SlideShare a Scribd company logo
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA

SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA
CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

• pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri
reševanju dejanskih problemov v stroki,
• poznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja lesarstva,
• poznajo zgradbo, delovanje in načine uporabe strojev,
naprav in orodij za predelavo in obdelavo lesa in tvoriv,

• pridobijo

temeljna

znanja

iz

mehanike,

pnevmatike,

hidravlike in elektronike,
•obvladajo

izdelavo

konstrukcijske

LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
dokumentacije za predvidene izdelke,
TEHNICA

in

tehnološke
CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

•obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo
sodobne informacijsko - komunikacijske tehnologije,

•upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje
varstva pri delu, varstva okolja in požarne varnosti,
• obvladajo vodenje poslovno podjetniške dokumentacije,
•so naravnani v vseživljenjsko učenje in se zavedajo
pomena osebnostnega razvoja za uspešno sodelovanje v
družbi,
LESARSKI TEHNIK
• so zmožni sodelovati v skupini, pri projektnem delu in pisno
LESARSKA
TEHNICA

ter ustno komunicirati s sodelavci.
SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

SLOVENŠČINA

PSIHOLOGIJA (IZBIRNO)

TUJI JEZIK

SOCIOLOGIJA (IZBIRNO)

MATEMATIKA

FIZIKA

UMETNOST

KEMIJA

ZGODOVINA

ŠPORTNA VZGOJA

GEOGRAFIJA
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
STROKOVNI PREDMETI
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

TEHNIČNO
KOMUNICIRANJE IN
UPORABA RAČUNALNIKA

LES IN LASTNOSTI LESA

TEHNOLOGIJA OBDELAVE Z MEHANSKA OBDELAVA
LESA
VARSTVOM PRI DELU
KONSTRUIRANJE LESNIH
SKLOPOV
MATERIALI V LESARSTVU
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA

LESNOOBDELOVALNI
STROJI
KONSTRUIRANJE
POHIŠTVA
STROKOVNI PREDMETI
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

TEHNOLOŠKI PROCESI V
LESARSTVU
PROIZVODNA TEHNIKA

PODJETJE IN PRIPRAVA
DELA
PROJEKTIRANJE

EKONOMIKA PROIZVODNIH OPREMLJANJE
INTERIERJEV
PROCESOV
ŽAGARSTVO IN SUŠENJE
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
ODPRTI KURIKUL
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

Oblikuje in pripravi šola v sodelovanju z lokalnim okoljem

MATEMATIKA V LESARSTVU

FIZIKA V LESARSTVU
GIBANJE IN ZDRAVJE
NELESNI MATERIALI
VODENJE PROIZVODNIH PROCESOV

PRIMARNA OBDELAVA LESA
RAČUNALNIŠKO KONSTRUIRANJE
CNC TEHNOLOGIJA V LESARSTVU
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
Uporaba računalniškega programa MegaCAD in dodatne aplikacije

za konstruiranje ploskovnega pohištva MegaTischler
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
Uporaba računalniškega programa MastercamX za
oblikovanje masivnega lesa
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

MIZAR

ŠTEVILO UR: 504 ure/izob.
• 1. letnik: 4 ure/teden
• 2. letnik: 4 ure/teden
• 3. letnik: 4 ure/teden
• 4. letnik: 4 ure/teden
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

CILJI:
•
•
•
•

Spoznavanje delovnih procesov
Spoznavanje organiziranosti podjetij
Pridobivanje pravilnega odnosa do dela
Timsko delo

ŠTEVILO UR:
• 2. letnik 76 ur / 10 dni
• 3. letnik 76 ur / 10 dni
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA

MOŽNOST OPRAVLJANJA PRAKSE V
TUJINI (PROJEKT EUROPRAKSA)
EUROPRAKSA OZ. OPRAVLJANJE PRAKSE V TUJINI
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA

Europrakso je Tomaž opravljal v
Schkeuditzu, predmestju Leipziga

Tomaž Zupančič, LT - 3. letnik
EUROPRAKSA OZ. OPRAVLJANJE PRAKSE V TUJINI
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA

Tomaž pravi: “ Vsakomur priporočam prijavo, če je le
možnost. Definitivno vam ne bo žal, kljub pomislekom.
Pridobil
sem
ogromno
novih
poznanstev, veščin, prijateljev, videl še en košček sveta
in delno spoznal perspektivo in način življenja
tamkajšnjih ljudi.
Ne obremenjujte se z znanjem angleščine saj ni
najpomembnejša, glavna je odločnost in volja. Bodite
odprti, sproščeni komunikativni, odgovorni.
Nazaj boste definitivno prišli spremenjeni, verjemite.
Sam sem pridobil ogromno samozavesti, ter odlično
referenco, ki bo definitivno popestrila moj življenjepis
ob iskanju službe. ”
INTERESNE DEJAVNOSTI
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

So sestavni del predmetnikov izobraževalnega
programa (športni dnevi, gledališke, filmske in
glasbene predstave, metode učenja, ogledi sejmov in
podjetij, kulturnih znamenitosti…)

ŠTEVILO UR: 352 ur v programu
• 1. letnik: 98 ur/leto
• 2. letnik: 68 ur/leto
• 3. letnik: 96 ur/leto
• 4. letnik: 90 ur/leto

MIZAR
POGOJI ZA DOKONČANJE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

• pozitivno zaključen zadnji letnik je pogoj za
opravljanje poklicne mature

POKLICNA MATURA
OBVEZNI DEL
• pisni in ustni izpit iz slovenščine
• pisni in ustni izpit iz lesarstva
IZBIRNI DEL

LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA

• pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika (po izbiri
dijaka)
• izdelek in zagovor
MOŽNOSTI ŠTUDIJA NA ŠOLSKEM CENTRU
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

Redni višješolski študijski programi:

• Varstvo okolja in komunala
• Lesarstvo 2 leti, pridobljen naziv: inž. les.
• Strojništvo
• Informatika
• Elektronika
• Logistično inženirstvo
• Kozmetika
Izredni študijski program
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA

• FINI – fakulteta za industrijski inženiring
MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠTUDIJA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

• VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE (Ljubljana) 3 leta,
strokovni naslov: dipl. inž. les. (VS)
S poklicno maturo in z izbranim dodatnim
maturitetnim predmetom je možen vpis na:
• UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
LESARSTVO (Ljubljana) ali druge UNIV. programe,
3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (UN)

LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
IZPIT IZ DODATNEGA MATURITETNEGA PREDMETA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

• z opravljeno poklicno maturo omogoča vpis na
UNIVERZITETNE študijske programe,
• istočasno in pod istimi pogoji kot vsi izpiti splošne

mature,
•katerikoli maturitetni predmet gimnazijskih
programov (vendar NE predmet, ki ga dijak

opravlja na poklicni maturi).
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
POKLICNA MATURA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

LESARSKI TEHNIK
Lesarski tehnik
LESARSKA TEHNICA

IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
POKLICNA MATURA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

LESARSKI TEHNIK
Lesarski tehnik
LESARSKA TEHNICA

IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
POKLICNA MATURA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

LESARSKI TEHNIK
Lesarski tehnik
LESARSKA TEHNICA

IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
POKLICNA MATURA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

LESARSKI TEHNIK
Lesarski tehnik
LESARSKA TEHNICA

IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
POKLICNA MATURA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

LESARSKI TEHNIK
Lesarski tehnik
LESARSKA TEHNICA

IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
POKLICNA MATURA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

LESARSKI TEHNIK
Lesarski tehnik
LESARSKA TEHNICA

IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
STROKOVNE EKSKURZIJE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
STROKOVNE EKSKURZIJE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
SODELOVANJE Z LOKALNIM OKOLJEM
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
TEKMOVANJA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH
SPRETNOSTIH PORTUGALSKA 2010

Boštjan Pajk

LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
TEKMOVANJA
EUROPSKO
TEKMOVANJE V
POKLICNIH
SPRETNOSTIH
BELGIJA 2012

ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

Mitja Mandelj

LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
TEKMOVANJA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

NOVO MESTO
29.1. – 31.1.2014
1.

mesto

Aleš Košak
Marko Meglen
Tomaž Zupančič

LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA

Novomeška zmagovalna ekipa, ki bo odpotovala na
evropsko tekmovanje EUROSKILLS v Francijo, oktobra 2014.
LETNE RAZSTAVE IZDELKOV
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
LETNE RAZSTAVE IZDELKOV POM
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
… IZDELKI DIJAKOV…
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
… IZDELKI DIJAKOV…
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
ZA KONEC …
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

Si že kdaj pomislil, da se tvoj dan začne in konča z lesom? Že zjutraj, ko
čemerno vstaneš iz postelje, ko odpreš omaro, sedeš na stol, za mizo,
ko popraviš sliko na steni, ko odpreš okno in skozenj spusti, prve
sončne žarke, ko stopiš skozi vrata, sedeš v šolsko klop in na list
papirja nakracaš prosti spis.
Celo ko na prvem zmenku leseno poljubiš svojo punco.
Les. Ne da bi se zavedal, te spremlja na vsakem koraku, ob vsaki

priložnosti. S teboj je tiho in neslišno, pa vendar te obdaja s toplino in
prijaznostjo. Les. Tako zanimiv. Tako bogat. In tako obetaven.

Zakaj ne bi postala prijatelja in sopotnika?

More Related Content

What's hot

Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvoInf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Poklici s področja gradbeništva
Poklici s področja gradbeništvaPoklici s področja gradbeništva
Poklici s področja gradbeništva
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Gradbeni tehnik
Gradbeni tehnikGradbeni tehnik
Gradbeni tehnik
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Lesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTILesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTI
TomaPanik
 
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zidInf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
TomaPanik
 

What's hot (10)

Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvoInf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
 
Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016
 
Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014
 
Poklici s področja gradbeništva
Poklici s področja gradbeništvaPoklici s področja gradbeništva
Poklici s področja gradbeništva
 
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
 
Gradbeni tehnik
Gradbeni tehnikGradbeni tehnik
Gradbeni tehnik
 
IPomočnik pri tehnologiji gradnje
IPomočnik pri tehnologiji gradnjeIPomočnik pri tehnologiji gradnje
IPomočnik pri tehnologiji gradnje
 
Inf dan 2014-gradbeni tehnik
Inf dan 2014-gradbeni tehnikInf dan 2014-gradbeni tehnik
Inf dan 2014-gradbeni tehnik
 
Lesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTILesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTI
 
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zidInf dan 2016-spi_pepko_zid
Inf dan 2016-spi_pepko_zid
 

Similar to Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
TomaPanik
 
Lesarski tehnik
Lesarski tehnikLesarski tehnik
Lesarski tehnik
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
TomaPanik
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
TomaPanik
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
TomaPanik
 
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
TomaPanik
 
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
TomaPanik
 
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
TomaPanik
 

Similar to Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014 (12)

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
 
Lesarski tehnik
Lesarski tehnikLesarski tehnik
Lesarski tehnik
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
 
Gradbeni tehnik - informacije
Gradbeni tehnik - informacijeGradbeni tehnik - informacije
Gradbeni tehnik - informacije
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
 
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
 
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
 
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
 

More from ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ

Predšolska vzgoja 2016
Predšolska vzgoja 2016Predšolska vzgoja 2016
Predšolska vzgoja 2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Europraksa na Malti (Anja Pacek)
Europraksa na Malti (Anja Pacek)Europraksa na Malti (Anja Pacek)
Europraksa na Malti (Anja Pacek)
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Europraksa na Malti
Europraksa na MaltiEuropraksa na Malti
Europraksa na Malti
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽIProjektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJEProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 

More from ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ (16)

Predšolska vzgoja 2016
Predšolska vzgoja 2016Predšolska vzgoja 2016
Predšolska vzgoja 2016
 
Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016
 
Inf dan 2014 skupna predstavitev
Inf dan 2014 skupna predstavitevInf dan 2014 skupna predstavitev
Inf dan 2014 skupna predstavitev
 
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
 
Europraksa na Malti (Anja Pacek)
Europraksa na Malti (Anja Pacek)Europraksa na Malti (Anja Pacek)
Europraksa na Malti (Anja Pacek)
 
Europraksa na Malti
Europraksa na MaltiEuropraksa na Malti
Europraksa na Malti
 
Pirotehnika
PirotehnikaPirotehnika
Pirotehnika
 
Projektni teden LG1C (oktober 2013)
Projektni teden LG1C (oktober 2013)Projektni teden LG1C (oktober 2013)
Projektni teden LG1C (oktober 2013)
 
SGLŠ
SGLŠSGLŠ
SGLŠ
 
Europraksa 2013
Europraksa 2013Europraksa 2013
Europraksa 2013
 
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
 
Projektni teden l2c 2013
Projektni teden l2c 2013Projektni teden l2c 2013
Projektni teden l2c 2013
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽIProjektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJEProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
 

Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014

 • 1. SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA
 • 2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA ŠOLSKI CENTER Novo mesto • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju dejanskih problemov v stroki, • poznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja lesarstva, • poznajo zgradbo, delovanje in načine uporabe strojev, naprav in orodij za predelavo in obdelavo lesa in tvoriv, • pridobijo temeljna znanja iz mehanike, pnevmatike, hidravlike in elektronike, •obvladajo izdelavo konstrukcijske LESARSKI TEHNIK LESARSKA dokumentacije za predvidene izdelke, TEHNICA in tehnološke
 • 3. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA ŠOLSKI CENTER Novo mesto •obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko - komunikacijske tehnologije, •upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva pri delu, varstva okolja in požarne varnosti, • obvladajo vodenje poslovno podjetniške dokumentacije, •so naravnani v vseživljenjsko učenje in se zavedajo pomena osebnostnega razvoja za uspešno sodelovanje v družbi, LESARSKI TEHNIK • so zmožni sodelovati v skupini, pri projektnem delu in pisno LESARSKA TEHNICA ter ustno komunicirati s sodelavci.
 • 4. SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI ŠOLSKI CENTER Novo mesto SLOVENŠČINA PSIHOLOGIJA (IZBIRNO) TUJI JEZIK SOCIOLOGIJA (IZBIRNO) MATEMATIKA FIZIKA UMETNOST KEMIJA ZGODOVINA ŠPORTNA VZGOJA GEOGRAFIJA LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 • 5. STROKOVNI PREDMETI ŠOLSKI CENTER Novo mesto TEHNIČNO KOMUNICIRANJE IN UPORABA RAČUNALNIKA LES IN LASTNOSTI LESA TEHNOLOGIJA OBDELAVE Z MEHANSKA OBDELAVA LESA VARSTVOM PRI DELU KONSTRUIRANJE LESNIH SKLOPOV MATERIALI V LESARSTVU LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA LESNOOBDELOVALNI STROJI KONSTRUIRANJE POHIŠTVA
 • 6. STROKOVNI PREDMETI ŠOLSKI CENTER Novo mesto TEHNOLOŠKI PROCESI V LESARSTVU PROIZVODNA TEHNIKA PODJETJE IN PRIPRAVA DELA PROJEKTIRANJE EKONOMIKA PROIZVODNIH OPREMLJANJE INTERIERJEV PROCESOV ŽAGARSTVO IN SUŠENJE LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 • 7. ODPRTI KURIKUL ŠOLSKI CENTER Novo mesto Oblikuje in pripravi šola v sodelovanju z lokalnim okoljem MATEMATIKA V LESARSTVU FIZIKA V LESARSTVU GIBANJE IN ZDRAVJE NELESNI MATERIALI VODENJE PROIZVODNIH PROCESOV PRIMARNA OBDELAVA LESA RAČUNALNIŠKO KONSTRUIRANJE CNC TEHNOLOGIJA V LESARSTVU LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 • 8. Uporaba računalniškega programa MegaCAD in dodatne aplikacije za konstruiranje ploskovnega pohištva MegaTischler ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 • 9. Uporaba računalniškega programa MastercamX za oblikovanje masivnega lesa ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 • 10. PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR ŠTEVILO UR: 504 ure/izob. • 1. letnik: 4 ure/teden • 2. letnik: 4 ure/teden • 3. letnik: 4 ure/teden • 4. letnik: 4 ure/teden
 • 11. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU ŠOLSKI CENTER Novo mesto CILJI: • • • • Spoznavanje delovnih procesov Spoznavanje organiziranosti podjetij Pridobivanje pravilnega odnosa do dela Timsko delo ŠTEVILO UR: • 2. letnik 76 ur / 10 dni • 3. letnik 76 ur / 10 dni LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA MOŽNOST OPRAVLJANJA PRAKSE V TUJINI (PROJEKT EUROPRAKSA)
 • 12. EUROPRAKSA OZ. OPRAVLJANJE PRAKSE V TUJINI ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA Europrakso je Tomaž opravljal v Schkeuditzu, predmestju Leipziga Tomaž Zupančič, LT - 3. letnik
 • 13. EUROPRAKSA OZ. OPRAVLJANJE PRAKSE V TUJINI ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA Tomaž pravi: “ Vsakomur priporočam prijavo, če je le možnost. Definitivno vam ne bo žal, kljub pomislekom. Pridobil sem ogromno novih poznanstev, veščin, prijateljev, videl še en košček sveta in delno spoznal perspektivo in način življenja tamkajšnjih ljudi. Ne obremenjujte se z znanjem angleščine saj ni najpomembnejša, glavna je odločnost in volja. Bodite odprti, sproščeni komunikativni, odgovorni. Nazaj boste definitivno prišli spremenjeni, verjemite. Sam sem pridobil ogromno samozavesti, ter odlično referenco, ki bo definitivno popestrila moj življenjepis ob iskanju službe. ”
 • 14. INTERESNE DEJAVNOSTI ŠOLSKI CENTER Novo mesto So sestavni del predmetnikov izobraževalnega programa (športni dnevi, gledališke, filmske in glasbene predstave, metode učenja, ogledi sejmov in podjetij, kulturnih znamenitosti…) ŠTEVILO UR: 352 ur v programu • 1. letnik: 98 ur/leto • 2. letnik: 68 ur/leto • 3. letnik: 96 ur/leto • 4. letnik: 90 ur/leto MIZAR
 • 15. POGOJI ZA DOKONČANJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto • pozitivno zaključen zadnji letnik je pogoj za opravljanje poklicne mature POKLICNA MATURA OBVEZNI DEL • pisni in ustni izpit iz slovenščine • pisni in ustni izpit iz lesarstva IZBIRNI DEL LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika (po izbiri dijaka) • izdelek in zagovor
 • 16. MOŽNOSTI ŠTUDIJA NA ŠOLSKEM CENTRU ŠOLSKI CENTER Novo mesto Redni višješolski študijski programi: • Varstvo okolja in komunala • Lesarstvo 2 leti, pridobljen naziv: inž. les. • Strojništvo • Informatika • Elektronika • Logistično inženirstvo • Kozmetika Izredni študijski program LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA • FINI – fakulteta za industrijski inženiring
 • 17. MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠTUDIJA ŠOLSKI CENTER Novo mesto • VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE (Ljubljana) 3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (VS) S poklicno maturo in z izbranim dodatnim maturitetnim predmetom je možen vpis na: • UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LESARSTVO (Ljubljana) ali druge UNIV. programe, 3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (UN) LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
 • 18. IZPIT IZ DODATNEGA MATURITETNEGA PREDMETA ŠOLSKI CENTER Novo mesto • z opravljeno poklicno maturo omogoča vpis na UNIVERZITETNE študijske programe, • istočasno in pod istimi pogoji kot vsi izpiti splošne mature, •katerikoli maturitetni predmet gimnazijskih programov (vendar NE predmet, ki ga dijak opravlja na poklicni maturi). LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 • 19. POKLICNA MATURA ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK Lesarski tehnik LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
 • 20. POKLICNA MATURA ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK Lesarski tehnik LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
 • 21. POKLICNA MATURA ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK Lesarski tehnik LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
 • 22. POKLICNA MATURA ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK Lesarski tehnik LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
 • 23. POKLICNA MATURA ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK Lesarski tehnik LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
 • 24. POKLICNA MATURA ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK Lesarski tehnik LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
 • 25. STROKOVNE EKSKURZIJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 • 26. STROKOVNE EKSKURZIJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 • 27. SODELOVANJE Z LOKALNIM OKOLJEM ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 • 28. TEKMOVANJA ŠOLSKI CENTER Novo mesto EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH PORTUGALSKA 2010 Boštjan Pajk LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 • 29. TEKMOVANJA EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH BELGIJA 2012 ŠOLSKI CENTER Novo mesto Mitja Mandelj LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 • 30. TEKMOVANJA ŠOLSKI CENTER Novo mesto NOVO MESTO 29.1. – 31.1.2014 1. mesto Aleš Košak Marko Meglen Tomaž Zupančič LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA Novomeška zmagovalna ekipa, ki bo odpotovala na evropsko tekmovanje EUROSKILLS v Francijo, oktobra 2014.
 • 31. LETNE RAZSTAVE IZDELKOV ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 • 32. LETNE RAZSTAVE IZDELKOV POM ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 • 33. … IZDELKI DIJAKOV… ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 • 34. … IZDELKI DIJAKOV… ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 • 35. ZA KONEC … ŠOLSKI CENTER Novo mesto Si že kdaj pomislil, da se tvoj dan začne in konča z lesom? Že zjutraj, ko čemerno vstaneš iz postelje, ko odpreš omaro, sedeš na stol, za mizo, ko popraviš sliko na steni, ko odpreš okno in skozenj spusti, prve sončne žarke, ko stopiš skozi vrata, sedeš v šolsko klop in na list papirja nakracaš prosti spis. Celo ko na prvem zmenku leseno poljubiš svojo punco. Les. Ne da bi se zavedal, te spremlja na vsakem koraku, ob vsaki priložnosti. S teboj je tiho in neslišno, pa vendar te obdaja s toplino in prijaznostjo. Les. Tako zanimiv. Tako bogat. In tako obetaven. Zakaj ne bi postala prijatelja in sopotnika?