SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Resurse ştiinţifice deschise
conform profilului USARB
Olga DASCAL, bibliotecar principal,
Centrul Informatizare și activități în rețea. Mediateca
Snejana ZADAINOVA, bibliotecar, serviciul Comunicarea colecţiilor
COLLOQUIA BIBLIOTHECARIORUM
IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI,
ediţia a V-a, 23 februarie 2017
eLIBRARY.RU - cea mai mare bibliotecă digitală a publicațiilor științifice din Rusia
cu capacități extinse de căutare a informației
eLIBRARY.RU
7 900 reviste
ştiințifice
1 000 000
utilizatori
7 000 000
articole full-
text anual
eLIBRARY.ru - instrument bibliometric
2 sisteme informaţionale analitice
Indexul Rusesc de Citări Ştiinţifice
(IRCȘ)
• instrument de analiză şi evaluare a publicaţiilor
Sceience Index
• sistem analitico-informaţional creat în baza Indexului IRCŞ
Indexul Rusesc de Citări Ştiinţifice -
IRCŞ (РИНЦ) - este destinat instituţiilor
ştiinţifice ca instrument de analiză şi evaluare
a publicaţiilor. Indexul este specificat ca
naţional rusesc, dar permite integrarea
revistelor editate şi în alte ţări.
IRCŞ are un acord cu companiile
Thomson Reuters și Elsevier, care permite
solicitări direct la Web of Science și Scopus.
În interfață poate fi vizualizat numărul
de referințe bibliografice de publicații în
РИНЦ, Web of Science și Scopus. Această
funcție gratuită este disponibilă pentru toți
autorii înregistraţi în acest instrument.
• oferă o cercetare complexă şi detaliată a
indicatorilor bibliometrici;
• oferă cercetătorilor posibilitatea de a-şi evalua
activitatea ştiinţifică;
Science
Index
• permite interogarea în baza de date Web of
Science;
• permite obţinerea informaţiilor ce ţin de citarea
publicaţiilor;
Thomson
Reuters
• are posibilitatea de a importa informaţii despre
publicaţiile autorilor din Rusia;
• permite importarea citărilor din baza de date SCOPUS.
Elsevier
ScienceIndex
autorii publicaţiilor
ştiinţifice
organizaţii ştiinţifice
editori revistelor
ştiinţifice
consiliile superioare de
atestare
ELIBRARY.RU - INDICI DE PERFORMANŢĂ
Reviste incluse (numere) 59 311
Numărul revistelor indexate în РИНЦ 6 289
Reviste cu text integral 10 181
Reviste în acces deschis 4 999
Cantitatea numerelor revistelor 1 542 765
Cantitatea articolelor din culegeri 3 093 434
din ele cu text integral 619 708
Articole incluse 24 843 274
Utilizatori înregistraţi 1 742 130
Instituţii înregistrate: 12 874
Total autori 814 872
din ei publicaţi în ultimii 5 ani 448 383
din ei înregistraţi în Science Index: 432 340
Republica Moldova este prezentă cu 56 titluri de reviste.
Cea mai reprezintativă cantitate a numerelor plasate în eLIBRARY.ru revine
revistelor: Электронная обработка материалов - (125), Stratum plus:
Archaeology and Cultural Anthropology - (70), Ştiinţa agricolă - (22)
http://eom.phys.asm.md/ru/
https://www.e-
anthropology.com/English/default.as
px http://www.uasm.md/ru/zhurnal-
agrarnaja-nauka
Analiza bibliometrică
Stratum plus: Archaeology and Cultural Anthropology
Numărul articolelor 1 384
Numărul volumelor 70
Citările conform РИНЦ 1 732
Poziţia în ratingul SCIENCE INDEX
pentru anul 2014 1 917
Locul în ratingul SCIENCE INDEX
pentru revistele din domeniul "Istorie.
Științe istorice "
57
Indicatori per ani
Numele indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Numărul articolelor 87 74 95 94 101 99
Clasamentul revistei conform
SCIENCE INDEX
0,007 0,014 0,054 0,051 0,160 0,220
Poziţia în ratingul SCIENCE INDEX 2120 2247 1910 2391 1917 1877
Factor de impact de doi ani 0,020 0,034 0,118 0,178 0,201 0,154
Factor de impact de doi ani fără
autocitare
0,014 0,030 0,112 0,148 0,175 0,149
Factor de impact de doi ani inclusiv
citările din toate sursele
0,041 0,051 0,174 0,225 0,270 0,287
Stratum plus: Archaeology and Cultural Anthropology
Instituţiile din RM
Posibilitățile de căutare în platforma ELIBRARY.RU:
• titlul revistei – cu posibilitatea selectării după diferiţi indicatori,
inclusiv factorul de impact al acesteia;
• organizaţie – fiind disponibilă informaţia despre lista publicaţiilor
organizaţiei şi lista articolelor care le citează;
• autor – cu posibilitatea selectării după tematică, numărul de publicaţii,
de citări etc. La fiecare autor se poate vedea lista deplină a lucrărilor
și lista articolelor care îl citează;
• titlul articolului
• rubrică tematică, cuvânt cheie.
Autor Cant. publicaţiilor Numărul citărilor în
IRCŞ (РИНЦ)
Vizualizări:
Gagim I 3 1 94
Moglan DIANA 16 21 351
Capcelea V 1 8
Morari M. 4 19
Ţaulean M 5 96
Suslenco A. 7 86
Sirota E 8 4 97
Topală P. 9 12 29
Boincean 13 21 241
Autori USARB
Gagim Ion - Rector, dr hab. în pedagogie, prof. univ.
Boincean Boris –dr. hab., prof. univ.
Reviste USARB
Speech and Context International Journal of Linguistics, Semiotics and
Literary Science/ Limbaj şi context - 2 ediţii cu 2 publicaţii
Fizica si tehnica: Procese, modele, experimente - 1 ediţie cu 2 publicaţii
Acţiuni pentru includerea publicaţiilor în eLIBRARY.RU
Înregistrarea în eLIBRARY.ru ne oferă posibilitatea evaluării activităţii ştiinţifice a
fiecărui autor în parte, plasării informaţiei despre cercetătorii instituţiei și efectuării
statisticilor citărilor, a factorului de impact al revistelor în care se publică cadrele
universitare.
Referințe bibliografice
1. COSTIN, Ludmila Promovarea revistei instituţionale în Biblioteca Ştiinţifică Electronică eLIBRARYa [online] [citat
21 februarie 2017]. Disponibil: http://www.slideshare.net/nice26/instrumente-moderne-de-
informare?next_slideshow=1
2. Guidelines for the Introduction of Electronic Information Resources to Users [online] / Machine-
Assisted Reference Section (MARS), Reference and User Services Association (RUSA), American
Library Association 2006. – United States of America: RUSA, ALA, 2006. [citat 21 februarie 2017].
Disponibil: https://journals.ala.org/index.php/rusq/article/viewFile/3004/3102
3. Thomson Reuters совместно с Научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU разместит
коллекцию лучших российских научных журналов в составе базы данных RSCI на платформе
Web of Science [online] [citat 13 februarie 2017]. Disponibil:
http://thomsonreuters.ru/2014/09/thomson_reuters_and_elibrary_cooperation/
4. Ерёменко, Геннадий. eLIBRARY.RU: курс на повышение качества контента. [online] [citat 12
februarie 2017]. Disponibil: http://www.unkniga.ru/electron/5857-elibrary-kurs-na-povyshenie-
kachestva-kontenta.html
5. МЕЛИХОВ, К. Г., ИЗБЯКОВ, А. М. Научная электронная библиотека eLibrary.ru: Руководство
пользователя. [online] – М.: Интра-Центр+, 2003. – 40 стр., илл.. [citat 11 februarie 2017].
Disponibil: http://www.novsu.ru/file/1174755
6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru

More Related Content

What's hot

Turcan Nelly
Turcan NellyTurcan Nelly
Turcan NellyCristina
 
Costin ludmila
Costin ludmilaCostin ludmila
Costin ludmilaDIB ULIM
 
Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa...
 Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa... Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa...
Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa...Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Modelele alternative de publicare pentru comunicarea ştiinţifică
Modelele alternative de publicare pentru comunicarea ştiinţificăModelele alternative de publicare pentru comunicarea ştiinţifică
Modelele alternative de publicare pentru comunicarea ştiinţificăNatalia Cheradi
 
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 

What's hot (20)

Elena Stratan: Studiu bibliometric asupra unor segmente din colecţia Bibliote...
Elena Stratan: Studiu bibliometric asupra unor segmente din colecţia Bibliote...Elena Stratan: Studiu bibliometric asupra unor segmente din colecţia Bibliote...
Elena Stratan: Studiu bibliometric asupra unor segmente din colecţia Bibliote...
 
Ana Nagherneac.• Biblioteca universitară: calitatea serviciilor şi condiţiilo...
Ana Nagherneac.•	Biblioteca universitară: calitatea serviciilor şi condiţiilo...Ana Nagherneac.•	Biblioteca universitară: calitatea serviciilor şi condiţiilo...
Ana Nagherneac.• Biblioteca universitară: calitatea serviciilor şi condiţiilo...
 
Natalia CULICOV. Publicaţiile bibliotecarilor universitari bălţeni - Indice d...
Natalia CULICOV. Publicaţiile bibliotecarilor universitari bălţeni - Indice d...Natalia CULICOV. Publicaţiile bibliotecarilor universitari bălţeni - Indice d...
Natalia CULICOV. Publicaţiile bibliotecarilor universitari bălţeni - Indice d...
 
Elena SCURTU, Ana NAGHERNEAC. COMUNICAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN MEDIUL UNIVERSITA...
Elena SCURTU, Ana NAGHERNEAC. COMUNICAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN MEDIUL UNIVERSITA...Elena SCURTU, Ana NAGHERNEAC. COMUNICAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN MEDIUL UNIVERSITA...
Elena SCURTU, Ana NAGHERNEAC. COMUNICAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN MEDIUL UNIVERSITA...
 
Elena HARCONIŢA. Implementarea Proiectelor internaţionale – o oportunitate ve...
Elena HARCONIŢA. Implementarea Proiectelor internaţionale – o oportunitate ve...Elena HARCONIŢA. Implementarea Proiectelor internaţionale – o oportunitate ve...
Elena HARCONIŢA. Implementarea Proiectelor internaţionale – o oportunitate ve...
 
Olga DASCAL. Snejana ZADAINOVA. Noi paradigme informaţionale oferite de distr...
Olga DASCAL. Snejana ZADAINOVA. Noi paradigme informaţionale oferite de distr...Olga DASCAL. Snejana ZADAINOVA. Noi paradigme informaţionale oferite de distr...
Olga DASCAL. Snejana ZADAINOVA. Noi paradigme informaţionale oferite de distr...
 
Lilia IAVORSCAIA, Natalia LUCHIANCIUC, Galina BELCOVSCAIA. Verificarea şi eli...
Lilia IAVORSCAIA, Natalia LUCHIANCIUC, Galina BELCOVSCAIA. Verificarea şi eli...Lilia IAVORSCAIA, Natalia LUCHIANCIUC, Galina BELCOVSCAIA. Verificarea şi eli...
Lilia IAVORSCAIA, Natalia LUCHIANCIUC, Galina BELCOVSCAIA. Verificarea şi eli...
 
Elena ŢURCAN. Vedere scientometrică a cercetătorilor universitari din Bălţi.
Elena ŢURCAN. Vedere scientometrică a cercetătorilor universitari din Bălţi. Elena ŢURCAN. Vedere scientometrică a cercetătorilor universitari din Bălţi.
Elena ŢURCAN. Vedere scientometrică a cercetătorilor universitari din Bălţi.
 
Turcan Nelly
Turcan NellyTurcan Nelly
Turcan Nelly
 
Costin ludmila
Costin ludmilaCostin ludmila
Costin ludmila
 
Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa...
 Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa... Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa...
Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa...
 
Modelele alternative de publicare pentru comunicarea ştiinţifică
Modelele alternative de publicare pentru comunicarea ştiinţificăModelele alternative de publicare pentru comunicarea ştiinţifică
Modelele alternative de publicare pentru comunicarea ştiinţifică
 
Elena Harconita, Lina Mihaluta.Biblioteca Universităţii bălţene - componentă...
Elena Harconita, Lina Mihaluta.Biblioteca Universităţii bălţene - componentă...Elena Harconita, Lina Mihaluta.Biblioteca Universităţii bălţene - componentă...
Elena Harconita, Lina Mihaluta.Biblioteca Universităţii bălţene - componentă...
 
Valentina Topalo - Susţinerea informaţională şi documentară a cercetărilor şt...
Valentina Topalo - Susţinerea informaţională şi documentară a cercetărilor şt...Valentina Topalo - Susţinerea informaţională şi documentară a cercetărilor şt...
Valentina Topalo - Susţinerea informaţională şi documentară a cercetărilor şt...
 
Tehnologiile web 2.0 in biblioteci: model de cercetare bibliografica
Tehnologiile web 2.0 in biblioteci: model de cercetare bibliograficaTehnologiile web 2.0 in biblioteci: model de cercetare bibliografica
Tehnologiile web 2.0 in biblioteci: model de cercetare bibliografica
 
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
 
Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în est...
Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în est...Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în est...
Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în est...
 
Varvara GANEA. Sistemul informaţional modernizat creat de bibliotecarii ...
Varvara GANEA. Sistemul informaţional modernizat  creat de bibliotecarii ...Varvara GANEA. Sistemul informaţional modernizat  creat de bibliotecarii ...
Varvara GANEA. Sistemul informaţional modernizat creat de bibliotecarii ...
 
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4
Biblioteconomie. Științe ale informării. Buletin informativ, 2020, trimestrul 4
 
Intrări noi în colecția bibliotecii de bibliologie, BNRM
Intrări noi în colecția bibliotecii de bibliologie, BNRMIntrări noi în colecția bibliotecii de bibliologie, BNRM
Intrări noi în colecția bibliotecii de bibliologie, BNRM
 

Similar to Olga DASCAL, Snejana ZADAINOVA. Resurse ştiinţifice deschise conform profilului USARB

Diseminarea publicațiilor științifice în bazele de date cu Acces Deschis.pdf
Diseminarea publicațiilor științifice în bazele de date cu Acces Deschis.pdfDiseminarea publicațiilor științifice în bazele de date cu Acces Deschis.pdf
Diseminarea publicațiilor științifice în bazele de date cu Acces Deschis.pdfBiblioteca Republicana Tehnico-Stiintifica
 
Rolul inovational al bibliotecii universitare in mediul educational modern
Rolul inovational al bibliotecii universitare in mediul educational modernRolul inovational al bibliotecii universitare in mediul educational modern
Rolul inovational al bibliotecii universitare in mediul educational modernCristina
 
Rolul inovațional al bibliotecii universitare în mediul educațional modern
Rolul inovațional al bibliotecii universitare în mediul educațional modernRolul inovațional al bibliotecii universitare în mediul educațional modern
Rolul inovațional al bibliotecii universitare în mediul educațional modernBiblioteca Stiintifica
 
Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ, trimestrul 1, 2020
Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ, trimestrul 1, 2020 Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ, trimestrul 1, 2020
Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ, trimestrul 1, 2020 Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Poziţionare strategică în procesul educaţional
Poziţionare strategică în procesul educaţionalPoziţionare strategică în procesul educaţional
Poziţionare strategică în procesul educaţionalDIB ULIM
 
Anul bibliografic 2013 DIB ULIM
Anul bibliografic 2013 DIB ULIMAnul bibliografic 2013 DIB ULIM
Anul bibliografic 2013 DIB ULIMCristina
 

Similar to Olga DASCAL, Snejana ZADAINOVA. Resurse ştiinţifice deschise conform profilului USARB (20)

Angela HĂBĂŞESCU. Valentina VACARCIUC Importanța publicațiilor periodice în a...
Angela HĂBĂŞESCU. Valentina VACARCIUC Importanța publicațiilor periodice în a...Angela HĂBĂŞESCU. Valentina VACARCIUC Importanța publicațiilor periodice în a...
Angela HĂBĂŞESCU. Valentina VACARCIUC Importanța publicațiilor periodice în a...
 
ŢURCAN, Elena. Cercetarea ştiinţifică în comunitatea academică USARB - realit...
ŢURCAN, Elena. Cercetarea ştiinţifică în comunitatea academică USARB - realit...ŢURCAN, Elena. Cercetarea ştiinţifică în comunitatea academică USARB - realit...
ŢURCAN, Elena. Cercetarea ştiinţifică în comunitatea academică USARB - realit...
 
Irina ZALÎGAEV. Experienţe de catalogare a publicaţiilor în serie de tip Anale
Irina ZALÎGAEV. Experienţe de catalogare a publicaţiilor în serie de tip AnaleIrina ZALÎGAEV. Experienţe de catalogare a publicaţiilor în serie de tip Anale
Irina ZALÎGAEV. Experienţe de catalogare a publicaţiilor în serie de tip Anale
 
Olga DASCAL, Snejana ZADAINOVA. Universitarii bălţeni În WEB of Science
Olga DASCAL, Snejana ZADAINOVA. Universitarii bălţeni În WEB of ScienceOlga DASCAL, Snejana ZADAINOVA. Universitarii bălţeni În WEB of Science
Olga DASCAL, Snejana ZADAINOVA. Universitarii bălţeni În WEB of Science
 
Anna NAGHERNEAC, Elena SCURTU. Performanţa cercetării ştiinţifice a universit...
Anna NAGHERNEAC, Elena SCURTU. Performanţa cercetării ştiinţifice a universit...Anna NAGHERNEAC, Elena SCURTU. Performanţa cercetării ştiinţifice a universit...
Anna NAGHERNEAC, Elena SCURTU. Performanţa cercetării ştiinţifice a universit...
 
Elena Ţurcan. Instruirea şi cercetarea muzicală în USARB din perspectiva serv...
Elena Ţurcan. Instruirea şi cercetarea muzicală în USARB din perspectiva serv...Elena Ţurcan. Instruirea şi cercetarea muzicală în USARB din perspectiva serv...
Elena Ţurcan. Instruirea şi cercetarea muzicală în USARB din perspectiva serv...
 
Diseminarea publicațiilor științifice în bazele de date cu Acces Deschis.pdf
Diseminarea publicațiilor științifice în bazele de date cu Acces Deschis.pdfDiseminarea publicațiilor științifice în bazele de date cu Acces Deschis.pdf
Diseminarea publicațiilor științifice în bazele de date cu Acces Deschis.pdf
 
Rolul inovational al bibliotecii universitare in mediul educational modern
Rolul inovational al bibliotecii universitare in mediul educational modernRolul inovational al bibliotecii universitare in mediul educational modern
Rolul inovational al bibliotecii universitare in mediul educational modern
 
Rolul inovațional al bibliotecii universitare în mediul educațional modern
Rolul inovațional al bibliotecii universitare în mediul educațional modernRolul inovațional al bibliotecii universitare în mediul educațional modern
Rolul inovațional al bibliotecii universitare în mediul educațional modern
 
Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ, trimestrul 1, 2020
Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ, trimestrul 1, 2020 Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ, trimestrul 1, 2020
Biblioteconomie. Științe ale Informării. Buletin informativ, trimestrul 1, 2020
 
 Lina MIHALUTA. Importanța instituției info-documentare în acreditarea speci...
 Lina MIHALUTA. Importanța instituției info-documentare în acreditarea speci... Lina MIHALUTA. Importanța instituției info-documentare în acreditarea speci...
 Lina MIHALUTA. Importanța instituției info-documentare în acreditarea speci...
 
Poziţionare strategică în procesul educaţional
Poziţionare strategică în procesul educaţionalPoziţionare strategică în procesul educaţional
Poziţionare strategică în procesul educaţional
 
Anul bibliografic 2013 DIB ULIM
Anul bibliografic 2013 DIB ULIMAnul bibliografic 2013 DIB ULIM
Anul bibliografic 2013 DIB ULIM
 
Elena Stratan: Impactul revistei Confluenţe Bibliologice ( 2005 – 2011) în de...
Elena Stratan: Impactul revistei Confluenţe Bibliologice ( 2005 – 2011) în de...Elena Stratan: Impactul revistei Confluenţe Bibliologice ( 2005 – 2011) în de...
Elena Stratan: Impactul revistei Confluenţe Bibliologice ( 2005 – 2011) în de...
 
Elena CRISTIAN, Svetlana CECAN, Depozit legal Universitaria - fond intangibi...
Elena CRISTIAN, Svetlana CECAN, Depozit legal Universitaria - fond intangibi...Elena CRISTIAN, Svetlana CECAN, Depozit legal Universitaria - fond intangibi...
Elena CRISTIAN, Svetlana CECAN, Depozit legal Universitaria - fond intangibi...
 
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
 
Valentina TOPALO. Utilizarea e-revistelor ştiinţifice din bazele de date abo...
Valentina TOPALO. Utilizarea e-revistelor ştiinţifice din bazele de date abo...Valentina TOPALO. Utilizarea e-revistelor ştiinţifice din bazele de date abo...
Valentina TOPALO. Utilizarea e-revistelor ştiinţifice din bazele de date abo...
 
Achizitii recente (Ianuarie-Februarie 2011)
Achizitii recente (Ianuarie-Februarie 2011)Achizitii recente (Ianuarie-Februarie 2011)
Achizitii recente (Ianuarie-Februarie 2011)
 
Mihaela STAVER. ORA USARB - un instrument necesar pentru instruirea la distanță
Mihaela STAVER. ORA USARB - un instrument necesar pentru instruirea la distanțăMihaela STAVER. ORA USARB - un instrument necesar pentru instruirea la distanță
Mihaela STAVER. ORA USARB - un instrument necesar pentru instruirea la distanță
 
Comunicat final anul bibliologic 2016 3
Comunicat final anul bibliologic 2016 3Comunicat final anul bibliologic 2016 3
Comunicat final anul bibliologic 2016 3
 

More from Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova

More from Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova (20)

ŞULMAN, Marina. Культурный код и современная библиотека
ŞULMAN, Marina. Культурный код и современная библиотекаŞULMAN, Marina. Культурный код и современная библиотека
ŞULMAN, Marina. Культурный код и современная библиотека
 
Topalo, Valentina. Biblioteca Ştiinţifică a USARB în susţinerea științei desc...
Topalo, Valentina. Biblioteca Ştiinţifică a USARB în susţinerea științei desc...Topalo, Valentina. Biblioteca Ştiinţifică a USARB în susţinerea științei desc...
Topalo, Valentina. Biblioteca Ştiinţifică a USARB în susţinerea științei desc...
 
Staver, Mihaela. Metrica rețelelor sociale academice - indicatoare eficiente...
Staver, Mihaela. Metrica rețelelor sociale academice - indicatoare eficiente...Staver, Mihaela. Metrica rețelelor sociale academice - indicatoare eficiente...
Staver, Mihaela. Metrica rețelelor sociale academice - indicatoare eficiente...
 
CUCU, Adella. Conceptul și esența catalogării corporative
CUCU, Adella. Conceptul și esența catalogării corporativeCUCU, Adella. Conceptul și esența catalogării corporative
CUCU, Adella. Conceptul și esența catalogării corporative
 
RĂILEANU, Ludmila, LÎSÎI, Ala. Lectura – o necesitate sau o pasiune?
RĂILEANU, Ludmila, LÎSÎI, Ala. Lectura – o necesitate sau o pasiune?RĂILEANU, Ludmila, LÎSÎI, Ala. Lectura – o necesitate sau o pasiune?
RĂILEANU, Ludmila, LÎSÎI, Ala. Lectura – o necesitate sau o pasiune?
 
MIHALUŢA, Lina, UCRAINEŢ, Lilia. Polivalența resurselor informaționale ale Bi...
MIHALUŢA, Lina, UCRAINEŢ, Lilia. Polivalența resurselor informaționale ale Bi...MIHALUŢA, Lina, UCRAINEŢ, Lilia. Polivalența resurselor informaționale ale Bi...
MIHALUŢA, Lina, UCRAINEŢ, Lilia. Polivalența resurselor informaționale ale Bi...
 
ACULOVA, Taisia, POGREBNEAC, Tatiana. Descrierea analitică – suport important...
ACULOVA, Taisia, POGREBNEAC, Tatiana. Descrierea analitică – suport important...ACULOVA, Taisia, POGREBNEAC, Tatiana. Descrierea analitică – suport important...
ACULOVA, Taisia, POGREBNEAC, Tatiana. Descrierea analitică – suport important...
 
HĂBĂŞESCU, Angela, DASCAL, Olga. Valorizarea aportului ştiinţifico-metodic al...
HĂBĂŞESCU, Angela, DASCAL, Olga. Valorizarea aportului ştiinţifico-metodic al...HĂBĂŞESCU, Angela, DASCAL, Olga. Valorizarea aportului ştiinţifico-metodic al...
HĂBĂŞESCU, Angela, DASCAL, Olga. Valorizarea aportului ştiinţifico-metodic al...
 
NAGHERNEAC, Anna, SCURTU, Elena. Tendinţe noi de dezvoltare a bibliografiei
NAGHERNEAC, Anna, SCURTU, Elena. Tendinţe noi de dezvoltare a bibliografieiNAGHERNEAC, Anna, SCURTU, Elena. Tendinţe noi de dezvoltare a bibliografiei
NAGHERNEAC, Anna, SCURTU, Elena. Tendinţe noi de dezvoltare a bibliografiei
 
IULIC, Margarita, VACARCIUC, Valentina. Contribuţia bibliotecii ştiinţifice a...
IULIC, Margarita, VACARCIUC, Valentina. Contribuţia bibliotecii ştiinţifice a...IULIC, Margarita, VACARCIUC, Valentina. Contribuţia bibliotecii ştiinţifice a...
IULIC, Margarita, VACARCIUC, Valentina. Contribuţia bibliotecii ştiinţifice a...
 
ZADAINOVA, Snejana, PURICI, Aliona. Reglementarea dreptului la informaţie în ...
ZADAINOVA, Snejana, PURICI, Aliona. Reglementarea dreptului la informaţie în ...ZADAINOVA, Snejana, PURICI, Aliona. Reglementarea dreptului la informaţie în ...
ZADAINOVA, Snejana, PURICI, Aliona. Reglementarea dreptului la informaţie în ...
 
CAZACU, Gabriela. Educarea formală, nonformală şi informală a utilizatorului ...
CAZACU, Gabriela. Educarea formală, nonformală şi informală a utilizatorului ...CAZACU, Gabriela. Educarea formală, nonformală şi informală a utilizatorului ...
CAZACU, Gabriela. Educarea formală, nonformală şi informală a utilizatorului ...
 
CRISTIAN, Elena, CECAN, Svetlana. Valorificarea colecţiei de documente rare :...
CRISTIAN, Elena, CECAN, Svetlana. Valorificarea colecţiei de documente rare :...CRISTIAN, Elena, CECAN, Svetlana. Valorificarea colecţiei de documente rare :...
CRISTIAN, Elena, CECAN, Svetlana. Valorificarea colecţiei de documente rare :...
 
Ababii, Lilia. Centrul de Informare al României din Bălţi
Ababii, Lilia. Centrul de Informare al României din BălţiAbabii, Lilia. Centrul de Informare al României din Bălţi
Ababii, Lilia. Centrul de Informare al României din Bălţi
 
Harconiţa, Elena, Mihaluţa, Aculina. Impact. Sustenabilitate
Harconiţa, Elena, Mihaluţa, Aculina. Impact. Sustenabilitate Harconiţa, Elena, Mihaluţa, Aculina. Impact. Sustenabilitate
Harconiţa, Elena, Mihaluţa, Aculina. Impact. Sustenabilitate
 
Elena Harconiţa, Aculina Mihaluţa. Managementul bibliotecii universitare
Elena Harconiţa, Aculina Mihaluţa. Managementul bibliotecii universitareElena Harconiţa, Aculina Mihaluţa. Managementul bibliotecii universitare
Elena Harconiţa, Aculina Mihaluţa. Managementul bibliotecii universitare
 
Elena Harconiţa. Resurse, servicii, produse pentru utilizatori
Elena Harconiţa. Resurse, servicii, produse pentru utilizatoriElena Harconiţa. Resurse, servicii, produse pentru utilizatori
Elena Harconiţa. Resurse, servicii, produse pentru utilizatori
 
Elena Harconiţa. Impact. Diseminare
Elena Harconiţa. Impact. DiseminareElena Harconiţa. Impact. Diseminare
Elena Harconiţa. Impact. Diseminare
 
Mihaela STAVER. eMarketing bibliotecar în USARB.
Mihaela STAVER. eMarketing bibliotecar în USARB.Mihaela STAVER. eMarketing bibliotecar în USARB.
Mihaela STAVER. eMarketing bibliotecar în USARB.
 
Elena Harconiţa. Impact. Diseminare. Proiectul „Modernizarea serviciilor bib...
Elena Harconiţa. Impact. Diseminare. Proiectul „Modernizarea serviciilor bib...Elena Harconiţa. Impact. Diseminare. Proiectul „Modernizarea serviciilor bib...
Elena Harconiţa. Impact. Diseminare. Proiectul „Modernizarea serviciilor bib...
 

Olga DASCAL, Snejana ZADAINOVA. Resurse ştiinţifice deschise conform profilului USARB

 • 1. Resurse ştiinţifice deschise conform profilului USARB Olga DASCAL, bibliotecar principal, Centrul Informatizare și activități în rețea. Mediateca Snejana ZADAINOVA, bibliotecar, serviciul Comunicarea colecţiilor COLLOQUIA BIBLIOTHECARIORUM IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI, ediţia a V-a, 23 februarie 2017
 • 2.
 • 3. eLIBRARY.RU - cea mai mare bibliotecă digitală a publicațiilor științifice din Rusia cu capacități extinse de căutare a informației eLIBRARY.RU 7 900 reviste ştiințifice 1 000 000 utilizatori 7 000 000 articole full- text anual
 • 4.
 • 5. eLIBRARY.ru - instrument bibliometric 2 sisteme informaţionale analitice Indexul Rusesc de Citări Ştiinţifice (IRCȘ) • instrument de analiză şi evaluare a publicaţiilor Sceience Index • sistem analitico-informaţional creat în baza Indexului IRCŞ
 • 6. Indexul Rusesc de Citări Ştiinţifice - IRCŞ (РИНЦ) - este destinat instituţiilor ştiinţifice ca instrument de analiză şi evaluare a publicaţiilor. Indexul este specificat ca naţional rusesc, dar permite integrarea revistelor editate şi în alte ţări. IRCŞ are un acord cu companiile Thomson Reuters și Elsevier, care permite solicitări direct la Web of Science și Scopus. În interfață poate fi vizualizat numărul de referințe bibliografice de publicații în РИНЦ, Web of Science și Scopus. Această funcție gratuită este disponibilă pentru toți autorii înregistraţi în acest instrument.
 • 7. • oferă o cercetare complexă şi detaliată a indicatorilor bibliometrici; • oferă cercetătorilor posibilitatea de a-şi evalua activitatea ştiinţifică; Science Index • permite interogarea în baza de date Web of Science; • permite obţinerea informaţiilor ce ţin de citarea publicaţiilor; Thomson Reuters • are posibilitatea de a importa informaţii despre publicaţiile autorilor din Rusia; • permite importarea citărilor din baza de date SCOPUS. Elsevier
 • 8. ScienceIndex autorii publicaţiilor ştiinţifice organizaţii ştiinţifice editori revistelor ştiinţifice consiliile superioare de atestare
 • 9. ELIBRARY.RU - INDICI DE PERFORMANŢĂ Reviste incluse (numere) 59 311 Numărul revistelor indexate în РИНЦ 6 289 Reviste cu text integral 10 181 Reviste în acces deschis 4 999 Cantitatea numerelor revistelor 1 542 765 Cantitatea articolelor din culegeri 3 093 434 din ele cu text integral 619 708 Articole incluse 24 843 274 Utilizatori înregistraţi 1 742 130 Instituţii înregistrate: 12 874 Total autori 814 872 din ei publicaţi în ultimii 5 ani 448 383 din ei înregistraţi în Science Index: 432 340
 • 10. Republica Moldova este prezentă cu 56 titluri de reviste. Cea mai reprezintativă cantitate a numerelor plasate în eLIBRARY.ru revine revistelor: Электронная обработка материалов - (125), Stratum plus: Archaeology and Cultural Anthropology - (70), Ştiinţa agricolă - (22) http://eom.phys.asm.md/ru/ https://www.e- anthropology.com/English/default.as px http://www.uasm.md/ru/zhurnal- agrarnaja-nauka
 • 11. Analiza bibliometrică Stratum plus: Archaeology and Cultural Anthropology Numărul articolelor 1 384 Numărul volumelor 70 Citările conform РИНЦ 1 732 Poziţia în ratingul SCIENCE INDEX pentru anul 2014 1 917 Locul în ratingul SCIENCE INDEX pentru revistele din domeniul "Istorie. Științe istorice " 57
 • 12. Indicatori per ani Numele indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Numărul articolelor 87 74 95 94 101 99 Clasamentul revistei conform SCIENCE INDEX 0,007 0,014 0,054 0,051 0,160 0,220 Poziţia în ratingul SCIENCE INDEX 2120 2247 1910 2391 1917 1877 Factor de impact de doi ani 0,020 0,034 0,118 0,178 0,201 0,154 Factor de impact de doi ani fără autocitare 0,014 0,030 0,112 0,148 0,175 0,149 Factor de impact de doi ani inclusiv citările din toate sursele 0,041 0,051 0,174 0,225 0,270 0,287 Stratum plus: Archaeology and Cultural Anthropology
 • 14. Posibilitățile de căutare în platforma ELIBRARY.RU: • titlul revistei – cu posibilitatea selectării după diferiţi indicatori, inclusiv factorul de impact al acesteia; • organizaţie – fiind disponibilă informaţia despre lista publicaţiilor organizaţiei şi lista articolelor care le citează; • autor – cu posibilitatea selectării după tematică, numărul de publicaţii, de citări etc. La fiecare autor se poate vedea lista deplină a lucrărilor și lista articolelor care îl citează; • titlul articolului • rubrică tematică, cuvânt cheie.
 • 15. Autor Cant. publicaţiilor Numărul citărilor în IRCŞ (РИНЦ) Vizualizări: Gagim I 3 1 94 Moglan DIANA 16 21 351 Capcelea V 1 8 Morari M. 4 19 Ţaulean M 5 96 Suslenco A. 7 86 Sirota E 8 4 97 Topală P. 9 12 29 Boincean 13 21 241 Autori USARB Gagim Ion - Rector, dr hab. în pedagogie, prof. univ. Boincean Boris –dr. hab., prof. univ.
 • 16. Reviste USARB Speech and Context International Journal of Linguistics, Semiotics and Literary Science/ Limbaj şi context - 2 ediţii cu 2 publicaţii Fizica si tehnica: Procese, modele, experimente - 1 ediţie cu 2 publicaţii
 • 17. Acţiuni pentru includerea publicaţiilor în eLIBRARY.RU Înregistrarea în eLIBRARY.ru ne oferă posibilitatea evaluării activităţii ştiinţifice a fiecărui autor în parte, plasării informaţiei despre cercetătorii instituţiei și efectuării statisticilor citărilor, a factorului de impact al revistelor în care se publică cadrele universitare.
 • 18. Referințe bibliografice 1. COSTIN, Ludmila Promovarea revistei instituţionale în Biblioteca Ştiinţifică Electronică eLIBRARYa [online] [citat 21 februarie 2017]. Disponibil: http://www.slideshare.net/nice26/instrumente-moderne-de- informare?next_slideshow=1 2. Guidelines for the Introduction of Electronic Information Resources to Users [online] / Machine- Assisted Reference Section (MARS), Reference and User Services Association (RUSA), American Library Association 2006. – United States of America: RUSA, ALA, 2006. [citat 21 februarie 2017]. Disponibil: https://journals.ala.org/index.php/rusq/article/viewFile/3004/3102 3. Thomson Reuters совместно с Научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU разместит коллекцию лучших российских научных журналов в составе базы данных RSCI на платформе Web of Science [online] [citat 13 februarie 2017]. Disponibil: http://thomsonreuters.ru/2014/09/thomson_reuters_and_elibrary_cooperation/ 4. Ерёменко, Геннадий. eLIBRARY.RU: курс на повышение качества контента. [online] [citat 12 februarie 2017]. Disponibil: http://www.unkniga.ru/electron/5857-elibrary-kurs-na-povyshenie- kachestva-kontenta.html 5. МЕЛИХОВ, К. Г., ИЗБЯКОВ, А. М. Научная электронная библиотека eLibrary.ru: Руководство пользователя. [online] – М.: Интра-Центр+, 2003. – 40 стр., илл.. [citat 11 februarie 2017]. Disponibil: http://www.novsu.ru/file/1174755 6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru