Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estatuts de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925)

4,418 views

Published on

Estatuts de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925)

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Estatuts de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925)

  1. 1. Font Historiogràfica. Mancomunitat de Catalunya (1914-1925) Article 1. Les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, acollint-se al Reial decret de 18 de desembre de 1913, s’uneixen indefinidament per constituir la Mancomunitat catalana [...]. Article 2. Seran competència de la Mancomunitat tots els serveis i totes les funcions que la legislació provincial vigent permet establir i exercitar a les diputacions provincials [...] Així mateix, seran de competència de la Mancomunitat i són, per tant, traspassats a la mateixa, els següents serveis de les diputacions mancomunades: 1. Construcció de carreteres dels actuals plans provincials [...]. 6. Els serveis que amb posterioritat a la constitució de la Mancomunitat una o més diputacions acordin traspassar a la Mancomunitat [...]. Article 4. La Mancomunitat serà representada pel president i governada per una Junta o Assemblea deliberant i un Consell permanent. FONT: Estatut de la Mancomunitat de Catalunya, aprovat per les quatre diputacions provincials catalanes (9 gener 1914). Comentari d’una Font Historiogràfica Ref.: R-C2-01-04 Rev.:4 Pàgina 1 de 4
  2. 2. CONTEXT HISTÒRIC DE LA FONT Comentari d’una Font Historiogràfica Ref.: R-C2-01-04 Rev.:4 Pàgina 2 de 4 Memorial de Greuges (1885) Missatge a la Reina Regent (1888) Bases de Manresa (1892) Desastre del 98 (1898) Unió Regionalista (1899) i Centre Nacional Català (1900) Candidatura dels quatre presidents (1901) Lliga Regionalista (1901) Procés de negociació (1911-1914) Llei de Mancomunitats (1913) Constitució de la Mancomunitat de Catalunya (1914) 2a Etapa de la Restauració- Crisi de la Restauració Borbònica (1898-1931) Regnat Alfons XIII (1902-1931)
  3. 3. CONTINGUT DE LA FONT Comentari d’una Font Historiogràfica Ref.: R-C2-01-04 Rev.:4 Pàgina 3 de 4 Integrants Mancomunitat Article 1. Les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, acollint-se al Reial decret de 18 de desembre de 1913, s’uneixen indefinidament per constituir la Mancomunitat catalana [...]. Reial decret 1913 Caràcter indefinit Article 2. Seran competència de la Mancomunitat tots els serveis i totes les funcions que la legislació provincial vigent permet establir i exercitar a les diputacions provincials [...] Així mateix, seran de competència de la Mancomunitat i són, per tant, traspassats a la mateixa, els següents serveis de les diputacions mancomunades: 1. Construcció de carreteres dels actuals plans provincials [...]. 6. Els serveis que amb posterioritat a la constitució de la Mancomunitat una o més diputacions acordin traspassar a la Mancomunitat [...]. Assumir les funcions de les diputacions No obté noves competències ni pressupost Construcció d’infraestructures i delegació de serveis de les diputacions
  4. 4. CONTINGUT DE LA FONT Comentari d’una Font Historiogràfica Ref.: R-C2-01-04 Rev.:4 Pàgina 4 de 4 Article 4. La Mancomunitat serà representada pel president i governada per una Junta o Assemblea deliberant i un Consell permanent. PRESIDENT I CONSELL PERMANENT (8 consellers) - Beneficència i Sanitat - Política Social - Telèfons - Cultura i Instrucció - Obres Públiques - Hisenda - Camins i ports - Agricultura ASSEMBLEA GENERAL (96 diputats) Barcelona-36 Lleida- 20 Tarragona- 20 Girona- 20 ELECTORS (sufragi universal masculí Estructura de la Mancomunitat de Catalunya. Font: A. Balcells: La Mancomunitat de Catalunya i l’Autonomia, 1996

×