SlideShare a Scribd company logo
Os dicionarios
Informan sobre o significado das
palabras.
Normalmente, ordenadas
alfabeticamente
TIPOS DE DICIONARIOS
◈ De dúbidas
Etc. 2
◈ De lingua
◈ De sinónimos
◈ De materias específicas
◈ Bilingües
◈ Enciclopédicos
3
elemento s.m. 1.Cada un dos
compoñentes dun conxunto ou dun todo. A
xuventude é o elemento máis dinámico da
sociedade 2. Cada un dos catro principios,
terra, aire, auga e lume, que antigamente se
crían constituíntes dos corpos materiais.Os
antigos filósofos mantiveron a teoría dos
catro elementos 3. Quím.Corpo químico
simple.O hidróxeno é un elemento.// pl.
4. Forzas da natureza, coma o vento, os
terremotos, etc. O home ten que se defender
contra os elementos.
Entrada ou lema
Palabra que encabeza o artigo
Información gramatical
Clasifica a entrada segundo
a súa categoría gramatical
Acepcións
Significado ou significados
da palabra
dicionarios de lingua
Información básica
4
dicionarios de lingua
Outra información
elemento 3. Quím. Corpo químico
simple.O hidróxeno é un elemento.
elucubrar [eluku´bRaR] v.t. [lat. elucubrare]
1.Elaborar unha obra de carácter intelectual a
por de dedicarlle moitas horas de meditación,
mesmo as destinadas ao repouso. Elucubrar
unha teoría filosófica.
chola s.f. 1. familiar Cabeza das persoas.
Ten coidado coa chola, que vas levar un
croque. 2. figurado Intelixencia, enxeño,
entendemento. O pobre ten pouca chola.
SINÓNIMO chencha
Área de coñecemento
Ámbito en que se utiliza unha
palabra ou acepción
Exemplos
Uso real da entrada na lingua
Pronuncia
Etimoloxía
Orixe da palabra
Rexistro ou situación de uso
Sinónimos, antónimos ou
palabras relacionadas
Substantivos ou adxectivos: pola forma do masculino singular
GUÍA PARA BUSCAR PALABRAS NO DICIONARIO
5
Verbos: infinitivo
Diminutivos, aumentativos e superlativos non se recollen (dedúcese o
significado)
Nomes propios e topónimos: só nos dicionarios enciclopédicos
PALABRAS POLISÉMICAS
6
Polisemia: unha palabra ten varios significados
Nos dicionarios recóllense na mesma entrada.
Son as acepcións
casa s.f. 1. Construción destinada
a vivenda. 2. Edificio destinado a
diversos usos. 3. Empresa
comercial. 4. Conxunto de
membros dunha familia,
especialmente se é fidalga. 5.
Espazo dunha táboa, taboleiro,
formulario etc., normalmente
cuadrangular e separado por liñas.
6. Dep. Campo propio.
PALABRAS HOMÓNIMAS
7
Hominimia: dúas ou máis palabras coinciden na
forma, pero teñen orixes distintas.
Nos dicionarios recóllense en distintas
entradas, normalmente indicadas por números
en superíndice
coca1 s.f. 1. Arbusto da clase das
dicotiledóneas...
coca2 s.f. 1. familiar Parte alta e posterior
da cabeza humana…
coca3 s.f. 1. Especie de verme…
coca4 s.f. Planta herbácea…
coca5 s.f. Figura lendaria que representa
unha serpe...
PALABRAS GUÍA
8
elemento
elemento s.m. 1.Cada un dos compoñentes dun conxunto ou
dun todo. A xuventude é o elemento máis dinámico da
sociedade 2. Cada un dos catro principios, terra, aire, auga e
lume, que antigamente se crían constituíntes dos corpos
materiais.Os antigos filósofos mantiveron a teoría dos catro
elementos 3. Quím.Corpo químico simple.O hidróxeno é un
elemento.// pl.4. Forzas da natureza, coma o vento, os
terremotos, etc. O home ten que se defender contra os
elementos.
elenco s.m.1.Lista ou relación ordenada. 2.Conxunto de
actoresque integran unha compañía ou que participan nun
espectáculo teatral, cinematográfico, etc.
Aparecen ao principio e ao final de cada dobre páxina e coinciden
coa primeira e a última entrada desa dobre páxina.
Facilitan a busca
DICIONARIOS DE SINÓNIMOS
9
Recollen sinónimos, antónimos e termos afíns.
Resultan útiles para variar a expresión
DICIONARIOS DE MATERIAS ESPECÍFICAS
10
Recollen o léxico dun ámbito específico
DICIONARIOS BILINGÜES
11
Proporcionan o equivalente dun termo noutro idioma
DICIONARIOS ENCICLOPÉDICOS
12
❖ Proporcionan máis datos sobre cuestións científicas, técnicas,
históricas, culturais, etc., ca un dicionario de lingua (e menos
ca unha obra de consulta específica)
❖ Inclúen mapas e ilustracións
DICIONARIOS DE DÚBIDAS
13
Ofrecen información sobre erros e dúbidas frecuentes na lingua
DICIONARIOS DE GALEGO ANTERIORES Á NORMATIVA
14
Recóllense na obra Diccionario de diccionarios (en CD-Rom e en liña)
Resultan útiles para consultar formas dialectais ou non normativas
DICIONARIOS EN LIÑA
15
Permiten a consulta desde un ordenador, unha tableta ou un teléfono intelixente
Son de uso gratuíto
Actualízanse con frecuencia
Ofrecen máis opcións de busca (preditiva, femininos, plurais…)
DICIONARIOS EN LIÑA (galego, RAG)
No Portal das Palabras e na páxina da RAG pódese consultar o
mesmo dicionario e do mesmo xeito
16
DICIONARIOS EN LIÑA (galego, RAG)
17
O Dicionario da RAG
pódese consultar como
dicionario de lingua ou
de sinónimos cambiando
a opción de busca
DICIONARIOS EN LIÑA (galego, RAG)
18
En todas as entradas podemos
escoitar a pronuncia
Nos verbos pódese ver a conxugación
completa
DICIONARIOS EN LIÑA (galego, RAG)
19
Utilizando a busca avanzada,
localizamos entradas que conteñen
no principio, no final ou no medio a
serie de letras que introducimos,
que utilizan unha palabra na
definición ou no exemplo ou que
pertencen a un campo específico
(pódense combinar as opcións)
DICIONARIOS EN LIÑA (galego, RAG)
20
Pódese realizar a busca pola forma
do masculino ou do feminino
Dá a coñecer as actualizacións
máis recentes
DICIONARIOS EN LIÑA (galego, RAG)
Accedendo desde a páxina web
da RAG, as opcións son as
mesmas e o deseño similar
DICIONARIOS EN LIÑA (galego, Digalego)
22
Ofrece a etimoloxía da entrada
Inclúe a equivalencia noutras linguas
Contén refráns relacionados coa
palabra
Inclúe conxugador de verbos,
listaxe de formas incorrectas e
apéndice gramatical
DICIONARIOS EN LIÑA (galego, sinónimos)
23
Utilizando a busca avanzada,
localizamos entradas que
conteñen no principio, no final
ou no medio a serie de letras
que introducimos ou escollemos
buscar nas entradas ou nos
sinónimos
Podemos ver todas as
entradas que conteñen
esta entre os sinónimos
DICIONARIOS EN LIÑA (galego, pronuncia)
24
Permite coñecer a pronuncia
do léxico común, nomes,
apelidos ou topónimos
Reproduce unha gravación coa
pronuncia e ofrece a
transcrición
DICIONARIOS EN LIÑA (portugués, Priberam)
25
Indica a etimoloxía
Permite consultar a
conxugación dos verbos
Inclúe frases feitas
Informa sobre palabras
relacionadas
DICIONARIOS EN LIÑA (castelán, RAE)
26
Permite consultar a
conxugación dos verbos
Indica a etimoloxía
Inclúe frases feitas
Localiza o lugar onde se
utilizan as que non son de
uso xeral
DICIONARIOS EN LIÑA (castelán, RAE)
27
A busca pódese facer introducindo o
masculino ou o feminino das palabras
con variación ou calquera forma da
conxugación dun verbo
DICIONARIOS EN LIÑA (outras linguas)
28
Permite seleccionar distintas linguas e
utilizalo como bilingüe ou monolingüe
Sobre a pronuncia, ofrece a gravación e
a transcrición da entrada
Inclúe exemplos e contextos de
utilización
Wordreference
DICIONARIOS EN LIÑA (outras linguas, inglés)
29
Pódese buscar a palabra enteira ou só
o principio ou o final
Ofrece a consulta en obras de
distinto tipo
Inclúe a gravación para coñecer a
pronuncia
The free dictionary
DICIONARIO INGLÉS-GALEGO Universidade de Vigo
Pódese buscar a palabra
enteira ou só o principio,
desde o galego ou desde
o inglés
DICIONARIO FRANCÉS-GALEGO Universidade de Vigo
Pódese buscar a palabra
enteira ou só o principio,
desde o galego ou desde
o francés
TESOURO INFORMATIZADO DA LINGUA GALEGA
(TILGA)
a
As palabras no seu
contexto literario.
Obtemos información
sobre referencias nas
que aparece o termo.
Non sempre son termos
recoñecidos na
normativa.
CORPUS DE REFERENCIA DO GALEGO ACTUAL
(CORGA)
As palabras no seu
contexto literario e
xornalístico actual.
Termo da
busca
Información da
obra e autor
VISUAL DICTIONARY ONLINE
Carme Pazos. Departamento de Lingua Galega e
Biblioteca do IES de Porto do Son
2017-2018

More Related Content

What's hot

Método Duo de iniciação em Flauta Transversal by Mascolo - 17.09.21.pdf
Método Duo de iniciação em Flauta Transversal by Mascolo - 17.09.21.pdfMétodo Duo de iniciação em Flauta Transversal by Mascolo - 17.09.21.pdf
Método Duo de iniciação em Flauta Transversal by Mascolo - 17.09.21.pdf
Marcondes Menezes
 
Phonlogical acquistion
Phonlogical acquistionPhonlogical acquistion
Phonlogical acquistion
Lama Albabtain
 
The study of language fifth edition, chapter 1 and 2
The study of language fifth edition, chapter 1 and 2The study of language fifth edition, chapter 1 and 2
The study of language fifth edition, chapter 1 and 2
Erica Gisela Delgado
 
Introduction.pptx
Introduction.pptxIntroduction.pptx
Introduction.pptx
Mako96
 
Voicing
VoicingVoicing
Voicing
Edwinzapata
 
O modo imperativo numa abordagem semântica pragmática e discursiva
O modo imperativo numa abordagem semântica pragmática e discursivaO modo imperativo numa abordagem semântica pragmática e discursiva
O modo imperativo numa abordagem semântica pragmática e discursiva
Carmelita Minelio
 
Natural Phonology by Hussain H Mayuuf/2013
Natural Phonology by Hussain H Mayuuf/2013Natural Phonology by Hussain H Mayuuf/2013
Natural Phonology by Hussain H Mayuuf/2013
Hhm Mayuuf
 
Tay Sachs
Tay SachsTay Sachs
Tay Sachs
kittymust
 
phonolgy Chapter 9
phonolgy Chapter 9 phonolgy Chapter 9
phonolgy Chapter 9
King Abdulaziz University
 
Inconsciente coletivo em jung
Inconsciente coletivo em jungInconsciente coletivo em jung
Inconsciente coletivo em jung
Adilson P Motta Motta
 
English phonology
English phonologyEnglish phonology
English phonology
Lia Janah
 
Phonetics&Phonology
Phonetics&PhonologyPhonetics&Phonology
Phonetics&Phonology
maryrosearg
 
Variantes xeográficas do galego
Variantes xeográficas do galegoVariantes xeográficas do galego
Variantes xeográficas do galego
noagaliza
 
Desenvolvimento da Fala e da Linguagem
Desenvolvimento da Fala e da LinguagemDesenvolvimento da Fala e da Linguagem
Desenvolvimento da Fala e da Linguagem
Kelly Moreira
 
Caderno de Acordes - Prof. Juarez Barcellos.pdf
Caderno de Acordes - Prof. Juarez Barcellos.pdfCaderno de Acordes - Prof. Juarez Barcellos.pdf
Caderno de Acordes - Prof. Juarez Barcellos.pdf
ubsrc
 
Class phonetics and phonology - phoneme
Class  phonetics and phonology - phonemeClass  phonetics and phonology - phoneme
Class phonetics and phonology - phoneme
Zahra Azlan
 
Afasia (1)
Afasia (1)Afasia (1)
Language Acquisition: Lecture 2 Phonological Development
Language Acquisition: Lecture 2 Phonological DevelopmentLanguage Acquisition: Lecture 2 Phonological Development
Language Acquisition: Lecture 2 Phonological Development
suascolleges
 

What's hot (18)

Método Duo de iniciação em Flauta Transversal by Mascolo - 17.09.21.pdf
Método Duo de iniciação em Flauta Transversal by Mascolo - 17.09.21.pdfMétodo Duo de iniciação em Flauta Transversal by Mascolo - 17.09.21.pdf
Método Duo de iniciação em Flauta Transversal by Mascolo - 17.09.21.pdf
 
Phonlogical acquistion
Phonlogical acquistionPhonlogical acquistion
Phonlogical acquistion
 
The study of language fifth edition, chapter 1 and 2
The study of language fifth edition, chapter 1 and 2The study of language fifth edition, chapter 1 and 2
The study of language fifth edition, chapter 1 and 2
 
Introduction.pptx
Introduction.pptxIntroduction.pptx
Introduction.pptx
 
Voicing
VoicingVoicing
Voicing
 
O modo imperativo numa abordagem semântica pragmática e discursiva
O modo imperativo numa abordagem semântica pragmática e discursivaO modo imperativo numa abordagem semântica pragmática e discursiva
O modo imperativo numa abordagem semântica pragmática e discursiva
 
Natural Phonology by Hussain H Mayuuf/2013
Natural Phonology by Hussain H Mayuuf/2013Natural Phonology by Hussain H Mayuuf/2013
Natural Phonology by Hussain H Mayuuf/2013
 
Tay Sachs
Tay SachsTay Sachs
Tay Sachs
 
phonolgy Chapter 9
phonolgy Chapter 9 phonolgy Chapter 9
phonolgy Chapter 9
 
Inconsciente coletivo em jung
Inconsciente coletivo em jungInconsciente coletivo em jung
Inconsciente coletivo em jung
 
English phonology
English phonologyEnglish phonology
English phonology
 
Phonetics&Phonology
Phonetics&PhonologyPhonetics&Phonology
Phonetics&Phonology
 
Variantes xeográficas do galego
Variantes xeográficas do galegoVariantes xeográficas do galego
Variantes xeográficas do galego
 
Desenvolvimento da Fala e da Linguagem
Desenvolvimento da Fala e da LinguagemDesenvolvimento da Fala e da Linguagem
Desenvolvimento da Fala e da Linguagem
 
Caderno de Acordes - Prof. Juarez Barcellos.pdf
Caderno de Acordes - Prof. Juarez Barcellos.pdfCaderno de Acordes - Prof. Juarez Barcellos.pdf
Caderno de Acordes - Prof. Juarez Barcellos.pdf
 
Class phonetics and phonology - phoneme
Class  phonetics and phonology - phonemeClass  phonetics and phonology - phoneme
Class phonetics and phonology - phoneme
 
Afasia (1)
Afasia (1)Afasia (1)
Afasia (1)
 
Language Acquisition: Lecture 2 Phonological Development
Language Acquisition: Lecture 2 Phonological DevelopmentLanguage Acquisition: Lecture 2 Phonological Development
Language Acquisition: Lecture 2 Phonological Development
 

Viewers also liked

Formación usuarios, buscar libros
Formación usuarios, buscar librosFormación usuarios, buscar libros
Formación usuarios, buscar libros
Bufolector
 
EcosistemaAuga doce
EcosistemaAuga doce EcosistemaAuga doce
Adivinanzas
AdivinanzasAdivinanzas
Los libros, sus partes y tipos
Los libros, sus partes y tiposLos libros, sus partes y tipos
Los libros, sus partes y tipos
Leer es Divertido Taller de Lectura y Reciclaje
 
Guia de investigación na rede
Guia de investigación na rede Guia de investigación na rede
Guia de investigación na rede
marichoni
 
Tempo De Magostos - Celia Díaz Núñez
Tempo De Magostos - Celia Díaz NúñezTempo De Magostos - Celia Díaz Núñez
Tempo De Magostos - Celia Díaz Núñez
Celia Díaz
 
A ciencia da programación de ordenadores (tamén en galego)
A ciencia da programación de ordenadores (tamén en galego)A ciencia da programación de ordenadores (tamén en galego)
A ciencia da programación de ordenadores (tamén en galego)
Manuel Caeiro Rodríguez
 
Quenequen
QuenequenQuenequen
Quenequen
Belén Junq
 
Filosofía si
Filosofía siFilosofía si
Filosofía si
mariapousa
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PRIMARIA SOCIALES
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PRIMARIA SOCIALESPROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PRIMARIA SOCIALES
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PRIMARIA SOCIALES
DaniArias9
 
Durban alcañiz
Durban alcañizDurban alcañiz
Durban alcañiz
biblioteca_escoladelclot
 
Formación de usuarios da nosa biblio
Formación de usuarios da nosa biblioFormación de usuarios da nosa biblio
Formación de usuarios da nosa biblio
taalva
 
25N - Día internacional contra la violencia hacia la mujer
25N - Día internacional contra la violencia hacia la mujer25N - Día internacional contra la violencia hacia la mujer
25N - Día internacional contra la violencia hacia la mujer
blogdelmaestro
 
Citas e referencias bibliográficas e webgráficas
Citas e referencias bibliográficas e webgráficasCitas e referencias bibliográficas e webgráficas
Citas e referencias bibliográficas e webgráficas
IES Monte Carrasco
 
Presentación recanto maker
Presentación recanto makerPresentación recanto maker
Presentación recanto maker
pepedexanbiblio
 
Plantear trabajos investigacion
Plantear trabajos investigacionPlantear trabajos investigacion
Plantear trabajos investigacion
biblioteca_escolatdelclot
 
Como citar un documento
Como citar un documentoComo citar un documento
Como citar un documento
IES Monte Carrasco
 
Sistema de citacion Harvard
Sistema de citacion HarvardSistema de citacion Harvard
Lírica medieval galego-portuguesa
Lírica medieval galego-portuguesaLírica medieval galego-portuguesa
Lírica medieval galego-portuguesa
tominho
 
III milla correndo polo galego 2017
III milla correndo polo galego 2017III milla correndo polo galego 2017
III milla correndo polo galego 2017
Marta Pérez Lage
 

Viewers also liked (20)

Formación usuarios, buscar libros
Formación usuarios, buscar librosFormación usuarios, buscar libros
Formación usuarios, buscar libros
 
EcosistemaAuga doce
EcosistemaAuga doce EcosistemaAuga doce
EcosistemaAuga doce
 
Adivinanzas
AdivinanzasAdivinanzas
Adivinanzas
 
Los libros, sus partes y tipos
Los libros, sus partes y tiposLos libros, sus partes y tipos
Los libros, sus partes y tipos
 
Guia de investigación na rede
Guia de investigación na rede Guia de investigación na rede
Guia de investigación na rede
 
Tempo De Magostos - Celia Díaz Núñez
Tempo De Magostos - Celia Díaz NúñezTempo De Magostos - Celia Díaz Núñez
Tempo De Magostos - Celia Díaz Núñez
 
A ciencia da programación de ordenadores (tamén en galego)
A ciencia da programación de ordenadores (tamén en galego)A ciencia da programación de ordenadores (tamén en galego)
A ciencia da programación de ordenadores (tamén en galego)
 
Quenequen
QuenequenQuenequen
Quenequen
 
Filosofía si
Filosofía siFilosofía si
Filosofía si
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PRIMARIA SOCIALES
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PRIMARIA SOCIALESPROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PRIMARIA SOCIALES
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PRIMARIA SOCIALES
 
Durban alcañiz
Durban alcañizDurban alcañiz
Durban alcañiz
 
Formación de usuarios da nosa biblio
Formación de usuarios da nosa biblioFormación de usuarios da nosa biblio
Formación de usuarios da nosa biblio
 
25N - Día internacional contra la violencia hacia la mujer
25N - Día internacional contra la violencia hacia la mujer25N - Día internacional contra la violencia hacia la mujer
25N - Día internacional contra la violencia hacia la mujer
 
Citas e referencias bibliográficas e webgráficas
Citas e referencias bibliográficas e webgráficasCitas e referencias bibliográficas e webgráficas
Citas e referencias bibliográficas e webgráficas
 
Presentación recanto maker
Presentación recanto makerPresentación recanto maker
Presentación recanto maker
 
Plantear trabajos investigacion
Plantear trabajos investigacionPlantear trabajos investigacion
Plantear trabajos investigacion
 
Como citar un documento
Como citar un documentoComo citar un documento
Como citar un documento
 
Sistema de citacion Harvard
Sistema de citacion HarvardSistema de citacion Harvard
Sistema de citacion Harvard
 
Lírica medieval galego-portuguesa
Lírica medieval galego-portuguesaLírica medieval galego-portuguesa
Lírica medieval galego-portuguesa
 
III milla correndo polo galego 2017
III milla correndo polo galego 2017III milla correndo polo galego 2017
III milla correndo polo galego 2017
 

More from IES Porto do Son

Haikus, palabras ingrávidas para un almanaque.pdf
Haikus, palabras ingrávidas para un almanaque.pdfHaikus, palabras ingrávidas para un almanaque.pdf
Haikus, palabras ingrávidas para un almanaque.pdf
IES Porto do Son
 
Glosario_emocións_TIL.pdf
Glosario_emocións_TIL.pdfGlosario_emocións_TIL.pdf
Glosario_emocións_TIL.pdf
IES Porto do Son
 
Letras galegas, 2017
Letras galegas, 2017Letras galegas, 2017
Letras galegas, 2017
IES Porto do Son
 
A astronomía na tradición popular
A astronomía na tradición popularA astronomía na tradición popular
A astronomía na tradición popular
IES Porto do Son
 
Presentación1navidad
Presentación1navidadPresentación1navidad
Presentación1navidad
IES Porto do Son
 
Xornadas de portas abert@s
Xornadas de portas abert@s Xornadas de portas abert@s
Xornadas de portas abert@s
IES Porto do Son
 
Derechos de la Infancia
Derechos de la InfanciaDerechos de la Infancia
Derechos de la Infancia
IES Porto do Son
 

More from IES Porto do Son (8)

Haikus, palabras ingrávidas para un almanaque.pdf
Haikus, palabras ingrávidas para un almanaque.pdfHaikus, palabras ingrávidas para un almanaque.pdf
Haikus, palabras ingrávidas para un almanaque.pdf
 
Glosario_emocións_TIL.pdf
Glosario_emocións_TIL.pdfGlosario_emocións_TIL.pdf
Glosario_emocións_TIL.pdf
 
Letras galegas, 2017
Letras galegas, 2017Letras galegas, 2017
Letras galegas, 2017
 
A astronomía na tradición popular
A astronomía na tradición popularA astronomía na tradición popular
A astronomía na tradición popular
 
Presentación1navidad
Presentación1navidadPresentación1navidad
Presentación1navidad
 
La ratonera
La ratoneraLa ratonera
La ratonera
 
Xornadas de portas abert@s
Xornadas de portas abert@s Xornadas de portas abert@s
Xornadas de portas abert@s
 
Derechos de la Infancia
Derechos de la InfanciaDerechos de la Infancia
Derechos de la Infancia
 

Os dicionarios

 • 1. Os dicionarios Informan sobre o significado das palabras. Normalmente, ordenadas alfabeticamente
 • 2. TIPOS DE DICIONARIOS ◈ De dúbidas Etc. 2 ◈ De lingua ◈ De sinónimos ◈ De materias específicas ◈ Bilingües ◈ Enciclopédicos
 • 3. 3 elemento s.m. 1.Cada un dos compoñentes dun conxunto ou dun todo. A xuventude é o elemento máis dinámico da sociedade 2. Cada un dos catro principios, terra, aire, auga e lume, que antigamente se crían constituíntes dos corpos materiais.Os antigos filósofos mantiveron a teoría dos catro elementos 3. Quím.Corpo químico simple.O hidróxeno é un elemento.// pl. 4. Forzas da natureza, coma o vento, os terremotos, etc. O home ten que se defender contra os elementos. Entrada ou lema Palabra que encabeza o artigo Información gramatical Clasifica a entrada segundo a súa categoría gramatical Acepcións Significado ou significados da palabra dicionarios de lingua Información básica
 • 4. 4 dicionarios de lingua Outra información elemento 3. Quím. Corpo químico simple.O hidróxeno é un elemento. elucubrar [eluku´bRaR] v.t. [lat. elucubrare] 1.Elaborar unha obra de carácter intelectual a por de dedicarlle moitas horas de meditación, mesmo as destinadas ao repouso. Elucubrar unha teoría filosófica. chola s.f. 1. familiar Cabeza das persoas. Ten coidado coa chola, que vas levar un croque. 2. figurado Intelixencia, enxeño, entendemento. O pobre ten pouca chola. SINÓNIMO chencha Área de coñecemento Ámbito en que se utiliza unha palabra ou acepción Exemplos Uso real da entrada na lingua Pronuncia Etimoloxía Orixe da palabra Rexistro ou situación de uso Sinónimos, antónimos ou palabras relacionadas
 • 5. Substantivos ou adxectivos: pola forma do masculino singular GUÍA PARA BUSCAR PALABRAS NO DICIONARIO 5 Verbos: infinitivo Diminutivos, aumentativos e superlativos non se recollen (dedúcese o significado) Nomes propios e topónimos: só nos dicionarios enciclopédicos
 • 6. PALABRAS POLISÉMICAS 6 Polisemia: unha palabra ten varios significados Nos dicionarios recóllense na mesma entrada. Son as acepcións casa s.f. 1. Construción destinada a vivenda. 2. Edificio destinado a diversos usos. 3. Empresa comercial. 4. Conxunto de membros dunha familia, especialmente se é fidalga. 5. Espazo dunha táboa, taboleiro, formulario etc., normalmente cuadrangular e separado por liñas. 6. Dep. Campo propio.
 • 7. PALABRAS HOMÓNIMAS 7 Hominimia: dúas ou máis palabras coinciden na forma, pero teñen orixes distintas. Nos dicionarios recóllense en distintas entradas, normalmente indicadas por números en superíndice coca1 s.f. 1. Arbusto da clase das dicotiledóneas... coca2 s.f. 1. familiar Parte alta e posterior da cabeza humana… coca3 s.f. 1. Especie de verme… coca4 s.f. Planta herbácea… coca5 s.f. Figura lendaria que representa unha serpe...
 • 8. PALABRAS GUÍA 8 elemento elemento s.m. 1.Cada un dos compoñentes dun conxunto ou dun todo. A xuventude é o elemento máis dinámico da sociedade 2. Cada un dos catro principios, terra, aire, auga e lume, que antigamente se crían constituíntes dos corpos materiais.Os antigos filósofos mantiveron a teoría dos catro elementos 3. Quím.Corpo químico simple.O hidróxeno é un elemento.// pl.4. Forzas da natureza, coma o vento, os terremotos, etc. O home ten que se defender contra os elementos. elenco s.m.1.Lista ou relación ordenada. 2.Conxunto de actoresque integran unha compañía ou que participan nun espectáculo teatral, cinematográfico, etc. Aparecen ao principio e ao final de cada dobre páxina e coinciden coa primeira e a última entrada desa dobre páxina. Facilitan a busca
 • 9. DICIONARIOS DE SINÓNIMOS 9 Recollen sinónimos, antónimos e termos afíns. Resultan útiles para variar a expresión
 • 10. DICIONARIOS DE MATERIAS ESPECÍFICAS 10 Recollen o léxico dun ámbito específico
 • 11. DICIONARIOS BILINGÜES 11 Proporcionan o equivalente dun termo noutro idioma
 • 12. DICIONARIOS ENCICLOPÉDICOS 12 ❖ Proporcionan máis datos sobre cuestións científicas, técnicas, históricas, culturais, etc., ca un dicionario de lingua (e menos ca unha obra de consulta específica) ❖ Inclúen mapas e ilustracións
 • 13. DICIONARIOS DE DÚBIDAS 13 Ofrecen información sobre erros e dúbidas frecuentes na lingua
 • 14. DICIONARIOS DE GALEGO ANTERIORES Á NORMATIVA 14 Recóllense na obra Diccionario de diccionarios (en CD-Rom e en liña) Resultan útiles para consultar formas dialectais ou non normativas
 • 15. DICIONARIOS EN LIÑA 15 Permiten a consulta desde un ordenador, unha tableta ou un teléfono intelixente Son de uso gratuíto Actualízanse con frecuencia Ofrecen máis opcións de busca (preditiva, femininos, plurais…)
 • 16. DICIONARIOS EN LIÑA (galego, RAG) No Portal das Palabras e na páxina da RAG pódese consultar o mesmo dicionario e do mesmo xeito 16
 • 17. DICIONARIOS EN LIÑA (galego, RAG) 17 O Dicionario da RAG pódese consultar como dicionario de lingua ou de sinónimos cambiando a opción de busca
 • 18. DICIONARIOS EN LIÑA (galego, RAG) 18 En todas as entradas podemos escoitar a pronuncia Nos verbos pódese ver a conxugación completa
 • 19. DICIONARIOS EN LIÑA (galego, RAG) 19 Utilizando a busca avanzada, localizamos entradas que conteñen no principio, no final ou no medio a serie de letras que introducimos, que utilizan unha palabra na definición ou no exemplo ou que pertencen a un campo específico (pódense combinar as opcións)
 • 20. DICIONARIOS EN LIÑA (galego, RAG) 20 Pódese realizar a busca pola forma do masculino ou do feminino Dá a coñecer as actualizacións máis recentes
 • 21. DICIONARIOS EN LIÑA (galego, RAG) Accedendo desde a páxina web da RAG, as opcións son as mesmas e o deseño similar
 • 22. DICIONARIOS EN LIÑA (galego, Digalego) 22 Ofrece a etimoloxía da entrada Inclúe a equivalencia noutras linguas Contén refráns relacionados coa palabra Inclúe conxugador de verbos, listaxe de formas incorrectas e apéndice gramatical
 • 23. DICIONARIOS EN LIÑA (galego, sinónimos) 23 Utilizando a busca avanzada, localizamos entradas que conteñen no principio, no final ou no medio a serie de letras que introducimos ou escollemos buscar nas entradas ou nos sinónimos Podemos ver todas as entradas que conteñen esta entre os sinónimos
 • 24. DICIONARIOS EN LIÑA (galego, pronuncia) 24 Permite coñecer a pronuncia do léxico común, nomes, apelidos ou topónimos Reproduce unha gravación coa pronuncia e ofrece a transcrición
 • 25. DICIONARIOS EN LIÑA (portugués, Priberam) 25 Indica a etimoloxía Permite consultar a conxugación dos verbos Inclúe frases feitas Informa sobre palabras relacionadas
 • 26. DICIONARIOS EN LIÑA (castelán, RAE) 26 Permite consultar a conxugación dos verbos Indica a etimoloxía Inclúe frases feitas Localiza o lugar onde se utilizan as que non son de uso xeral
 • 27. DICIONARIOS EN LIÑA (castelán, RAE) 27 A busca pódese facer introducindo o masculino ou o feminino das palabras con variación ou calquera forma da conxugación dun verbo
 • 28. DICIONARIOS EN LIÑA (outras linguas) 28 Permite seleccionar distintas linguas e utilizalo como bilingüe ou monolingüe Sobre a pronuncia, ofrece a gravación e a transcrición da entrada Inclúe exemplos e contextos de utilización Wordreference
 • 29. DICIONARIOS EN LIÑA (outras linguas, inglés) 29 Pódese buscar a palabra enteira ou só o principio ou o final Ofrece a consulta en obras de distinto tipo Inclúe a gravación para coñecer a pronuncia The free dictionary
 • 30. DICIONARIO INGLÉS-GALEGO Universidade de Vigo Pódese buscar a palabra enteira ou só o principio, desde o galego ou desde o inglés
 • 31. DICIONARIO FRANCÉS-GALEGO Universidade de Vigo Pódese buscar a palabra enteira ou só o principio, desde o galego ou desde o francés
 • 32. TESOURO INFORMATIZADO DA LINGUA GALEGA (TILGA) a As palabras no seu contexto literario.
 • 33. Obtemos información sobre referencias nas que aparece o termo. Non sempre son termos recoñecidos na normativa.
 • 34. CORPUS DE REFERENCIA DO GALEGO ACTUAL (CORGA) As palabras no seu contexto literario e xornalístico actual.
 • 37. Carme Pazos. Departamento de Lingua Galega e Biblioteca do IES de Porto do Son 2017-2018