SlideShare a Scribd company logo
1 of 32
Download to read offline
1
MYSLENIE
A SPRÁVANIE
TOP objavy neurovedy
Neuroveda v manažérskej praxi
prevratné fakty o mozgu
2
1. SPÔSOBY MYSLENIA
TOP objavy neurovedy
3
1. Spôsoby myslenia
OBJAVY A ZISTENIA
NEUROVEDY
90% vecí
robíme
podvedome –
automaticky,
nevedome
VEDOMIE je
pomalé,
chybové,
energeticky
náročné, ale
tvorivé
4
1. Spôsoby myslenia
SPÔSOBY MYSLENIA
 PODVEDOMIE
 rýchle, spoľahlivé, bezchybné, automatické, energeticky
málo náročné, stále rovnaké – uložené vzorce
 90% vecí robíme podvedome – nevedome
 správanie podľa automatických stereotypov – chováme
sa plynule, ale obvyklým spôsobom
 vzorce šetria čas a energiu, eliminujú sa chyby
 mozog má tendenciu opakovať rovnaké vzorce správania
a konania
 keby mozog nemal vzorce, tak všetko musí spracovať
ako novú informáciu – energeticky náročné, šetrí energiu
na nové veci
OBJAVY A ZISTENIA
NEUROVEDY
5
1. Spôsoby myslenia
SPÔSOBY MYSLENIA
 VEDOMIE
 pomalé, chybové, energeticky náročné, tvorivé
 aktivuje sa pri nových alebo dôležitých činnostiach
 vedome dokážeme zvládnuť naraza 4 – 5 informačných
jednotiek
 vedomie – umožňuje adaptovať sa náhle zmeny
 vedomie spotrebuje toľko energie ako svaly špičkového
atléta
OBJAVY A ZISTENIA
NEUROVEDY
6
1. Spôsoby myslenia
 automatické správanie – spôsob práce, obliekanie,
ranné vstávanie, cesta do práce, nakupovanie,
obedovanie, pitie kávy, večerný drink
 MANAŽÉRSKE SPRÁVANIE – manažér má svoje vzorce
 manažérsky štýl, komunikačný štýl...
 manažér má vzorce, ktoré nemusia byť objektívne –
človek vidí to, čo chce vidieť
 získané vzorce mozog ukladá do podvedomia a potom
nás už riadia automaticky – „autopilot“
SPÔSOBY MYSLENIA
MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
7
1. Spôsoby myslenia
 kedy a ako vznikli naše mozgové mapy – stereotypné
správanie a názory?
 naše stereotypy vznikajú počas nášho života – od
detstva, výchova, škola, vzdelávací systém, spoločenské
normy až po skúsenosti v manažérskej praxi
 čo v jednom prostredí dáva zmysel – môže byť inde
úplne chybné – rozdielna firemná kultúra, zákaznícke
zvyklosti a nároky
SPÔSOBY MYSLENIA
MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
8
2. SOCIÁLNA KONFORMITA
A NASLEDOVANIE
PRAVIDIEL
TOP objavy neurovedy
9
2. Sociálna konformita a pravidlá
OBJAVY A ZISTENIA
NEUROVEDY
až v 75%
prípadoch dajú
ľudia CHYBNÚ
ODPOVEĎ, s
ktorou nesúhlasia,
len preto, lebo ju
dala celá skupina
cítime sa
dobre, keď
robíme to,
čo robí celá
skupina
10
2. Sociálna konformita a pravidlá
SOCIÁLNA KONFORMITA
 Solomon Asch – experiment konformity
 ľudia v miestnosti až v 75% prípadoch dali chybnú
odpoveď, s ktorou nesúhlasili, len preto, lebo ju dala celá
skupina
 človek potrebuje zostať v zhode so sociálnou skupinou
 cítime sa dobre, keď robíme to, čo robí celá skupina
 evolúcia – keď to robia všetci a je to pre nich dobré... tak
to bude asi dobré aj pre mňa
 sociálne odmietnutie = v minulosti to bolo odsúdenie na
smrť
OBJAVY A ZISTENIA
NEUROVEDY
11
2. Sociálna konformita a pravidlá
SOCIÁLNA KONFORMITA
 Potešenie z konformity
 keď sa skupina nejak správa – správame sa podvedome
rovnako a vôbec nehľadáme vysvetlenia a vlastné vzorce
správania
 ODMIETNUTIE aktivuje rovnaké neurologické spojenia
ako reálna fyzická bolesť
OBJAVY A ZISTENIA
NEUROVEDY
12
2. Sociálna konformita a pravidlá
 načo robíme meetingy a pýtame sa na názor ľudí v
skupine
 skupinový feedback – každý povie: „všetko už bolo
povedané“
 TOP produkt, Produkt roka, Uvádzacia zľava
 8 z 10 lekárov odporúča
 referencie, skúsenosti druhých – blogy, fóra, sociálne
siete
 riziko – dnes má každý iné nároky, inú situáciu a realitu
SOCIÁLNA KONFORMITA
MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
13
2. Sociálna konformita a pravidlá
OBJAVY A ZISTENIA
NEUROVEDY
ak nasledujeme
pravidlá –
dostávame
dobré pocity
podobne ako pri
sexe a sladkých
jedlách
ak nenasledujeme
pravidlá –
dostávame
podobné pocity,
ako keby sme boli
trestaní alebo
odmietaní
14
2. Sociálna konformita a pravidlá
NASLEDOVANIE PRAVIDIEL
 ak nasledujeme pravidlá – aktivuje sa Ventral Striatum –
dáva nám dobré pocity podobne ako pri sexe a sladkých
jedlách
 ak nenasledujeme pravidlá – aktivuje sa Anterior
Cingulate Cortex – dáva nám pocity podobné, ako keby
sme boli trestaní alebo odmietaní
 pravidlá nám dávajú šancu byť súčasťou skupiny
 ak nenasledujeme pravidlá – nie sme súčasťou kmeňa a
neprežijeme
OBJAVY A ZISTENIA
NEUROVEDY
15
2. Sociálna konformita a pravidlá
NASLEDOVANIE PRAVIDIEL
 Mirror neurons – zrkadlové neuróny
 aktivujú sa, keď vidíme určité správanie druhých
 empatia, davová psychóza
 dokážeme cítiť bolesť iného človeka, strach keď
pozeráme horor
 neopakujeme, lebo sme hlúpi – evolučná potreba prežitia
OBJAVY A ZISTENIA
NEUROVEDY
16
2. Sociálna konformita a pravidlá
 ľudia prirodzene a podvedome opakujú správanie tímu a
podriaďujú sa pravidlám fungovania tímu
 podvedome reagujeme na správanie skupiny – tímu a
chceme zapadnúť, nechceme, aby nás skupina odmietla
a vyčlenila mimo – aj dnes to môže znamenať „ohrozenie
prežitia“
 keď chceme dosiahnuť zmeny správania v tíme, manažér
potrebuje nastaviť nové pravidlá správania, ktoré keď
akceptuje líder a väčšina tímu, ostatní sa začnú postupne
prispôsobovať
NASLEDOVANIE PRAVIDIEL
MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
17
2. Sociálna konformita a pravidlá
OBJAVY A ZISTENIA
NEUROVEDY
len 1 z 3
účastníkov
odmietol trestať
nevinného človeka
iba na základe
cudzieho príkazu
od vyššej autority
ak v skupine
odmietli
pokračovať
„nasadení herci“
– účastníci našli
odvahu
odmietnuť
trestanie
18
2. Sociálna konformita a pravidlá
REŠPEKTOVANIE AUTORITY
 Stanley Milgram – experiment:
 generátor elektrických šokov ľuďom v mene vedy – ľudia
sa lepšie učia, keď dostávajú za zlé odpovede elektrické
šoky
 Ako ďaleko dokážu ľudia zájsť keď nasledujú
autoritu?Boli by schopní zabiť človeka?
 65% účastníkov išlo za hranicu 150V (do 150V len
výkriky, viac – prosba o skončenie experimentu)
 len 1 z 3 účastníkov odmietol trestať nevinného človeka
iba na základe cudzieho príkazu
 Jerry Burger: 77% išlo nad 150V
 keď bol pridaný herec, ktorý odmietol pokračovať –
odmietli aj ľudia
OBJAVY A ZISTENIA
NEUROVEDY
19
2. Sociálna konformita a pravidlá
 ľudia sami ťažko hľadajú silu robiť spontánne rozhodnutia
a aktivity – keď im k tomu dopomôže niekto, kto dané
správanie sám robí, tak sa ľahšie dokážu pridať aj ostatní
členovia tímu
REŠPEKTOVANIE AUTORITY
MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
20
2. Sociálna konformita a pravidlá
TÍMOVÁ HIERARCHIA
 človek v rámci sociálnej skupiny potrebuje hierarchiu
 hierarchia a pravidlá bránia zraneniam, bojom a neistote
v rámci sociálneho správania sa členov skupiny
 hierarchia dáva komfort mať jasno v správaní a
očakávaniach od jednotlivca
 hierarchia zabraňuje konfliktom a nejasnostiam
 vo firme – v tíme potrebujeme jasného lídra (šéfa)
 zvieratá potrebujú lídra svorky
OBJAVY A ZISTENIA
NEUROVEDY
21
2. Sociálna konformita a pravidlá
 líder – manažér potrebuje pred workshopom jasne
vyjadriť požiadavky na nové manažérske zručnosti od
svojho tímu
 tím potrebuje vidieť a cítiť, že celá skupina bude
nasledovať nové pravidlá, ktoré sa budú jasne vyžadovať
 potreba vzájomnej podpory navzájom každým členom
sociálnej skupiny
TÍMOVÁ HIERARCHIA
MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
22
3. MANIPULÁCIA
A KLAMSTVÁ MOZGU
TOP objavy neurovedy
23
3. Manipulácia a klamstvá mozgu
OBJAVY A ZISTENIA
NEUROVEDY
ZÁKLAD
MANIPULÁCIE:
priming,
sociálna
konformita a
nasledovanie
pravidiel
manipulácia
dokáže ovplyvniť
rozhodovanie a
správanie
človeka, dokonca
jeho odpor alebo
toleranciu voči
riziku
24
3. Manipulácia a klamstvá mozgu
MANIPULÁCIA
 priming – nasmerovanie človeka na určitý typ podnetov,
ktoré následne vyvolávajú určitú formu správania alebo
konania
 sociálna konformita a nasledovanie pravidiel – využíva sa
v reklame, manipulácia marketérov
 sociálne správanie skupiny dokáže byť manipulované,
využívaním podvedomých signálov pre mozog, ktoré
cielene vyvolajú želané emócie, nálady, postoje alebo
konanie
OBJAVY A ZISTENIA
NEUROVEDY
25
3. Manipulácia a klamstvá mozgu
 naladenie mozgu, ľahká cesta k manipulácii
 nastavenie a tolerancia lebo odpor voči riziku
 nastavenie správania – dôchodci a dynamika
 presadenie sa voči autorite
MANIPULÁCIA
MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
26
3. Manipulácia a klamstvá mozgu
OBJAVY A ZISTENIA
NEUROVEDY
mozog radšej
podá „nejaké“
vysvetlenie,
ako by priznal,
že niečo
nevieme
Konfirmačné
skreslenie –
človek odmieta
fakty, ktoré
narúšajú jeho
vieru, jeho videnie
sveta
27
3. Manipulácia a klamstvá mozgu
KLAMSTVO MOZGU
 Efekt ilúzie pravdy – ak si mozog myslí, že niečo pozná,
tak tam očakáva už známe fakty a vnemy, dokonca
ignoruje reálne vnemy a impulzy v danej situácii
 čím viac o niečom počujeme – tým viac si myslíme, že je
to pravda
 častým počutím nám dokonca vznikajú silnejšie
spomienky na danú vec – človek reálne uverí, že sa to
„stalo“ alebo že to dokonca sám „zažil“
 „vymývanie mozgov“ alebo tvorba nových mozgových
máp na základe externých vnemov a impulzov
OBJAVY A ZISTENIA
NEUROVEDY
28
3. Manipulácia a klamstvá mozgu
 média, reklamy
 časopisy, bulvár, celebrity
 politici
 manažéri a lídri – aké sú často zámery a ciele
manažérov?
KLAMSTVO MOZGU
MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
29
3. Manipulácia a klamstvá mozgu
KLAMSTVO MOZGU
 Ilúzia znalostí – ILLUSION OF KNOWLEDGE
 mozog je evolučne pripravený poskytnúť odpoveď na
všetko čo nepoznáme
 mozog radšej podá „nejaké“ vysvetlenie, ako by priznal,
že niečo nevieme
 vysvetlenia poskytuje mozog na základe uložených
mozgových máp
 hľadá vzorce aj tam, kde neexistujú – mozog neprijíma
stav, že niečo nevie alebo nepozná
 Konfirmačné skreslenie – človek odmieta fakty, ktoré
narúšajú jeho vieru, jeho videnie sveta
OBJAVY A ZISTENIA
NEUROVEDY
30
3. Manipulácia a klamstvá mozgu
 ľudia radi prichádzajú so svojími vysvetleniami,
odôvodneniami alebo argumentami – aj keď nemajú
základné informácie
 čo ak si manažér vytvára vlastné chápanie a vysvetlenie
danej situácie bez toho, aby zistil v tíme všetky fakty?
KLAMSTVO MOZGU
MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
31
Zdieľanie a vzájomná podpora
MANAŽÉRSKA PODPORA
 1. Moje skúsenosti a manažérska prax
 2. Aké vidím riziká a následky
 3. Moje navrhované riešenia
 4. Moje odporúčania
32
minarikm@commpass.sk – 0907 400 392
www.commpass.sk

More Related Content

More from COMM-PASS

ESD ako projekt?
ESD ako projekt?ESD ako projekt?
ESD ako projekt?
COMM-PASS
 

More from COMM-PASS (20)

ESD ako projekt?
ESD ako projekt?ESD ako projekt?
ESD ako projekt?
 
Projektový manažment BASIC – NÁSTROJE & PRINCÍPY
Projektový manažment BASIC – NÁSTROJE & PRINCÍPYProjektový manažment BASIC – NÁSTROJE & PRINCÍPY
Projektový manažment BASIC – NÁSTROJE & PRINCÍPY
 
UKONČENIE PROJEKTU
UKONČENIE PROJEKTUUKONČENIE PROJEKTU
UKONČENIE PROJEKTU
 
EFEKTÍVNE RIADENIE PROJEKTOVÉHO TÍMU
EFEKTÍVNE RIADENIE PROJEKTOVÉHO TÍMUEFEKTÍVNE RIADENIE PROJEKTOVÉHO TÍMU
EFEKTÍVNE RIADENIE PROJEKTOVÉHO TÍMU
 
MANAŽÉRSKE VYJADRENIA - KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉH...
MANAŽÉRSKE VYJADRENIA - KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉH...MANAŽÉRSKE VYJADRENIA - KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉH...
MANAŽÉRSKE VYJADRENIA - KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉH...
 
ZMENY NA PROJEKTOCH – 2. ČASŤ
ZMENY NA PROJEKTOCH – 2. ČASŤZMENY NA PROJEKTOCH – 2. ČASŤ
ZMENY NA PROJEKTOCH – 2. ČASŤ
 
ZMENY NA PROJEKTOCH – 1. ČASŤ
ZMENY NA PROJEKTOCH – 1. ČASŤZMENY NA PROJEKTOCH – 1. ČASŤ
ZMENY NA PROJEKTOCH – 1. ČASŤ
 
KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRA
KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRAKOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRA
KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRA
 
Manazerske videa COMM-PASS
Manazerske videa COMM-PASSManazerske videa COMM-PASS
Manazerske videa COMM-PASS
 
Projektovy manazment pre HR profesionalov - Uvodne zadanie projektu - Projekt...
Projektovy manazment pre HR profesionalov - Uvodne zadanie projektu - Projekt...Projektovy manazment pre HR profesionalov - Uvodne zadanie projektu - Projekt...
Projektovy manazment pre HR profesionalov - Uvodne zadanie projektu - Projekt...
 
Syndróm vyhorenia z pohľadu HR manažéra - burn out syndrome
Syndróm vyhorenia z pohľadu HR manažéra - burn out syndromeSyndróm vyhorenia z pohľadu HR manažéra - burn out syndrome
Syndróm vyhorenia z pohľadu HR manažéra - burn out syndrome
 
Skúsenosti a referencie Projektový manažment pre HR profesionálov Basic - júl...
Skúsenosti a referencie Projektový manažment pre HR profesionálov Basic - júl...Skúsenosti a referencie Projektový manažment pre HR profesionálov Basic - júl...
Skúsenosti a referencie Projektový manažment pre HR profesionálov Basic - júl...
 
Prax potrebuje projektový manažment - Keď vízia a motivácia nie sú iba slová ...
Prax potrebuje projektový manažment - Keď vízia a motivácia nie sú iba slová ...Prax potrebuje projektový manažment - Keď vízia a motivácia nie sú iba slová ...
Prax potrebuje projektový manažment - Keď vízia a motivácia nie sú iba slová ...
 
7 dobrých inš pirácií k lepším projektom
7 dobrých inš pirácií k lepším projektom7 dobrých inš pirácií k lepším projektom
7 dobrých inš pirácií k lepším projektom
 
Úloha líderstva v projektovom manažmente - 12 krokov úspešného lídra - projek...
Úloha líderstva v projektovom manažmente - 12 krokov úspešného lídra - projek...Úloha líderstva v projektovom manažmente - 12 krokov úspešného lídra - projek...
Úloha líderstva v projektovom manažmente - 12 krokov úspešného lídra - projek...
 
Ako „uriadiť“ zmeny v pracovnej oblasti
Ako „uriadiť“ zmeny v pracovnej oblastiAko „uriadiť“ zmeny v pracovnej oblasti
Ako „uriadiť“ zmeny v pracovnej oblasti
 
7 KROKOV K CIEĽU - s nadšením a radosťou (ako dosiahnuť úspech vlastnými silami)
7 KROKOV K CIEĽU - s nadšením a radosťou (ako dosiahnuť úspech vlastnými silami)7 KROKOV K CIEĽU - s nadšením a radosťou (ako dosiahnuť úspech vlastnými silami)
7 KROKOV K CIEĽU - s nadšením a radosťou (ako dosiahnuť úspech vlastnými silami)
 
UČENIE NIE JE CIEĽ ... ale prostriedok, ako dosahovať svoje ciele - TRI FÁZY ...
UČENIE NIE JE CIEĽ ... ale prostriedok, ako dosahovať svoje ciele - TRI FÁZY ...UČENIE NIE JE CIEĽ ... ale prostriedok, ako dosahovať svoje ciele - TRI FÁZY ...
UČENIE NIE JE CIEĽ ... ale prostriedok, ako dosahovať svoje ciele - TRI FÁZY ...
 
Zmeny sú u nás vítané - ako plánovať a riadiť zmeny (change management v praxi)
Zmeny sú u nás vítané - ako plánovať a riadiť zmeny (change management v praxi)Zmeny sú u nás vítané - ako plánovať a riadiť zmeny (change management v praxi)
Zmeny sú u nás vítané - ako plánovať a riadiť zmeny (change management v praxi)
 
Prekonávan ie prekážok a dosahovanie cieľov
Prekonávan ie prekážok a dosahovanie cieľovPrekonávan ie prekážok a dosahovanie cieľov
Prekonávan ie prekážok a dosahovanie cieľov
 

Myslenie a správanie - TOP objavy neurovedy_2

 • 1. 1 MYSLENIE A SPRÁVANIE TOP objavy neurovedy Neuroveda v manažérskej praxi prevratné fakty o mozgu
 • 2. 2 1. SPÔSOBY MYSLENIA TOP objavy neurovedy
 • 3. 3 1. Spôsoby myslenia OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY 90% vecí robíme podvedome – automaticky, nevedome VEDOMIE je pomalé, chybové, energeticky náročné, ale tvorivé
 • 4. 4 1. Spôsoby myslenia SPÔSOBY MYSLENIA  PODVEDOMIE  rýchle, spoľahlivé, bezchybné, automatické, energeticky málo náročné, stále rovnaké – uložené vzorce  90% vecí robíme podvedome – nevedome  správanie podľa automatických stereotypov – chováme sa plynule, ale obvyklým spôsobom  vzorce šetria čas a energiu, eliminujú sa chyby  mozog má tendenciu opakovať rovnaké vzorce správania a konania  keby mozog nemal vzorce, tak všetko musí spracovať ako novú informáciu – energeticky náročné, šetrí energiu na nové veci OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 • 5. 5 1. Spôsoby myslenia SPÔSOBY MYSLENIA  VEDOMIE  pomalé, chybové, energeticky náročné, tvorivé  aktivuje sa pri nových alebo dôležitých činnostiach  vedome dokážeme zvládnuť naraza 4 – 5 informačných jednotiek  vedomie – umožňuje adaptovať sa náhle zmeny  vedomie spotrebuje toľko energie ako svaly špičkového atléta OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 • 6. 6 1. Spôsoby myslenia  automatické správanie – spôsob práce, obliekanie, ranné vstávanie, cesta do práce, nakupovanie, obedovanie, pitie kávy, večerný drink  MANAŽÉRSKE SPRÁVANIE – manažér má svoje vzorce  manažérsky štýl, komunikačný štýl...  manažér má vzorce, ktoré nemusia byť objektívne – človek vidí to, čo chce vidieť  získané vzorce mozog ukladá do podvedomia a potom nás už riadia automaticky – „autopilot“ SPÔSOBY MYSLENIA MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 • 7. 7 1. Spôsoby myslenia  kedy a ako vznikli naše mozgové mapy – stereotypné správanie a názory?  naše stereotypy vznikajú počas nášho života – od detstva, výchova, škola, vzdelávací systém, spoločenské normy až po skúsenosti v manažérskej praxi  čo v jednom prostredí dáva zmysel – môže byť inde úplne chybné – rozdielna firemná kultúra, zákaznícke zvyklosti a nároky SPÔSOBY MYSLENIA MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 • 8. 8 2. SOCIÁLNA KONFORMITA A NASLEDOVANIE PRAVIDIEL TOP objavy neurovedy
 • 9. 9 2. Sociálna konformita a pravidlá OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY až v 75% prípadoch dajú ľudia CHYBNÚ ODPOVEĎ, s ktorou nesúhlasia, len preto, lebo ju dala celá skupina cítime sa dobre, keď robíme to, čo robí celá skupina
 • 10. 10 2. Sociálna konformita a pravidlá SOCIÁLNA KONFORMITA  Solomon Asch – experiment konformity  ľudia v miestnosti až v 75% prípadoch dali chybnú odpoveď, s ktorou nesúhlasili, len preto, lebo ju dala celá skupina  človek potrebuje zostať v zhode so sociálnou skupinou  cítime sa dobre, keď robíme to, čo robí celá skupina  evolúcia – keď to robia všetci a je to pre nich dobré... tak to bude asi dobré aj pre mňa  sociálne odmietnutie = v minulosti to bolo odsúdenie na smrť OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 • 11. 11 2. Sociálna konformita a pravidlá SOCIÁLNA KONFORMITA  Potešenie z konformity  keď sa skupina nejak správa – správame sa podvedome rovnako a vôbec nehľadáme vysvetlenia a vlastné vzorce správania  ODMIETNUTIE aktivuje rovnaké neurologické spojenia ako reálna fyzická bolesť OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 • 12. 12 2. Sociálna konformita a pravidlá  načo robíme meetingy a pýtame sa na názor ľudí v skupine  skupinový feedback – každý povie: „všetko už bolo povedané“  TOP produkt, Produkt roka, Uvádzacia zľava  8 z 10 lekárov odporúča  referencie, skúsenosti druhých – blogy, fóra, sociálne siete  riziko – dnes má každý iné nároky, inú situáciu a realitu SOCIÁLNA KONFORMITA MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 • 13. 13 2. Sociálna konformita a pravidlá OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY ak nasledujeme pravidlá – dostávame dobré pocity podobne ako pri sexe a sladkých jedlách ak nenasledujeme pravidlá – dostávame podobné pocity, ako keby sme boli trestaní alebo odmietaní
 • 14. 14 2. Sociálna konformita a pravidlá NASLEDOVANIE PRAVIDIEL  ak nasledujeme pravidlá – aktivuje sa Ventral Striatum – dáva nám dobré pocity podobne ako pri sexe a sladkých jedlách  ak nenasledujeme pravidlá – aktivuje sa Anterior Cingulate Cortex – dáva nám pocity podobné, ako keby sme boli trestaní alebo odmietaní  pravidlá nám dávajú šancu byť súčasťou skupiny  ak nenasledujeme pravidlá – nie sme súčasťou kmeňa a neprežijeme OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 • 15. 15 2. Sociálna konformita a pravidlá NASLEDOVANIE PRAVIDIEL  Mirror neurons – zrkadlové neuróny  aktivujú sa, keď vidíme určité správanie druhých  empatia, davová psychóza  dokážeme cítiť bolesť iného človeka, strach keď pozeráme horor  neopakujeme, lebo sme hlúpi – evolučná potreba prežitia OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 • 16. 16 2. Sociálna konformita a pravidlá  ľudia prirodzene a podvedome opakujú správanie tímu a podriaďujú sa pravidlám fungovania tímu  podvedome reagujeme na správanie skupiny – tímu a chceme zapadnúť, nechceme, aby nás skupina odmietla a vyčlenila mimo – aj dnes to môže znamenať „ohrozenie prežitia“  keď chceme dosiahnuť zmeny správania v tíme, manažér potrebuje nastaviť nové pravidlá správania, ktoré keď akceptuje líder a väčšina tímu, ostatní sa začnú postupne prispôsobovať NASLEDOVANIE PRAVIDIEL MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 • 17. 17 2. Sociálna konformita a pravidlá OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY len 1 z 3 účastníkov odmietol trestať nevinného človeka iba na základe cudzieho príkazu od vyššej autority ak v skupine odmietli pokračovať „nasadení herci“ – účastníci našli odvahu odmietnuť trestanie
 • 18. 18 2. Sociálna konformita a pravidlá REŠPEKTOVANIE AUTORITY  Stanley Milgram – experiment:  generátor elektrických šokov ľuďom v mene vedy – ľudia sa lepšie učia, keď dostávajú za zlé odpovede elektrické šoky  Ako ďaleko dokážu ľudia zájsť keď nasledujú autoritu?Boli by schopní zabiť človeka?  65% účastníkov išlo za hranicu 150V (do 150V len výkriky, viac – prosba o skončenie experimentu)  len 1 z 3 účastníkov odmietol trestať nevinného človeka iba na základe cudzieho príkazu  Jerry Burger: 77% išlo nad 150V  keď bol pridaný herec, ktorý odmietol pokračovať – odmietli aj ľudia OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 • 19. 19 2. Sociálna konformita a pravidlá  ľudia sami ťažko hľadajú silu robiť spontánne rozhodnutia a aktivity – keď im k tomu dopomôže niekto, kto dané správanie sám robí, tak sa ľahšie dokážu pridať aj ostatní členovia tímu REŠPEKTOVANIE AUTORITY MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 • 20. 20 2. Sociálna konformita a pravidlá TÍMOVÁ HIERARCHIA  človek v rámci sociálnej skupiny potrebuje hierarchiu  hierarchia a pravidlá bránia zraneniam, bojom a neistote v rámci sociálneho správania sa členov skupiny  hierarchia dáva komfort mať jasno v správaní a očakávaniach od jednotlivca  hierarchia zabraňuje konfliktom a nejasnostiam  vo firme – v tíme potrebujeme jasného lídra (šéfa)  zvieratá potrebujú lídra svorky OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 • 21. 21 2. Sociálna konformita a pravidlá  líder – manažér potrebuje pred workshopom jasne vyjadriť požiadavky na nové manažérske zručnosti od svojho tímu  tím potrebuje vidieť a cítiť, že celá skupina bude nasledovať nové pravidlá, ktoré sa budú jasne vyžadovať  potreba vzájomnej podpory navzájom každým členom sociálnej skupiny TÍMOVÁ HIERARCHIA MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 • 22. 22 3. MANIPULÁCIA A KLAMSTVÁ MOZGU TOP objavy neurovedy
 • 23. 23 3. Manipulácia a klamstvá mozgu OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY ZÁKLAD MANIPULÁCIE: priming, sociálna konformita a nasledovanie pravidiel manipulácia dokáže ovplyvniť rozhodovanie a správanie človeka, dokonca jeho odpor alebo toleranciu voči riziku
 • 24. 24 3. Manipulácia a klamstvá mozgu MANIPULÁCIA  priming – nasmerovanie človeka na určitý typ podnetov, ktoré následne vyvolávajú určitú formu správania alebo konania  sociálna konformita a nasledovanie pravidiel – využíva sa v reklame, manipulácia marketérov  sociálne správanie skupiny dokáže byť manipulované, využívaním podvedomých signálov pre mozog, ktoré cielene vyvolajú želané emócie, nálady, postoje alebo konanie OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 • 25. 25 3. Manipulácia a klamstvá mozgu  naladenie mozgu, ľahká cesta k manipulácii  nastavenie a tolerancia lebo odpor voči riziku  nastavenie správania – dôchodci a dynamika  presadenie sa voči autorite MANIPULÁCIA MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 • 26. 26 3. Manipulácia a klamstvá mozgu OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY mozog radšej podá „nejaké“ vysvetlenie, ako by priznal, že niečo nevieme Konfirmačné skreslenie – človek odmieta fakty, ktoré narúšajú jeho vieru, jeho videnie sveta
 • 27. 27 3. Manipulácia a klamstvá mozgu KLAMSTVO MOZGU  Efekt ilúzie pravdy – ak si mozog myslí, že niečo pozná, tak tam očakáva už známe fakty a vnemy, dokonca ignoruje reálne vnemy a impulzy v danej situácii  čím viac o niečom počujeme – tým viac si myslíme, že je to pravda  častým počutím nám dokonca vznikajú silnejšie spomienky na danú vec – človek reálne uverí, že sa to „stalo“ alebo že to dokonca sám „zažil“  „vymývanie mozgov“ alebo tvorba nových mozgových máp na základe externých vnemov a impulzov OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 • 28. 28 3. Manipulácia a klamstvá mozgu  média, reklamy  časopisy, bulvár, celebrity  politici  manažéri a lídri – aké sú často zámery a ciele manažérov? KLAMSTVO MOZGU MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 • 29. 29 3. Manipulácia a klamstvá mozgu KLAMSTVO MOZGU  Ilúzia znalostí – ILLUSION OF KNOWLEDGE  mozog je evolučne pripravený poskytnúť odpoveď na všetko čo nepoznáme  mozog radšej podá „nejaké“ vysvetlenie, ako by priznal, že niečo nevieme  vysvetlenia poskytuje mozog na základe uložených mozgových máp  hľadá vzorce aj tam, kde neexistujú – mozog neprijíma stav, že niečo nevie alebo nepozná  Konfirmačné skreslenie – človek odmieta fakty, ktoré narúšajú jeho vieru, jeho videnie sveta OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 • 30. 30 3. Manipulácia a klamstvá mozgu  ľudia radi prichádzajú so svojími vysvetleniami, odôvodneniami alebo argumentami – aj keď nemajú základné informácie  čo ak si manažér vytvára vlastné chápanie a vysvetlenie danej situácie bez toho, aby zistil v tíme všetky fakty? KLAMSTVO MOZGU MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 • 31. 31 Zdieľanie a vzájomná podpora MANAŽÉRSKA PODPORA  1. Moje skúsenosti a manažérska prax  2. Aké vidím riziká a následky  3. Moje navrhované riešenia  4. Moje odporúčania
 • 32. 32 minarikm@commpass.sk – 0907 400 392 www.commpass.sk