SlideShare a Scribd company logo
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PEČAR – POLAGALECPEČAR – POLAGALEC
KERAMIČNIH OBLOGKERAMIČNIH OBLOG
ZIDARZIDAR
TESARTESAR
IZVAJALEC SUHOMONTAŽNEIZVAJALEC SUHOMONTAŽNE
GRADNJEGRADNJE
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZNAČILNOSTI PROGRAMOV
• skupno izobraževanje za različne
poklice v enem oddelku,
• možnost kombiniranih oddelkov,
• tesno sodelovanje z gospodarstvom,
• velik delež praktičnega usposabljanja
pri delodajalcih
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
• Slovenščina
• Matematika
• Tuji jezik
• Umetnost
• Naravoslovje
• Družboslovje
• Športna vzgoja
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PEČAR – POLAGALECPEČAR – POLAGALEC
KERAMIČNIH OBLOGKERAMIČNIH OBLOG
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
STROKOVNI MODULI
TemeljniTemeljni
modulimoduli
GRADBENIŠTVOGRADBENIŠTVO
OSNOVNAOSNOVNA
GRADBENAGRADBENA
TEHNOLOGIJATEHNOLOGIJA
STROKOVNOSTROKOVNO
RISANJERISANJE
PEČARSTVO IN POLAGANJE KERAMIČNIH OBLOGPEČARSTVO IN POLAGANJE KERAMIČNIH OBLOG
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
STROKOVNI MODULI
ObvezniObvezni
izbirni moduliizbirni moduli
dijak izberedijak izbere
22
IZOLACIJEIZOLACIJE OMETIOMETI
UPRAVLJANJEUPRAVLJANJE
VILIČARJAVILIČARJA
ROČNAROČNA
OBDELAVAOBDELAVA
KAMNAKAMNA
ZIDANJEZIDANJE
PLESKARSKAPLESKARSKA
DELADELA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ODPRTI KURIKUL
• OSNOVE ACAD-a
• GRADBENE KONSTRUKCIJE
• NIZKOENERGIJSKA IN PASIVNA
GRADNJA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PRIDOBLJENA ZNANJA OB ZAKLJUČKU
• izdelava kamina ali ležalnega kamina
• izdelava lončene peči
• izdelava kmečke peči za peko kruha in
gretje
• izdelava toplozračne peči
• izdelati talne obloge iz keramike, kamna,
klinkerja ali mozaika
• izdelati stenske obloge iz mozaika,
keramike ali kamna
• narediti oblogo zunanjih tlakov v cementni
malti,SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZIDARZIDAR
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
STROKOVNI MODULI
TemeljniTemeljni
modulimoduli
GRADBENIŠTVOGRADBENIŠTVO
OSNOVNAOSNOVNA
GRADBENAGRADBENA
TEHNOLOGIJATEHNOLOGIJA
STROKOVNOSTROKOVNO
RISANJERISANJE
ZIDARSKA DELAZIDARSKA DELA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
DELITEV STROKOVNIH MODULOV
ObvezniObvezni
izbirniizbirni
modulimoduli
dijakdijak
izbereizbere
22
ZEMELJSKAZEMELJSKA
DELADELA
UPRAVLJANJEUPRAVLJANJE
LAHKELAHKE
GRADBENEGRADBENE
MEHANIZACIJEMEHANIZACIJE
UPRAVLJANJEUPRAVLJANJE
VILIČARJAVILIČARJA
ROČNAROČNA
OBDELAVAOBDELAVA
KAMNAKAMNA
LESENELESENE
KONSTRUKCIJEKONSTRUKCIJE
KRITINEKRITINE
IZOLACIJEIZOLACIJE
KERAMIČNEKERAMIČNE
OBLOGEOBLOGE
MONTAŽNI ODRIMONTAŽNI ODRI
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ODPRTI KURIKUL
• OSNOVE ACAD-a
• GRADBENE KONSTRUKCIJE
• NIZKOENERGIJSKA IN PASIVNA
GRADNJA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PRIDOBLJENA ZNANJA OB ZAKLJUČKU
• zidanje in ometavanje zidov, stebrov, lokov,
obokov in ostalih konstrukcij iz opeke in ostalih
materialov
• izdela betonske konstrukcije vključno z
enostavnejšim opažem in pripravi armaturo
• izvede dela pri zunanji ureditvi, kot je
polaganje robnikov, tlakovcev, različnih oblog
in podobno
• zna uporabljati gradbene načrte in tudi sam
izdelati skice za izvedbo del
• pozna osnove gradbenega poslovanja in
organizacije del na gradbišču
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
TESARTESAR
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
STROKOVNI MODULI
TemeljniTemeljni
modulimoduli
GRADBENIŠTVOGRADBENIŠTVO
OSNOVNAOSNOVNA
GRADBENAGRADBENA
TEHNOLOGIJATEHNOLOGIJA
STROKOVNOSTROKOVNO
RISANJERISANJE
TESARSTVOTESARSTVO
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
STROKOVNI MODULI
ObvezniObvezni
izbirniizbirni
modulimoduli
dijakdijak
izbereizbere
22
KRITINEKRITINE
UPRAVLJANJEUPRAVLJANJE
LAHKELAHKE
GRADBENEGRADBENE
MEHANIZACIJEMEHANIZACIJE
SUHOMONTAŽASUHOMONTAŽA
MONTAŽNIMONTAŽNI
ODRIODRI
IZOLACIJEIZOLACIJE
BETONSKA INBETONSKA IN
AB DELAAB DELA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ODPRTI KURIKUL
• OSNOVE ACAD-a
• GRADBENE KONSTRUKCIJE
• NIZKOENERGIJSKA IN PASIVNA
GRADNJA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
• izdela vse vrste opažev za enostavne in zahtevnejše
gradbene elemente
• izdela lesena ostrešja, kozolce, nadstrešnice in
ostale lesene konstrukcije
• pokriva strehe z različnimi kritinami
• izdela gradbene odre
• pozna postopke pri betoniranju konstrukcij in izdelavi
armature
• zna uporabljati gradbene načrte in tudi sam izdelati
skice za izvedbo del
• pozna osnove gradbenega poslovanja in
organizacije del na gradbišču
PRIDOBLJENA ZNANJA OB ZAKLJUČKU
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
IZVAJALECIZVAJALEC
SUHOMONTAŽNESUHOMONTAŽNE
GRADNJEGRADNJE
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
STROKOVNI MODULI
TemeljniTemeljni
modulimoduli
GRADBENIŠTVOGRADBENIŠTVO
OSNOVNAOSNOVNA
GRADBENAGRADBENA
TEHNOLOGIJATEHNOLOGIJA
STROKOVNOSTROKOVNO
RISANJERISANJE
SUHOMONTAŽNA GRADNJASUHOMONTAŽNA GRADNJA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
STROKOVNI MODULI
ObvezniObvezni
izbirniizbirni
modulimoduli
dijak izberedijak izbere
22
OMETIOMETI IZOLACIJEIZOLACIJE MONTAŽNI ODRIMONTAŽNI ODRI
LESENELESENE
KONSTRUKCIJEKONSTRUKCIJE
ZIDANJEZIDANJE
PLESKARSKAPLESKARSKA
DELADELA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ODPRTI KURIKUL
• OSNOVE ACAD-a
• GRADBENE KONSTRUKCIJE
• NIZKOENERGIJSKA IN PASIVNA
GRADNJA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto • izdelavo vseh vrst suhomontažnih stropov,
sten in tlakov iz mavčnih plošč in ostalih
materialov
• pozna različne materiale za izvedbo del,
orodje in delovne postopke
• zna izdelati specifikacijo potrebnega materiala
za izvedbo del
• zna uporabljati gradbene načrte in tudi sam
izdelati skice za izvedbo del
• pozna osnove gradbenega poslovanja in
organizacije del na gradbišču
PRIDOBLJENA ZNANJA OB ZAKLJUČKU
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZAKLJUČNI IZPIT
• pisni in ustni izpit iz slovenščine
• izdelek oziroma storitev in zagovor
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
MOŽNOSTI NADALNJEGA ŠOLANJA
GRADBENI TEHNIK-PTI
Šole, kjer se izvaja redni program:
• Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola
Kranj
• Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena
šola Ljubljana
• Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Šola, kjer se izvaja izredni program (ob delu):
• ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA
ŠOLSKEM CENTRU NOVO MESTOSREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZA KONEC…
Prostor, v katerem živimo, je
prepreden z gradbenimi objekti.
To niso le stavbe, v katerih živimo in
delamo, ampak tudi ceste, tiri in
mostovi, ki do njih pripeljejo, ter
energetski objekti in komunalne
naprave, ki jih oskrbujejo.
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA

More Related Content

What's hot

Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvoInf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
TomaPanik
 

What's hot (10)

Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
 
Inf dan 2014-gradbeni tehnik
Inf dan 2014-gradbeni tehnikInf dan 2014-gradbeni tehnik
Inf dan 2014-gradbeni tehnik
 
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvoInf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
 
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
 
Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
 
IPomočnik pri tehnologiji gradnje
IPomočnik pri tehnologiji gradnjeIPomočnik pri tehnologiji gradnje
IPomočnik pri tehnologiji gradnje
 

Viewers also liked

Jelena Pavlovic ref letter
Jelena Pavlovic ref letterJelena Pavlovic ref letter
Jelena Pavlovic ref letter
Jelena Pavlovic
 
Florin_et_al-2011-Functional_Ecology
Florin_et_al-2011-Functional_EcologyFlorin_et_al-2011-Functional_Ecology
Florin_et_al-2011-Functional_Ecology
Scott Florin
 
Mapa Conceptual.
Mapa Conceptual.Mapa Conceptual.
Mapa Conceptual.
Maeson16
 
horizon 2020 business plan
horizon 2020 business planhorizon 2020 business plan
horizon 2020 business plan
Giorgio Baldacci
 
SYLVIE VARTAN
SYLVIE VARTANSYLVIE VARTAN
SYLVIE VARTAN
marcos diaz
 
Actividad11
Actividad11Actividad11
Active record in rails 5
Active record in rails 5Active record in rails 5
Active record in rails 5
Jyaasa Technologies
 
Første verdenskrig
Første verdenskrigFørste verdenskrig
Første verdenskrig
MrsSpacey
 
Consump approval anr Fabric Inspection Presented by- Sohel
Consump approval anr Fabric Inspection Presented by- SohelConsump approval anr Fabric Inspection Presented by- Sohel
Consump approval anr Fabric Inspection Presented by- Sohel
SOHEL .
 
Diabetes basics (alt text)
Diabetes basics (alt text)Diabetes basics (alt text)
Diabetes basics (alt text)
neesh2
 
Functional Properties
Functional PropertiesFunctional Properties
Functional Properties
Dr. Tahseen Fatima Miano
 
BIPV Solar - Transparent - Rooftop - Generate Power
BIPV Solar - Transparent - Rooftop - Generate PowerBIPV Solar - Transparent - Rooftop - Generate Power
BIPV Solar - Transparent - Rooftop - Generate Power
sivakumar bharadhwaj
 

Viewers also liked (13)

Jelena Pavlovic ref letter
Jelena Pavlovic ref letterJelena Pavlovic ref letter
Jelena Pavlovic ref letter
 
Florin_et_al-2011-Functional_Ecology
Florin_et_al-2011-Functional_EcologyFlorin_et_al-2011-Functional_Ecology
Florin_et_al-2011-Functional_Ecology
 
Mapa Conceptual.
Mapa Conceptual.Mapa Conceptual.
Mapa Conceptual.
 
horizon 2020 business plan
horizon 2020 business planhorizon 2020 business plan
horizon 2020 business plan
 
carta de recomendacion
carta de recomendacioncarta de recomendacion
carta de recomendacion
 
SYLVIE VARTAN
SYLVIE VARTANSYLVIE VARTAN
SYLVIE VARTAN
 
Actividad11
Actividad11Actividad11
Actividad11
 
Active record in rails 5
Active record in rails 5Active record in rails 5
Active record in rails 5
 
Første verdenskrig
Første verdenskrigFørste verdenskrig
Første verdenskrig
 
Consump approval anr Fabric Inspection Presented by- Sohel
Consump approval anr Fabric Inspection Presented by- SohelConsump approval anr Fabric Inspection Presented by- Sohel
Consump approval anr Fabric Inspection Presented by- Sohel
 
Diabetes basics (alt text)
Diabetes basics (alt text)Diabetes basics (alt text)
Diabetes basics (alt text)
 
Functional Properties
Functional PropertiesFunctional Properties
Functional Properties
 
BIPV Solar - Transparent - Rooftop - Generate Power
BIPV Solar - Transparent - Rooftop - Generate PowerBIPV Solar - Transparent - Rooftop - Generate Power
BIPV Solar - Transparent - Rooftop - Generate Power
 

Similar to Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
TomaPanik
 
Lesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTILesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTI
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
TomaPanik
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
TomaPanik
 

Similar to Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016 (6)

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
 
Gradbeni tehnik - informacije
Gradbeni tehnik - informacijeGradbeni tehnik - informacije
Gradbeni tehnik - informacije
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
 
Lesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTILesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTI
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
 

More from ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ

Predšolska vzgoja 2016
Predšolska vzgoja 2016Predšolska vzgoja 2016
Predšolska vzgoja 2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Europraksa na Malti (Anja Pacek)
Europraksa na Malti (Anja Pacek)Europraksa na Malti (Anja Pacek)
Europraksa na Malti (Anja Pacek)
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Europraksa na Malti
Europraksa na MaltiEuropraksa na Malti
Europraksa na Malti
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽIProjektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJEProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 

More from ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ (17)

Predšolska vzgoja 2016
Predšolska vzgoja 2016Predšolska vzgoja 2016
Predšolska vzgoja 2016
 
Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
 
Inf dan 2014 skupna predstavitev
Inf dan 2014 skupna predstavitevInf dan 2014 skupna predstavitev
Inf dan 2014 skupna predstavitev
 
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
 
Europraksa na Malti (Anja Pacek)
Europraksa na Malti (Anja Pacek)Europraksa na Malti (Anja Pacek)
Europraksa na Malti (Anja Pacek)
 
Europraksa na Malti
Europraksa na MaltiEuropraksa na Malti
Europraksa na Malti
 
Pirotehnika
PirotehnikaPirotehnika
Pirotehnika
 
Projektni teden LG1C (oktober 2013)
Projektni teden LG1C (oktober 2013)Projektni teden LG1C (oktober 2013)
Projektni teden LG1C (oktober 2013)
 
SGLŠ
SGLŠSGLŠ
SGLŠ
 
Europraksa 2013
Europraksa 2013Europraksa 2013
Europraksa 2013
 
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
 
Projektni teden l2c 2013
Projektni teden l2c 2013Projektni teden l2c 2013
Projektni teden l2c 2013
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽIProjektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJEProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
 

Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016

 • 1. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PEČAR – POLAGALECPEČAR – POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOGKERAMIČNIH OBLOG ZIDARZIDAR TESARTESAR IZVAJALEC SUHOMONTAŽNEIZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJEGRADNJE SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 2. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZNAČILNOSTI PROGRAMOV • skupno izobraževanje za različne poklice v enem oddelku, • možnost kombiniranih oddelkov, • tesno sodelovanje z gospodarstvom, • velik delež praktičnega usposabljanja pri delodajalcih SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 3. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI • Slovenščina • Matematika • Tuji jezik • Umetnost • Naravoslovje • Družboslovje • Športna vzgoja SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 4. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PEČAR – POLAGALECPEČAR – POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOGKERAMIČNIH OBLOG SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 5. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNI MODULI TemeljniTemeljni modulimoduli GRADBENIŠTVOGRADBENIŠTVO OSNOVNAOSNOVNA GRADBENAGRADBENA TEHNOLOGIJATEHNOLOGIJA STROKOVNOSTROKOVNO RISANJERISANJE PEČARSTVO IN POLAGANJE KERAMIČNIH OBLOGPEČARSTVO IN POLAGANJE KERAMIČNIH OBLOG SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 6. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNI MODULI ObvezniObvezni izbirni moduliizbirni moduli dijak izberedijak izbere 22 IZOLACIJEIZOLACIJE OMETIOMETI UPRAVLJANJEUPRAVLJANJE VILIČARJAVILIČARJA ROČNAROČNA OBDELAVAOBDELAVA KAMNAKAMNA ZIDANJEZIDANJE PLESKARSKAPLESKARSKA DELADELA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 7. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ODPRTI KURIKUL • OSNOVE ACAD-a • GRADBENE KONSTRUKCIJE • NIZKOENERGIJSKA IN PASIVNA GRADNJA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 8. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRIDOBLJENA ZNANJA OB ZAKLJUČKU • izdelava kamina ali ležalnega kamina • izdelava lončene peči • izdelava kmečke peči za peko kruha in gretje • izdelava toplozračne peči • izdelati talne obloge iz keramike, kamna, klinkerja ali mozaika • izdelati stenske obloge iz mozaika, keramike ali kamna • narediti oblogo zunanjih tlakov v cementni malti,SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 9. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZIDARZIDAR SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 10. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNI MODULI TemeljniTemeljni modulimoduli GRADBENIŠTVOGRADBENIŠTVO OSNOVNAOSNOVNA GRADBENAGRADBENA TEHNOLOGIJATEHNOLOGIJA STROKOVNOSTROKOVNO RISANJERISANJE ZIDARSKA DELAZIDARSKA DELA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 11. ŠOLSKI CENTER Novo mesto DELITEV STROKOVNIH MODULOV ObvezniObvezni izbirniizbirni modulimoduli dijakdijak izbereizbere 22 ZEMELJSKAZEMELJSKA DELADELA UPRAVLJANJEUPRAVLJANJE LAHKELAHKE GRADBENEGRADBENE MEHANIZACIJEMEHANIZACIJE UPRAVLJANJEUPRAVLJANJE VILIČARJAVILIČARJA ROČNAROČNA OBDELAVAOBDELAVA KAMNAKAMNA LESENELESENE KONSTRUKCIJEKONSTRUKCIJE KRITINEKRITINE IZOLACIJEIZOLACIJE KERAMIČNEKERAMIČNE OBLOGEOBLOGE MONTAŽNI ODRIMONTAŽNI ODRI SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 12. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ODPRTI KURIKUL • OSNOVE ACAD-a • GRADBENE KONSTRUKCIJE • NIZKOENERGIJSKA IN PASIVNA GRADNJA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 13. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRIDOBLJENA ZNANJA OB ZAKLJUČKU • zidanje in ometavanje zidov, stebrov, lokov, obokov in ostalih konstrukcij iz opeke in ostalih materialov • izdela betonske konstrukcije vključno z enostavnejšim opažem in pripravi armaturo • izvede dela pri zunanji ureditvi, kot je polaganje robnikov, tlakovcev, različnih oblog in podobno • zna uporabljati gradbene načrte in tudi sam izdelati skice za izvedbo del • pozna osnove gradbenega poslovanja in organizacije del na gradbišču SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 14. ŠOLSKI CENTER Novo mesto TESARTESAR SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 15. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNI MODULI TemeljniTemeljni modulimoduli GRADBENIŠTVOGRADBENIŠTVO OSNOVNAOSNOVNA GRADBENAGRADBENA TEHNOLOGIJATEHNOLOGIJA STROKOVNOSTROKOVNO RISANJERISANJE TESARSTVOTESARSTVO SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 16. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNI MODULI ObvezniObvezni izbirniizbirni modulimoduli dijakdijak izbereizbere 22 KRITINEKRITINE UPRAVLJANJEUPRAVLJANJE LAHKELAHKE GRADBENEGRADBENE MEHANIZACIJEMEHANIZACIJE SUHOMONTAŽASUHOMONTAŽA MONTAŽNIMONTAŽNI ODRIODRI IZOLACIJEIZOLACIJE BETONSKA INBETONSKA IN AB DELAAB DELA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 17. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ODPRTI KURIKUL • OSNOVE ACAD-a • GRADBENE KONSTRUKCIJE • NIZKOENERGIJSKA IN PASIVNA GRADNJA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 18. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • izdela vse vrste opažev za enostavne in zahtevnejše gradbene elemente • izdela lesena ostrešja, kozolce, nadstrešnice in ostale lesene konstrukcije • pokriva strehe z različnimi kritinami • izdela gradbene odre • pozna postopke pri betoniranju konstrukcij in izdelavi armature • zna uporabljati gradbene načrte in tudi sam izdelati skice za izvedbo del • pozna osnove gradbenega poslovanja in organizacije del na gradbišču PRIDOBLJENA ZNANJA OB ZAKLJUČKU SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 19. ŠOLSKI CENTER Novo mesto IZVAJALECIZVAJALEC SUHOMONTAŽNESUHOMONTAŽNE GRADNJEGRADNJE SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 20. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNI MODULI TemeljniTemeljni modulimoduli GRADBENIŠTVOGRADBENIŠTVO OSNOVNAOSNOVNA GRADBENAGRADBENA TEHNOLOGIJATEHNOLOGIJA STROKOVNOSTROKOVNO RISANJERISANJE SUHOMONTAŽNA GRADNJASUHOMONTAŽNA GRADNJA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 21. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNI MODULI ObvezniObvezni izbirniizbirni modulimoduli dijak izberedijak izbere 22 OMETIOMETI IZOLACIJEIZOLACIJE MONTAŽNI ODRIMONTAŽNI ODRI LESENELESENE KONSTRUKCIJEKONSTRUKCIJE ZIDANJEZIDANJE PLESKARSKAPLESKARSKA DELADELA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 22. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ODPRTI KURIKUL • OSNOVE ACAD-a • GRADBENE KONSTRUKCIJE • NIZKOENERGIJSKA IN PASIVNA GRADNJA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 23. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • izdelavo vseh vrst suhomontažnih stropov, sten in tlakov iz mavčnih plošč in ostalih materialov • pozna različne materiale za izvedbo del, orodje in delovne postopke • zna izdelati specifikacijo potrebnega materiala za izvedbo del • zna uporabljati gradbene načrte in tudi sam izdelati skice za izvedbo del • pozna osnove gradbenega poslovanja in organizacije del na gradbišču PRIDOBLJENA ZNANJA OB ZAKLJUČKU SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 24. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZAKLJUČNI IZPIT • pisni in ustni izpit iz slovenščine • izdelek oziroma storitev in zagovor SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 25. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MOŽNOSTI NADALNJEGA ŠOLANJA GRADBENI TEHNIK-PTI Šole, kjer se izvaja redni program: • Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola Kranj • Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana • Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor Šola, kjer se izvaja izredni program (ob delu): • ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA ŠOLSKEM CENTRU NOVO MESTOSREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 26. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZA KONEC… Prostor, v katerem živimo, je prepreden z gradbenimi objekti. To niso le stavbe, v katerih živimo in delamo, ampak tudi ceste, tiri in mostovi, ki do njih pripeljejo, ter energetski objekti in komunalne naprave, ki jih oskrbujejo. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA