SlideShare a Scribd company logo
Techniki pogłębionej partycypacji
obywatelskiej na przykładzie projektu
„Węglowa – społeczna koncepcja”
Częśd I

O PROJEKCIE
WĘGLOWA – SPOŁECZNA KONCEPCJA
Zaangażowane instytucje
• Fundacja im. Stefana Batorego
grantodawca, partner merytoryczny

• Prezydent Miasta Białegostoku
honorowy patron, właściciel terenu

• Muzeum Pamięci Sybiru
operator części terenu powojskowego
O projekcie
• „Węglowa. Biała księga”: II-IV.2013
• badanie społeczne mieszkaoców: II-IV.2013
• impreza popularyzująca pn. „Otwarcie sezonu
2013 na Węglowej”: 13 kwietnia 2013 r.
• planowanie partycypacyjne: V-VII.2013
• opracowanie społecznej koncepcji: VI-IX.2013
• działania na rzecz wdrożenia społecznej
koncepcji: V-XI.2013
Transparentnośd
• strona internetowa
www.weglowa.org
• profil projektu
na Facebooku

• otwarte spotkania
partycypacyjne
• debaty, spotkania,
działania w terenie

• biuro projektu
„Węglowa. Biała księga”
Otwarcie sezonu – 13.04.2013
Planowanie partycypacyjne
Prezentacja publikacji „Węglowa. Biała księga” – 11.05.2013
Mieszkaocy I
21.05.2013

Użytkownicy I
22.05.2013

Odbiorcy I
19.05.2013

Inwestorzy I
24.05.2013

Eksperci I
25.06.2013

Mieszkaocy II
28.05.2013

Użytkownicy II
29.05.2013

Odbiorcy II
26.05.2013

Inwestorzy II
12.06.2013

Eksperci II
08.06.2013

Mieszkaocy III
04.06.2013

Użytkownicy III Odbiorcy III Inwestorzy III
09.06.2013
08.06.2013
14.06.2013

Eksperci III
11.06.2013

I spotkanie grupy mieszanej – 20.06.2013

II spotkanie grupy mieszanej – 24.06.2013
III spotkanie grupy mieszanej – 28.06.2013
IV spotkanie grupy mieszanej – 02.07.2013
V spotkanie grupy mieszanej – 04.07.2013
Opracowanie społecznej koncepcji
• 1 cel ogólny
• 3 postulaty główne
• 18 postulatów szczegółowych
Działania na rzecz wdrożenia
społecznej koncepcji
• Założenia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
• Społeczna koncepcja zagospodarowania
przestrzennego terenu przy ul. Węglowej
• Wniosek do Budżetu Obywatelskiego Miasta
Białystok w 2014 r.
• Zintegrowana Inwestycja Terytorialna dla
Białegostoku na lata 2014-2020
Częśd II

PROCES PARTYCYPACJI
Metody wykorzystane w projekcie
ETAP I – planowanie partycypacyjne
– analiza stanu istniejącego (biała księga)
– cykl spotkao w 5 różnych grupach
– praca na mapach i makiecie terenu

ETAP II – charrette
– cykl spotkao w jednej grupie roboczej
– wypracowywanie kompromisowej wizji
– praca na mapach, makiecie i wizualizacjach 3D
Uczestnicy procesu partycypacji
• mieszkaocy – wszyscy mieszkaocy miasta,
zwłaszcza os. Wygoda i os. Sienkiewicza
• użytkownicy – osoby prowadzące działalnośd
na Węglowej, np. organizacje społeczne
• odbiorcy działao – osoby korzystające z tego,
co dzieje się na Węglowej, np. widzowie
• inwestorzy – przedsiębiorcy potencjalnie
zainteresowani wejściem na teren Węglowej
• eksperci – architekci, urbaniści, radni miejscy,
urzędnicy, zabytkoznawcy, naukowcy
Planowanie partycypacyjne
Prezentacja publikacji „Węglowa. Biała księga” – 11.05.2013
Mieszkaocy I
21.05.2013

Użytkownicy I
22.05.2013

Odbiorcy I
19.05.2013

Inwestorzy I
24.05.2013

Eksperci I
25.06.2013

Mieszkaocy II
28.05.2013

Użytkownicy II
29.05.2013

Odbiorcy II
26.05.2013

Inwestorzy II
12.06.2013

Eksperci II
08.06.2013

Mieszkaocy III
04.06.2013

Użytkownicy III Odbiorcy III Inwestorzy III
09.06.2013
08.06.2013
14.06.2013

Eksperci III
11.06.2013

I spotkanie grupy mieszanej – 20.06.2013
II spotkanie grupy mieszanej – 24.06.2013
III spotkanie grupy mieszanej – 28.06.2013
IV spotkanie grupy mieszanej – 02.07.2013
V spotkanie grupy mieszanej – 04.07.2013
Efekt spotkao grup roboczych
Efekty spotkao grupy mieszanej
Częśd III

CELE I POSTULATY
SPOŁECZNEJ KONCEPCJI
Cel ogólny koncepcji
Przekształcenie terenu powojskowego przy
ul. Węglowej w Białymstoku w przestrzeo
przyjazną oraz umożliwiającą samorealizację
i zaspokajanie potrzeb wszystkich mieszkaoców
miasta, przy jednoczesnym zachowaniu
istniejących wartości terenu (urbanistycznych,
architektonicznych i przyrodniczych) oraz
zwiększeniu jego bezpieczeostwa, dostępności
i atrakcyjności dla różnych podmiotów oraz grup
społecznych.
Postulaty główne
I. Zachowanie oraz rozwój istniejących wartości
przestrzennych i urbanistycznych
II. Zachowanie oraz rozwój istniejących wartości
architektonicznych i społecznych

III. Zachowanie oraz rozwój istniejących wartości
przyrodniczych terenu
Częśd IV

DZIAŁANIA NA RZECZ WDROŻENIA
KONCEPCJI – BUDŻET OBYWATELSKI
Budżet Obywatelski Miasta Białystok
•
•
•
•

10 mln zł w 2014 r.
projekty infrastrukturalne
dotyczące gminnego mienia
wpłynęło 189 projektów,
zakwalifikowano 51
projekt rewitalizacji Węglowej
dotyczy części terenu i obejmuje
inwestycje warte 3,825 mln zł
1. Uporządkowanie terenu, wycięcie dzikich krzaków
i chwastów, wyrównanie terenu, wystrzyżenie trawy, usunięcie
starych ogrodzeo wewnątrz terenu, sprzątnięcie śmieci.
2. Oznakowanie wejśd na teren, oznaczenie poszczególnych
budynków i elementów kompleksu, organizacja i oznakowanie
ruchu wewnątrz kompleksu. Podjęcie działao na rzecz lepszego
skomunikowania terenu Węglowej z resztą miasta.
3. Zabezpieczenie terenu kompleksu poprzez naprawę
ogrodzenia zewnętrznego, instalację bram wjazdowych,
instalację oświetlenia zewnętrznego terenu, monitoringu
i zlecenie ochrony wyspecjalizowanemu podmiotowi.
5. Stworzenie ogólnodostępnych terenów sportoworekreacyjnych oraz rozbudowa istniejących funkcji sportoworekreacyjnych i obsługujących je obiektów (dirt park).
9. Wyposażenie kompleksu Węglowej w media (kanalizacja deszczowa
i sanitarna, ciepła woda, CO, sieci teletechniczne), przebudowa
istniejącej sieci elektrycznej na potrzeby realizowanej koncepcji.
18. Budowa wejścia pieszo-rowerowego na teren
kompleksu – od ul. Poleskiej (przez tory kolejowe).
Podsumowanie

MECHANIZM PARTYCYPACYJNY
Węglowa – społeczna koncepcja
• „Węglowa. Biała księga”
Wiedza • materiały uzyskane z magistratu
• dwa cykle warsztatów partycypacyjnych
Opinie • konsultacje społeczne przez Internet

Efekt

• społeczna koncepcja rewitalizacji terenu
• rezultat obywatelski – aktywnośd, wiedza
Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie

www.kreatywnepodlasie.pl
autorzy prezentacji: Damian Dworakowski, Piotr Jad

More Related Content

Viewers also liked

Introduction of AMS industrial
Introduction of AMS industrialIntroduction of AMS industrial
Introduction of AMS industrial
Mahdi Akhlaghi
 
Paul Levy's presentation on State of Center City, 2015
Paul Levy's presentation on State of Center City, 2015Paul Levy's presentation on State of Center City, 2015
Paul Levy's presentation on State of Center City, 2015
Center City District
 
REFERENCE JANE WEST NOV 09
REFERENCE JANE WEST NOV 09REFERENCE JANE WEST NOV 09
REFERENCE JANE WEST NOV 09
Jodie Louise
 

Viewers also liked (20)

Pułapki i ograniczenia konsultacji społecznych, Anna Petroff-Skiba
Pułapki i ograniczenia konsultacji społecznych, Anna Petroff-SkibaPułapki i ograniczenia konsultacji społecznych, Anna Petroff-Skiba
Pułapki i ograniczenia konsultacji społecznych, Anna Petroff-Skiba
 
Bat hamari kitab tumhari
Bat hamari kitab tumhariBat hamari kitab tumhari
Bat hamari kitab tumhari
 
Actividad final de modulo 01
Actividad final de modulo 01Actividad final de modulo 01
Actividad final de modulo 01
 
Planeacion estrategica
Planeacion estrategicaPlaneacion estrategica
Planeacion estrategica
 
Introduction of AMS industrial
Introduction of AMS industrialIntroduction of AMS industrial
Introduction of AMS industrial
 
Google sites
Google sites Google sites
Google sites
 
зно 2016
зно 2016зно 2016
зно 2016
 
Nayana.k.v ppp
Nayana.k.v pppNayana.k.v ppp
Nayana.k.v ppp
 
Paul Levy's presentation on State of Center City, 2015
Paul Levy's presentation on State of Center City, 2015Paul Levy's presentation on State of Center City, 2015
Paul Levy's presentation on State of Center City, 2015
 
Building real things for real people 2009
Building real things for real people 2009Building real things for real people 2009
Building real things for real people 2009
 
Digital etiquette
Digital etiquetteDigital etiquette
Digital etiquette
 
Intze PPT
Intze PPTIntze PPT
Intze PPT
 
Madame Chocolat
Madame ChocolatMadame Chocolat
Madame Chocolat
 
REFERENCE JANE WEST NOV 09
REFERENCE JANE WEST NOV 09REFERENCE JANE WEST NOV 09
REFERENCE JANE WEST NOV 09
 
Lc cambio sede_112015
Lc cambio sede_112015Lc cambio sede_112015
Lc cambio sede_112015
 
API Gateway + Lambdaで匿名Slack投稿APIをつくってみた
API Gateway + Lambdaで匿名Slack投稿APIをつくってみたAPI Gateway + Lambdaで匿名Slack投稿APIをつくってみた
API Gateway + Lambdaで匿名Slack投稿APIをつくってみた
 
Łukasz Domagała, Znaczenie i rola partycypacji obywatelskiej we współczesnej ...
Łukasz Domagała, Znaczenie i rola partycypacji obywatelskiej we współczesnej ...Łukasz Domagała, Znaczenie i rola partycypacji obywatelskiej we współczesnej ...
Łukasz Domagała, Znaczenie i rola partycypacji obywatelskiej we współczesnej ...
 
Jalanidhi
JalanidhiJalanidhi
Jalanidhi
 
Form bisnis & spaj
Form bisnis & spajForm bisnis & spaj
Form bisnis & spaj
 
Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy.
Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy.Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy.
Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy.
 

Similar to Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie projektu "Węglowa" - społeczna koncepcja.

Mariusz Wiśniewski / Rada Miasta Poznania / O debacie nt. rozwoju i odnowy śr...
Mariusz Wiśniewski / Rada Miasta Poznania / O debacie nt. rozwoju i odnowy śr...Mariusz Wiśniewski / Rada Miasta Poznania / O debacie nt. rozwoju i odnowy śr...
Mariusz Wiśniewski / Rada Miasta Poznania / O debacie nt. rozwoju i odnowy śr...
miastadwazero
 
Prezentacja subregion II LGOM nowa
Prezentacja subregion II LGOM nowaPrezentacja subregion II LGOM nowa
Prezentacja subregion II LGOM nowa
Fundacja "Merkury"
 
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 Roku
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 RokuLokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 Roku
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 Roku
guestdb96dd
 
Raport z debaty społecznej na temat zagospodarowania parku przy kościele pw. ...
Raport z debaty społecznej na temat zagospodarowania parku przy kościele pw. ...Raport z debaty społecznej na temat zagospodarowania parku przy kościele pw. ...
Raport z debaty społecznej na temat zagospodarowania parku przy kościele pw. ...
Małopolski Instytut Kultury
 

Similar to Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie projektu "Węglowa" - społeczna koncepcja. (20)

Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu partycypacji społecznej...
Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu partycypacji społecznej...Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu partycypacji społecznej...
Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu partycypacji społecznej...
 
Nasz plac zielonogorska projekt
Nasz plac zielonogorska projektNasz plac zielonogorska projekt
Nasz plac zielonogorska projekt
 
Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w bydgoszczy
Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w bydgoszczyRewitalizacja obszarów śródmiejskich w bydgoszczy
Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w bydgoszczy
 
Park bogucki raport
Park bogucki raportPark bogucki raport
Park bogucki raport
 
Plan burmistrza Waldemara Palucha
Plan burmistrza Waldemara PaluchaPlan burmistrza Waldemara Palucha
Plan burmistrza Waldemara Palucha
 
Raport - Charrette - Bochnia 2015
Raport - Charrette - Bochnia 2015Raport - Charrette - Bochnia 2015
Raport - Charrette - Bochnia 2015
 
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska 2017-2025 +
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska 2017-2025 +Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska 2017-2025 +
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska 2017-2025 +
 
Zwierzyniec – zielona dzielnica!
Zwierzyniec – zielona dzielnica!Zwierzyniec – zielona dzielnica!
Zwierzyniec – zielona dzielnica!
 
Mariusz Wiśniewski / Rada Miasta Poznania / O debacie nt. rozwoju i odnowy śr...
Mariusz Wiśniewski / Rada Miasta Poznania / O debacie nt. rozwoju i odnowy śr...Mariusz Wiśniewski / Rada Miasta Poznania / O debacie nt. rozwoju i odnowy śr...
Mariusz Wiśniewski / Rada Miasta Poznania / O debacie nt. rozwoju i odnowy śr...
 
Prezentacja bo - final-1
Prezentacja  bo - final-1Prezentacja  bo - final-1
Prezentacja bo - final-1
 
Prezentacja subregion II LGOM nowa
Prezentacja subregion II LGOM nowaPrezentacja subregion II LGOM nowa
Prezentacja subregion II LGOM nowa
 
Forum subregionu regionu dolnośląskiego
Forum subregionu regionu dolnośląskiegoForum subregionu regionu dolnośląskiego
Forum subregionu regionu dolnośląskiego
 
Nadodrze
NadodrzeNadodrze
Nadodrze
 
Zanim zacznie się remont lub budowa, czyli o mocy dobrego projektu – Dariusz ...
Zanim zacznie się remont lub budowa, czyli o mocy dobrego projektu – Dariusz ...Zanim zacznie się remont lub budowa, czyli o mocy dobrego projektu – Dariusz ...
Zanim zacznie się remont lub budowa, czyli o mocy dobrego projektu – Dariusz ...
 
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 Roku
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 RokuLokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 Roku
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 Roku
 
Gdańska 4 prezentacja
Gdańska 4  prezentacjaGdańska 4  prezentacja
Gdańska 4 prezentacja
 
Raport z debaty społecznej na temat zagospodarowania parku przy kościele pw. ...
Raport z debaty społecznej na temat zagospodarowania parku przy kościele pw. ...Raport z debaty społecznej na temat zagospodarowania parku przy kościele pw. ...
Raport z debaty społecznej na temat zagospodarowania parku przy kościele pw. ...
 
25 kwietnia prezentacja osowa spotkanie z mieszkańcami
25 kwietnia prezentacja osowa spotkanie z mieszkańcami25 kwietnia prezentacja osowa spotkanie z mieszkańcami
25 kwietnia prezentacja osowa spotkanie z mieszkańcami
 
Społeczna Startegia Rozwoju Zakrzówka 2014
Społeczna Startegia Rozwoju Zakrzówka 2014Społeczna Startegia Rozwoju Zakrzówka 2014
Społeczna Startegia Rozwoju Zakrzówka 2014
 
Inicjatywa lokalna 2019
Inicjatywa lokalna 2019Inicjatywa lokalna 2019
Inicjatywa lokalna 2019
 

More from Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych

More from Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych (8)

E-Government closer to the people
E-Government closer to the people E-Government closer to the people
E-Government closer to the people
 
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w BiałymstokuPropozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
 
Partycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziom
Partycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziomPartycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziom
Partycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziom
 
Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.
Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.
Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.
 
Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.
Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.
Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.
 
Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...
Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...
Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...
 
Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013
Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013
Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013
 
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskimDiagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
 

Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie projektu "Węglowa" - społeczna koncepcja.

 • 1. Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie projektu „Węglowa – społeczna koncepcja”
 • 2. Częśd I O PROJEKCIE WĘGLOWA – SPOŁECZNA KONCEPCJA
 • 3. Zaangażowane instytucje • Fundacja im. Stefana Batorego grantodawca, partner merytoryczny • Prezydent Miasta Białegostoku honorowy patron, właściciel terenu • Muzeum Pamięci Sybiru operator części terenu powojskowego
 • 4. O projekcie • „Węglowa. Biała księga”: II-IV.2013 • badanie społeczne mieszkaoców: II-IV.2013 • impreza popularyzująca pn. „Otwarcie sezonu 2013 na Węglowej”: 13 kwietnia 2013 r. • planowanie partycypacyjne: V-VII.2013 • opracowanie społecznej koncepcji: VI-IX.2013 • działania na rzecz wdrożenia społecznej koncepcji: V-XI.2013
 • 5. Transparentnośd • strona internetowa www.weglowa.org • profil projektu na Facebooku • otwarte spotkania partycypacyjne • debaty, spotkania, działania w terenie • biuro projektu
 • 7. Otwarcie sezonu – 13.04.2013
 • 8. Planowanie partycypacyjne Prezentacja publikacji „Węglowa. Biała księga” – 11.05.2013 Mieszkaocy I 21.05.2013 Użytkownicy I 22.05.2013 Odbiorcy I 19.05.2013 Inwestorzy I 24.05.2013 Eksperci I 25.06.2013 Mieszkaocy II 28.05.2013 Użytkownicy II 29.05.2013 Odbiorcy II 26.05.2013 Inwestorzy II 12.06.2013 Eksperci II 08.06.2013 Mieszkaocy III 04.06.2013 Użytkownicy III Odbiorcy III Inwestorzy III 09.06.2013 08.06.2013 14.06.2013 Eksperci III 11.06.2013 I spotkanie grupy mieszanej – 20.06.2013 II spotkanie grupy mieszanej – 24.06.2013 III spotkanie grupy mieszanej – 28.06.2013 IV spotkanie grupy mieszanej – 02.07.2013 V spotkanie grupy mieszanej – 04.07.2013
 • 9. Opracowanie społecznej koncepcji • 1 cel ogólny • 3 postulaty główne • 18 postulatów szczegółowych
 • 10. Działania na rzecz wdrożenia społecznej koncepcji • Założenia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego • Społeczna koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Węglowej • Wniosek do Budżetu Obywatelskiego Miasta Białystok w 2014 r. • Zintegrowana Inwestycja Terytorialna dla Białegostoku na lata 2014-2020
 • 12. Metody wykorzystane w projekcie ETAP I – planowanie partycypacyjne – analiza stanu istniejącego (biała księga) – cykl spotkao w 5 różnych grupach – praca na mapach i makiecie terenu ETAP II – charrette – cykl spotkao w jednej grupie roboczej – wypracowywanie kompromisowej wizji – praca na mapach, makiecie i wizualizacjach 3D
 • 13. Uczestnicy procesu partycypacji • mieszkaocy – wszyscy mieszkaocy miasta, zwłaszcza os. Wygoda i os. Sienkiewicza • użytkownicy – osoby prowadzące działalnośd na Węglowej, np. organizacje społeczne • odbiorcy działao – osoby korzystające z tego, co dzieje się na Węglowej, np. widzowie • inwestorzy – przedsiębiorcy potencjalnie zainteresowani wejściem na teren Węglowej • eksperci – architekci, urbaniści, radni miejscy, urzędnicy, zabytkoznawcy, naukowcy
 • 14. Planowanie partycypacyjne Prezentacja publikacji „Węglowa. Biała księga” – 11.05.2013 Mieszkaocy I 21.05.2013 Użytkownicy I 22.05.2013 Odbiorcy I 19.05.2013 Inwestorzy I 24.05.2013 Eksperci I 25.06.2013 Mieszkaocy II 28.05.2013 Użytkownicy II 29.05.2013 Odbiorcy II 26.05.2013 Inwestorzy II 12.06.2013 Eksperci II 08.06.2013 Mieszkaocy III 04.06.2013 Użytkownicy III Odbiorcy III Inwestorzy III 09.06.2013 08.06.2013 14.06.2013 Eksperci III 11.06.2013 I spotkanie grupy mieszanej – 20.06.2013 II spotkanie grupy mieszanej – 24.06.2013 III spotkanie grupy mieszanej – 28.06.2013 IV spotkanie grupy mieszanej – 02.07.2013 V spotkanie grupy mieszanej – 04.07.2013
 • 15. Efekt spotkao grup roboczych
 • 16. Efekty spotkao grupy mieszanej
 • 17. Częśd III CELE I POSTULATY SPOŁECZNEJ KONCEPCJI
 • 18. Cel ogólny koncepcji Przekształcenie terenu powojskowego przy ul. Węglowej w Białymstoku w przestrzeo przyjazną oraz umożliwiającą samorealizację i zaspokajanie potrzeb wszystkich mieszkaoców miasta, przy jednoczesnym zachowaniu istniejących wartości terenu (urbanistycznych, architektonicznych i przyrodniczych) oraz zwiększeniu jego bezpieczeostwa, dostępności i atrakcyjności dla różnych podmiotów oraz grup społecznych.
 • 19. Postulaty główne I. Zachowanie oraz rozwój istniejących wartości przestrzennych i urbanistycznych II. Zachowanie oraz rozwój istniejących wartości architektonicznych i społecznych III. Zachowanie oraz rozwój istniejących wartości przyrodniczych terenu
 • 20. Częśd IV DZIAŁANIA NA RZECZ WDROŻENIA KONCEPCJI – BUDŻET OBYWATELSKI
 • 21. Budżet Obywatelski Miasta Białystok • • • • 10 mln zł w 2014 r. projekty infrastrukturalne dotyczące gminnego mienia wpłynęło 189 projektów, zakwalifikowano 51 projekt rewitalizacji Węglowej dotyczy części terenu i obejmuje inwestycje warte 3,825 mln zł
 • 22. 1. Uporządkowanie terenu, wycięcie dzikich krzaków i chwastów, wyrównanie terenu, wystrzyżenie trawy, usunięcie starych ogrodzeo wewnątrz terenu, sprzątnięcie śmieci.
 • 23. 2. Oznakowanie wejśd na teren, oznaczenie poszczególnych budynków i elementów kompleksu, organizacja i oznakowanie ruchu wewnątrz kompleksu. Podjęcie działao na rzecz lepszego skomunikowania terenu Węglowej z resztą miasta.
 • 24. 3. Zabezpieczenie terenu kompleksu poprzez naprawę ogrodzenia zewnętrznego, instalację bram wjazdowych, instalację oświetlenia zewnętrznego terenu, monitoringu i zlecenie ochrony wyspecjalizowanemu podmiotowi.
 • 25. 5. Stworzenie ogólnodostępnych terenów sportoworekreacyjnych oraz rozbudowa istniejących funkcji sportoworekreacyjnych i obsługujących je obiektów (dirt park).
 • 26. 9. Wyposażenie kompleksu Węglowej w media (kanalizacja deszczowa i sanitarna, ciepła woda, CO, sieci teletechniczne), przebudowa istniejącej sieci elektrycznej na potrzeby realizowanej koncepcji.
 • 27. 18. Budowa wejścia pieszo-rowerowego na teren kompleksu – od ul. Poleskiej (przez tory kolejowe).
 • 29. Węglowa – społeczna koncepcja • „Węglowa. Biała księga” Wiedza • materiały uzyskane z magistratu • dwa cykle warsztatów partycypacyjnych Opinie • konsultacje społeczne przez Internet Efekt • społeczna koncepcja rewitalizacji terenu • rezultat obywatelski – aktywnośd, wiedza
 • 30. Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie www.kreatywnepodlasie.pl autorzy prezentacji: Damian Dworakowski, Piotr Jad