SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
Fundacja im. Stefana Batorego
Program Odpowiedzialne Państwo

Ramy prawne
partycypacji
– stan obecny, zmiany, perspektywy
dr Grzegorz Makowski
Białystok
22 października 2013 r.
Prawa ci u nas dostatek – najważniejsze
przepisy regulujące udział w procesach
decyzyjnych na poziomie krajowym
 Konstytucja RP – zasady ustrojowe (np. demokratycznego państwa
prawnego, dialogu społecznego, zaufania obywateli do państwa), art.
4, 20, 54, 61, 62, 74, 125, 170.

 Ustawa z 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

 Ustawa z 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa

 Ustawa z 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie

 Ustawa z 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego

 Ustawa z 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez
obywateli.

 Uchwała Nr 49 Rady Ministrów z 2002 r. Regulamin pracy Rady
Ministrów

 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 1992 r.
 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 1990 r.
Prawa ci u nas dostatek – najważniejsze
przepisy regulujące udział w procesach
decyzyjnych na poziomie lokalnym





Ustawa z 1990 r. o samorządzie gminnym
Ustawa z 1998 r. o samorządzie powiatowym
Ustawa z 1998 r. o samorządzie województwa
Ustawa z 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –
konsultacje, zespoły, lokalne RDPP

 Ustawa z 2000 r. o referendum lokalnym
 Ustawa z 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i
wojewódzkich komisjach dialogu społecznego

 Ustawa z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko








Ustawa z 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Ustawa z 2004 r. o pomocy społecznej
Ustawa z 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z 2010 r. o sporcie
Ustawa z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

 Ustawa z 1991 r. o systemie oświaty
Prawa ci u nas dostatek – przykłady rozwiązań
instytucjonalnych – lokalnych i krajowych
 Komisje i podkomisje sejmowe

 Wysłuchania publiczne (sejmowe, senackie i rządowe)
 Zespoły i grupy parlamentarne (np. sejmowa stała podkomisja
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi)

 Rady i zespoły doradcze w ministerstwach (np. Rada Pomocy
Społecznej, Rada Działalności Pożytku Publicznego)

 Lokalne zespoły i rady działalności pożytku publicznego.

 Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego
 Jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego
Rozwiązania „miękkie”

 Wytyczne Ministerstwa Gospodarki ws. przygotowywania
Ocen Skutków Regulacji (OSR) i przeprowadzania
konsultacji publicznych z 2009 r.

 Zasady Konsultacji Społecznych opracowane w 2012 r.
przez grupę ekspertów współpracujących z
Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

 E-Platforma konsultacji publicznych uruchomiona latem
2013 r. przez Ministerstwo Gospodarki,
http://konsultacje.gov.pl/
Mimo to nie partycypujemy i nie wierzymy, że
to ma sens
Odsetek osób wierzących, że mają wpływ
na sprawy kraju / sprawy lokalne (CBOS)
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1992

1997

1999

2004

2007

2008

2009

Odsetek osób wierzących, że mają wpływ na sprawy kraju
Odsetek osób wierzących, że mają wpływ na sprawy lokalne

2010

2012
Mimo to nie partycypujemy i nie wierzymy, że
to ma sens

Próba ogólnopolska N=1000

częstość Odsetek (w %)

Konsultacje
gotowość do wzięcia udziału w konsultacjach bez względu na koszty i wagę
236
sprawy

23,6

Przekazywanie opinii
gotowość do przekazywania opinii władzom bez względu na koszty i wagę
sprawy

271

27,1

226

22,6

223

22,3

Współpraca z władzami
gotowość do współpracy z władzami bez względu na koszty i wagę sprawy

Przyjęcie delegowania
gotowość do przyjęcia delegowania bez względu na koszty i wagę sprawy

Badania Instytutu Spraw Publicznych w ramach projektu Decydujmy Razem (2011/2012)
Gdzie leżą problemy?

 Brak kultury partycypacji

 Bałagan legislacyjny, przeregulowanie,
brak świadomości

 Empowerment lag
 „Zawłaszczenie” kanałów partycypacji
przez zorganizowane grupy interesu
Perspektywy

 Ustawa o petycjach – prace w Senacie RP
 Ustawa „prezydencka” - uporządkowanie przepisów dot.
konsultacji na szczeblu lokalnym, przeniesienie
instytucji wysłuchania publicznego, inicjatywy ludowej, i
inne.

 Nowy regulamin Rady Ministrów (?)
 Ustawa o stanowieniu prawa (?)
 Rządowy Program Lepsze Regulacje 2015 (?)
Fundacja im. Stefana Batorego
Program Odpowiedzialne Państwo

Dziękuję za uwagę
gmakowski@Batory.org.pl

More Related Content

Viewers also liked

Mas alla del cerebro
Mas alla del cerebroMas alla del cerebro
Mas alla del cerebro
arifurbio
 
상상드림프로젝트 업로드용
상상드림프로젝트 업로드용상상드림프로젝트 업로드용
상상드림프로젝트 업로드용
단비 이
 
Debbie_Niksch_resume_Nov_2015
Debbie_Niksch_resume_Nov_2015Debbie_Niksch_resume_Nov_2015
Debbie_Niksch_resume_Nov_2015
Debbie Niksch
 
Module 3 multimedia activity (1)
Module 3 multimedia activity (1)Module 3 multimedia activity (1)
Module 3 multimedia activity (1)
Laura Ball
 
Original_draft_file
Original_draft_fileOriginal_draft_file
Original_draft_file
SS Free
 
Eesti kunst al 1940
Eesti kunst al 1940Eesti kunst al 1940
Eesti kunst al 1940
Marten Esko
 

Viewers also liked (16)

Mas alla del cerebro
Mas alla del cerebroMas alla del cerebro
Mas alla del cerebro
 
Activitat pdi
Activitat pdiActivitat pdi
Activitat pdi
 
Planeación estrategica
Planeación estrategicaPlaneación estrategica
Planeación estrategica
 
Un sistema fotovoltaico conectado a la red de 200kWp
Un sistema fotovoltaico conectado a la red de 200kWpUn sistema fotovoltaico conectado a la red de 200kWp
Un sistema fotovoltaico conectado a la red de 200kWp
 
상상드림프로젝트 업로드용
상상드림프로젝트 업로드용상상드림프로젝트 업로드용
상상드림프로젝트 업로드용
 
Debbie_Niksch_resume_Nov_2015
Debbie_Niksch_resume_Nov_2015Debbie_Niksch_resume_Nov_2015
Debbie_Niksch_resume_Nov_2015
 
Digital text book
Digital text bookDigital text book
Digital text book
 
Module 3 multimedia activity (1)
Module 3 multimedia activity (1)Module 3 multimedia activity (1)
Module 3 multimedia activity (1)
 
Original_draft_file
Original_draft_fileOriginal_draft_file
Original_draft_file
 
Uses and gratifications
Uses and gratificationsUses and gratifications
Uses and gratifications
 
TOTAL profile ls-Final
TOTAL profile ls-FinalTOTAL profile ls-Final
TOTAL profile ls-Final
 
Reglamento
ReglamentoReglamento
Reglamento
 
Dalayil khatm e nabuwat maa radd e qadyaniyat
Dalayil khatm e nabuwat maa radd e qadyaniyatDalayil khatm e nabuwat maa radd e qadyaniyat
Dalayil khatm e nabuwat maa radd e qadyaniyat
 
Specs hybrid and thermal installation Poland - rodziszow
Specs hybrid and thermal installation Poland - rodziszowSpecs hybrid and thermal installation Poland - rodziszow
Specs hybrid and thermal installation Poland - rodziszow
 
Eesti kunst al 1940
Eesti kunst al 1940Eesti kunst al 1940
Eesti kunst al 1940
 
The Psychological Impact of Embarrassing Punishments for Kids
The Psychological Impact of Embarrassing Punishments for KidsThe Psychological Impact of Embarrassing Punishments for Kids
The Psychological Impact of Embarrassing Punishments for Kids
 

Similar to Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy.

Roczne podsumowanie priorytetow j. zielinskiego
Roczne podsumowanie priorytetow j. zielinskiegoRoczne podsumowanie priorytetow j. zielinskiego
Roczne podsumowanie priorytetow j. zielinskiego
suwalki24.pl
 
Jak zwiększyć udział obywateli w zarządzaniu gminą. dr Dawid Sześciło
Jak zwiększyć udział obywateli w zarządzaniu gminą. dr Dawid SześciłoJak zwiększyć udział obywateli w zarządzaniu gminą. dr Dawid Sześciło
Jak zwiększyć udział obywateli w zarządzaniu gminą. dr Dawid Sześciło
Masz Głos, Masz Wybór
 
Wieloletni program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na...
Wieloletni program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na...Wieloletni program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na...
Wieloletni program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na...
Fundacja "Merkury"
 
Raport bip urzedow-woj_slaskiego
Raport bip urzedow-woj_slaskiegoRaport bip urzedow-woj_slaskiego
Raport bip urzedow-woj_slaskiego
BonaFidesKatowice
 
Foresight Obywatelski - Przyszłość Obwatelstwa - Kuba Wygnański
Foresight Obywatelski - Przyszłość Obwatelstwa - Kuba WygnańskiForesight Obywatelski - Przyszłość Obwatelstwa - Kuba Wygnański
Foresight Obywatelski - Przyszłość Obwatelstwa - Kuba Wygnański
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
 
Biznes a prawa człowieka zaproszenie 10-12_2014
Biznes a prawa człowieka zaproszenie 10-12_2014Biznes a prawa człowieka zaproszenie 10-12_2014
Biznes a prawa człowieka zaproszenie 10-12_2014
Barka Foundation
 
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Radek Oryszczyszyn
 
2.11 "Projekty infrastrukturalne - dobre praktyki konsultacji społecznych zap...
2.11 "Projekty infrastrukturalne - dobre praktyki konsultacji społecznych zap...2.11 "Projekty infrastrukturalne - dobre praktyki konsultacji społecznych zap...
2.11 "Projekty infrastrukturalne - dobre praktyki konsultacji społecznych zap...
Pomcert
 
1.3 "Komunikacja spoleczna w procedurach oceny oddzialywania na srodowisko na...
1.3 "Komunikacja spoleczna w procedurach oceny oddzialywania na srodowisko na...1.3 "Komunikacja spoleczna w procedurach oceny oddzialywania na srodowisko na...
1.3 "Komunikacja spoleczna w procedurach oceny oddzialywania na srodowisko na...
Pomcert
 

Similar to Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy. (20)

2011 03 30_projekt_ustawy
2011 03 30_projekt_ustawy2011 03 30_projekt_ustawy
2011 03 30_projekt_ustawy
 
Roczne podsumowanie priorytetow j. zielinskiego
Roczne podsumowanie priorytetow j. zielinskiegoRoczne podsumowanie priorytetow j. zielinskiego
Roczne podsumowanie priorytetow j. zielinskiego
 
Proces tworzenia prawa – miejsce na konsultacje społeczne. Przykłady skutecz...
Proces tworzenia prawa – miejsce na konsultacje społeczne. Przykłady skutecz...Proces tworzenia prawa – miejsce na konsultacje społeczne. Przykłady skutecz...
Proces tworzenia prawa – miejsce na konsultacje społeczne. Przykłady skutecz...
 
Jak zwiększyć udział obywateli w zarządzaniu gminą. dr Dawid Sześciło
Jak zwiększyć udział obywateli w zarządzaniu gminą. dr Dawid SześciłoJak zwiększyć udział obywateli w zarządzaniu gminą. dr Dawid Sześciło
Jak zwiększyć udział obywateli w zarządzaniu gminą. dr Dawid Sześciło
 
Proces tworzenia prawa, miejsce na konsultacje spoleczne, prawo medyczne, Kat...
Proces tworzenia prawa, miejsce na konsultacje spoleczne, prawo medyczne, Kat...Proces tworzenia prawa, miejsce na konsultacje spoleczne, prawo medyczne, Kat...
Proces tworzenia prawa, miejsce na konsultacje spoleczne, prawo medyczne, Kat...
 
Wieloletni program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na...
Wieloletni program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na...Wieloletni program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na...
Wieloletni program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na...
 
Możliwości współpracy pomiędzy mieszkańcami a samorządem - między teorią a pr...
Możliwości współpracy pomiędzy mieszkańcami a samorządem - między teorią a pr...Możliwości współpracy pomiędzy mieszkańcami a samorządem - między teorią a pr...
Możliwości współpracy pomiędzy mieszkańcami a samorządem - między teorią a pr...
 
Forum debaty publicznej
Forum debaty publicznejForum debaty publicznej
Forum debaty publicznej
 
Raport bip urzedow-woj_slaskiego
Raport bip urzedow-woj_slaskiegoRaport bip urzedow-woj_slaskiego
Raport bip urzedow-woj_slaskiego
 
2011 wolność zrzeszania się - Debata u Prezydenta
2011 wolność zrzeszania się - Debata u Prezydenta2011 wolność zrzeszania się - Debata u Prezydenta
2011 wolność zrzeszania się - Debata u Prezydenta
 
Foresight Obywatelski - Przyszłość Obwatelstwa - Kuba Wygnański
Foresight Obywatelski - Przyszłość Obwatelstwa - Kuba WygnańskiForesight Obywatelski - Przyszłość Obwatelstwa - Kuba Wygnański
Foresight Obywatelski - Przyszłość Obwatelstwa - Kuba Wygnański
 
Kampania, której nie było
Kampania, której nie byłoKampania, której nie było
Kampania, której nie było
 
Biznes a prawa człowieka zaproszenie 10-12_2014
Biznes a prawa człowieka zaproszenie 10-12_2014Biznes a prawa człowieka zaproszenie 10-12_2014
Biznes a prawa człowieka zaproszenie 10-12_2014
 
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
 
Sprp demokracja bezpośrednia
Sprp  demokracja bezpośredniaSprp  demokracja bezpośrednia
Sprp demokracja bezpośrednia
 
Partycypacja mieszkańców na poziomie lokalnym – przykład Elbląga
Partycypacja mieszkańców na poziomie lokalnym – przykład ElblągaPartycypacja mieszkańców na poziomie lokalnym – przykład Elbląga
Partycypacja mieszkańców na poziomie lokalnym – przykład Elbląga
 
Zakładanie ciał doradczych i konsultacyjnych
Zakładanie ciał doradczych i konsultacyjnychZakładanie ciał doradczych i konsultacyjnych
Zakładanie ciał doradczych i konsultacyjnych
 
2.11 "Projekty infrastrukturalne - dobre praktyki konsultacji społecznych zap...
2.11 "Projekty infrastrukturalne - dobre praktyki konsultacji społecznych zap...2.11 "Projekty infrastrukturalne - dobre praktyki konsultacji społecznych zap...
2.11 "Projekty infrastrukturalne - dobre praktyki konsultacji społecznych zap...
 
Podsumowanie rocznej działalności Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Lębo...
Podsumowanie rocznej działalności Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Lębo...Podsumowanie rocznej działalności Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Lębo...
Podsumowanie rocznej działalności Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Lębo...
 
1.3 "Komunikacja spoleczna w procedurach oceny oddzialywania na srodowisko na...
1.3 "Komunikacja spoleczna w procedurach oceny oddzialywania na srodowisko na...1.3 "Komunikacja spoleczna w procedurach oceny oddzialywania na srodowisko na...
1.3 "Komunikacja spoleczna w procedurach oceny oddzialywania na srodowisko na...
 

More from Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych

More from Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych (8)

E-Government closer to the people
E-Government closer to the people E-Government closer to the people
E-Government closer to the people
 
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w BiałymstokuPropozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
 
Partycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziom
Partycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziomPartycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziom
Partycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziom
 
Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.
Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.
Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.
 
Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.
Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.
Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.
 
Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...
Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...
Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...
 
Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013
Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013
Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013
 
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskimDiagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
 

Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy.

 • 1. Fundacja im. Stefana Batorego Program Odpowiedzialne Państwo Ramy prawne partycypacji – stan obecny, zmiany, perspektywy dr Grzegorz Makowski Białystok 22 października 2013 r.
 • 2. Prawa ci u nas dostatek – najważniejsze przepisy regulujące udział w procesach decyzyjnych na poziomie krajowym  Konstytucja RP – zasady ustrojowe (np. demokratycznego państwa prawnego, dialogu społecznego, zaufania obywateli do państwa), art. 4, 20, 54, 61, 62, 74, 125, 170.  Ustawa z 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  Ustawa z 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa  Ustawa z 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Ustawa z 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego  Ustawa z 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.  Uchwała Nr 49 Rady Ministrów z 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 1992 r.  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 1990 r.
 • 3. Prawa ci u nas dostatek – najważniejsze przepisy regulujące udział w procesach decyzyjnych na poziomie lokalnym     Ustawa z 1990 r. o samorządzie gminnym Ustawa z 1998 r. o samorządzie powiatowym Ustawa z 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – konsultacje, zespoły, lokalne RDPP  Ustawa z 2000 r. o referendum lokalnym  Ustawa z 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego  Ustawa z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko       Ustawa z 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z 2004 r. o pomocy społecznej Ustawa z 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ustawa z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ustawa z 2010 r. o sporcie Ustawa z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  Ustawa z 1991 r. o systemie oświaty
 • 4. Prawa ci u nas dostatek – przykłady rozwiązań instytucjonalnych – lokalnych i krajowych  Komisje i podkomisje sejmowe  Wysłuchania publiczne (sejmowe, senackie i rządowe)  Zespoły i grupy parlamentarne (np. sejmowa stała podkomisja ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi)  Rady i zespoły doradcze w ministerstwach (np. Rada Pomocy Społecznej, Rada Działalności Pożytku Publicznego)  Lokalne zespoły i rady działalności pożytku publicznego.  Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego  Jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego
 • 5. Rozwiązania „miękkie”  Wytyczne Ministerstwa Gospodarki ws. przygotowywania Ocen Skutków Regulacji (OSR) i przeprowadzania konsultacji publicznych z 2009 r.  Zasady Konsultacji Społecznych opracowane w 2012 r. przez grupę ekspertów współpracujących z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji  E-Platforma konsultacji publicznych uruchomiona latem 2013 r. przez Ministerstwo Gospodarki, http://konsultacje.gov.pl/
 • 6. Mimo to nie partycypujemy i nie wierzymy, że to ma sens Odsetek osób wierzących, że mają wpływ na sprawy kraju / sprawy lokalne (CBOS) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1992 1997 1999 2004 2007 2008 2009 Odsetek osób wierzących, że mają wpływ na sprawy kraju Odsetek osób wierzących, że mają wpływ na sprawy lokalne 2010 2012
 • 7. Mimo to nie partycypujemy i nie wierzymy, że to ma sens Próba ogólnopolska N=1000 częstość Odsetek (w %) Konsultacje gotowość do wzięcia udziału w konsultacjach bez względu na koszty i wagę 236 sprawy 23,6 Przekazywanie opinii gotowość do przekazywania opinii władzom bez względu na koszty i wagę sprawy 271 27,1 226 22,6 223 22,3 Współpraca z władzami gotowość do współpracy z władzami bez względu na koszty i wagę sprawy Przyjęcie delegowania gotowość do przyjęcia delegowania bez względu na koszty i wagę sprawy Badania Instytutu Spraw Publicznych w ramach projektu Decydujmy Razem (2011/2012)
 • 8. Gdzie leżą problemy?  Brak kultury partycypacji  Bałagan legislacyjny, przeregulowanie, brak świadomości  Empowerment lag  „Zawłaszczenie” kanałów partycypacji przez zorganizowane grupy interesu
 • 9. Perspektywy  Ustawa o petycjach – prace w Senacie RP  Ustawa „prezydencka” - uporządkowanie przepisów dot. konsultacji na szczeblu lokalnym, przeniesienie instytucji wysłuchania publicznego, inicjatywy ludowej, i inne.  Nowy regulamin Rady Ministrów (?)  Ustawa o stanowieniu prawa (?)  Rządowy Program Lepsze Regulacje 2015 (?)
 • 10. Fundacja im. Stefana Batorego Program Odpowiedzialne Państwo Dziękuję za uwagę gmakowski@Batory.org.pl