
Rafa Oriola
 
T8 la segona republica (1931 1936)
T8 la segona republica (1931 1936)T8 la segona republica (1931 1936)
T8 la segona republica (1931 1936)
xabiapi
 
LA SEGONA REPÚBLICA
LA SEGONA REPÚBLICALA SEGONA REPÚBLICA
LA SEGONA REPÚBLICA
Gemma Ajenjo Rodriguez
 
Segona república (1931 1936)
Segona república (1931 1936)Segona república (1931 1936)
Segona república (1931 1936)
Socials.cat
 
La ii república
La ii repúblicaLa ii república
La ii república
ahidalg_04
 
Esquema adicional de la II República espanyola (1931 - 1936)
Esquema adicional de la II República espanyola (1931 - 1936)Esquema adicional de la II República espanyola (1931 - 1936)
Esquema adicional de la II República espanyola (1931 - 1936)
imanhistoria
 
Moviment solidaritat catalana (1906 - 1909)
Moviment solidaritat catalana (1906 - 1909)Moviment solidaritat catalana (1906 - 1909)
Moviment solidaritat catalana (1906 - 1909)
imanhistoria
 
La ii república
La ii repúblicaLa ii república
La ii república
ahidalg_04
 
LA SEGONA REPÚBLICA
LA SEGONA REPÚBLICALA SEGONA REPÚBLICA
LA SEGONA REPÚBLICA
Gemma Ajenjo Rodriguez
 
Temps De Confrontació A Espanya
Temps De Confrontació A EspanyaTemps De Confrontació A Espanya
Temps De Confrontació A Espanya
salvamenor
 
Power 2º republica (1)
Power 2º republica (1)Power 2º republica (1)
Power 2º republica (1)
lidiaaibar
 
La ii república espanyola
La ii república espanyolaLa ii república espanyola
La ii república espanyola
pere45
 
Història d'Espanya, Segona República.
Història d'Espanya, Segona República.Història d'Espanya, Segona República.
Història d'Espanya, Segona República.
David Peris Manzano
 
La segona república v3 (1) (1) (1)
La segona república v3 (1) (1) (1)La segona república v3 (1) (1) (1)
La segona república v3 (1) (1) (1)
Vicent Puig i Gascó
 
LA SEGONA REPÚBLICA
LA SEGONA REPÚBLICALA SEGONA REPÚBLICA
LA SEGONA REPÚBLICA
Gemma Ajenjo Rodriguez
 
Presentació 1 - Proclamació de la República.pptx
Presentació 1 - Proclamació de la República.pptxPresentació 1 - Proclamació de la República.pptx
Presentació 1 - Proclamació de la República.pptx
MigueldeLlagoSanz
 

Similar to Segona República espanyola (1931 1933). 1a Part (20)

De la II República al Franquisme (4t)
De la II República al Franquisme (4t)De la II República al Franquisme (4t)
De la II República al Franquisme (4t)
 
Tema 10 La Segona República
Tema 10 La Segona RepúblicaTema 10 La Segona República
Tema 10 La Segona República
 
Resum 31 -36. Segona República
Resum 31 -36. Segona RepúblicaResum 31 -36. Segona República
Resum 31 -36. Segona República
 
Resum 31 36
Resum 31 36Resum 31 36
Resum 31 36
 
T8 la segona republica (1931 1936)
T8 la segona republica (1931 1936)T8 la segona republica (1931 1936)
T8 la segona republica (1931 1936)
 
LA SEGONA REPÚBLICA
LA SEGONA REPÚBLICALA SEGONA REPÚBLICA
LA SEGONA REPÚBLICA
 
Segona república (1931 1936)
Segona república (1931 1936)Segona república (1931 1936)
Segona república (1931 1936)
 
La ii república
La ii repúblicaLa ii república
La ii república
 
Esquema adicional de la II República espanyola (1931 - 1936)
Esquema adicional de la II República espanyola (1931 - 1936)Esquema adicional de la II República espanyola (1931 - 1936)
Esquema adicional de la II República espanyola (1931 - 1936)
 
Moviment solidaritat catalana (1906 - 1909)
Moviment solidaritat catalana (1906 - 1909)Moviment solidaritat catalana (1906 - 1909)
Moviment solidaritat catalana (1906 - 1909)
 
La ii república
La ii repúblicaLa ii república
La ii república
 
LA SEGONA REPÚBLICA
LA SEGONA REPÚBLICALA SEGONA REPÚBLICA
LA SEGONA REPÚBLICA
 
Temps De Confrontació A Espanya
Temps De Confrontació A EspanyaTemps De Confrontació A Espanya
Temps De Confrontació A Espanya
 
8 la ii_republica
8 la ii_republica8 la ii_republica
8 la ii_republica
 
Power 2º republica (1)
Power 2º republica (1)Power 2º republica (1)
Power 2º republica (1)
 
La ii república espanyola
La ii república espanyolaLa ii república espanyola
La ii república espanyola
 
Història d'Espanya, Segona República.
Història d'Espanya, Segona República.Història d'Espanya, Segona República.
Història d'Espanya, Segona República.
 
La segona república v3 (1) (1) (1)
La segona república v3 (1) (1) (1)La segona república v3 (1) (1) (1)
La segona república v3 (1) (1) (1)
 
LA SEGONA REPÚBLICA
LA SEGONA REPÚBLICALA SEGONA REPÚBLICA
LA SEGONA REPÚBLICA
 
Presentació 1 - Proclamació de la República.pptx
Presentació 1 - Proclamació de la República.pptxPresentació 1 - Proclamació de la República.pptx
Presentació 1 - Proclamació de la República.pptx
 

More from Marcel Duran

La crisi del sistema de la restauració (1898 1931).
La crisi del sistema de la restauració (1898 1931).La crisi del sistema de la restauració (1898 1931).
La crisi del sistema de la restauració (1898 1931).
Marcel Duran
 
La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).
La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).
La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).
Marcel Duran
 
La construction de l'état libéral en Espagne (1833-68).
La construction de l'état libéral en Espagne (1833-68).La construction de l'état libéral en Espagne (1833-68).
La construction de l'état libéral en Espagne (1833-68).
Marcel Duran
 
Carte conceptuelle. La Troisième République face à la crise par Yago Mendoza.
Carte conceptuelle. La Troisième République face à la crise par Yago Mendoza.Carte conceptuelle. La Troisième République face à la crise par Yago Mendoza.
Carte conceptuelle. La Troisième République face à la crise par Yago Mendoza.
Marcel Duran
 
La Troisième République face à la crise des années 1930.
La Troisième République face à la crise des années 1930.La Troisième République face à la crise des années 1930.
La Troisième République face à la crise des années 1930.
Marcel Duran
 
La France sous la Troisème République (1879-1940)
La France sous la Troisème République (1879-1940)La France sous la Troisème République (1879-1940)
La France sous la Troisème République (1879-1940)
Marcel Duran
 
Mapa conceptual: Troisième République.
Mapa conceptual: Troisième République.Mapa conceptual: Troisième République.
Mapa conceptual: Troisième République.
Marcel Duran
 
Catalunya i Espanya, a Europa i al Món
Catalunya i Espanya, a Europa i al MónCatalunya i Espanya, a Europa i al Món
Catalunya i Espanya, a Europa i al Món
Marcel Duran
 
El sector terciari o de serveis.
El sector terciari o de serveis.El sector terciari o de serveis.
El sector terciari o de serveis.
Marcel Duran
 
Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques.
Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques.Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques.
Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques.
Marcel Duran
 
Sector Primari. Espanyol i Català.
Sector Primari. Espanyol i Català. Sector Primari. Espanyol i Català.
Sector Primari. Espanyol i Català.
Marcel Duran
 
Morfologia i estructura de la ciutat.
Morfologia i estructura de la ciutat.Morfologia i estructura de la ciutat.
Morfologia i estructura de la ciutat.
Marcel Duran
 
La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes.
La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes.La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes.
La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes.
Marcel Duran
 
Les polítiques demogràfiques i fluxos migratoris a Catalunya i Espanya.
Les polítiques demogràfiques i fluxos migratoris a Catalunya i Espanya.Les polítiques demogràfiques i fluxos migratoris a Catalunya i Espanya.
Les polítiques demogràfiques i fluxos migratoris a Catalunya i Espanya.
Marcel Duran
 
Distribució, estructures i dinàmiques demogràfiques (Món, UE, Espanya i Catal...
Distribució, estructures i dinàmiques demogràfiques (Món, UE, Espanya i Catal...Distribució, estructures i dinàmiques demogràfiques (Món, UE, Espanya i Catal...
Distribució, estructures i dinàmiques demogràfiques (Món, UE, Espanya i Catal...
Marcel Duran
 
El Guernica de Picasso. Exposició alumnes.
El Guernica de Picasso. Exposició alumnes.El Guernica de Picasso. Exposició alumnes.
El Guernica de Picasso. Exposició alumnes.
Marcel Duran
 
El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.
El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.
El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.
Marcel Duran
 
Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.
Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.
Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.
Marcel Duran
 
Dictadura de Primo de Rivera (1923 1930).
Dictadura de Primo de Rivera (1923 1930).Dictadura de Primo de Rivera (1923 1930).
Dictadura de Primo de Rivera (1923 1930).
Marcel Duran
 
El programa del Tívoli by Andrea Bagan.
El programa del Tívoli by Andrea Bagan.El programa del Tívoli by Andrea Bagan.
El programa del Tívoli by Andrea Bagan.
Marcel Duran
 

More from Marcel Duran (20)

La crisi del sistema de la restauració (1898 1931).
La crisi del sistema de la restauració (1898 1931).La crisi del sistema de la restauració (1898 1931).
La crisi del sistema de la restauració (1898 1931).
 
La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).
La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).
La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).
 
La construction de l'état libéral en Espagne (1833-68).
La construction de l'état libéral en Espagne (1833-68).La construction de l'état libéral en Espagne (1833-68).
La construction de l'état libéral en Espagne (1833-68).
 
Carte conceptuelle. La Troisième République face à la crise par Yago Mendoza.
Carte conceptuelle. La Troisième République face à la crise par Yago Mendoza.Carte conceptuelle. La Troisième République face à la crise par Yago Mendoza.
Carte conceptuelle. La Troisième République face à la crise par Yago Mendoza.
 
La Troisième République face à la crise des années 1930.
La Troisième République face à la crise des années 1930.La Troisième République face à la crise des années 1930.
La Troisième République face à la crise des années 1930.
 
La France sous la Troisème République (1879-1940)
La France sous la Troisème République (1879-1940)La France sous la Troisème République (1879-1940)
La France sous la Troisème République (1879-1940)
 
Mapa conceptual: Troisième République.
Mapa conceptual: Troisième République.Mapa conceptual: Troisième République.
Mapa conceptual: Troisième République.
 
Catalunya i Espanya, a Europa i al Món
Catalunya i Espanya, a Europa i al MónCatalunya i Espanya, a Europa i al Món
Catalunya i Espanya, a Europa i al Món
 
El sector terciari o de serveis.
El sector terciari o de serveis.El sector terciari o de serveis.
El sector terciari o de serveis.
 
Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques.
Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques.Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques.
Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques.
 
Sector Primari. Espanyol i Català.
Sector Primari. Espanyol i Català. Sector Primari. Espanyol i Català.
Sector Primari. Espanyol i Català.
 
Morfologia i estructura de la ciutat.
Morfologia i estructura de la ciutat.Morfologia i estructura de la ciutat.
Morfologia i estructura de la ciutat.
 
La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes.
La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes.La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes.
La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes.
 
Les polítiques demogràfiques i fluxos migratoris a Catalunya i Espanya.
Les polítiques demogràfiques i fluxos migratoris a Catalunya i Espanya.Les polítiques demogràfiques i fluxos migratoris a Catalunya i Espanya.
Les polítiques demogràfiques i fluxos migratoris a Catalunya i Espanya.
 
Distribució, estructures i dinàmiques demogràfiques (Món, UE, Espanya i Catal...
Distribució, estructures i dinàmiques demogràfiques (Món, UE, Espanya i Catal...Distribució, estructures i dinàmiques demogràfiques (Món, UE, Espanya i Catal...
Distribució, estructures i dinàmiques demogràfiques (Món, UE, Espanya i Catal...
 
El Guernica de Picasso. Exposició alumnes.
El Guernica de Picasso. Exposició alumnes.El Guernica de Picasso. Exposició alumnes.
El Guernica de Picasso. Exposició alumnes.
 
El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.
El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.
El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.
 
Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.
Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.
Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.
 
Dictadura de Primo de Rivera (1923 1930).
Dictadura de Primo de Rivera (1923 1930).Dictadura de Primo de Rivera (1923 1930).
Dictadura de Primo de Rivera (1923 1930).
 
El programa del Tívoli by Andrea Bagan.
El programa del Tívoli by Andrea Bagan.El programa del Tívoli by Andrea Bagan.
El programa del Tívoli by Andrea Bagan.
 

Segona República espanyola (1931 1933). 1a Part

 • 1. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36) 1. La proclamació de la República i el govern provisional. 1.1. La proclamació a Catalunya. 2. La Constitució de 1931. 3. Qui és qui en l’escenari polític.
 • 2. T.3.La Segona República espanyola (1931-1936). Governs Berenguer i Aznar. “DICATABLANDA” Bienni d’Esquerres Bienni Negre President República: Alcalà Zamora (D.L.R) Cap de Govern: Manuel Azaña (I.R) 28 de gener. Dimissió de Primo de Rivera. 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 17 Agost. Pacte de Sant Sebastià. Guerra Civil (1936-39) FrontPopular President República: Alcalà Zamora (D.L.R) Cap de Govern: A. Lerroux (P.R) President República: Manuel Azaña (I.R) Cap de Govern: Casares Quiroga (F.P) Generalitat de Catalunya (Estatut de Núria) F. Macià (ERC) 1932-33 Companys (ERC) 1933-34 Suspensió de l’Estatut. Companys (ERC) 1936-39 10 d’agost. Aixecament general Sanjurjo. 6 d’octubre de 1934. Proclamació de la República catalana. 14 d’abril. Proclamació de la II República. 28 de juny. Eleccions a corts constituents. 19 de novembre 1933. Triomf de les dretes. 9 de setembre. Aprovació Estatut d’Autonomia. 6 d’octubre de 1934. Revolució a Astúries. Desembre de 1933. Govern de Lerroux. 16 de febrer 1936. Triomf del Front Popular. 17-19 de Juliol 1936. Insurrecció militar en contra la República. 20 de novembre 1932. Eleccions al Parlament de Catalunya. Triomf ERC. 6 d’octubre de 1934. Empresonament del govern de la Generalitat.. 16 de febrer de 1936. Amnistia 30.000 presos polítics. Retorn del Puerto de Santa Maria del president Companys.
 • 3. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 1. La proclamació de la República i el govern provisional. Caiguda de Primo de Ribera. Gener 1930. Dictablanda. Alfons XIII nomena el General Berenguer. Govern de l’Almirall Aznar. Convocatòria d’eleccions municipals. 1931. Signatura del Pacte de Sant Sebastià (agost de 1930)
 • 4. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 1. La proclamació de la República i el govern provisional. Les candidatures republicanes guanyen les eleccions municipals. Eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. El 14 d’abril alguns ajuntaments proclamen la República. Alfons XIII abandona el país en direcció a l’exili.
 • 5. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 1. La proclamació de la República i el govern provisional. Les candidatures republicanes guanyen les eleccions municipals. Eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. El 14 d’abril alguns ajuntaments proclamen la República. Alfons XIII abandona el país en direcció a l’exili.
 • 6. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). La Proclamació de la República i el període constituent. El 12 d’abril se celebren les eleccions municipals. Aquells partits que havien signat el Pacte de Sant Sebastià reben una victòria contundent. S’imposen a 41 de les 50 capitals de províncies. A les ciutats guanyen els republicans als pobles guanyen les forces conservadores. El dia 14 d’abril alguns ajuntaments proclamen la República i poc a poc, al llarg del dia, la població comença a sortir al carrer. Davant la situació, el rei decideix marxar.
 • 7. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 1. La proclamació de la República i el govern provisional. Alcalà Zamora. President. Sector conservador i catòlic. Derecha Liberal Republicana Casares Quiroga Nacionalisme gallec. Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA). Nicolau d’Olwer Nacionalisme català. Acció Catalana. Martínez Barrios Republicanisme. Unión Republicana. Miguel Maura Sector conservador i catòlic. Derecha Liberal Republicana Manuel Azaña Progressistes republicans. Izquierda Republicana. Fernández de los Rios Socialisme espanyol. PSOE Largo Caballero Socialisme sindical espanyol. PSOE i UGT I. Prieto Socialisme espanyol. PSOE A. Lerroux Conservadors republicans. Partido Republicano Radical. Govern Provisional. Nova convocatòria eleccions el 28 de juny de 1931. Noves mesures polítiques.
 • 8. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 1. La proclamació de la República i el govern provisional. Resultats eleccions el 28 de juny de 1931. Els socialistes, en representació de gran part de la classe obrera, i els radicals i radical-socialistes, els quals representaven a una àmplia part de la petita i mitjana burgesia rural i urbana, van ser els guanyadors. PARTITS PERCENTATGE DE DIPUTATS Esquerra 55,3% (263 diputats) Partido Socialista (PSOE) 24,75% Partido Radical Socialista 12,19% Esquerra Republicana de Catalunya 6,6% Acción Republicana 5,57% ORGA 3,3% Federals 2,89% Centre i dreta 44,7% (154 diputats) Partido Radical 19,21% Partits Monàrquics 7,44% Partido Republicano Conservador 5,57% Partido Agrario 5,37% Asociación al Servicio de la República 2,89% Basco-navarresos 2,89% Partido Liberal Demócrata 0,83% Lliga Catalana 0,63% Altres 0,4%
 • 9. T.3.La Segona República espanyola (1931-1936). El 28 de juny de 1931 se celebren eleccions. I una majoria republicanosocialista surt vencedora de les eleccions amb 279 diputats sobre 464. Surt elegit Alcalá Zamora com a president de la República i com a cap de govern M. Azaña. Inici d’una política reformadora molt important que no tindrà el suport ni de la dreta ni de les organitzacions obreres. Bienni d’esquerres 1. La proclamació de la República i el govern provisional.
 • 10. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 1. La proclamació de la República i el govern provisional. 1.1. La proclamació a Catalunya. F. Macià proclamava la República Catalana integrada en una Federació de Repúbliques Ibèriques. Hores després, F. Macià proclamava la República Catalana integrada en una Federació de Repúbliques Ibèriques. Companys, davant la derrota de la Lliga, proclama la República des del balcó de l’Ajuntament de Barcelona. 14 d’abril. Una comissió del govern provisional demana a Macià a sotmetre la decisió a unes futures corts constituents. Concessió d’un règim d’autonomia. Macià signa la concessió d’un règim d’autonomia concretat en el govern de la Generalitat i el compromís de l’elaboració d’un Estatut d’Autonomia que seria aprovat pel govern espanyol després de ser referendat pel poble català.
 • 11. Esquerra Republicana de Catalunya (1931). • Partit Polític fruit de la unió de Estat Català (Macià), del Partit Republicà Català (Companys) i del grup que editava “Opinió”. Fundat el març de 1931. Un mes abans de la proclamació de la Rep. Principis bàsics del partit. • Reconèixer la personalitat pròpia de Catalunya, defensa dels drets de l’home i del ciutadà, la federació amb altres pobles ibèrics i un programa social que tingui en compte la defensa dels drets dels treballadors. T.3.La Segona República espanyola (1931-1936). 1. La proclamació de la República i el govern provisional. 1.1. La proclamació a Catalunya.
 • 12. T.3.La Segona República espanyola (1931-1936). 2. La Constitució de 1931. Característiques de la Constitució (1931) Caràcter progressista i democràtic. “Es defineix Espanya com una República de treballadors de totes les classes, que s’organitzen en un règim de llibertat i justícia”
 • 13. T.3.La Segona República espanyola (1931-1936). 2. La Constitució de 1931. Característiques de la Constitució (1931) Organització dels poders de l’estat. Sistema unicameral. El poder legislatiu resideix en les corts. El poder executiu recau en un Cap de Govern i un Consell de ministres. I en un president de la República. El poder judicial es confiava a uns jutges independents i la creació d'un Tribunal de Garanties Constitucionals.
 • 14. T.3.La Segona República espanyola (1931-1936). 2. La Constitució de 1931. Característiques de la Constitució (1931) Estructura de l’Estat. L’estat es configura de manera integral. Voluntat descentralitzadora de la República.
 • 15. T.3.La Segona República espanyola (1931-1936). 2. La Constitució de 1931. Característiques de la Constitució (1931) Sufragi Universal. S’establia el dret a vot des dels 23 anys de manera igual, directa i secreta, i per primera vegada es concedia el dret a sufragi a les dones.
 • 16. T.3.La Segona República espanyola (1931-1936). 2. La Constitució de 1931. Característiques de la Constitució (1931) La Cultura. La Cultura apareix com una funció primordial de l’estat, que l’ha d’estendre a tota la població. “La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria”. Las Misiones pedagógicas.García Lorca i Margarida Xirgú.
 • 17. T.3.La Segona República espanyola (1931-1936). 2. La Constitució de 1931. Característiques de la Constitució (1931) Aconfessionalitat de l’estat. L'estat republicà declarava no tenir cap religió oficial i es proposava eliminar l'ajuda econòmica a qualsevol Església. El cardenal Segura, va publicar una violenta pastoral sobre la gravetat del moment en la qual propugnava la unió defensiva dels catòlics per aturar les reformes. El maig de 1931 una reacció popular i anticlerical va provocar l’incendi d’un centenar d’edificis eclesiàstics.
 • 18. 3.Qui és qui en l’escenari polític de la II República. Partits i Organitzacions polítiques. DretesEsquerres Afavor República Encontra República Partit Radical A. Lerroux Conservadors republicans. Derecha Liberal Republicana Alcalà Zamora Catòlics i conservadors. CEDA (1933) Gil Robles Coalició electoral que defensava els grans terratinents i l’església. Renovación Española Calvo Sotelo Defensa obertament la liquidació de la República. Falange Espanyola JA Primo de Rivera Grups paramilitars, propers al feixisme. Acción Republicana M.Azaña Republicans de centre esquerra. Partit Radical Socialista Republicans de centre-esquerra PSOE Prieto i Basteiro UGT Posició reformista. Aliança amb els republicans. ERC Macià i Companys Nacionalistes i republicans Lliga Catalana F. Cambó Posició ambigua PNB Aguirre Nacionalistes bascos. JONS Ideologia antidemocràtica. ORGA Casares Quiroga Nacionalisme gallec CNT Divisió entre trentistes (suport) i faistes (opció més radical. PCE D. Ibárruri Escissió del PSOE (1921). Pocs militants. L’any 36 a Catalunya es crearà el PSUC.
 • 19. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 4. El context econòmic i polític. 4.1. Una conjuntura econòmica desfavorable. 4.2. La Conflictivitat social. 4.3. El perill dels feixismes europeus. 5. Les Reformes del Bienni d'esquerres (1931-1933). 5.1. La reforma agrària. 5.2. La reforma religiosa. 5.3. La reforma militar. 5.4. La reforma de l’estat centralista. 5.5. La reforma social. 6. La Catalunya autònoma. 6.1. L’Estatut de Núria (1932). 6.2. La tasca de govern de la Generalitat de Catalunya. 6.3. El món obrer català.
 • 20. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 4. El context econòmic i polític. 4.1. Una conjuntura econòmica desfavorable. Dades demogràfiques Any Població Natalitat Mortalitat Esperança de vida 1900 18.594.000 33,8 per mil 28,9 per mil 34,8 anys 1910 19.927.000 32,6 per mil 23 per mil 41,7 anys 1920 21.303.000 29,4 per mil 23,3 per mil 41,2 anys 1930 23.563.000 30,3 per mil 21,3 per mil 50 anys La població a Espanya entre 1900 i 1930 Font: Bloc revista Sapiens. Consultada el 09/03/2014. http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/02/14/la-modernitzacio-demografica-d%E2%80%99espanya-en-el-primer-terc-del-segle-xx/
 • 21. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 4. El context econòmic i polític. 4.1. Una conjuntura econòmica desfavorable. Dades demogràfiques La població a Espanya entre 1900 i 1930 Entre 1900 i 1931, Espanya va viure un gran creixement de les migracions interiors, tot produint una significativa redistribució territorial de la població. Així, un volum considerable de població va desplaçar-se cap a aquells territoris on l’economia presentava característiques modernes produint un important descens de la població activa agrària.
 • 22. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 4. El context econòmic i polític. 4.1. Una conjuntura econòmica desfavorable. Dades demogràfiques La població a Catalunya entre 1900 i 1930 Any Població Natalitat Mortalitat Esperança de vida 1900 1.984.000 26,1 per mil 23,3 per mil 35,5 anys 1910 2.084.000 24,2 per mil 21,1 per mil 45 anys 1920 2.344.000 22,7 per mil 18,3 per mil 47,4 anys 1930 2.791.000 20,3 per mil 15,5 per mil 53,8 anys Font: Bloc revista Sapiens. Consultada el 09/03/2014. http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/02/14/la-modernitzacio-demografica-d%E2%80%99espanya-en-el-primer-terc-del-segle-xx/
 • 23. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 4. El context econòmic i polític. 4.1. Una conjuntura econòmica desfavorable. Dades demogràfiques La població a Catalunya entre 1900 i 1930 Habitants (1900) Habitants (1910) Habitants (1920) Habitants (1930) Increment Barcelona 883.000 961.000 1.147.000 1.572.000 + 78% Girona 265.000 283.000 288.000 287.000 + 8% Tarragona 188.000 182.000 188.000 187.000 - 2% Tortosa 140.000 147.000 159.000 155.000 + 10% Vic 85.000 90.000 96.000 104.000 + 22% Manresa 140.000 145.000 162.000 182.000 + 30% Lleida 196.000 207.000 234.000 233.000 + 18% La seu 69.000 69.000 71.000 71.000 + 2% TOTAL CATALUNYA 1.966.000 2.084.000 2.345.000 2.791.000 + 41,9 % Font: Bloc revista Sapiens. Consultada el 09/03/2014. http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/02/14/la-modernitzacio-demografica-d%E2%80%99espanya-en-el-primer-terc-del-segle-xx/
 • 24. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 4. El context econòmic i polític. 4.1. Una conjuntura econòmica desfavorable. Sectors econòmics a l’Espanya d’inicis dels anys 30. Primari 45.51% Secundari 25.51% Terciari 28.98% Sectors econòmics a la Catalunya d’inicis dels anys 30. Primari 26.3% Secundari 51.5% Terciari 22.2% Alt grau d’analfabetisme 33% La meitat de la població infantil sense escolaritzar. 50% A l’Espanya rural, el domini corresponia als cacics.
 • 25. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 4. El context econòmic i polític. 4.1. Una conjuntura econòmica desfavorable. Crack del 29 Descens important de les exportacions. Reducció d’inversions estrangeres. Desaparició d’un corrent migratori exterior. Mirar pàgina 265. Llibre Vicens Vives.
 • 26. T.3.La Segona República espanyola (1931-1936). • La producció industrial no va afectar tant perquè la producció no depenia de la demanda exterior sinó de l’interior. Molts immigrants van tornar. Més atur i més dificultats per trobar feina. Les dades parlen d’un 30% i 33% de la població activa. La classe obrera estava més ben organitzada i havia posat unes altes expectatives amb la República. Conflictivitat Social Grup “Los Solidarios” integrat per anarquistes com Buenaventura Durruti, Joan García Oliver i Ascaso entre d’altres. Se li atribueixen atracaments a bancs i l'assassinat de l'arquebisbe de Saragossa cardenal Juan Soldevila (1923).
 • 27. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 4. El context econòmic i polític. 4.2. La Conflictivitat social. Radicalització d’una part dels partits i sindicats d’esquerra. La CNT inicia un projecte revolucionari. La UGT radicalitza el seu discurs (Largo Caballero). El PCE dirigit per José Díaz (11.000 afiliats). Més influència. Insurrecció anarquista Alt Llobregat (1932). Revolta de Casas Viejas (Andalusia) (1933).
 • 28. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 4. El context econòmic i polític. 4.3. Els perills dels feixismes europeus. El 30 de gener de 1933, Hitler va ser nomenat Canceller d'Alemanya pel President Hindenburg. Ascens del nazisme a Alemanya. L’any 1925, Mussolini “Il Duce” va convertir Itàlia en un règim totalitari. Una llei va nomenar Mussolini cap del govern i li va atorgar tots els poders. Ascens del feixisme italià.
 • 29. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 4. El context econòmic i polític. 4.3. Els perills dels feixismes europeus. El culte al líder (Caudillo, Duce, Führer). El rebuig del liberalisme i de la democràcia. L‘exaltació de l'Estat per damunt dels drets i de les llibertats dels individus. El nacionalisme exacerbat. Oposició a la tradició racionalista i materialista, La realitzadora Leni Riefenstahl.
 • 30. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 5. Les Reformes del Bienni d'esquerres (1931-1933). 5.1. La reforma agrària. 5.2. La reforma religiosa. 5.3. La reforma militar. 5.4. La reforma de l’estat centralista. 5.5. La reforma social. Entre el desembre de 1931 i el setembre de 1933, el govern d’Azaña (integrat per republicans d’esquerra i socialistes) va impulsar un programa de reformes. L’objectiu era modernitzar i democratitzar la societat espanyola.
 • 31. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 5. Les Reformes del Bienni d'esquerres (1931-1933). 5.1. La reforma agrària. Objectiu Eliminar el latifundisme i crear una classe de petits i mitjans propietaris. Mesures Decrets per protegir els pagesos i modernitzar el camp espanyol. Expropiació de les terres sense treballar a través del IRA (1932). Resultats La tensió social fou evident. La reforma era essencial si tenim en compte el pes de l’agricultura.
 • 32. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 5. Les Reformes del Bienni d'esquerres (1931-1933). 5.2. La reforma religiosa. Objectiu Secularitzar la societat espanyola. Mesures Aconfessionalitat de l’estat. Supressió del pressupost de culte i clero. Es va limitar el predomini de les ordres religioses en l’educació. Llei de congregacions. Autorització del matrimoni civil i el divorci. Resultats Portada de la revista satírica La Traca (1932), publicada al mateix moment d'aprovar-se la constitució de 1931 en la que es declarava el caràcter laic de l’estat. Cardenal Vidal i Barraquer (1868-1943)
 • 33. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 5. Les Reformes del Bienni d'esquerres (1931-1933). 5.3. La reforma militar. Objectiu Fidelitzar l’exèrcit a la República i allunyar els comandaments monàrquics. Sotmetre el poder militar. Mesures Llei de retir de l’oficialitat. Reduir el nombre d’unitats i oficials. Suprimir les capitanies generals. Creació de la Guàrdia d’assalt. Tancament de l’Acadèmia de Saragossa. Resultats General F. Franco i General Millàn Astray. “Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte!“. El General Sanjurjo, va protagonitzar, el 1932, el primer cop d’Estat contra la República.
 • 34. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 5. Les Reformes del Bienni d'esquerres (1931-1933). 5.4. La reforma de l’estat centralista. Objectiu Crear una nova organització territorial descentralitzada. Mesures A Catalunya es va aprovar l’Estatut de Núria (1932). Al País Basc els carlins i el PNB van redactar un nou Estatut d’Estella (1931). I Galícia on la consciència nacionalista era menys acusada no es va arribar a posar en pràctica. Resultats Ponència Redactora de l’Estatut de Núria. D’esquerra a dreta, Martí Esteve, Jaume Carner, Rafael Campalans, personatge no identificat, Josep M. Millàs Raurell, Pere Coromines i Antoni Xirau. Núria, juny de 1931.
 • 35. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 5. Les Reformes del Bienni d'esquerres (1931-1933). 5.5. La reforma social. Objectiu Millorar les condicions laborals de la classe treballadora. Millorar el nivell cultural del país. Mesures Llei de contractes de Treball. Setmana laboral de 40 hores. Augment de salaris. Creació d’assegurances. Llei de Jurats mixtos. Dret a l’educació (10.000 noves escoles). Promoure una educació liberal i laica. Missions pedagògiques. Resultats Francisco Largo Caballero (1869-1946).
 • 36. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 6. La Catalunya autònoma. 6.1. L’Estatut de Núria (1932). 6.2. La tasca de govern de la Generalitat de Catalunya. 6.3. El món obrer català. El 17 d’abril arribava a Barcelona una comissió del govern integrada per tres ministres Nicolau d’Olwer, Marcel·lí Domingo i Fernando de los Ríos que serien els encarregats de negociar amb el president. Acord amb el president Macià i el mateix president de la República, Niceto Alcalá Zamora (21 d’abril de 1931). Substitució de la República Catalana per la concessió immediata d’un règim d’autonomia concretat en el govern de la Generalitat i el compromís de l’elaboració d’un Estatut d’Autonomia.
 • 37. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 6. La Catalunya autònoma. 6.1. L’Estatut de Núria (1932). Projecte d’Estatut d’Autonomia de Catalunya (1931). Veure llibre Vicens Vives. Pàgina 252 Entre el 10 i 20 de juny de 1931 una comissió elegida per representants municipals es va reunir a Núria per enllestir l’avantprojecte de l’Estatut. El 2 d’agost de 1931 serà aprovat en Referèndum per tot el poble Català. Assemblea de representants dels ajuntaments. Diputació Provincial. Comissió d’experts. Integrada per 46 membres. Redacció de l’Avantprojecte. elegeix nomena redacta L’estatut fou aprovat en un plebiscit popular (99%) refrenda
 • 38. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 6. La Catalunya autònoma. 6.1. L’Estatut de Núria (1932). Projecte d’Estatut d’Autonomia de Catalunya (1931). Veure llibre Vicens Vives. Pàgina 252 Característiques de l’avantprojecte d’Estatut d’Autonomia. El 26 de juliol el text de Núria va ser aprovat per 1.063 municipis catalans (98%); i el 2 d’agost de 1931, el poble català es pronunciava a favor de l’Estatut amb un 75% de participació, i 595.205 vots a favor (99%) per només 3.286 en contra. L’Estatut naixia amb un amplíssim suport a Catalunya, però encara faltava el tràmit més feixuc: la seva aprovació per les Corts espanyoles. Estructura de l’estat espanyol com a federació de tots els pobles hispànics. Incompatible amb la Constitució. Catalunya era un Estat autònom dins de la República Espanyola. La sobirania residia en el poble de Catalunya. Defensa de la llengua catalana i control de l’ensenyament. Possibilitat d’agregació de futurs territoris de parla catalana. La Generalitat assumia Competències exclusives en l’ensenyament, la cultura, la policia i l’ordre públic, la sanitat, les obres públiques, el règim municipal i els tribunals de justícia.
 • 39. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 6. La Catalunya autònoma. 6.1. L’Estatut de Núria (1932). Estatut d’Autonomia de Catalunya (1932) aprovat per les Corts espanyoles. Veure llibre Vicens Vives. Pàgina 254. Característiques finals de l’Estatut d’Autonomia després de ser aprovat a les corts espanyoles. Estructura de l’estat espanyol com a estat autonòmic . No federal. Catalunya era una regió autònoma dins de la República Espanyola. Es conservaven el Parlament català i la Generalitat com institucions bàsiques. Català i castellà eren declarats llengües oficials. La Generalitat obtenia algunes competències en ordre públic, i administració de justícia. Competències respecte el Dret Civil Català Creava el Tribunal de Cassació de Catalunya. Tots els conflictes entre la Generalitat i l’Estat eren solucionats pel Tribunal de Garanties Constitucionals. Azaña li traspassa un Estatut a Macià (recent nascut), i al costat hi ha la figura d’esquerra (matrona). El text diu: -Aquí el teniu (Azaña). -Ara tot serà que la dida me’l cuidi bé (Macià).
 • 40. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 6. La Catalunya autònoma. 6.1. L’Estatut de Núria (1932). 6.2. La tasca de govern de la Generalitat de Catalunya. 6.3. El món obrer català. Diagrama circular sobre les eleccions del 20 de novembre de 1932. Resultats eleccions al parlament de Catalunya (1932) El diari “La humanitat” fou l’òrgan oficial de ERC durant l’època de la República i la Guerra Civil. Les eleccions van donar una aclaparant victòria a la coalició republicano-socialista encapçalada per l'Esquerra Republicana de Catalunya, i integrada a més per la Unió Socialista de Catalunya i per d'altres petits partits republicans. Liderada per Francesc Macià, va obtenir la majoria absoluta (68 dels 85 escons del parlament). Després de 1932 i fins a l'any 1980, no hi va tornar a haver eleccions al Parlament de Catalunya a causa primer de l'esclat de la Guerra Civil espanyola el 1936, i de la posterior abolició de les institucions catalanes per part de la dictadura franquista entre 1938 i 1976.
 • 41. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 6. La Catalunya autònoma. 6.1. L’Estatut de Núria (1932). 6.2. La tasca de govern de la Generalitat de Catalunya. 6.3. El món obrer català. Política econòmica de la Generalitat republicana Es va crear els serveis d’estadística, l’Institut d’Investigacions econòmiques. Es van fomentar la creació de cooperatives i de centres d’experimentació agrària. Es van aprovar una reducció del 50% de les rendes que els rabassaires pagaven als propietaris. Nova divisió comarcal de Catalunya amb 38 comarques.
 • 42. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 6. La Catalunya autònoma. 6.1. L’Estatut de Núria (1932). 6.2. La tasca de govern de la Generalitat de Catalunya. 6.3. El món obrer català. Política social de la Generalitat republicana Es van crear institucions d’ajuda i suport social, tals com Institut Contra l’Atur Forçós i el Consell de Treball. Millora de la xarxa d’hospitals i assistència de malalts. Govern de la Generalitat presidit per Lluís Companys (1933) després de la mort sobtada de Francesc Macià. Manifestació rabassaire en favor de la Llei de Contractes de Conreu.
 • 43. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 6. La Catalunya autònoma. 6.1. L’Estatut de Núria (1932). 6.2. La tasca de govern de la Generalitat de Catalunya. 6.3. El món obrer català. Política educativa de la Generalitat republicana Es van fundar nombroses escoles i centres d’ensenyament de secundària. Es va crear l’Institut Escola (centre de noves experiències pedagògiques). L’escola Mixta. Es van millorar les condicions laborals i salarials dels mestres. L’any 1932 naixia el primer Institut Escola de Catalunya al Palau del Governador del parc de la Ciutadella amb uns 60 estudiants que mai van poder oblidar la qualitat de l’ensenyament que els hi van oferir en uns anys tan decisius. “M’he proposat de fer homes bons; si a més els faig forts, millor; si a més em surten savis, millor encara” Josep Estalella i Graells, director del primer Institut Escola (1935)
 • 44. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 6. La Catalunya autònoma. 6.1. L’Estatut de Núria (1932). 6.2. La tasca de govern de la Generalitat de Catalunya. 6.3. El món obrer català. Política cultural de la Generalitat republicana Es va publicar el Diccionari de Pompeu Fabra. I es va fixar el català normatiu. L’ús de la llengua va augmentar enormement. Publicació de més de 27 diaris en català. Fou publicat per primera vegada en fascicles l'any 1931 i com a volum únic l'any 1932. Va ser el diccionari normatiu del català durant 63 anys, fins al 1995 que aparegué la primera edició del Diccionari de la llengua catalana de l'IEC.
 • 45. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 6. La Catalunya autònoma. 6.1. L’Estatut de Núria (1932). 6.2. La tasca de govern de la Generalitat de Catalunya. 6.3. El món obrer català. Una part majoritària votava a ERC, ara bé, sindicalment era la CNT, la que aglutinava aquest moviment. Dins de la CNT van conviure dos moviments/Dues faccions. Dirigits per J.Peiró i Àngel Pestaña. Partidaris de combinar l’estratègia revolucionària amb la defensa dels interessos de la classe treballadora. Veien la República de manera positiva. Els anarquistes integrats dins de la FAI que veien el règim republicà com una mera continuació del règim monàrquic. I per tant, calia desestabilitzar-lo per crear una nova societat anarquista. Ascaso, Durruti i Garcia Oliver n’eren partidaris. Anarquistes de la FAI (federació anarquista ibèrica) Anarcosindicalistes de la CNT. Àngel Pestaña (1886-1937) Anarquistes integrats dins de la FAI. Ascaso, Durruti i Garcia Oliver n’eren partidaris
 • 46. Tema 3. La Segona República espanyola (1931-36). 6. La Catalunya autònoma. 6.1. L’Estatut de Núria (1932). 6.2. La tasca de govern de la Generalitat de Catalunya. 6.3. El món obrer català. Qui era la Unió Rabassaire? Sindicat de viticultors no propietaris sorgit a Catalunya l'any 1922. Fou una organització molt propera a ERC. La paraula Rabassaire és el nom que rep la persona que conrea una terra amb contracte de rabassa morta.