SlideShare a Scribd company logo
10 okt
 0 oktober                                                                                              STANDHOUDERS


2012
201
                                                                                                                                    Duurzaam Ondernemen in Noordwest Holland            Keukencentrum Texel
                                                                                                     Hoofdsponsors                        Het opzetten en onderhouden van een blijvend Regionaal     Keukencentrum Texel biedt een unieke combinatie
                                                                                                                                    NETWERK van en voor het MKB en koplopers op het gebied     van keukenshowroom, kookwinkel en kookstudio en is
                                                                                                   Energy Board                           van Duurzaam Ondernemen om de krachten te bundelen,       recent op een zeer duurzame wijze verbouwd, waarbij
                                                                                                   De Energy Board is een samenwerking tussen de overheid,     zaken met elkaar te doen, te inspireren, te innoveren en bij  zoveel mogelijk energiezuinige en waterbesparende
                                                                    Duurzame bedrijfskantine                    het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. De Energy      te dragen aan de transitie naar een duurzame economie.     toepassingen zijn verwerkt.
                                                                                                   Board ziet veel kansen voor economische groei in de       www.doinnwh.nl                         www.keukencentrumtexel.nl
                                                                                                   duurzame energiesector. Deze kansen liggen vooral op het
                                                                    Veel MKB-ers hebben een bedrijfskantine. Meestal zijn     gebied van duurzaam bouwen, energie uit de Noordzee en      Eco2Service                           Knipping
                                                                    daar gangbare producten verkrijgbaar. ,,Wij laten zien dat   biomassavergassing.                       Eco2Service verduurzaamt op innovatieve wijze gebouwen     Knipping is een echt familiebedrijf, dat kozijnen, deuren,
                                                                                                   www.energyboard.nl                        in Nederland door het aanbieden van een full service
                                                                    het ook anders kan”, vertelt Mike Venekamp, eigenaar van                                                                    dakkapellen en serres produceert. Knipping besteedt
                                                                                                                                    dienstverlening waardoor gebouweigenaren zonder         veel aandacht aan voortdurende innovatie. De laatste
                                                                    het Atlantis Handelshuis enthousiast. Samen met een      Hollands Kroon                          inbreng van eigen middelen hun CO2 footprint kunnen       jaren worden duurzaamheid van materialen en behoud
                                                                    aantal collega-ondernemers van DOinNWH, waaronder       Hollands Kroon stimuleert initiatieven als The Powerhouse,    verkleinen of zelfs CO2 neutraal kunnen worden.         van energie steeds belangrijker in de produktontwik-
                                                                                                   omdat zij de ambitie heeft om uit te groeien tot centrumge-
                                                                    restaurant Zilte Zoen uit Schoorl en restaurant de Koei-                                                                    keling.
                                                                                                   meente voor duurzame energie.                  Energie Service Noord West                   www.knipping.nl
                                                                    enhemel uit Schagen, presenteert hij tijdens The Power-    www.hollandskroon.nl                       ESNW hanteert de aanpak voor het verduurzamen van
                                                                    house de duurzame bedrijfskantine. ,,Wij bieden regionale   Innovatiesnelweg
                                                                                                                                    woningen en gebouwen die bekend staat onder de naam       Natuhome
                                                                                                                                    “Trias Energetica”. Dit drie-stappen-plan is bedoeld voor    Natuhome bouwt luxe en comfortabele woningen met
                                                                    alternatieven aan, die diervriendelijk en minder belastend   De Innovatiesnelweg zet zich in om innovatieve bouwcon-     bedrijven, huishoudens, overheden, om stap voor stap kli-    respect voor de natuur.
                                                                    zijn voor het milieu. En ze zijn bovendien hartstikke lekker  cepten, onderzoeken en projecten gericht op energiebe-      maatneutraal te worden. Het schema wordt vaak gebruikt     www.natuhome.nl
                               Joods Werkdorp, Slootdorp                        én gezond.”
                                                                                                   sparing, duurzaam bouwen en renoveren te stimuleren en      door de milieubeweging, onder andere Milieudefensie.
                                                                                                   te ondersteunen.
                                                                                                   www.innovatiesnelweg.nl
                                                                                                                                    www.esnw.nl                           Schouten Techniek B.V.
                                                                                                                                                                    Allround en innovatief. Dé partner voor zowel
                                                                                                                                    Eriks                              projectmatige bouw als particulieren.


Koplopers zichtbaar maken
                                                                                                   Provincie Noord-Holland                     Bij ERIKS bv wordt MVO al jaren zeer bewust en nadruk-     www.schoutentechniek.nl
                                                                                                   De provincie richt zich op het versterken van belangrijke    kelijk ingebed in de bedrijfsvoering. Het pand in Alkmaar
                                                                    Tip Duurzame Dates                       Noord-Hollandse sectoren zoals de agribusiness en de
                                                                                                   (duurzame) bouw. Het MKB is een onmisbare schakel in de
                                                                                                                                    is duurzaam gebouwd, het energieverbruik is laag, warmte    Syntens
                                                                                                                                    wordt verkregen door de restwarmte van de huisvuilcen-     Syntens stimuleert ondernemingen zich duurzaam te
                                                                                                   grootschalige toepassing van nieuwe ontwikkelingen in      trale en er wordt goed nagedacht over afvalscheiding en     vernieuwen en bevordert hiermee welvaart en welzijn in
Voor innovatie heb je pioniers nodig. Deze stelling     In deze periode van crisis spelen koplopers een nóg gro-         10/10 wordt op 9/10 voorafgegaan door de Duurzame       deze sectoren.                          hergebruik van materialen.                   Nederland. Syntens maakt u als ondernemer bewust van
                                                                                                   www.noord-holland.nl                       www.eriks.nl
is Pepik Henneman, een van de initiatiefnemers van      tere rol dan vroeger. ,,Want alle middelen om klimaat- of         Dates in Den Helder: bit.ly/duurzame-dinsdag                                                                          de mogelijkheden die u heeft om te innoveren en helpt
                                                                                                                                                                    ondernemers concreet om daarin stappen te zetten die
The Powerhouse, op het lijf geschreven. ,,Pioniers      energiedoelstellingen af te dwingen verdampen omdat                                                                            Fairbusiness                          leiden tot resultaat voor de onderneming.
zijn mensen die de toekomst dichterbij brengen door     er minder geld is. Overheden trekken zich terug. Tege-                                            Eventpartner                         Fairbusiness is een advies- en projectbureau dat bedrijven,   www.syntens.nl
nieuwe dingen te doen. Mijn missie is deze koplopers     lijkertijd zie je dat de duurzame beweging in de maat-                                                                          gemeenten en andere organisaties ondersteunt bij het
                                                                                                   Duurzaam bouwloket                        realiseren van duurzame ambities.                Tocardo
zichtbaar te maken voor anderen.”              schappij gewoon doordendert. Ondernemers zijn er mee          worden toegevoegd dat koplopers een open vraag kun-        Het duurzaam bouwloket is een onafhankelijke partij die     www.fairbusiness.nl                       Tocardo is een bedrijf dat zich richt op het opwekken
                                                                                                   zich inzet om de verduurzaming van de gebouwde omgev-
                               bezig; ik proef dat aan alle kanten.” Overheden voelen         nen stellen aan anderen. Tijdens het koplopersontbijt                                                                       van energie uit getijdenstromen. Het bedrijf heeft de
                                                                                                   ing te stimuleren en te versnellen. Doelstelling is om dit    Flynth adviseurs & accountants                 ambitie een grote speler te worden in de wereldwijde
Koplopers zijn de voorhoede, meent Henneman. ,,Het      het ook, maar ze hebben geen idee hoe ze dat moeten          delen ze nieuwe inzichten en ideeën met elkaar en met       te bereiken in samenwerking met lokale (gecertificeerde)     Al meer dan tachtig jaar laten ondernemers zich         markt voor getij-energie.
zijn mensen die in alle hoeken van het land iets doen    verzilveren, stelt Henneman. ,,Met The Powerhouse laten        vooruitstrevende MKB-ers. Dat werkt heel verfrissend.”      bedrijven en diverse gemeenten.                 ondersteunen door de adviseurs en accountants van Flynth,    www.teamwork.nl/portfolio/project/tocardo
                                                                                                   www.duurzaambouwloket.nl                     de Nederlandse accountants- en adviesdienstverlener
wat door hun buren misschien niet helemaal wordt       we overheden en ambtenaren zien hoe ze met koplopers          Tijdens de arenasessies Duurzame Energie en -Voeding
                                                                                                                                    voor ondernemers. De organisatie is sterk in het MKB,      Westfriesland Vers
begrepen. Bijvoorbeeld iemand die met hennep         een slag kunnen maken. Mijn oproep is: neem plaats in         geven MKB-ondernemers en ambtenaren hun eigen                                           de agrarische sector en tuinbouw.                Westfriesland Vers werkt vanuit haar filosofie. Zij willen
isolatiemateriaal maakt of een visser die zijn net heeft   die netwerken, leer ervan en maak het mogelijk.”            visie op de toekomst. Samen maken zij de vertaalslag
                                                                                                     Standhouders                         www.flynth.nl                          u en uw medewerkers ervan overtuigen dat het regel-
                                                                                                                                                                    matig eten van vers fruit belangrijk is voor een goede
aangepast.” Bijna niemand weet daarvan en daar moet                                         naar concrete acties. ,,Elkaar inspireren én informeren”,     Agriboard/Biovalley                       GP Groot                            en stabiele gezondheid. Zij inventariseren wensen en
verandering in komen, vindt Henneman. ,,Als je deze     Koplopersontbijt en arenasessies                    verduidelijkt Henneman. ,,Er heeft een vervreemding        Noord-Holland is hard op weg om dé biologische provincie     GP Groot is een veelzijdige onderneming die werkzaam is     behoeften en leveren het fruit tot op de werkvloer.
                                                                                                   van Nederland te worden. De regio rond Harenkarspel moet     op het gebied van infra, inzameling en recycling, en energie.
mensen onder de aandacht brengt en verbindt met de      Tijdens The Powerhouse laat een groot aantal pioniers         plaatsgevonden tussen consument en producent. Die                                                                         www.westfrieslandvers.nu
                                                                                                   uitgroeien tot BioValley, dé biologische groententuin van    Op onze werkgebieden worden wij vertegenwoordigd door
provincie en andere koplopers, krijgen ze meer ruimte    hun kwetsbare ideeën zien en wordt een platform            verschillen proberen we te overbruggen door koplopers       Nederland.
                                                                                                   www.agriboard.nl/biovalley
                                                                                                                                    een aantal gespecialiseerde bedrijven dat autonoom oper-    Zilte Zaken
om hun ding te doen.”                    gecreëerd om met elkaar te handelen. ,,Daar kan nog aan        aan het woord te laten tijdens de arena Voeding. We ma-                                      eert, maar ook profiteert van onderlinge samenwerking en     Zilte Zaken Alkmaar is businesspartner van HDC Media.
                                                                                                                                    krachtenbundeling.                       Zilte Zaken Alkmaar is tevens initiator en eigenaar van
                                                                  ken dat heel concreet met de bedrijfskantine.” Hetzelfde     Baanbereik                            www.gpgroot.nl                         OntmoetNL, het promotieplatform ter bevordering van
                                                                  geldt voor duurzame energie, meent Henneman. ,,De         In het huidige economische arbeidsklimaat neemt volgens
                                                                                                                                                                    het binnenlandse toerisme.
                                                                                                   BaanBereik de behoefte aan flexibele arbeid binnen het      Installatiebedrijf Oud
 The Powerhouse                                                          EnergyBoard in Noord-Holland Noord heeft als missie        MKB toe. BaanBereik wil dé uitzendorganisatie zijn voor     Installatiebedrijf Oud is een officieel erkende elektra-, gas-,
                                                                                                                                                                    www.ziltezaken.nl
                                                                  de transitie naar duurzame energie te versnellen. Wat       het MKB in West-Friesland. Een waardevolle full service     water- en cv-installateur. Verantwoord omgaan met het mi-
                                                                                                   partner in de regio, met techniek en office als specialismen.                                   ZON energie
 Urgenda neemt voor de vierde maal het initiatief voor    (DOinNWH). The Powerhouse richt zich op de thema’s          mij betreft lukt dat alleen als ze weten wat er allemaal                                      lieu is een belangrijk aandachtspunt in de bedrijfsfilosofie   Gekenmerkt door passie, nuchterheid, enthousiasme
                                                                                                   www.baanbereik.nl                        van installatiebedrijf Oud.
 de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Op woensdag      duurzame energie en duurzame voeding, twee belangrijke        gebeurt. Iedereen moet zich betrokken voelen. Dit is een                                                                      en professionaliteit bieden wij duurzame energiecon-
                                                                                                                                    www.installatiebedrijfoud.nl
 10 oktober (10-10) vinden in heel Nederland duizenden    economische pijlers in Noord(west)-Holland. Tijdens         poging om nieuwe verbanden te leggen.”              Centrum voor Risicodragend Kapitaal                                               cepten van idee tot realisatie. Onze visie: voor élk
                                                                                                   Het specialisme van het Centrum voor Risicodragend        Instituut voor Natuureducatie en                project bestaat een duurzaam concept op maat!
 duurzame activiteiten plaats. In de Wieringermeer wordt   dit evenement vindt een bedrijvenbeurs plaats waarin         Bewustwording is echter niet genoeg. ,,Je moet ook        Kapitaal is het maken van een match tussen investeerders                                     www.zonenergie.nl
                                                                                                                                    duurzaamheid (IVN)
 die dag het Joods Werkdorp omgedoopt tot bedrijfs-      diverse bedrijven en marktpartijen zich van hun beste        laten zien dat het kán. Koplopers zijn pas koplopers als     en ondernemers met een visie of droom. Een match waarbij     IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat
                                                                                                   behalve kapitaal ook kennis en ervaring wordt ingebracht.    betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert.   Zon en Zo
 verzamelgebouw. Op deze historische locatie wordt      kant laten zien. Bezoekers kunnen deelnemen aan diverse       mensen ze nadoen. Daarom moeten we ze zichtbaar          www.CvRK.nl                           Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven.    Zon & Zo Duurzame Oplossingen is dé dienstverlener
 tijdens The Powerhouse de parallel getrokken tussen de    activiteiten. Tevens worden negen workshops gegeven         maken.” In onze regio zijn MKB-ers de vernieuwende en                                       www.ivn.nl                           voor de advisering, verkoop en installatie van duurzame
 agrarische pioniers uit het verleden en vooruitstrevende   met concrete tips voor MKB-ers. Ter afsluiting is er een       verbindende factor, benadrukt Henneman. ,,Als pioniers      CONO kaasmakers                                                         oplossingen.
                                                                                                   Cono produceert op een professionele manier kaaspro-       John Koomen Tuinen
 regionale ondernemers van dit moment.            gezellige borrel. Voor meer informatie of aanmeldingen:       inspireren zij elkaar én de bewoners in de regio. Zulke      ducten op een voor alle facetten van de onderneming                                       www.zo-en-zo.nl
                                                                                                                                    Een tuin laat zien wie je bent. Dus ontwerpt John Koomen
 Het evenement is georganiseerd door HDC Media en                                         mensen hebben we nu echt hard nodig.” Meer informatie       geldende duurzame manier, met een hoge, constante        de tuin die bij u past. Uw eigen wensen, uw huis en de
                                                                                                   kwaliteit die qua smaak en smedigheid als onderscheidend     omgeving zijn leidraad. Zo ontstaat de basis voor duurzaam
 het business netwerk voor duurzame ondernemers        www.DOinNWH.nl/powerhouse                                                       en superieur worden ervaren.                   genieten.
                                                                  pepik@meneerdeleeuw.nl                      www.cono.nl                           www.johnkoomentuinen.nl
                                 Colofon                                                               Hoofdsponsors                         Eventpartner           Founding Partners
                                 De Duurzaamheid & Innovatiespecial is een    Redactie                    Productie
                                 uitgave van HDC Media en verschijnt als com-   Martha Klein / Fair Business          Jan de Ruiter / HDC Media
                                 merciële bijlage van Noordhollands Dagblad,   Pepik Henneman / Meneer de Leeuw
                                 Haarlems Dagblad / IJmuider Courant, Leidsch   Ingrid Spelt, Ingrid Rompa / Zilte Zaken    Druk                EnergyBoard
                                                                                                    Noord-Holland Noord
                                 Dagblad en De Gooi- en Eemlander in een oplage                          Drukkerij Noordholland te Alkmaar
                                 van 222.100 exemplaren. Daarnaast zal de     Eindredactie                                                                    DUURZAAM
                                 special in een extra oplage van 500 exemplaren  Jan de Ruiter / HDC Media            Adverteren:                                             BOUWLOKET
                                 aan de bezoekers van het event The Powerhouse  Martijn Wokke / Zilte Zaken           HDC Media
                                 worden uitgedeeld.                                        (t) 072 – 5196305
                                                         Vormgeving & Opmaak               (e) pag@hdcmedia.nl
    Het Joods Werkdorp,                    Fotografie                    Martijn Wokke / Zilte Zaken
                                 Zilte Zaken en Heleen Vink            Speciale Producties / HDC Media
    Nieuwesluizerweg 42, 1774 Slootdorp
                                       Duurzaamheid & Innovatie                                                                                         Duurzaamheid & Innovatie

More Related Content

Viewers also liked

SEO & CONTENT MARKETING - VEM6 YOODA
SEO & CONTENT MARKETING - VEM6 YOODASEO & CONTENT MARKETING - VEM6 YOODA
SEO & CONTENT MARKETING - VEM6 YOODA
Yooda - live data solutions
 
carte geographique de syrie
carte geographique de syriecarte geographique de syrie
carte geographique de syrie
haute ecole de polyManagement oujda
 
#ecom020: future of SEO
#ecom020: future of SEO#ecom020: future of SEO
#ecom020: future of SEO
Eikhart .com
 
De Waterkant, Rumst
De Waterkant, RumstDe Waterkant, Rumst
De Waterkant, Rumst
CAAAP
 
One stop shop
One stop shopOne stop shop
One stop shop
studioBMBR
 
Présentation de WFS
Présentation de WFSPrésentation de WFS
Présentation de WFS
wfs-worldwideflightservices
 

Viewers also liked (6)

SEO & CONTENT MARKETING - VEM6 YOODA
SEO & CONTENT MARKETING - VEM6 YOODASEO & CONTENT MARKETING - VEM6 YOODA
SEO & CONTENT MARKETING - VEM6 YOODA
 
carte geographique de syrie
carte geographique de syriecarte geographique de syrie
carte geographique de syrie
 
#ecom020: future of SEO
#ecom020: future of SEO#ecom020: future of SEO
#ecom020: future of SEO
 
De Waterkant, Rumst
De Waterkant, RumstDe Waterkant, Rumst
De Waterkant, Rumst
 
One stop shop
One stop shopOne stop shop
One stop shop
 
Présentation de WFS
Présentation de WFSPrésentation de WFS
Présentation de WFS
 

Similar to Special Duurzaamheid The Powerhouse

Duurzame businesscases Bouw
Duurzame businesscases BouwDuurzame businesscases Bouw
Duurzame businesscases Bouw
Peter Fraanje
 
Duurzame Kans Werkboek
Duurzame Kans WerkboekDuurzame Kans Werkboek
Duurzame Kans Werkboeksexy_arch
 
Projectkaart 14 _a4___biopark_terneuzen
Projectkaart 14 _a4___biopark_terneuzenProjectkaart 14 _a4___biopark_terneuzen
Projectkaart 14 _a4___biopark_terneuzenNews_2002
 
21BusinessCases
21BusinessCases21BusinessCases
21BusinessCases
PeterFraanje
 
Brochure prestatiehuis
Brochure prestatiehuisBrochure prestatiehuis
Brochure prestatiehuis
Quinto
 
2011 sd4-23 - ruimteregie christiaan huygens college locatie vmbo
2011 sd4-23 - ruimteregie christiaan huygens college locatie vmbo2011 sd4-23 - ruimteregie christiaan huygens college locatie vmbo
2011 sd4-23 - ruimteregie christiaan huygens college locatie vmboHidde Benedictus
 
Enervatief ondernemersbelang zuid hollandse eilanden hoeksche waard 0314
Enervatief ondernemersbelang zuid hollandse eilanden hoeksche waard 0314Enervatief ondernemersbelang zuid hollandse eilanden hoeksche waard 0314
Enervatief ondernemersbelang zuid hollandse eilanden hoeksche waard 0314
Bert Vredeveld
 
Berenschot - Best Practices Duurzame Ontwikkeling
Berenschot - Best Practices Duurzame OntwikkelingBerenschot - Best Practices Duurzame Ontwikkeling
Berenschot - Best Practices Duurzame Ontwikkelingmverheijen
 
Passief renoveren De Kroeven, Roosendaal
Passief renoveren De Kroeven, RoosendaalPassief renoveren De Kroeven, Roosendaal
Passief renoveren De Kroeven, Roosendaal
Quinto
 
Verslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijk
Verslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijkVerslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijk
Verslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijkHogeschool Utrecht
 
Folder Watertoren
Folder WatertorenFolder Watertoren
Folder Watertoren
Rick_Scholtes
 

Similar to Special Duurzaamheid The Powerhouse (20)

Duurzame businesscases Bouw
Duurzame businesscases BouwDuurzame businesscases Bouw
Duurzame businesscases Bouw
 
Bouw Levert DE
Bouw Levert DEBouw Levert DE
Bouw Levert DE
 
Verduurzaaming bestaand vastgoed werkboek
Verduurzaaming bestaand vastgoed werkboekVerduurzaaming bestaand vastgoed werkboek
Verduurzaaming bestaand vastgoed werkboek
 
Duurzame Kans Werkboek
Duurzame Kans WerkboekDuurzame Kans Werkboek
Duurzame Kans Werkboek
 
Nioo nieuwbouw mei 2010
Nioo nieuwbouw mei 2010Nioo nieuwbouw mei 2010
Nioo nieuwbouw mei 2010
 
Projectkaart 14 _a4___biopark_terneuzen
Projectkaart 14 _a4___biopark_terneuzenProjectkaart 14 _a4___biopark_terneuzen
Projectkaart 14 _a4___biopark_terneuzen
 
21BusinessCases
21BusinessCases21BusinessCases
21BusinessCases
 
Coverinterview.pdf
Coverinterview.pdfCoverinterview.pdf
Coverinterview.pdf
 
Brochure prestatiehuis
Brochure prestatiehuisBrochure prestatiehuis
Brochure prestatiehuis
 
2011 sd4-23 - ruimteregie christiaan huygens college locatie vmbo
2011 sd4-23 - ruimteregie christiaan huygens college locatie vmbo2011 sd4-23 - ruimteregie christiaan huygens college locatie vmbo
2011 sd4-23 - ruimteregie christiaan huygens college locatie vmbo
 
Duurzaam vastgoed Nieuwskrant - Februari 2010
Duurzaam vastgoed Nieuwskrant - Februari 2010Duurzaam vastgoed Nieuwskrant - Februari 2010
Duurzaam vastgoed Nieuwskrant - Februari 2010
 
2014okt7 booosting venco campus - inno-experts, eindgebruiker verandert spe...
2014okt7  booosting venco campus - inno-experts, eindgebruiker verandert spe...2014okt7  booosting venco campus - inno-experts, eindgebruiker verandert spe...
2014okt7 booosting venco campus - inno-experts, eindgebruiker verandert spe...
 
Duurzaam vastgoed nieuwskrant - juni 2009
Duurzaam vastgoed nieuwskrant - juni 2009Duurzaam vastgoed nieuwskrant - juni 2009
Duurzaam vastgoed nieuwskrant - juni 2009
 
DMOP - verdienen met Duurzaam Onderhoud
DMOP - verdienen met Duurzaam OnderhoudDMOP - verdienen met Duurzaam Onderhoud
DMOP - verdienen met Duurzaam Onderhoud
 
Enervatief ondernemersbelang zuid hollandse eilanden hoeksche waard 0314
Enervatief ondernemersbelang zuid hollandse eilanden hoeksche waard 0314Enervatief ondernemersbelang zuid hollandse eilanden hoeksche waard 0314
Enervatief ondernemersbelang zuid hollandse eilanden hoeksche waard 0314
 
Berenschot - Best Practices Duurzame Ontwikkeling
Berenschot - Best Practices Duurzame OntwikkelingBerenschot - Best Practices Duurzame Ontwikkeling
Berenschot - Best Practices Duurzame Ontwikkeling
 
Duurzaam vastgoed nieuwskrant - december 2009
Duurzaam vastgoed nieuwskrant - december 2009Duurzaam vastgoed nieuwskrant - december 2009
Duurzaam vastgoed nieuwskrant - december 2009
 
Passief renoveren De Kroeven, Roosendaal
Passief renoveren De Kroeven, RoosendaalPassief renoveren De Kroeven, Roosendaal
Passief renoveren De Kroeven, Roosendaal
 
Verslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijk
Verslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijkVerslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijk
Verslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijk
 
Folder Watertoren
Folder WatertorenFolder Watertoren
Folder Watertoren
 

More from Global Green Connections

Grizzly
GrizzlyGrizzly
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Global Green Connections
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
Global Green Connections
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
Global Green Connections
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
Global Green Connections
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
Global Green Connections
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Global Green Connections
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Global Green Connections
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
Global Green Connections
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
Global Green Connections
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
Global Green Connections
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
Global Green Connections
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
Global Green Connections
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
Global Green Connections
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Global Green Connections
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
Global Green Connections
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen  duurzaam gebouwdHuis verplaatsen  duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Global Green Connections
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Global Green Connections
 

More from Global Green Connections (20)

Grizzly
GrizzlyGrizzly
Grizzly
 
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Oosterschelde
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen  duurzaam gebouwdHuis verplaatsen  duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
 

Special Duurzaamheid The Powerhouse

 • 1. 10 okt 0 oktober STANDHOUDERS 2012 201 Duurzaam Ondernemen in Noordwest Holland Keukencentrum Texel Hoofdsponsors Het opzetten en onderhouden van een blijvend Regionaal Keukencentrum Texel biedt een unieke combinatie NETWERK van en voor het MKB en koplopers op het gebied van keukenshowroom, kookwinkel en kookstudio en is Energy Board van Duurzaam Ondernemen om de krachten te bundelen, recent op een zeer duurzame wijze verbouwd, waarbij De Energy Board is een samenwerking tussen de overheid, zaken met elkaar te doen, te inspireren, te innoveren en bij zoveel mogelijk energiezuinige en waterbesparende Duurzame bedrijfskantine het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. De Energy te dragen aan de transitie naar een duurzame economie. toepassingen zijn verwerkt. Board ziet veel kansen voor economische groei in de www.doinnwh.nl www.keukencentrumtexel.nl duurzame energiesector. Deze kansen liggen vooral op het Veel MKB-ers hebben een bedrijfskantine. Meestal zijn gebied van duurzaam bouwen, energie uit de Noordzee en Eco2Service Knipping daar gangbare producten verkrijgbaar. ,,Wij laten zien dat biomassavergassing. Eco2Service verduurzaamt op innovatieve wijze gebouwen Knipping is een echt familiebedrijf, dat kozijnen, deuren, www.energyboard.nl in Nederland door het aanbieden van een full service het ook anders kan”, vertelt Mike Venekamp, eigenaar van dakkapellen en serres produceert. Knipping besteedt dienstverlening waardoor gebouweigenaren zonder veel aandacht aan voortdurende innovatie. De laatste het Atlantis Handelshuis enthousiast. Samen met een Hollands Kroon inbreng van eigen middelen hun CO2 footprint kunnen jaren worden duurzaamheid van materialen en behoud aantal collega-ondernemers van DOinNWH, waaronder Hollands Kroon stimuleert initiatieven als The Powerhouse, verkleinen of zelfs CO2 neutraal kunnen worden. van energie steeds belangrijker in de produktontwik- omdat zij de ambitie heeft om uit te groeien tot centrumge- restaurant Zilte Zoen uit Schoorl en restaurant de Koei- keling. meente voor duurzame energie. Energie Service Noord West www.knipping.nl enhemel uit Schagen, presenteert hij tijdens The Power- www.hollandskroon.nl ESNW hanteert de aanpak voor het verduurzamen van house de duurzame bedrijfskantine. ,,Wij bieden regionale Innovatiesnelweg woningen en gebouwen die bekend staat onder de naam Natuhome “Trias Energetica”. Dit drie-stappen-plan is bedoeld voor Natuhome bouwt luxe en comfortabele woningen met alternatieven aan, die diervriendelijk en minder belastend De Innovatiesnelweg zet zich in om innovatieve bouwcon- bedrijven, huishoudens, overheden, om stap voor stap kli- respect voor de natuur. zijn voor het milieu. En ze zijn bovendien hartstikke lekker cepten, onderzoeken en projecten gericht op energiebe- maatneutraal te worden. Het schema wordt vaak gebruikt www.natuhome.nl Joods Werkdorp, Slootdorp én gezond.” sparing, duurzaam bouwen en renoveren te stimuleren en door de milieubeweging, onder andere Milieudefensie. te ondersteunen. www.innovatiesnelweg.nl www.esnw.nl Schouten Techniek B.V. Allround en innovatief. Dé partner voor zowel Eriks projectmatige bouw als particulieren. Koplopers zichtbaar maken Provincie Noord-Holland Bij ERIKS bv wordt MVO al jaren zeer bewust en nadruk- www.schoutentechniek.nl De provincie richt zich op het versterken van belangrijke kelijk ingebed in de bedrijfsvoering. Het pand in Alkmaar Tip Duurzame Dates Noord-Hollandse sectoren zoals de agribusiness en de (duurzame) bouw. Het MKB is een onmisbare schakel in de is duurzaam gebouwd, het energieverbruik is laag, warmte Syntens wordt verkregen door de restwarmte van de huisvuilcen- Syntens stimuleert ondernemingen zich duurzaam te grootschalige toepassing van nieuwe ontwikkelingen in trale en er wordt goed nagedacht over afvalscheiding en vernieuwen en bevordert hiermee welvaart en welzijn in Voor innovatie heb je pioniers nodig. Deze stelling In deze periode van crisis spelen koplopers een nóg gro- 10/10 wordt op 9/10 voorafgegaan door de Duurzame deze sectoren. hergebruik van materialen. Nederland. Syntens maakt u als ondernemer bewust van www.noord-holland.nl www.eriks.nl is Pepik Henneman, een van de initiatiefnemers van tere rol dan vroeger. ,,Want alle middelen om klimaat- of Dates in Den Helder: bit.ly/duurzame-dinsdag de mogelijkheden die u heeft om te innoveren en helpt ondernemers concreet om daarin stappen te zetten die The Powerhouse, op het lijf geschreven. ,,Pioniers energiedoelstellingen af te dwingen verdampen omdat Fairbusiness leiden tot resultaat voor de onderneming. zijn mensen die de toekomst dichterbij brengen door er minder geld is. Overheden trekken zich terug. Tege- Eventpartner Fairbusiness is een advies- en projectbureau dat bedrijven, www.syntens.nl nieuwe dingen te doen. Mijn missie is deze koplopers lijkertijd zie je dat de duurzame beweging in de maat- gemeenten en andere organisaties ondersteunt bij het Duurzaam bouwloket realiseren van duurzame ambities. Tocardo zichtbaar te maken voor anderen.” schappij gewoon doordendert. Ondernemers zijn er mee worden toegevoegd dat koplopers een open vraag kun- Het duurzaam bouwloket is een onafhankelijke partij die www.fairbusiness.nl Tocardo is een bedrijf dat zich richt op het opwekken zich inzet om de verduurzaming van de gebouwde omgev- bezig; ik proef dat aan alle kanten.” Overheden voelen nen stellen aan anderen. Tijdens het koplopersontbijt van energie uit getijdenstromen. Het bedrijf heeft de ing te stimuleren en te versnellen. Doelstelling is om dit Flynth adviseurs & accountants ambitie een grote speler te worden in de wereldwijde Koplopers zijn de voorhoede, meent Henneman. ,,Het het ook, maar ze hebben geen idee hoe ze dat moeten delen ze nieuwe inzichten en ideeën met elkaar en met te bereiken in samenwerking met lokale (gecertificeerde) Al meer dan tachtig jaar laten ondernemers zich markt voor getij-energie. zijn mensen die in alle hoeken van het land iets doen verzilveren, stelt Henneman. ,,Met The Powerhouse laten vooruitstrevende MKB-ers. Dat werkt heel verfrissend.” bedrijven en diverse gemeenten. ondersteunen door de adviseurs en accountants van Flynth, www.teamwork.nl/portfolio/project/tocardo www.duurzaambouwloket.nl de Nederlandse accountants- en adviesdienstverlener wat door hun buren misschien niet helemaal wordt we overheden en ambtenaren zien hoe ze met koplopers Tijdens de arenasessies Duurzame Energie en -Voeding voor ondernemers. De organisatie is sterk in het MKB, Westfriesland Vers begrepen. Bijvoorbeeld iemand die met hennep een slag kunnen maken. Mijn oproep is: neem plaats in geven MKB-ondernemers en ambtenaren hun eigen de agrarische sector en tuinbouw. Westfriesland Vers werkt vanuit haar filosofie. Zij willen isolatiemateriaal maakt of een visser die zijn net heeft die netwerken, leer ervan en maak het mogelijk.” visie op de toekomst. Samen maken zij de vertaalslag Standhouders www.flynth.nl u en uw medewerkers ervan overtuigen dat het regel- matig eten van vers fruit belangrijk is voor een goede aangepast.” Bijna niemand weet daarvan en daar moet naar concrete acties. ,,Elkaar inspireren én informeren”, Agriboard/Biovalley GP Groot en stabiele gezondheid. Zij inventariseren wensen en verandering in komen, vindt Henneman. ,,Als je deze Koplopersontbijt en arenasessies verduidelijkt Henneman. ,,Er heeft een vervreemding Noord-Holland is hard op weg om dé biologische provincie GP Groot is een veelzijdige onderneming die werkzaam is behoeften en leveren het fruit tot op de werkvloer. van Nederland te worden. De regio rond Harenkarspel moet op het gebied van infra, inzameling en recycling, en energie. mensen onder de aandacht brengt en verbindt met de Tijdens The Powerhouse laat een groot aantal pioniers plaatsgevonden tussen consument en producent. Die www.westfrieslandvers.nu uitgroeien tot BioValley, dé biologische groententuin van Op onze werkgebieden worden wij vertegenwoordigd door provincie en andere koplopers, krijgen ze meer ruimte hun kwetsbare ideeën zien en wordt een platform verschillen proberen we te overbruggen door koplopers Nederland. www.agriboard.nl/biovalley een aantal gespecialiseerde bedrijven dat autonoom oper- Zilte Zaken om hun ding te doen.” gecreëerd om met elkaar te handelen. ,,Daar kan nog aan aan het woord te laten tijdens de arena Voeding. We ma- eert, maar ook profiteert van onderlinge samenwerking en Zilte Zaken Alkmaar is businesspartner van HDC Media. krachtenbundeling. Zilte Zaken Alkmaar is tevens initiator en eigenaar van ken dat heel concreet met de bedrijfskantine.” Hetzelfde Baanbereik www.gpgroot.nl OntmoetNL, het promotieplatform ter bevordering van geldt voor duurzame energie, meent Henneman. ,,De In het huidige economische arbeidsklimaat neemt volgens het binnenlandse toerisme. BaanBereik de behoefte aan flexibele arbeid binnen het Installatiebedrijf Oud The Powerhouse EnergyBoard in Noord-Holland Noord heeft als missie MKB toe. BaanBereik wil dé uitzendorganisatie zijn voor Installatiebedrijf Oud is een officieel erkende elektra-, gas-, www.ziltezaken.nl de transitie naar duurzame energie te versnellen. Wat het MKB in West-Friesland. Een waardevolle full service water- en cv-installateur. Verantwoord omgaan met het mi- partner in de regio, met techniek en office als specialismen. ZON energie Urgenda neemt voor de vierde maal het initiatief voor (DOinNWH). The Powerhouse richt zich op de thema’s mij betreft lukt dat alleen als ze weten wat er allemaal lieu is een belangrijk aandachtspunt in de bedrijfsfilosofie Gekenmerkt door passie, nuchterheid, enthousiasme www.baanbereik.nl van installatiebedrijf Oud. de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Op woensdag duurzame energie en duurzame voeding, twee belangrijke gebeurt. Iedereen moet zich betrokken voelen. Dit is een en professionaliteit bieden wij duurzame energiecon- www.installatiebedrijfoud.nl 10 oktober (10-10) vinden in heel Nederland duizenden economische pijlers in Noord(west)-Holland. Tijdens poging om nieuwe verbanden te leggen.” Centrum voor Risicodragend Kapitaal cepten van idee tot realisatie. Onze visie: voor élk Het specialisme van het Centrum voor Risicodragend Instituut voor Natuureducatie en project bestaat een duurzaam concept op maat! duurzame activiteiten plaats. In de Wieringermeer wordt dit evenement vindt een bedrijvenbeurs plaats waarin Bewustwording is echter niet genoeg. ,,Je moet ook Kapitaal is het maken van een match tussen investeerders www.zonenergie.nl duurzaamheid (IVN) die dag het Joods Werkdorp omgedoopt tot bedrijfs- diverse bedrijven en marktpartijen zich van hun beste laten zien dat het kán. Koplopers zijn pas koplopers als en ondernemers met een visie of droom. Een match waarbij IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat behalve kapitaal ook kennis en ervaring wordt ingebracht. betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Zon en Zo verzamelgebouw. Op deze historische locatie wordt kant laten zien. Bezoekers kunnen deelnemen aan diverse mensen ze nadoen. Daarom moeten we ze zichtbaar www.CvRK.nl Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. Zon & Zo Duurzame Oplossingen is dé dienstverlener tijdens The Powerhouse de parallel getrokken tussen de activiteiten. Tevens worden negen workshops gegeven maken.” In onze regio zijn MKB-ers de vernieuwende en www.ivn.nl voor de advisering, verkoop en installatie van duurzame agrarische pioniers uit het verleden en vooruitstrevende met concrete tips voor MKB-ers. Ter afsluiting is er een verbindende factor, benadrukt Henneman. ,,Als pioniers CONO kaasmakers oplossingen. Cono produceert op een professionele manier kaaspro- John Koomen Tuinen regionale ondernemers van dit moment. gezellige borrel. Voor meer informatie of aanmeldingen: inspireren zij elkaar én de bewoners in de regio. Zulke ducten op een voor alle facetten van de onderneming www.zo-en-zo.nl Een tuin laat zien wie je bent. Dus ontwerpt John Koomen Het evenement is georganiseerd door HDC Media en mensen hebben we nu echt hard nodig.” Meer informatie geldende duurzame manier, met een hoge, constante de tuin die bij u past. Uw eigen wensen, uw huis en de kwaliteit die qua smaak en smedigheid als onderscheidend omgeving zijn leidraad. Zo ontstaat de basis voor duurzaam het business netwerk voor duurzame ondernemers www.DOinNWH.nl/powerhouse en superieur worden ervaren. genieten. pepik@meneerdeleeuw.nl www.cono.nl www.johnkoomentuinen.nl Colofon Hoofdsponsors Eventpartner Founding Partners De Duurzaamheid & Innovatiespecial is een Redactie Productie uitgave van HDC Media en verschijnt als com- Martha Klein / Fair Business Jan de Ruiter / HDC Media merciële bijlage van Noordhollands Dagblad, Pepik Henneman / Meneer de Leeuw Haarlems Dagblad / IJmuider Courant, Leidsch Ingrid Spelt, Ingrid Rompa / Zilte Zaken Druk EnergyBoard Noord-Holland Noord Dagblad en De Gooi- en Eemlander in een oplage Drukkerij Noordholland te Alkmaar van 222.100 exemplaren. Daarnaast zal de Eindredactie DUURZAAM special in een extra oplage van 500 exemplaren Jan de Ruiter / HDC Media Adverteren: BOUWLOKET aan de bezoekers van het event The Powerhouse Martijn Wokke / Zilte Zaken HDC Media worden uitgedeeld. (t) 072 – 5196305 Vormgeving & Opmaak (e) pag@hdcmedia.nl Het Joods Werkdorp, Fotografie Martijn Wokke / Zilte Zaken Zilte Zaken en Heleen Vink Speciale Producties / HDC Media Nieuwesluizerweg 42, 1774 Slootdorp Duurzaamheid & Innovatie Duurzaamheid & Innovatie