SlideShare a Scribd company logo
Pułapki i ograniczenia
konsultacji społecznych,
czyli czemu jest jak zawsze, skoro
miało być tak pięknie?

Anna Petroff-Skiba
22 października 2013
Białystok
Czemu jest tak trudno?


Jaki jest kontekst konsultacji społecznych i
partycypacji:






niechęć do uczestnictwa,
rozczarowanie,
uprzedzenie do władzy, urzędników,
złe doświadczenia uczestnictwa,
brak czasu;
Partycypacja w badaniach – czyli
prawie połowie się nie chce







Badanie stanu partycypacji publicznej, Instytut Spraw
Publicznych, projekt „Decydujmy razem”, 2011/2012 rok.
gotowość do wzięcia udziału w konsultacjach bez względu na
koszty i wagę sprawy: 23,6 %
gotowość do wzięcia udziału w konsultacjach bez względu na
koszty, ale tylko wówczas, gdy są podejmowane ważne
osobiście decyzje: 27,6%
gotowość do wzięcia udziału w konsultacjach bez względu na
wagę sprawy, ale tylko wówczas, gdy nie wymaga to dużych
kosztów: 7,2%
brak gotowości do wzięcia udziału w konsultacjach, bez względu
na koszty i wagę sprawy: 41,6%
Partycypacja w badaniach –
deklaracja różna od rzeczywistości





Krakowskie badanie o jednostkach
pomocniczych wykonane w ramach
przygotowań do wdrożenia budżetu
obywatelskiego w Krakowie („Pracownia
Obywatelska”):
70% mieszkańców deklarujących chęć
udziału w spotkaniach dotyczących podziału
środków w ramach budżetu obywatelskiego
Rzeczywistość… po kilkanaście, kilkadziesiąt
osób na spotkaniach
Konsultacje w Warszawie
Projekt „Wzmacnianie
mechanizmu konsultacji
społecznych
w m.st. Warszawie”,
 wydanie książki „Tak
konsultowaliśmy”, będącej
zbiorem dobrych praktyk –
opisem kilkunastu konsultacji
przeprowadzonych w projekcie
Warszawska platforma
konsultacji społecznych:
konsultacje.um.warszawa.pl
Zapraszamy!
Facebook – profil informacyjny

Warszawa, 6.04.2010 r.
Znajdźcie  Konsultacje społeczne Warszawa
Warszawa, 6.04.2010 r.
Gra „Rozegraj miasto” dotycząca
konsultacji społecznych
Pułapki konsultacji
społecznych






Czy konsultacje społeczne są zawsze dobrą
drogą do wypracowywania rozwiązań?
Czy zawsze jesteśmy gotowi na to, co nam
przyniosą konsultacje społeczne?
Czy konsultacje społeczne sprawdzają się w
sytuacji konfliktu interesów i rozbieżnych
potrzeb?
Czy konsultacje społeczne to
dobra droga?
Czy konsultacje społeczne to
dobra droga?










Ogrody Kosmosu – Dzielnica Włochy
Teren po ogródkach działkowych
Powierzchnia około
2,5 hektara
Teren położony na
obrzeżach dzielnicy,
otoczony torami
kolejowymi
Osiedla willowe
Inne tereny zielone
Czy konsultacje społeczne to
dobra droga?
Pytania, na które chciała uzyskać odpowiedzi
dzielnica:
 czy tereny po ogródkach działkowych przy ul.
Kosmosu powinny stać się ogólnodostępnym
terenem zielonym?
 w jakim stylu należałoby zagospodarować ten
teren: rekreacja, sport, ekologia?
 co - jakie udogodnienia skłoniły by
mieszkańców do korzystania z tego terenu?
Czy konsultacje społeczne to
dobra droga?
Pojawia się wiele wątpliwości:
 Jak zbierać opinie?
 Czy mieszkańcy będą mieli pomysły na
wykorzystanie tego terenu?
 Czy mieszkańcy faktycznie potrzebują
takiego terenu?
 Na ile zgłaszane opinie będą deklaratywne, a
na ile zgodne z rzeczywistymi przyszłymi
zachowaniami?
Czy konsultacje społeczne to
dobra droga?
Fakty
 Na jakim etapie jest proces podejmowania decyzji o tym co
stanie się z tym miejscem?
 Jakie środki są zabezpieczone na działania w tym miejscu?
Pytania
 Czego Urząd Dzielnicy Włochy chciałby się dowiedzieć od
mieszkańców na temat tego miejsca?
 Jaka jest otwartość Urzędu na włączenie mieszkańców w
działania w tym miejscu?
Możliwe strategie działania
 Konsultacje – czy to najlepszy sposób na dziś?
Czy konsultacje społeczne to
dobra droga?
Alternatywne strategie
•Szerokie spojrzenie na problem:
analiza czego brakuje mieszkańcom
dzielnicy, nie tylko poprzez katalog
pomysłów na zagospodarowanie, a
także przez analizę potrzeb różnych
grup wiekowych, w różnych
osiedlach dzielnicy
•Wypracowanie diagnozy
Czy konsultacje społeczne to
dobra droga?
Alternatywne strategie zaangażowanie mieszkańców
Tymczasowe formy działania w
przestrzeni publicznej:
•działania społeczno-kulturalne i sportowe
ożywiające przestrzeń
•nadawanie znaczenia/wartości przestrzeni,
która wcześniej nie była użytkowana przez
mieszkańców,
•testowanie różnych form funkcjonowania
przestrzeni – działania animacyjne
•wprowadzanie tymczasowych form
zagospodarowania
Czy konsultacje społeczne to
dobra droga?
Wydaje się, że konsultacje to nie zawsze dobra
droga do uzyskania opinii mieszkańców, szczególnie
w sytuacji, kiedy:
 temat jest zupełnie nowy
 mieszkańcy mogą nie mieć opinii w jakiejś
sprawie albo pomysłów w danym temacie
 na realizację działania potrzebne byłyby duże
środki
Można wykorzystać wtedy inne formy:
 animacyjne
 testowania różnych rozwiązań
 działań tymczasowych
Czy zawsze jesteśmy gotowi na to,
co nam przyniosą konsultacje?
Czy zawsze jesteśmy gotowi na to,
co nam przyniosą konsultacje?








warszawska instytucja kultury
nowoczesna programowo
cel: ustalenie programu funkcjonalnego
otoczenia tej instytucji
refleksja: czy jesteśmy gotowi?
warsztaty eksperckie – wstępny etap
konsultacji
Czy zawsze jesteśmy gotowi na to,
co nam przyniosą konsultacje?
Zanim zostaną uruchomione konsultacje:
 określenie przestrzeni dostępnej dla mieszkańców,
o której mamy rozmawiać,
 określenie kierunku, w którym ma rozwijać się
przestrzeń (lokalny kontekst społeczny czy
artystyczny eksperyment),
 zastanowienie się, kto jest docelową grupą
użytkowników, z kim chcemy rozmawiać,
 zastanowienie się, czy tak naprawdę chcemy/
możemy włączyć mieszkańców w podejmowanie
decyzji;
Czy zawsze jesteśmy gotowi na to,
co nam przyniosą konsultacje?






…i czy zawsze musimy robić konsultacje?
…może czasem warto podjąć decyzje i wziąć
za nie odpowiedzialność?
…może, mimo tego, że wydaje się nam, że
jesteśmy gotowi, to wcale nie jesteśmy?
Czy konsultacje społeczne stosować
w sytuacji konfliktowej?
Czy konsultacje społeczne stosować
w sytuacji konfliktowej?
Plac Grzybowski w Warszawie:
 miejsce, wśród budynków mieszkalnych
 miejsce wykorzystywane przez deskorolkarzy
z Warszawy, ale też całego świata
Konflikt o przestrzeń pomiędzy dwoma
grupami:
 mieszkańcami
 deskorolkarzami
Czy konsultacje społeczne stosować
w sytuacji konfliktowej?
Czy konsultacje społeczne stosować
w sytuacji konfliktowej?









Spotkania z różnymi grupami;
Podjęcie działań mediacyjnych;
Spisanie zasad użytkowania terenu i
przetestowanie ich w określonym czasie
Wprowadzenie testowanych rozwiązań na
stałe
Znak opisujący zasady został zaprojektowany
przez środowisko deskorolkarzy
Czy konsultacje społeczne stosować
w sytuacji konfliktowej?
Czy konsultacje społeczne stosować
w sytuacji konfliktowej?



Wydaje się, że w niektórych sytuacjach
konfliktowych, szczególnie, gdy mamy
zdiagnozowany konflikt i jego strony, lepszym
rozwiązaniem jest podjęcie mediacji, a nie
działań konsultacyjnych
Dziękuję bardzo
Anna Petroff-Skiba
Naczelnik Wydziału Konsultacji Społecznych i
Partycypacji
w Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy
apetroff@um.warszawa.pl

More Related Content

Similar to Pułapki i ograniczenia konsultacji społecznych, Anna Petroff-Skiba

Konsultacje społeczne i e-partycypacja
Konsultacje społeczne i e-partycypacja Konsultacje społeczne i e-partycypacja
Konsultacje społeczne i e-partycypacja
Katarzyna Sztop-Rutkowska
 
Raport z warsztatów - projektowanie przyszłości madaliny
Raport z warsztatów - projektowanie przyszłości madalinyRaport z warsztatów - projektowanie przyszłości madaliny
Raport z warsztatów - projektowanie przyszłości madaliny
Artur Brzyski
 
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Radek Oryszczyszyn
 
11.2013 Federacja Kółeczkowa X MFIP
11.2013 Federacja Kółeczkowa X MFIP11.2013 Federacja Kółeczkowa X MFIP
11.2013 Federacja Kółeczkowa X MFIP
Warszawska Mapa Barier SISKOM
 
Łódzkie przyjazne rodzinie - warsztaty design thinking
Łódzkie przyjazne rodzinie - warsztaty design thinkingŁódzkie przyjazne rodzinie - warsztaty design thinking
Łódzkie przyjazne rodzinie - warsztaty design thinking
Design thinking
 
Od konfliktu do współpracy – jak pogodzić potrzeby środowiska i rozwoju cyw...
Od konfliktu do współpracy – jak pogodzić potrzeby środowiska i rozwoju cyw...Od konfliktu do współpracy – jak pogodzić potrzeby środowiska i rozwoju cyw...
Od konfliktu do współpracy – jak pogodzić potrzeby środowiska i rozwoju cyw...nowedrogirozwojupl
 
Marcin Śliwa, Kaja Dziermakowska - Kulturalna ewaluacja – jak i dlaczego ewal...
Marcin Śliwa, Kaja Dziermakowska - Kulturalna ewaluacja – jak i dlaczego ewal...Marcin Śliwa, Kaja Dziermakowska - Kulturalna ewaluacja – jak i dlaczego ewal...
Marcin Śliwa, Kaja Dziermakowska - Kulturalna ewaluacja – jak i dlaczego ewal...
Małopolski Instytut Kultury
 
Zaplanować rozwój Inteligentnego Miasta
Zaplanować rozwój Inteligentnego MiastaZaplanować rozwój Inteligentnego Miasta
Zaplanować rozwój Inteligentnego Miasta
Tomasz Nadolny
 
Jak przejąć kontrolę nad światem zaczynając od swojego podwórka?
Jak przejąć kontrolę nad światem zaczynając od swojego podwórka?Jak przejąć kontrolę nad światem zaczynając od swojego podwórka?
Jak przejąć kontrolę nad światem zaczynając od swojego podwórka?
Fundacja Napraw Sobie Miasto
 
Jak przeprowadzić diagnozę społeczną?
Jak przeprowadzić diagnozę społeczną?Jak przeprowadzić diagnozę społeczną?
Jak przeprowadzić diagnozę społeczną?Masz Głos, Masz Wybór
 
Partycypacja w ochornie zdrowia, Kuba Wygnański
Partycypacja w ochornie zdrowia, Kuba WygnańskiPartycypacja w ochornie zdrowia, Kuba Wygnański
Partycypacja w ochornie zdrowia, Kuba WygnańskiFundacja MY PACJENCI
 
Webinarium SCWO/BORIS 2017: Jak organizować wydarzenie lokalne
Webinarium SCWO/BORIS 2017: Jak organizować wydarzenie lokalneWebinarium SCWO/BORIS 2017: Jak organizować wydarzenie lokalne
Webinarium SCWO/BORIS 2017: Jak organizować wydarzenie lokalne
ngopl
 
Raport z ewaluacji
Raport z ewaluacjiRaport z ewaluacji
Raport z ewaluacji
Fundacja "Merkury"
 
Zakładanie ciał doradczych i konsultacyjnych
Zakładanie ciał doradczych i konsultacyjnychZakładanie ciał doradczych i konsultacyjnych
Zakładanie ciał doradczych i konsultacyjnych
SOC TECH LAB Foundation
 
LAB Wrocław - prezentacja projektu
LAB Wrocław - prezentacja projektuLAB Wrocław - prezentacja projektu
LAB Wrocław - prezentacja projektu
Agencja Publicon
 
LAB Wrocław - prezentacja z Wroclove Design Festival
LAB Wrocław - prezentacja z Wroclove Design FestivalLAB Wrocław - prezentacja z Wroclove Design Festival
LAB Wrocław - prezentacja z Wroclove Design Festival
Szymon Sikorski
 

Similar to Pułapki i ograniczenia konsultacji społecznych, Anna Petroff-Skiba (20)

Konsultacje społeczne: szansa czy problem?
Konsultacje społeczne: szansa czy problem?Konsultacje społeczne: szansa czy problem?
Konsultacje społeczne: szansa czy problem?
 
Konsultacje społeczne i e-partycypacja
Konsultacje społeczne i e-partycypacja Konsultacje społeczne i e-partycypacja
Konsultacje społeczne i e-partycypacja
 
Raport z warsztatów - projektowanie przyszłości madaliny
Raport z warsztatów - projektowanie przyszłości madalinyRaport z warsztatów - projektowanie przyszłości madaliny
Raport z warsztatów - projektowanie przyszłości madaliny
 
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
 
Model wspolpracy
Model wspolpracyModel wspolpracy
Model wspolpracy
 
11.2013 Federacja Kółeczkowa X MFIP
11.2013 Federacja Kółeczkowa X MFIP11.2013 Federacja Kółeczkowa X MFIP
11.2013 Federacja Kółeczkowa X MFIP
 
Łódzkie przyjazne rodzinie - warsztaty design thinking
Łódzkie przyjazne rodzinie - warsztaty design thinkingŁódzkie przyjazne rodzinie - warsztaty design thinking
Łódzkie przyjazne rodzinie - warsztaty design thinking
 
Od konfliktu do współpracy – jak pogodzić potrzeby środowiska i rozwoju cyw...
Od konfliktu do współpracy – jak pogodzić potrzeby środowiska i rozwoju cyw...Od konfliktu do współpracy – jak pogodzić potrzeby środowiska i rozwoju cyw...
Od konfliktu do współpracy – jak pogodzić potrzeby środowiska i rozwoju cyw...
 
Marcin Śliwa, Kaja Dziermakowska - Kulturalna ewaluacja – jak i dlaczego ewal...
Marcin Śliwa, Kaja Dziermakowska - Kulturalna ewaluacja – jak i dlaczego ewal...Marcin Śliwa, Kaja Dziermakowska - Kulturalna ewaluacja – jak i dlaczego ewal...
Marcin Śliwa, Kaja Dziermakowska - Kulturalna ewaluacja – jak i dlaczego ewal...
 
Zaplanować rozwój Inteligentnego Miasta
Zaplanować rozwój Inteligentnego MiastaZaplanować rozwój Inteligentnego Miasta
Zaplanować rozwój Inteligentnego Miasta
 
Jak przejąć kontrolę nad światem zaczynając od swojego podwórka?
Jak przejąć kontrolę nad światem zaczynając od swojego podwórka?Jak przejąć kontrolę nad światem zaczynając od swojego podwórka?
Jak przejąć kontrolę nad światem zaczynając od swojego podwórka?
 
Jak przeprowadzić diagnozę społeczną?
Jak przeprowadzić diagnozę społeczną?Jak przeprowadzić diagnozę społeczną?
Jak przeprowadzić diagnozę społeczną?
 
Partycypacja w ochornie zdrowia, Kuba Wygnański
Partycypacja w ochornie zdrowia, Kuba WygnańskiPartycypacja w ochornie zdrowia, Kuba Wygnański
Partycypacja w ochornie zdrowia, Kuba Wygnański
 
Webinarium SCWO/BORIS 2017: Jak organizować wydarzenie lokalne
Webinarium SCWO/BORIS 2017: Jak organizować wydarzenie lokalneWebinarium SCWO/BORIS 2017: Jak organizować wydarzenie lokalne
Webinarium SCWO/BORIS 2017: Jak organizować wydarzenie lokalne
 
Raport z ewaluacji
Raport z ewaluacjiRaport z ewaluacji
Raport z ewaluacji
 
Konfa Sejm 2010 03 05 Baron
Konfa Sejm 2010 03 05 BaronKonfa Sejm 2010 03 05 Baron
Konfa Sejm 2010 03 05 Baron
 
Prezentacja w MDK Radomsko
Prezentacja w MDK RadomskoPrezentacja w MDK Radomsko
Prezentacja w MDK Radomsko
 
Zakładanie ciał doradczych i konsultacyjnych
Zakładanie ciał doradczych i konsultacyjnychZakładanie ciał doradczych i konsultacyjnych
Zakładanie ciał doradczych i konsultacyjnych
 
LAB Wrocław - prezentacja projektu
LAB Wrocław - prezentacja projektuLAB Wrocław - prezentacja projektu
LAB Wrocław - prezentacja projektu
 
LAB Wrocław - prezentacja z Wroclove Design Festival
LAB Wrocław - prezentacja z Wroclove Design FestivalLAB Wrocław - prezentacja z Wroclove Design Festival
LAB Wrocław - prezentacja z Wroclove Design Festival
 

More from Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych

E-Government closer to the people
E-Government closer to the people E-Government closer to the people
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w BiałymstokuPropozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych
 
Partycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziom
Partycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziomPartycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziom
Partycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziom
Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych
 
Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.
Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.
Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.
Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych
 
Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.
Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.
Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.
Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych
 
Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy.
Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy.Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy.
Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy.
Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych
 
Łukasz Domagała, Znaczenie i rola partycypacji obywatelskiej we współczesnej ...
Łukasz Domagała, Znaczenie i rola partycypacji obywatelskiej we współczesnej ...Łukasz Domagała, Znaczenie i rola partycypacji obywatelskiej we współczesnej ...
Łukasz Domagała, Znaczenie i rola partycypacji obywatelskiej we współczesnej ...
Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych
 
Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie pro...
Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie pro...Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie pro...
Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie pro...
Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych
 
Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...
Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...
Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...
Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych
 
Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013
Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013
Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013
Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych
 
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskimDiagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych
 

More from Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych (11)

E-Government closer to the people
E-Government closer to the people E-Government closer to the people
E-Government closer to the people
 
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w BiałymstokuPropozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
 
Partycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziom
Partycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziomPartycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziom
Partycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziom
 
Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.
Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.
Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.
 
Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.
Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.
Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.
 
Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy.
Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy.Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy.
Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy.
 
Łukasz Domagała, Znaczenie i rola partycypacji obywatelskiej we współczesnej ...
Łukasz Domagała, Znaczenie i rola partycypacji obywatelskiej we współczesnej ...Łukasz Domagała, Znaczenie i rola partycypacji obywatelskiej we współczesnej ...
Łukasz Domagała, Znaczenie i rola partycypacji obywatelskiej we współczesnej ...
 
Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie pro...
Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie pro...Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie pro...
Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie pro...
 
Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...
Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...
Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...
 
Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013
Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013
Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013
 
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskimDiagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
 

Pułapki i ograniczenia konsultacji społecznych, Anna Petroff-Skiba

 • 1. Pułapki i ograniczenia konsultacji społecznych, czyli czemu jest jak zawsze, skoro miało być tak pięknie? Anna Petroff-Skiba 22 października 2013 Białystok
 • 2. Czemu jest tak trudno?  Jaki jest kontekst konsultacji społecznych i partycypacji:      niechęć do uczestnictwa, rozczarowanie, uprzedzenie do władzy, urzędników, złe doświadczenia uczestnictwa, brak czasu;
 • 3. Partycypacja w badaniach – czyli prawie połowie się nie chce     Badanie stanu partycypacji publicznej, Instytut Spraw Publicznych, projekt „Decydujmy razem”, 2011/2012 rok. gotowość do wzięcia udziału w konsultacjach bez względu na koszty i wagę sprawy: 23,6 % gotowość do wzięcia udziału w konsultacjach bez względu na koszty, ale tylko wówczas, gdy są podejmowane ważne osobiście decyzje: 27,6% gotowość do wzięcia udziału w konsultacjach bez względu na wagę sprawy, ale tylko wówczas, gdy nie wymaga to dużych kosztów: 7,2% brak gotowości do wzięcia udziału w konsultacjach, bez względu na koszty i wagę sprawy: 41,6%
 • 4. Partycypacja w badaniach – deklaracja różna od rzeczywistości   Krakowskie badanie o jednostkach pomocniczych wykonane w ramach przygotowań do wdrożenia budżetu obywatelskiego w Krakowie („Pracownia Obywatelska”): 70% mieszkańców deklarujących chęć udziału w spotkaniach dotyczących podziału środków w ramach budżetu obywatelskiego Rzeczywistość… po kilkanaście, kilkadziesiąt osób na spotkaniach
 • 5. Konsultacje w Warszawie Projekt „Wzmacnianie mechanizmu konsultacji społecznych w m.st. Warszawie”,  wydanie książki „Tak konsultowaliśmy”, będącej zbiorem dobrych praktyk – opisem kilkunastu konsultacji przeprowadzonych w projekcie
 • 7. Zapraszamy! Facebook – profil informacyjny Warszawa, 6.04.2010 r.
 • 8. Znajdźcie  Konsultacje społeczne Warszawa Warszawa, 6.04.2010 r.
 • 9. Gra „Rozegraj miasto” dotycząca konsultacji społecznych
 • 10. Pułapki konsultacji społecznych    Czy konsultacje społeczne są zawsze dobrą drogą do wypracowywania rozwiązań? Czy zawsze jesteśmy gotowi na to, co nam przyniosą konsultacje społeczne? Czy konsultacje społeczne sprawdzają się w sytuacji konfliktu interesów i rozbieżnych potrzeb?
 • 11. Czy konsultacje społeczne to dobra droga?
 • 12. Czy konsultacje społeczne to dobra droga?       Ogrody Kosmosu – Dzielnica Włochy Teren po ogródkach działkowych Powierzchnia około 2,5 hektara Teren położony na obrzeżach dzielnicy, otoczony torami kolejowymi Osiedla willowe Inne tereny zielone
 • 13. Czy konsultacje społeczne to dobra droga? Pytania, na które chciała uzyskać odpowiedzi dzielnica:  czy tereny po ogródkach działkowych przy ul. Kosmosu powinny stać się ogólnodostępnym terenem zielonym?  w jakim stylu należałoby zagospodarować ten teren: rekreacja, sport, ekologia?  co - jakie udogodnienia skłoniły by mieszkańców do korzystania z tego terenu?
 • 14. Czy konsultacje społeczne to dobra droga? Pojawia się wiele wątpliwości:  Jak zbierać opinie?  Czy mieszkańcy będą mieli pomysły na wykorzystanie tego terenu?  Czy mieszkańcy faktycznie potrzebują takiego terenu?  Na ile zgłaszane opinie będą deklaratywne, a na ile zgodne z rzeczywistymi przyszłymi zachowaniami?
 • 15. Czy konsultacje społeczne to dobra droga? Fakty  Na jakim etapie jest proces podejmowania decyzji o tym co stanie się z tym miejscem?  Jakie środki są zabezpieczone na działania w tym miejscu? Pytania  Czego Urząd Dzielnicy Włochy chciałby się dowiedzieć od mieszkańców na temat tego miejsca?  Jaka jest otwartość Urzędu na włączenie mieszkańców w działania w tym miejscu? Możliwe strategie działania  Konsultacje – czy to najlepszy sposób na dziś?
 • 16. Czy konsultacje społeczne to dobra droga? Alternatywne strategie •Szerokie spojrzenie na problem: analiza czego brakuje mieszkańcom dzielnicy, nie tylko poprzez katalog pomysłów na zagospodarowanie, a także przez analizę potrzeb różnych grup wiekowych, w różnych osiedlach dzielnicy •Wypracowanie diagnozy
 • 17. Czy konsultacje społeczne to dobra droga? Alternatywne strategie zaangażowanie mieszkańców Tymczasowe formy działania w przestrzeni publicznej: •działania społeczno-kulturalne i sportowe ożywiające przestrzeń •nadawanie znaczenia/wartości przestrzeni, która wcześniej nie była użytkowana przez mieszkańców, •testowanie różnych form funkcjonowania przestrzeni – działania animacyjne •wprowadzanie tymczasowych form zagospodarowania
 • 18. Czy konsultacje społeczne to dobra droga? Wydaje się, że konsultacje to nie zawsze dobra droga do uzyskania opinii mieszkańców, szczególnie w sytuacji, kiedy:  temat jest zupełnie nowy  mieszkańcy mogą nie mieć opinii w jakiejś sprawie albo pomysłów w danym temacie  na realizację działania potrzebne byłyby duże środki Można wykorzystać wtedy inne formy:  animacyjne  testowania różnych rozwiązań  działań tymczasowych
 • 19. Czy zawsze jesteśmy gotowi na to, co nam przyniosą konsultacje?
 • 20. Czy zawsze jesteśmy gotowi na to, co nam przyniosą konsultacje?      warszawska instytucja kultury nowoczesna programowo cel: ustalenie programu funkcjonalnego otoczenia tej instytucji refleksja: czy jesteśmy gotowi? warsztaty eksperckie – wstępny etap konsultacji
 • 21. Czy zawsze jesteśmy gotowi na to, co nam przyniosą konsultacje? Zanim zostaną uruchomione konsultacje:  określenie przestrzeni dostępnej dla mieszkańców, o której mamy rozmawiać,  określenie kierunku, w którym ma rozwijać się przestrzeń (lokalny kontekst społeczny czy artystyczny eksperyment),  zastanowienie się, kto jest docelową grupą użytkowników, z kim chcemy rozmawiać,  zastanowienie się, czy tak naprawdę chcemy/ możemy włączyć mieszkańców w podejmowanie decyzji;
 • 22. Czy zawsze jesteśmy gotowi na to, co nam przyniosą konsultacje?    …i czy zawsze musimy robić konsultacje? …może czasem warto podjąć decyzje i wziąć za nie odpowiedzialność? …może, mimo tego, że wydaje się nam, że jesteśmy gotowi, to wcale nie jesteśmy?
 • 23. Czy konsultacje społeczne stosować w sytuacji konfliktowej?
 • 24. Czy konsultacje społeczne stosować w sytuacji konfliktowej? Plac Grzybowski w Warszawie:  miejsce, wśród budynków mieszkalnych  miejsce wykorzystywane przez deskorolkarzy z Warszawy, ale też całego świata Konflikt o przestrzeń pomiędzy dwoma grupami:  mieszkańcami  deskorolkarzami
 • 25. Czy konsultacje społeczne stosować w sytuacji konfliktowej?
 • 26. Czy konsultacje społeczne stosować w sytuacji konfliktowej?      Spotkania z różnymi grupami; Podjęcie działań mediacyjnych; Spisanie zasad użytkowania terenu i przetestowanie ich w określonym czasie Wprowadzenie testowanych rozwiązań na stałe Znak opisujący zasady został zaprojektowany przez środowisko deskorolkarzy
 • 27. Czy konsultacje społeczne stosować w sytuacji konfliktowej?
 • 28. Czy konsultacje społeczne stosować w sytuacji konfliktowej?  Wydaje się, że w niektórych sytuacjach konfliktowych, szczególnie, gdy mamy zdiagnozowany konflikt i jego strony, lepszym rozwiązaniem jest podjęcie mediacji, a nie działań konsultacyjnych
 • 29. Dziękuję bardzo Anna Petroff-Skiba Naczelnik Wydziału Konsultacji Społecznych i Partycypacji w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy apetroff@um.warszawa.pl