SlideShare a Scribd company logo
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
MIZAR/MIZARKA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
• razvijajo sposobnosti in spretnosti za kvalitetno
poklicno delo ter se pripravijo za poklicno kariero,
• pridobijo si praktično uporabna znanja podprta s
teoretičnimi osnovami,
• se usposobijo za samostojno, varno, gospodarno
in kakovostno izdelovanje mizarskih izdelkov in
storitev
MIZAR
CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto • se usposobijo za sestavljanje in vgrajevanje
bivalnega ter stavbnega pohištva in spoznajo
osnove vzdrževanja in obnavljanja pohištva,
• se usposobijo za načrtovanje in gospodarno
izvajanje individualne proizvodnje,
• razvijajo ekološko osveščenost in spoznajo
predpise varovanja zdravja pri delu,
• znajo delati v skupini in organizirati lastno delo,
• razvijajo odgovoren odnos do kulturne dediščine.MIZAR
CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
MIZAR
SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI
SLOVENŠČINA UMETNOST
TUJI JEZIK NARAVOSLOVJE
MATEMATIKA DRUŽBOSLOVJE
ŠPORTNA VZGOJA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
MIZAR
STROKOVNI MODULI
OSNOVE LESARSTVA STAVBNO POHIŠTVO
OBDELAVA LESA BIVALNO POHIŠTVO
OBDELAVA LESNIH
PLOŠČ
SNOVANJE IZDELKA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
MIZAR
ODPRTI KURIKULUM
Na regionalni oziroma lokalni ravni šola v sodelovanju s socialnimi
partnerji določi vsebino tega dela.
PREOBLIKOVANJE LESA Z ODREZOVANJEM
RAČUNALNIŠKO KONSTRUIRANJE
KONSTRUIRANJE POHIŠTVA
PRIMARNA PREDELAVA LESA
NOTRANJE POHIŠTVO IN KAKOVOST
POVRŠINSKA OBDELAVA LESA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH
ŠTEVILO UR:
• 1. letnik: 6 ur/teden
• 2. letnik: 12 ur/teden
• 3. letnik: 14 ur/teden
MIZAR
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU
CILJI:
• spoznavanje delovnih procesov,
• spoznavanje organiziranosti podjetij,
• pridobivanje pravilnega odnosa do dela,
• timsko delo.
ŠTEVILO UR:
• 1. letnik 114 ur / 15 dni
• 2. letnik 114 ur / 15 dni
• 3. letnik 684 ur / 85 dni
MIZAR
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
INTERESNE DEJAVNOSTI
MIZAR
ŠTEVILO UR:
• 1. letnik: 64 ur/leto
• 2. letnik: 64 ur/leto
• 3. letnik: 32 ur/leto
So sestavni del predmetnikov izobraževalnega
programa (športni dnevi, gledališke, filmske in
glasbene predstave, metode učenja, ogledi sejmov in
podjetij, kulturnih znamenitosti…)
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Obsega:
• pisni in ustni izpit iz slovenščine
• Izdelek oz. storitev in zagovor
ZAKLJUČNI IZPIT
MIZAR
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
DIJAKI, KI USPEŠNO ZAKLJUČIJO SREDNJE POKLICNO
IZOBRAŽEVANJE - MIZAR, SE LAHKO VPIŠEJO V
POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE - LESARSKI
TEHNIK, KI TRAJA 2 LETI.
MOŽNOST NADALNJEGA IZOBRAŽEVANJA
MIZAR
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
MIZAR
PROJEKTNI TEDNI
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
MIZAR
MIZAR
PROJEKTNI TEDNI
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
MIZAR
STROKOVNE EKSKURZIJE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
MIZAR
STROKOVNE EKSKURZIJE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI ORGANIZACIJAMI,
OŠ, TEHNIČNI DNEVI, RAZSTAVE IZDELKOV…
MIZAR
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI ORGANIZACIJAMI,
OŠ, TEHNIČNI DNEVI…
MIZAR
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH
SPRETNOSTIH PORTUGALSKA 2010
Boštjan Pajk
TEKMOVANJA
MIZAR
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Mitja Mandelj
TEKMOVANJA
EUROPSKO
TEKMOVANJE V
POKLICNIH
SPRETNOSTIH
BELGIJA 2012
MIZAR
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
TEKMOVANJA
NOVO MESTO
29.1. – 31.1.2014
1. mesto
Aleš Košak
Marko Meglen
Tomaž Zupančič
Novomeška zmagovalna ekipa, ki bo odpotovala na
evropsko tekmovanje EUROSKILLS v Francijo, oktobra 2014.MIZAR
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
TEKMOVANJA
EUROPSKO
TEKMOVANJE V
POKLICNIH
SPRETNOSTIH
FRANCIJA 2014
MIZAR
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
VSAKOLETNE RAZSTAVE IZDELKOV ZI
MIZAR
Šolsko leto 2013/14
Izdelek z zagovorom
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
V
S
A
K
O
L
E
T
N
E
R
A
Z
S
T
A
V
E
I
Z
D
E
L
K
O
V
Z
I
MIZAR
Šolsko leto
2013/14
Izdelek z
zagovorom
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZA KONEC …
Si že kdaj pomislil, da se tvoj dan začne in konča z lesom? Že zjutraj, ko
čemerno vstaneš iz postelje, ko odpreš omaro, sedeš na stol, za mizo,
ko popraviš sliko na steni, ko odpreš okno in skozenj spusti, prve
sončne žarke, ko stopiš skozi vrata, sedeš v šolsko klop in na list
papirja nakracaš prosti spis.
Celo ko na prvem zmenku leseno poljubiš svojo punco.
Les. Ne da bi se zavedal, te spremlja na vsakem koraku, ob vsaki
priložnosti. S teboj je tiho in neslišno, pa vendar te obdaja s toplino in
prijaznostjo. Les. Tako zanimiv. Tako bogat. In tako obetaven.
Zakaj ne bi postala prijatelja in sopotnika?
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Prihodnost lesa je brezčasna in
brezmejna.
Naj postane tudi tvoja
prihodnost.
Bogata prihodnost!
ZA KONEC …
MIZAR

More Related Content

What's hot

Srednje poklicno izobraževanje
Srednje poklicno izobraževanjeSrednje poklicno izobraževanje
Srednje poklicno izobraževanje
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Poklici s področja gradbeništva
Poklici s področja gradbeništvaPoklici s področja gradbeništva
Poklici s področja gradbeništva
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Gradbeni tehnik
Gradbeni tehnikGradbeni tehnik
Gradbeni tehnik
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Inf dan 2020 skupna predstavitev
Inf dan 2020 skupna predstavitevInf dan 2020 skupna predstavitev
Inf dan 2020 skupna predstavitev
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
PVPS 2013 Mariborska RA: predstavitev – Nina Kolarič
PVPS 2013 Mariborska RA: predstavitev – Nina KolaričPVPS 2013 Mariborska RA: predstavitev – Nina Kolarič
PVPS 2013 Mariborska RA: predstavitev – Nina Kolarič
Klub Podjetno v svet podjetništva
 
Skupna predstavitev poklicev
Skupna predstavitev poklicevSkupna predstavitev poklicev
Skupna predstavitev poklicev
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
TomaPanik
 
Dobra praksa Razvojnega centra Srca Slovenije
Dobra praksa Razvojnega centra Srca SlovenijeDobra praksa Razvojnega centra Srca Slovenije
Dobra praksa Razvojnega centra Srca Slovenije
Metka Krznar
 

What's hot (17)

Srednje poklicno izobraževanje
Srednje poklicno izobraževanjeSrednje poklicno izobraževanje
Srednje poklicno izobraževanje
 
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
 
Poklici s področja gradbeništva
Poklici s področja gradbeništvaPoklici s področja gradbeništva
Poklici s področja gradbeništva
 
Gradbeni tehnik
Gradbeni tehnikGradbeni tehnik
Gradbeni tehnik
 
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
 
Inf dan 2014-gradbeni tehnik
Inf dan 2014-gradbeni tehnikInf dan 2014-gradbeni tehnik
Inf dan 2014-gradbeni tehnik
 
Inf dan 2020 skupna predstavitev
Inf dan 2020 skupna predstavitevInf dan 2020 skupna predstavitev
Inf dan 2020 skupna predstavitev
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
 
IPomočnik pri tehnologiji gradnje
IPomočnik pri tehnologiji gradnjeIPomočnik pri tehnologiji gradnje
IPomočnik pri tehnologiji gradnje
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
 
Inf dan 2014 skupna predstavitev
Inf dan 2014 skupna predstavitevInf dan 2014 skupna predstavitev
Inf dan 2014 skupna predstavitev
 
Gradbeni tehnik - informacije
Gradbeni tehnik - informacijeGradbeni tehnik - informacije
Gradbeni tehnik - informacije
 
PVPS 2013 Mariborska RA: predstavitev – Nina Kolarič
PVPS 2013 Mariborska RA: predstavitev – Nina KolaričPVPS 2013 Mariborska RA: predstavitev – Nina Kolarič
PVPS 2013 Mariborska RA: predstavitev – Nina Kolarič
 
Skupna predstavitev poklicev
Skupna predstavitev poklicevSkupna predstavitev poklicev
Skupna predstavitev poklicev
 
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
 
Dobra praksa Razvojnega centra Srca Slovenije
Dobra praksa Razvojnega centra Srca SlovenijeDobra praksa Razvojnega centra Srca Slovenije
Dobra praksa Razvojnega centra Srca Slovenije
 

Similar to Predstavitev informativni dan mizar 2016

INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
TomaPanik
 
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
TomaPanik
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
TomaPanik
 
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zidInf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
TomaPanik
 
Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
TomaPanik
 
Lesarski tehnik
Lesarski tehnikLesarski tehnik
Lesarski tehnik
TomaPanik
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
TomaPanik
 
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
TomaPanik
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
TomaPanik
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
TomaPanik
 
Mizar
MizarMizar
Mizar
TomaPanik
 
Lesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTILesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTI
TomaPanik
 
Zidar - vajeniška oblika
Zidar - vajeniška oblikaZidar - vajeniška oblika
Zidar - vajeniška oblika
TomaPanik
 
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
TomaPanik
 

Similar to Predstavitev informativni dan mizar 2016 (16)

INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
 
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
 
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zidInf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
 
Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18
 
Lesarski tehnik
Lesarski tehnikLesarski tehnik
Lesarski tehnik
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
 
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
 
Mizar
MizarMizar
Mizar
 
Lesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTILesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTI
 
Zidar - vajeniška oblika
Zidar - vajeniška oblikaZidar - vajeniška oblika
Zidar - vajeniška oblika
 
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
 

More from ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ

Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa  - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)Europrakisa  - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Europraksa na Malti (Anja Pacek)
Europraksa na Malti (Anja Pacek)Europraksa na Malti (Anja Pacek)
Europraksa na Malti (Anja Pacek)
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Europraksa na Malti
Europraksa na MaltiEuropraksa na Malti
Europraksa na Malti
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽIProjektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJEProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 

More from ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ (13)

Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa  - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)Europrakisa  - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
 
Europraksa na Malti (Anja Pacek)
Europraksa na Malti (Anja Pacek)Europraksa na Malti (Anja Pacek)
Europraksa na Malti (Anja Pacek)
 
Europraksa na Malti
Europraksa na MaltiEuropraksa na Malti
Europraksa na Malti
 
Pirotehnika
PirotehnikaPirotehnika
Pirotehnika
 
Projektni teden LG1C (oktober 2013)
Projektni teden LG1C (oktober 2013)Projektni teden LG1C (oktober 2013)
Projektni teden LG1C (oktober 2013)
 
SGLŠ
SGLŠSGLŠ
SGLŠ
 
Europraksa 2013
Europraksa 2013Europraksa 2013
Europraksa 2013
 
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
 
Projektni teden l2c 2013
Projektni teden l2c 2013Projektni teden l2c 2013
Projektni teden l2c 2013
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽIProjektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJEProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
 

Predstavitev informativni dan mizar 2016