SlideShare a Scribd company logo
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto MIZAR/MIZARKA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
https://www.sc-nm.si/sglvs/
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA ZA POKLIC
Šolska oblika: Mizar
Osnovnošolsko izobrazbo
Nižje poklicno izobraževanje
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
V primeru omejitve vpisa ima prednost vajeniška oblika !
Trajanje izobraževanja: 3 leta
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
• razvijajo sposobnosti in spretnosti za kvalitetno
poklicno delo ter se pripravijo za poklicno kariero,
• pridobijo si praktično uporabna znanja podprta s
teoretičnimi in praktičnimi osnovami,
• se usposobijo za samostojno ali timsko delo, varno
delo na strojih, gospodarno ter kakovostno
izdelovanje mizarskih izdelkov in storitev
CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA – ŠOLSKA OBLIKA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA ZA POKLIC
Vajeniška oblika: Mizar
Trajanje izobraževanja: 3 leta
Podjetja pošljejo zbornicam najavo vajeniških mest.
Zbornice objavijo vajeniška mesta.
Učenci in starši pošljejo vlogo delodajalcem / osebni obisk.
Delodajalec izbere vajenca.
Delodajalec in vajenec podpišeta vajeniško pogodbo (pogodbo se
registrira pri zbornici).
Vajenec se vpiše v šolo na podlagi registrirane pogodbe.
Delodajalci in šola se dogovorijo za način izvedbe izobraževanja in
usposabljanja vajenca.
Kako se pridobi vajeniško pogodbo?!
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA – VAJENIŠKA
OBLIKA
• zgodnejše zaposlovanje mladih, bolj usklajena
ponudba in povpraševanje po kadrih.
• lažji prehod izobraževanje – delo: zgodnejša
poklicna socializacija.
• boljša usposobljenost glede na potrebe
gospodarstva.
Zakon o vajeništvu je bil sprejet 8. 5. 2017, stopil v
veljavo 3. 12. 2017.
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
INFORMACIJE O VERIFIKACIJI VAJENIŠKIH UČNIH MEST
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Spletne strani GZS: https://www.gzs.si/vajenistvo
Kontaktna oseba:
Andreja Sever: 01 58 98 235 andreja.sever@gzs.si
Ana Žemva Novak: 01 58 98 531 ana.zemva.novak@gzs.si
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Spletne strani OZS: WWW.ozs.si/Zaclane/Vajeništvo.aspx
Kontaktna oseba:
Mitja Korunovski: 01 58 30 818 mitja.korunovski@ozs.si
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
POMEMBNO PRI VPISU - VAJENIŠTVO
Prijavni obrazec je potrebno oddati na šole s pripisom:
MIZAR - VAJENIŠKA OBLIKA
Ob vpisu morajo dijaki prinesti registrirano vajeniško pogodbo.
Za informacije glede vpisa se obrnite na svetovalno službo.
Mirjam Žnidarčič
Tel.: (07) 39 32 165
https://www.sc-nm.si/sglvs/domov
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI
SLOVENŠČINA UMETNOST
TUJI JEZIK NARAVOSLOVJE
MATEMATIKA DRUŽBOSLOVJE
ŠPORTNA VZGOJA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
STROKOVNI MODULI
OSNOVE LESARSTVA STAVBNO POHIŠTVO
OBDELAVA LESA BIVALNO POHIŠTVO
OBDELAVA LESNIH PLOŠČ SNOVANJE IZDELKA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ODPRTI KURIKUL
Na regionalni oziroma lokalni ravni šola v sodelovanju s socialnimi
partnerji določi vsebino tega dela.
PREOBLIKOVANJE LESA Z ODREZOVANJEM
RAČUNALNIŠKO KONSTRUIRANJE
KONSTRUIRANJE POHIŠTVA
LEPILA IN LESNE PLOŠČE
NOTRANJE POHIŠTVO IN KAKOVOST
POVRŠINSKA OBDELAVA LESA
Odprti kurikul je v vajeniški obliki izobraževanja integriran v praktično
usposabljanje z delom.
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Šolska oblika: Mizar
Periodična organizacija
1. letnik: 32 tednov v šoli, 3 tedne pri delodajalcu
2. letnik: 32 tednov v šoli, 3 tedne pri delodajalcu
3. letnik: 16 tednov v šoli, 18 tednov pri delodajalcu
Vajeniška oblika: Mizar
Periodična organizacija
1. letnik: 22 tednov v šoli, 15 tednov pri delodajalcu
2. letnik: 22 tednov v šoli, 25 tednov pri delodajalcu
3. letnik: 8 tednov v šoli, 26 tednov pri delodajalcu
UL RS: Zakon o vajeništvu; 4. člen, 1. odstavek
min. 50% se izvede kot praktično izobraževanje z delom pri
delodajalcu!
IZVEDBA PROGRAMA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto Vajeniška nagrada (v neto zneskih) za čas, ko se vajenec usposablja z
delom po letnikih:
 1. LETNIK: 250€
 2. LETNIK: 300€
 3. LETNIK: 400€
Izplača se sorazmerni delež mesečne nagrade glede na obseg
delodajalcu v mesecu.
Ostale opcije izplačil delodajalcev vajencu:
• zdravniški pregled,
• prehrana, prevoz, terenski dodatek, …
• Vajeniška nagrada ne vpliva na družinske prejemke
vajenca in njegove družine
VAJENIŠKA NAGRADA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH
Vajeniška oblika:
• 1. letnik: 4 ur/teden
• 2. letnik: 8 ur/teden
• 3. letnik: 8 ur/teden
Šolska oblika:
• 1. letnik: 6 ur/teden
• 2. letnik: 12 ur/teden
• 3. letnik: 14 ur/teden
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto Zaključni izpit obsega:
1. Izpitna enota: pisni in ustni izpit iz slovenščine.
2. Izpitna enota: izdelek oz. storitev in zagovor (v šoli).
Vajenci opravijo 2. izpitno enoto pri delodajalcu v
soorganizaciji pristojne zbornice.
Ob zaključku drugega letnika se izvede vmesni
preizkus usposobljenosti in znanja vajenca po načrtu
izvajanja vajeništva pri delodajalcu v soorganizaciji
pristojne zbornice.
ZAKLJUČNI IZPIT
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI ORGANIZACIJAMI, OŠ,
TEHNIČNI DNEVI, RAZSTAVE IZDELKOV…
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZAKLJUČNI IZDELEK Z ZAGOVOROM
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZAKLJUČNI IZDELEK Z ZAGOVOROM
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZAKLJUČNI IZDELEK Z ZAGOVOROM
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Dijaki, ki uspešno zaključijo srednje poklicno izobraževanje -
mizar, se lahko vpišejo v poklicno tehniško izobraževanje -
lesarski tehnik, ki traja 2 leti.
MOŽNOSTI NADALNJEGA IZOBRAŽEVANJA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
STROKOVNE EKSKURZIJE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH
TEKMOVANJA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH
TEKMOVANJA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZA KONEC …
Si že kdaj pomislil, da se tvoj dan začne in konča z lesom? Že zjutraj, ko
čemerno vstaneš iz postelje, ko odpreš omaro, sedeš na stol, za mizo,
ko popraviš sliko na steni, ko odpreš okno in skozenj spusti, prve
sončne žarke, ko stopiš skozi vrata, sedeš v šolsko klop in na list
papirja nakracaš prosti spis.
Celo ko na prvem zmenku leseno poljubiš svojo punco.
Les. Ne da bi se zavedal, te spremlja na vsakem koraku, ob vsaki
priložnosti. S teboj je tiho in neslišno, pa vendar te obdaja s toplino in
prijaznostjo. Les. Tako zanimiv. Tako bogat. In tako obetaven.
Zakaj ne bi postala prijatelja in sopotnika?
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
DOBRODOŠLI SEPTEMBRA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Več informacij o programu SPI: mizar,
dobite na spletu…

More Related Content

Similar to INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx

Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
TomaPanik
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
TomaPanik
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
TomaPanik
 
Skupna predstavitev poklicev
Skupna predstavitev poklicevSkupna predstavitev poklicev
Skupna predstavitev poklicev
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
TomaPanik
 
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
TomaPanik
 
Gradbeni tehnik
Gradbeni tehnikGradbeni tehnik
Gradbeni tehnik
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Poklici s področja gradbeništva
Poklici s področja gradbeništvaPoklici s področja gradbeništva
Poklici s področja gradbeništva
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 

Similar to INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx (20)

Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
 
Inf dan 2014 skupna predstavitev
Inf dan 2014 skupna predstavitevInf dan 2014 skupna predstavitev
Inf dan 2014 skupna predstavitev
 
IPomočnik pri tehnologiji gradnje
IPomočnik pri tehnologiji gradnjeIPomočnik pri tehnologiji gradnje
IPomočnik pri tehnologiji gradnje
 
Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
 
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
 
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
 
Skupna predstavitev poklicev
Skupna predstavitev poklicevSkupna predstavitev poklicev
Skupna predstavitev poklicev
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
 
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
 
Gradbeni tehnik
Gradbeni tehnikGradbeni tehnik
Gradbeni tehnik
 
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
 
Poklici s področja gradbeništva
Poklici s področja gradbeništvaPoklici s področja gradbeništva
Poklici s področja gradbeništva
 
Gradbeni tehnik ind 2015
Gradbeni tehnik ind 2015Gradbeni tehnik ind 2015
Gradbeni tehnik ind 2015
 

More from TomaPanik

PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptxPPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
TomaPanik
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
TomaPanik
 
Projekti naših dijakov
Projekti naših dijakovProjekti naših dijakov
Projekti naših dijakov
TomaPanik
 
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOVRAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
TomaPanik
 
SLOWOODLIFE
SLOWOODLIFESLOWOODLIFE
SLOWOODLIFE
TomaPanik
 
Poklic lesarstva je širok pojem
Poklic lesarstva je širok pojemPoklic lesarstva je širok pojem
Poklic lesarstva je širok pojem
TomaPanik
 
Vajenistvo GZS
Vajenistvo GZSVajenistvo GZS
Vajenistvo GZS
TomaPanik
 
Lesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTILesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTI
TomaPanik
 
Lesarski tehnik
Lesarski tehnikLesarski tehnik
Lesarski tehnik
TomaPanik
 
Inf dan 2020 skupna predstavitev
Inf dan 2020 skupna predstavitevInf dan 2020 skupna predstavitev
Inf dan 2020 skupna predstavitev
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
TomaPanik
 
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zidInf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
TomaPanik
 

More from TomaPanik (12)

PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptxPPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
 
Projekti naših dijakov
Projekti naših dijakovProjekti naših dijakov
Projekti naših dijakov
 
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOVRAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
 
SLOWOODLIFE
SLOWOODLIFESLOWOODLIFE
SLOWOODLIFE
 
Poklic lesarstva je širok pojem
Poklic lesarstva je širok pojemPoklic lesarstva je širok pojem
Poklic lesarstva je širok pojem
 
Vajenistvo GZS
Vajenistvo GZSVajenistvo GZS
Vajenistvo GZS
 
Lesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTILesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTI
 
Lesarski tehnik
Lesarski tehnikLesarski tehnik
Lesarski tehnik
 
Inf dan 2020 skupna predstavitev
Inf dan 2020 skupna predstavitevInf dan 2020 skupna predstavitev
Inf dan 2020 skupna predstavitev
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
 
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zidInf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
 

INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx

 • 1. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR/MIZARKA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE https://www.sc-nm.si/sglvs/
 • 2. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA ZA POKLIC Šolska oblika: Mizar Osnovnošolsko izobrazbo Nižje poklicno izobraževanje V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: V primeru omejitve vpisa ima prednost vajeniška oblika ! Trajanje izobraževanja: 3 leta
 • 3. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • razvijajo sposobnosti in spretnosti za kvalitetno poklicno delo ter se pripravijo za poklicno kariero, • pridobijo si praktično uporabna znanja podprta s teoretičnimi in praktičnimi osnovami, • se usposobijo za samostojno ali timsko delo, varno delo na strojih, gospodarno ter kakovostno izdelovanje mizarskih izdelkov in storitev CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA – ŠOLSKA OBLIKA
 • 4. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA ZA POKLIC Vajeniška oblika: Mizar Trajanje izobraževanja: 3 leta Podjetja pošljejo zbornicam najavo vajeniških mest. Zbornice objavijo vajeniška mesta. Učenci in starši pošljejo vlogo delodajalcem / osebni obisk. Delodajalec izbere vajenca. Delodajalec in vajenec podpišeta vajeniško pogodbo (pogodbo se registrira pri zbornici). Vajenec se vpiše v šolo na podlagi registrirane pogodbe. Delodajalci in šola se dogovorijo za način izvedbe izobraževanja in usposabljanja vajenca. Kako se pridobi vajeniško pogodbo?!
 • 5. ŠOLSKI CENTER Novo mesto CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA – VAJENIŠKA OBLIKA • zgodnejše zaposlovanje mladih, bolj usklajena ponudba in povpraševanje po kadrih. • lažji prehod izobraževanje – delo: zgodnejša poklicna socializacija. • boljša usposobljenost glede na potrebe gospodarstva. Zakon o vajeništvu je bil sprejet 8. 5. 2017, stopil v veljavo 3. 12. 2017.
 • 6. ŠOLSKI CENTER Novo mesto INFORMACIJE O VERIFIKACIJI VAJENIŠKIH UČNIH MEST GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Spletne strani GZS: https://www.gzs.si/vajenistvo Kontaktna oseba: Andreja Sever: 01 58 98 235 andreja.sever@gzs.si Ana Žemva Novak: 01 58 98 531 ana.zemva.novak@gzs.si OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE Spletne strani OZS: WWW.ozs.si/Zaclane/Vajeništvo.aspx Kontaktna oseba: Mitja Korunovski: 01 58 30 818 mitja.korunovski@ozs.si
 • 7. ŠOLSKI CENTER Novo mesto POMEMBNO PRI VPISU - VAJENIŠTVO Prijavni obrazec je potrebno oddati na šole s pripisom: MIZAR - VAJENIŠKA OBLIKA Ob vpisu morajo dijaki prinesti registrirano vajeniško pogodbo. Za informacije glede vpisa se obrnite na svetovalno službo. Mirjam Žnidarčič Tel.: (07) 39 32 165 https://www.sc-nm.si/sglvs/domov
 • 8. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI SLOVENŠČINA UMETNOST TUJI JEZIK NARAVOSLOVJE MATEMATIKA DRUŽBOSLOVJE ŠPORTNA VZGOJA
 • 9. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNI MODULI OSNOVE LESARSTVA STAVBNO POHIŠTVO OBDELAVA LESA BIVALNO POHIŠTVO OBDELAVA LESNIH PLOŠČ SNOVANJE IZDELKA
 • 10. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ODPRTI KURIKUL Na regionalni oziroma lokalni ravni šola v sodelovanju s socialnimi partnerji določi vsebino tega dela. PREOBLIKOVANJE LESA Z ODREZOVANJEM RAČUNALNIŠKO KONSTRUIRANJE KONSTRUIRANJE POHIŠTVA LEPILA IN LESNE PLOŠČE NOTRANJE POHIŠTVO IN KAKOVOST POVRŠINSKA OBDELAVA LESA Odprti kurikul je v vajeniški obliki izobraževanja integriran v praktično usposabljanje z delom.
 • 11. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Šolska oblika: Mizar Periodična organizacija 1. letnik: 32 tednov v šoli, 3 tedne pri delodajalcu 2. letnik: 32 tednov v šoli, 3 tedne pri delodajalcu 3. letnik: 16 tednov v šoli, 18 tednov pri delodajalcu Vajeniška oblika: Mizar Periodična organizacija 1. letnik: 22 tednov v šoli, 15 tednov pri delodajalcu 2. letnik: 22 tednov v šoli, 25 tednov pri delodajalcu 3. letnik: 8 tednov v šoli, 26 tednov pri delodajalcu UL RS: Zakon o vajeništvu; 4. člen, 1. odstavek min. 50% se izvede kot praktično izobraževanje z delom pri delodajalcu! IZVEDBA PROGRAMA
 • 12. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Vajeniška nagrada (v neto zneskih) za čas, ko se vajenec usposablja z delom po letnikih:  1. LETNIK: 250€  2. LETNIK: 300€  3. LETNIK: 400€ Izplača se sorazmerni delež mesečne nagrade glede na obseg delodajalcu v mesecu. Ostale opcije izplačil delodajalcev vajencu: • zdravniški pregled, • prehrana, prevoz, terenski dodatek, … • Vajeniška nagrada ne vpliva na družinske prejemke vajenca in njegove družine VAJENIŠKA NAGRADA
 • 13. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH Vajeniška oblika: • 1. letnik: 4 ur/teden • 2. letnik: 8 ur/teden • 3. letnik: 8 ur/teden Šolska oblika: • 1. letnik: 6 ur/teden • 2. letnik: 12 ur/teden • 3. letnik: 14 ur/teden
 • 14. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Zaključni izpit obsega: 1. Izpitna enota: pisni in ustni izpit iz slovenščine. 2. Izpitna enota: izdelek oz. storitev in zagovor (v šoli). Vajenci opravijo 2. izpitno enoto pri delodajalcu v soorganizaciji pristojne zbornice. Ob zaključku drugega letnika se izvede vmesni preizkus usposobljenosti in znanja vajenca po načrtu izvajanja vajeništva pri delodajalcu v soorganizaciji pristojne zbornice. ZAKLJUČNI IZPIT
 • 15. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI ORGANIZACIJAMI, OŠ, TEHNIČNI DNEVI, RAZSTAVE IZDELKOV…
 • 19. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Dijaki, ki uspešno zaključijo srednje poklicno izobraževanje - mizar, se lahko vpišejo v poklicno tehniško izobraževanje - lesarski tehnik, ki traja 2 leti. MOŽNOSTI NADALNJEGA IZOBRAŽEVANJA
 • 21. ŠOLSKI CENTER Novo mesto EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH TEKMOVANJA
 • 22. ŠOLSKI CENTER Novo mesto EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH TEKMOVANJA
 • 23. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZA KONEC … Si že kdaj pomislil, da se tvoj dan začne in konča z lesom? Že zjutraj, ko čemerno vstaneš iz postelje, ko odpreš omaro, sedeš na stol, za mizo, ko popraviš sliko na steni, ko odpreš okno in skozenj spusti, prve sončne žarke, ko stopiš skozi vrata, sedeš v šolsko klop in na list papirja nakracaš prosti spis. Celo ko na prvem zmenku leseno poljubiš svojo punco. Les. Ne da bi se zavedal, te spremlja na vsakem koraku, ob vsaki priložnosti. S teboj je tiho in neslišno, pa vendar te obdaja s toplino in prijaznostjo. Les. Tako zanimiv. Tako bogat. In tako obetaven. Zakaj ne bi postala prijatelja in sopotnika?
 • 25. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Več informacij o programu SPI: mizar, dobite na spletu…