SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
• pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri
reševanju dejanskih problemov v stroki,
• poznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja
lesarstva,
• poznajo zgradbo, delovanje in načine uporabe
strojev, naprav in orodij za predelavo in obdelavo lesa in
tvoriv,
• obvladajo izdelavo konstrukcijske in tehnološke
dokumentacije za predvidene izdelke,
CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
• obvladajo in uporabljajo sodobno informacijsko
komunikacijsko tehnologijo,
• upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje
varstva pri delu, varstva okolja in požarne varnosti,
• so naravnani v vseživljenjsko učenje in se zavedajo
pomena osebnostnega razvoja za uspešno sodelovanje v
družbi,
• so zmožni sodelovati v skupini, pri projektnem delu in
pisno ter ustno komunicirati s sodelavci.
CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI
SLOVENŠČINA PSIHOLOGIJA (IZBIRNO)
TUJI JEZIK SOCIOLOGIJA (IZBIRNO)
MATEMATIKA FIZIKA
UMETNOST KEMIJA
ZGODOVINA ŠPORTNA VZGOJA
GEOGRAFIJA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
STROKOVNI PREDMETI
TVORIVA PODJETJE IN PRIPRAVA
DELA
TEHNOLOGIJA OBDELAVE
LESA
PROJEKTIRANJE
KONSTRUIRANJE LESNIH
IZDELKOV
EKONOMIKA
PROIZVODNIH
PROCESOV
STROJI ZA OBDELAVO
LESA
OPREMLJANJE
INTERJERJEV
PROIZVODNA TEHNIKA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
TVORIVA
 pozna in razume
makroskopsko in
mikroskopsko zgradbo
iglavcev in listavcev (gozd,
drevo, zgradba, delovanje in
lastnosti lesa)
 osvoji znanja o fizikalnih in
mehanskih lastnostih lesa
ter njihov vpliv na
določeno konstrukcijo
(furnir, lesne plošče, slojnat les)
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
TVORIVA
 pozna vrste, lastnosti
in področja uporabe
lepil in materialov za
površinsko obdelavo
ter umetnih snovi
 pozna osnove sušenja
lesa
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
KONSTRUIRANJE LESNIH IZDELKOV
 uporablja informacijsko
komunikacijsko tehnologijo
(m.office, e-pošta, internet…)
 upodablja prostorske
predmete z risanjem v ravnini
 nariše izdelek s pomočjo
računalnika
 konstruira stopnice
 pozna konstrukcijsko
dokumentacijo
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
Uporaba računalniškega programa MegaCAD in dodatne
aplikacije za konstruiranje pohištva MegaTischler
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
Uporaba računalniškega programa Mastercam za
oblikovanje masivnega lesa
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
STROJI ZA OBDELAVO LESA
 pozna trdnost, izbere
ustrezne materiale in
dimenzionira konstrukcijske
elemente
 pozna lastnosti, tehnične
podatke in uporabnost
strojev in naprav
 pozna zahteve in osnovna
znanja vzdrževanja strojev
in naprav
 preračunava tehnološke
parametre
lesnoobdelovalnih strojev
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
PODJETJE IN PRIPRAVA DELA
 prepozna obliko in vlogo
gospodarskih družb in trga
 izdeluje enostavne poslovne
načrte
 zna oblikovati elemente
delovnega mesta, standarde in
normative proizvodnega procesa
in logistiko
 načrtuje porabo časov in
materialov
 z uporabo sodobne informacijsko
komunikacijske tehnologije izdela
projektno nalogo, konstrukcijsko
in tehnološko dokumentacijo v
povezavi z izdelkom
 usposobi se za delo v projektni
skupini
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
ODPRTI KURIKUL
REZBARJENJE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
ODPRTI KURIKUL
OBNOVA STILNEGA POHIŠTVA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH
ŠTEVILO UR PRAKSE V ŠOLI:
• 1. letnik: 163 ur
• 2. letnik: 153 ur
MIZAR
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA
TEHNICA
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU -PUD
CILJI:
• spoznavanje delovnih procesov,
• spoznavanje organiziranosti podjetij,
• pridobivanje pravilnega odnosa do dela,
• timsko delo.
ŠTEVILO UR:
• 1. letnik 76 ur / 10 dni
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
MOŽNOSTI ŠTUDIJA NA ŠOLSKEM CENTRU
Redni višješolski študijski programi:
• Varstvo okolja in komunala
• Lesarstvo 2 leti, pridobljen naziv: inž. les.
• Strojništvo
• Informatika
• Elektronika
• Logistično inženirstvo
• Kozmetika
Izredni študijski program
• FINI – fakulteta za industrijski inženiring
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
• VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE (Ljubljana) 3 leta,
strokovni naslov: dipl. inž. les. (VS)
S poklicno maturo in z izbranim dodatnim
maturitetnim predmetom je možen vpis na:
• UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
LESARSTVO (Ljubljana) ali druge UNIV. programe,
3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (UN)
MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠTUDIJA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
IZPIT IZ DODATNEGA MATURITETNEGA PREDMETA
• skupaj z opravljeno poklicno maturo omogoča vpis
na večino UNIVERZITETNIH študijskih programov,
• istočasno in pod istimi pogoji kot vsi izpiti splošne
mature,
•katerikoli izmed maturitetnih predmetov
gimnazijskih programov (vendar NE predmet, ki ga
dijak opravlja na poklicni maturi).
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Lesarski tehnik
POKLICNA MATURA
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Lesarski tehnik
POKLICNA MATURA
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Lesarski tehnik
POKLICNA MATURA
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Lesarski tehnik
POKLICNA MATURA
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Lesarski tehnik
POKLICNA MATURA
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
TEKMOVANJA
EUROPSKO
TEKMOVANJE V
POKLICNIH
SPRETNOSTIH
FRANCIJA 2014
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
OBISKI PODJETIJ
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
OBISK MILANA IN
MILANSKEGA POHIŠTVENEGA SEJMA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
PREPOZNAVANJE DREVESNIH VRST V NARAVI
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
ZASTOPANJE ŠOLE NA RAZNIH DOGODKIH
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
VSAKOLETNE RAZSTAVE IZDELKOV POM IN ZI
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
VSAKOLETNE RAZSTAVE IZDELKOV POM IN ZI
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
… IZDELKI DIJAKOV…
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
… IZDELKI DIJAKOV…
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZA KONEC …

More Related Content

What's hot

Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvoInf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvoŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18TomaPanik
 
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lektTomaPanik
 

What's hot (11)

Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
 
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvoInf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
 
Inf dan 2014-gradbeni tehnik
Inf dan 2014-gradbeni tehnikInf dan 2014-gradbeni tehnik
Inf dan 2014-gradbeni tehnik
 
Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
 
IPomočnik pri tehnologiji gradnje
IPomočnik pri tehnologiji gradnjeIPomočnik pri tehnologiji gradnje
IPomočnik pri tehnologiji gradnje
 
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
 

More from ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ

Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽIProjektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽIŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURAŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJEProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJEŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBAŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 

More from ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ (17)

Predšolska vzgoja 2016
Predšolska vzgoja 2016Predšolska vzgoja 2016
Predšolska vzgoja 2016
 
Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
 
Inf dan 2014 skupna predstavitev
Inf dan 2014 skupna predstavitevInf dan 2014 skupna predstavitev
Inf dan 2014 skupna predstavitev
 
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
 
Europraksa na Malti (Anja Pacek)
Europraksa na Malti (Anja Pacek)Europraksa na Malti (Anja Pacek)
Europraksa na Malti (Anja Pacek)
 
Europraksa na Malti
Europraksa na MaltiEuropraksa na Malti
Europraksa na Malti
 
Pirotehnika
PirotehnikaPirotehnika
Pirotehnika
 
Projektni teden LG1C (oktober 2013)
Projektni teden LG1C (oktober 2013)Projektni teden LG1C (oktober 2013)
Projektni teden LG1C (oktober 2013)
 
SGLŠ
SGLŠSGLŠ
SGLŠ
 
Europraksa 2013
Europraksa 2013Europraksa 2013
Europraksa 2013
 
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
 
Projektni teden l2c 2013
Projektni teden l2c 2013Projektni teden l2c 2013
Projektni teden l2c 2013
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽIProjektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJEProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
 

Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2016

 • 1. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
 • 2. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju dejanskih problemov v stroki, • poznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja lesarstva, • poznajo zgradbo, delovanje in načine uporabe strojev, naprav in orodij za predelavo in obdelavo lesa in tvoriv, • obvladajo izdelavo konstrukcijske in tehnološke dokumentacije za predvidene izdelke, CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
 • 3. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA • obvladajo in uporabljajo sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo, • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva pri delu, varstva okolja in požarne varnosti, • so naravnani v vseživljenjsko učenje in se zavedajo pomena osebnostnega razvoja za uspešno sodelovanje v družbi, • so zmožni sodelovati v skupini, pri projektnem delu in pisno ter ustno komunicirati s sodelavci. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
 • 4. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI SLOVENŠČINA PSIHOLOGIJA (IZBIRNO) TUJI JEZIK SOCIOLOGIJA (IZBIRNO) MATEMATIKA FIZIKA UMETNOST KEMIJA ZGODOVINA ŠPORTNA VZGOJA GEOGRAFIJA
 • 5. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA STROKOVNI PREDMETI TVORIVA PODJETJE IN PRIPRAVA DELA TEHNOLOGIJA OBDELAVE LESA PROJEKTIRANJE KONSTRUIRANJE LESNIH IZDELKOV EKONOMIKA PROIZVODNIH PROCESOV STROJI ZA OBDELAVO LESA OPREMLJANJE INTERJERJEV PROIZVODNA TEHNIKA
 • 6. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA TVORIVA  pozna in razume makroskopsko in mikroskopsko zgradbo iglavcev in listavcev (gozd, drevo, zgradba, delovanje in lastnosti lesa)  osvoji znanja o fizikalnih in mehanskih lastnostih lesa ter njihov vpliv na določeno konstrukcijo (furnir, lesne plošče, slojnat les)
 • 7. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA TVORIVA  pozna vrste, lastnosti in področja uporabe lepil in materialov za površinsko obdelavo ter umetnih snovi  pozna osnove sušenja lesa
 • 8. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA KONSTRUIRANJE LESNIH IZDELKOV  uporablja informacijsko komunikacijsko tehnologijo (m.office, e-pošta, internet…)  upodablja prostorske predmete z risanjem v ravnini  nariše izdelek s pomočjo računalnika  konstruira stopnice  pozna konstrukcijsko dokumentacijo
 • 9. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA Uporaba računalniškega programa MegaCAD in dodatne aplikacije za konstruiranje pohištva MegaTischler
 • 10. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA Uporaba računalniškega programa Mastercam za oblikovanje masivnega lesa
 • 11. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA STROJI ZA OBDELAVO LESA  pozna trdnost, izbere ustrezne materiale in dimenzionira konstrukcijske elemente  pozna lastnosti, tehnične podatke in uporabnost strojev in naprav  pozna zahteve in osnovna znanja vzdrževanja strojev in naprav  preračunava tehnološke parametre lesnoobdelovalnih strojev
 • 12. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA PODJETJE IN PRIPRAVA DELA  prepozna obliko in vlogo gospodarskih družb in trga  izdeluje enostavne poslovne načrte  zna oblikovati elemente delovnega mesta, standarde in normative proizvodnega procesa in logistiko  načrtuje porabo časov in materialov  z uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije izdela projektno nalogo, konstrukcijsko in tehnološko dokumentacijo v povezavi z izdelkom  usposobi se za delo v projektni skupini
 • 13. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA ODPRTI KURIKUL REZBARJENJE
 • 14. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA ODPRTI KURIKUL OBNOVA STILNEGA POHIŠTVA
 • 15. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH ŠTEVILO UR PRAKSE V ŠOLI: • 1. letnik: 163 ur • 2. letnik: 153 ur MIZAR
 • 16. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU -PUD CILJI: • spoznavanje delovnih procesov, • spoznavanje organiziranosti podjetij, • pridobivanje pravilnega odnosa do dela, • timsko delo. ŠTEVILO UR: • 1. letnik 76 ur / 10 dni
 • 17. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA MOŽNOSTI ŠTUDIJA NA ŠOLSKEM CENTRU Redni višješolski študijski programi: • Varstvo okolja in komunala • Lesarstvo 2 leti, pridobljen naziv: inž. les. • Strojništvo • Informatika • Elektronika • Logistično inženirstvo • Kozmetika Izredni študijski program • FINI – fakulteta za industrijski inženiring
 • 18. LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA ŠOLSKI CENTER Novo mesto • VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE (Ljubljana) 3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (VS) S poklicno maturo in z izbranim dodatnim maturitetnim predmetom je možen vpis na: • UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LESARSTVO (Ljubljana) ali druge UNIV. programe, 3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (UN) MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠTUDIJA
 • 19. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA IZPIT IZ DODATNEGA MATURITETNEGA PREDMETA • skupaj z opravljeno poklicno maturo omogoča vpis na večino UNIVERZITETNIH študijskih programov, • istočasno in pod istimi pogoji kot vsi izpiti splošne mature, •katerikoli izmed maturitetnih predmetov gimnazijskih programov (vendar NE predmet, ki ga dijak opravlja na poklicni maturi).
 • 20. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Lesarski tehnik POKLICNA MATURA LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
 • 21. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Lesarski tehnik POKLICNA MATURA LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
 • 22. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Lesarski tehnik POKLICNA MATURA LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
 • 23. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Lesarski tehnik POKLICNA MATURA LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
 • 24. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Lesarski tehnik POKLICNA MATURA LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
 • 25. ŠOLSKI CENTER Novo mesto TEKMOVANJA EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH FRANCIJA 2014 LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 • 26. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA OBISKI PODJETIJ
 • 27. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA OBISK MILANA IN MILANSKEGA POHIŠTVENEGA SEJMA
 • 28. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA PREPOZNAVANJE DREVESNIH VRST V NARAVI
 • 29. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA ZASTOPANJE ŠOLE NA RAZNIH DOGODKIH
 • 30. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA VSAKOLETNE RAZSTAVE IZDELKOV POM IN ZI
 • 31. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA VSAKOLETNE RAZSTAVE IZDELKOV POM IN ZI
 • 32. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA … IZDELKI DIJAKOV…
 • 33. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA … IZDELKI DIJAKOV…