SlideShare a Scribd company logo
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
www.sc-nm.si
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ENOTA IZOBRAŽEVANJA
ODRASLIH
MEDPODJETNIŠKI
IZOBRAŽEVALNI CENTER
SREDNJA STROJNA ŠOLA
SREDNJA ELEKTRO ŠOLA IN
TEHNIŠKA GIMNAZIJA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKAŠOLA
SREDNJA ZDRAVSTVENA IN
KEMIJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO
Šegova ulica 115,
8000 Novo mesto
Tel.: 07 39 35 587
E-pošta: dsd-nm@guest.arnes.si
Splet: www.dijaskidom.org
SREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
GRADBENI PROGRAMI
SREDNJE
STROKOVNO
IZOBRAŽEVANJE
4 leta
GRADBENI
TEHNIK
SREDNJE POKLICNO
IZOBRAŽEVANJE
3 leta
ZIDAR
ZIDAR
vajeniška
oblika
TESAR
PEČAR –
POLAGALEC
KERAMIČ-
NIH OBLOG
IZVAJALEC
SUHOMON-
TAŽNE
GRADNJE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto LESARSKI PROGRAMI
SREDNJE
STROKOVNO
IZOBRAŽEVANJE
4 leta
LESARSKI
TEHNIK
POKLICNO
TEHNIŠKO
IZOBRAŽEVANJE
2 leti
LESARSKI
TEHNIK
SREDNJE
POKLICNO
IZOBRAŽEVANJE
3 leta
MIZAR
MIZAR
vajeniška oblika
NIŽJE
POKLICNO
IZOBRAŽEVANJE
2 leti
OBDELOVALEC
LESA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto PREDŠOLSKA VZGOJA
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
4 leta
VZGOJITELJ/VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ORGANIZACIJA POUKA
• Začetek pouka 7:10
• Konec 8. ure 13:45
• Odmori 5 min
• Malica 45 min
• Dopolnilni in dodatni pouk ter
pogovorne ure
SREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
INFORMACIJE
Objava urnika, nadomeščanj, obvestil o
dejavnostih, govorilne ure …:
• spletna stran:
http://www.sc-nm.si/
http://www.sc-nm.si/sglvs/
• FB stran šole
• e-Asistent
SREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PRAKTIČNI POUK
• V ŠOLI v šolskih delavnicah in pri strokovnih
modulih.
SREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PRAKTIČNI POUK
• PRI DELODAJALCU (podjetje, obrtnik, vrtec)
 Šola z delodajalcem sklene kolektivno učno
pogodbo.
 Najava učnega
mesta.
• Možnost opravljana prakse V TUJINI za vse
štiriletne programe.
SREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZAKLJUČEK ŠOLANJA
POKLICNA MATURA (SSI in PTI)
OBVEZNI DEL:
• pisni in ustni izpit iz slovenščine
• pisni in ustni izpit iz: lesarstva/graditve
objektov/vzgoja predšolskega otroka
IZBIRNI DEL:
• pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega
jezika (izbira dijaka)
• izdelek in zagovor/izpitni nastop in zagovor
SREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZAKLJUČEK ŠOLANJA
ZAKLJUČNI IZPIT (SPI)
• pisni in ustni izpit iz slovenščine
• izdelek oziroma storitev in zagovor
ZAKLJUČNI IZPIT (NPI)
• izdelek oziroma storitev in zagovor
SREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
osnovna šola
srednja
poklicna
šola
srednja
strokovna
in tehniška
šola
tehniška
gimnazija
gimnazija
PTI poklicni tečajmaturitetni tečaj
poklicna matura strokovna matura matura
visoke
strokovne
šole
univerza
nižja
poklicna
šola
višje
strokovne
šole
5. predmet
ZAPOSLITEV
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
• Dijakom s posebnimi potrebami omogočamo
dodatno strokovno pomoč v skladu z odločbo o
usmerjanju.
• Izvajamo svetovalno storitev, učno pomoč in
pomoč za premagovanje primanjkljajev ovir
oz. motenj.
• Koordinatorica dela za dijake s posebnimi
potrebami na šoli:
Mirjam Žnidarčič
Telefon: 07 39 32 165
E-naslov: mirjam.znidarcic@sc-nm.si
DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA DIJAKESREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto • Učenci lahko oddajo le eno prijavo na obrazcu
DZS z oznako MŠŠ 2-1,20/08 do 2. 4. 2019
• Morebitni prenosi prijav za vpis do 23. 4. 2019
• Obveščanje učencev o morebitnih
omejitvah vpisa do 29. 5. 2019
• Vpis novincev (1. krog izbirnega postopka):
od 18. 6. do 21. 6. 2019
• 2. krog izbirnega postopka (če je omejitev):
28. 6. 2019
VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
SREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
• zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9.
razreda OŠ,
• z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175
točk.
• Zadnji sprejeti kandidat v lanskem šolskem letu: 117
točk.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA BOMO UPOŠTEVALI::SREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Če se v izbirnem postopku na spodnji meji razvrsti
več kandidatov z istim številom točk, se izbira med
njimi opravi na podlagi točk, doseženih na
nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in
matematike.
Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se
uporabijo na podlagi predhodnega soglasja
kandidata in staršev za mladoletnega kandidata.
Upoštevanje NPZSREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PRAVICE:
• OTROŠKI DODATEK (za dijake do 18. leta
starosti),
• DRŽAVNA ŠTIPENDIJA (dohodkovni razredi),
• SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA MALICA
(pravica iz otroškega dodatka),
• SUBVENCIONIRAN PREVOZ (vsi dijaki).
SOCIALNE PRAVICE DIJAKOVSREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZA DEFICITARNE POKLICE :
(mizar, zidar, pečar-polagalec keramičnih oblog,
izvajalec suhomontažne gradnje in tesar)
• znaša 100 EUR mesečno in se lahko dodeli
hkrati z drugimi štipendijami, razen s
kadrovsko,
• javni razpis objavi Javni štipendijski, razvojni,
invalidski in preživninski sklad RS – nov
razpis objavljen januarja 2019.
SREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZOISOVA
• za nadarjene dijake,
• poziv objavi Javni štipendijski, razvojni,
invalidski in preživninski sklad RS vsako leto v
juniju.
KADROVSKA
• podeljujejo jih delodajalci – razpis na spletnih
straneh sklada in regionalnih razvojnih agencij,
• prednost kadrovskih štipendij je v tem, da
zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po
končanem šolanju.
ŠTIPENDIJE
SREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto OBČINSKA
• pogoji za pridobitev določi vsaka občina zase,
• občini dolenjsko-posavske regije, ki sta v
preteklosti razpisovali občinske štipendije:
Trebnje, Šentrupert,
• več o štipendijah na spletnih straneh občine,
v kateri živite.
SREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto MIZAR IN ZIDAR - VAJENIŠKA OBLIKA
- Dijaku jo izplačuje delodajalec za čas
praktičnega usposabljanja z delom.
- Mesečni znesek:
 250 EUR za 1. letnik
 300 EUR za 2. letnik
 400 EUR za 3. letnik
- Vajeniška nagrada ne vpliva na družinske
prejemke vajenca in njegove družine.
*VAJENIŠKA NAGRADA
SREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto • Osebni pristop
• Tesno sodelovanje šole z bodočimi delodajalci
• Visoka zaposljivost
• Ustvarjalno in praktično učenje
• Spodbujanje kreativnosti in sodelovanja
• Skrb in pomoč dijakom z učnimi težavami in
dijakom s posebnimi potrebami
• Sodelovanje v državnih in mednarodnih projektih
ter tekmovanjih
• Dopolnilni in dodatni pouk, pogovorne ure
• Vajeništvo
DODANA VREDNOST ŠOLESREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
POGLED NAPREJ ...SREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA
• Razvoj kompetenc: sodelovanje, iskanje
informacij, ločevanje bistvenega od
nebistvenega, sposobnost odločanja,
timsko delo …
• Multidisciplinarno znanje
• Ročne spretnosti
• Vseživljenjsko učenje
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZA KONEC ...SREDNJAGRADBENA,
LESARSKAIN
VZGOJITELJSKAŠOLA

More Related Content

Similar to Skupna predstavitev poklicev

Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
TomaPanik
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
TomaPanik
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
TomaPanik
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
TomaPanik
 
Mizar
MizarMizar
Mizar
TomaPanik
 

Similar to Skupna predstavitev poklicev (7)

Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
 
IPomočnik pri tehnologiji gradnje
IPomočnik pri tehnologiji gradnjeIPomočnik pri tehnologiji gradnje
IPomočnik pri tehnologiji gradnje
 
Mizar
MizarMizar
Mizar
 

More from TomaPanik

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
TomaPanik
 
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptxPPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
TomaPanik
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
TomaPanik
 
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
TomaPanik
 
Projekti naših dijakov
Projekti naših dijakovProjekti naših dijakov
Projekti naših dijakov
TomaPanik
 
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOVRAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
TomaPanik
 
SLOWOODLIFE
SLOWOODLIFESLOWOODLIFE
SLOWOODLIFE
TomaPanik
 
Poklic lesarstva je širok pojem
Poklic lesarstva je širok pojemPoklic lesarstva je širok pojem
Poklic lesarstva je širok pojem
TomaPanik
 
Vajenistvo GZS
Vajenistvo GZSVajenistvo GZS
Vajenistvo GZS
TomaPanik
 
Lesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTILesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTI
TomaPanik
 
Lesarski tehnik
Lesarski tehnikLesarski tehnik
Lesarski tehnik
TomaPanik
 
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
TomaPanik
 
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zidInf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
TomaPanik
 

More from TomaPanik (16)

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
 
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptxPPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
 
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
 
Projekti naših dijakov
Projekti naših dijakovProjekti naših dijakov
Projekti naših dijakov
 
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOVRAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
 
SLOWOODLIFE
SLOWOODLIFESLOWOODLIFE
SLOWOODLIFE
 
Poklic lesarstva je širok pojem
Poklic lesarstva je širok pojemPoklic lesarstva je širok pojem
Poklic lesarstva je širok pojem
 
Vajenistvo GZS
Vajenistvo GZSVajenistvo GZS
Vajenistvo GZS
 
Lesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTILesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTI
 
Lesarski tehnik
Lesarski tehnikLesarski tehnik
Lesarski tehnik
 
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
 
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zidInf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
 

Skupna predstavitev poklicev

 • 2. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ENOTA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER SREDNJA STROJNA ŠOLA SREDNJA ELEKTRO ŠOLA IN TEHNIŠKA GIMNAZIJA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKAŠOLA SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KEMIJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto
 • 3. ŠOLSKI CENTER Novo mesto DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto Tel.: 07 39 35 587 E-pošta: dsd-nm@guest.arnes.si Splet: www.dijaskidom.org SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 4. GRADBENI PROGRAMI SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 4 leta GRADBENI TEHNIK SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 3 leta ZIDAR ZIDAR vajeniška oblika TESAR PEČAR – POLAGALEC KERAMIČ- NIH OBLOG IZVAJALEC SUHOMON- TAŽNE GRADNJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 5. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI PROGRAMI SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 4 leta LESARSKI TEHNIK POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 2 leti LESARSKI TEHNIK SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 3 leta MIZAR MIZAR vajeniška oblika NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2 leti OBDELOVALEC LESA
 • 6. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PREDŠOLSKA VZGOJA SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 4 leta VZGOJITELJ/VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK
 • 7. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ORGANIZACIJA POUKA • Začetek pouka 7:10 • Konec 8. ure 13:45 • Odmori 5 min • Malica 45 min • Dopolnilni in dodatni pouk ter pogovorne ure SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 8. ŠOLSKI CENTER Novo mesto INFORMACIJE Objava urnika, nadomeščanj, obvestil o dejavnostih, govorilne ure …: • spletna stran: http://www.sc-nm.si/ http://www.sc-nm.si/sglvs/ • FB stran šole • e-Asistent SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 9. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNI POUK • V ŠOLI v šolskih delavnicah in pri strokovnih modulih. SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 10. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNI POUK • PRI DELODAJALCU (podjetje, obrtnik, vrtec)  Šola z delodajalcem sklene kolektivno učno pogodbo.  Najava učnega mesta. • Možnost opravljana prakse V TUJINI za vse štiriletne programe. SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 11. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZAKLJUČEK ŠOLANJA POKLICNA MATURA (SSI in PTI) OBVEZNI DEL: • pisni in ustni izpit iz slovenščine • pisni in ustni izpit iz: lesarstva/graditve objektov/vzgoja predšolskega otroka IZBIRNI DEL: • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika (izbira dijaka) • izdelek in zagovor/izpitni nastop in zagovor SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 12. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZAKLJUČEK ŠOLANJA ZAKLJUČNI IZPIT (SPI) • pisni in ustni izpit iz slovenščine • izdelek oziroma storitev in zagovor ZAKLJUČNI IZPIT (NPI) • izdelek oziroma storitev in zagovor SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 13. osnovna šola srednja poklicna šola srednja strokovna in tehniška šola tehniška gimnazija gimnazija PTI poklicni tečajmaturitetni tečaj poklicna matura strokovna matura matura visoke strokovne šole univerza nižja poklicna šola višje strokovne šole 5. predmet ZAPOSLITEV
 • 14. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • Dijakom s posebnimi potrebami omogočamo dodatno strokovno pomoč v skladu z odločbo o usmerjanju. • Izvajamo svetovalno storitev, učno pomoč in pomoč za premagovanje primanjkljajev ovir oz. motenj. • Koordinatorica dela za dijake s posebnimi potrebami na šoli: Mirjam Žnidarčič Telefon: 07 39 32 165 E-naslov: mirjam.znidarcic@sc-nm.si DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA DIJAKESREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 15. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • Učenci lahko oddajo le eno prijavo na obrazcu DZS z oznako MŠŠ 2-1,20/08 do 2. 4. 2019 • Morebitni prenosi prijav za vpis do 23. 4. 2019 • Obveščanje učencev o morebitnih omejitvah vpisa do 29. 5. 2019 • Vpis novincev (1. krog izbirnega postopka): od 18. 6. do 21. 6. 2019 • 2. krog izbirnega postopka (če je omejitev): 28. 6. 2019 VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 16. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ, • z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk. • Zadnji sprejeti kandidat v lanskem šolskem letu: 117 točk. V PRIMERU OMEJITVE VPISA BOMO UPOŠTEVALI::SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 17. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Če se v izbirnem postopku na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike. Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev za mladoletnega kandidata. Upoštevanje NPZSREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 18. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAVICE: • OTROŠKI DODATEK (za dijake do 18. leta starosti), • DRŽAVNA ŠTIPENDIJA (dohodkovni razredi), • SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA MALICA (pravica iz otroškega dodatka), • SUBVENCIONIRAN PREVOZ (vsi dijaki). SOCIALNE PRAVICE DIJAKOVSREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 19. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZA DEFICITARNE POKLICE : (mizar, zidar, pečar-polagalec keramičnih oblog, izvajalec suhomontažne gradnje in tesar) • znaša 100 EUR mesečno in se lahko dodeli hkrati z drugimi štipendijami, razen s kadrovsko, • javni razpis objavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS – nov razpis objavljen januarja 2019. SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 20. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZOISOVA • za nadarjene dijake, • poziv objavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS vsako leto v juniju. KADROVSKA • podeljujejo jih delodajalci – razpis na spletnih straneh sklada in regionalnih razvojnih agencij, • prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju. ŠTIPENDIJE SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 21. ŠOLSKI CENTER Novo mesto OBČINSKA • pogoji za pridobitev določi vsaka občina zase, • občini dolenjsko-posavske regije, ki sta v preteklosti razpisovali občinske štipendije: Trebnje, Šentrupert, • več o štipendijah na spletnih straneh občine, v kateri živite. SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 22. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR IN ZIDAR - VAJENIŠKA OBLIKA - Dijaku jo izplačuje delodajalec za čas praktičnega usposabljanja z delom. - Mesečni znesek:  250 EUR za 1. letnik  300 EUR za 2. letnik  400 EUR za 3. letnik - Vajeniška nagrada ne vpliva na družinske prejemke vajenca in njegove družine. *VAJENIŠKA NAGRADA SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 23. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • Osebni pristop • Tesno sodelovanje šole z bodočimi delodajalci • Visoka zaposljivost • Ustvarjalno in praktično učenje • Spodbujanje kreativnosti in sodelovanja • Skrb in pomoč dijakom z učnimi težavami in dijakom s posebnimi potrebami • Sodelovanje v državnih in mednarodnih projektih ter tekmovanjih • Dopolnilni in dodatni pouk, pogovorne ure • Vajeništvo DODANA VREDNOST ŠOLESREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA
 • 24. ŠOLSKI CENTER Novo mesto POGLED NAPREJ ...SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA • Razvoj kompetenc: sodelovanje, iskanje informacij, ločevanje bistvenega od nebistvenega, sposobnost odločanja, timsko delo … • Multidisciplinarno znanje • Ročne spretnosti • Vseživljenjsko učenje
 • 25. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZA KONEC ...SREDNJAGRADBENA, LESARSKAIN VZGOJITELJSKAŠOLA

Editor's Notes

 1. Poudari vertikalo izobraževanja
 2. inforamcije Spletna stran, objava urnika, nadomeščanja, FB, aktualne informacije, obvestila o roditeljskih sestankih,
 3. informacije Spletna stran, objava urnika, nadomeščanja, FB, aktualne informacije, obvestila o roditeljskih sestankih, eA je možen tako za starše kot za dijake
 4. V vseh programih in v različnih letnikih dijaki opravljajo prakso tako v šoli kot v realnem delovnem okolju pri delodajalcu. Za štiriletne programe obstaja tudi možnost opravljanja prakse v tujini.
 5. V vseh programih in v različnih letnikih dijaki opravljajo prakso tako v šoli kot v realnem delovnem okolju pri delodajalcu. Za štiriletne programe obstaja tudi možnost opravljanja prakse v tujini. Vse inforamcije dobijo pri učitelju – organizatorju praktičnega usposabljaja pri delodajalcu
 6. POUDARITI SODELOVANJE Z RK, DSO, OŠ, vrtci, delodajalci PREDNOSTI ŠOLE
 7. Ne govorimo več o poklicih prihodnosti ampak o veščinah (kompetencah, ki jih bo mladina potrebovala na poti do zaposlitve.
 8. Ne govorimo več o poklicih prihodnosti ampak o veščinah (kompetencah, ki jih bo mladina potrebovala na poti do zaposlitve.