SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
• pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri
reševanju dejanskih problemov v stroki,
• poznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja
lesarstva,
• poznajo zgradbo, delovanje in načine uporabe
strojev, naprav in orodij za predelavo in obdelavo lesa in
tvoriv,
• obvladajo izdelavo konstrukcijske in tehnološke
dokumentacije za predvidene izdelke,
CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto • obvladajo in uporabljajo sodobno informacijsko
komunikacijsko tehnologijo,
• upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje
varstva pri delu, varstva okolja in požarne varnosti,
• so naravnani v vseživljenjsko učenje in se zavedajo
pomena osebnostnega razvoja za uspešno sodelovanje v
družbi,
• so zmožni sodelovati v skupini, pri projektnem delu in
pisno ter ustno komunicirati s sodelavci.
CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI
SLOVENŠČINA ŠPORTNA VZGOJA
TUJI JEZIK SOCIOLOGIJA (IZBIRNO)
MATEMATIKA FIZIKA
UMETNOST KEMIJA
ZGODOVINA
GEOGRAFIJA
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
STROKOVNI PREDMETI
TVORIVA PODJETJE IN PRIPRAVA
DELA
TEHNOLOGIJA OBDELAVE
LESA
PROJEKTIRANJE (MODUL
CNC)
KONSTRUIRANJE LESNIH
IZDELKOV
EKONOMIKA
PROIZVODNIH
PROCESOV
STROJI ZA OBDELAVO LESA OPREMLJANJE
INTERJERJEV
PROIZVODNA TEHNIKALESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
TVORIVA
 pozna in razume
makroskopsko in
mikroskopsko zgradbo
iglavcev in listavcev (gozd,
drevo, zgradba, delovanje in
lastnosti lesa)
 osvoji znanja o fizikalnih in
mehanskih lastnostih lesa
ter njihov vpliv na
določeno konstrukcijo
(furnir, lesne plošče, slojnat les)
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
KONSTRUIRANJE LESNIH IZDELKOV
 uporablja informacijsko
komunikacijsko tehnologijo (MS
office, e-pošta, internet…)
 upodablja prostorske predmete z
risanjem v ravnini
 nariše izdelek s pomočjo
računalnika
 konstruira stopnice
 pozna konstrukcijsko
dokumentacijo
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
STROJI ZA OBDELAVO LESA
 pozna trdnost, izbere
ustrezne materiale in
dimenzionira konstrukcijske
elemente
 pozna lastnosti, tehnične
podatke in uporabnost
strojev in naprav
 pozna zahteve in osnovna
znanja vzdrževanja strojev
in naprav
 preračunava tehnološke
parametre
lesnoobdelovalnih strojev
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PODJETJE IN PRIPRAVA DELA
 prepozna obliko in vlogo
gospodarskih družb in trga
 izdeluje enostavne poslovne
načrte
 zna oblikovati elemente
delovnega mesta, standarde in
normative proizvodnega procesa
in logistiko
 načrtuje porabo časov in
materialov
 z uporabo sodobne informacijsko
komunikacijske tehnologije izdela
projektno nalogo, konstrukcijsko
in tehnološko dokumentacijo v
povezavi z izdelkom
 usposobi se za delo v projektni
skupini
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Uporaba računalniškega programa MegaCAD in dodatne
aplikacije za konstruiranje pohištva MegaTischler
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI
TEHNIK/LESARSKA
TEHNICA
Uporaba računalniškega programa Xilog Plus in Xilog
Maestro za obdelavo masivnega lesa
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ODPRTI KURIKUL
STROJNO KOPIRANJE IN REZBARJENJE
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ODPRTI KURIKUL
OBNOVA STILNEGA POHIŠTVA (RESTAVRIRANJE)
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH
ŠTEVILO UR PRAKSE V ŠOLI:
• 1. letnik: 163 ur
• 2. letnik: 153 ur
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU -PUD
CILJI:
• spoznavanje delovnih procesov,
• spoznavanje organiziranosti podjetij,
• pridobivanje pravilnega odnosa do dela,
• timsko delo.
ŠTEVILO UR:
• 1. letnik 76 ur / 10 dni
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
• pozitivno zaključen zadnji letnik je pogoj za
opravljanje poklicne mature
POKLICNA MATURA
OBVEZNI DEL
• pisni in ustni izpit iz slovenščine
• pisni in ustni izpit iz lesarstva
IZBIRNI DEL
• pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika (po izbiri
dijaka)
• izdelek in zagovor (projektna naloga)
POGOJI ZA DOKONČANJE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
MOŽNOSTI ŠTUDIJA NA ŠOLSKEM CENTRU
Redni višješolski študijski program:
Lesarstvo
• Trajanje: 2 leti (redni in izredni študij)
• pridobljen naziv po koncu študija: inž. les.
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto • VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE – LESARSKO INŽENIRSTVO - 3 leta,
strokovni naslov: dipl. inž. les. (VS)
S poklicno maturo in z izbranim dodatnim
maturitetnim predmetom (5.predmet) je možen
vpis na:
• UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
LESARSTVO ali druge UNIV. programe, 3 leta,
strokovni naslov: dipl. inž. les. (UN)
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA LESARSTVO – ROŽNA DOLINA
MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠTUDIJA V LJUBLJANI
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH
SPRETNOSTIH
TEKMOVANJA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI
TEHNIK/LESARSKA
TEHNICA
• SLOSKILLS
TEKMOVANJA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
DVODNEVNE STROKOVNE EKSKURZIJE - TUJINA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
STROKOVNE EKSKURZIJE – SLOVENSKA PODJETJA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI
TEHNIK/LESARSKA
TEHNICA
•
ŠOLSKE PRIREDITVE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI
TEHNIK/LESARSKA
TEHNICA
•
RAZNE „AKCIJE“
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
SODELOVANJE Z LOKALNIM OKOLJEM
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
IZDELKI MATURANTOV
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
IZDELKI MATURANTOV
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZA KONEC …
Si že kdaj pomislil, da se tvoj dan začne in konča z lesom?
Že zjutraj, ko čemerno vstaneš iz postelj , ko odpreš om,
sedeš na stol, , za mizo, , ko popraviš na
steni, ko odpreš okno in skozenj spustiš prve sončne
žarke, ko stopiš skozi vrata, sedeš na in na
nakracaš prosti spis o .
Celo ko na prvem zmenku leseno poljubiš svojo punco.
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI
TEHNIK/LESARSKA
TEHNICA
DOBRODOŠLI SEPTEMBRA

More Related Content

Similar to Lesarski tehnik PTI

Similar to Lesarski tehnik PTI (14)

Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2016
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2016Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2016
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2016
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
 
Lesarski tehnik
Lesarski tehnikLesarski tehnik
Lesarski tehnik
 
Gradbeni tehnik - informacije
Gradbeni tehnik - informacijeGradbeni tehnik - informacije
Gradbeni tehnik - informacije
 
Cv Strekelj_11-6-2016
Cv Strekelj_11-6-2016Cv Strekelj_11-6-2016
Cv Strekelj_11-6-2016
 
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
 
Profili ključnih kadrov: TEHNIKA, PROIZVODNJA, STROJNIŠTVO
Profili ključnih kadrov: TEHNIKA, PROIZVODNJA, STROJNIŠTVOProfili ključnih kadrov: TEHNIKA, PROIZVODNJA, STROJNIŠTVO
Profili ključnih kadrov: TEHNIKA, PROIZVODNJA, STROJNIŠTVO
 
Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016
 
PKP program, Nadja Prosen Verbič, Lovedigital.si
PKP program, Nadja Prosen Verbič, Lovedigital.siPKP program, Nadja Prosen Verbič, Lovedigital.si
PKP program, Nadja Prosen Verbič, Lovedigital.si
 
PKP Konferenca KOC, Nadja Prosen Verbič, lovedigita.si
PKP Konferenca KOC, Nadja Prosen Verbič, lovedigita.siPKP Konferenca KOC, Nadja Prosen Verbič, lovedigita.si
PKP Konferenca KOC, Nadja Prosen Verbič, lovedigita.si
 
Profili ključnih kadrov: INFORMATIKA
Profili ključnih kadrov: INFORMATIKAProfili ključnih kadrov: INFORMATIKA
Profili ključnih kadrov: INFORMATIKA
 
Srednje poklicno izobraževanje
Srednje poklicno izobraževanjeSrednje poklicno izobraževanje
Srednje poklicno izobraževanje
 
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zidInf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
 

More from TomaPanik

More from TomaPanik (20)

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
 
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptxPPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
 
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
 
Projekti naših dijakov
Projekti naših dijakovProjekti naših dijakov
Projekti naših dijakov
 
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOVRAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
 
SLOWOODLIFE
SLOWOODLIFESLOWOODLIFE
SLOWOODLIFE
 
Poklic lesarstva je širok pojem
Poklic lesarstva je širok pojemPoklic lesarstva je širok pojem
Poklic lesarstva je širok pojem
 
Vajenistvo GZS
Vajenistvo GZSVajenistvo GZS
Vajenistvo GZS
 
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21
 
Mizar
MizarMizar
Mizar
 
Inf dan 2020 skupna predstavitev
Inf dan 2020 skupna predstavitevInf dan 2020 skupna predstavitev
Inf dan 2020 skupna predstavitev
 
Skupna predstavitev poklicev
Skupna predstavitev poklicevSkupna predstavitev poklicev
Skupna predstavitev poklicev
 
Mizar
MizarMizar
Mizar
 
Zidar - vajeniška oblika
Zidar - vajeniška oblikaZidar - vajeniška oblika
Zidar - vajeniška oblika
 
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
 
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
 
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
 

Lesarski tehnik PTI

 • 1. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
 • 2. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju dejanskih problemov v stroki, • poznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja lesarstva, • poznajo zgradbo, delovanje in načine uporabe strojev, naprav in orodij za predelavo in obdelavo lesa in tvoriv, • obvladajo izdelavo konstrukcijske in tehnološke dokumentacije za predvidene izdelke, CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
 • 3. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • obvladajo in uporabljajo sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo, • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva pri delu, varstva okolja in požarne varnosti, • so naravnani v vseživljenjsko učenje in se zavedajo pomena osebnostnega razvoja za uspešno sodelovanje v družbi, • so zmožni sodelovati v skupini, pri projektnem delu in pisno ter ustno komunicirati s sodelavci. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 4. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI SLOVENŠČINA ŠPORTNA VZGOJA TUJI JEZIK SOCIOLOGIJA (IZBIRNO) MATEMATIKA FIZIKA UMETNOST KEMIJA ZGODOVINA GEOGRAFIJA LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 5. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNI PREDMETI TVORIVA PODJETJE IN PRIPRAVA DELA TEHNOLOGIJA OBDELAVE LESA PROJEKTIRANJE (MODUL CNC) KONSTRUIRANJE LESNIH IZDELKOV EKONOMIKA PROIZVODNIH PROCESOV STROJI ZA OBDELAVO LESA OPREMLJANJE INTERJERJEV PROIZVODNA TEHNIKALESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 6. ŠOLSKI CENTER Novo mesto TVORIVA  pozna in razume makroskopsko in mikroskopsko zgradbo iglavcev in listavcev (gozd, drevo, zgradba, delovanje in lastnosti lesa)  osvoji znanja o fizikalnih in mehanskih lastnostih lesa ter njihov vpliv na določeno konstrukcijo (furnir, lesne plošče, slojnat les) LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 7. ŠOLSKI CENTER Novo mesto KONSTRUIRANJE LESNIH IZDELKOV  uporablja informacijsko komunikacijsko tehnologijo (MS office, e-pošta, internet…)  upodablja prostorske predmete z risanjem v ravnini  nariše izdelek s pomočjo računalnika  konstruira stopnice  pozna konstrukcijsko dokumentacijo LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 8. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROJI ZA OBDELAVO LESA  pozna trdnost, izbere ustrezne materiale in dimenzionira konstrukcijske elemente  pozna lastnosti, tehnične podatke in uporabnost strojev in naprav  pozna zahteve in osnovna znanja vzdrževanja strojev in naprav  preračunava tehnološke parametre lesnoobdelovalnih strojev LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 9. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PODJETJE IN PRIPRAVA DELA  prepozna obliko in vlogo gospodarskih družb in trga  izdeluje enostavne poslovne načrte  zna oblikovati elemente delovnega mesta, standarde in normative proizvodnega procesa in logistiko  načrtuje porabo časov in materialov  z uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije izdela projektno nalogo, konstrukcijsko in tehnološko dokumentacijo v povezavi z izdelkom  usposobi se za delo v projektni skupini LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 10. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Uporaba računalniškega programa MegaCAD in dodatne aplikacije za konstruiranje pohištva MegaTischler LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 11. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA Uporaba računalniškega programa Xilog Plus in Xilog Maestro za obdelavo masivnega lesa
 • 12. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ODPRTI KURIKUL STROJNO KOPIRANJE IN REZBARJENJE LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 13. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ODPRTI KURIKUL OBNOVA STILNEGA POHIŠTVA (RESTAVRIRANJE) LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 14. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH ŠTEVILO UR PRAKSE V ŠOLI: • 1. letnik: 163 ur • 2. letnik: 153 ur LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 15. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU -PUD CILJI: • spoznavanje delovnih procesov, • spoznavanje organiziranosti podjetij, • pridobivanje pravilnega odnosa do dela, • timsko delo. ŠTEVILO UR: • 1. letnik 76 ur / 10 dni LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 16. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA • pozitivno zaključen zadnji letnik je pogoj za opravljanje poklicne mature POKLICNA MATURA OBVEZNI DEL • pisni in ustni izpit iz slovenščine • pisni in ustni izpit iz lesarstva IZBIRNI DEL • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika (po izbiri dijaka) • izdelek in zagovor (projektna naloga) POGOJI ZA DOKONČANJE
 • 17. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA MOŽNOSTI ŠTUDIJA NA ŠOLSKEM CENTRU Redni višješolski študijski program: Lesarstvo • Trajanje: 2 leti (redni in izredni študij) • pridobljen naziv po koncu študija: inž. les.
 • 18. LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA ŠOLSKI CENTER Novo mesto • VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE – LESARSKO INŽENIRSTVO - 3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (VS) S poklicno maturo in z izbranim dodatnim maturitetnim predmetom (5.predmet) je možen vpis na: • UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LESARSTVO ali druge UNIV. programe, 3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (UN) UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA LESARSTVO – ROŽNA DOLINA MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠTUDIJA V LJUBLJANI
 • 19. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH TEKMOVANJA
 • 21. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA DVODNEVNE STROKOVNE EKSKURZIJE - TUJINA
 • 22. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA STROKOVNE EKSKURZIJE – SLOVENSKA PODJETJA
 • 25. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA SODELOVANJE Z LOKALNIM OKOLJEM
 • 26. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA IZDELKI MATURANTOV
 • 27. ŠOLSKI CENTER Novo mesto IZDELKI MATURANTOV LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 28. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZA KONEC … Si že kdaj pomislil, da se tvoj dan začne in konča z lesom? Že zjutraj, ko čemerno vstaneš iz postelj , ko odpreš om, sedeš na stol, , za mizo, , ko popraviš na steni, ko odpreš okno in skozenj spustiš prve sončne žarke, ko stopiš skozi vrata, sedeš na in na nakracaš prosti spis o . Celo ko na prvem zmenku leseno poljubiš svojo punco.