SlideShare a Scribd company logo
1 of 57
Download to read offline
1
Prevratné objavy neurovedy
a ich vplyv na život manažéra
Bratislavská regionálna komora SOPK
informácie pre účastníkov workshopu
2
Hlavné témy
Hlavné témy:
♦ Najnovšie poznatky neurovedy v praxi moderného manažéra
♦ Proces učenia – ako všetko hneď nezabudnúť?
♦ Únos amygdalou – čo sa deje v mozgu pri strachu zo šéfa?
♦ Multitasking – dokážu to len ženy?
♦ Naozaj používame len 10% kapacity nášho mozgu?
♦ Autopilot – kto naozaj riadi manažéra?
♦ Mozog je plastický – prečo sa manažéri tak ťažko menia?
♦ Kedy nás mozog klame?
♦ Zdravie mozgu – o svojom živote rozhodujeme dnes – náš manažérsky
štýl ovplyvňuje naše zdravie
3
1. PREČO?
čo by nás malo zaujímať...
1. PREČO?
Človek je:
♦BIO
♦PSYCHO
♦SOCIÁLNA bytosť
SYSTÉM KOMPLEXNÉHO RIEŠENIA FIREMNÉHO ROZVOJA
manažérska, osobnostná a systémovo – procesná oblasť
5
1. PREČO?
NÁŠ MANAŽÉRSKY ŠTÝL
OVPYVŇUJE
NAŠE ZDRAVIE
6
1. PREČO?
SMART BRAIN
zdravie a rozvoj
nášho mozgu
VITALITY
MANAŽMENT
zdravie a rozvoj
nášho tela
7
1. PREČO?
8
1. PREČO?
NAŠA AKTIVITA
CELOŽIVOTNÉ
UČENIE A
ROZVOJ MOZGU
ŽIVOTNÝ ŠTÝL
a
MANAŽÉRSKY
ŠTÝL
sociálne
vzťahy a
emocionálna
stabilita
Pohyb a
starostlivosť
o zdravie
9
2. Evolúcia mozgu a pohyb
čo máme v génoch?
10
2. Evolúcia mozgu a pohyb
mozog sa vyvíja a
prispôsobuje prostrediu,
v ktorom sa nachádza
a podľa impulzom, ktorý je
vystavený
11
2. Evolúcia mozgu a pohyb
EVOLUTION – MOVERS – THINKERS
asi 0,5 milióna rokov sme sa živili ako lovci a zberači
človek sa vyvíjal v dobe: buď si fit alebo zomrieš
v tomto čase náš mozog rástol a získaval schopnosti:
rozmýšľať, plánovať, tvoriť a to všetko pri pohybe
10.000 p.n.l. sme prvý krát začali sadiť semená
mozgové bunky boli stimulované vtedy, keď sme sa hýbali
12
2. Evolúcia mozgu a pohyb
MOZOG je orgán,
ktorý sa evolučne
vyvinul, aby nám
umožnil PREŽITIE...
PRÍRODNÉ PODMIENKY
z pôvodného prežitia sa stala
zábava...
SOCIÁLNE VZŤAHY a
KONCENTRÁCIA ĽUDÍ
nové podmienky a nová realita
... k DNEŠKU
13
2. Evolúcia mozgu a pohyb
Mozog sa v pohybe vyvíjal a získal:
♦ rástla a zväčšovala sa jeho predná časť
♦ dokázali sme sa lepšie pohybovať
♦ získali sme rozhodnosť, schopnosť oddeľovať veci, tvoriť súvislosti,
schopnosť používať svoju energiu rozumne
♦ vyhodnocovanie následkov, plánovanie, predstavivosť
♦ zlepšili sme svoje možnosti prispôsobovať sa novým prostrediam
14
2. Evolúcia mozgu a pohyb
Mozog a dnešný manažment
♦ dnešný manažment je len zlomok z našich schopností, ktoré máme za
10.000-ky rokov
♦ dnešný digitálny a sociálny svet mení aj podstatu manažmentu
♦ vzor neexistuje – nemáme sa na čo spoliehať, nemáme z čoho čerpať
♦ musíme tvoriť, musíme nájsť riešenia, ktoré vytvoríme MY, TU a TERAZ
15
3. Zdravie mozgu
na nás záleží
16
3. Zdravie mozgu
NÁŠ MANAŽÉRSKY ŠTÝL
OVPLYVŇUJE NAŠE
ZDRAVIE
17
3. Zdravie mozgu
TELO MÁ priemerne 600
svalov, ktoré musí
mozog koordinovať
18
3. Zdravie mozgu
aeróbna aktivita zlepšuje kognitívne schopnosti mozgu
potreba dostatku krvi a kyslíku pri mozgovej činnosti
30 min. prechádzka 3x týždenne mala rovnaký účinok ako medikamentózna liečba pacientov s klinickou depresiou
19
4. Neuroplasticita
prevrat po 400 rokoch
20
4. Neuroplasticita
NEUROPLASTICITA
SPÔSOB, AKÝM NÁŠ MOZOG FUNGUJE
= mení sa spôsob nášho myslenia, konania a cítenia
tieto zmeny sme schopní vyvolať vedome a v relatívne krátkom čase
21
4. Neuroplasticita
VŠETKO, ČO VIEME –
sa musíme naučiť
UČÍME SA tým, čo vidíme – vnímame – zažívame...
22
4. Neuroplasticita
neexistuje niečo také – raz sa to naučím a už to viem navždy
KOMPETITÍVNA NEUROPLASTICITA mozgu
spôsobuje, že ak niečo nepoužívam, tak to
postupne strácam – „use it or loose it“
23
4. Neuroplasticita
skúsenosti a
zážitky
menia riadi náš život
PRISPÔSOBENIE MOZGU A DOSIAHNUTÉ ZMENY
1. nové impulzy
3. opakovanie
činností
2. plná
pozornosť
PREDPOKLADY
ZMENY
MOZGOVÉ MAPY
24
4. Neuroplasticita
AKO SA ĽUDIA ZACHOVAJÚ PO WORKSHOPE?
90% 10%
PASIVITA – nič neurobia AKTIVITA – vlastná iniciatíva
pekná teória, ale u nás sa to
nedá aplikovať
workshop ma slabo motivoval
poukazujú na prekážky
hľadajú výhovorky prečo to
nepôjde
ľudia hľadajú použitie v praxi
sú aktívni a pýtajú sa a chcú
sami skúšajú čo dokážu
realizovať
hľadajú možné riešenia
pokiaľ nevzniknú zmeny v mozgu – nové dlhodobé
mozgové mapy, tak všetko ostatné sú len „reči“
25
4. Neuroplasticita
AKO SA ĽUDIA ZACHOVAJÚ PO WORKSHOPE?
najhrozivejší fakt v histórii vzdelávania – behom 30 dní zabúdame až 90% prijatých informácii
veľká časť procesu zabúdania prebieha už behom prvých pár hodín od prijatia informácii
0%
20%
40%
60%
80%
100%
90%
Koľko zabúdame do 30 dní od prijatia informácie
Úroveň zabúdania získaných informácii
26
5. Stres
sme v tom nevinne?
27
5. Stres
Stres
 stres – nástroj prežitia
 stres je všade – súčasť života
 biochemická reakcia – vyplavia sa hormóny a mozog spustí fyzické zmeny
 pomáha nám prekonať náročné situácie
28
5. Stres
Toxický stres
• neustála aktivácia systému stresových reakcií a
odpovedí tela bez prítomnosti podporných a
ochranných vzťahov
Tolerovateľný stres
• vážne, ale dočasné stresové reakcie
vyvažované podpornými vzťahmi
Pozitívny stres
• krátke zvyšovanie srdcovej činnosti, mierne
zvýšenie úrovne stresových hormónov
3 ÚROVNE STRESU
29
6. Amygdala a emócie
dokážeme sa brániť?
30
6. Amygdala a emócie
čo
cítime?NEBEZPEČENS
TVO?
31
6. Amygdala a emócie
čo vnímame? POHODA?
32
9. Amygdala a emócie
sme v pohode?
ISTOTA?
33
6. Amygdala a emócie
Fight or Flight response
 Reakcia – Útok alebo útek (Fight or Flight response)
 mozog nerozlišuje medzi reálnym a fiktívnym nebezpečenstvo – je lepšie
prežiť ako potom ľutovať
 mozog sa nás snaží chrániť a tým nám dnes môže škodiť
 stres sa pre nás stáva toxický
34
6. Amygdala a emócie
Relaxation response – RELAXAČNÁ ODPOVEĎ TELA
 schopnosť dosiahnuť „the state“ – stav, kedy mozog podáva špičkový
výkon
 epi genetics – aktivácia opačných typov génov ako pri fight or flight
35
7. Spôsoby myslenia
čo nás riadi...
36
7. Spôsoby myslenia
Spôsoby myslenia
♦ mozog pracuje na úrovni 12 – 15W
PODVEDOMIE
 rýchle, spoľahlivé, bezchybné, automatické, energeticky málo náročné, stále
rovnaké
 90% vecí robíme podvedome – nevedome
 chodenie, státie, jedenie, čistenie zubov – mozog nás týmto nezaťažuje
37
7. Spôsoby myslenia
Spôsoby myslenia
VEDOMIE
 pomalé, chybové, energeticky náročné, tvorivé
 aktivuje sa pri nových alebo dôležitých činnostiach
 vedome dokážeme zvládnuť naraza 4 – 5 informačných jednotiek
 vedomie spotrebuje toľko energie ako svaly špičkového atléta
38
7. Spôsoby myslenia
Mozog potrebuje vzorce
 mozog si vytvára vzorce – zvyk, rutina, rituál
 správanie podľa automatických stereotypov – chováme sa plynule, ale
obvyklým spôsobom
 vzorce šetria čas a energiu, eliminujú sa chyby
 mozog má tendenciu opakovať rovnaké vzorce správania a konania
 spôsob práce, obliekanie, ranné vstávanie
 cesta do práce, nakupovanie, obedovanie, pitie kávy, večerný drink
39
7. Spôsoby myslenia
SPOLUPRÁCA A CHÁPANIE MOZGOVÝCH MÁP
MOŽNÁ SPOLUPRÁCA
NEMOŽNÁ SPOLUPRÁCA
NÁROČNÁ SPOLUPRÁCA
stress
amygdala
40
8. Multitasking
všetko stíham...
41
8. Multitasking
Multitasking
 mozog dokáže pracovať len na 1 veci naraz
 mozog pracuje sekvenčne
 multitasking je preskakovanie z 1. úlohy na 2. a potom na 3. a naspäť
 optimálne je pracovať 25 a potom aspoň 5 min. pauza
42
8. Multitasking
Multitasking – výsledky
 NÁSLEDKY:
 stráca sa pozornosť
 rastie chybovosť – až do 50%
 znižuje sa výkon
 zhoršuje sa pamäť
 predlžuje sa čas výkonu činnosti – až do 50%
 zvyšuje sa úroveň stresu
43
9. Sedenie
následky dlhodobého sedenia
44
9. Sedenie
SEDENIE JE FAJČENÍM
DNEŠNEJ DOBY
45
9. Sedenie
Sedenie
♦ naše telo sa evolučne vyvinulo v pohybe a k pohybu
♦ sedavý štýl života je pre nás neprirodzený
♦ sedenie štartuje veľmi podobné až rovnaké následky na náš
organizmus ako fajčenie
♦ krátke sedenie pomáha ukľudniť sa po strese alebo regenerovať
sa po fyzickom výkone
46
9. Sedenie
Negatíva sedenia
♦ preťažovanie chrbtice, bolesti a poškodenie chrbtice
♦ zvýšené tlaky na medzistavcové platničky
♦ preťažovanie, únava, stuhnutie a poškodzovanie niektorých svalov
♦ ochabovanie vnútorného svalstva
♦ útlaky nervov, ciev a žíl
♦ útlaky svalstva
♦ opuchy, tŕpnutie nôh
♦ zníženie cirkulácie krvi, obmedzovanie funkčnosti nervov
47
10. Cvičenie a zdravie mozgu
zdravie a funkčnosť mozgu
48
10. Cvičenie a zdravie mozgu
Podpora myslenia
♦ mozog potrebuje k mysleniu pohyb
♦ keď sa hýbeme, tak aktivujeme obrovské množstvo mozgových buniek
a tým umožňujeme mozgu myslieť
♦ keď stojíme, tak mozog pracuje asi o 7% lepšie ako keď sedíme
49
10. Cvičenie a zdravie mozgu
Efekty cvičenia
♦ mozog rastie v závislosti od prostredia
♦ cvičenie zlepšuje učenie
♦ cvičenie zlepšuje pamäť
♦ cvičenie podporuje rast nových neurónových buniek a umožňuje im žiť
dlhšie
50
11. Klamstvá mozgu a motivačné
klamstvá
namotivujte ma...
51
11. Klamstvá mozgu
Efekt ilúzie pravdy
 čím viac o niečom počujeme – tým viac si myslíme, že je to pravda
 častým počutím nám vznikajú silnejšie spomienky na danú vec
 my máme nakoniec pocit, že sa to naozaj stalo...
 „vymývanie mozgov“ alebo tvorba nových mozgových máp?
 média, reklamy
 časopisy, bulvár, celebrity
 politici
 manažéri a lídri?
52
11. Klamstvá mozgu
Predsudok spätného pohľadu
 predsudok spätného pohľadu – keď niečo vidím hotové, tak poviem – veď
ja som to vedel, to bolo jasné a jednoduché
 keď sa niečo stane, tak my máme pocit, že sme vedel, že sa to tak muselo
stať (aj keď to bolo úplne náhodné)
53
12. Demografický vývoj
čo sme dozeraz nevedeli...
54
12. Demografický vývoj
Vývoj počtu obyvateľov
♦ 11 Miliárd: 2100
♦ 9 Miliárd: 2050
♦ 8 Miliárd: 2024
♦ 7 Miliárd: 2011
♦ 6 Miliárd: 1999
♦ 5 Miliárd: 1987
♦ 4 Miliardy : 1974
♦ 3 Miliardy : 1960
♦ 2 Miliardy : 1927
♦ 1 Miliarda : 1804
http://www.worldometers.info/world-population/
55
12. Demografický vývoj
Svetová populácia 7.319.084.767
Slovensko 0,08% 5.454.154
♦ http://www.worldometers.info/world-population/
♦ http://www.gapminder.org/world
 koľko nás bude? ...inovácia nás dostala sem ...ako nám inovácie
umožnia prežiť?
56
ZDIEĽANIE
HODNOTA
INŠPIRÁCIA
57
Marián Minárik
minarikm@commpass.sk / 0907 400 392
www.commpass.sk

More Related Content

Viewers also liked

Certificate of comppletion the Buddhist English training center.PDF
Certificate of comppletion the Buddhist English training center.PDFCertificate of comppletion the Buddhist English training center.PDF
Certificate of comppletion the Buddhist English training center.PDF
Bounhome CHANSAVATH
 
Metodología pacie bloque academico
Metodología pacie bloque academicoMetodología pacie bloque academico
Metodología pacie bloque academico
Analia Diez
 
TITD2012 - 04 Sistemas de Información en los negocios
TITD2012 - 04 Sistemas de Información en los negociosTITD2012 - 04 Sistemas de Información en los negocios
TITD2012 - 04 Sistemas de Información en los negocios
mauleonj
 
Презентация медицинского онлайн-сервиса Medpoisk.pro
Презентация медицинского онлайн-сервиса Medpoisk.proПрезентация медицинского онлайн-сервиса Medpoisk.pro
Презентация медицинского онлайн-сервиса Medpoisk.pro
Medpoisk.pro
 

Viewers also liked (20)

Certificate of comppletion the Buddhist English training center.PDF
Certificate of comppletion the Buddhist English training center.PDFCertificate of comppletion the Buddhist English training center.PDF
Certificate of comppletion the Buddhist English training center.PDF
 
Amelie
AmelieAmelie
Amelie
 
A casa
A casaA casa
A casa
 
Metodología pacie bloque academico
Metodología pacie bloque academicoMetodología pacie bloque academico
Metodología pacie bloque academico
 
Образное мышление
Образное мышлениеОбразное мышление
Образное мышление
 
A idolatria
A idolatriaA idolatria
A idolatria
 
Projeto ágora
Projeto ágoraProjeto ágora
Projeto ágora
 
Falando um pouco_sobre_registros
Falando um pouco_sobre_registros Falando um pouco_sobre_registros
Falando um pouco_sobre_registros
 
Partikel dasar atom tugas V
Partikel dasar atom tugas VPartikel dasar atom tugas V
Partikel dasar atom tugas V
 
Minha partida
Minha partidaMinha partida
Minha partida
 
Simetria Matemática
Simetria MatemáticaSimetria Matemática
Simetria Matemática
 
TITD2012 - 04 Sistemas de Información en los negocios
TITD2012 - 04 Sistemas de Información en los negociosTITD2012 - 04 Sistemas de Información en los negocios
TITD2012 - 04 Sistemas de Información en los negocios
 
Презентация медицинского онлайн-сервиса Medpoisk.pro
Презентация медицинского онлайн-сервиса Medpoisk.proПрезентация медицинского онлайн-сервиса Medpoisk.pro
Презентация медицинского онлайн-сервиса Medpoisk.pro
 
Apres mala aviada
Apres mala aviadaApres mala aviada
Apres mala aviada
 
Линденбратен об охране здоровья
Линденбратен об охране здоровьяЛинденбратен об охране здоровья
Линденбратен об охране здоровья
 
Topik 3-menilai-buku-5-
Topik 3-menilai-buku-5-Topik 3-menilai-buku-5-
Topik 3-menilai-buku-5-
 
розовый слон
розовый слонрозовый слон
розовый слон
 
resmen tema 1
resmen tema 1resmen tema 1
resmen tema 1
 
2015.10.19新聞剪報
2015.10.19新聞剪報2015.10.19新聞剪報
2015.10.19新聞剪報
 
Eu sou o culpado!
Eu sou o culpado!Eu sou o culpado!
Eu sou o culpado!
 

Similar to Prevratné objavy neurovedy a ich vplyv na život manažéra - SMART BRAIN (prezentácia pre účastníkov)

Maxman University - Vlado Zlatoš: Staň sa architektom svojho života
Maxman University - Vlado Zlatoš: Staň sa architektom svojho životaMaxman University - Vlado Zlatoš: Staň sa architektom svojho života
Maxman University - Vlado Zlatoš: Staň sa architektom svojho života
Michal Vojtas
 
Zaverecny ukol
Zaverecny ukolZaverecny ukol
Zaverecny ukol
vapnov
 

Similar to Prevratné objavy neurovedy a ich vplyv na život manažéra - SMART BRAIN (prezentácia pre účastníkov) (11)

Moja istá cesta k úspechu 2019
Moja istá cesta k úspechu 2019Moja istá cesta k úspechu 2019
Moja istá cesta k úspechu 2019
 
Maxman University - Vlado Zlatoš: Staň sa architektom svojho života
Maxman University - Vlado Zlatoš: Staň sa architektom svojho životaMaxman University - Vlado Zlatoš: Staň sa architektom svojho života
Maxman University - Vlado Zlatoš: Staň sa architektom svojho života
 
Sebapoznanie-1
Sebapoznanie-1Sebapoznanie-1
Sebapoznanie-1
 
Efektne prezentacie
Efektne prezentacieEfektne prezentacie
Efektne prezentacie
 
7 základných princípov zdravej životosprávy
7 základných princípov zdravej životosprávy7 základných princípov zdravej životosprávy
7 základných princípov zdravej životosprávy
 
Zaverecny ukol
Zaverecny ukolZaverecny ukol
Zaverecny ukol
 
11 mýtov o motivácii
11 mýtov o motivácii11 mýtov o motivácii
11 mýtov o motivácii
 
Emocna inteligencia
Emocna inteligenciaEmocna inteligencia
Emocna inteligencia
 
Woman 2010 Sk
Woman 2010 SkWoman 2010 Sk
Woman 2010 Sk
 
Ako dosiahnuť úspech v živote
Ako dosiahnuť úspech v životeAko dosiahnuť úspech v živote
Ako dosiahnuť úspech v živote
 
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Tipy z praxe
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Tipy z praxeLEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Tipy z praxe
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Tipy z praxe
 

More from COMM-PASS

ESD ako projekt?
ESD ako projekt?ESD ako projekt?
ESD ako projekt?
COMM-PASS
 

More from COMM-PASS (20)

COMM-PASS modulové workshopy - manažérske vzdelávanie, rozvoj a rast
COMM-PASS modulové workshopy - manažérske vzdelávanie, rozvoj a rastCOMM-PASS modulové workshopy - manažérske vzdelávanie, rozvoj a rast
COMM-PASS modulové workshopy - manažérske vzdelávanie, rozvoj a rast
 
ESD ako projekt?
ESD ako projekt?ESD ako projekt?
ESD ako projekt?
 
COMM-PASS katalóg - manažérske tréningy a workshopy - základné moduly
COMM-PASS katalóg - manažérske tréningy a workshopy - základné modulyCOMM-PASS katalóg - manažérske tréningy a workshopy - základné moduly
COMM-PASS katalóg - manažérske tréningy a workshopy - základné moduly
 
Projektový manažment BASIC – NÁSTROJE & PRINCÍPY
Projektový manažment BASIC – NÁSTROJE & PRINCÍPYProjektový manažment BASIC – NÁSTROJE & PRINCÍPY
Projektový manažment BASIC – NÁSTROJE & PRINCÍPY
 
NÁVRAT DO PRÁCE PO MATERSKEJ DOVOLENKE – ÚSPEŠNÝ PROJEKT ČI ILÚZIA? (2. ČASŤ)
NÁVRAT DO PRÁCE PO MATERSKEJ DOVOLENKE – ÚSPEŠNÝ PROJEKT ČI ILÚZIA? (2. ČASŤ)NÁVRAT DO PRÁCE PO MATERSKEJ DOVOLENKE – ÚSPEŠNÝ PROJEKT ČI ILÚZIA? (2. ČASŤ)
NÁVRAT DO PRÁCE PO MATERSKEJ DOVOLENKE – ÚSPEŠNÝ PROJEKT ČI ILÚZIA? (2. ČASŤ)
 
UKONČENIE PROJEKTU
UKONČENIE PROJEKTUUKONČENIE PROJEKTU
UKONČENIE PROJEKTU
 
EFEKTÍVNE RIADENIE PROJEKTOVÉHO TÍMU
EFEKTÍVNE RIADENIE PROJEKTOVÉHO TÍMUEFEKTÍVNE RIADENIE PROJEKTOVÉHO TÍMU
EFEKTÍVNE RIADENIE PROJEKTOVÉHO TÍMU
 
Manuál pre účastníkov - ako prebieha projektový manažment pre HR Profesionálo...
Manuál pre účastníkov - ako prebieha projektový manažment pre HR Profesionálo...Manuál pre účastníkov - ako prebieha projektový manažment pre HR Profesionálo...
Manuál pre účastníkov - ako prebieha projektový manažment pre HR Profesionálo...
 
MANAŽÉRSKE VYJADRENIA - KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉH...
MANAŽÉRSKE VYJADRENIA - KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉH...MANAŽÉRSKE VYJADRENIA - KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉH...
MANAŽÉRSKE VYJADRENIA - KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉH...
 
ZMENY NA PROJEKTOCH – 2. ČASŤ
ZMENY NA PROJEKTOCH – 2. ČASŤZMENY NA PROJEKTOCH – 2. ČASŤ
ZMENY NA PROJEKTOCH – 2. ČASŤ
 
ZMENY NA PROJEKTOCH – 1. ČASŤ
ZMENY NA PROJEKTOCH – 1. ČASŤZMENY NA PROJEKTOCH – 1. ČASŤ
ZMENY NA PROJEKTOCH – 1. ČASŤ
 
KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRA
KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRAKOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRA
KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRA
 
Manazerske videa COMM-PASS
Manazerske videa COMM-PASSManazerske videa COMM-PASS
Manazerske videa COMM-PASS
 
Projektovy manazment pre HR profesionalov - Uvodne zadanie projektu - Projekt...
Projektovy manazment pre HR profesionalov - Uvodne zadanie projektu - Projekt...Projektovy manazment pre HR profesionalov - Uvodne zadanie projektu - Projekt...
Projektovy manazment pre HR profesionalov - Uvodne zadanie projektu - Projekt...
 
Syndróm vyhorenia z pohľadu HR manažéra - burn out syndrome
Syndróm vyhorenia z pohľadu HR manažéra - burn out syndromeSyndróm vyhorenia z pohľadu HR manažéra - burn out syndrome
Syndróm vyhorenia z pohľadu HR manažéra - burn out syndrome
 
Skúsenosti a referencie Projektový manažment pre HR profesionálov Basic - júl...
Skúsenosti a referencie Projektový manažment pre HR profesionálov Basic - júl...Skúsenosti a referencie Projektový manažment pre HR profesionálov Basic - júl...
Skúsenosti a referencie Projektový manažment pre HR profesionálov Basic - júl...
 
Prax potrebuje projektový manažment - Keď vízia a motivácia nie sú iba slová ...
Prax potrebuje projektový manažment - Keď vízia a motivácia nie sú iba slová ...Prax potrebuje projektový manažment - Keď vízia a motivácia nie sú iba slová ...
Prax potrebuje projektový manažment - Keď vízia a motivácia nie sú iba slová ...
 
7 dobrých inš pirácií k lepším projektom
7 dobrých inš pirácií k lepším projektom7 dobrých inš pirácií k lepším projektom
7 dobrých inš pirácií k lepším projektom
 
Úloha líderstva v projektovom manažmente - 12 krokov úspešného lídra - projek...
Úloha líderstva v projektovom manažmente - 12 krokov úspešného lídra - projek...Úloha líderstva v projektovom manažmente - 12 krokov úspešného lídra - projek...
Úloha líderstva v projektovom manažmente - 12 krokov úspešného lídra - projek...
 
Ako „uriadiť“ zmeny v pracovnej oblasti
Ako „uriadiť“ zmeny v pracovnej oblastiAko „uriadiť“ zmeny v pracovnej oblasti
Ako „uriadiť“ zmeny v pracovnej oblasti
 

Prevratné objavy neurovedy a ich vplyv na život manažéra - SMART BRAIN (prezentácia pre účastníkov)

 • 1. 1 Prevratné objavy neurovedy a ich vplyv na život manažéra Bratislavská regionálna komora SOPK informácie pre účastníkov workshopu
 • 2. 2 Hlavné témy Hlavné témy: ♦ Najnovšie poznatky neurovedy v praxi moderného manažéra ♦ Proces učenia – ako všetko hneď nezabudnúť? ♦ Únos amygdalou – čo sa deje v mozgu pri strachu zo šéfa? ♦ Multitasking – dokážu to len ženy? ♦ Naozaj používame len 10% kapacity nášho mozgu? ♦ Autopilot – kto naozaj riadi manažéra? ♦ Mozog je plastický – prečo sa manažéri tak ťažko menia? ♦ Kedy nás mozog klame? ♦ Zdravie mozgu – o svojom živote rozhodujeme dnes – náš manažérsky štýl ovplyvňuje naše zdravie
 • 3. 3 1. PREČO? čo by nás malo zaujímať...
 • 4. 1. PREČO? Človek je: ♦BIO ♦PSYCHO ♦SOCIÁLNA bytosť SYSTÉM KOMPLEXNÉHO RIEŠENIA FIREMNÉHO ROZVOJA manažérska, osobnostná a systémovo – procesná oblasť
 • 5. 5 1. PREČO? NÁŠ MANAŽÉRSKY ŠTÝL OVPYVŇUJE NAŠE ZDRAVIE
 • 6. 6 1. PREČO? SMART BRAIN zdravie a rozvoj nášho mozgu VITALITY MANAŽMENT zdravie a rozvoj nášho tela
 • 8. 8 1. PREČO? NAŠA AKTIVITA CELOŽIVOTNÉ UČENIE A ROZVOJ MOZGU ŽIVOTNÝ ŠTÝL a MANAŽÉRSKY ŠTÝL sociálne vzťahy a emocionálna stabilita Pohyb a starostlivosť o zdravie
 • 9. 9 2. Evolúcia mozgu a pohyb čo máme v génoch?
 • 10. 10 2. Evolúcia mozgu a pohyb mozog sa vyvíja a prispôsobuje prostrediu, v ktorom sa nachádza a podľa impulzom, ktorý je vystavený
 • 11. 11 2. Evolúcia mozgu a pohyb EVOLUTION – MOVERS – THINKERS asi 0,5 milióna rokov sme sa živili ako lovci a zberači človek sa vyvíjal v dobe: buď si fit alebo zomrieš v tomto čase náš mozog rástol a získaval schopnosti: rozmýšľať, plánovať, tvoriť a to všetko pri pohybe 10.000 p.n.l. sme prvý krát začali sadiť semená mozgové bunky boli stimulované vtedy, keď sme sa hýbali
 • 12. 12 2. Evolúcia mozgu a pohyb MOZOG je orgán, ktorý sa evolučne vyvinul, aby nám umožnil PREŽITIE... PRÍRODNÉ PODMIENKY z pôvodného prežitia sa stala zábava... SOCIÁLNE VZŤAHY a KONCENTRÁCIA ĽUDÍ nové podmienky a nová realita ... k DNEŠKU
 • 13. 13 2. Evolúcia mozgu a pohyb Mozog sa v pohybe vyvíjal a získal: ♦ rástla a zväčšovala sa jeho predná časť ♦ dokázali sme sa lepšie pohybovať ♦ získali sme rozhodnosť, schopnosť oddeľovať veci, tvoriť súvislosti, schopnosť používať svoju energiu rozumne ♦ vyhodnocovanie následkov, plánovanie, predstavivosť ♦ zlepšili sme svoje možnosti prispôsobovať sa novým prostrediam
 • 14. 14 2. Evolúcia mozgu a pohyb Mozog a dnešný manažment ♦ dnešný manažment je len zlomok z našich schopností, ktoré máme za 10.000-ky rokov ♦ dnešný digitálny a sociálny svet mení aj podstatu manažmentu ♦ vzor neexistuje – nemáme sa na čo spoliehať, nemáme z čoho čerpať ♦ musíme tvoriť, musíme nájsť riešenia, ktoré vytvoríme MY, TU a TERAZ
 • 15. 15 3. Zdravie mozgu na nás záleží
 • 16. 16 3. Zdravie mozgu NÁŠ MANAŽÉRSKY ŠTÝL OVPLYVŇUJE NAŠE ZDRAVIE
 • 17. 17 3. Zdravie mozgu TELO MÁ priemerne 600 svalov, ktoré musí mozog koordinovať
 • 18. 18 3. Zdravie mozgu aeróbna aktivita zlepšuje kognitívne schopnosti mozgu potreba dostatku krvi a kyslíku pri mozgovej činnosti 30 min. prechádzka 3x týždenne mala rovnaký účinok ako medikamentózna liečba pacientov s klinickou depresiou
 • 20. 20 4. Neuroplasticita NEUROPLASTICITA SPÔSOB, AKÝM NÁŠ MOZOG FUNGUJE = mení sa spôsob nášho myslenia, konania a cítenia tieto zmeny sme schopní vyvolať vedome a v relatívne krátkom čase
 • 21. 21 4. Neuroplasticita VŠETKO, ČO VIEME – sa musíme naučiť UČÍME SA tým, čo vidíme – vnímame – zažívame...
 • 22. 22 4. Neuroplasticita neexistuje niečo také – raz sa to naučím a už to viem navždy KOMPETITÍVNA NEUROPLASTICITA mozgu spôsobuje, že ak niečo nepoužívam, tak to postupne strácam – „use it or loose it“
 • 23. 23 4. Neuroplasticita skúsenosti a zážitky menia riadi náš život PRISPÔSOBENIE MOZGU A DOSIAHNUTÉ ZMENY 1. nové impulzy 3. opakovanie činností 2. plná pozornosť PREDPOKLADY ZMENY MOZGOVÉ MAPY
 • 24. 24 4. Neuroplasticita AKO SA ĽUDIA ZACHOVAJÚ PO WORKSHOPE? 90% 10% PASIVITA – nič neurobia AKTIVITA – vlastná iniciatíva pekná teória, ale u nás sa to nedá aplikovať workshop ma slabo motivoval poukazujú na prekážky hľadajú výhovorky prečo to nepôjde ľudia hľadajú použitie v praxi sú aktívni a pýtajú sa a chcú sami skúšajú čo dokážu realizovať hľadajú možné riešenia pokiaľ nevzniknú zmeny v mozgu – nové dlhodobé mozgové mapy, tak všetko ostatné sú len „reči“
 • 25. 25 4. Neuroplasticita AKO SA ĽUDIA ZACHOVAJÚ PO WORKSHOPE? najhrozivejší fakt v histórii vzdelávania – behom 30 dní zabúdame až 90% prijatých informácii veľká časť procesu zabúdania prebieha už behom prvých pár hodín od prijatia informácii 0% 20% 40% 60% 80% 100% 90% Koľko zabúdame do 30 dní od prijatia informácie Úroveň zabúdania získaných informácii
 • 26. 26 5. Stres sme v tom nevinne?
 • 27. 27 5. Stres Stres  stres – nástroj prežitia  stres je všade – súčasť života  biochemická reakcia – vyplavia sa hormóny a mozog spustí fyzické zmeny  pomáha nám prekonať náročné situácie
 • 28. 28 5. Stres Toxický stres • neustála aktivácia systému stresových reakcií a odpovedí tela bez prítomnosti podporných a ochranných vzťahov Tolerovateľný stres • vážne, ale dočasné stresové reakcie vyvažované podpornými vzťahmi Pozitívny stres • krátke zvyšovanie srdcovej činnosti, mierne zvýšenie úrovne stresových hormónov 3 ÚROVNE STRESU
 • 29. 29 6. Amygdala a emócie dokážeme sa brániť?
 • 30. 30 6. Amygdala a emócie čo cítime?NEBEZPEČENS TVO?
 • 31. 31 6. Amygdala a emócie čo vnímame? POHODA?
 • 32. 32 9. Amygdala a emócie sme v pohode? ISTOTA?
 • 33. 33 6. Amygdala a emócie Fight or Flight response  Reakcia – Útok alebo útek (Fight or Flight response)  mozog nerozlišuje medzi reálnym a fiktívnym nebezpečenstvo – je lepšie prežiť ako potom ľutovať  mozog sa nás snaží chrániť a tým nám dnes môže škodiť  stres sa pre nás stáva toxický
 • 34. 34 6. Amygdala a emócie Relaxation response – RELAXAČNÁ ODPOVEĎ TELA  schopnosť dosiahnuť „the state“ – stav, kedy mozog podáva špičkový výkon  epi genetics – aktivácia opačných typov génov ako pri fight or flight
 • 36. 36 7. Spôsoby myslenia Spôsoby myslenia ♦ mozog pracuje na úrovni 12 – 15W PODVEDOMIE  rýchle, spoľahlivé, bezchybné, automatické, energeticky málo náročné, stále rovnaké  90% vecí robíme podvedome – nevedome  chodenie, státie, jedenie, čistenie zubov – mozog nás týmto nezaťažuje
 • 37. 37 7. Spôsoby myslenia Spôsoby myslenia VEDOMIE  pomalé, chybové, energeticky náročné, tvorivé  aktivuje sa pri nových alebo dôležitých činnostiach  vedome dokážeme zvládnuť naraza 4 – 5 informačných jednotiek  vedomie spotrebuje toľko energie ako svaly špičkového atléta
 • 38. 38 7. Spôsoby myslenia Mozog potrebuje vzorce  mozog si vytvára vzorce – zvyk, rutina, rituál  správanie podľa automatických stereotypov – chováme sa plynule, ale obvyklým spôsobom  vzorce šetria čas a energiu, eliminujú sa chyby  mozog má tendenciu opakovať rovnaké vzorce správania a konania  spôsob práce, obliekanie, ranné vstávanie  cesta do práce, nakupovanie, obedovanie, pitie kávy, večerný drink
 • 39. 39 7. Spôsoby myslenia SPOLUPRÁCA A CHÁPANIE MOZGOVÝCH MÁP MOŽNÁ SPOLUPRÁCA NEMOŽNÁ SPOLUPRÁCA NÁROČNÁ SPOLUPRÁCA stress amygdala
 • 41. 41 8. Multitasking Multitasking  mozog dokáže pracovať len na 1 veci naraz  mozog pracuje sekvenčne  multitasking je preskakovanie z 1. úlohy na 2. a potom na 3. a naspäť  optimálne je pracovať 25 a potom aspoň 5 min. pauza
 • 42. 42 8. Multitasking Multitasking – výsledky  NÁSLEDKY:  stráca sa pozornosť  rastie chybovosť – až do 50%  znižuje sa výkon  zhoršuje sa pamäť  predlžuje sa čas výkonu činnosti – až do 50%  zvyšuje sa úroveň stresu
 • 44. 44 9. Sedenie SEDENIE JE FAJČENÍM DNEŠNEJ DOBY
 • 45. 45 9. Sedenie Sedenie ♦ naše telo sa evolučne vyvinulo v pohybe a k pohybu ♦ sedavý štýl života je pre nás neprirodzený ♦ sedenie štartuje veľmi podobné až rovnaké následky na náš organizmus ako fajčenie ♦ krátke sedenie pomáha ukľudniť sa po strese alebo regenerovať sa po fyzickom výkone
 • 46. 46 9. Sedenie Negatíva sedenia ♦ preťažovanie chrbtice, bolesti a poškodenie chrbtice ♦ zvýšené tlaky na medzistavcové platničky ♦ preťažovanie, únava, stuhnutie a poškodzovanie niektorých svalov ♦ ochabovanie vnútorného svalstva ♦ útlaky nervov, ciev a žíl ♦ útlaky svalstva ♦ opuchy, tŕpnutie nôh ♦ zníženie cirkulácie krvi, obmedzovanie funkčnosti nervov
 • 47. 47 10. Cvičenie a zdravie mozgu zdravie a funkčnosť mozgu
 • 48. 48 10. Cvičenie a zdravie mozgu Podpora myslenia ♦ mozog potrebuje k mysleniu pohyb ♦ keď sa hýbeme, tak aktivujeme obrovské množstvo mozgových buniek a tým umožňujeme mozgu myslieť ♦ keď stojíme, tak mozog pracuje asi o 7% lepšie ako keď sedíme
 • 49. 49 10. Cvičenie a zdravie mozgu Efekty cvičenia ♦ mozog rastie v závislosti od prostredia ♦ cvičenie zlepšuje učenie ♦ cvičenie zlepšuje pamäť ♦ cvičenie podporuje rast nových neurónových buniek a umožňuje im žiť dlhšie
 • 50. 50 11. Klamstvá mozgu a motivačné klamstvá namotivujte ma...
 • 51. 51 11. Klamstvá mozgu Efekt ilúzie pravdy  čím viac o niečom počujeme – tým viac si myslíme, že je to pravda  častým počutím nám vznikajú silnejšie spomienky na danú vec  my máme nakoniec pocit, že sa to naozaj stalo...  „vymývanie mozgov“ alebo tvorba nových mozgových máp?  média, reklamy  časopisy, bulvár, celebrity  politici  manažéri a lídri?
 • 52. 52 11. Klamstvá mozgu Predsudok spätného pohľadu  predsudok spätného pohľadu – keď niečo vidím hotové, tak poviem – veď ja som to vedel, to bolo jasné a jednoduché  keď sa niečo stane, tak my máme pocit, že sme vedel, že sa to tak muselo stať (aj keď to bolo úplne náhodné)
 • 53. 53 12. Demografický vývoj čo sme dozeraz nevedeli...
 • 54. 54 12. Demografický vývoj Vývoj počtu obyvateľov ♦ 11 Miliárd: 2100 ♦ 9 Miliárd: 2050 ♦ 8 Miliárd: 2024 ♦ 7 Miliárd: 2011 ♦ 6 Miliárd: 1999 ♦ 5 Miliárd: 1987 ♦ 4 Miliardy : 1974 ♦ 3 Miliardy : 1960 ♦ 2 Miliardy : 1927 ♦ 1 Miliarda : 1804 http://www.worldometers.info/world-population/
 • 55. 55 12. Demografický vývoj Svetová populácia 7.319.084.767 Slovensko 0,08% 5.454.154 ♦ http://www.worldometers.info/world-population/ ♦ http://www.gapminder.org/world  koľko nás bude? ...inovácia nás dostala sem ...ako nám inovácie umožnia prežiť?
 • 57. 57 Marián Minárik minarikm@commpass.sk / 0907 400 392 www.commpass.sk