SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
GRADBENA TEHNICA/
GRADBENI TEHNIK
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
• vodenje pripravljalnih in posameznih gradbenih del na
gradbišču
• vodenje zaključnih gradbenih del
• pomoč pri organizaciji del na gradbišču
• izdelava popisov del, predizmer, predračunov in
ponudb
• izvajanje komercialnih del v prodaji in nabavi
• laboratorijska dela in preiskave materialov in
konstrukcij
• sodelovanje pri izdelavi projektne
dokumentacije
POKLICNE KOMPETENCE
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
• Slovenščina
• Tuji jezik
• Matematika
• Umetnost
• Zgodovina
• Geografija
• Psihologija / Sociologija
• Fizika
• Kemija
• Športna vzgoja
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
STROKOVNI MODULI
TemeljniTemeljni
modulimoduli
STAVBARSTVOSTAVBARSTVO
GRADBENIGRADBENI
INŽENIRSKIINŽENIRSKI
OBJEKTIOBJEKTI
GRADBENAGRADBENA
MEHANIKAMEHANIKA
KALKULACIJE INKALKULACIJE IN
POSLOVANJEPOSLOVANJE
GRADBENAGRADBENA
GEODEZIJAGEODEZIJA
OSNOVEOSNOVE
PROJEKTIRANJAPROJEKTIRANJA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
STROKOVNI MODULI
Obvezni
izbirni
moduli
Dijak
izbere
2 od 4
PROJEKTIRANJEPROJEKTIRANJE
STAVBSTAVB
PROJEKTIRANJEPROJEKTIRANJE
GRADBENIHGRADBENIH
INZENIRSKIHINZENIRSKIH
OBJEKTOVOBJEKTOV
PRIPRAVA INPRIPRAVA IN
VODENJEVODENJE
GRADBENIH DELGRADBENIH DEL
GRADBENAGRADBENA
EKONOMIKAEKONOMIKA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ODPRTI KURIKUL
PROJEKTNA
NALOGA
MEHANIKA
ŽELEZNICE IN
MOSTOVI
POSLOVANJE IN
ORGANIZACIJA
NIZKOENERGIJSKA
IN LESENA
GRADNJA
MATEMATIKA V
GRADBENIŠTVU
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PRKATIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU
CILJI:
• Spoznavanje delovnih procesov.
• Spoznavanje organiziranosti podjetij.
• Pridobivanje pravilnega odnosa do
dela.
• Timsko delo.
ŠTEVILO UR:
• 2. letnik80 ur / 10 dni
• 3. letnik72 ur / 9 dni
PROJEKT EUROPRAKSASREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto Obvezni del:
• pisni in ustni izpit iz slovenščine
• pisni in ustni izpit graditve objektov
Izbirni del:
• pisni in ustni izpit iz matematike ali
tujega jezika
• izdelek oziroma storitev z
zagovorom
POKLICNA MATURA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
IZPIT IZ DODATNEGA MATURITETNEGA PREDMETA
• Skupaj z opravljeno poklicno maturo
omogoča vpis na večino UNIVERZITETNIH
študijskih programov.
• Istočasno in pod istimi pogoji kot vsi izpiti
splošne mature.
• Katerikoli izmed maturitetnih predmetov
gimnazijskih programov
(vendar NE predmet, ki ga dijak opravlja
na poklicni maturi).
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
OSNOVNA ŠOLAOSNOVNA ŠOLA
NIŽJANIŽJA
POKLICNA ŠOLAPOKLICNA ŠOLA
SREDNJASREDNJA
POKLICNA ŠOLAPOKLICNA ŠOLA
SREDNJASREDNJA
STROKOVNA ŠOLASTROKOVNA ŠOLA
TEHNIŠKATEHNIŠKA
GIMNAZIJAGIMNAZIJA
SPLOŠNASPLOŠNA
GIMNAZIJAGIMNAZIJA
PTIPTI
MATURITETNI TEČAJMATURITETNI TEČAJ
POKLICNI TEČAJPOKLICNI TEČAJ
POKLICNA MATURAPOKLICNA MATURA SPLOŠNA MATURASPLOŠNA MATURA
VIŠJEVIŠJE
STROKOVNE ŠOLESTROKOVNE ŠOLE
VISOKEVISOKE
STROKOVNE ŠOLESTROKOVNE ŠOLE
UNIVERZEUNIVERZE
VERTIKALA IZOBRAŽEVANJA
DODATNI MATURITETNI PREDMET
DODATNI MATURITETNI PREDMET
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
MOŽNOSTI ŠTUDIJA NA ŠOLSKEM CENTRU
Redni študijski programi
• Varstvo okolja in komunala
• Lesarstvo
• Strojništvo
• Informatika
• Elektronika
• Logistično inženirstvo
• Kozmetika
Izredni študijski program
• FINI – fakulteta za industrijski inženiringSREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZA KONEC …
Prostor, v katerem živimo, je
prepreden z gradbenimi objekti.
To niso le stavbe, v katerih živimo in
delamo, ampak tudi ceste, tiri in
mostovi, ki do njih pripeljejo, ter
energetski objekti in komunalne
naprave, ki jih oskrbujejo.
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA

More Related Content

Viewers also liked (10)

Letter of Recommendation 3
Letter of Recommendation 3Letter of Recommendation 3
Letter of Recommendation 3
 
Masters 3
Masters 3Masters 3
Masters 3
 
europrog avanzato
europrog avanzatoeuroprog avanzato
europrog avanzato
 
Healthcare Office Pro - Complete Overview
Healthcare Office Pro - Complete OverviewHealthcare Office Pro - Complete Overview
Healthcare Office Pro - Complete Overview
 
Vontade de deus
Vontade de deusVontade de deus
Vontade de deus
 
Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016
 
Design Pattern:: Template Method
Design Pattern:: Template MethodDesign Pattern:: Template Method
Design Pattern:: Template Method
 
Association in rails
Association in railsAssociation in rails
Association in rails
 
WapMercader_resume_2016
WapMercader_resume_2016WapMercader_resume_2016
WapMercader_resume_2016
 
Factory Design Pattern
Factory Design PatternFactory Design Pattern
Factory Design Pattern
 

Similar to Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016

Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptxTomaPanik
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18TomaPanik
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptxTomaPanik
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxTomaPanik
 
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)TomaPanik
 

Similar to Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016 (10)

Inf dan 2014-gradbeni tehnik
Inf dan 2014-gradbeni tehnikInf dan 2014-gradbeni tehnik
Inf dan 2014-gradbeni tehnik
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
 
Gradbeni tehnik ind 2015
Gradbeni tehnik ind 2015Gradbeni tehnik ind 2015
Gradbeni tehnik ind 2015
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
 
IPomočnik pri tehnologiji gradnje
IPomočnik pri tehnologiji gradnjeIPomočnik pri tehnologiji gradnje
IPomočnik pri tehnologiji gradnje
 
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
 

More from ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ

Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvoInf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvoŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽIProjektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽIŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURAŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJEProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJEŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBAŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 

More from ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ (20)

Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
 
Predšolska vzgoja 2016
Predšolska vzgoja 2016Predšolska vzgoja 2016
Predšolska vzgoja 2016
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
 
Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014
 
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvoInf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
 
Inf dan 2014 skupna predstavitev
Inf dan 2014 skupna predstavitevInf dan 2014 skupna predstavitev
Inf dan 2014 skupna predstavitev
 
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
 
Europraksa na Malti (Anja Pacek)
Europraksa na Malti (Anja Pacek)Europraksa na Malti (Anja Pacek)
Europraksa na Malti (Anja Pacek)
 
Europraksa na Malti
Europraksa na MaltiEuropraksa na Malti
Europraksa na Malti
 
Pirotehnika
PirotehnikaPirotehnika
Pirotehnika
 
Projektni teden LG1C (oktober 2013)
Projektni teden LG1C (oktober 2013)Projektni teden LG1C (oktober 2013)
Projektni teden LG1C (oktober 2013)
 
SGLŠ
SGLŠSGLŠ
SGLŠ
 
Europraksa 2013
Europraksa 2013Europraksa 2013
Europraksa 2013
 
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
 
Projektni teden l2c 2013
Projektni teden l2c 2013Projektni teden l2c 2013
Projektni teden l2c 2013
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽIProjektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJEProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
 

Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016

 • 1. ŠOLSKI CENTER Novo mesto GRADBENA TEHNICA/ GRADBENI TEHNIK SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 2. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • vodenje pripravljalnih in posameznih gradbenih del na gradbišču • vodenje zaključnih gradbenih del • pomoč pri organizaciji del na gradbišču • izdelava popisov del, predizmer, predračunov in ponudb • izvajanje komercialnih del v prodaji in nabavi • laboratorijska dela in preiskave materialov in konstrukcij • sodelovanje pri izdelavi projektne dokumentacije POKLICNE KOMPETENCE SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 3. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI • Slovenščina • Tuji jezik • Matematika • Umetnost • Zgodovina • Geografija • Psihologija / Sociologija • Fizika • Kemija • Športna vzgoja SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 4. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNI MODULI TemeljniTemeljni modulimoduli STAVBARSTVOSTAVBARSTVO GRADBENIGRADBENI INŽENIRSKIINŽENIRSKI OBJEKTIOBJEKTI GRADBENAGRADBENA MEHANIKAMEHANIKA KALKULACIJE INKALKULACIJE IN POSLOVANJEPOSLOVANJE GRADBENAGRADBENA GEODEZIJAGEODEZIJA OSNOVEOSNOVE PROJEKTIRANJAPROJEKTIRANJA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 5. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNI MODULI Obvezni izbirni moduli Dijak izbere 2 od 4 PROJEKTIRANJEPROJEKTIRANJE STAVBSTAVB PROJEKTIRANJEPROJEKTIRANJE GRADBENIHGRADBENIH INZENIRSKIHINZENIRSKIH OBJEKTOVOBJEKTOV PRIPRAVA INPRIPRAVA IN VODENJEVODENJE GRADBENIH DELGRADBENIH DEL GRADBENAGRADBENA EKONOMIKAEKONOMIKA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 6. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ODPRTI KURIKUL PROJEKTNA NALOGA MEHANIKA ŽELEZNICE IN MOSTOVI POSLOVANJE IN ORGANIZACIJA NIZKOENERGIJSKA IN LESENA GRADNJA MATEMATIKA V GRADBENIŠTVU SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 7. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRKATIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU CILJI: • Spoznavanje delovnih procesov. • Spoznavanje organiziranosti podjetij. • Pridobivanje pravilnega odnosa do dela. • Timsko delo. ŠTEVILO UR: • 2. letnik80 ur / 10 dni • 3. letnik72 ur / 9 dni PROJEKT EUROPRAKSASREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 8. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Obvezni del: • pisni in ustni izpit iz slovenščine • pisni in ustni izpit graditve objektov Izbirni del: • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika • izdelek oziroma storitev z zagovorom POKLICNA MATURA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 9. ŠOLSKI CENTER Novo mesto IZPIT IZ DODATNEGA MATURITETNEGA PREDMETA • Skupaj z opravljeno poklicno maturo omogoča vpis na večino UNIVERZITETNIH študijskih programov. • Istočasno in pod istimi pogoji kot vsi izpiti splošne mature. • Katerikoli izmed maturitetnih predmetov gimnazijskih programov (vendar NE predmet, ki ga dijak opravlja na poklicni maturi). SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 10. ŠOLSKI CENTER Novo mesto OSNOVNA ŠOLAOSNOVNA ŠOLA NIŽJANIŽJA POKLICNA ŠOLAPOKLICNA ŠOLA SREDNJASREDNJA POKLICNA ŠOLAPOKLICNA ŠOLA SREDNJASREDNJA STROKOVNA ŠOLASTROKOVNA ŠOLA TEHNIŠKATEHNIŠKA GIMNAZIJAGIMNAZIJA SPLOŠNASPLOŠNA GIMNAZIJAGIMNAZIJA PTIPTI MATURITETNI TEČAJMATURITETNI TEČAJ POKLICNI TEČAJPOKLICNI TEČAJ POKLICNA MATURAPOKLICNA MATURA SPLOŠNA MATURASPLOŠNA MATURA VIŠJEVIŠJE STROKOVNE ŠOLESTROKOVNE ŠOLE VISOKEVISOKE STROKOVNE ŠOLESTROKOVNE ŠOLE UNIVERZEUNIVERZE VERTIKALA IZOBRAŽEVANJA DODATNI MATURITETNI PREDMET DODATNI MATURITETNI PREDMET SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 11. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MOŽNOSTI ŠTUDIJA NA ŠOLSKEM CENTRU Redni študijski programi • Varstvo okolja in komunala • Lesarstvo • Strojništvo • Informatika • Elektronika • Logistično inženirstvo • Kozmetika Izredni študijski program • FINI – fakulteta za industrijski inženiringSREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 12. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZA KONEC … Prostor, v katerem živimo, je prepreden z gradbenimi objekti. To niso le stavbe, v katerih živimo in delamo, ampak tudi ceste, tiri in mostovi, ki do njih pripeljejo, ter energetski objekti in komunalne naprave, ki jih oskrbujejo. SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA