SlideShare a Scribd company logo
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
https://www.sc-nm.si/sglvs/
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
• pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri
reševanju dejanskih problemov v stroki,
• poznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja lesarstva,
• poznajo zgradbo, delovanje in načine uporabe strojev,
naprav in orodij za predelavo in obdelavo lesa in tvoriv,
• obvladajo izdelavo konstrukcijske in tehnološke
dokumentacije za predvidene izdelke,
CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI
SLOVENŠČINA PSIHOLOGIJA (IZBIRNO)
TUJI JEZIK SOCIOLOGIJA (IZBIRNO)
MATEMATIKA FIZIKA
UMETNOST KEMIJA
ZGODOVINA ŠPORTNA VZGOJA
GEOGRAFIJA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
STROKOVNI PREDMETI
• Les in lastnosti lesa
• Tehnologija obdelave z
varstvom pri delu
• Konstruiranje lesnih
sklopov
• Materiali v lesarstvu
• Mehanska obdelava lesa
• Lesnoobdelovalni stroji
• Konstruiranje pohištva
• Tehnološki procesi v
lesarstvu
• Proizvodna tehnika
• Podjetje in priprava dela
• Projektiranje
• Ekonomika proizvodnih
procesov
• Opremljanje interierjev
• Tehnično komuniciranje
in uporaba računalnika
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ODPRTI KURIKUL
MATEMATIKA V LESARSTVU
FIZIKA V LESARSTVU
VODENJE PROIZVODNIH PROCESOV
PRIMARNA OBDELAVA LESA
RAČUNALNIŠKO KONSTRUIRANJE
CNC TEHNOLOGIJA V LESARSTVU
Oblikuje in pripravi šola v sodelovanju z lokalnim okoljem
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
INTERESNE DEJAVNOSTI
• STROKOVNE EKSKURZIJE/PREDAVANJA
OBISKI SEJMOV (domačih in tujih)
• ŠPORTNI DNEVI
• LESARIADA
• PROJEKTNI TEDNI/DNEVI
• TEKMOVANJA IZ ZNANJA (PIKO)
KULTURNE DEJAVNOSTI
• BIG BAND ŠC NM
• PEVSKI ZBOR SGLVŠ
• DOBRODELNOST IN HUMANITARNOST
• EUROSKILLS
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LES IN LASTNOSTI LESA
 Spozna gozd ter rast
drevesa in nastanek lesa,
 spozna makroskopsko in
mikroskopsko zgradbo
lesa,
 spozna napake in
poškodbe v lesu,
 spozna fizikalne,
mehanske in tehnične
lastnosti lesa in
 spozna uporabo lesa
domačih drevesnih vrst v
bivalnem in stavbnem
pohištvu.
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
TEHNIČNO KOMUNICIRANJE IN UPORABA RAČUNALNIKA
 Spozna uporabo informacijske komunikacijskeo
tehnologije Microsoft Office(word, excel, power point),
e-pošta, internet, …,
 spozna pravila ročnega tehničnega risanja v lesarstvu,
 upodablja prostorske predmete z risanjem v pogledu in
prerezni ravnini,
 nariše izdelek s pomočjo CAD računalniških programov
 spozna konstrukcijsko dokumentacijo za izdelek.
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Uporaba licenčnega računalniškega programa AutoCAD
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Uporaba licenčnega računalniškega programa MegaCAD in
dodatne aplikacije za konstruiranje pohištva MegaTischler
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Uporaba računalniškega programa Mastercam 2023 za
obdelavo masivnega lesa
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Uporaba računalniškega programa Xilog Plus in Xilog
Maestro za obdelavo masivnega lesa
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
STROJI ZA OBDELAVO LESA
 pozna trdnost, izbere
ustrezne materiale in
dimenzionira konstrukcijske
elemente
 pozna lastnosti, tehnične
podatke in uporabnost
strojev in naprav
 pozna zahteve in osnovna
znanja vzdrževanja strojev in
naprav
 preračunava tehnološke
parametre lesnoobdelovalnih
strojev
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PODJETJE IN PRIPRAVA DELA
 prepozna obliko in vlogo
gospodarskih družb in trga
 izdeluje enostavne poslovne
načrte
 zna oblikovati elemente delovnega
mesta, standarde in normative
proizvodnega procesa in logistiko
 načrtuje porabo časov in
materialov
 z uporabo sodobne informacijsko
komunikacijske tehnologije izdela
projektno nalogo, konstrukcijsko
in tehnološko dokumentacijo v
povezavi z izdelkom
 usposobi se za delo v projektni
skupini
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH
ŠTEVILO UR: 504 ure/izobraževanja
• 1. letnik: 4 ure/teden
• 2. letnik: 4 ure/teden
• 3. letnik: 4 ure/teden
• 4. letnik: 4 ure/teden
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU
CILJI:
• Spoznavanje delovnih procesov
• Spoznavanje organiziranosti podjetij
• Pridobivanje pravilnega odnosa do dela
• Timsko delo
ŠTEVILO UR:
• 2. letnik 76 ur / 10 dni
• 3. letnik 76 ur / 10 dni
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
POKLICNA MATURA
IZDELEK IN ZAGOVOR- PROJEKTNA NALOGA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
IZDELEK IN ZAGOVOR- PROJEKTNA NALOGA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
IZDELEK IN ZAGOVOR - PROJEKTNA NALOGA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH
TEKMOVANJA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH
TEKMOVANJA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI ORGANIZACIJAMI, OŠ,
TEHNIČNI DNEVI, RAZSTAVE IZDELKOV…
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto Letno spričevalo zadnjega letnika je pogoj za opravljanje
poklicne mature
POKLICNA MATURA
OBVEZNI DEL
• pisni in ustni izpit iz slovenščine
• pisni in ustni izpit iz lesarstva
IZBIRNI DEL
• pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika (po izbiri
dijaka)
• izdelek in zagovor (projektna naloga)
POGOJI ZA DOKONČANJE ŠOLE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
MOŽNOSTI ŠTUDIJA NA ŠOLSKEM CENTRU NOVO MESTO
Redni in izredni program LESARSTVO na Višji strokovni šoli:
Lesarstvo
• trajanje: 2 leti
• pridobljen naziv po koncu študija: inž. les.
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE – LESARSKO INŽENIRSTVO - 3 leta,
strokovni naslov: dipl. inž. les. (VS)
S poklicno maturo in z izbranim dodatnim
maturitetnim predmetom (5.predmet) je možen vpis
na:
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
LESARSTVO ali druge UNIV. programe, 3 leta,
strokovni naslov: dipl. inž. les. (UN)
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA LESARSTVO – ROŽNA DOLINA
MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠTUDIJA V LJUBLJANI
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZA KONEC …
Si že kdaj pomislil, da se tvoj dan začne in konča z lesom? Že zjutraj, ko
čemerno vstaneš iz postelje, ko odpreš omaro, sedeš na stol, za mizo,
ko popraviš sliko na steni, ko odpreš okno in skozenj spusti, prve
sončne žarke, ko stopiš skozi vrata, sedeš v šolsko klop in na list
papirja nakracaš prosti spis.
Celo ko na prvem zmenku leseno poljubiš svojo punco.
Les. Ne da bi se zavedal, te spremlja na vsakem koraku, ob vsaki
priložnosti. S teboj je tiho in neslišno, pa vendar te obdaja s toplino in
prijaznostjo. Les. Tako zanimiv. Tako bogat. In tako obetaven.
Zakaj ne bi postala prijatelja in sopotnika?
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Več informacij o programu SSI:
lesarski tehnik, dobite na spletu…

More Related Content

Similar to PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx

Lesarski tehnik
Lesarski tehnikLesarski tehnik
Lesarski tehnik
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
TomaPanik
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
TomaPanik
 
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Srednje poklicno izobraževanje
Srednje poklicno izobraževanjeSrednje poklicno izobraževanje
Srednje poklicno izobraževanje
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zidInf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Poklici s področja gradbeništva
Poklici s področja gradbeništvaPoklici s področja gradbeništva
Poklici s področja gradbeništva
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Gradbeni tehnik
Gradbeni tehnikGradbeni tehnik
Gradbeni tehnik
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
TomaPanik
 
Pred info-prog-2012 1
Pred info-prog-2012 1Pred info-prog-2012 1
Pred info-prog-2012 1
MojcaG
 

Similar to PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx (20)

Lesarski tehnik
Lesarski tehnikLesarski tehnik
Lesarski tehnik
 
Inf dan 2014-gradbeni tehnik
Inf dan 2014-gradbeni tehnikInf dan 2014-gradbeni tehnik
Inf dan 2014-gradbeni tehnik
 
Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
 
Gradbeni tehnik ind 2015
Gradbeni tehnik ind 2015Gradbeni tehnik ind 2015
Gradbeni tehnik ind 2015
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
 
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
 
Gradbeni tehnik - informacije
Gradbeni tehnik - informacijeGradbeni tehnik - informacije
Gradbeni tehnik - informacije
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
 
Srednje poklicno izobraževanje
Srednje poklicno izobraževanjeSrednje poklicno izobraževanje
Srednje poklicno izobraževanje
 
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zidInf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
 
Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
 
Poklici s področja gradbeništva
Poklici s področja gradbeništvaPoklici s področja gradbeništva
Poklici s področja gradbeništva
 
Gradbeni tehnik
Gradbeni tehnikGradbeni tehnik
Gradbeni tehnik
 
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
 
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
 
IPomočnik pri tehnologiji gradnje
IPomočnik pri tehnologiji gradnjeIPomočnik pri tehnologiji gradnje
IPomočnik pri tehnologiji gradnje
 
Pred info-prog-2012 1
Pred info-prog-2012 1Pred info-prog-2012 1
Pred info-prog-2012 1
 

More from TomaPanik

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
TomaPanik
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
TomaPanik
 
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptxPPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
TomaPanik
 
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
TomaPanik
 
Projekti naših dijakov
Projekti naših dijakovProjekti naših dijakov
Projekti naših dijakov
TomaPanik
 
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOVRAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
TomaPanik
 
SLOWOODLIFE
SLOWOODLIFESLOWOODLIFE
SLOWOODLIFE
TomaPanik
 
Poklic lesarstva je širok pojem
Poklic lesarstva je širok pojemPoklic lesarstva je širok pojem
Poklic lesarstva je širok pojem
TomaPanik
 
Vajenistvo GZS
Vajenistvo GZSVajenistvo GZS
Vajenistvo GZS
TomaPanik
 
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21
TomaPanik
 
Mizar
MizarMizar
Mizar
TomaPanik
 
Inf dan 2020 skupna predstavitev
Inf dan 2020 skupna predstavitevInf dan 2020 skupna predstavitev
Inf dan 2020 skupna predstavitev
TomaPanik
 
Skupna predstavitev poklicev
Skupna predstavitev poklicevSkupna predstavitev poklicev
Skupna predstavitev poklicev
TomaPanik
 
Mizar
MizarMizar
Mizar
TomaPanik
 
Zidar - vajeniška oblika
Zidar - vajeniška oblikaZidar - vajeniška oblika
Zidar - vajeniška oblika
TomaPanik
 
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
TomaPanik
 

More from TomaPanik (17)

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
 
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptxPPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
 
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
 
Projekti naših dijakov
Projekti naših dijakovProjekti naših dijakov
Projekti naših dijakov
 
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOVRAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
 
SLOWOODLIFE
SLOWOODLIFESLOWOODLIFE
SLOWOODLIFE
 
Poklic lesarstva je širok pojem
Poklic lesarstva je širok pojemPoklic lesarstva je širok pojem
Poklic lesarstva je širok pojem
 
Vajenistvo GZS
Vajenistvo GZSVajenistvo GZS
Vajenistvo GZS
 
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21
 
Mizar
MizarMizar
Mizar
 
Inf dan 2020 skupna predstavitev
Inf dan 2020 skupna predstavitevInf dan 2020 skupna predstavitev
Inf dan 2020 skupna predstavitev
 
Skupna predstavitev poklicev
Skupna predstavitev poklicevSkupna predstavitev poklicev
Skupna predstavitev poklicev
 
Mizar
MizarMizar
Mizar
 
Zidar - vajeniška oblika
Zidar - vajeniška oblikaZidar - vajeniška oblika
Zidar - vajeniška oblika
 
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
 
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
 

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx

 • 1. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE https://www.sc-nm.si/sglvs/
 • 2. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju dejanskih problemov v stroki, • poznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja lesarstva, • poznajo zgradbo, delovanje in načine uporabe strojev, naprav in orodij za predelavo in obdelavo lesa in tvoriv, • obvladajo izdelavo konstrukcijske in tehnološke dokumentacije za predvidene izdelke, CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
 • 3. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI SLOVENŠČINA PSIHOLOGIJA (IZBIRNO) TUJI JEZIK SOCIOLOGIJA (IZBIRNO) MATEMATIKA FIZIKA UMETNOST KEMIJA ZGODOVINA ŠPORTNA VZGOJA GEOGRAFIJA
 • 4. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNI PREDMETI • Les in lastnosti lesa • Tehnologija obdelave z varstvom pri delu • Konstruiranje lesnih sklopov • Materiali v lesarstvu • Mehanska obdelava lesa • Lesnoobdelovalni stroji • Konstruiranje pohištva • Tehnološki procesi v lesarstvu • Proizvodna tehnika • Podjetje in priprava dela • Projektiranje • Ekonomika proizvodnih procesov • Opremljanje interierjev • Tehnično komuniciranje in uporaba računalnika
 • 5. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ODPRTI KURIKUL MATEMATIKA V LESARSTVU FIZIKA V LESARSTVU VODENJE PROIZVODNIH PROCESOV PRIMARNA OBDELAVA LESA RAČUNALNIŠKO KONSTRUIRANJE CNC TEHNOLOGIJA V LESARSTVU Oblikuje in pripravi šola v sodelovanju z lokalnim okoljem
 • 6. ŠOLSKI CENTER Novo mesto INTERESNE DEJAVNOSTI • STROKOVNE EKSKURZIJE/PREDAVANJA OBISKI SEJMOV (domačih in tujih) • ŠPORTNI DNEVI • LESARIADA • PROJEKTNI TEDNI/DNEVI • TEKMOVANJA IZ ZNANJA (PIKO) KULTURNE DEJAVNOSTI • BIG BAND ŠC NM • PEVSKI ZBOR SGLVŠ • DOBRODELNOST IN HUMANITARNOST • EUROSKILLS
 • 7. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LES IN LASTNOSTI LESA  Spozna gozd ter rast drevesa in nastanek lesa,  spozna makroskopsko in mikroskopsko zgradbo lesa,  spozna napake in poškodbe v lesu,  spozna fizikalne, mehanske in tehnične lastnosti lesa in  spozna uporabo lesa domačih drevesnih vrst v bivalnem in stavbnem pohištvu.
 • 8. ŠOLSKI CENTER Novo mesto TEHNIČNO KOMUNICIRANJE IN UPORABA RAČUNALNIKA  Spozna uporabo informacijske komunikacijskeo tehnologije Microsoft Office(word, excel, power point), e-pošta, internet, …,  spozna pravila ročnega tehničnega risanja v lesarstvu,  upodablja prostorske predmete z risanjem v pogledu in prerezni ravnini,  nariše izdelek s pomočjo CAD računalniških programov  spozna konstrukcijsko dokumentacijo za izdelek.
 • 9. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Uporaba licenčnega računalniškega programa AutoCAD
 • 10. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Uporaba licenčnega računalniškega programa MegaCAD in dodatne aplikacije za konstruiranje pohištva MegaTischler
 • 11. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Uporaba računalniškega programa Mastercam 2023 za obdelavo masivnega lesa
 • 12. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Uporaba računalniškega programa Xilog Plus in Xilog Maestro za obdelavo masivnega lesa
 • 13. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROJI ZA OBDELAVO LESA  pozna trdnost, izbere ustrezne materiale in dimenzionira konstrukcijske elemente  pozna lastnosti, tehnične podatke in uporabnost strojev in naprav  pozna zahteve in osnovna znanja vzdrževanja strojev in naprav  preračunava tehnološke parametre lesnoobdelovalnih strojev
 • 14. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PODJETJE IN PRIPRAVA DELA  prepozna obliko in vlogo gospodarskih družb in trga  izdeluje enostavne poslovne načrte  zna oblikovati elemente delovnega mesta, standarde in normative proizvodnega procesa in logistiko  načrtuje porabo časov in materialov  z uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije izdela projektno nalogo, konstrukcijsko in tehnološko dokumentacijo v povezavi z izdelkom  usposobi se za delo v projektni skupini
 • 15. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH ŠTEVILO UR: 504 ure/izobraževanja • 1. letnik: 4 ure/teden • 2. letnik: 4 ure/teden • 3. letnik: 4 ure/teden • 4. letnik: 4 ure/teden
 • 16. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU CILJI: • Spoznavanje delovnih procesov • Spoznavanje organiziranosti podjetij • Pridobivanje pravilnega odnosa do dela • Timsko delo ŠTEVILO UR: • 2. letnik 76 ur / 10 dni • 3. letnik 76 ur / 10 dni
 • 17. ŠOLSKI CENTER Novo mesto POKLICNA MATURA IZDELEK IN ZAGOVOR- PROJEKTNA NALOGA ŠOLSKI CENTER Novo mesto
 • 18. ŠOLSKI CENTER Novo mesto IZDELEK IN ZAGOVOR- PROJEKTNA NALOGA
 • 19. ŠOLSKI CENTER Novo mesto IZDELEK IN ZAGOVOR - PROJEKTNA NALOGA
 • 20. ŠOLSKI CENTER Novo mesto EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH TEKMOVANJA
 • 21. ŠOLSKI CENTER Novo mesto EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH TEKMOVANJA
 • 22. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI ORGANIZACIJAMI, OŠ, TEHNIČNI DNEVI, RAZSTAVE IZDELKOV…
 • 23. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Letno spričevalo zadnjega letnika je pogoj za opravljanje poklicne mature POKLICNA MATURA OBVEZNI DEL • pisni in ustni izpit iz slovenščine • pisni in ustni izpit iz lesarstva IZBIRNI DEL • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika (po izbiri dijaka) • izdelek in zagovor (projektna naloga) POGOJI ZA DOKONČANJE ŠOLE
 • 24. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MOŽNOSTI ŠTUDIJA NA ŠOLSKEM CENTRU NOVO MESTO Redni in izredni program LESARSTVO na Višji strokovni šoli: Lesarstvo • trajanje: 2 leti • pridobljen naziv po koncu študija: inž. les.
 • 25. ŠOLSKI CENTER Novo mesto VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE – LESARSKO INŽENIRSTVO - 3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (VS) S poklicno maturo in z izbranim dodatnim maturitetnim predmetom (5.predmet) je možen vpis na: UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LESARSTVO ali druge UNIV. programe, 3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (UN) UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA LESARSTVO – ROŽNA DOLINA MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠTUDIJA V LJUBLJANI
 • 26. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZA KONEC … Si že kdaj pomislil, da se tvoj dan začne in konča z lesom? Že zjutraj, ko čemerno vstaneš iz postelje, ko odpreš omaro, sedeš na stol, za mizo, ko popraviš sliko na steni, ko odpreš okno in skozenj spusti, prve sončne žarke, ko stopiš skozi vrata, sedeš v šolsko klop in na list papirja nakracaš prosti spis. Celo ko na prvem zmenku leseno poljubiš svojo punco. Les. Ne da bi se zavedal, te spremlja na vsakem koraku, ob vsaki priložnosti. S teboj je tiho in neslišno, pa vendar te obdaja s toplino in prijaznostjo. Les. Tako zanimiv. Tako bogat. In tako obetaven. Zakaj ne bi postala prijatelja in sopotnika?
 • 27. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Več informacij o programu SSI: lesarski tehnik, dobite na spletu…