SlideShare a Scribd company logo
1
Rantalaiduntamisen ravinnetaseet
ja ympäristövaikutukset
Jaana Uusi-Kämppä, Arto Huuskonen, Marika Laurila, Luke
Tarja Pitkänen, THL ja Helsingin yliopisto
Lantakuoriaisesta mustapyrstökuiriin -webinaari laidunnuksesta –
Carbon Action 8.9.2021
2
Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi
(RANTALAIDUN)
Toiminta-alue
• Pohjois-Pohjanmaa
Toiminta-aika
1.1.2021 – 31.12.2022
Toteuttajat
• Luonnonvarakeskus
• ProAgria Oulu
• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
• Helsingin yliopisto
Rahoitus
• Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmasta 2014–2020
yhteensä 382 780 euroa
3
RANTALAIDUN-hankkeen
toimenpiteet ja osiot
• Osio 1. Rantalaiduntamisen ja muiden tekijöiden alueellinen
tarkastelu
• Osio 2. Rantalaiduntamisen vesistövaikutukset
• Osio 3. Kestävä ja kannattava eläintuotanto ja eläinten hyvinvointi
rantalaitumilla
• Osio 4. Vaikuttavaa luonnonhoitoa toimivilla sopimuskäytännöillä
• Laitumelle lasku -video:
https://www.facebook.com/Luonnonvarakeskus/videos/235327805071168/
RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
4
Rantalaiduntamisen
vesistövaikutukset
• Ravinnetaselaskelmat laiduneläinten kautta tapahtuvalle
ravinteiden (typpi, fosfori) kierrolle rantalaitumilla
• Ravinne- ja hygieniamuuttujien (suolisto- ja
taudinaiheuttajamikrobit) määritykset laidunten ja
vertailualueiden vesistä
• Suolistomikrobien esiintyvyys laidunten lantanäytteissä
• Arviot rantalaidunnuksen hygieniariskeistä ja
ravinnevaikutuksista sekä suositukset riskien minimoimiseen
RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
5
Ravinnekuormitus
RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
• Rantalaitumelle ei kerry yhtä paljon kasvibiomassaa
kuin laiduntamattomalle rannalle.
• Laitumella osa biomassan ravinteista sitoutuu emolehmiin
ja vasikoihin. Eläinten mukana niityltä poistuvien ravinteiden
määrää voidaan arvioida laskennallisesti.
• Typen, fosforin ja mikrobien kulkeutumista laitumelta
meriveteen puolestaan arvioidaan vertaamalla laidunnettujen
ja laiduntamattomien rantojen edustalta kerättyjen
vesinäytteiden vastaavia pitoisuuksia.
6
Ravinnetaseet emo–vasikka-parille (kg/vrk)
Laitumen rehussa (14 kg kuiva-ainetta /vrk) typpeä
(N) ja fosforia (P)
N: 0,235 kg/vrk
P: 0,028 kg/vrk
Virtsaan ja sontaan erittyy typpeä ja fosforia (kg/vrk)
N: P:
Virtsa (24 kg): 0,119 0,002
Sonta (32 kg): 0,091 0,018
0,210 0,021
Eläinten kasvuun laidunnuksen aikana sitoutuneet ravinteet (kg/vrk)
N: 0,235 – 0,210 = 0,025 kg (11 % ravinnon N:stä)
P: 0,028 – 0,021 = 0,007 kg (25 % ravinnon P:sta)
Laskentakaavat: Nousiainen, J., Kuoppala, K., Sairanen, A., Palmio, A., Joki Tokola, E., Luostarinen, S. & Rinne, M. 2021. Excretion
calculations of cattle in Finland - amount and composition of faeces and urine. Natural resources and bioeconomy studies xx/2021.
Natural Resources Institute Finland. Helsinki. xx p
7
Ravinnetaseet (emo–vasikka-pari / ha)
RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
Kolmen laidunkuukauden aikana emo–
vasikka-pari saa merenrantalaitumen
kasvustosta typpeä 21 kg ja fosforia
2,5 kg. Emon maitoon ja vasikan kasvuun
siitä sitoutuu ravinteita seuraavasti:
Typpeä 90 vrk x 0,025 kg/vrk = 2,2 kg
Fosforia 90 vrk x 0,007 kg/vrk = 0,6 kg
Emo–vasikka-pareja on keskimäärin
yksi / hehtaari
=>poistavat laitumelta (lihaan)
typpeä >2 kg/ha ja fosforia 0,6 kg/ha.
Virtsan ja ulosteen mukana laitumelle
palautuu typpeä 19 kg/ha ja
fosforia 2 kg/ha.
8
Ravinne- ja hygieniamuuttujat
• Näytteenotto elokuussa 2021 ja 3 kertaa kesällä 2022
• 2 nautalaidunta ja 2 lammaslaidunta (näyte kolmesta eri
kohdasta laitumen edustalta/siitä poispäin), 3 laidunten
lähellä olevaa uimarantaa sekä 3 laiduntamatonta
aluetta (kontrolli)
• Lisäksi juomavesinäyte 3 laitumelta
• Rantasedimenttinäytteitä hygieniamäärityksiin
• Laitumilta eläinten ulostenäytteitä 10 kpl / laidun /
näytteenottokerta
RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
9
Mitä seuraavaksi?
• Näytteenotot toistetaan 3–4 kertaa kesällä 2022
• Tulokset julkaistaan, ja niistä kerrotaan yleisölle.
Tuloksia hyödynnetään, kun päivitetään arviota
rantalaidunnuksen aiheuttamista hygieniariskeistä ja
ravinnevaikutuksista vesistöille sekä suosituksia riskien
minimoimiseksi.
• Pyritään lisäämään tietoisuutta laidunnuksen
mahdollisista vesistövaikutuksista.
RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
10
RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
Kiitos viljelijöille sekä näytteiden keruussa avustaneille Kalajoen
ja Oulun kaupunkien ympäristöterveydenhuolloille, paikallisille
kalastajille ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle.
Hankkeen verkkosivut
https://rantalaidun.luke.fi

More Related Content

What's hot

Petri Lappi, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
Petri Lappi, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016Petri Lappi, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
Petri Lappi, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Maa- ja elintarviketalouden tulevaisuus Etelä-Savossa - KILTU2030 hanke - Pas...
Maa- ja elintarviketalouden tulevaisuus Etelä-Savossa - KILTU2030 hanke - Pas...Maa- ja elintarviketalouden tulevaisuus Etelä-Savossa - KILTU2030 hanke - Pas...
Maa- ja elintarviketalouden tulevaisuus Etelä-Savossa - KILTU2030 hanke - Pas...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Porolaiduninventointi, missä mennään? Jouko Kumpula
Porolaiduninventointi, missä mennään? Jouko KumpulaPorolaiduninventointi, missä mennään? Jouko Kumpula
Porolaiduninventointi, missä mennään? Jouko Kumpula
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Jari Miina loppuseminaari 05062019_jm_v2
Jari Miina loppuseminaari 05062019_jm_v2Jari Miina loppuseminaari 05062019_jm_v2
Jari Miina loppuseminaari 05062019_jm_v2
Suomen metsäkeskus
 
Poronhoito ja metsänkasvatus -hankkeen päätösseminaari 16.1.2019 Rovaniemi Ju...
Poronhoito ja metsänkasvatus -hankkeen päätösseminaari 16.1.2019 Rovaniemi Ju...Poronhoito ja metsänkasvatus -hankkeen päätösseminaari 16.1.2019 Rovaniemi Ju...
Poronhoito ja metsänkasvatus -hankkeen päätösseminaari 16.1.2019 Rovaniemi Ju...
Suomen metsäkeskus
 
Rantalaidun: Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi, Marika Laurila
Rantalaidun: Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi, Marika LaurilaRantalaidun: Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi, Marika Laurila
Rantalaidun: Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi, Marika Laurila
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Metsätalouden vesistökuormitus Niskakosken valuma-alueella Pieksämäellä
Metsätalouden vesistökuormitus Niskakosken valuma-alueella PieksämäelläMetsätalouden vesistökuormitus Niskakosken valuma-alueella Pieksämäellä
Metsätalouden vesistökuormitus Niskakosken valuma-alueella Pieksämäellä
Suomen metsäkeskus
 
Vesienhoito ja vesistöjen tila Virmasjoen valuma-alueella
Vesienhoito ja vesistöjen tila Virmasjoen valuma-alueellaVesienhoito ja vesistöjen tila Virmasjoen valuma-alueella
Vesienhoito ja vesistöjen tila Virmasjoen valuma-alueella
Suomen metsäkeskus
 
Öljyhampputuloksia ja havaintoja 2016 peltokierrokselta, Marjo Keskitalo
Öljyhampputuloksia ja havaintoja 2016 peltokierrokselta, Marjo KeskitaloÖljyhampputuloksia ja havaintoja 2016 peltokierrokselta, Marjo Keskitalo
Öljyhampputuloksia ja havaintoja 2016 peltokierrokselta, Marjo Keskitalo
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Nurmi viljelykierrossa
Nurmi viljelykierrossaNurmi viljelykierrossa
Nurmi viljelykierrossa
MTT_Agrifood_Research_Finland
 
Öljyhampun viljelyalojen kehitys, Marjo Keskitalo
Öljyhampun viljelyalojen kehitys, Marjo KeskitaloÖljyhampun viljelyalojen kehitys, Marjo Keskitalo
Öljyhampun viljelyalojen kehitys, Marjo Keskitalo
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Onko viherlannoituksessa järkeä taloudellisesti? - Anu Koivisto, Luke
Onko viherlannoituksessa järkeä taloudellisesti? - Anu Koivisto, LukeOnko viherlannoituksessa järkeä taloudellisesti? - Anu Koivisto, Luke
Onko viherlannoituksessa järkeä taloudellisesti? - Anu Koivisto, Luke
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, Luke
Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, LukeTurvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, Luke
Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, Luke
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Bionurmi-hankkeen tausta
Bionurmi-hankkeen taustaBionurmi-hankkeen tausta
Bionurmi-hankkeen tausta
MTT_Agrifood_Research_Finland
 
Vaelluskalakantojen elvyttaminen rakennetuissa joissa – tutkimustiedolla toim...
Vaelluskalakantojen elvyttaminen rakennetuissa joissa – tutkimustiedolla toim...Vaelluskalakantojen elvyttaminen rakennetuissa joissa – tutkimustiedolla toim...
Vaelluskalakantojen elvyttaminen rakennetuissa joissa – tutkimustiedolla toim...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Biotalouden kärkihanke - ravinteiden kierrätys
Biotalouden kärkihanke - ravinteiden kierrätysBiotalouden kärkihanke - ravinteiden kierrätys
Biotalouden kärkihanke - ravinteiden kierrätys
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Ilkka Herlin: Maatalouden ratkaisut tulevaisuuden biotaloudessa
Ilkka Herlin: Maatalouden ratkaisut tulevaisuuden biotaloudessaIlkka Herlin: Maatalouden ratkaisut tulevaisuuden biotaloudessa
Ilkka Herlin: Maatalouden ratkaisut tulevaisuuden biotaloudessa
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
5. Artti Juutinen, Mitkä ovat soiden kustannustehokkaat käyttömuodot?
5. Artti Juutinen, Mitkä ovat soiden kustannustehokkaat käyttömuodot?5. Artti Juutinen, Mitkä ovat soiden kustannustehokkaat käyttömuodot?
5. Artti Juutinen, Mitkä ovat soiden kustannustehokkaat käyttömuodot?
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Vesivoimatuotannon ja vaelluskalojen yhteensovittaminen rakennetuissa joissa ...
Vesivoimatuotannon ja vaelluskalojen yhteensovittaminen rakennetuissa joissa ...Vesivoimatuotannon ja vaelluskalojen yhteensovittaminen rakennetuissa joissa ...
Vesivoimatuotannon ja vaelluskalojen yhteensovittaminen rakennetuissa joissa ...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 

What's hot (19)

Petri Lappi, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
Petri Lappi, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016Petri Lappi, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
Petri Lappi, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
 
Maa- ja elintarviketalouden tulevaisuus Etelä-Savossa - KILTU2030 hanke - Pas...
Maa- ja elintarviketalouden tulevaisuus Etelä-Savossa - KILTU2030 hanke - Pas...Maa- ja elintarviketalouden tulevaisuus Etelä-Savossa - KILTU2030 hanke - Pas...
Maa- ja elintarviketalouden tulevaisuus Etelä-Savossa - KILTU2030 hanke - Pas...
 
Porolaiduninventointi, missä mennään? Jouko Kumpula
Porolaiduninventointi, missä mennään? Jouko KumpulaPorolaiduninventointi, missä mennään? Jouko Kumpula
Porolaiduninventointi, missä mennään? Jouko Kumpula
 
Jari Miina loppuseminaari 05062019_jm_v2
Jari Miina loppuseminaari 05062019_jm_v2Jari Miina loppuseminaari 05062019_jm_v2
Jari Miina loppuseminaari 05062019_jm_v2
 
Poronhoito ja metsänkasvatus -hankkeen päätösseminaari 16.1.2019 Rovaniemi Ju...
Poronhoito ja metsänkasvatus -hankkeen päätösseminaari 16.1.2019 Rovaniemi Ju...Poronhoito ja metsänkasvatus -hankkeen päätösseminaari 16.1.2019 Rovaniemi Ju...
Poronhoito ja metsänkasvatus -hankkeen päätösseminaari 16.1.2019 Rovaniemi Ju...
 
Rantalaidun: Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi, Marika Laurila
Rantalaidun: Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi, Marika LaurilaRantalaidun: Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi, Marika Laurila
Rantalaidun: Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi, Marika Laurila
 
Metsätalouden vesistökuormitus Niskakosken valuma-alueella Pieksämäellä
Metsätalouden vesistökuormitus Niskakosken valuma-alueella PieksämäelläMetsätalouden vesistökuormitus Niskakosken valuma-alueella Pieksämäellä
Metsätalouden vesistökuormitus Niskakosken valuma-alueella Pieksämäellä
 
Vesienhoito ja vesistöjen tila Virmasjoen valuma-alueella
Vesienhoito ja vesistöjen tila Virmasjoen valuma-alueellaVesienhoito ja vesistöjen tila Virmasjoen valuma-alueella
Vesienhoito ja vesistöjen tila Virmasjoen valuma-alueella
 
Öljyhampputuloksia ja havaintoja 2016 peltokierrokselta, Marjo Keskitalo
Öljyhampputuloksia ja havaintoja 2016 peltokierrokselta, Marjo KeskitaloÖljyhampputuloksia ja havaintoja 2016 peltokierrokselta, Marjo Keskitalo
Öljyhampputuloksia ja havaintoja 2016 peltokierrokselta, Marjo Keskitalo
 
Nurmi viljelykierrossa
Nurmi viljelykierrossaNurmi viljelykierrossa
Nurmi viljelykierrossa
 
Öljyhampun viljelyalojen kehitys, Marjo Keskitalo
Öljyhampun viljelyalojen kehitys, Marjo KeskitaloÖljyhampun viljelyalojen kehitys, Marjo Keskitalo
Öljyhampun viljelyalojen kehitys, Marjo Keskitalo
 
Onko viherlannoituksessa järkeä taloudellisesti? - Anu Koivisto, Luke
Onko viherlannoituksessa järkeä taloudellisesti? - Anu Koivisto, LukeOnko viherlannoituksessa järkeä taloudellisesti? - Anu Koivisto, Luke
Onko viherlannoituksessa järkeä taloudellisesti? - Anu Koivisto, Luke
 
Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, Luke
Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, LukeTurvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, Luke
Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, Luke
 
Bionurmi-hankkeen tausta
Bionurmi-hankkeen taustaBionurmi-hankkeen tausta
Bionurmi-hankkeen tausta
 
Vaelluskalakantojen elvyttaminen rakennetuissa joissa – tutkimustiedolla toim...
Vaelluskalakantojen elvyttaminen rakennetuissa joissa – tutkimustiedolla toim...Vaelluskalakantojen elvyttaminen rakennetuissa joissa – tutkimustiedolla toim...
Vaelluskalakantojen elvyttaminen rakennetuissa joissa – tutkimustiedolla toim...
 
Biotalouden kärkihanke - ravinteiden kierrätys
Biotalouden kärkihanke - ravinteiden kierrätysBiotalouden kärkihanke - ravinteiden kierrätys
Biotalouden kärkihanke - ravinteiden kierrätys
 
Ilkka Herlin: Maatalouden ratkaisut tulevaisuuden biotaloudessa
Ilkka Herlin: Maatalouden ratkaisut tulevaisuuden biotaloudessaIlkka Herlin: Maatalouden ratkaisut tulevaisuuden biotaloudessa
Ilkka Herlin: Maatalouden ratkaisut tulevaisuuden biotaloudessa
 
5. Artti Juutinen, Mitkä ovat soiden kustannustehokkaat käyttömuodot?
5. Artti Juutinen, Mitkä ovat soiden kustannustehokkaat käyttömuodot?5. Artti Juutinen, Mitkä ovat soiden kustannustehokkaat käyttömuodot?
5. Artti Juutinen, Mitkä ovat soiden kustannustehokkaat käyttömuodot?
 
Vesivoimatuotannon ja vaelluskalojen yhteensovittaminen rakennetuissa joissa ...
Vesivoimatuotannon ja vaelluskalojen yhteensovittaminen rakennetuissa joissa ...Vesivoimatuotannon ja vaelluskalojen yhteensovittaminen rakennetuissa joissa ...
Vesivoimatuotannon ja vaelluskalojen yhteensovittaminen rakennetuissa joissa ...
 

Similar to Rantalaiduntamisen ravinnetaseet-ja-vesistovaikutukset-8.9.2021 uusi-kamppa

Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, oh...
Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, oh...Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, oh...
Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, oh...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN) - hanke-esittely
Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN) - hanke-esittelyMerenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN) - hanke-esittely
Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN) - hanke-esittely
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Nurmenviljelyyn perustuva nautakarjatalous - hyvis vai pahis? - Perttu Virkaj...
Nurmenviljelyyn perustuva nautakarjatalous - hyvis vai pahis? - Perttu Virkaj...Nurmenviljelyyn perustuva nautakarjatalous - hyvis vai pahis? - Perttu Virkaj...
Nurmenviljelyyn perustuva nautakarjatalous - hyvis vai pahis? - Perttu Virkaj...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Virtavesien ekologinen luokittelu ja VPD Suomessa kandityö Oula Tolvanen
Virtavesien ekologinen luokittelu ja VPD Suomessa kandityö Oula TolvanenVirtavesien ekologinen luokittelu ja VPD Suomessa kandityö Oula Tolvanen
Virtavesien ekologinen luokittelu ja VPD Suomessa kandityö Oula Tolvanen
Oula Tolvanen
 
CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta
CIRCWASTE – Kohti kiertotalouttaCIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta
Circwaste -hanke
Circwaste -hankeCircwaste -hanke
Circwaste -hanke
Circwaste
 
Genetiikka avuksi - eläinjalostuksella ympäristöystävällisempiä lehmiä – Ma...
 	Genetiikka avuksi - eläinjalostuksella ympäristöystävällisempiä lehmiä – Ma... 	Genetiikka avuksi - eläinjalostuksella ympäristöystävällisempiä lehmiä – Ma...
Genetiikka avuksi - eläinjalostuksella ympäristöystävällisempiä lehmiä – Ma...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Lynet 4.10.2011.Kurppa
Lynet 4.10.2011.KurppaLynet 4.10.2011.Kurppa
Lynet 4.10.2011.Kurppa
Sirpa Kurppa
 
Vesienhoito ja vesistöjen tila Niskakoskenjoen valuma-alueella
Vesienhoito ja vesistöjen tila Niskakoskenjoen valuma-alueellaVesienhoito ja vesistöjen tila Niskakoskenjoen valuma-alueella
Vesienhoito ja vesistöjen tila Niskakoskenjoen valuma-alueella
Suomen metsäkeskus
 
Rehuvalintojen vaikutukset nautojen ilmastokuormaan – Marketta Rinne, tutkimu...
Rehuvalintojen vaikutukset nautojen ilmastokuormaan – Marketta Rinne, tutkimu...Rehuvalintojen vaikutukset nautojen ilmastokuormaan – Marketta Rinne, tutkimu...
Rehuvalintojen vaikutukset nautojen ilmastokuormaan – Marketta Rinne, tutkimu...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Jaana Uusi-Kämppä: Viljelijäilta 2019: kuitulietteet maatalouden vesiensuojel...
Jaana Uusi-Kämppä: Viljelijäilta 2019: kuitulietteet maatalouden vesiensuojel...Jaana Uusi-Kämppä: Viljelijäilta 2019: kuitulietteet maatalouden vesiensuojel...
Jaana Uusi-Kämppä: Viljelijäilta 2019: kuitulietteet maatalouden vesiensuojel...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Lippajärven ja Pitkäjärven hajakuormitus sekä toimenpide-ehdotukset
Lippajärven ja Pitkäjärven hajakuormitus sekä toimenpide-ehdotuksetLippajärven ja Pitkäjärven hajakuormitus sekä toimenpide-ehdotukset
Lippajärven ja Pitkäjärven hajakuormitus sekä toimenpide-ehdotukset
Espoon ympäristökeskus
 
2. Anne tolvanen: Mistä LIFEPeatLandUse alkoi ja mitä se jättää jälkeensä?
2. Anne tolvanen: Mistä LIFEPeatLandUse alkoi ja mitä se jättää jälkeensä?2. Anne tolvanen: Mistä LIFEPeatLandUse alkoi ja mitä se jättää jälkeensä?
2. Anne tolvanen: Mistä LIFEPeatLandUse alkoi ja mitä se jättää jälkeensä?
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Miksi tarvitaan korvaajaa turpeelle? Tuula Jyske, tutkimuspäällikkö 
Miksi tarvitaan korvaajaa turpeelle? Tuula Jyske, tutkimuspäällikkö Miksi tarvitaan korvaajaa turpeelle? Tuula Jyske, tutkimuspäällikkö 
Miksi tarvitaan korvaajaa turpeelle? Tuula Jyske, tutkimuspäällikkö 
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Ekosysteemipalvelut ja biotalous_MKettunen
Ekosysteemipalvelut ja biotalous_MKettunenEkosysteemipalvelut ja biotalous_MKettunen
Ekosysteemipalvelut ja biotalous_MKettunen
Marianne Kettunen
 
Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö - Maakunnan tehtävät maa- ja...
Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö - Maakunnan tehtävät maa- ja...Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö - Maakunnan tehtävät maa- ja...
Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö - Maakunnan tehtävät maa- ja...
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Kotimaisen kalankasvatuksen kestävän kasvun haasteet - Harri Vehviläinen, Luke
Kotimaisen kalankasvatuksen kestävän kasvun haasteet - Harri Vehviläinen, LukeKotimaisen kalankasvatuksen kestävän kasvun haasteet - Harri Vehviläinen, Luke
Kotimaisen kalankasvatuksen kestävän kasvun haasteet - Harri Vehviläinen, Luke
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Johdanto: Mitä kuuluu Suomen kalavaroille? Jari Raitaniemi, Luke
Johdanto: Mitä kuuluu Suomen kalavaroille? Jari Raitaniemi, LukeJohdanto: Mitä kuuluu Suomen kalavaroille? Jari Raitaniemi, Luke
Johdanto: Mitä kuuluu Suomen kalavaroille? Jari Raitaniemi, Luke
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Raasepori 10.4.2013 foodweb
Raasepori 10.4.2013 foodwebRaasepori 10.4.2013 foodweb
Raasepori 10.4.2013 foodweb
Sirpa Kurppa
 
Juha Helenius, Helsingin yliopisto - Miksi ravinteiden kierrätystä?
Juha Helenius, Helsingin yliopisto - Miksi ravinteiden kierrätystä?Juha Helenius, Helsingin yliopisto - Miksi ravinteiden kierrätystä?
Juha Helenius, Helsingin yliopisto - Miksi ravinteiden kierrätystä?
Maa- ja metsätalousministeriö
 

Similar to Rantalaiduntamisen ravinnetaseet-ja-vesistovaikutukset-8.9.2021 uusi-kamppa (20)

Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, oh...
Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, oh...Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, oh...
Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, oh...
 
Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN) - hanke-esittely
Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN) - hanke-esittelyMerenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN) - hanke-esittely
Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN) - hanke-esittely
 
Nurmenviljelyyn perustuva nautakarjatalous - hyvis vai pahis? - Perttu Virkaj...
Nurmenviljelyyn perustuva nautakarjatalous - hyvis vai pahis? - Perttu Virkaj...Nurmenviljelyyn perustuva nautakarjatalous - hyvis vai pahis? - Perttu Virkaj...
Nurmenviljelyyn perustuva nautakarjatalous - hyvis vai pahis? - Perttu Virkaj...
 
Virtavesien ekologinen luokittelu ja VPD Suomessa kandityö Oula Tolvanen
Virtavesien ekologinen luokittelu ja VPD Suomessa kandityö Oula TolvanenVirtavesien ekologinen luokittelu ja VPD Suomessa kandityö Oula Tolvanen
Virtavesien ekologinen luokittelu ja VPD Suomessa kandityö Oula Tolvanen
 
CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta
CIRCWASTE – Kohti kiertotalouttaCIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta
CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta
 
Circwaste -hanke
Circwaste -hankeCircwaste -hanke
Circwaste -hanke
 
Genetiikka avuksi - eläinjalostuksella ympäristöystävällisempiä lehmiä – Ma...
 	Genetiikka avuksi - eläinjalostuksella ympäristöystävällisempiä lehmiä – Ma... 	Genetiikka avuksi - eläinjalostuksella ympäristöystävällisempiä lehmiä – Ma...
Genetiikka avuksi - eläinjalostuksella ympäristöystävällisempiä lehmiä – Ma...
 
Lynet 4.10.2011.Kurppa
Lynet 4.10.2011.KurppaLynet 4.10.2011.Kurppa
Lynet 4.10.2011.Kurppa
 
Vesienhoito ja vesistöjen tila Niskakoskenjoen valuma-alueella
Vesienhoito ja vesistöjen tila Niskakoskenjoen valuma-alueellaVesienhoito ja vesistöjen tila Niskakoskenjoen valuma-alueella
Vesienhoito ja vesistöjen tila Niskakoskenjoen valuma-alueella
 
Rehuvalintojen vaikutukset nautojen ilmastokuormaan – Marketta Rinne, tutkimu...
Rehuvalintojen vaikutukset nautojen ilmastokuormaan – Marketta Rinne, tutkimu...Rehuvalintojen vaikutukset nautojen ilmastokuormaan – Marketta Rinne, tutkimu...
Rehuvalintojen vaikutukset nautojen ilmastokuormaan – Marketta Rinne, tutkimu...
 
Jaana Uusi-Kämppä: Viljelijäilta 2019: kuitulietteet maatalouden vesiensuojel...
Jaana Uusi-Kämppä: Viljelijäilta 2019: kuitulietteet maatalouden vesiensuojel...Jaana Uusi-Kämppä: Viljelijäilta 2019: kuitulietteet maatalouden vesiensuojel...
Jaana Uusi-Kämppä: Viljelijäilta 2019: kuitulietteet maatalouden vesiensuojel...
 
Lippajärven ja Pitkäjärven hajakuormitus sekä toimenpide-ehdotukset
Lippajärven ja Pitkäjärven hajakuormitus sekä toimenpide-ehdotuksetLippajärven ja Pitkäjärven hajakuormitus sekä toimenpide-ehdotukset
Lippajärven ja Pitkäjärven hajakuormitus sekä toimenpide-ehdotukset
 
2. Anne tolvanen: Mistä LIFEPeatLandUse alkoi ja mitä se jättää jälkeensä?
2. Anne tolvanen: Mistä LIFEPeatLandUse alkoi ja mitä se jättää jälkeensä?2. Anne tolvanen: Mistä LIFEPeatLandUse alkoi ja mitä se jättää jälkeensä?
2. Anne tolvanen: Mistä LIFEPeatLandUse alkoi ja mitä se jättää jälkeensä?
 
Miksi tarvitaan korvaajaa turpeelle? Tuula Jyske, tutkimuspäällikkö 
Miksi tarvitaan korvaajaa turpeelle? Tuula Jyske, tutkimuspäällikkö Miksi tarvitaan korvaajaa turpeelle? Tuula Jyske, tutkimuspäällikkö 
Miksi tarvitaan korvaajaa turpeelle? Tuula Jyske, tutkimuspäällikkö 
 
Ekosysteemipalvelut ja biotalous_MKettunen
Ekosysteemipalvelut ja biotalous_MKettunenEkosysteemipalvelut ja biotalous_MKettunen
Ekosysteemipalvelut ja biotalous_MKettunen
 
Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö - Maakunnan tehtävät maa- ja...
Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö - Maakunnan tehtävät maa- ja...Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö - Maakunnan tehtävät maa- ja...
Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö - Maakunnan tehtävät maa- ja...
 
Kotimaisen kalankasvatuksen kestävän kasvun haasteet - Harri Vehviläinen, Luke
Kotimaisen kalankasvatuksen kestävän kasvun haasteet - Harri Vehviläinen, LukeKotimaisen kalankasvatuksen kestävän kasvun haasteet - Harri Vehviläinen, Luke
Kotimaisen kalankasvatuksen kestävän kasvun haasteet - Harri Vehviläinen, Luke
 
Johdanto: Mitä kuuluu Suomen kalavaroille? Jari Raitaniemi, Luke
Johdanto: Mitä kuuluu Suomen kalavaroille? Jari Raitaniemi, LukeJohdanto: Mitä kuuluu Suomen kalavaroille? Jari Raitaniemi, Luke
Johdanto: Mitä kuuluu Suomen kalavaroille? Jari Raitaniemi, Luke
 
Raasepori 10.4.2013 foodweb
Raasepori 10.4.2013 foodwebRaasepori 10.4.2013 foodweb
Raasepori 10.4.2013 foodweb
 
Juha Helenius, Helsingin yliopisto - Miksi ravinteiden kierrätystä?
Juha Helenius, Helsingin yliopisto - Miksi ravinteiden kierrätystä?Juha Helenius, Helsingin yliopisto - Miksi ravinteiden kierrätystä?
Juha Helenius, Helsingin yliopisto - Miksi ravinteiden kierrätystä?
 

More from Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)

Long-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soil
Long-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soilLong-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soil
Long-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soil
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...
Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...
Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...
Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...
Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...
Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...
Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdf
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdfSeminar_abstracts_autumn_2022.pdf
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismaillaMetsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissaTyppi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdfSeminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisionsChasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteitaTo pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration? Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 

More from Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke) (20)

Long-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soil
Long-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soilLong-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soil
Long-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soil
 
Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...
Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...
Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...
 
Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...
Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...
Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...
 
Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...
Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...
Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...
 
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdf
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdfSeminar_abstracts_autumn_2022.pdf
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdf
 
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
 
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismaillaMetsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
 
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
 
Lajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutus
Lajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutusLajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutus
Lajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutus
 
Maaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttä
Maaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttäMaaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttä
Maaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttä
 
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
 
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissaTyppi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
 
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
 
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
 
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdfSeminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
 
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
 
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
 
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisionsChasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
 
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteitaTo pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
 
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration? Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
 

Rantalaiduntamisen ravinnetaseet-ja-vesistovaikutukset-8.9.2021 uusi-kamppa

  • 1. 1 Rantalaiduntamisen ravinnetaseet ja ympäristövaikutukset Jaana Uusi-Kämppä, Arto Huuskonen, Marika Laurila, Luke Tarja Pitkänen, THL ja Helsingin yliopisto Lantakuoriaisesta mustapyrstökuiriin -webinaari laidunnuksesta – Carbon Action 8.9.2021
  • 2. 2 Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN) Toiminta-alue • Pohjois-Pohjanmaa Toiminta-aika 1.1.2021 – 31.12.2022 Toteuttajat • Luonnonvarakeskus • ProAgria Oulu • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos • Helsingin yliopisto Rahoitus • Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 yhteensä 382 780 euroa
  • 3. 3 RANTALAIDUN-hankkeen toimenpiteet ja osiot • Osio 1. Rantalaiduntamisen ja muiden tekijöiden alueellinen tarkastelu • Osio 2. Rantalaiduntamisen vesistövaikutukset • Osio 3. Kestävä ja kannattava eläintuotanto ja eläinten hyvinvointi rantalaitumilla • Osio 4. Vaikuttavaa luonnonhoitoa toimivilla sopimuskäytännöillä • Laitumelle lasku -video: https://www.facebook.com/Luonnonvarakeskus/videos/235327805071168/ RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
  • 4. 4 Rantalaiduntamisen vesistövaikutukset • Ravinnetaselaskelmat laiduneläinten kautta tapahtuvalle ravinteiden (typpi, fosfori) kierrolle rantalaitumilla • Ravinne- ja hygieniamuuttujien (suolisto- ja taudinaiheuttajamikrobit) määritykset laidunten ja vertailualueiden vesistä • Suolistomikrobien esiintyvyys laidunten lantanäytteissä • Arviot rantalaidunnuksen hygieniariskeistä ja ravinnevaikutuksista sekä suositukset riskien minimoimiseen RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
  • 5. 5 Ravinnekuormitus RANTALAIDUN -hanke 2021-2022 • Rantalaitumelle ei kerry yhtä paljon kasvibiomassaa kuin laiduntamattomalle rannalle. • Laitumella osa biomassan ravinteista sitoutuu emolehmiin ja vasikoihin. Eläinten mukana niityltä poistuvien ravinteiden määrää voidaan arvioida laskennallisesti. • Typen, fosforin ja mikrobien kulkeutumista laitumelta meriveteen puolestaan arvioidaan vertaamalla laidunnettujen ja laiduntamattomien rantojen edustalta kerättyjen vesinäytteiden vastaavia pitoisuuksia.
  • 6. 6 Ravinnetaseet emo–vasikka-parille (kg/vrk) Laitumen rehussa (14 kg kuiva-ainetta /vrk) typpeä (N) ja fosforia (P) N: 0,235 kg/vrk P: 0,028 kg/vrk Virtsaan ja sontaan erittyy typpeä ja fosforia (kg/vrk) N: P: Virtsa (24 kg): 0,119 0,002 Sonta (32 kg): 0,091 0,018 0,210 0,021 Eläinten kasvuun laidunnuksen aikana sitoutuneet ravinteet (kg/vrk) N: 0,235 – 0,210 = 0,025 kg (11 % ravinnon N:stä) P: 0,028 – 0,021 = 0,007 kg (25 % ravinnon P:sta) Laskentakaavat: Nousiainen, J., Kuoppala, K., Sairanen, A., Palmio, A., Joki Tokola, E., Luostarinen, S. & Rinne, M. 2021. Excretion calculations of cattle in Finland - amount and composition of faeces and urine. Natural resources and bioeconomy studies xx/2021. Natural Resources Institute Finland. Helsinki. xx p
  • 7. 7 Ravinnetaseet (emo–vasikka-pari / ha) RANTALAIDUN -hanke 2021-2022 Kolmen laidunkuukauden aikana emo– vasikka-pari saa merenrantalaitumen kasvustosta typpeä 21 kg ja fosforia 2,5 kg. Emon maitoon ja vasikan kasvuun siitä sitoutuu ravinteita seuraavasti: Typpeä 90 vrk x 0,025 kg/vrk = 2,2 kg Fosforia 90 vrk x 0,007 kg/vrk = 0,6 kg Emo–vasikka-pareja on keskimäärin yksi / hehtaari =>poistavat laitumelta (lihaan) typpeä >2 kg/ha ja fosforia 0,6 kg/ha. Virtsan ja ulosteen mukana laitumelle palautuu typpeä 19 kg/ha ja fosforia 2 kg/ha.
  • 8. 8 Ravinne- ja hygieniamuuttujat • Näytteenotto elokuussa 2021 ja 3 kertaa kesällä 2022 • 2 nautalaidunta ja 2 lammaslaidunta (näyte kolmesta eri kohdasta laitumen edustalta/siitä poispäin), 3 laidunten lähellä olevaa uimarantaa sekä 3 laiduntamatonta aluetta (kontrolli) • Lisäksi juomavesinäyte 3 laitumelta • Rantasedimenttinäytteitä hygieniamäärityksiin • Laitumilta eläinten ulostenäytteitä 10 kpl / laidun / näytteenottokerta RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
  • 9. 9 Mitä seuraavaksi? • Näytteenotot toistetaan 3–4 kertaa kesällä 2022 • Tulokset julkaistaan, ja niistä kerrotaan yleisölle. Tuloksia hyödynnetään, kun päivitetään arviota rantalaidunnuksen aiheuttamista hygieniariskeistä ja ravinnevaikutuksista vesistöille sekä suosituksia riskien minimoimiseksi. • Pyritään lisäämään tietoisuutta laidunnuksen mahdollisista vesistövaikutuksista. RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
  • 10. 10 RANTALAIDUN -hanke 2021-2022 Kiitos viljelijöille sekä näytteiden keruussa avustaneille Kalajoen ja Oulun kaupunkien ympäristöterveydenhuolloille, paikallisille kalastajille ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Hankkeen verkkosivut https://rantalaidun.luke.fi