SlideShare a Scribd company logo
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI
TEHNIK/LESARSKA
TEHNICA
• pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri
reševanju dejanskih problemov v stroki,
• poznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja lesarstva,
• poznajo zgradbo, delovanje in načine uporabe strojev,
naprav in orodij za predelavo in obdelavo lesa in tvoriv,
• pridobijo temeljna znanja iz mehanike, pnevmatike,
hidravlike in elektronike,
•obvladajo izdelavo konstrukcijske in tehnološke
dokumentacije za predvidene izdelke,
CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI
TEHNIK/LESARSKA
TEHNICA
•obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo
sodobne informacijsko - komunikacijske tehnologije,
•upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje
varstva pri delu, varstva okolja in požarne varnosti,
• obvladajo vodenje poslovno podjetniške dokumentacije,
•so naravnani v vseživljenjsko učenje in se zavedajo
pomena osebnostnega razvoja za uspešno sodelovanje v
družbi,
• so zmožni sodelovati v skupini, pri projektnem delu in pisno
ter ustno komunicirati s sodelavci.
CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI
TEHNIK/LESARSKA
TEHNICA
SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI
SLOVENŠČINA PSIHOLOGIJA (IZBIRNO)
TUJI JEZIK SOCIOLOGIJA (IZBIRNO)
MATEMATIKA FIZIKA
UMETNOST KEMIJA
ZGODOVINA ŠPORTNA VZGOJA
GEOGRAFIJA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI
TEHNIK/LESARSKA
TEHNICA
STROKOVNI PREDMETI
TEHNIČNO
KOMUNICIRANJE IN
UPORABA RAČUNALNIKA
LES IN LASTNOSTI LESA
TEHNOLOGIJA OBDELAVE Z
VARSTVOM PRI DELU
MEHANSKA OBDELAVA
LESA
KONSTRUIRANJE LESNIH
SKLOPOV
LESNOOBDELOVALNI
STROJI
MATERIALI V LESARSTVU KONSTRUIRANJE
POHIŠTVA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI
TEHNIK/LESARSKA
TEHNICA
STROKOVNI PREDMETI
TEHNOLOŠKI PROCESI V
LESARSTVU
PODJETJE IN PRIPRAVA
DELA
PROIZVODNA TEHNIKA PROJEKTIRANJE
EKONOMIKA PROIZVODNIH
PROCESOV
OPREMLJANJE
INTERIERJEV
ŽAGARSTVO IN SUŠENJE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI
TEHNIK/LESARSKA
TEHNICA
ODPRTI KURIKUL
MATEMATIKA V LESARSTVU
FIZIKA V LESARSTVU
GIBANJE IN ZDRAVJE
NELESNI MATERIALI
VODENJE PROIZVODNIH PROCESOV
PRIMARNA OBDELAVA LESA
RAČUNALNIŠKO KONSTRUIRANJE
CNC TEHNOLOGIJA V LESARSTVU
Oblikuje in pripravi šola v sodelovanju z lokalnim okoljem
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI
TEHNIK/LESARSKA
TEHNICA
LES IN LASTNOSTI LESA
 pozna gozd,
 pozna makroskopsko in
mikroskopsko zgradbo
lesa,
 pozna napake in
poškodbe v lesu,
 pozna lastnosti in
uporabo lesa domačih
drevesnih vrst
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI
TEHNIK/LESARSKA
TEHNICA
TEHNIČNO KOMUNICIRANJE IN UPORABA RAČUNALNIKA
 uporablja informacijsko
komunikacijsko tehnologijo
(m.office, e-pošta, internet…)
 pozna pravila tehničnega
risanja v lesarstvu
 upodablja prostorske
predmete z risanjem v ravnini
 nariše izdelek s pomočjo
računalniških programov
 pozna konstrukcijsko
dokumentacijo za izdelek
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
Uporaba licenčnega računalniškega programa MegaCAD in
dodatne aplikacije za konstruiranje pohištva MegaTischler
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI
TEHNIK/LESARSKA
TEHNICA
Uporaba računalniškega programa Mastercam za
obdelavo masivnega lesa
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI
TEHNIK/LESARSKA
TEHNICA
Uporaba računalniškega programa Xilog Maestro za
obdelavo masivnega lesa
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI
TEHNIK/LESARSKA
TEHNICA
Uporaba računalniškega programa Staircon za
konstruiranje stopnic
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI
TEHNIK/LESARSKA
TEHNICA
STROJI ZA OBDELAVO LESA
 pozna trdnost, izbere
ustrezne materiale in
dimenzionira konstrukcijske
elemente
 pozna lastnosti, tehnične
podatke in uporabnost
strojev in naprav
 pozna zahteve in osnovna
znanja vzdrževanja strojev
in naprav
 preračunava tehnološke
parametre
lesnoobdelovalnih strojev
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI
TEHNIK/LESARSKA
TEHNICA
PODJETJE IN PRIPRAVA DELA
 prepozna obliko in vlogo
gospodarskih družb in trga
 izdeluje enostavne poslovne
načrte
 zna oblikovati elemente
delovnega mesta, standarde in
normative proizvodnega procesa
in logistiko
 načrtuje porabo časov in
materialov
 z uporabo sodobne informacijsko
komunikacijske tehnologije izdela
projektno nalogo, konstrukcijsko
in tehnološko dokumentacijo v
povezavi z izdelkom
 usposobi se za delo v projektni
skupini
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH
ŠTEVILO UR: 504 ure/izob.
• 1. letnik: 4 ure/teden
• 2. letnik: 4 ure/teden
• 3. letnik: 4 ure/teden
• 4. letnik: 4 ure/teden
MIZAR
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU
CILJI:
• Spoznavanje delovnih procesov
• Spoznavanje organiziranosti podjetij
• Pridobivanje pravilnega odnosa do dela
• Timsko delo
ŠTEVILO UR:
• 2. letnik 76 ur / 10 dni
• 3. letnik 76 ur / 10 dni
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
• pozitivno zaključen zadnji letnik je pogoj za
opravljanje poklicne mature
POKLICNA MATURA
OBVEZNI DEL
• pisni in ustni izpit iz slovenščine
• pisni in ustni izpit iz lesarstva
IZBIRNI DEL
• pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika (po izbiri
dijaka)
• izdelek in zagovor
POGOJI ZA DOKONČANJE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
MOŽNOSTI ŠTUDIJA NA ŠOLSKEM CENTRU
Redni višješolski študijski programi:
• Varstvo okolja in komunala
• Lesarstvo 2 leti, pridobljen naziv: inž. les.
• Strojništvo
• Informatika
• Elektronika
• Logistično inženirstvo
• Kozmetika
Izredni študijski program
• FINI – fakulteta za industrijski inženiring
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
• VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE (Ljubljana) 3 leta,
strokovni naslov: dipl. inž. les. (VS)
S poklicno maturo in z izbranim dodatnim
maturitetnim predmetom je možen vpis na:
• UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
LESARSTVO (Ljubljana) ali druge UNIV. programe,
3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (UN)
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠTUDIJA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
IZPIT IZ DODATNEGA MATURITETNEGA PREDMETA
• z opravljeno poklicno maturo omogoča vpis na
UNIVERZITETNE študijske programe,
• istočasno in pod istimi pogoji kot vsi izpiti splošne
mature,
•katerikoli maturitetni predmet gimnazijskih
programov (vendar NE predmet, ki ga dijak
opravlja na poklicni maturi).
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Lesarski tehnik
POKLICNA MATURA
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Lesarski tehnik
POKLICNA MATURA
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Lesarski tehnik
POKLICNA MATURA
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Lesarski tehnik
POKLICNA MATURA
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Lesarski tehnik
POKLICNA MATURA
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
STROKOVNE EKSKURZIJE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
STROKOVNE EKSKURZIJE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
SODELOVANJE Z LOKALNIM OKOLJEM
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH
SPRETNOSTIH PORTUGALSKA 2010
Boštjan Pajk
TEKMOVANJA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
Mitja Mandelj
TEKMOVANJA
EUROPSKO
TEKMOVANJE V
POKLICNIH
SPRETNOSTIH
BELGIJA 2012
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
TEKMOVANJA
NOVO MESTO
29.1. – 31.1.2014
1. mesto
Aleš Košak
Marko Meglen
Tomaž Zupančič
Novomeška zmagovalna ekipa, ki bo odpotovala na
evropsko tekmovanje EUROSKILLS v Francijo, oktobra 2014.
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
Podjetništvo, mednarodna
tekmovanja in projekti
TEKMOVANJA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
LETNE RAZSTAVE IZDELKOV
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
… IZDELKI DIJAKOV…
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZA KONEC …
Si že kdaj pomislil, da se tvoj dan začne in konča z lesom? Že zjutraj, ko
čemerno vstaneš iz postelje, ko odpreš omaro, sedeš na stol, za mizo,
ko popraviš sliko na steni, ko odpreš okno in skozenj spusti, prve
sončne žarke, ko stopiš skozi vrata, sedeš v šolsko klop in na list
papirja nakracaš prosti spis.
Celo ko na prvem zmenku leseno poljubiš svojo punco.
Les. Ne da bi se zavedal, te spremlja na vsakem koraku, ob vsaki
priložnosti. S teboj je tiho in neslišno, pa vendar te obdaja s toplino in
prijaznostjo. Les. Tako zanimiv. Tako bogat. In tako obetaven.
Zakaj ne bi postala prijatelja in sopotnika?

More Related Content

What's hot

Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Gradbeni tehnik
Gradbeni tehnikGradbeni tehnik
Gradbeni tehnik
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zidInf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
TomaPanik
 
Lesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTILesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTI
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 

What's hot (14)

Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
 
Gradbeni tehnik
Gradbeni tehnikGradbeni tehnik
Gradbeni tehnik
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
 
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
 
Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014
 
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zidInf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
 
Inf dan 2014-gradbeni tehnik
Inf dan 2014-gradbeni tehnikInf dan 2014-gradbeni tehnik
Inf dan 2014-gradbeni tehnik
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
 
Lesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTILesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTI
 
Gradbeni tehnik - informacije
Gradbeni tehnik - informacijeGradbeni tehnik - informacije
Gradbeni tehnik - informacije
 
IPomočnik pri tehnologiji gradnje
IPomočnik pri tehnologiji gradnjeIPomočnik pri tehnologiji gradnje
IPomočnik pri tehnologiji gradnje
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
 

More from ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ

Predšolska vzgoja 2016
Predšolska vzgoja 2016Predšolska vzgoja 2016
Predšolska vzgoja 2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Europraksa na Malti (Anja Pacek)
Europraksa na Malti (Anja Pacek)Europraksa na Malti (Anja Pacek)
Europraksa na Malti (Anja Pacek)
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Europraksa na Malti
Europraksa na MaltiEuropraksa na Malti
Europraksa na Malti
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽIProjektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJEProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 

More from ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ (16)

Predšolska vzgoja 2016
Predšolska vzgoja 2016Predšolska vzgoja 2016
Predšolska vzgoja 2016
 
Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016
 
Inf dan 2014 skupna predstavitev
Inf dan 2014 skupna predstavitevInf dan 2014 skupna predstavitev
Inf dan 2014 skupna predstavitev
 
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
 
Europraksa na Malti (Anja Pacek)
Europraksa na Malti (Anja Pacek)Europraksa na Malti (Anja Pacek)
Europraksa na Malti (Anja Pacek)
 
Europraksa na Malti
Europraksa na MaltiEuropraksa na Malti
Europraksa na Malti
 
Pirotehnika
PirotehnikaPirotehnika
Pirotehnika
 
Projektni teden LG1C (oktober 2013)
Projektni teden LG1C (oktober 2013)Projektni teden LG1C (oktober 2013)
Projektni teden LG1C (oktober 2013)
 
SGLŠ
SGLŠSGLŠ
SGLŠ
 
Europraksa 2013
Europraksa 2013Europraksa 2013
Europraksa 2013
 
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
 
Projektni teden l2c 2013
Projektni teden l2c 2013Projektni teden l2c 2013
Projektni teden l2c 2013
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽIProjektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJEProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
 

Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2016

 • 1. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
 • 2. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju dejanskih problemov v stroki, • poznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja lesarstva, • poznajo zgradbo, delovanje in načine uporabe strojev, naprav in orodij za predelavo in obdelavo lesa in tvoriv, • pridobijo temeljna znanja iz mehanike, pnevmatike, hidravlike in elektronike, •obvladajo izdelavo konstrukcijske in tehnološke dokumentacije za predvidene izdelke, CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
 • 3. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA •obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko - komunikacijske tehnologije, •upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva pri delu, varstva okolja in požarne varnosti, • obvladajo vodenje poslovno podjetniške dokumentacije, •so naravnani v vseživljenjsko učenje in se zavedajo pomena osebnostnega razvoja za uspešno sodelovanje v družbi, • so zmožni sodelovati v skupini, pri projektnem delu in pisno ter ustno komunicirati s sodelavci. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
 • 4. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI SLOVENŠČINA PSIHOLOGIJA (IZBIRNO) TUJI JEZIK SOCIOLOGIJA (IZBIRNO) MATEMATIKA FIZIKA UMETNOST KEMIJA ZGODOVINA ŠPORTNA VZGOJA GEOGRAFIJA
 • 5. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA STROKOVNI PREDMETI TEHNIČNO KOMUNICIRANJE IN UPORABA RAČUNALNIKA LES IN LASTNOSTI LESA TEHNOLOGIJA OBDELAVE Z VARSTVOM PRI DELU MEHANSKA OBDELAVA LESA KONSTRUIRANJE LESNIH SKLOPOV LESNOOBDELOVALNI STROJI MATERIALI V LESARSTVU KONSTRUIRANJE POHIŠTVA
 • 6. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA STROKOVNI PREDMETI TEHNOLOŠKI PROCESI V LESARSTVU PODJETJE IN PRIPRAVA DELA PROIZVODNA TEHNIKA PROJEKTIRANJE EKONOMIKA PROIZVODNIH PROCESOV OPREMLJANJE INTERIERJEV ŽAGARSTVO IN SUŠENJE
 • 7. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA ODPRTI KURIKUL MATEMATIKA V LESARSTVU FIZIKA V LESARSTVU GIBANJE IN ZDRAVJE NELESNI MATERIALI VODENJE PROIZVODNIH PROCESOV PRIMARNA OBDELAVA LESA RAČUNALNIŠKO KONSTRUIRANJE CNC TEHNOLOGIJA V LESARSTVU Oblikuje in pripravi šola v sodelovanju z lokalnim okoljem
 • 8. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA LES IN LASTNOSTI LESA  pozna gozd,  pozna makroskopsko in mikroskopsko zgradbo lesa,  pozna napake in poškodbe v lesu,  pozna lastnosti in uporabo lesa domačih drevesnih vrst
 • 9. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA TEHNIČNO KOMUNICIRANJE IN UPORABA RAČUNALNIKA  uporablja informacijsko komunikacijsko tehnologijo (m.office, e-pošta, internet…)  pozna pravila tehničnega risanja v lesarstvu  upodablja prostorske predmete z risanjem v ravnini  nariše izdelek s pomočjo računalniških programov  pozna konstrukcijsko dokumentacijo za izdelek
 • 10. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA Uporaba licenčnega računalniškega programa MegaCAD in dodatne aplikacije za konstruiranje pohištva MegaTischler
 • 11. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA Uporaba računalniškega programa Mastercam za obdelavo masivnega lesa
 • 12. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA Uporaba računalniškega programa Xilog Maestro za obdelavo masivnega lesa
 • 13. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA Uporaba računalniškega programa Staircon za konstruiranje stopnic
 • 14. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA STROJI ZA OBDELAVO LESA  pozna trdnost, izbere ustrezne materiale in dimenzionira konstrukcijske elemente  pozna lastnosti, tehnične podatke in uporabnost strojev in naprav  pozna zahteve in osnovna znanja vzdrževanja strojev in naprav  preračunava tehnološke parametre lesnoobdelovalnih strojev
 • 15. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA PODJETJE IN PRIPRAVA DELA  prepozna obliko in vlogo gospodarskih družb in trga  izdeluje enostavne poslovne načrte  zna oblikovati elemente delovnega mesta, standarde in normative proizvodnega procesa in logistiko  načrtuje porabo časov in materialov  z uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije izdela projektno nalogo, konstrukcijsko in tehnološko dokumentacijo v povezavi z izdelkom  usposobi se za delo v projektni skupini
 • 16. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH ŠTEVILO UR: 504 ure/izob. • 1. letnik: 4 ure/teden • 2. letnik: 4 ure/teden • 3. letnik: 4 ure/teden • 4. letnik: 4 ure/teden MIZAR
 • 17. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU CILJI: • Spoznavanje delovnih procesov • Spoznavanje organiziranosti podjetij • Pridobivanje pravilnega odnosa do dela • Timsko delo ŠTEVILO UR: • 2. letnik 76 ur / 10 dni • 3. letnik 76 ur / 10 dni
 • 18. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA • pozitivno zaključen zadnji letnik je pogoj za opravljanje poklicne mature POKLICNA MATURA OBVEZNI DEL • pisni in ustni izpit iz slovenščine • pisni in ustni izpit iz lesarstva IZBIRNI DEL • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika (po izbiri dijaka) • izdelek in zagovor POGOJI ZA DOKONČANJE
 • 19. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA MOŽNOSTI ŠTUDIJA NA ŠOLSKEM CENTRU Redni višješolski študijski programi: • Varstvo okolja in komunala • Lesarstvo 2 leti, pridobljen naziv: inž. les. • Strojništvo • Informatika • Elektronika • Logistično inženirstvo • Kozmetika Izredni študijski program • FINI – fakulteta za industrijski inženiring
 • 20. LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA ŠOLSKI CENTER Novo mesto • VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE (Ljubljana) 3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (VS) S poklicno maturo in z izbranim dodatnim maturitetnim predmetom je možen vpis na: • UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LESARSTVO (Ljubljana) ali druge UNIV. programe, 3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (UN) BIOTEHNIŠKA FAKULTETA MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠTUDIJA
 • 21. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA IZPIT IZ DODATNEGA MATURITETNEGA PREDMETA • z opravljeno poklicno maturo omogoča vpis na UNIVERZITETNE študijske programe, • istočasno in pod istimi pogoji kot vsi izpiti splošne mature, •katerikoli maturitetni predmet gimnazijskih programov (vendar NE predmet, ki ga dijak opravlja na poklicni maturi).
 • 22. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Lesarski tehnik POKLICNA MATURA LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
 • 23. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Lesarski tehnik POKLICNA MATURA LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
 • 24. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Lesarski tehnik POKLICNA MATURA LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
 • 25. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Lesarski tehnik POKLICNA MATURA LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
 • 26. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Lesarski tehnik POKLICNA MATURA LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
 • 27. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA STROKOVNE EKSKURZIJE
 • 28. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA STROKOVNE EKSKURZIJE
 • 29. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA SODELOVANJE Z LOKALNIM OKOLJEM
 • 30. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH PORTUGALSKA 2010 Boštjan Pajk TEKMOVANJA
 • 31. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA Mitja Mandelj TEKMOVANJA EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH BELGIJA 2012
 • 32. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA TEKMOVANJA NOVO MESTO 29.1. – 31.1.2014 1. mesto Aleš Košak Marko Meglen Tomaž Zupančič Novomeška zmagovalna ekipa, ki bo odpotovala na evropsko tekmovanje EUROSKILLS v Francijo, oktobra 2014.
 • 33. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA Podjetništvo, mednarodna tekmovanja in projekti TEKMOVANJA
 • 34. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA LETNE RAZSTAVE IZDELKOV
 • 35. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA … IZDELKI DIJAKOV…
 • 36. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZA KONEC … Si že kdaj pomislil, da se tvoj dan začne in konča z lesom? Že zjutraj, ko čemerno vstaneš iz postelje, ko odpreš omaro, sedeš na stol, za mizo, ko popraviš sliko na steni, ko odpreš okno in skozenj spusti, prve sončne žarke, ko stopiš skozi vrata, sedeš v šolsko klop in na list papirja nakracaš prosti spis. Celo ko na prvem zmenku leseno poljubiš svojo punco. Les. Ne da bi se zavedal, te spremlja na vsakem koraku, ob vsaki priložnosti. S teboj je tiho in neslišno, pa vendar te obdaja s toplino in prijaznostjo. Les. Tako zanimiv. Tako bogat. In tako obetaven. Zakaj ne bi postala prijatelja in sopotnika?