SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
• pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri
reševanju dejanskih problemov v stroki,
• poznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja
lesarstva,
• poznajo zgradbo, delovanje in načine uporabe
strojev, naprav in orodij za predelavo in obdelavo lesa in
tvoriv,
• obvladajo izdelavo konstrukcijske in tehnološke
dokumentacije za predvidene izdelke,
CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto • obvladajo in uporabljajo sodobno informacijsko
komunikacijsko tehnologijo,
• upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje
varstva pri delu, varstva okolja in požarne varnosti,
• so naravnani v vseživljenjsko učenje in se zavedajo
pomena osebnostnega razvoja za uspešno sodelovanje v
družbi,
• so zmožni sodelovati v skupini, pri projektnem delu in
pisno ter ustno komunicirati s sodelavci.
CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI
SLOVENŠČINA PSIHOLOGIJA (IZBIRNO)
TUJI JEZIK SOCIOLOGIJA (IZBIRNO)
MATEMATIKA FIZIKA
UMETNOST KEMIJA
ZGODOVINA ŠPORTNA VZGOJA
GEOGRAFIJA
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
STROKOVNI PREDMETI
TVORIVA PODJETJE IN PRIPRAVA
DELA
TEHNOLOGIJA OBDELAVE
LESA
PROJEKTIRANJE
KONSTRUIRANJE LESNIH
IZDELKOV
EKONOMIKA
PROIZVODNIH
PROCESOV
STROJI ZA OBDELAVO
LESA
OPREMLJANJE
INTERJERJEV
PROIZVODNA TEHNIKALESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
TVORIVA
 pozna in razume
makroskopsko in
mikroskopsko zgradbo
iglavcev in listavcev (gozd,
drevo, zgradba, delovanje in
lastnosti lesa)
 osvoji znanja o fizikalnih in
mehanskih lastnostih lesa
ter njihov vpliv na
določeno konstrukcijo
(furnir, lesne plošče, slojnat les)
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
KONSTRUIRANJE LESNIH IZDELKOV
 uporablja informacijsko
komunikacijsko tehnologijo
(MS office, e-pošta,
internet…)
 upodablja prostorske
predmete z risanjem v ravnini
 nariše izdelek s pomočjo
računalnika
 konstruira stopnice
 pozna konstrukcijsko
dokumentacijoLESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Uporaba računalniškega programa MegaCAD in dodatne
aplikacije za konstruiranje pohištva MegaTischler
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Uporaba računalniškega programa Mastercam 2018 za
oblikovanje masivnega lesa
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
STROJI ZA OBDELAVO LESA
 pozna trdnost, izbere
ustrezne materiale in
dimenzionira konstrukcijske
elemente
 pozna lastnosti, tehnične
podatke in uporabnost
strojev in naprav
 pozna zahteve in osnovna
znanja vzdrževanja strojev
in naprav
 preračunava tehnološke
parametre
lesnoobdelovalnih strojev
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PODJETJE IN PRIPRAVA DELA
 prepozna obliko in vlogo
gospodarskih družb in trga
 izdeluje enostavne poslovne
načrte
 zna oblikovati elemente
delovnega mesta, standarde in
normative proizvodnega procesa
in logistiko
 načrtuje porabo časov in
materialov
 z uporabo sodobne informacijsko
komunikacijske tehnologije izdela
projektno nalogo, konstrukcijsko
in tehnološko dokumentacijo v
povezavi z izdelkom
 usposobi se za delo v projektni
skupini
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ODPRTI KURIKUL
REZBARJENJE
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ODPRTI KURIKUL
OBNOVA STILNEGA POHIŠTVA
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH
ŠTEVILO UR PRAKSE V ŠOLI:
• 1. letnik: 163 ur
• 2. letnik: 153 ur
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU -PUD
CILJI:
• spoznavanje delovnih procesov,
• spoznavanje organiziranosti podjetij,
• pridobivanje pravilnega odnosa do dela,
• timsko delo.
ŠTEVILO UR:
• 1. letnik 76 ur / 10 dni
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
MOŽNOSTI ŠTUDIJA NA ŠOLSKEM CENTRU
Redni višješolski študijski programi:
• Varstvo okolja in komunala
• Lesarstvo 2 leti, pridobljen naziv: inž. les.
• Strojništvo
• Informatika
• Elektronika
• Logistično inženirstvo
• Kozmetika
Izredni študijski program
• FINI – fakulteta za industrijski inženiring
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
• VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE (Ljubljana) 3 leta,
strokovni naslov: dipl. inž. les. (VS)
S poklicno maturo in z izbranim dodatnim
maturitetnim predmetom je možen vpis na:
• UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
LESARSTVO (Ljubljana) ali druge UNIV. programe,
3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (UN)
MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠTUDIJA
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
IZPIT IZ DODATNEGA MATURITETNEGA PREDMETA
• skupaj z opravljeno poklicno maturo omogoča vpis
na večino UNIVERZITETNIH študijskih programov,
• istočasno in pod istimi pogoji kot vsi izpiti splošne
mature,
•katerikoli izmed maturitetnih predmetov
gimnazijskih programov (vendar NE predmet, ki ga
dijak opravlja na poklicni maturi).
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Lesarski tehnik
POKLICNA MATURA
IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
POKLICNA MATURA
IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH
SPRETNOSTIH
TEKMOVANJA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
STROKOVNE EKSKURZIJE - TUJINA
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
STROKOVNE EKSKURZIJE – SLOVENSKA PODJETJA
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
PREPOZNAVANJE DREVESNIH VRST V NARAVI
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZASTOPANJE ŠOLE NA RAZNIH DOGODKIH
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA
TEHNICA
VSAKOLETNE RAZSTAVE IZDELKOV POM IN ZI
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
VSAKOLETNE RAZSTAVE IZDELKOV POM
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
LESARSKI TEHNIK
LESARSKA TEHNICA
… IZDELKI DIJAKOV…
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
… IZDELKI DIJAKOV…
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZA KONEC …
LESARSKI TEHNIK/
LESARSKA TEHNICA

More Related Content

Similar to Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptxTomaPanik
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptxTomaPanik
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Lesarski tehnik
Lesarski tehnikLesarski tehnik
Lesarski tehnikTomaPanik
 
Profili ključnih kadrov: TEHNIKA, PROIZVODNJA, STROJNIŠTVO
Profili ključnih kadrov: TEHNIKA, PROIZVODNJA, STROJNIŠTVOProfili ključnih kadrov: TEHNIKA, PROIZVODNJA, STROJNIŠTVO
Profili ključnih kadrov: TEHNIKA, PROIZVODNJA, STROJNIŠTVORadovan Kragelj
 
Profili ključnih kadrov: INFORMATIKA
Profili ključnih kadrov: INFORMATIKAProfili ključnih kadrov: INFORMATIKA
Profili ključnih kadrov: INFORMATIKARadovan Kragelj
 
Prava pot za industrializacijo 4.0 v gradbeništvu
Prava pot za industrializacijo 4.0 v gradbeništvuPrava pot za industrializacijo 4.0 v gradbeništvu
Prava pot za industrializacijo 4.0 v gradbeništvuIvan Rus
 

Similar to Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18 (10)

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
 
Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014
 
Lesarski tehnik
Lesarski tehnikLesarski tehnik
Lesarski tehnik
 
Gradbeni tehnik - informacije
Gradbeni tehnik - informacijeGradbeni tehnik - informacije
Gradbeni tehnik - informacije
 
Profili ključnih kadrov: TEHNIKA, PROIZVODNJA, STROJNIŠTVO
Profili ključnih kadrov: TEHNIKA, PROIZVODNJA, STROJNIŠTVOProfili ključnih kadrov: TEHNIKA, PROIZVODNJA, STROJNIŠTVO
Profili ključnih kadrov: TEHNIKA, PROIZVODNJA, STROJNIŠTVO
 
Profili ključnih kadrov: INFORMATIKA
Profili ključnih kadrov: INFORMATIKAProfili ključnih kadrov: INFORMATIKA
Profili ključnih kadrov: INFORMATIKA
 
Prava pot za industrializacijo 4.0 v gradbeništvu
Prava pot za industrializacijo 4.0 v gradbeništvuPrava pot za industrializacijo 4.0 v gradbeništvu
Prava pot za industrializacijo 4.0 v gradbeništvu
 

More from TomaPanik

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptxTomaPanik
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptxTomaPanik
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptxTomaPanik
 
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptxPPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptxTomaPanik
 
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptxTomaPanik
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxTomaPanik
 
Projekti naših dijakov
Projekti naših dijakovProjekti naših dijakov
Projekti naših dijakovTomaPanik
 
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOVRAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOVTomaPanik
 
Poklic lesarstva je širok pojem
Poklic lesarstva je širok pojemPoklic lesarstva je širok pojem
Poklic lesarstva je širok pojemTomaPanik
 
Vajenistvo GZS
Vajenistvo GZSVajenistvo GZS
Vajenistvo GZSTomaPanik
 
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21TomaPanik
 
Inf dan 2020 skupna predstavitev
Inf dan 2020 skupna predstavitevInf dan 2020 skupna predstavitev
Inf dan 2020 skupna predstavitevTomaPanik
 
Skupna predstavitev poklicev
Skupna predstavitev poklicevSkupna predstavitev poklicev
Skupna predstavitev poklicevTomaPanik
 
Zidar - vajeniška oblika
Zidar - vajeniška oblikaZidar - vajeniška oblika
Zidar - vajeniška oblikaTomaPanik
 
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)TomaPanik
 
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lektTomaPanik
 
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18TomaPanik
 

More from TomaPanik (20)

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
 
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
 
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptxPPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
PPT 90 Informativni dnevi 2023.pptx
 
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
 
Projekti naših dijakov
Projekti naših dijakovProjekti naših dijakov
Projekti naših dijakov
 
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOVRAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
RAZSTAVA ZAKLJUČNIH IZDELKOV
 
SLOWOODLIFE
SLOWOODLIFESLOWOODLIFE
SLOWOODLIFE
 
Poklic lesarstva je širok pojem
Poklic lesarstva je širok pojemPoklic lesarstva je širok pojem
Poklic lesarstva je širok pojem
 
Vajenistvo GZS
Vajenistvo GZSVajenistvo GZS
Vajenistvo GZS
 
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21
Predstavitev mizar vajeniška oblika 2020_21
 
Mizar
MizarMizar
Mizar
 
Inf dan 2020 skupna predstavitev
Inf dan 2020 skupna predstavitevInf dan 2020 skupna predstavitev
Inf dan 2020 skupna predstavitev
 
Skupna predstavitev poklicev
Skupna predstavitev poklicevSkupna predstavitev poklicev
Skupna predstavitev poklicev
 
Mizar
MizarMizar
Mizar
 
Zidar - vajeniška oblika
Zidar - vajeniška oblikaZidar - vajeniška oblika
Zidar - vajeniška oblika
 
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
 
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
1283 1251 5c289c63d2a_inf_dan_2018-ssi lekt
 
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
 

Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18

 • 1. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
 • 2. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju dejanskih problemov v stroki, • poznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja lesarstva, • poznajo zgradbo, delovanje in načine uporabe strojev, naprav in orodij za predelavo in obdelavo lesa in tvoriv, • obvladajo izdelavo konstrukcijske in tehnološke dokumentacije za predvidene izdelke, CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
 • 3. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • obvladajo in uporabljajo sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo, • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva pri delu, varstva okolja in požarne varnosti, • so naravnani v vseživljenjsko učenje in se zavedajo pomena osebnostnega razvoja za uspešno sodelovanje v družbi, • so zmožni sodelovati v skupini, pri projektnem delu in pisno ter ustno komunicirati s sodelavci. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 4. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI SLOVENŠČINA PSIHOLOGIJA (IZBIRNO) TUJI JEZIK SOCIOLOGIJA (IZBIRNO) MATEMATIKA FIZIKA UMETNOST KEMIJA ZGODOVINA ŠPORTNA VZGOJA GEOGRAFIJA LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 5. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNI PREDMETI TVORIVA PODJETJE IN PRIPRAVA DELA TEHNOLOGIJA OBDELAVE LESA PROJEKTIRANJE KONSTRUIRANJE LESNIH IZDELKOV EKONOMIKA PROIZVODNIH PROCESOV STROJI ZA OBDELAVO LESA OPREMLJANJE INTERJERJEV PROIZVODNA TEHNIKALESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 6. ŠOLSKI CENTER Novo mesto TVORIVA  pozna in razume makroskopsko in mikroskopsko zgradbo iglavcev in listavcev (gozd, drevo, zgradba, delovanje in lastnosti lesa)  osvoji znanja o fizikalnih in mehanskih lastnostih lesa ter njihov vpliv na določeno konstrukcijo (furnir, lesne plošče, slojnat les) LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 7. ŠOLSKI CENTER Novo mesto KONSTRUIRANJE LESNIH IZDELKOV  uporablja informacijsko komunikacijsko tehnologijo (MS office, e-pošta, internet…)  upodablja prostorske predmete z risanjem v ravnini  nariše izdelek s pomočjo računalnika  konstruira stopnice  pozna konstrukcijsko dokumentacijoLESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 8. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Uporaba računalniškega programa MegaCAD in dodatne aplikacije za konstruiranje pohištva MegaTischler LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 9. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Uporaba računalniškega programa Mastercam 2018 za oblikovanje masivnega lesa LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 10. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROJI ZA OBDELAVO LESA  pozna trdnost, izbere ustrezne materiale in dimenzionira konstrukcijske elemente  pozna lastnosti, tehnične podatke in uporabnost strojev in naprav  pozna zahteve in osnovna znanja vzdrževanja strojev in naprav  preračunava tehnološke parametre lesnoobdelovalnih strojev LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 11. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PODJETJE IN PRIPRAVA DELA  prepozna obliko in vlogo gospodarskih družb in trga  izdeluje enostavne poslovne načrte  zna oblikovati elemente delovnega mesta, standarde in normative proizvodnega procesa in logistiko  načrtuje porabo časov in materialov  z uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije izdela projektno nalogo, konstrukcijsko in tehnološko dokumentacijo v povezavi z izdelkom  usposobi se za delo v projektni skupini LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 12. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ODPRTI KURIKUL REZBARJENJE LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 13. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ODPRTI KURIKUL OBNOVA STILNEGA POHIŠTVA LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 14. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH ŠTEVILO UR PRAKSE V ŠOLI: • 1. letnik: 163 ur • 2. letnik: 153 ur LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 15. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU -PUD CILJI: • spoznavanje delovnih procesov, • spoznavanje organiziranosti podjetij, • pridobivanje pravilnega odnosa do dela, • timsko delo. ŠTEVILO UR: • 1. letnik 76 ur / 10 dni LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 16. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MOŽNOSTI ŠTUDIJA NA ŠOLSKEM CENTRU Redni višješolski študijski programi: • Varstvo okolja in komunala • Lesarstvo 2 leti, pridobljen naziv: inž. les. • Strojništvo • Informatika • Elektronika • Logistično inženirstvo • Kozmetika Izredni študijski program • FINI – fakulteta za industrijski inženiring LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 17. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE (Ljubljana) 3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (VS) S poklicno maturo in z izbranim dodatnim maturitetnim predmetom je možen vpis na: • UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LESARSTVO (Ljubljana) ali druge UNIV. programe, 3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (UN) MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠTUDIJA LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 18. ŠOLSKI CENTER Novo mesto IZPIT IZ DODATNEGA MATURITETNEGA PREDMETA • skupaj z opravljeno poklicno maturo omogoča vpis na večino UNIVERZITETNIH študijskih programov, • istočasno in pod istimi pogoji kot vsi izpiti splošne mature, •katerikoli izmed maturitetnih predmetov gimnazijskih programov (vendar NE predmet, ki ga dijak opravlja na poklicni maturi). LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 19. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Lesarski tehnik POKLICNA MATURA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 20. ŠOLSKI CENTER Novo mesto POKLICNA MATURA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 21. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH TEKMOVANJA
 • 22. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNE EKSKURZIJE - TUJINA LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 23. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNE EKSKURZIJE – SLOVENSKA PODJETJA LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 24. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PREPOZNAVANJE DREVESNIH VRST V NARAVI LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 25. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZASTOPANJE ŠOLE NA RAZNIH DOGODKIH LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 26. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA VSAKOLETNE RAZSTAVE IZDELKOV POM IN ZI
 • 27. ŠOLSKI CENTER Novo mesto VSAKOLETNE RAZSTAVE IZDELKOV POM LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 28. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA … IZDELKI DIJAKOV…
 • 29. ŠOLSKI CENTER Novo mesto … IZDELKI DIJAKOV… LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 • 30. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZA KONEC … LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA