SlideShare a Scribd company logo
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
https://www.sc-nm.si/sglvs/
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
• pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri
reševanju dejanskih problemov v stroki,
• poznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja lesarstva,
• poznajo zgradbo, delovanje in načine uporabe strojev,
naprav in orodij za predelavo in obdelavo lesa in tvoriv,
• obvladajo izdelavo konstrukcijske in tehnološke
dokumentacije za predvidene izdelke,
CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Dijaki v času izobraževanja:
• obvladajo in uporabljajo sodobno informacijsko
komunikacijsko tehnologijo,
• upoštevajo in izvajajo načela in predpise za
zagotavljanje varstva pri delu, varstva okolja in
požarne varnosti,
• so naravnani v vseživljenjsko učenje in se zavedajo
pomena osebnostnega razvoja za uspešno sodelovanje
v družbi,
• so zmožni sodelovati v skupini, pri projektnem delu ter
pisno in ustno komunicirati s sodelavci.
CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI
SLOVENŠČINA ŠPORTNA VZGOJA
TUJI JEZIK SOCIOLOGIJA (IZBIRNO)
MATEMATIKA FIZIKA
UMETNOST KEMIJA
ZGODOVINA
GEOGRAFIJA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
STROKOVNI PREDMETI LESARSTVA
1. letnik 2. letnik
TVORIVA PROIZVODNA TEHNIKA
TEHNOLOGIJA OBDELAVE
LESA
PROJEKTIRANJE
KONSTRUIRANJE LESNIH
IZDELKOV
EKONOMIKA
PROIZVODNIH
PROCESOV
STROJI ZA OBDELAVO LESA OPREMLJANJE
INTERIERJEV
PODJETJE IN PRIPRAVA
DELA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PREDMETI ODPRTEGA KURIKULUMA
1. letnik 2. letnik
POVRŠINSKA ZAŠČITA LESA PRIMARNA OBDELAVA
LESA
STROJNO KOPIRANJE IN
REZBARJENJE
OBNOVA STILNEGA
POHIŠTVA
Del izobraževalnega programa, ki ga določijo šole skupaj
s socialnimi partnerji na lokalni in regionalni ravni.
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
STROJNO KOPIRANJE IN REZBARJENJE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
OBNOVA STILNEGA POHIŠTVA (RESTAVRIRANJE)
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
TVORIVA
 spozna makroskopsko in
mikroskopsko zgradbo iglavcev
in listavcev (gozd, drevo, zgradba,
delovanje in lastnosti lesa)
 spozna fizikalne in mehanske
lastnosti lesa (voda v lesu,
gostota lesa, poroznost lesa,
trdota lesa, strižna trdnost…) ter
njihov vpliv na določeno
konstrukcijo (furnir, lesne plošče,
slojnat les)
 Spozna različne režime sušenja in
napake lesa pri sušenju
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
KONSTRUIRANJE LESNIH IZDELKOV
 uporablja informacijsko komunikacijsko
tehnologijo (MS Office - word, excel,
power point, elektronska pošta,
internet…),
 spozna opisno geometrijo in projekcije,
 konstruira izdelke iz masivnega in
predelanega lesa s pomočjo uporabe
različnih računalniških programov
(AutoCAD, MegaTISCHLER),
 spozna stavbno pohištvo, konstruira
stopnice
 pozna dokumente konstrukcijske
dokumentacije
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Uporaba računalniškega programa MegaCAD in dodatne
aplikacije za konstruiranje pohištva MegaTischler
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Uporaba računalniškega programa Xilog PLUS in Xilog MAESTRO za
oblikovanje masivnega lesa
CNC PROGRAMIRANJE V OKVIRU PRAKTIČNEGA POUKA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
STROJI ZA OBDELAVO LESA
 pozna trdnost, izbere
ustrezne materiale in
dimenzionira konstrukcijske
elemente
 pozna lastnosti, tehnične
podatke in uporabnost
strojev in naprav
 pozna zahteve in osnovna
znanja vzdrževanja strojev
in naprav
 preračunava tehnološke
parametre
lesnoobdelovalnih strojev
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PODJETJE IN PRIPRAVA DELA
 spozna obliko in vlogo
gospodarskih družb in trga,
 izdeluje enostavne poslovne
načrte,
 oblikuje elemente delovnega
mesta, standarde in
normative proizvodnega
procesa in logistiko,
 načrtuje porabo časov in
materialov,
 z uporabo sodobne
informacijsko komunikacijske
tehnologije izdeluje
projektno nalogo,
konstrukcijsko in tehnološko
dokumentacijo v povezavi z
izdelkom.
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH
ŠTEVILO UR PRAKSE V ŠOLI:
• 1. letnik: 163 ur
• 2. letnik: 153 ur
Praktični pouk v šoli se izvaja v lesarskih šolskih delavnicah
Medpodjetniškega izobraževalnega centra – MIC. V zadnjih letih
so posodobljene in opremljene z najmodernejšimi stroji, ki jih
potrebujemo za sodoben učni proces v povezavi z lesno
industrijo.
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU
CILJI:
• spoznavanje delovnih procesov,
• spoznavanje organiziranosti podjetij,
• pridobivanje pravilnega odnosa do dela,
• timsko delo.
ŠTEVILO UR:
• 1. letnik 76 ur / 10 dni
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
POKLICNA MATURA
IZDELEK IN ZAGOVOR- PROJEKTNA NALOGA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
POKLICNA MATURA
IZDELEK IN ZAGOVOR- PROJEKTNA NALOGA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
POKLICNA MATURA
IZDELEK IN ZAGOVOR- PROJEKTNA NALOGA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
POKLICNA MATURA
IZDELEK IN ZAGOVOR- PROJEKTNA NALOGA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
POKLICNA MATURA
IZDELEK IN ZAGOVOR- PROJEKTNA NALOGA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH
TEKMOVANJA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH
TEKMOVANJA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
MOŽNOSTI ŠTUDIJA NA ŠOLSKEM CENTRU NOVO MESTO
Redni in izredni program LESARSTVO na Višji strokovni šoli:
Lesarstvo
• trajanje: 2 leti
• pridobljen naziv po koncu študija: inž. les.
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
UNIVERZA V LJUBLJANI
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA LESARSTVO
1. Bolonjska stopnja – visokošolski strokovni študij
• LESARSKO INŽENIRSTVO
• trajanje študija - 3 leta
strokovni naziv: dipl. inž. les. (VS)
S poklicno maturo in z izbranim dodatnim maturitetnim
predmetom (5.predmet) je možen vpis na:
1. Bolonjska stopnja – univerzitetni študij
• LESARSTVO
• trajanje študija - 3 leta
strokovni naziv: dipl. inž. les. (UN)
MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠTUDIJA V LJUBLJANI
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
DOBRODOŠLI SEPTEMBRA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Več informacij o programu PTI:
lesarski tehnik, dobite na spletu…

More Related Content

Similar to PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx

Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Profili ključnih kadrov: INFORMATIKA
Profili ključnih kadrov: INFORMATIKAProfili ključnih kadrov: INFORMATIKA
Profili ključnih kadrov: INFORMATIKA
Radovan Kragelj
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
NETFORK - Akademija za poslovni Internet 2014
NETFORK - Akademija za poslovni Internet 2014NETFORK - Akademija za poslovni Internet 2014
NETFORK - Akademija za poslovni Internet 2014
Luka Kogovsek
 
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Prava pot za industrializacijo 4.0 v gradbeništvu
Prava pot za industrializacijo 4.0 v gradbeništvuPrava pot za industrializacijo 4.0 v gradbeništvu
Prava pot za industrializacijo 4.0 v gradbeništvu
Ivan Rus
 
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zidInf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
TomaPanik
 
Srednje poklicno izobraževanje
Srednje poklicno izobraževanjeSrednje poklicno izobraževanje
Srednje poklicno izobraževanje
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
TomaPanik
 

Similar to PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx (14)

Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
 
Inf dan 2014-gradbeni tehnik
Inf dan 2014-gradbeni tehnikInf dan 2014-gradbeni tehnik
Inf dan 2014-gradbeni tehnik
 
Gradbeni tehnik ind 2015
Gradbeni tehnik ind 2015Gradbeni tehnik ind 2015
Gradbeni tehnik ind 2015
 
Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016
 
Profili ključnih kadrov: INFORMATIKA
Profili ključnih kadrov: INFORMATIKAProfili ključnih kadrov: INFORMATIKA
Profili ključnih kadrov: INFORMATIKA
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
 
CV
CVCV
CV
 
NETFORK - Akademija za poslovni Internet 2014
NETFORK - Akademija za poslovni Internet 2014NETFORK - Akademija za poslovni Internet 2014
NETFORK - Akademija za poslovni Internet 2014
 
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
 
Prava pot za industrializacijo 4.0 v gradbeništvu
Prava pot za industrializacijo 4.0 v gradbeništvuPrava pot za industrializacijo 4.0 v gradbeništvu
Prava pot za industrializacijo 4.0 v gradbeništvu
 
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zidInf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
 
Srednje poklicno izobraževanje
Srednje poklicno izobraževanjeSrednje poklicno izobraževanje
Srednje poklicno izobraževanje
 
Gradbeni tehnik - informacije
Gradbeni tehnik - informacijeGradbeni tehnik - informacije
Gradbeni tehnik - informacije
 
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
 

More from TomaPanik

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
TomaPanik
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
TomaPanik
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
TomaPanik
 
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptxPPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
TomaPanik
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
TomaPanik
 
Projekti naših dijakov
Projekti naših dijakovProjekti naših dijakov
Projekti naših dijakov
TomaPanik
 
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOVRAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
TomaPanik
 
SLOWOODLIFE
SLOWOODLIFESLOWOODLIFE
SLOWOODLIFE
TomaPanik
 
Poklic lesarstva je širok pojem
Poklic lesarstva je širok pojemPoklic lesarstva je širok pojem
Poklic lesarstva je širok pojem
TomaPanik
 
Vajenistvo GZS
Vajenistvo GZSVajenistvo GZS
Vajenistvo GZS
TomaPanik
 
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21
TomaPanik
 
Lesarski tehnik
Lesarski tehnikLesarski tehnik
Lesarski tehnik
TomaPanik
 
Mizar
MizarMizar
Mizar
TomaPanik
 
Inf dan 2020 skupna predstavitev
Inf dan 2020 skupna predstavitevInf dan 2020 skupna predstavitev
Inf dan 2020 skupna predstavitev
TomaPanik
 
Skupna predstavitev poklicev
Skupna predstavitev poklicevSkupna predstavitev poklicev
Skupna predstavitev poklicev
TomaPanik
 
Mizar
MizarMizar
Mizar
TomaPanik
 
Zidar - vajeniška oblika
Zidar - vajeniška oblikaZidar - vajeniška oblika
Zidar - vajeniška oblika
TomaPanik
 
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
TomaPanik
 
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
TomaPanik
 

More from TomaPanik (20)

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
 
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptxPPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
 
Projekti naših dijakov
Projekti naših dijakovProjekti naših dijakov
Projekti naših dijakov
 
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOVRAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
 
SLOWOODLIFE
SLOWOODLIFESLOWOODLIFE
SLOWOODLIFE
 
Poklic lesarstva je širok pojem
Poklic lesarstva je širok pojemPoklic lesarstva je širok pojem
Poklic lesarstva je širok pojem
 
Vajenistvo GZS
Vajenistvo GZSVajenistvo GZS
Vajenistvo GZS
 
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21
 
Lesarski tehnik
Lesarski tehnikLesarski tehnik
Lesarski tehnik
 
Mizar
MizarMizar
Mizar
 
Inf dan 2020 skupna predstavitev
Inf dan 2020 skupna predstavitevInf dan 2020 skupna predstavitev
Inf dan 2020 skupna predstavitev
 
Skupna predstavitev poklicev
Skupna predstavitev poklicevSkupna predstavitev poklicev
Skupna predstavitev poklicev
 
Mizar
MizarMizar
Mizar
 
Zidar - vajeniška oblika
Zidar - vajeniška oblikaZidar - vajeniška oblika
Zidar - vajeniška oblika
 
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
 
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
 
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
 

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx

 • 1. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE https://www.sc-nm.si/sglvs/
 • 2. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju dejanskih problemov v stroki, • poznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja lesarstva, • poznajo zgradbo, delovanje in načine uporabe strojev, naprav in orodij za predelavo in obdelavo lesa in tvoriv, • obvladajo izdelavo konstrukcijske in tehnološke dokumentacije za predvidene izdelke, CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
 • 3. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Dijaki v času izobraževanja: • obvladajo in uporabljajo sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo, • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva pri delu, varstva okolja in požarne varnosti, • so naravnani v vseživljenjsko učenje in se zavedajo pomena osebnostnega razvoja za uspešno sodelovanje v družbi, • so zmožni sodelovati v skupini, pri projektnem delu ter pisno in ustno komunicirati s sodelavci. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
 • 4. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI SLOVENŠČINA ŠPORTNA VZGOJA TUJI JEZIK SOCIOLOGIJA (IZBIRNO) MATEMATIKA FIZIKA UMETNOST KEMIJA ZGODOVINA GEOGRAFIJA
 • 5. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNI PREDMETI LESARSTVA 1. letnik 2. letnik TVORIVA PROIZVODNA TEHNIKA TEHNOLOGIJA OBDELAVE LESA PROJEKTIRANJE KONSTRUIRANJE LESNIH IZDELKOV EKONOMIKA PROIZVODNIH PROCESOV STROJI ZA OBDELAVO LESA OPREMLJANJE INTERIERJEV PODJETJE IN PRIPRAVA DELA
 • 6. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PREDMETI ODPRTEGA KURIKULUMA 1. letnik 2. letnik POVRŠINSKA ZAŠČITA LESA PRIMARNA OBDELAVA LESA STROJNO KOPIRANJE IN REZBARJENJE OBNOVA STILNEGA POHIŠTVA Del izobraževalnega programa, ki ga določijo šole skupaj s socialnimi partnerji na lokalni in regionalni ravni.
 • 7. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROJNO KOPIRANJE IN REZBARJENJE
 • 8. ŠOLSKI CENTER Novo mesto OBNOVA STILNEGA POHIŠTVA (RESTAVRIRANJE)
 • 9. ŠOLSKI CENTER Novo mesto TVORIVA  spozna makroskopsko in mikroskopsko zgradbo iglavcev in listavcev (gozd, drevo, zgradba, delovanje in lastnosti lesa)  spozna fizikalne in mehanske lastnosti lesa (voda v lesu, gostota lesa, poroznost lesa, trdota lesa, strižna trdnost…) ter njihov vpliv na določeno konstrukcijo (furnir, lesne plošče, slojnat les)  Spozna različne režime sušenja in napake lesa pri sušenju
 • 10. ŠOLSKI CENTER Novo mesto KONSTRUIRANJE LESNIH IZDELKOV  uporablja informacijsko komunikacijsko tehnologijo (MS Office - word, excel, power point, elektronska pošta, internet…),  spozna opisno geometrijo in projekcije,  konstruira izdelke iz masivnega in predelanega lesa s pomočjo uporabe različnih računalniških programov (AutoCAD, MegaTISCHLER),  spozna stavbno pohištvo, konstruira stopnice  pozna dokumente konstrukcijske dokumentacije
 • 11. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Uporaba računalniškega programa MegaCAD in dodatne aplikacije za konstruiranje pohištva MegaTischler
 • 12. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Uporaba računalniškega programa Xilog PLUS in Xilog MAESTRO za oblikovanje masivnega lesa CNC PROGRAMIRANJE V OKVIRU PRAKTIČNEGA POUKA
 • 13. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROJI ZA OBDELAVO LESA  pozna trdnost, izbere ustrezne materiale in dimenzionira konstrukcijske elemente  pozna lastnosti, tehnične podatke in uporabnost strojev in naprav  pozna zahteve in osnovna znanja vzdrževanja strojev in naprav  preračunava tehnološke parametre lesnoobdelovalnih strojev
 • 14. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PODJETJE IN PRIPRAVA DELA  spozna obliko in vlogo gospodarskih družb in trga,  izdeluje enostavne poslovne načrte,  oblikuje elemente delovnega mesta, standarde in normative proizvodnega procesa in logistiko,  načrtuje porabo časov in materialov,  z uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije izdeluje projektno nalogo, konstrukcijsko in tehnološko dokumentacijo v povezavi z izdelkom.
 • 15. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH ŠTEVILO UR PRAKSE V ŠOLI: • 1. letnik: 163 ur • 2. letnik: 153 ur Praktični pouk v šoli se izvaja v lesarskih šolskih delavnicah Medpodjetniškega izobraževalnega centra – MIC. V zadnjih letih so posodobljene in opremljene z najmodernejšimi stroji, ki jih potrebujemo za sodoben učni proces v povezavi z lesno industrijo.
 • 16. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU CILJI: • spoznavanje delovnih procesov, • spoznavanje organiziranosti podjetij, • pridobivanje pravilnega odnosa do dela, • timsko delo. ŠTEVILO UR: • 1. letnik 76 ur / 10 dni
 • 17. ŠOLSKI CENTER Novo mesto POKLICNA MATURA IZDELEK IN ZAGOVOR- PROJEKTNA NALOGA
 • 18. ŠOLSKI CENTER Novo mesto POKLICNA MATURA IZDELEK IN ZAGOVOR- PROJEKTNA NALOGA
 • 19. ŠOLSKI CENTER Novo mesto POKLICNA MATURA IZDELEK IN ZAGOVOR- PROJEKTNA NALOGA
 • 20. ŠOLSKI CENTER Novo mesto POKLICNA MATURA IZDELEK IN ZAGOVOR- PROJEKTNA NALOGA
 • 21. ŠOLSKI CENTER Novo mesto POKLICNA MATURA IZDELEK IN ZAGOVOR- PROJEKTNA NALOGA
 • 22. ŠOLSKI CENTER Novo mesto EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH TEKMOVANJA
 • 23. ŠOLSKI CENTER Novo mesto EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH TEKMOVANJA
 • 24. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MOŽNOSTI ŠTUDIJA NA ŠOLSKEM CENTRU NOVO MESTO Redni in izredni program LESARSTVO na Višji strokovni šoli: Lesarstvo • trajanje: 2 leti • pridobljen naziv po koncu študija: inž. les.
 • 25. ŠOLSKI CENTER Novo mesto UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA LESARSTVO 1. Bolonjska stopnja – visokošolski strokovni študij • LESARSKO INŽENIRSTVO • trajanje študija - 3 leta strokovni naziv: dipl. inž. les. (VS) S poklicno maturo in z izbranim dodatnim maturitetnim predmetom (5.predmet) je možen vpis na: 1. Bolonjska stopnja – univerzitetni študij • LESARSTVO • trajanje študija - 3 leta strokovni naziv: dipl. inž. les. (UN) MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠTUDIJA V LJUBLJANI
 • 27. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Več informacij o programu PTI: lesarski tehnik, dobite na spletu…

Editor's Notes

 1. PREDVAJAJ FILMČEK!