SlideShare a Scribd company logo
Rosalía1
Rosalía1
A casadesapareceu,enoseu lugar, haiun monolitoquerecordao
lugaronde veu a luz.
Nasín cando as plantas nasen,
no mes das flores nasín
nunha alborada mainiña
nunha alborada de abril.
Por eso me chaman Rosa,
mais a do triste sorrir,
con espiñas para todos,
sen ningunha para ti.
Cantares Gallegos
Anena foi bautizada na capela doHospital Real (hoxe Hostal dos Reis Católicos),
como MaríaRosalía Rita.
Soamente estaban presentes a madriña,que era unha criada dasúa nai.
O seu pai, era un cura; e anai, estaba solteira, dúas condicións moi mal vistas pola sociedade da época parater un fillo.
E ti rapaz garrido,
de tan melosas falas,
tan majo de monteira,
tan rico de polainas,
tan fino de calzado
como de mans fidalgas,
cando me dis que gustas
de traballar na braña.
Non che digo nada…,
Pero vaia!
Mais tantas cousas vexo
que me parecen trampa;
tanto sol entre nubes
e tan revoltas augas
que asemellarse intentan
a unha fontiña clara,
que por non perder tempo
onde non quito racha,
Non che digo nada…,
Pero vaia!
Cantares Gallegos
Pero unhas tías deRosalía, irmás do pai, levan á nena con elas para Ortoño. Alí
aprendeu a lingua galega que logo manifesta nas súas composicións.
Si a vernos Marica
natronte viñeras
á festa do Seixo
na beira do mar,
ti riras Marica,
cal nunca te riches
debaixo dos pinos
do verde pinar.
Á sombra dos pinos,
Marica, que cousas
chistosas pasaron!,
que rir toleirón!
Relouca de arriba,
relouca de abaixo,
iñamos, viñamos
e o bombo …pon!...pon!
As cóchegas brandas,
as loitas alegres,
os berros, os brincos,
os cantos sen fe,
todiños peneques,
alegres todiños…
E a nosa señora
detrás do tonel!
Cantares Gallegos
A súa nai, dona
Teresa, nonse
esquece da nena, e
sábese que en 1842
vivían as dúas xuntas
en Padrón.
E logo, en 1850,
trasládanse a
Compostela.
En Santiago, Rosalía estudia e aprende música; contacta con intelectuais e participa en obras deteatro . Pero non ten unha
residencia fixa, e así, ela e a súa nai viven endistintos puntos da cidade que alugaban habitacións.
Da súa afección polo teatro, tamén dá mostras nos seus poemas dialogados:
-Dios vos garde miña vella;
gárdevos Santa Mariña,
que, abofé, sós falangueira,
falangueira e ben cumprida.
-Meniña, por ben falada
ningunha se perdería.
Cóllense entre os paxariños
aqueles que mellor trían.
Morre afogado entre as pallas
o pitiño que non chía.
-Pois se vós foras pitiño,
dígovos miña velliña,
que dese mal non morreras,
que chiar, ben chiarías.
- Ai! Que se non, de min fora,
miña filla, miña filla!
Sen agarimo no mundo
desde que nacín orfiña,
de porta en porta pedindo
tiven que pasar a vida
(………….)
hai que deprender entonces
por non morrer coitadiña
(…………. )
O chío dos paxariños,
o recramo das pombiñas,
o ben falar que comprace,
a humildá mansa que obriga.
-Moito sabés milla vella,
moito de sabiduría!
Quen poidera correr mundo
para ser como vós sabida!
Cantares gallegos
Rosalía1
Residencia de San Agostíño, onde Rosalía e a súanai viviron durante un
tempo nunhahabitación alugada.
En 1856 viaxaa Madrid,onde publica oseu primeiro libro, LaFlor. En
Madrid, na igrexade San Idelfonso, casacon Manuel Murguía, con quen terá
sete fillos.
Follas Novas.
En 1859, nace nesta casa da rúa da Conga, quenaquela data era unha fonda, a súa
primeira filla, Alejandra.
E volve vivir en distintos lugares da cidade, peroagora co seu maridoe os seus fillos…
Mentres reside na casa natal deLópez Ferreiro, publica, en 1863,
o libro considerado o inicio doRexurdimento da literatura galega: Cantaresgallegos.
Rosalía1
Adiós, montes e prados, igresas e campanas
adiós, Sar e Sarela, cubertos de enramada;
adiós, Vidán alegre, moiños e hondanadas;
Conxo, o do craustro triste i as soedades prácidas;
San Lourenzo, o escondido, cal un niño antre as ramas;
Balvís, para min sempre o das fondas lembranzas;
Santo Domingo, en donde canto eu quixen descansa
-vidas da miña vida, anacos das entrañas-;
e vós tamén, sombrisas paredes solitarias
que me viches chorare soia e desventurada,
adiós, sombras queridas; adiós, sombras odiadas;
outra vez os vaivéns da fertuna
pra lonxe me arrastran.
Follas Novas
En 1870 volve a Galicia, porque Murguíaé trasladadoao ArquivodoReino de Galicia. Enace na rúada Senra, Adriano un neno
que faleceu ao caer dunha mesa. Logotrasládase a Altamira 2 e á rúadoHórreo. ..E vai alternandoas súas estancias en Santiago
coas de Lestrove, de onde era oseu avó materno.
Miña casiña meu lar,
cantas onciñas de ouro me vals!
Vin de Santiago a Padrón
cun chover que era arroiar,
descalciña de pé e perna,
sen comer nin almorzar.
Polo camiño atopaba
ricas cousas que mercar,
e anque tiña ganas delas
non tiña con que as mercar.
(………)
Fixen un caldo de groria
que me subo que la mar!
Fixen un bolo do pote
que era cousa de envidiar;
despois que o tiven comido
volvín de novo a rezar;
e despois que houben rezado
puxen a roupa secar;
que non tiña fío enxoito
de haber tanto me mollar;
Nantrementres me secaba,
púxenme logo a cantar
para que me oíran
en todo o lugar:
Meu lar, meu fogar,
cantas onciñas
de ouro me vals!
Follas Novas
En 1883, aséntase no lugar da Matanza, enPadrón, quedesde 1972 é Casa-Museo e
Fundación. Mentres Rosalía vivena Matanza, publícase o libro depoemas en
castelán
Enlasorillas delSar.
En mi pequeño huerto
brilla la sonrosada margarita,
tan fecunda y humilde
como agreste y sencilla.
Ella borda primores en el césped,
y finge maravillas
entre el fresco verdor de las praderas
do proyectan sus sombras las encinas,
y a orillas de la fuente y del arroyo
que recorre en silencio las umbrías.
Y aun cuando al pie de la huella , ella revive
y vuelve a levantarse siempre limpia,
a semejanza de las almas blancas
que en vano quiere ennegrecer la envidia.
En las orillas del Sar
Na casa da Matanza, morreu o 15 dexullo de1885. Foi soterrada moi preto, no
cemiterio de Adina.
Padrón! …Padrón!...
Santa
María…Lestrove…
Adiós! Adiós!
Aquelas risas sen fin,
aquel brincar sen dolor,
aquela louca alegría,
por que acabou?
Aqueles doces cantares,
aquelas falas de amor
Aquelas noites serenas,
Por que non son?
Follas Novas
Hoxeen día,os restosdeRosalíaestánenCompostela,en SanDomingosde Bonaval,
noCemiteriodeGalegosIlustres,caseao ladodatumbadesúanaie do seufillo
Alejandro:
Poucoa poucofunindo,
i asescaleirascontemorsubindo,
cotristecorazónsobresaltado.
¡Escoitei…! Ninasmoscasrebulían.
Noberceindaosmeusánxeles dormían,
caVirxe ó seulado.
Follas Novas
Con Rosalía de Castro aparecen novos personaxes na literatura: os emigrantes, o
traficante de escravos, os indianos… Tamén
creou e incorporou novas formasde medir e novos ritmos á poesía. ..
Branc’auro-
ra-Venchegan-
do-I âs porti-
ñas –vaichamando-
D’os que dor-
men-Esperan-
do-O teu folgor!
Cantares Gallegos
Pero, Rosalía, muller por encima de
todo, defendeu a dignidade das
esposas, das nais e das viúvas que
non tiñan voz, e defendeunas na súa
propia lingua, na lingua dun pobo
que non sabía ler nin escribir aqueles
versos que ela compoñía…
Libros enteiros poideran escribirse falando do eterno infortunio que afrixe
aos aldeáns e mariñeiros, soia e verdadeira xente do traballo do nosos
país. Vin e sentín as súas penas coma se fosen miñas , mais o que me
conmoveu sempre (…), foron as innumerables coitas das nosas mullleres :
(…) tan desdichadas que se dixeran nadas soamente para rexer cantas
fatigas poidan afrixir á parte máis frouxa e inxel da humanidade. No
campo, compartindo (…) cos seus homes as rudas faenas; na casa,
soportando valerosamente as ansias da maternidade, os traballos
domésticos e as arideces da pobreza(…) E o máis desconsolador para elas
é que os seus homes vanse indo todos (…)
Crerán algúns que porque tentei falar das cousas que se poden chamar
humildes, é porque me explico na nosa lingua . As multitudes dos nosos
campos tardarán en ler estes versos, escritos a causa deles, pero só en
certo modo, para eles. O que quixen foi falar unha vez máis das cousas da
nosa terra, na nosa lingua (…) Non era cousa de chamar ás xentes á guerra
e desertar da bandeira que eu mesma levantara.
Prólogo de Follas Novas
Uxía: Rosalía pequeniña.
E por todo iso, Rosalía e a súa obra, seguen vivas…
EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA
BIBLIOTECA
CEIP LÓPEZ FERREIRO
CURSO 2015-16

More Related Content

What's hot

REXURDIMENTO: Rosalía de Castro
REXURDIMENTO: Rosalía de CastroREXURDIMENTO: Rosalía de Castro
REXURDIMENTO: Rosalía de Castro
Loli Cid Cid
 
Rosalía de castro
Rosalía de castroRosalía de castro
Rosalía de castro
Vinseiro
 
Eduardo Pondal
Eduardo PondalEduardo Pondal
Eduardo Pondal
Vinseiro
 
Rosalía de Castro
Rosalía de CastroRosalía de Castro
Rosalía de Castro
CEG de Leipzig
 
Rosalía de Castro
Rosalía de Castro Rosalía de Castro
Rosalía de Castro
bibliolois
 
Rosalía de castro
Rosalía de castroRosalía de castro
Rosalía de castro
ailamalo
 
Curros Enríquez
Curros EnríquezCurros Enríquez
Curros Enríquez
Vinseiro
 
Curros EnríQuez
Curros EnríQuezCurros EnríQuez
Curros EnríQuez
xanela
 
Nuevo presentación de microsoft power point
Nuevo presentación de microsoft power pointNuevo presentación de microsoft power point
Nuevo presentación de microsoft power point
Deni-sa
 
Power point ROSALÍA DE CASTRO
Power point ROSALÍA DE CASTROPower point ROSALÍA DE CASTRO
Power point ROSALÍA DE CASTRO
Isabel Garcia Granja
 
As cordas líricas de curros
As cordas líricas de currosAs cordas líricas de curros
As cordas líricas de curros
Loli Cid Cid
 
SÉCULOS ESCUROS . textos
SÉCULOS ESCUROS . textosSÉCULOS ESCUROS . textos
SÉCULOS ESCUROS . textos
Marlou
 
Eduardo Pondal
Eduardo PondalEduardo Pondal
Eduardo Pondal
8397
 
A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1...
A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1...A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1...
A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1...
Román Landín
 
Rosalía esquemas
Rosalía  esquemasRosalía  esquemas
Rosalía esquemas
mati2011
 
Rosalía de castro 2
Rosalía de castro 2Rosalía de castro 2
Rosalía de castro 2
king Paul
 
Vangardas-1
Vangardas-1Vangardas-1
Rexurdimento
RexurdimentoRexurdimento
Rexurdimento
xenevra
 

What's hot (20)

REXURDIMENTO: Rosalía de Castro
REXURDIMENTO: Rosalía de CastroREXURDIMENTO: Rosalía de Castro
REXURDIMENTO: Rosalía de Castro
 
Rosalía de castro
Rosalía de castroRosalía de castro
Rosalía de castro
 
Eduardo Pondal
Eduardo PondalEduardo Pondal
Eduardo Pondal
 
Rosalía de Castro
Rosalía de CastroRosalía de Castro
Rosalía de Castro
 
Castelao
CastelaoCastelao
Castelao
 
Rosalia de Castro
Rosalia de CastroRosalia de Castro
Rosalia de Castro
 
Rosalía de Castro
Rosalía de Castro Rosalía de Castro
Rosalía de Castro
 
Rosalía de castro
Rosalía de castroRosalía de castro
Rosalía de castro
 
Curros Enríquez
Curros EnríquezCurros Enríquez
Curros Enríquez
 
Curros EnríQuez
Curros EnríQuezCurros EnríQuez
Curros EnríQuez
 
Nuevo presentación de microsoft power point
Nuevo presentación de microsoft power pointNuevo presentación de microsoft power point
Nuevo presentación de microsoft power point
 
Power point ROSALÍA DE CASTRO
Power point ROSALÍA DE CASTROPower point ROSALÍA DE CASTRO
Power point ROSALÍA DE CASTRO
 
As cordas líricas de curros
As cordas líricas de currosAs cordas líricas de curros
As cordas líricas de curros
 
SÉCULOS ESCUROS . textos
SÉCULOS ESCUROS . textosSÉCULOS ESCUROS . textos
SÉCULOS ESCUROS . textos
 
Eduardo Pondal
Eduardo PondalEduardo Pondal
Eduardo Pondal
 
A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1...
A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1...A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1...
A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1...
 
Rosalía esquemas
Rosalía  esquemasRosalía  esquemas
Rosalía esquemas
 
Rosalía de castro 2
Rosalía de castro 2Rosalía de castro 2
Rosalía de castro 2
 
Vangardas-1
Vangardas-1Vangardas-1
Vangardas-1
 
Rexurdimento
RexurdimentoRexurdimento
Rexurdimento
 

Viewers also liked

Non violencia contra as mulleres
Non violencia contra as mulleresNon violencia contra as mulleres
Non violencia contra as mulleres
Marisé Roca Garcia
 
nadal
nadalnadal
Recomendacións nadal 16
Recomendacións nadal 16Recomendacións nadal 16
Recomendacións nadal 16
bibliocoto
 
Sn1 65217022012010
Sn1 65217022012010Sn1 65217022012010
Sn1 65217022012010
Biblioremedios
 
Charla - Obradoiro Cogami
Charla - Obradoiro CogamiCharla - Obradoiro Cogami
Charla - Obradoiro Cogami
Mª Carmen Bueno Ferreiro
 
BO NADAL E BOAS LECTURAS
BO NADAL E BOAS LECTURASBO NADAL E BOAS LECTURAS
BO NADAL E BOAS LECTURAS
Marisé Roca Garcia
 
Portadas de ¿Quién cuenta las estrellas?
Portadas de ¿Quién cuenta las estrellas?Portadas de ¿Quién cuenta las estrellas?
Portadas de ¿Quién cuenta las estrellas?
Marisé Roca Garcia
 
Anexo fotografico
Anexo fotograficoAnexo fotografico
Anexo fotografico
Carmen165
 
EcosistemaAuga doce
EcosistemaAuga doce EcosistemaAuga doce
Poemitos
PoemitosPoemitos
Poemitos
Carmen165
 
Formación usuarios, buscar libros
Formación usuarios, buscar librosFormación usuarios, buscar libros
Formación usuarios, buscar libros
Bufolector
 
Os dicionarios
Os dicionariosOs dicionarios
Os dicionarios
IES Porto do Son
 

Viewers also liked (12)

Non violencia contra as mulleres
Non violencia contra as mulleresNon violencia contra as mulleres
Non violencia contra as mulleres
 
nadal
nadalnadal
nadal
 
Recomendacións nadal 16
Recomendacións nadal 16Recomendacións nadal 16
Recomendacións nadal 16
 
Sn1 65217022012010
Sn1 65217022012010Sn1 65217022012010
Sn1 65217022012010
 
Charla - Obradoiro Cogami
Charla - Obradoiro CogamiCharla - Obradoiro Cogami
Charla - Obradoiro Cogami
 
BO NADAL E BOAS LECTURAS
BO NADAL E BOAS LECTURASBO NADAL E BOAS LECTURAS
BO NADAL E BOAS LECTURAS
 
Portadas de ¿Quién cuenta las estrellas?
Portadas de ¿Quién cuenta las estrellas?Portadas de ¿Quién cuenta las estrellas?
Portadas de ¿Quién cuenta las estrellas?
 
Anexo fotografico
Anexo fotograficoAnexo fotografico
Anexo fotografico
 
EcosistemaAuga doce
EcosistemaAuga doce EcosistemaAuga doce
EcosistemaAuga doce
 
Poemitos
PoemitosPoemitos
Poemitos
 
Formación usuarios, buscar libros
Formación usuarios, buscar librosFormación usuarios, buscar libros
Formación usuarios, buscar libros
 
Os dicionarios
Os dicionariosOs dicionarios
Os dicionarios
 

Similar to Rosalía1

Kamishibai
KamishibaiKamishibai
Kamishibai
Carmen165
 
Rosalía De Castro
Rosalía De CastroRosalía De Castro
Rosalía De Castro
boello
 
Manuel María: A natureza, a paisaxe
Manuel María: A natureza, a paisaxeManuel María: A natureza, a paisaxe
Manuel María: A natureza, a paisaxe
monadela
 
Os días das letras galegas
Os días das letras galegasOs días das letras galegas
Os días das letras galegas
fontexeriabib
 
Os días das letras galegas
Os días das letras galegasOs días das letras galegas
Os días das letras galegas
fontexeriabib
 
Manuel María. Letras Galegas. 2016
Manuel María. Letras Galegas. 2016Manuel María. Letras Galegas. 2016
Manuel María. Letras Galegas. 2016
Marlou
 
Rosalia de castro (pedro) copia
Rosalia de castro (pedro)  copia Rosalia de castro (pedro)  copia
Rosalia de castro (pedro) copia
pedrito25fernandez
 
Ramón Cabanillas
Ramón CabanillasRamón Cabanillas
Ramón Cabanillas
blogpousadas
 
Rosalía de Castro
Rosalía de CastroRosalía de Castro
Rosalía de Castro
mariacasares2007
 
Recitado
Recitado Recitado
Manuel Curros Enríquez
Manuel Curros EnríquezManuel Curros Enríquez
Manuel Curros Enríquez
Rosa María Ligero Valladares
 
Canto á Terra Cha. Manuel María
Canto á Terra Cha. Manuel MaríaCanto á Terra Cha. Manuel María
Canto á Terra Cha. Manuel María
monadela
 
cabanillas
cabanillascabanillas
cabanillas
xenevra
 
Rosalia de castro
Rosalia de castroRosalia de castro
Rosalia de castro
crocaio
 
Literaturas peninsulares na idade media
Literaturas peninsulares na idade mediaLiteraturas peninsulares na idade media
Literaturas peninsulares na idade media
Marlou
 

Similar to Rosalía1 (20)

Kamishibai
KamishibaiKamishibai
Kamishibai
 
Rosalía De Castro
Rosalía De CastroRosalía De Castro
Rosalía De Castro
 
Manuel María: A natureza, a paisaxe
Manuel María: A natureza, a paisaxeManuel María: A natureza, a paisaxe
Manuel María: A natureza, a paisaxe
 
Os días das letras galegas
Os días das letras galegasOs días das letras galegas
Os días das letras galegas
 
Rosalía de Castro
Rosalía de CastroRosalía de Castro
Rosalía de Castro
 
Os días das letras galegas
Os días das letras galegasOs días das letras galegas
Os días das letras galegas
 
Manuel María. Letras Galegas. 2016
Manuel María. Letras Galegas. 2016Manuel María. Letras Galegas. 2016
Manuel María. Letras Galegas. 2016
 
Rosalia de castro (pedro) copia
Rosalia de castro (pedro)  copia Rosalia de castro (pedro)  copia
Rosalia de castro (pedro) copia
 
Rosalia de Castro
Rosalia de Castro Rosalia de Castro
Rosalia de Castro
 
Letrasfinal
LetrasfinalLetrasfinal
Letrasfinal
 
Díaz Castro
Díaz CastroDíaz Castro
Díaz Castro
 
Ramón Cabanillas
Ramón CabanillasRamón Cabanillas
Ramón Cabanillas
 
Rosalía de Castro
Rosalía de CastroRosalía de Castro
Rosalía de Castro
 
Recitado
Recitado Recitado
Recitado
 
Tópicos literarios power
Tópicos literarios powerTópicos literarios power
Tópicos literarios power
 
Manuel Curros Enríquez
Manuel Curros EnríquezManuel Curros Enríquez
Manuel Curros Enríquez
 
Canto á Terra Cha. Manuel María
Canto á Terra Cha. Manuel MaríaCanto á Terra Cha. Manuel María
Canto á Terra Cha. Manuel María
 
cabanillas
cabanillascabanillas
cabanillas
 
Rosalia de castro
Rosalia de castroRosalia de castro
Rosalia de castro
 
Literaturas peninsulares na idade media
Literaturas peninsulares na idade mediaLiteraturas peninsulares na idade media
Literaturas peninsulares na idade media
 

More from Carmen165

20_lucia.pdf
20_lucia.pdf20_lucia.pdf
20_lucia.pdf
Carmen165
 
19_martina.pdf
19_martina.pdf19_martina.pdf
19_martina.pdf
Carmen165
 
18_sara.pdf
18_sara.pdf18_sara.pdf
18_sara.pdf
Carmen165
 
17_antia.pdf
17_antia.pdf17_antia.pdf
17_antia.pdf
Carmen165
 
16_jimena.pdf
16_jimena.pdf16_jimena.pdf
16_jimena.pdf
Carmen165
 
15_gabriel.pdf
15_gabriel.pdf15_gabriel.pdf
15_gabriel.pdf
Carmen165
 
14_camilo.pdf
14_camilo.pdf14_camilo.pdf
14_camilo.pdf
Carmen165
 
13_noa.pdf
13_noa.pdf13_noa.pdf
13_noa.pdf
Carmen165
 
10_mauro+.pdf
10_mauro+.pdf10_mauro+.pdf
10_mauro+.pdf
Carmen165
 
9_Yago.pdf
9_Yago.pdf9_Yago.pdf
9_Yago.pdf
Carmen165
 
8_lois_bazal.pdf
8_lois_bazal.pdf8_lois_bazal.pdf
8_lois_bazal.pdf
Carmen165
 
11_martin.pdf
11_martin.pdf11_martin.pdf
11_martin.pdf
Carmen165
 
7_pablo.pdf
7_pablo.pdf7_pablo.pdf
7_pablo.pdf
Carmen165
 
6_carla.pdf
6_carla.pdf6_carla.pdf
6_carla.pdf
Carmen165
 
5_davi.pdf
5_davi.pdf5_davi.pdf
5_davi.pdf
Carmen165
 
4_ainoa.pdf
4_ainoa.pdf4_ainoa.pdf
4_ainoa.pdf
Carmen165
 
3_brais.pdf
3_brais.pdf3_brais.pdf
3_brais.pdf
Carmen165
 
2_lois_alonso.pdf
2_lois_alonso.pdf2_lois_alonso.pdf
2_lois_alonso.pdf
Carmen165
 
1_iker.pdf
1_iker.pdf1_iker.pdf
1_iker.pdf
Carmen165
 
Lectura coeducativa
Lectura coeducativaLectura coeducativa
Lectura coeducativa
Carmen165
 

More from Carmen165 (20)

20_lucia.pdf
20_lucia.pdf20_lucia.pdf
20_lucia.pdf
 
19_martina.pdf
19_martina.pdf19_martina.pdf
19_martina.pdf
 
18_sara.pdf
18_sara.pdf18_sara.pdf
18_sara.pdf
 
17_antia.pdf
17_antia.pdf17_antia.pdf
17_antia.pdf
 
16_jimena.pdf
16_jimena.pdf16_jimena.pdf
16_jimena.pdf
 
15_gabriel.pdf
15_gabriel.pdf15_gabriel.pdf
15_gabriel.pdf
 
14_camilo.pdf
14_camilo.pdf14_camilo.pdf
14_camilo.pdf
 
13_noa.pdf
13_noa.pdf13_noa.pdf
13_noa.pdf
 
10_mauro+.pdf
10_mauro+.pdf10_mauro+.pdf
10_mauro+.pdf
 
9_Yago.pdf
9_Yago.pdf9_Yago.pdf
9_Yago.pdf
 
8_lois_bazal.pdf
8_lois_bazal.pdf8_lois_bazal.pdf
8_lois_bazal.pdf
 
11_martin.pdf
11_martin.pdf11_martin.pdf
11_martin.pdf
 
7_pablo.pdf
7_pablo.pdf7_pablo.pdf
7_pablo.pdf
 
6_carla.pdf
6_carla.pdf6_carla.pdf
6_carla.pdf
 
5_davi.pdf
5_davi.pdf5_davi.pdf
5_davi.pdf
 
4_ainoa.pdf
4_ainoa.pdf4_ainoa.pdf
4_ainoa.pdf
 
3_brais.pdf
3_brais.pdf3_brais.pdf
3_brais.pdf
 
2_lois_alonso.pdf
2_lois_alonso.pdf2_lois_alonso.pdf
2_lois_alonso.pdf
 
1_iker.pdf
1_iker.pdf1_iker.pdf
1_iker.pdf
 
Lectura coeducativa
Lectura coeducativaLectura coeducativa
Lectura coeducativa
 

Rosalía1

 • 3. A casadesapareceu,enoseu lugar, haiun monolitoquerecordao lugaronde veu a luz.
 • 4. Nasín cando as plantas nasen, no mes das flores nasín nunha alborada mainiña nunha alborada de abril. Por eso me chaman Rosa, mais a do triste sorrir, con espiñas para todos, sen ningunha para ti. Cantares Gallegos
 • 5. Anena foi bautizada na capela doHospital Real (hoxe Hostal dos Reis Católicos), como MaríaRosalía Rita. Soamente estaban presentes a madriña,que era unha criada dasúa nai. O seu pai, era un cura; e anai, estaba solteira, dúas condicións moi mal vistas pola sociedade da época parater un fillo.
 • 6. E ti rapaz garrido, de tan melosas falas, tan majo de monteira, tan rico de polainas, tan fino de calzado como de mans fidalgas, cando me dis que gustas de traballar na braña. Non che digo nada…, Pero vaia! Mais tantas cousas vexo que me parecen trampa; tanto sol entre nubes e tan revoltas augas que asemellarse intentan a unha fontiña clara, que por non perder tempo onde non quito racha, Non che digo nada…, Pero vaia! Cantares Gallegos
 • 7. Pero unhas tías deRosalía, irmás do pai, levan á nena con elas para Ortoño. Alí aprendeu a lingua galega que logo manifesta nas súas composicións.
 • 8. Si a vernos Marica natronte viñeras á festa do Seixo na beira do mar, ti riras Marica, cal nunca te riches debaixo dos pinos do verde pinar. Á sombra dos pinos, Marica, que cousas chistosas pasaron!, que rir toleirón! Relouca de arriba, relouca de abaixo, iñamos, viñamos e o bombo …pon!...pon! As cóchegas brandas, as loitas alegres, os berros, os brincos, os cantos sen fe, todiños peneques, alegres todiños… E a nosa señora detrás do tonel! Cantares Gallegos
 • 9. A súa nai, dona Teresa, nonse esquece da nena, e sábese que en 1842 vivían as dúas xuntas en Padrón. E logo, en 1850, trasládanse a Compostela.
 • 10. En Santiago, Rosalía estudia e aprende música; contacta con intelectuais e participa en obras deteatro . Pero non ten unha residencia fixa, e así, ela e a súa nai viven endistintos puntos da cidade que alugaban habitacións. Da súa afección polo teatro, tamén dá mostras nos seus poemas dialogados: -Dios vos garde miña vella; gárdevos Santa Mariña, que, abofé, sós falangueira, falangueira e ben cumprida. -Meniña, por ben falada ningunha se perdería. Cóllense entre os paxariños aqueles que mellor trían. Morre afogado entre as pallas o pitiño que non chía. -Pois se vós foras pitiño, dígovos miña velliña, que dese mal non morreras, que chiar, ben chiarías. - Ai! Que se non, de min fora, miña filla, miña filla! Sen agarimo no mundo desde que nacín orfiña, de porta en porta pedindo tiven que pasar a vida (………….) hai que deprender entonces por non morrer coitadiña (…………. ) O chío dos paxariños, o recramo das pombiñas, o ben falar que comprace, a humildá mansa que obriga. -Moito sabés milla vella, moito de sabiduría! Quen poidera correr mundo para ser como vós sabida! Cantares gallegos
 • 12. Residencia de San Agostíño, onde Rosalía e a súanai viviron durante un tempo nunhahabitación alugada.
 • 13. En 1856 viaxaa Madrid,onde publica oseu primeiro libro, LaFlor. En Madrid, na igrexade San Idelfonso, casacon Manuel Murguía, con quen terá sete fillos.
 • 15. En 1859, nace nesta casa da rúa da Conga, quenaquela data era unha fonda, a súa primeira filla, Alejandra.
 • 16. E volve vivir en distintos lugares da cidade, peroagora co seu maridoe os seus fillos… Mentres reside na casa natal deLópez Ferreiro, publica, en 1863, o libro considerado o inicio doRexurdimento da literatura galega: Cantaresgallegos.
 • 18. Adiós, montes e prados, igresas e campanas adiós, Sar e Sarela, cubertos de enramada; adiós, Vidán alegre, moiños e hondanadas; Conxo, o do craustro triste i as soedades prácidas; San Lourenzo, o escondido, cal un niño antre as ramas; Balvís, para min sempre o das fondas lembranzas; Santo Domingo, en donde canto eu quixen descansa -vidas da miña vida, anacos das entrañas-; e vós tamén, sombrisas paredes solitarias que me viches chorare soia e desventurada, adiós, sombras queridas; adiós, sombras odiadas; outra vez os vaivéns da fertuna pra lonxe me arrastran. Follas Novas
 • 19. En 1870 volve a Galicia, porque Murguíaé trasladadoao ArquivodoReino de Galicia. Enace na rúada Senra, Adriano un neno que faleceu ao caer dunha mesa. Logotrasládase a Altamira 2 e á rúadoHórreo. ..E vai alternandoas súas estancias en Santiago coas de Lestrove, de onde era oseu avó materno.
 • 20. Miña casiña meu lar, cantas onciñas de ouro me vals! Vin de Santiago a Padrón cun chover que era arroiar, descalciña de pé e perna, sen comer nin almorzar. Polo camiño atopaba ricas cousas que mercar, e anque tiña ganas delas non tiña con que as mercar. (………) Fixen un caldo de groria que me subo que la mar! Fixen un bolo do pote que era cousa de envidiar; despois que o tiven comido volvín de novo a rezar; e despois que houben rezado puxen a roupa secar; que non tiña fío enxoito de haber tanto me mollar; Nantrementres me secaba, púxenme logo a cantar para que me oíran en todo o lugar: Meu lar, meu fogar, cantas onciñas de ouro me vals! Follas Novas
 • 21. En 1883, aséntase no lugar da Matanza, enPadrón, quedesde 1972 é Casa-Museo e Fundación. Mentres Rosalía vivena Matanza, publícase o libro depoemas en castelán Enlasorillas delSar.
 • 22. En mi pequeño huerto brilla la sonrosada margarita, tan fecunda y humilde como agreste y sencilla. Ella borda primores en el césped, y finge maravillas entre el fresco verdor de las praderas do proyectan sus sombras las encinas, y a orillas de la fuente y del arroyo que recorre en silencio las umbrías. Y aun cuando al pie de la huella , ella revive y vuelve a levantarse siempre limpia, a semejanza de las almas blancas que en vano quiere ennegrecer la envidia. En las orillas del Sar
 • 23. Na casa da Matanza, morreu o 15 dexullo de1885. Foi soterrada moi preto, no cemiterio de Adina.
 • 24. Padrón! …Padrón!... Santa María…Lestrove… Adiós! Adiós! Aquelas risas sen fin, aquel brincar sen dolor, aquela louca alegría, por que acabou? Aqueles doces cantares, aquelas falas de amor Aquelas noites serenas, Por que non son? Follas Novas
 • 25. Hoxeen día,os restosdeRosalíaestánenCompostela,en SanDomingosde Bonaval, noCemiteriodeGalegosIlustres,caseao ladodatumbadesúanaie do seufillo Alejandro: Poucoa poucofunindo, i asescaleirascontemorsubindo, cotristecorazónsobresaltado. ¡Escoitei…! Ninasmoscasrebulían. Noberceindaosmeusánxeles dormían, caVirxe ó seulado. Follas Novas
 • 26. Con Rosalía de Castro aparecen novos personaxes na literatura: os emigrantes, o traficante de escravos, os indianos… Tamén creou e incorporou novas formasde medir e novos ritmos á poesía. .. Branc’auro- ra-Venchegan- do-I âs porti- ñas –vaichamando- D’os que dor- men-Esperan- do-O teu folgor! Cantares Gallegos
 • 27. Pero, Rosalía, muller por encima de todo, defendeu a dignidade das esposas, das nais e das viúvas que non tiñan voz, e defendeunas na súa propia lingua, na lingua dun pobo que non sabía ler nin escribir aqueles versos que ela compoñía…
 • 28. Libros enteiros poideran escribirse falando do eterno infortunio que afrixe aos aldeáns e mariñeiros, soia e verdadeira xente do traballo do nosos país. Vin e sentín as súas penas coma se fosen miñas , mais o que me conmoveu sempre (…), foron as innumerables coitas das nosas mullleres : (…) tan desdichadas que se dixeran nadas soamente para rexer cantas fatigas poidan afrixir á parte máis frouxa e inxel da humanidade. No campo, compartindo (…) cos seus homes as rudas faenas; na casa, soportando valerosamente as ansias da maternidade, os traballos domésticos e as arideces da pobreza(…) E o máis desconsolador para elas é que os seus homes vanse indo todos (…) Crerán algúns que porque tentei falar das cousas que se poden chamar humildes, é porque me explico na nosa lingua . As multitudes dos nosos campos tardarán en ler estes versos, escritos a causa deles, pero só en certo modo, para eles. O que quixen foi falar unha vez máis das cousas da nosa terra, na nosa lingua (…) Non era cousa de chamar ás xentes á guerra e desertar da bandeira que eu mesma levantara. Prólogo de Follas Novas
 • 29. Uxía: Rosalía pequeniña. E por todo iso, Rosalía e a súa obra, seguen vivas…
 • 30. EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA CEIP LÓPEZ FERREIRO CURSO 2015-16